agenda i informacje o wydarzeniu - Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej

Komentarze

Transkrypt

agenda i informacje o wydarzeniu - Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej
Międzynarodowa konferencja
Wrocław, 10-11 maja 2012 roku
Czy w świecie cyfrowym radio może pozostać analogowe?
Organizator
Międzynarodowa konferencja TERAZ RADIO!
W
wielu
krajach
Europy
procesy
cyfryzacji
emisji
radiowej
są
bardzo
zaawansowane. Niektóre z nich ustaliły juŜ datę wyłączenia emisji analogowej FM, jak
na przykład Norwegia (styczeń 2017 roku), a inne powaŜnie tę kwestię rozwaŜają
(Wielka Brytania, Szwajcaria, Dania). Poza tym, w bezpośrednim sąsiedztwie Polski, w
Niemczech i Czechach, budowane są radiowe emisyjne sieci cyfrowe. Standard
radiowy, na którym oparte są te sieci to DAB+, który jako najbardziej dojrzały i
zharmonizowany standard cyfrowej emisji radiowej na świecie, staje się juŜ
standardem obowiązującym w całej Europie. Jesteśmy przekonani, Ŝe kierując się
chęcią tworzenia wspólnej platformy technicznej na kontynencie, takŜe i Polska
powinna pójść drogą DAB+.
W związku z tym Radio Wrocław SA organizuje międzynarodową konferencję
„TERAZ RADIO!”, która odbędzie się w dniach 10-11 maja 2012 roku we Wrocławiu.
Konferencja ta będzie poświęcona w całości radiofonii cyfrowej DAB+, jej wdraŜaniu w
róŜnych krajach Europy i w Australii oraz poszukiwaniu polskiej drogi do cyfryzacji
emisji
radiowej,
która
w
naszym
przekonaniu
jest
tylko
kwestią
czasu.
W
poszukiwaniach tych wesprą nas najwyŜszej klasy specjaliści z całej Europy, którzy
wprowadzali radiofonię cyfrową w swoich krajach.
Zaproszeni goście reprezentują między innymi takie podmioty, jak:
•
BBC, Wielka Brytania
•
Global Radio, Wielka Brytania
•
National Danish Broadcasting Corporation (DR), The Crowd, Dania
•
Sveriges Radio, Szwecja
•
Marketing and Consulting for Digital Broadcasting Technologies, Szwajcaria
•
SWR, Niemcy
•
Harris, Niemcy
•
Commercial Radio Australia,
•
Norwegian Broadcasting Corporation, Norwegia
•
Norwegian Mobile TV Corporation, Norwegia
•
RadioDNS, Wielka Brytania
•
MTV NL, Holandia
•
WorlDMB, Wielka Brytania
•
European Broadcasting Union (EBU), Szwajcaria
•
24MAS Mobile Advertising Solutions, Szwecja
•
Frontier Silicon, Wielka Brytania
•
RTL 102,5, Włochy
•
Teleko, Czechy
Konferencja objęta będzie patronatem WorldDMB, Europejskiej Unii Nadawców
(EBU), International DMB Advancement Group, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana
Bogdana Zdrojewskiego, Politechniki Wrocławskiej, Krajowej Izby Gospodarczej
Elektroniki i Telekomunikacji, Instytutu Łączności oraz Marszałka Województwa
Dplnośląskiego.
Konferencja adresowana jest do wszystkich nadawców radiowych w Polsce,
zarówno publicznych, komercyjnych i społecznych. Intencją konferencji jest zwrócenie
uwagi na dziejące się w Europie procesy cyfryzacyjne w radiofonii, plany wyłączania
analogowych emisji w systemie FM oraz posz
ukiwanie modeli biznesowych
moŜliwych do zastosowania w warunkach polskich.
Uczestnikami konferencji będą takŜe regulatorzy rynku radiowego - Krajowa
Rada Radiofonii i Telewizji oraz Urząd Komunikacji Elektronicznej, a takŜe operatorzy
telekomunikacyjni, którzy będą w przyszłości pełnić rolę operatorów multipleksów
cyfrowych DAB+, zawierających programy tworzone przez róŜnych nadawców.
