Otwórz gazetkę w formacie pdf.

Komentarze

Transkrypt

Otwórz gazetkę w formacie pdf.
Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska
www.schrack-seconet.pl
O D
W Y D A W C Y
Szanowni Klienci, Partnerzy
Schrack Seconet w Polsce !
Targi Securex 2008 odbywają się w doskonałym dla Schrack Seconet terminie. Zwykle podczas podobnych imprez
producenci prezentują urządzenia, które zamierzają wprowadzić na rynek za kilka,
czy nawet kilkanaście miesięcy. Mówi się
dużo o nowej jakości produktów, ich nowych
funkcjach, najnowszych rozwiązaniach
technicznych, tak naprawdę nie do końca
mając pewność jak w rzeczywistości zostaną
one odebrane przez rynek i jakie będą opinie
użytkowników. Tym razem będzie inaczej.
Nasze najnowsze systemy miały bowiem swoją rynkową premierę na przełomie roku
2007 i 2008, a więc na kilka miesięcy
przed wystawą Securex 2008. Zatem z pełną satysfakcją będziemy mieli zaszczyt zaprezentować Państwu ofertę najnowszej gamy produktów, jednak z tą różnicą w porównaniu do wielu poprzednich tego typu imprez,
że zostały one już sprawdzone nie tylko przez
jednostki badawcze i certyfikujące, ale przez
ekspertów branży oraz — co dla nas najważniejsze — samych użytkowników.
Zapraszamy zatem Państwa do zapoznania
się z naszym najnowszym systemem sygnalizacji pożarowej Integral Evolution, który
może być dzisiaj wzorcem systemu opartego
na koncepcji ewolucyjnego rozwoju technologicznego. Prosimy zwrócić szczególną uwagę
na najnowszą wielokryteryjną czujkę Cubus MTD533, która na 3 tygodnie przed
targami zdobyła pierwszą nagrodę
ekspertów i czytelników najlepszych pism
branżowych w Niemczech. W tym roku, naszą ofertę uzupełnia także prezentacja dźwiękowego systemu ostrzegawczego przygotowana przez jednego z naszych Autoryzowanych
Partnerów, firmę Ambient-System.
Gorąco zapraszamy do współpracy.
Prezes Zarządu
Schrack Seconet Polska Sp. z o.o.
System sprzedaży Schrack
Seconet w Polsce.
Produkty Schrack Seconet sprzedawane
są w 35 krajach świata, a najważniejszym
rynkiem eksportowym firmy jest Polska, zajmująca zaraz po Austrii pierwsze miejsce
w ilości montowanych systemów bezpieczeństwa w ciągu każdego roku.
Urządzenia sprzedawane są wyłącznie
poprzez sieć Autoryzowanych Partnerów,
działających we współpracy ze Schrack Seconet Polska, który jest jedynym kanałem
dostaw sprzętu do kraju. Specjalnie dla Polski, urządzenia wyposażane są w funkcje
programowe, które nie są stosowane w innych krajach eksportowych. Język oprogramowania, protokoły komunikacji, opisy elementów i pól obsługi, a także możliwości
techniczne systemów dostosowane zostały
specjalnie do surowych norm polskich oraz
wymagań CNBOP
i są niepowtarzalne
w żadnym z innych krajów
eksportowych firmy. Zadaniem pracowników biura głównego firmy (Warszawa)
i oddziałów (Poznań, Wrocław) jest przede
wszystkim wspieranie działań Autoryzowanych Partnerów oraz promocja produktów
i organizacji firmy wśród inwestorów, generalnych wykonawców i potencjalnych użytkowników szerokiej gamy produktów.
Nadzór nad jakością wykonania prac instalacyjnych oraz serwisowych, a także szerokie wsparcie techniczne firm partnerskich,
to także gwarancja najwyższej jakości dla
użytkowników systemów ochrony przeciwpożarowej oraz systemów przyzywowych
Schrack Seconet.
Program edukacyjny
Schrack Seconet.
Powiększająca się nieustannie oferta firmy,
nowe urządzenia, nowe cechy funkcjonalne
sprzętu, wywołują konieczność podnoszenia
wiedzy w tym zakresie nie tylko grup instalatorskich (co oczywiste), ale przede wszystkim
potencjalnych użytkowników (inwestorów),
projektantów systemów bezpieczeństwa oraz
rzeczoznawców. Z tego właśnie względu przygotowaliśmy specjalny program szkoleniowy
dla wszystkich zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy w zakresie zasad projektowania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa oraz zupełnie nowych możliwości ich za-
[email protected]
[email protected]
[email protected]
stosowania — w obliczu innowacyjnych rozwiązań technicznych. Szkolenia takie organizowane są w niewielkich grupach i mają charakter warsztatów. Już od dwóch lat spotkania
takie odbywają się także w okresie wakacyjnym. W czerwcu każdego roku ma miejsce
jednak wydarzenie o największej wadze wśród
wszystkich spotkań edukacyjnych Schrack Seconet. Ogólnopolskie Szkolenie Projektowe —
to spotkanie ponad 250 gości z całego kraju —
specjalistów i ekspertów w branży oraz prelegentów, reprezentujących najważniejsze
w kraju instytucje związane z branżą pożarnictwa i bezpieczeństwem ludzi w ogóle. Wszystkich chętnych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na jednodniowe szkolenia z zakresu systemów przeciwpożarowych oraz komunikacji.
