Katalog 3 - ruszty, retorty, ślimaki, elementy czopucha, szuflady

Komentarze

Transkrypt

Katalog 3 - ruszty, retorty, ślimaki, elementy czopucha, szuflady
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Ruszt
Nr
karty:
16M.04.00
2.1
385
122
Masa [kg]:
5,11
Materiał:
Ŝeliwo
132
40
Uwaga: Komplet stanowią
dwie sztuki rusztu.
Powierzchnia surowa
Wydanie nr:
1
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Ruszt
Nr
karty:
230.06.00
2 .2
385
185
Masa [kg]:
7,77
195
40
Uwaga: Komplet stanowią
dwie sztuki Rusztu.
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Ruszt
Nr
karty:
240.04
2.3
430
245
Uwaga: Komplet
stanowią dwie
sztuki rusztu.
Masa [kg]:
11,75
Materiał:
Ŝeliwo
255
Powierzchnia surowa
40
Wydanie nr:
1
Data:
I.2010
Nazwa
Ruszt środkowy
Nr
karty:
30M.06
2 .4
160
Nr katalogowy
producenta
388
30
Masa [kg]:
7,64
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr
karty:
30M.05
2.5
160
Nr katalogowy
producenta
Ruszt
388
30
Masa [kg]:
7,78
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr
karty:
145.14
2 .6
140
Nr katalogowy
producenta
Ruszt
290
28
Masa [kg]:
5,60
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr
karty:
200.07
2.7
140
Nr katalogowy
producenta
Ruszt
290
28
Masa [kg]:
4,90
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Ruszt
Nr
karty:
25P.03.04
2 .8
n
27
6
45
Masa [kg]:
4,85
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Ruszt
Nr
karty:
15KP.03.02
2.9
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
n
6
24
45
Masa [kg]:
3,92
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr
karty:
20KP.02.02
2 .1 0
n 276
Nr katalogowy
producenta
Ruszt
246
45
Masa [kg]:
4,67
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr
karty:
50 KP
2.11
32
5
Nr katalogowy
producenta
Ruszt
n
71
Masa [kg]:
4,51
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr
karty:
50KP
2 .1 2
n 220
Nr katalogowy
producenta
Pierścień rusztu
53
Masa [kg]:
2,30
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Ruszt pionowy
Nr
karty:
110.03.05
3.1
97
128
n
147
9
54
Masa [kg]:
1,30
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny Data:
I.2010
koloru czarnego
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Ruszt pionowy
Nr
karty:
140.03.05
3 .2
9
97
195
n
217
54
Masa [kg]:
1,50
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny Data:
I.2010
koloru czarnego
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Ruszt pionowy
Nr
karty:
170.05.00
3.3
n9
97
195
216
54
Masa [kg]:
2,1
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny Data:
I.2010
koloru czarnego
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Ruszt pionowy
Nr
karty:
210.03.05
3 .4
110
300
n
322
9
54
Masa [kg]:
2,5
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny Data:
I.2010
koloru czarnego
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Ruszt pionowy
Nr
karty:
230.07.00
3.5
110
300
321
n
9
53,6
Masa [kg]:
3,09
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny Data:
I.2010
koloru czarnego
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Ruszt pionowy
Nr
karty:
350.03.05
3 .6
110
365
387
n
9
53,6
Masa [kg]:
3,1
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny Data:
I.2010
koloru czarnego
Nazwa
Nr
karty:
145.12
3.7
115
Nr katalogowy
producenta
Ruszt pionowy
260
50
Masa [kg]:
3,88
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny Data:
I.2010
koloru czarnego
Nazwa
Nr
karty:
16M.05.00
3 .8
97
Nr katalogowy
producenta
Ruszt pionowy
216
54
Masa [kg]:
2,1
Wydanie nr:
1
Materiał:
Ŝeliwo
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny Data:
2010
koloru czarnego
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Rusztowina
Nr
karty:
140.02.02
4 .1
20
91
120
362
245
30
Masa [kg]:
1,66 Kg
Materiał:
GJL 150
Wydanie nr:
1
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Rusztowina
Nr
karty:
140.02.02
4.2
Nr katalogowy
producenta
15
91
120
362
245
30
Masa [kg]:
1,66 Kg
Materiał:
GJL 150
Wydanie nr:
1
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Rusztowina
Nr
karty:
280.02.02
4 .3
20
91
120
455
245
30
Masa [kg]:
1,83 Kg
Materiał:
GJL 150
Wydanie nr:
1
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Rusztowina
Nr
karty:
400.02.02
4 .4
Nr katalogowy
producenta
20
91
120
640
360
30
Masa [kg]:
2,69 Kg
Materiał:
GJL 150
Wydanie nr:
1
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Oś napędowa przednia
Nr
karty:
Wg tabeli
4.5.L.p.
