Wiadomości Morawickie

Komentarze

Transkrypt

Wiadomości Morawickie
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
MORAWICA
Prezydent Bronisław Komorowski osobiście gratulował
nominacji wójtowi Marianowi Burasowi
Fot. Piotr Molecki Kancelaria Prezydenta RP
Głównym punktem programu był występ gwiazd imprezy –
znanych z programu „Ciuchcia” – KULFONA i ŻABY MONIKI
fot. Radomski
czerwiec 2013
NR 6 (249)
ISSN 1509-0884
Wójt Gminy Morawica Marian Buras,
podczas uroczystych obchodów
z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego
odbywających się w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie, odebrał nominację
do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
w kategorii wspólnota obywatelska.
Szczegóły na stronie 3
2 czerwca, w Morawicy obchodzono
jedno z najpiękniejszych świąt w roku
- Międzynarodowy Dzień Dziecka pod
hasłem „Zielone Dzieciaki - Festiwal
Recyklingu w Morawicy”. Tym razem
impreza odbyła się w innym miejscu
niż zazwyczaj, bo na parkingu przy
krytej pływalni Koral, która tego dnia
świętowała swoje 5-lecie.
Szczegóły na stronie 23
Na stadionie Moravii w Brzezinach
uroczyście świętowano obchody
Gminnego Dnia Strażaka.
Druhowie, za swoją bezinteresowną
służbę na rzecz społeczeństwa,
odebrali tego dnia podziękowania
oraz moc życzeń od zaproszonych gości.
Honorową częścią strażackiego święta była uroczysta
defilada pododdziałów
fot. Radomski
Szczegóły na stronie 13
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
W tym miesiącu w numerze:
Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego ............................... 2
Wójt Marian Buras odebrał wyjątkową nominację
w Pałacu Prezydenckim ........................................................... 3
Statuetka „Super Gminy Roku” trafiła do Morawicy ........... 4
Bądź eko – bądź trendy ............................................................ 5
240 tysięcy dofinansowania dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Morawicy .......................................... 7
Sukces młodych artystów z Gminy Morawica
- „Małe Wolanecki”, „Brzezina” z Brzezin
i Anna Woś z Brzezin na podium ........................................... 8
WAKACJE W „KORALU”
Z okazji imienin biesiadowały Zosie
................................. 9
III Gminny Konkurs Recytatorski w Zespole Szkół
w Obicach ................................................................................... 9
II miejsce dla Magdaleny Chołuj
na Międzynarodowym Festiwalu „Majowa Nutka” ............ 10
W krytej pływalni „KORAL” w Morawicy
w dniach od 29 czerwca do 1 września 2013r.
czas wodnej uciechy
o 30 gratisowych minut wydłużamy
Delegacja z ośmiu państw w szkole w Morawicy ............... 11
a dodatkowo...
za dwa bilety według cennika rozliczamy
Straż Gminna dla Szkoły .......................................................... 16
a za trzeci tylko
1 zł pobieramy.
Zapraszamy !!!
LETNIA PROMOCJA W HALI
„BILCZA”
W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2013r.
wynajmując halę po godzinie 16.30
otrzymasz 50% rabatu.
W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2013r.
wynajmując halę do godziny 16.30
grasz 2 godziny w cenie 1 godziny.
Zapraszamy !!!
Gminne Obchody Dnia Strażaka ............................................... 13
Kolejne sukcesy na skalę kraju dla PIRAMIDY .................... 14
V Wojewódzki Konkurs
„Jan Paweł II - Patron Najgodniejszy” ..................................... 15
Wyjątkowa nominacja dla Morawicy ..................................... 17
Wieczornica na 150. rocznicę Powstania Styczniowego ..... 18
Świętokrzyski Turniej Innowacji i Kreatywności
dla gimnazjalistów .................................................................... 19
Powiatowe Zawody w piłce nożnej dziewcząt
szkół gimnazjalnych w Zespole Szkół w Obicach ............... 19
Wyniki drużyn Moravii ............................................................. 20
Liga mocno przyspieszyła ....................................................... 21
Zielone Dzieciaki - festiwal recyklingu
w Morawicy .......................................... 23
Zgłoszenie awarii wodociągów
i kanalizacji
Zakład Gospodarki Komunalnej
tel. 311-47-95
tel. 311-46-91 lub 93 w. 236
dzwonić można w godz. 7.30 - 15.30
Oczyszczalnia Ścieków w Brzezinach
tel. 311-49-28 czynna całą dobę
Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego
Urząd Gminy w Morawicy informuje, że została podpisana umowa na
„Konserwacje oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica” z Zakładem
Gospodarki Komunalnej w Morawicy.