Dokładne terminy takich spotkań dla większych grup specjalistów uzgadniane są zwykle
indywidualnie. Zapraszamy!
Integral Evolution
(R)ewolucja — Integral Evolution
Na targach Securex w roku 2006 zaprezentowaliśmy Państwu zwiastun przełomowego systemu sygnalizacji pożarowej. Już
wtedy wiedzieliśmy, że zapoczątkowany i doskonale zaplanowany wiele lat wcześniej proces rozwoju systemu Integral wkroczy w decydującą fazę właśnie w roku 2008. I oto gotowi jesteśmy zaprezentować Państwu prawdziwie (r) ewolucyjny system bezpieczeństwa
przeciwpożarowego Integral Evolution.
Evolution, to już piąta generacja systemów SAP Schrack Seconet i zarazem trzecia,
której podstawową platformą rozwoju jest
koncepcja Integral. Tym razem mamy jednak
do czynienia nie tylko ze zmianą kilku ważnych parametrów systemu. Evolution, to
przełom w technologii wykrywania pożaru.
System ten, to kwintesencja teorii ewolucji; świadomy wybór wyłącznie najlepszych cech wszystkich poprzednich czterech
generacji sprzętowych systemów SAP oraz
przełomowa technologia w konstrukcji mechanicznej, elektronicznej, programowej
oraz przede wszystkim — pełna redundancja
i kompatybilność ze wszystkimi poprzednimi oraz (!) następnymi wersjami systemu.
W produkcji najnowszych komponentów
central, oznaczonych od tej pory symbolem
B5, zastosowano najnowszą technologię Microvia, pozwalającą na skomponowanie każdej karty
rozszerzeń z wielu warstw
o zdwojonych torach komunikacji i wielowarstwowym montażu podzespołów. W ten sposób kilkusetkrotnie zwiększono wydajność systemu przy jednoczesnym zachowaniu
wymiarów poszczególnych
kart. Poza tym technologia ta zwiększa odporność obwodów elektronicznych na zakłócenia radiowe (RFI) oraz
elektromagnetyczne (EMI). Płyta głównego
komputera wyposażona została w dwa zestawy najnowszych procesorów AMD, co w połączeniu z fizycznym zdublowaniem torów
komunikacyjnych wpłynęło na zwiększenie
wydajności systemu o ponad 400 razy.
Jako jedyna centrala przeciwpożarowa, Integral Evolution wykorzystuje także 100% zdublowanie pakietu
oprogramowania, który na bieżąco
poddawany jest podwójnej obróbce i wzmożonej autokontroli po-
Obudowa z drzwiami
pełnymi
Z polem obsługi
Ewolucja, konsekwentny, nieodwracalny i kierunkowy proces rozwoju (organizmów, systemów), którego efektem jest coraz większa różnorodność, złożoność i lepsza organizacja świata
{żywego} i któremu podlegają całe populacje
(systemy), a nie pojedyncze osobniki.
Źródło: encyklopedia internetowa
Z polem obsługi idrukarką
Z polem obsługi, drukarką i panelem wskazań
LED dla 4 stref gaszenia
równawczej. System sam aktywnie poszukuje najszybszych dróg komunikacji między
komponentami lub centralą a elementami
pętlowymi tak, by informacje dotarły na czas
jak najszybciej i nie niosły ze sobą żadnych
błędów.
System wyposażony został w szereg nowych kart rozszerzeń, a przez to i funkcji.
Poza nową kartą komputera głównego mamy tu nowy, o 40% bardziej wydajny zasilacz. W samej centrali, dzięki najnowszym
kartom MRI16 można wykorzystać aż 176
wyjść przekaźnikowych (fail/safe ready),
a wydruki zdarzeń obsługuje nowa, trzy razy
szybsza drukarka protokołująca.
Nowy Evolution posiada zdolność do
przechowywania w swojej pamięci informacji
aż o 65000 zdarzeń — jest to możliwe dzięki zastosowaniu dodatkowych kart pamięci
Secure Digital instalowanych w specjalnym
porcie karty głównego procesora B5-MCU.
Na stałe wykorzystuje się także tzw. „czarną” skrzynkę, stanowiącą zakres pamięci nieusuwalnej, w której przechowywane są informacje o wykrytych pożarach i sposobie prowadzenia akcji ewakuacyjnej na potrzeby
dalszych analiz scenariusza rozwoju pożaru.
System może być w pełni nadzorowany
w trybie on-line z dowolnego miejsca na
świecie oraz łączony w niemal nieograniczonej wielkości sieci rozproszone SecoNET.
CSP Integral Evolution posiada wszystkie niezbędne certyfikaty wymagane na rynku polskim i europejskim. Została przebadana w oparciu o najnowszą normę dla CSP tj.
PN-EN 54-2: 2002/A1: 2007. Centrala
uzyskała także świadectwo dopuszczenia dla
central sygnalizacji pożarowej zgodnie z nowymi przepisami w tym zakresie, obowiązującymi od dnia 23 sierpnia 2007.
Integral Evolution występuje w wielu
wariantach obudowy oraz jako zintegrowany
system wykrywania pożaru oraz sterowania
gaszeniem, zgodnie z wymogami normy
EN-12094-1.