Organizatorzy ufają, Ŝe konferencja stanie się początkiem szerszej debaty na
temat przyszłości radiofonii naziemnej w Polsce w obliczu procesów dziejących się juŜ
od dawna w Europie. Poszukując nowego rozwiązania dla Polski nie moŜna nie zwracać
uwagi na to, co dzieje się w poszczególnych krajach Europy, która powinna posiadać
spójny
system
emisji
radiowych,
umoŜliwiający
odbiór
programów
podczas
przemieszczania się po całym kontynencie. Konieczne są tu zmiany w prawie
regulującym obszar mediów elektronicznych, odpowiednie rekomendacje techniczne
uprawnionych organów państwa oraz decyzje
regulatorów ułatwiające
wejście
nadawców na nowoczesną, radiową platformę cyfrową oraz zapewniające ochronę
rynku radiowego w trudnym i długotrwałym procesie konwersji analogowo-cyfrowej,
który niechybnie nastąpi. Lepiej się do niego juŜ teraz przygotować.
Ze względu na obecność zagranicznych prelegentów, konferencja będzie
prowadzona głównie w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.
Prelegenci konferencji TERAZ RADIO!
Wrocław, 10-11 maja 2012 roku.
Jørn Erik Jensen
WorldDMB, Norwegian
Broadcasting Corporation
Patrick Hannon
Frontier Silicon
Nick Piggott
Global Radio, Radio DNS
Mark Friend
BBC
Ermst Werder
Marketing and Consulting
for Digital Broadcasting
Technologies
Michael Reichert
SWR
Ole Mølgaard
The Crowd
Radio Klassisk
National Danish Broadcasting
Corporation (DR)
Mikko Linnamäki
24MAS
spodtronic
President of WorldDMB,
Chief Advisor for the
Director of Distribution.
NRK
Vice President
Corporate Development
Head of Creative
Technology at Global Radio
(the UK's largest
Commerc0ial Radio
Broadcaster).
President of RadioDNS
Controller Audio & Music
Interactive of BBC
Multiplatform &
Interactive
Managing Partner at
MCDT Ltd.
DAB/DAB+ Project
Manager at SRG SSR
Project manager
Future Radio, journalist
Co-founder & director at
The Crowd
Co-founder at Radio Klassisk
Independent Consultant
Formerly Head of Radio at DR
Managing Director
of Radio Business
24MAS the world’s
largest developer of
Mobile Radio Apps
Gunnar Garfors
Norwegian Mobile TV
Corporation NMTV,
Norwegian Broadcasting
Corporation, International
DMB Advancement Group
Mats Åkerlund
CEO at NMTV, President
of IDAG, Consultant
within New Media at the
Norwegian Broadcasting
Corporation
Head of Digital Strategy
Sveriges Radio
Eugenio La
Teana
Director of Research and
Development
RTL 102,5
Joan Warner
Commercial Radio Australia
Tomas Řapek
Teleko Digital
Ronald Haanstra
MTV NL, International DMB
Advancement Group (IDAG)
Jens Stockmann
Harris
CEO at Commercial Radio
Australia
Chairman of the Board at
TELEKO digital, a.s.
Chief Executive Officer at
MTV NL, Vice President of
IDAG
Product Marketing
Manager – Broadcast
Communication Division
Matthew
Trustram
New Media Project
Manager
European Broadcasting
Union
Witold Graboś
Krajowa Rada Radiofonii
i Telewizji
Paweł Mathia
Polskie Radio SA
Polskie Forum
Radiofonii Cyfrowej
Przemysław
Kurczewski
Wiceprzewodniczący
Główny InŜynier
Przewodniczący Polskiego
Forum Radiofonii Cyfrowej
Prezes Zarządu
EmiTel Sp. z o. o.
Magdalena Gaj
Urząd Komunikacji
Elektronicznej
Tomasz Duda
Prezes UKE
Prezes Zarządu
Radio Wrocław SA
Mirek Ostrowski
Radio Wrocław SA
Dyrektor Techniczny
Agenda konferencji TERAZ RADIO!
Wrocław, 10-11 maja 2012 roku.
Czy w świecie cyfrowym radio może pozostać analogowe?
Część I konferencji – 10 maja 2011 roku
8:30 - 9:00
9:00 - 9:15
Rejestracja, kawa
-
Przywitanie gości
Tomasz Duda,
Jørn Jensen
Jan Dworak
Otwarcie konferencji
9:15 - 9:30
Wprowadzenie do radia cyfrowego
9:30 – 9:45
WdraŜanie DAB+ w Polsce, plany rozwojowe do roku 2018
9:45 - 10:00
Dlaczego radio cyfrowe?
10:00 - 10:15
Czy w Polsce moŜe wydarzyć się radio cyfrowe?