Nr katalogowy
producenta
L
Nr katalogowy
Wymiar L [mm]
producenta
L.p.
Nr karty
1
4.5.1
110.02.03
333
2
4.5.2
140.02.05
394
3
4.5.3
150.02.03
456
4
4.5.4
210.02.03
523
5
4.5.5
280.02.04
523
6
4.5.6
350.02.03
601
7
4.5.7
10KWP.02.02
371
8
4.5.7
15KWP.02.02
405
9
4.5.9
20KGP.02.04
495
10
4.5.10
30KWP.02.01
557
Wydanie nr:
1
Materiał:
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Oś napędowa tylna
Nr
karty:
Wg tabeli
4.6.L.p.
Nr katalogowy
producenta
L
Nr katalogowy
Wymiar L [mm]
producenta
L.p.
Nr karty
1
4.6.1
110.02.04
274
2
4.6.2
140.02.06
376
3
4.6.3
150.02.04
398
4
4.6.4
210.02.04
410
5
4.6.5
280.02.05
470
6
4.6.6
350.02.04
550
7
4.6.7
10KWP.02.03
316
8
4.6.8
15KWP.02.03
350
9
4.6.9
20KGP.02.05
440
10
4.6.10
30KWP.02.02
502
11
4.6.11
150.02.04
398
Wydanie nr:
1
Materiał:
10BX
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Dzwignie z cięgnem rusztu
ruchomego
Nr
karty:
-
4.7.L.p.
Nr katalogowy
producenta
L
Nr katalogowy
Wymiar L [mm]
producenta
L.p.
Nr karty
1
4.7.1
-
245
2
4.7.2
-
360
Wydanie nr:
1
Materiał:
Powierzchnia malowana-koloru czarnego
Data:
I.2010
Nazwa
Nr
karty:
140.02.08
4 .8
30
45
Nr katalogowy
producenta
Dzwignia rusztu
490
Wydanie nr:
1
Materiał:
St3SX
Powierzchnia malowana-koloru niebiekiego
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Retorta
Nr
karty:
25P.03.03
5.1
275
150
197
n 147
120
Masa [kg]:
8,75 Kg
Wydanie nr:
1
Materiał:
GJL 150
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Retorta
Nr
karty:
50KP.03.03
5 .2
327
150
175
n 180
120
Masa [kg]:
9,78 Kg
Wydanie nr:
1
Materiał:
GJL 150
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Ślimak
Nr
karty:
wg. tabeli
6 .L .p .
n
84
L
L.p.
Nr karty
Nr katalogowy
producenta
L [mm]
masa [kg]
1
6.1
15KP.02.05
884
6,14
2
6.2
50KP.02.06
935
6,57
3
6.3
20KMP.03.05
700
4,81
Wydanie nr:
Materiał:
18G2
Powierzchnia malowana-lakier termoutwardzalny
Data:
I.2010
Nazwa
Nr
karty:
Przegroda ruchoma
Nr katalogowy
producenta
7 .L .p .
B
wg. tabeli
A
32
L.p.
Nr karty
Nr katalogowy
producenta
A [mm]
B [mm]
Masa [kg]
1
7.1
Pr-198
270
148
3.76
2
7.2
Pr-173/1
255
192
4.56
3
7.3
Pr-173/2
380
200
7.15
4
7.4
Pr-173/3
380
280
9.87
5
7.5
Pr-173/4
445
300
12.34
6
7.6
Pr-173/5
445
400
16.35
Wydanie nr:
1
Materiał:
śeliwo
Powierzchnia surowa
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Nr
karty:
110.05.01/A
8.1
Przepustnica czopucha kpl.