Z polem obsługi, drukarką
i panelem wskazań LED
dla 8 stref gaszenia
Z polem obsługi, drukarką i panelem wskazań
LED dla 32 stref nadzoru
Z polem obsługi, drukarką i panelem wskazań
LED dla 64 stref nadzoru
ssyysstteem
m ssyyg
gn
na
alliizza
accjjii p
po
ożża
arro
ow
weejj -- n
no
ow
wo
ośśccii
Integral Evolution — zintegrowany, pętlowy
system sterowania gaszeniem!
Dzięki unikalnej koncepcji pełnej redundancji systemu oraz wysokiej odporności na
zakłócenia EMC, system Integral Evolution
został certyfikowany także jako centrala sterowania Stałymi Urządzeniami Gaśniczymi
— zgodnie z najnowszymi wymaganiami,
obowiązującymi od 1 kwietnia 2006 roku.
Integral Evolution może sterować więcej niż
jedną strefą gaszenia. System jest bardzo elastyczny tak pod względem sprzętowym, jak
i oprogramowania narzędziowego. W ofercie
dostępne są obudowy z panelem dla 4SG
oraz 8 SG, a ponadto dostępne jest zewnętrzne pole wskazań dla 8SG. Centrale te można
dowolnie sieciować z innymi podcentralami
Schrack Seconet, tworząc nieograniczonej
wielkości sieci zabezpieczeń. Dzięki temu sterowanie gaszeniem może być skonfigurowane w optymalny dla klienta sposób. Poza
zwyczajowo stosowanymi liniami dozorowymi, Integral Evolution umożliwia przede
wszystkim stosowanie tzw. pętli gaszenia.
Konfiguracja pętli gaszenia pozwala na
przyłączenie do jednej linii pętlowej: czujek,
przycisków START i STOP, sygnalizatorów
ostrzegawczych oraz modułów we/wy do sterowania/monitorowania urządzeń ppoż., biorących udział w gaszeniu (np. sterowanie klapami w celu uszczelnienia strefy gaszenia).
Zastosowanie pętli gaszenia w systemie.
Evolution jest możliwe przede wszystkim
dzięki takim rozwiązaniom jak:
• pełna redundancja systemu
• wszystkie elementy na pętli wyposażone są
w obustronny izolator zwarć
• okablowanie pętli może być wykonane przewodem niepalnym HTKSH ekw PH90
• odpowiedniej technice podłączania przycisków START i STOP na pętli
• samo sterowanie urządzeniem gaszącym
odbywa się z użyciem dedykowanej linii
sterującej bezpośrednio z CSG
Do wysterowywania urządzeń gaśniczych
w pojedynczych strefach lub mniejszych pomieszczeniach zastosować można także mniejsze i znacznie tansze centrale BMZ Integral C.
Obudowa z drzwiami pełymi
•BLZ Integral Evolution / SLZ Integral C
— centrala sygnalizacji pożarowej
z funkcją elektrycznej centrali automatycznego sterowania urządzeniami gaśniczymi zgodna z PN-EN 54/2, PN-EN
54/4 i PN-EN 12094-1
Główne zalety:
• możliwość zastosowania pętli gaszenia
• możliwość wielostrefowego sterowania SUG
• w pełni zdublowana struktura systemu
• modułowa, zdecentralizowana budowa
• praca w sieci
• możliwość połączenia CSP z CSG za pomocą
standardowego złącza (VdS 2496)
• możliwość tworzenia wysoce zaawansowanych algorytmów sterowań
• spełnia wszystkie wymagania i najnowsze
normy PN-EN
„Małe Integrale“
Seria C, to mniejsze wersje central Integral,
zdolne obsłużyć od 1 do 4 pętli dozorowych.
Na targach Securex 2008 zaprezentujemy modele oznaczone dodatkowymi cyframi, wskazującymi ilość możliwych do wykorzystania pętli
dozorowych. Opcja sieciowania central BMZ
Integral C z innymi podcentralami C oraz Integral Evolution, to niewątpliwie wielki atut tego
Warianty central gaszenia
• SLZ Integral Evolution / SLZ Integral C
— elektryczna centrala automatycznego
sterowania urządzeniami gaśniczymi
zgodna z EN54/4 i EN12094-1
Najnowsze Integrale C
rozwiązania; oszczędność pieniędzy, czasu
i pewność, że stosując „małą” centralkę nie zamykamy drogi do dalszej rozbudowy instalacji.
Niewątpliwie warto zwrócić uwagę na fakt, iż
BMZ Integral C występuje także w wersji
1 strefowej zintegrowanej centrali sterowania
gaszeniem oraz wykrywania pożaru.
Z polem obsługi
C1 - centrala jednopętlowa
C1 SUG - centrala z opcją 1
strefowego gaszenia
C - opcja podstawowa 2-4 pętle
dozorowe
C4 - centrala 4 pętlowa.
Z polem obsługi i drukarką
4
Z polem obsługi, drukarką i panelem
wskazań LED dla 1 strefy gaszenia
systemy sygnalizacji pożarowej - nowości
Interaktywny multisensor nowej generacji
CUBUS MTD 533 (TF1-TF9)
Technologia CUBUS Nivellierung ®
Jeden detektor do wszystkich zastosowań.
Wraz z wprowadzeniem na rynek czujki
CUBUS MTD 533, wyróżniającej się innowacyjnym algorytmem działania oraz doskonałą
charakterystyką wykrywania zagrożeń,
Schrack Seconet przyjmie dość niespotykaną
na rynku strategię, polegającą na wykorzystaniu tylko jednego rodzaju czujek do instalacji
pętlowych. Wyjątkowe właściwości tego urządzenia powodują, że będzie to właśnie najważniejsza czujka punktowa polecana przez producenta do niemal wszystkich zastosowań.