W związku z tym, ulegają zmianie zasady zgłaszania awarii oświetlenia
ulicznego. Awarie należy zgłaszać telefonicznie.
Zgłoszenia awarii oświetlenia ulicznego przyjmowane będą przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Morawicy pod nr 41 311 47 95 od 7:30 do 15:30,
oraz całodobowo pod nr tel. 41 311 49 28. Ośrodek Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach zaprasza
Od wtorku do niedzieli w godz. 10-16. Ekspozycja stała:
wystawa wyrobów garncarskich garncarzy z Chałupek
i zaprzyjaźnionych miejscowości, miejsce pracy garncarza. Bilety: 4 zł - osoba dorosła i 2 zł - uczniowie i studenci. Rezerwacji wycieczek można dokonać telefonicznie
041-311-87-02 (u przewodnika ośrodka).
Wiadomości Morawickie Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Gminy w Morawicy. ISSN 1509-0884
Adres redakcji: ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, tel./fax: 311 46 90, e-mail:[email protected],pl; www.morawica.pl
Redaktor naczelny: Agnieszka Olech - Mońska. Stali współpracownicy: Paweł Marcjan, Teresa Badowska, Jacek Kubicki,
Krzysztof Kubicki, Małgorzata Bielawska, Monika Malicka, Marianna Parlicka-Słowik, Marcin Dziewięcki, Edyta Włodarska,
Andrzej Radomski, Bartosz Kruk, Przemysław Strójwąs. Skład i druk: STUDIO Jeden s.c., tel. 24 268 24 41
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Wójt Marian Buras odebrał
wyjątkową nominację w Pałacu Prezydenckim
28 maja, wójt Gminy Morawica Marian Buras, podczas uroczystych obchodów z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego odbywających się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, odebrał nominację do Nagrody
Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii wspólnota obywatelska. Tym samym, gmina Morawica znalazła się wśród trzech najlepszych samorządów w kraju, obok miasta Gdynia i Szczecin.
Warto podkreślić, że była to pierwsza edycja nagrody.
Nagroda Obywatelska Prezydenta RP została ustanowiona
przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Jest
wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań
obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić
wzory do naśladowania. Kapituła doceniła gminę Morawica za
skuteczne budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
Nominację do pierwszej w historii zaszczytnej nagrody osobiście odebrał wójt Marian Buras z rąk prezydenckiego doradcy
prof. Jerzego Regulskiego – przewodniczącego 25-osobowej kapituły. W skład kapituły, weszli m.in. przedstawiciele Unii Metropolitalnych Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Związku Miast Polskich, Związku Województw RP, ludzie nauki oraz przedstawiciele mediów lokalnych. Nagrodę przyznano Gdyni.
– Bardzo się cieszę, że nasza gmina znalazła się w tak zacnym
gronie. Już sama nominacja w pierwszej edycji nagrody jest dla
nas olbrzymim wyróżnieniem i zaszczytem. Tym bardziej, że
w porównaniu z Gdynią czy Szczecinem jesteśmy samorządem
Nominowani do Nagrody Obywatelskiej wraz z prezydentem
Bronisławem Komorowskim
fot. B. Kruk
ev
ogłoszenie płatne ogłoszen i
z enie płatne ogłoszenie płatne o
g łoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płat n
Prezydent Bronisław Komorowski podkreślał jak ważne jest
budowanie spoleczeństwa obywatelskiego
fot. B. Kruk
Nominację na ręce wójta Mariana Burasa złożył Jerzy Rgulski
doradca społeczny prezydenta do spraw samorządu
fot. B. Kruk
niewielkim, a jednak godnym zauważenia na tle kraju – komentował włodarz Morawicy, Marian Buras, tuż po odebraniu nominacji do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.