Mirek Ostrowski
Paweł Mathia
Patrick Hannon
Przemysław Kurczewski
Radio Wrocław SA
WorldDMB
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Radio Wrocław SA
Polskie Radio SA
Frontier Silicon, WorldDMB
EmiTel, Polska
Przerwa kawowa
10:15 - 10:30
Komercyjne radio Wielkiej Brytanii – Cyfrowe radio Wielkiej Brytanii
11:00 - 11:30
Holenderski model biznesowy w świecie cyfrowego radia DAB i telewizji DMB
Ronald Haanstra
11:30 - 12:00
BBC i przyszłość cyfrowego radia
"Odrodzenie radia" – jak europejskie radia uŜywają aplikacji mobilnych w ich
cyfrowych strategiach. Zatrzymać czy stracić całą generację słuchaczy
Pytania i odpowiedzi
Mark Friend
BBC, Wielka Brytania
Mikko Linnamäki
Liquid Air Lab GmbH
12:00 - 12:20
12:20 - 12:30
Nick Piggot
Global Radio, RadioDNS, Wielka
Brytania
MTV NL, Holandia
10:30 - 11:00
Lunch
12:30 - 13:30
13:30 - 14:00
Radiodyfuzja i Internet
Mats Åkerlund
Sveriges Radio, Szwecja
14:00 - 14:30
Radio cyfrowe w Danii
Ole Mølgaard
The Crowd, National Danish Broadcasting
Corporation
14:45 - 15:00
Jak nowe urządzenia i aplikacje zmieniają zasady gry.
DMB/DAB+ i Internet nie konkurują ze sobą tylko się uzupełniają
Polskie moŜliwości wejścia na drogę cyfryzacji emisji radiowej
15:00 - 15:15
Pytania i odpowiedzi
14:30 - 14:45
Gunnar Garfors
Witold Graboś
NMTV, NRK, IDAG
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Przerwa kawowa
15:15 - 15:30
15:30 - 16:00 Wielki sukces DAB+ w Australii.
Joan Warner
Commercial Radio Australia
16:00 - 16:15 DAB+ standardem cyfrowego radia w Europie; postęp i stan obecny
Jørn Jensen
WorldDMB, NRK, Norwegia
16:15 - 16:45 Radio w świecie wielu platform – spojrzenie z punktu widzenia EBU
Matthew Trustram
16:45 - 17:00 Częstotliwości dla radia cyfrowego w Polsce
Magdalena Gaj
European Broadcasting Union
Urząd Komunikacji Elektronicznej
17:00 - 17:15 Pytania i odpowiedzi
Uroczysta kolacja
20:00 - 23:00
Część II konferencji - 11 maja 2012 roku
9:00 - 9:30
9:30 – 10:00
Jak szwajcarski zegarek – sieć cyfrowego radia w Szwajcarii
Ernst Werder
Niemiecka droga do radia cyfrowego
Michael Reichert
10:00 - 10:30 Czeski model radia cyfrowego
Tomas Řapek
MCDT Ltd., Szwajcaria
SWR, Niemcy
Teleko s. r. o., Czechy
10:30 - 10:45 Pytania i odpowiedzi
10:45 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 11:20 Teraz DAB? - Trudna droga radia ku cyfrowej przyszłości
Jens Stockmann
11:20 - 11:40 Radio : “SocialMultimedia“
Harris, Niemcy
Eugenio La Teana
RTL 102,5, Włochy
Tomasz Duda
Radio Wrocław SA
11:40 - 11:50 Pytania i odpowiedzi
11:50 - 12:00 Zamknięcie konferencji
12:00 - 13:00
Lunch
Miejsce konferencji
Park Hotel Diament
Wrocław****
ul. Muchoborska 10
54 – 424 Wrocław
tel.: +48 71 735 03 50
tel.: +48 71 735 03 52
fax: +48 71 735 03 51
e-mail: [email protected]
http://www.hotelediament.pl/pl/hotel-diament-wroclaw/
Współrzędne GPS: N 51°06'34'' E 16°58'15''
Park Hotel Diament Wrocław**** to nowoczesny, klimatyzowany hotel biznesowy
połoŜony zaledwie 10 minut jazdy samochodem zarówno od historycznego centrum miasta, jak
i Portu Lotniczego Wrocław. Lokalizacja hotelu Wrocław umoŜliwia łatwy dojazd z kierunków
Kraków, Poznań czy Berlin, jak równieŜ stanowi doskonałą bazę wypadową do zwiedzania
licznych zabytków i atrakcji Wrocławia. Przestronny i nowoczesny obiekt spełnia wymagania
zarówno klienta biznesowego jak równieŜ gości podróŜujących w celach turystycznych.