Czujka ta nie jest bowiem zwykłym „multisensorem” ale wysoce inteligentnym urządzeniem o najwyższym stopniu interaktywności
i rewelacyjnych parametrach wykrywczych.
To wysokiej klasy czujka dymu, ciepła oraz dualna; dowolnie programowalna, o możliwościach pozwalających na jej optymalne dopasowanie do zabezpieczanego obszaru.
CUBUS MTD533 przewiduje się w fazie
tworzenia koncepcji systemu jako pojedynczy
element detekcyjny. Projektant proponuje
umieszczenie w danym miejscu czujnika, jako
elementu detekcyjnego o wstępnie zadanych
parametrach (np. czujka pracująca w całym
zakresie klas TF1-TF9). W przypadku zmiany
koncepcji zabezpieczenia danego obszaru
w fazie budowy obiektu lub zmian aranżacyjnych, w wielu przypadkach (w zależności od
powierzchni chronionego obszaru) jedyną wymaganą zmianą jest zmiana przeznaczenia
CUBUS MTD533 poprzez wybór odpowiedniej funkcji w programie konfiguracyjnym np.
na czujkę ciepła działającej w jednej z 9 klas
temperaturowych zgodnie z PN-EN 54-5 (do
wyboru A1, A2, B, A1R, A2R, BR, A1S,
A2S, BS). Ale przede wszystkim zaprogramowanie jej jako czujki dualnej najnowszej generacji pozwala na pokazanie jej wszystkich walorów wykrywczych przejawiających się
w możliwości detekcji wszystkich pożarów testowych tj. od TF1 do TF9.
Czujka uzyskała rekomendację techniczną
CNBOP potwierdzającą jej wysokie parametry techniczne w zakresie wykrywania pożarów testowych.
Czujka może pracować w dowolnie zaprogramowanym trybie pracy — oddzielnie jako
optyczna czujka dymu, nadmiarowo-różniczkowa czujka ciepła lub jako czujka dualna
nowej generacji. W przypadku wykorzystania
czujki wyłącznie jako detektora optycznego,
pracuje ona jednak w zupełnie inny sposób niż
jej „poprzedniczka” OSD 2000. Prawdziwym
przełomem w sposobie wykrywania przez nią
dymu jest zastosowanie technologii CUBUS
Nivellierung. Technika ta polega na wykorzystaniu członu temperaturowego do analizy
zmieniających się parametrów otoczenia czujki. Oznacza to, że choć czujka pracuje jako detektor optyczny, czujnik temperatury analizuje zmieniającą się charakterystykę cieplną otoczenia czujki i w sposób inteligentny wpływa
na czułość członu optycznego — podwyższając ją w przypadku zauważonego wzrostu
temperatury. Ten algorytm działania powoduje, że czujka niejako „szuka” zagrożenia
i wykrywa je we wczesnym stadium rozwoju.
Wszystko oczywiście odbywa się w granicach
wytyczonych przez normy.
Pełna kompatybilność
Podobnie jak w przypadku innych produktów Schrack Seconet, także najnowsza
czujka jest w pełni kompatybilna z pozostałymi komponentami liniowymi i może być dowolnie „mieszana” z innymi czujkami
Schrack Seconet (OSD2000, DMD2000
itd.). Jedną z jej wielkich zalet jest fakt, iż
montowana jest w tym samym uniwersalnym
gnieździe czujki USB-501!
CUBUS MTD 533 zdobywcą GIT Security Awards 2007.
CUBUS Nivellierung
Czytelnicy oraz eksperci skupieni wokół branżowego czasopisma GIT Sicherheit +
Management oraz MessTec & Automation zdecydowali, że czujka CUBUS MTD 533 z
technologią Cubus Nievellierung® jest zwycięzcą GIT security Awards 2007 w kategorii
ochrony przeciwpożarowej. Została ona wybrana najlepszym produktem z dziedziny
zabezpieczeń ppoż. spośród 10 analizowanych rozwiązań, prezentowanych przez największych
producentów światowych w tej branży. Wydawnictwo GIT jest częścią grupy wydawniczej
John Wiley & Sons, działającej niemal na całym świecie. Specjalizuje się ono w następujących
branżach: Chemia, Farmacja, Biotechnologia, Służba zdrowia, automatyka oraz
bezpieczeństwo.
Informacja prasowa kwiecień 2008
eelleem
meen
nttyy ssp
peeccjja
alln
neeg
go
op
prrzzeezzn
na
acczzeen
niia
a -- n
no
ow
wo
ośśccii
System Zasysający Schrack ASD 516.
Od wielu lat czołowe miejsce w systemach
specjalnych oferty Schrack Seconet zajmują
urządzenia zasysające. Wiele lat temu był to
RAS, potem ASD 515 — teraz najnowszy
system nowej generacji — Schrack ASD 516.
Czym różnią się między sobą ASD
515 i ASD 516?
