Zadanie nr. 1 Lp Nazwa

Komentarze

Transkrypt

Zadanie nr. 1 Lp Nazwa
ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu
FORMULARZ PRZEDMIOTU PRZETARGU, CENOWY-
Zadanie nr. 1
Lp
1.
Nazwa :
wykonanie tablic historycznych (pamiątkowych)
jm
Szt.
ilość
Cena
jednost
netto
Wartość netto
Stawka
VAT
Wartość
brutto
3
Wymiary, ilość : 70 cm (wysokość) x 90 cm (szerokość)
ilość : 3 sztuki
Materiał : odporny na warunki atmosferyczne – płyta PVC
10mm spieniona, zabezpieczona przed działaniem promieni
UV folią lub lakierem
Treść i kolor : zgodnie z załącznikiem A (bez
ostatecznych danych finansowych)
Razem
........................, DNIA ................
......................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
Zadanie nr. 2
Lp
1.
Nazwa :
wykonanie plakietek (naklejek) informacyjnych)
jm
Szt.
ilość
Cena
jednost
netto
Wartość netto
Stawka
VAT
Wartość
brutto
500
Wymiary, ilość :
6,5 cm (wysokość) x 10 cm (szerokość) – ilość 200 sztuk.
5,0 (wysokość) x 7 cm (szerokość) – ilość 300 szt. (wymiary
mniejsze niż przewidziano w wytycznych z uwagi na
koniczność ich umieszczenia na urządzeniach medycznych)
Materiał : odporny na warunki atmosferyczne (słońce, mróz
woda itd) oraz środki dezynfekcyjne
Treść i kolor : zgodnie z załacznikiem B , napisy kolorowe ,
tło białe
Razem
........................, DNIA ................
......................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
Zadanie nr. 3
Lp
1.
Nazwa :
jm
spot reklamowy w TV regionalnej
Szt.
przygotowanie wraz z emisją spotu informacyjno-reklamowy w telewizji
lokalnej (odbieranej także na terenie miasta Sanoka)
emisja dwa razy dziennie przez okres dwóch tygodni
Zawartość spotu zgodnie z wytycznymi powinna zawierać :
1. logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu
ilość
Cena Wartość netto
jednost
netto
Stawka
VAT
Wartość
brutto
1
regionalnego,
2. emblemat Unii Europejskiej z napisem „Unia Europejska – Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego”,
3. herb województwa podkarpackiego z podpisem "WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE",
4. informację nt. źródeł finansowania: "Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013",
5.
hasło określone przez IZ RPO: „Inwestujemy w rozwój
województwa podkarpackiego”, podkreślające wartość dodaną pomocy
Wspólnoty.
Razem
........................, DNIA ................
......................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
Zadanie nr. 4
Lp
1.
Nazwa :
ogłoszenie w gazecie lokalnej
jm
szt.
ilość
Cena
jednost
netto
Wartość netto
Stawka
VAT
Wartość
brutto
4
Treść i kolor : zgodnie z załacznikiem C
wielkość ogłoszenia : (szerokość - 130 mm x
wysokość – 174mm) +/- 5%
Razem
........................, DNIA ................
......................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)
Zadanie nr. 5
Lp
1.
Nazwa :
utworzenie podstrony internetowej :
jm
Szt.
ilość
Cena
jednost
netto
Wartość
netto
Stawka
VAT
Wartość
brutto
1
opis podstrony : dostęp do podstrony powinien odbywać się przez stronę
zamawiającego www.zozsanok.pl
podstrona powinna zawierać minimum:
logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu
regionalnego,
emblemat Unii Europejskiej z napisem „Unia Europejska – Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego”,
herb
województwa
podkarpackiego z podpisem
"WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE",
informację nt. źródeł finansowania: "Projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013"
tytuł projektu, nazwa beneficjenta, strona internetowa beneficjenta,
informację o całkowitej wartość projektu oraz kwota dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
przekierunkowanie na stronę internetową IZ RPO WP:
www.rpo.podkarpackie.pl,
hasło określone przez IZ RPO: „Inwestujemy w rozwój województwa
podkarpackiego”, podkreślające wartość dodaną pomocy Wspólnoty.
Razem
........................, DNIA ................
......................................................
(podpis osoby – osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli
wraz z pieczątką imienną)