Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Komentarze

Transkrypt

Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Certyfikat Kompetencji Zawodowych
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach organizuje szkolenia przygotowujące
przewoźników do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu
drogowego osób i rzeczy.
Program kursów obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu:
- prawa cywilnego,
- prawa handlowego,
- prawa socjalnego,
- prawa podatkowego,
- działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, dostępu do rynku,
- norm technicznych i technicznych aspektów działalności, bezpieczeństwa drogowego, oraz
rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.
1/2
Certyfikat Kompetencji Zawodowych
W sumie 65 godz. zajęć lekcyjnych (zgodnie z zakresem zagadnień objętych egzaminem,
które określa część I załącznika do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr
1071/2009).
Podstawa prawna w/w szkolenia:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z
późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia
2012r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
(Dz. U. 2012 poz.96).
Opłata za szkolenie wynosi 1500 zł brutto od osoby.
2/2

Podobne dokumenty