ASD 516 cechuje przede wszystkim dużo
większa czułość. W tej wersji dostępne są
3 poziomy czułości (0,3; 0,6; 1,2 %/m). Dla
każdej czujki można zaprogramować także
3 poziomy czułości — obniżoną, normalną
i podwyższoną. Jednostka detekcyjna wyposażona jest we wskaźnik koncentracji dymu,
który pokazuje jego stężenie w zabezpieczanym obszarze (10 poziomów). Przy zastosowaniu najnowszej karty BAF 53 możliwe jest
wykorzystanie funkcji pre-alarmu, która powoduje sygnalizowanie wykrycia zadymienia
o wartości 10 % progu alarmowego! Detektor posiada oczywiście zintegrowaną funkcję
Inne czujki specjalne.
detekcji zabrudzenia układu wykrywczego.
Istotną, najnowszą modyfikacją urządzenia,
jest możliwość jego włączenia do pętli dozorowej systemu Integral Evolution.
Zastosowanie:
System nadaje się doskonale do archiwów,
obiektów sakralnych, muzealnych, centrów
komputerowych, serwerowni, magazynów
wysokiego składowania, przestrzeni podpodłogowych, szybów windowych itd.
Warianty ASD 516
Oferta Schrack Seconet na targach
Securex to także inne czujki specjalnego przeznaczenia. Dysponujemy całą
paletą czujek liniowych — także
w wykonaniu przemysłowym; wysokoodporne na zakłócenia czujki płomienia (UV/IR) oraz detektory radiowe.
Zapraszamy!
ASD 516-3 układ z jedna czujką dymu, rozszerzonym polem wskazań o wskaźnik koncentracji dymu, 2 stykami przekaźnikowymi (alarm,
uszkodzenie); ponadto sygnalizacja 2 pre-alarmów standardowo, trzeci pre-alarm jako opcja
ASD 516-4 układ z 2 czujkami dymu, rozszerzonym polem wskazań o wskaźnik koncentracji dymu, 2 stykami przekaźnikowymi (alarm,
uszkodzenie), ponadto sygnalizacja 2 pre-alarmów standardowo, trzeci pre-alarm jako opcja
Certyfikowana, Liniowa Czujka Temperatury
Schrack ADW 511A.
Czujka ADW 511A jest liniową, nadmiarowo-różniczkową czujką ciepła, przeznaczoną
do wykrywania i sygnalizowania uwalniającej
się energii cieplnej w czasie pożaru. Jest szczególnie przydatna w miejscach, gdzie zastosowanie tradycyjnych czujek ciepła jest utrudnione: w garażach otwartych, rampach załadowczych, pomieszczeniach produkcyjnych
o dużym zapyleniu, tunelach itd.
Na targach Securex 2008 prezentujemy najnowszą wersję czujki Schrack ADW 511A.
W porównaniu z poprzednim modelem, czujka
ta umożliwia zainstalowanie wewnątrz jej obudowy modułu Schrack BA-OI3, co pozwala
z kolei na bezpośrednie dołączenie tego detektora do pętli dozorowej BMZ Integral. Oprócz
tego, równolegle do bezpotencjałowych wyjść
przekaźnikowych posiada także wyjścia typu
OC (dla alarmu, prealarmu, uszkodzenia).
Czujka ta została przebadana zgodnie z normą PN-EN 54-5: 2003 (A1, A2, B, D, E, F,
G). Nowa wersja ADW uwzględnia najnowsze
rozwiązania w zakresie detekcji i technologii
mikroprocesorowej.
6
elementy peryferyjne - nowości
Moduły kontrolno - sterujące.
Złożoność dzisiejszych systemów automatyki budynku wymaga zastosowania
najwyższej jakości systemu sygnalizacji pożarowej. To nie żart, a zależność ta jest coraz bardziej widoczna. W obiektach wysokich, wysokościowych i tych, o dużej kubaturze, system sygnalizacji
pożarowej wykrywający zagrożenie
przejmuje całkowicie kontrolę nad
wszystkimi urządzeniami wykonawczymi obiektu.
Dochodzi dziś do sytuacji, kiedy matryce sterowań pisane w rubrykach MS Excel nie mieszczą się w jednym arkuszu.
To czasem kilka tysięcy rozkazów w ciągu zaledwie kilkunastu sekund. Moduły
sterujące
umieszczone
w centralach oraz na pętlach dozorowych, to klucz
do przeprowadzenia bezpiecznej akcji ratunkowej.
Oto nasi bohaterowie, w największej na
rynku ofercie:
Moduł we/wy BA-OI3 zawiera wyjście przekaźnikowe o programowanym
stanie położenia (fail-safe) NO/NC oraz
2 wejścia monitorujące stan urządzeń zewnętrznych. Moduł ten służy także do
podłączenia
czujek
specjalnych do pętli
BMZ Integral
Moduł
linii
bocznych BA-AIM
stosowany jest wtedy, kiedy wymagane jest poprowadzenie linii dodatkowej, jako odczep głównej linii pętlowej np. w sytuacjach konieczności wprowadzenia detektora specjalnego do strefy
zagrożonej wybuchem, w której używanie linii pętlowych
jest zabronione. Moduł ten
może pracować także jako wejście monitorowane; może zostać uzupełniony o dodatkowe
wskaźniki zadziałania.
wiera także 1 wejście do monitorowania stanu
napięcia.
BA-REL4, układ 4 zestyków przekaźnikowych
z funkcją fail-safe zdobył już sobie uznanie
wykonawców.
To
jeden
z nielicznych na rynku elementów
sterujących z programowanym
stanem położenia styków na wypadek zaniku napięcia asilającego
lub innych awarii.