Nr karty 8.6.1
234
Korpus czopucha
Nr karty 8.1.1
Czopuch kpl.
Masa [kg]:
4,28
Płytka wyczystna
Nr karty 8.8.1
230
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny
koloru czarnego
125
Wydanie nr:
1
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Nr
karty:
140.05.01
8 .2
Przepustnica czopucha kpl.
Nr. karty 8.6.1
272
Korpus czopucha
Nr karty 8.2.1
Czopuch kpl.
158
Płytka wyczystna
Nr karty 8.8.2
300
Masa [kg]:
5,80
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny
koloru czarnego
Wydanie nr:
1
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Nr
karty:
160.03.01
8.3
Przepustnica czopucha kpl
Nr karty 8.6.3
235
Korpus czopuch
Nr karty 8.3.1
Czopuch kpl.
Płytka wyczystna
Nr karty 8.8.2
260
164
Masa [kg]:
5,90
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny
koloru czarnego
Wydanie nr:
1
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Czopuch kpl.
Nr
karty:
210.05.01/A
8 .4
Korpus czopucha
Nr karty 8.4.1
320
Przepustnica czopucha kpl.
Nr karty 8.6.3
Płytka wyczystna
Nr karty 8.8.3
416
170
Masa [kg]:
9,15
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny
koloru czarnego
Wydanie nr:
1
Data:
I.2010
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Czopuch kpl.
Nr
karty:
350.05.00
8.5
Korpus czopucha
Nr karty 8.5.1
320
Oś przepustnicy kpl.
Nr karty 8.6.4
Płytka wyczystna
Nr karty 8.8.3
255
465
Masa [kg]:
12,40
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny
koloru czarnego
Wydanie nr:
1
Data:
I.2010
Przepustnica czopucha
okrągła kpl.
-
Nazwa
Nr katalogowy
producenta
Nr
karty:
8.6.L.p.
L
d
L.p.
Nr karty
L [mm]
1
8.6.1
205
n
109
2
8.6.2
223
n
130
3
8.6.3
245
n
145
4
8.6.4
260
n
170
d [mm]
Wydanie nr:
1
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny
koloru czarnego
Data:
I.2010
Nazwa
Nr
karty:
8.7.L.p.
b
L
Nr katalogowy
producenta
Przepustnica czopucha
prostokątna kpl.
-
a
L.p.
Nr karty
a [mm]
b [mm]
L [mm]
1
8.7.1
140
140
245
2
8.7.2
90
120
186
3
8.7.3
110
140
175
Wydanie nr:
1
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny
koloru czarnego
Data:
I.2010
Nazwa
Nr
karty:
wg. tabeli
8.8.L.p.
b
Nr katalogowy
producenta
Płytka wyczystna
a
L.p.
Nr. karty
Nr katalogowy
producenta
a [mm]
b [mm]
1
8.8.1
110.05.02
110
55
2
8.8.2
140.05.04
110
74
3
8.8.3
210.05.03
130
88
Wydanie nr:
1
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzalny
koloru czarnego
Data:
I.2010
Szuflada
Nr
karty:
Wg. tabeli
9 .L .p .
Nazwa
B
Nr katalogowy
producenta
C
A
L.p.
Nr. karty
Nr katalogowy
producenta
A [mm]
B [mm]
C [mm]
Masa [kg]
1
9.1
15KP.01.03
440
200
67
1.32
2
9.2
20KP.01.05
540
200
67
1.58
3
9.3
30KP.01.07
594
305
77
2.47
4
9.4
50KP.01.08
684
510
77
6.22
5
9.5
18KPd.01.04
399
286
70
2.40
6
9.6
20KPd.01.08
499
286
70
2.90
7
9.7
20KMP.01.07
597
260
120
4.50
8
9.8
060.06.00
450
140
77
1.16
Wydanie nr:
1
Materiał:
St3SAl
Powierzchnia malowana - koloru czarnego
Data:
I.2010
Nazwa
Zawirowywacz
Nr
karty:
Wg. tabeli
10.L.p.