Prezydent Bronisław Komorowski, gratulując odznaczonym
samorządowcom dziękował wszystkim wykazującym inicjatywę i działającym na rzecz pogłębienia mechanizmów obywatelskiego zaangażowania.
Agnieszka Olech
Oglądaj w ITV Morawica
3
e płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogło s
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Morawica uhonorowana tytułem Super Gminy Roku
Statuetka „Super Gminy Roku”
trafiła do Morawicy
W IX edycji plebiscytu „Euro-Gmina 2012/2013” województwa świętokrzyskiego Gmina Morawica otrzymała zaszczytny tytuł „Super Gminy Roku”. Statuetkę odebrał wójt gminy Morawica, Marian Buras. Organizatorzy nagrodzili zwycięzców podczas uroczystej gali odbywającej się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Warto przypomnieć, że to już piąta statuetka, jaka powędrowała w ramach Plebiscytu „Euro-Gmina” do gminy Morawica.
Plebiscyt EURO-GMINA to coroczne podsumowanie najlepszych gmin województwa świętokrzyskiego. Nad przyznaniem honorowych statuetek i wyróżnień w jedenastu kategoriach, między innymi: gospodarce, bezpieczeństwie, edukacji,
kulturze czy turystyce, czuwała specjalnie powołana Kapituła
Konkursowa, która w swojej ocenie brała pod uwagę osiągnięcia i dokonania świętokrzyskich samorządów w minionym roku.
Tegoroczna gala finałowa Plebiscytu „Euro-Gmina 2012/2013
Województwa Świętokrzyskiego” miała miejsce w piątek 24
czerwca w salach Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach.
Statuetki wręczali wicewojewoda świętokrzyski, Grzegorz Dziubek, redaktor naczelny magazynu VIP, Mariusz Gryżewski,
a także właściciel agencji Pop-Art. Jerzy Chrobot, współorganizator oraz pomysłodawca plebiscytu. Uroczystą galę uświetnili artyści, którzy wystąpili w popularnym show telewizyjnej
„dwójki” „Bitwa na głosy”, śpiewając w zwycięskiej drużynie
Andrzeja „Piaska” Piasecznego. Z krótkim koncertem wystąpił
również znany akordeonista Krzysztof Korban z Dębskiej Woli.
Decyzją Kapituły jedno z najważniejszych wyróżnień trafiło
do gmin Morawica. Statuetkę „Super Gminy Roku” z rąk wicewojewody świętokrzyskiego, Grzegorza Dziubka, z dumą odebrał włodarz gminy Morawica, wójt Marian Buras. Podczas wręczania nagrody prowadzący imprezę Artur Świtoń przypomniał
o walorach gminy Morawica.
Warto przypomnieć, że to już piąte wyróżnienie, jakie powędrowało do gminy Morawica w organizowanym od dziewięciu
lat plebiscycie „Euro–Gmina”. W 2010 roku, w szóstej edycji Plebiscytu Euro-Gmina województwa świętokrzyskiego pierwszą
w historii nagrodę główną za całokształt osiągnięć w kadencji
2006-2010 otrzymał wójt gminy Morawica, Marian Buras. W 2009
roku Wójt Marian Buras został pierwszym w historii „Superwójtem województwa świętokrzyskiego”. W roku 2006 wójt odebrał statuetkę „Wójta Roku 2005/2006”, a w roku 2005 Morawica
otrzymała tytuł „Gminy roku 2004/2005”.