BA-IM4 to element służący wyłącznie nadzorowaniu stanu innych urządzeń.
Razem z opisanym wyżej, może stanowić
dosonałe narzędzie kontroli poprawności
zadziałania systemów tryskaczowych, klap
pożarowych itd. Każde z wejść może być
oddzielnie zaprogramowane i wykorzystane
do innych celów.
Moduł BA-IOM to element
wyposażony w 1 wyjście monitorowane, stosowany przeważnie do nadzorowanego
sterowania ważnych urządzeń zewnętrznych. Za-
Przykład systemu sieciowego wraz z zawansowanym systemem kontrolno-sterującym w jednym z ośrodków narciarskich w Alpach
elementy peryferyjne
Liniowa czujka ECO
komputer
serwisowy
To zupełnie nowy element w ofercie Schrack Seconet. Czujka ta
stanowi uzupełnienie potężnej gamy elementów specjalnych firmy.
Występuje w 2 wersjach: do montażu natynkowego oraz wtynkowego. Składa się z urządzenia nadawczo — odbiorczego oraz z reflektora montowanego po przeciwnej stronie. Promień podczerwieni wysyłany z nadajnika jest odbijany przez reflektor i analizowany po dotarciu do odbiornika. Odległość pomiędzy czujką a reflektorem może
wynosić od 2 do 50 metrów. Polecana szczególnie do zastosowań
w budynkach o znaczeniu historycznym, muzeach, itp.
Czujka ta może także nadzorować odcinki pionowe!
kabel
serwisowy
ComBox
Integral
Evolution
Integral C
do 100 dowolnie
wybranych użytkowników
Przystawka COMBOX
Combox to urządzenie komunikacyjne przeznaczone do automatycznego przekazywania informacji oraz zdarzeń pochodzących z systemu sygnalizacji pożarowej (np. komunikatów o alarmie, uszkodzeniach, konieczności wykonania czynności konserwacyjnych itp.) za pośrednictwem wiadomości SMS. Zewnętrzna transmisja danych następuje poprzez sieć telefonii komórkowej; do wysłania wiadomości SMS używany
jest modem GSM wbudowany w urządzenie ComBOX. Dane przeznaczone do wysłania filtrowane są w centrali sygnalizacji pożarowej, transmitowane do ComBOXa i stamtąd wysyłane automatycznie do dowolnie programowalnych numerów telefonicznych (maks. 100 numerów).
• Zintegrowany dwuzakresowy modem danych GPRS (GSM900/GSM1800)
• RS 422 / RS 485 złącza do konfiguracji i komunikacji
• 2 złącza komunikacji RS 232
• 16 wejść sterowanych do wyboru w technice analogowej lub cyfrowej
• Zdalna konfiguracja istotnych parametrów za pomocą SMS/GPRS
• Zasilanie z CSP również w przypadku zaniku zasilania
• Maks. 100 odbiorców (numerów telefonicznych)
• Możliwość utworzenia grup odbiorców
• Transmisja danych poprzez antenę GSM
Nowa czujka w osłonie przeciwwietrznej LKM 531
Element ten stosowany jest do wykrywania dymu pożarowego w kanałach wentylacyjnych. Składa się z plastikowej obudowy
wraz z wbudowanym gniazdem USB 5011, rurki probierczej i nowej optycznej czujki
dymu (zaprojektowanej specjalnie do tej
funkcji), SSD 531K. Zestaw ten przeznaczony jest do stosowania w kanałach wentylacyjnych o szerokości od 0,15 m do 1 m lub
w kanałach o przekroju okrągłym i średnicy
od R=0,20m do R=1m.
Nowa seria przycisków MCP
545 oraz MCP 535
Na naszym stoisku można także zobaczyć
najnowsze ręczne ostrzegacze pożarowe serii
545 oraz 535. Pierwsze z nich występują
w klasach odporności od IP24 do IP 67 i przeznaczone są do montażu na pętlach dozorowych systemu Integral. Seria 535 z kolei, może być wykorzystana zarówno do zwykłej pracy na linii dozorowej (klasy IP od 52 do 54),
jak i jako zestaw przycisków START/STOP
w pętlowym systemie sterowania gaszeniem
Integral Evolution.
Odpowiednie modele tych urządzeń dostępne są także w wersji EX (certyfikat ATEX).
Adresowalny sygnalizator akustyczny BA-SOL
Adresowalna syrena ze zintegrowanym izolatorem zwarć służy do
akustycznego wskazania alarmu pożarowego wewnątrz budynku
(kategoria otoczenia typ A, zgodny z EN 54-3), przystosowana do
współpracy z instalacją sygnalizacji pożarowej systemu Integral
w technice pętli dozorowych. Sygnał
alarmowy (3 rodzaje) nastawiany jest
za pomocą oprogramowania (ustawienie możliwe również w trakcie
pracy). Głośność ustawiana za pomocą przełącznika na sygnalizatorze.
8
zarządzanie systemem i wizualizacja zdarzeń
System zarządzania i wizualizacji
zdarzeń pożarowych SecoLOG.
Obecnie w ofercie znajduje się już 4 generacja systemu SecoLOG. Jest to aplikacja
nie tylko podwyższająca komfort pracy
z systemem bezpieczeństwa i automatyki
obiektu, ale przede wszystkim elementem
gwarantującym intuicyjność i przejrzystość
obsługi — czyli sprawne prowadzenia akcji
ratowniczej w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego.