A
Nr katalogowy
producenta
C
B
L.p.
Nr. karty
Nr katalogody
producenta
A [mm]
B [mm]
C [mm]
masa [kg]
1
10.1
16M.08.00
174
53
176
1.1
2
10.2
230.08.00
174
53
264
1.6
3
10.3
200.05
174
53
220
1.3
4
10.4
120.04.00
182
52
117
0.6
5
10.5
160.05.00
170
52
176
0.8
6
10.6
250.04.00
170
52
264
1.0
Wydanie nr:
1
Materiał:
S235JRG2
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzlany Data:
I.2010
koloru czarnego
Nazwa
Kołnierz króćca wodnego
Nr
karty:
wg. tabeli
11.L.p.
Nr katalogowy
producenta
76
108
nd
76
8
108
L.p.
Nr karty
Nr katalogowy
producenta
d [mm]
masa [kg]
1
11.1
140.01.06.01
n 61
0,53
2
11.2
350.01.06.01
n 76,5
0,4
Wydanie nr:
1
Materiał:
St3SAl
Powierzchnia malowana - lakier termoutwardzlany Data:
2010
koloru czarnego
Realizacja zamówienia
Zamówienie moŜna złoŜyć na kilka sposobów:
- Zamówienia ( zmiana lub anulowanie zamówienia) na części od klientów
indywidualnych mogą być składane za pomocą faksu (0-41) 27-67-500,
501; e-maila [email protected] . Informacja dotycząca dostępności
towaru, ustalenia warunków dostawy (0-41)27-67-250.
- Zamówienia (zmiana lub anulowanie zamówienia) na części od podmiotów
gospodarczych mogą być składane za pomocą faksu (0-41) 27-67-500,
501; e-mail [email protected]; pozostałe ustalenia (0-41) 27-67-376,
460, 471, 517.
W treści zamówienia naleŜy podać:
- Nazwę detalu lub zespołu detali, które chcemy zamówić wraz z numerem karty,
jaki jest mu przypisany. Jeśli do detali nie jest przypisany nr karty naleŜy podać
jedynie nazwę detalu lub jego wymiary gabarytowe.
- Typ kotła do jakiego ma być stosowany.
- Ilość sztuk.
- Warunki dostawy (np. paczka, odbiór własny, przy okazji dostawy kotłów)
- Sposób zapłaty – dla klientów indywidualnych (płatność przy odbiorze, gotówka w
sklepie)
– dla podmiotów gospodarczych – przelew na nasze konto.
- Imię i nazwisko oraz adres dostawy.
Koszty przesyłki pokrywa kupujący.
Czas realizacji zamówień:
Standardowy termin dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych od chwili
złoŜenia zamówienia (w przypadku płatności przelewem czas realizacji
zamówienia biegnie od momentu wpływu naleŜności na nasze konto).
Przykładowe zamówienia:
1. „Drzwiczki zasypowe kpl. do kotła KWP 30 - nr karty 1.16”.
2. „Płytę Ŝarową drzwiczek górnych do kotła SWK 14”.
3. „Zestaw sterujący ZS01 do kotła KWP 15”.
4. „Wentylator bez kołnierza WPA 117 do kotła KP 20”.
Dostawa: paczka, płatność przy odbiorze.
Przesyłkę proszę wysłać na adres:
Jan Kowalski
ul. Szkolna 3/5 02-222 Warszawa
Anulowanie treści zamówienia lub jego korekta jest moŜliwe w takim samym
trybie jak było składane zamówienie w tym samym dniu do godz. 14:00.
W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących zamówienia
prosimy o kontakt telefoniczny.
Sklep firmowy – (0-41) 27-67-250
Dział handlu – (0-41) 27-67-376, 460, 471, 517.
Centrala:
Fax
Serwis:
Dział Handlu:
Dział Marketingu:
Dział konstrukcyjny
e-mail:
041/ 2767 400
041/ 2767 500, 501
041/ 2767 413, 514, 432, 433
041/ 2767 517
041/ 2767 410
041/2767 338
[email protected]
www.zebiec.com.pl

Podobne dokumenty