Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół

Komentarze

Transkrypt

Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Zespołu Szkół
Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne Zespołu
Szkół w Bukowicach
Gmina Krośnice w dniu 6 czerwca 2016r. złożyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej
wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2016
z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych dla Zespołu Szkół
w Bukowicach.
W trybie obiegowym w dniu 4 lipca 2016r. wniosek został pozytywnie zaopiniowany
przez Stronę Samorządową Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.
Następnie Minister Edukacji Narodowej wystąpił z wnioskiem do Ministra Finansów
o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 jednostkom samorządu
terytorialnego.
W dniu 4 sierpnia 2016r. Gmina Krośnice otrzymała decyzję od Ministra Finansów
o przyznaniu na rok 2016 kw oty 90 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej. Kwota ta przeznaczona została na zakup doposażenia w zakresie
sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń dydaktycznych w nowo
wybudowanym obiekcie Zespołu Szkół w Bukowicach.

Podobne dokumenty