Faktem oczywistym jest wykorzystanie
w SecoLOG — podobnie jak w samym Integral Evolution — parametru redundancji
tak najważniejszych elementów hardware'u,
jak i procedur operacyjnych. Dzięki temu nawet w przypadku awarii niektórych elementów systemu jego poprawna praca zostaje zachowana. System wykorzystuje 2 monitory,
z czego na jednym wskazywane są wyłącznie
komunikaty i raporty tekstowe, drugi zaś odpowiedzialny jest za prezentowanie grafik
systemowych i zdjęć w odpowiedniej skali.
Zorientowanie kolejnych wersji SecoLOGa
niemal całkowicie w kierunku najnowszych
wytycznych EU, w tym ÖNORM F303, zapewniają użytkownikowi całej aplikacji usystematyzowane i przejrzyste przebiegi funkcyjne
przy pełnej niezawodności systemu.
Zdalny dostęp.
Zdalny dostęp oferowany jest w 2 wersjach:
„uproszczonej” dla użytkownika lub serwisanta
pod nazwą Integral Remote Control Panel (IRCP)
oraz pełnej, dla serwisantów systemu, pod nazwą Integral Remote Access Server (IRAS).
IRCP
IRCP to 100% odzwierciedlenie pola obsługi Integral Evolution / BMZ Integral C na monitorze komputera PC. Dzięki temu można nie
tylko odczytywać informacje, ale i wysyłać polecenia w czasie rzeczywistym z dowolnego
miejsca na Ziemi. IRCP posiada skomplikowany i wielohierarchiczny system zabezpieczeń,
uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp do
systemu. W zależności od potrzeb może być
wykorzystywany na wielu stacjach roboczych.
IRAS
Umożliwia korzystanie z wszystkich funkcji
IRCP, wzbogaconych dodatkowo o cały szereg
możliwości serwisowych. Pozwala na zdalne
programowanie systemu i zmiany konfiguracji,
adresów elementów, czułości czujek itp. Prowadzenie „zdalnego serwisu” w rozumieniu analizy sytuacji w obiekcie, odczytywanie poziomów
zabrudzeń czujek dymu i multisensorów, odczyt innych parametrów eksploatacji elementów wykrywczych i inne funkcje wspierające
serwis systemu.
Nowe pola wskazań.
Panel wskazań stanu poszczególnych stref
czujek. Odpowiedni kolor palącej się diody
LED informuje o alarmie, uszkodzeniu lub
odłączeniu danej strefy. Panel taki montuje się
w obudowie centrali lub zamawia jako oddzielne pole informacyjne
Panel informacyjny dla systemów gaśniczych BLZ/SLZ Integral. Informacje prezentowane na wyświetlaczu pochodzą z max.
8 stref gaszenia. Podobnie jak w przypadku innych pól obsługi, może
ono być wbudowane
w obudowę centrali lub
występować osobno.
9
Pole obsługi High End. Pierwszy w pełni
kolorowy wyświetlacz LCD zastosowany
w systemach ppoż. Opisy tekstowe w różnych
kolorach wspomagane elementy graficznymi.
Bardzo łatwa nawigacja w menu — specjalne
programy prowadzenia użytkownika po menu w sytuacjach zagrożenia. W sprzedaży
także wersja z drukarką
protokołującą.
systemy przyzywowe i komunikacji - nowości
Wszystko w normie.
Będąc pełnoprawnym członkiem Unii
Europejskiej, Polska powinna zwrócić należytą uwagę na europejskie standardy i wytyczne, zgodnie z którymi dopuszcza się do
stosowania systemy przywoławcze. Główna
norma europejska (oparta na wymaganiach
niemieckich) w zakresie systemów komunikacji wewnętrznej to VDE 0834, wyznaczająca ramy techniczne dla stosowania systemów przywoławczych w szpitalach, domach opieki, a także łazienkach dla niepełnosprawnych w hotelach i supermarketach.
Schrack Seconet jest pierwszą firmą w Europie, która otrzymała certyfikat jakości
zgodny z normą VDE 0834!
VISOCALL PLUS.
W ciągu ostatnich trzech lat systemy
przyzywowe Schrack Seconet uległy znaczącej przemianie. Cała rodzina urządzeń Visocall uległa gruntownej przebudowie, a zakres możliwych dziś do wykorzystania funkcji jest w stanie zaspokoić potrzeby każdej
prywatnej kliniki, szpitala publicznego, domu opieki czy ośrodka sanatoryjnego. Podobnie jak w przypadku systemów sygnalizacji pożarowej, ich cena także uległa znaczącemu obniżeniu.
Visocall Plus to sprawdzona już platforma komunikacji i alternatywa najnowszego systemu Visocall IP, wykorzystującego
zupełnie inną topologię systemu wymiany
danych. Oprócz podstawowych, w tym
przypadku, funkcji pozwalających pacjentom na wezwanie pomocy dyżurnej pielęgniarki, umożliwia on szereg dodatkowych
funkcji. Ich szeroki zakres wynika zarówno
z budowy całego systemu oraz jego pojedynczych elementów, jak i możliwości bardzo
elastycznej konfiguracji, pozwalającej na dostosowanie go do każdej koncepcji opieki
nad pacjentami oraz możliwości finansowych inwestora.