Hotel oferuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
132 pokoje w tym pokoje typu biznes o podwyŜszonym standardzie oraz apartamenty z
przestronnymi tarasami
Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie całego hotelu
Restaurację Atmosfera
nowoczesne Centrum Konferencyjne dla 250 osób
working room z profesjonalnym zapleczem biurowym
siłownia
monitorowany parking
podziemny garaŜ
DOJAZD DO HOTELU:
Dojazd z Poznania:
- Wjazd do Wrocławia ul. Sudowską. Na rondzie Skręć w prawo i trzymaj się lewej strony, wjedź na Autostradową obwodnicę Wrocławia, kierunek Port Lotniczy, Kudowa-Słone.
- jedź prosto przez ok. 15 km, kierunek : Port Lotniczy, Kudowa-Słone
- skręć w prawo na Wrocław Muchobór/ Port Lotniczy
- na najbliŜszym rondzie skręć w prawo, kierunek: Poznań, Warszawa
- na kolejnym rondzie skręć w lewo, kierunek: Poznań, Warszawa
- jedź prosto ok. 2,5 km (trzy zmiany sygnalizacji świetlnej)
- po 2,5 km za wiaduktem, skręć w prawo, kierunek: Centrum, ul. Legnicka, Magnolia Park
- za 80 m po lewej stronie Hotel Diament
Kierunek Warszawa:
- w miejscowości Długołęka (ok. 10 km przed Wrocławiem)skręć w prawo na obwodnicę miejską, kierunek: Kudowa-Słone, Port lotniczy
- jedź prosto przez ok. 15 km, kierunek : Port Lotniczy, Kudowa-Słone
- skręć w prawo na Wrocław Muchobór/Port Lotniczy
- na najbliŜszym rondzie skręć w prawo, kierunek: Poznań, Warszawa
- na kolejnym rondzie skręć w lewo, kierunek: Poznań, Warszawa
- jedź prosto ok. 2,5 km (trzy zmiany sygnalizacji świetlnej)
- po 2,5 km za wiaduktem, skręć w prawo, kierunek: Centrum, ul. Legnicka, Magnolia Park
- za 80 m po lewej stronie Hotel Diament.
Dojazd od Autostrady A4:
Wjazd do Wrocławia ulicą Karkonoską (kierunek Lotnisko, Zielona Góra), Skręt w lewo na skrzyŜowaniu ul. Powstańców Śląskich z ulicą Hallera, Skręt w prawo na światłach, na skrzyŜowaniu ulicy
Klecińskiej z ulicą Duńską.
Patroni zagraniczni
www.worlddab.org
WorldDMB Forum jest międzynarodową pozarządową organizacją członkowską, której celem jest
promowanie, harmonizowanie i koordynacja implementacji wszystkich standardów opartych na
bazie Eureka-147.
WorldDMB poświęcona jest zachęcaniu międzynarodowej współpracy między dźwięku i danych
nadawców, operatorów sieci, producentów, rządów i oficjalnych organów państwowych do
nadzorowania międzynarodowego wdrażania usług związanych z DAB, DAB + oraz DMB.
www.ebu.ch
Europejska Unia Nadawców jest największym stowarzyszeniem nadawców krajowych w świecie.
Promuje współpracę między nadawcami i działa na rzecz ułatwiania wymiany treści
audiowizualnych.
EBU działa na rzecz zapewnienia, że istotna rola nadawców publicznych jest dostrzegana i brana
pod uwagę przez decydentów.
www.theidag.org
IDAG działa na rzecz promowania, ułatwiania i koordynowania inicjatyw związanych ze
standardami DMB, DAB i DAB+ na całym świecie. Ich zasięg obejmuje już 500 milionów ludzi na
świecie. Członkowie IDAG reprezentują 20 nadawców z 5 kontynentów.
Patroni krajowi
,,0,,,,,,,,,,,,,,,
Krajowa Rada
Radiofonii i
Telewizji
Urząd Komunikacji
Elektronicznej
Krajowa Izba
Gospodarcza
Elektroniki i
Telekomunikacji
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Dolnośląskiego
Sponsorzy konferencji
Partnerzy
Partnerzy konferencji
Partner medialny

Podobne dokumenty