Opcjonalnie, w ramach systemu mamy
możliwość także wykorzystania systemu
bezprzewodowego VISOFUNK PLUS oraz
nieco prostszego systemu VISOOPT PLUS.
Ten drugi jest niewątpliwie systemem najprostszym technologicznie, choć bardzo często wykorzystywanym w niewielkich oddziałach szpitalnych, domach opieki, toaletach i łazienkach dla osób niepełnosprawnych w hotelach, obiektach użyteczności publicznej czy też na izbach zatrzymań lub
w aresztach.
SecurWATCH — rozszerzenie funkcji
systemu komunikacji.
SecurWATCH to zupełnie nowe rozwiązanie na rynku polskim. Prezentujemy państwu uzupełnienie
systemu
Visocall
Plus oraz Visocall IP
o funkcje nadzoru,
identyfikacji i poszukiwania poruszających się osób. SecurWATCH nie jest po-
jedynczym produktem, czy jednostkowym
rozwiązaniem. Skupia w sobie wiele zalet systemu całkowicie wszechstronnego, wykorzystującego w swoim działaniu aż trzy technologie wymiany informacji: IR — obszar światła podczerwonego dla dokładnej lokalizacji
osób lub przedmiotów; LF — niski zakres fal
do pracy na niewielkich obszarach; RF — zakres fal radiowych do nadzoru większych powierzchni.
10
To doskonałe rozwiązanie stosowane jest
wszędzie tam, gdzie informacja o zmianie pobytu pacjentów lub
przemieszczaniu cennych przedmiotów ma
ogromne znaczenie dla
bezpieczeństwa mienia,
życia i zdrowia ludzi.
system przywoławczy w technologii IP!
VisocallVisocall IP nowy standard
w komunikacji szpitalnej
Ktokolwiek myśli dzisiaj poważnie
o systemie przyzywowym, nie może pominąć oferty Schrack Seconet. Prawie
trzy lata trwało przygotowanie do wdrożenia najnowszego systemu przyzywoławczego Visocall-IP. Po co powstał? Jakie kryteria spełnia? Na te pytania odpowiemy poniżej.
Choć wydawałoby się, że na temat tego
rodzaju urządzeń powiedziano już wszystko,
a aktualna oferta producentów jest właściwie
doskonale znana, okazuje się, że nie jest to
do końca prawda. Od wielu już lat liderem
na rynku systemów komunikacji szpitalnej
jest niewątpliwie Schrack Seconet. Zakres
funkcji systemu Visocall oraz jego elastyczność jest dzisiaj właściwie największa, przy jednocześnie bardzo dobrych warunkach finansowych zakupu
urządzeń. Kłopotem
dla jednostek zdrowotnych już istniejących lub podlegających niewielkim modernizacjom była jednak zawsze infrastruktura dla tego typu systemów. Instalacja
dedykowanych
tras kablowych magistrali systemowej okazywała się być albo
zbyt droga, albo zbyt
uciążliwa. Z tego
względu, często decydowano się na stosowanie urządzeń analogowych, prostszych
i rezygnowano z najnowszych rozwiązań,
pracujących w technologii cyfrowej.
Nowy Visocall-IP
pozwala uniknąć konieczności dokonania takiego wyboru.
System bowiem został skonstruowany
w taki sposób, że komunikacja między poszczególnymi jego elementami odbywać się
może po istniejącej w szpitalu sieci komputerowej! Okablowanie takiej sieci jest dzisiaj standardem niemal w każdym szpitalu.
Przy niewielkich modyfikacjach takiej infrastruktury, użytkownik może uniknąć
wysokich kosztów instalacji dodatkowego
oprzewodowania; środki te wydatkując na
nowoczesny i funkcjonalny system
komunikacji najnowszej generacji. W przypadku
braku możliwości
wykorzystania istniejącego okablowania sieciowego, instalacja nowego
z pewnością będzie tańsza i bardziej funkcjonalna.
Służyć w przyszłości
może przecież także innym celom.
Każdy element systemu Visocall-IP posiada
swój własny adres sieciowy; zasilanie urządzeń systemu prowadzone jest także poprzez
siec komputerową. Największa zaletą systemu
jest możliwość wykorzystania komunikacji
głosowej, co także odbywa się poprzez sieć
wewnętrzną szpitala.
System pozostaje w całkowitej kompatybilności z poprzednimi wersjami Visocall oraz posiada certyfikat zgodności z normą VDE 0834
oraz EN 60950.
11
Visocall-IP. Nowa platforma komunikacji, organizacji i opieki.
Visocall-IP to przełomowy krok w kierunku udoskonalenia
komunikacji w obiektach służby zdrowia. Jako rozwiązanie w pełni
multimedialne i wykorzystujące najnowszą dostępną technologię,
spełnia nie tylko tradycyjne potrzeby personelu i pacjentów szpitali,
ale jest także odpowiedzią na potrzeby jutra. Dzięki wykorzystaniu technologii Internet Protocol (IP) i łączy LAN, oferuje najwyższą możliwą niezawodność oraz jakość przy minimalnych kosztach instalacji i eksploatacji.

Podobne dokumenty

Otwórz gazetkę w formacie pdf.

Otwórz gazetkę w formacie pdf. Zwiększająca się nieustannie oferta naszej firmy wywołuje konieczność podnoszenia wiedzy w tym zakresie nie tylko grup instalatorskich (co oczywiste), ale przede wszystkim potencjalnych użytkownikó...

Bardziej szczegółowo