Wspólne zdjęcie laureatów nagrody
fot. B. Kruk
Wójt Marian Buras dedykował nagrodę wszystkim, którzy
przyczyniają się do rozwoju gminy Morawica
fot. B. Kruk
Agnieszka Olech
Oglądaj w ITV Morawica
Niezapomniany koncert dał akordeonista Krzysztof Korban
z Dębskiej Woli
fot. B. Kruk
4
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
BĄDŹ EKO – BĄDŹ TRENDY
Pod takim hasłem przeprowadzono konkursu na najciekawszy strój ekologiczny, w którym wzięło udział
31 uczniów z terenu gminy Morawica. Impreza odbyła się 7 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Morawicy.
Konkurs polegał na wykonaniu i zaprezentowaniu strojów ekologicznych z surowców wtórnych oraz materiałów plastycznych.
Młodzi artyści czerpali inspirację z recyklingu. Były to stroje sportowe, dyskotekowe i codzienne. Pojawił się także strój rycerza. Liczyła
się nie tylko pomysłowość, ale przede wszystkim ilość surowców, z których strój został wykonany.
Komisja konkursowa oceniała: zgodność
z tematyką konkursu, oryginalność wykonania, estetykę oraz sposób prezentacji strojów.
W konkursie udział wzięło 31 uczniów ze szkół
podstawowych z Morawicy, Bilczy, Lisowa,
Woli Morawickiej, Obic, Dębskiej Woli i Radomic. Jury miało bardzo trudny wybór, ale jednogłośnie przyznało I miejsce Aleksandrze Sularz
i Kacprowi Cieśla z Morawicy za oryginalną elegancką sukienkę wieczorową i codzienną oraz
świetny parasol z jednorazowych kubeczków.
II miejsce przypadło Kamili Prokop i Wiktorii
Mucha z Woli Morawiciej. Dziewczyny świetnie zaprezentowały przygotowany przez siebie
strój – spódnica z kubeczków jednorazowych,
buty z folii z elementami płyt CD oraz parasol
z bibułowymi kokardami. III miejsce dla Dawida Kojac i Sandry Kasperek z Obic za oryginalny i pomysłowy strój rycerza. Wyróżnienia
otrzymali – Michał Gil i Bartek Kojacz z Morawicy za strój motocyklisty oraz Gabriela Czekaj
i Natalia Wacek z Dębskiej Woli za suknię foliową z futrem ze ścinków papieru.
Kulminacyjny moment wręczania nagród dla najlepszych na długo zostanie
w pamięci uczestników
Fot. Radomski
Konkurs miał na celu podniesienie
świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia, propagowanie właściwych postaw ekologicznych, wyzwolenie artystycznych emocji, inspiracji
twórczych z recyklingu oraz integrację
dzieci i młodzieży. Konkurs zrealizowano w ramach programu edukacji ekologicznej „Zielone Dzieciaki – Festiwal Re-
cyklingu Morawica’ 2013”, który współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
Pokaz mody ekologicznej można było
obejrzeć 2 czerwca na Festiwalu Recyklingu w Morawicy, który odbył się podczas festynu z okazji Dnia Dziacka.
/e.w./
ZOSTAŃ MISS GMINY MORAWICA
Masz 17 – 24 lat?
Jesteś odważna, przebojowa i komunikatywna?
Mieszkasz na terenie gminy Morawica i województwa świętokrzyskiego?
Lubisz świetną zabawę i chcesz przeżyć wspaniałą przygodę?
Finał bez eliminacji wstępnych!!!
Wypełnij formularz zgłoszeniowy do dnia 15.07.2013 r.,
Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępny w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy,
pok. nr 16, I p.,od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
Nie zwlekaj już dziś! Korona może być Twoja!
MAŁA MISS I MAŁY MISTER GMINY MORAWICA
Urząd Gminy w Morawicy zaprasza rodziców do zgłaszania swoich pociech (dziewczynki oraz chłopcy)
w wieku 5 – 10 lat do udziału w Wyborach Małej Miss i Małego Mistera Gminy Morawica.
Zapisy kandydatek i kandydatów będą prowadzone od 24.06.2013 r. do 26.07.2013 r.,
których dokonać mogą rodzice oraz pełnoprawni opiekunowie.
Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu dostępny w Referacie Kultury, Sportu i Promocji Gminy,
pok. nr 16, I p., od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30
Liczy się kolejność zgłoszeń. Do konkursu zaproszonych zostanie tylko 10 dziewczynek i 10 – ciu chłopców.
Wszyscy uczestnicy otrzymają upominki, a laureaci konkursu – atrakcyjne nagrody rzeczowe.
UWAGA!!!
Laureaci dotychczasowych edycji konkursu będą wykluczeni z ponownego udziału w wyborach.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!!!
5
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Delegacja z Bratysławy-Raca z wizytą w Morawicy
Z trzydniową rewizytą na terenie gminy Morawica przebywała słowacka delegacja z Bratysławy
dzielnica Raca. Gmina Morawica planuje zawiązać formalne porozumienie z Bratysławą – Raca jeszcze w
tym roku. Jak zapowiadają władze gminy Morawica, w czerwcu zostanie podpisany list intencyjny, a umowa o współpracy będzie sfinalizowana we wrześniu.
- Raca jest dzielnicą Bratysławy. Jest
to gmina partnerska miasta Priverno we
Włoszech, które jest również gminą partnerską gminy Morawica. Stąd nasza znajomość – wyjaśnia wójt Gminy Morawica, Marian Buras. - Nasza gmina podpisała umowę o współpracy z miastem Priverno w sierpniu ubiegłego roku, a z Bratysławą – Raca planujemy jeszcze w tym
roku zawiązać formalne porozumienie
– mówi wójt Marian Buras. - W czerwcu
planowane jest podpisanie listu intencyjnego, a umowę o współpracy podpiszemy prawdopodobnie we wrześniu podczas wizyty w Bratysławie – tłumaczy
wójt i dodaje, że dzielnica Raca jest atrakcyjnym partnerem do współpracy na wielu płaszczyznach.
Do Morawicy przyjechała trójka
przedstawicieli miasta Bratysławy-Raca:
Milos Matus, wicestarosta BratysławyRaca, Monika Debnarova, dyrektor departamentu Kultury, Promocji i Kontaktów z prasą oraz Ivana Vargova, dyrektor ds. Oświaty Urzędu Miasta Bratysława – Raca.
Pobyt słowackiej delegacji w Morawicy rozpoczął się od spotkania w Urzędzie Gminy Morawica. Tutaj wójt Marian
Buras szczegółowo przybliżył wszystkie
dane dotyczące gminy Morawica. Zapoznał zebranych z najważniejszymi inwestycjami realizowanymi na terenie gminy,
ze stanem oświaty, rozwojem gospodar-
Program wizyty słowackiej delegacji obejmował m.in. placówki oświatowe
na terenie gminy Morawica
Fot. B. Kruk
czym i rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Włodarz gminy mówił również
o planach na przyszłość.
Program wizyty zagranicznej delegacji w Morawicy, obejmował, m.in. wizytację placówek oświatowych. Goście odwiedzili Szkołę Podstawową w Dębskiej
Woli i Lisowie, a także Zespół Placówek
Oświatowych w Morawicy oraz Zespół
Szkół w Bilczy. Słowacka delegacja zwiedziła również najważniejsze obiekty sportowe położone na terenie gminy Morawica. Goście byli pod wrażeniem krytej pływalni „Koral” w Morawicy, Stadionu Moravia w Brzezinach i hali sportowej Bilcza.
Program obejmował również zwiedzanie Ośrodka Tradycji Garncarstwa
w Chałupkach oraz Gospodarstwa agroturystycznego „Leśne Zacisze”. Właściciele poczęstowali delegację regionalnymi przysmakami. Ostatnim punktem wizyty delegacji było spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu gminy Morawica.
Przedstawiciele delegacji z Bratysławy - Raca byli pod wrażeniem rozwoju
gminy Morawica. Milos Matus, wicestarosta Bratysławy-Raca podkreślał, jak ważne dla rozwoju całej Europy są wzajemne stosunki pomiędzy samorządami poszczególnych państw. - Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń pomiędzy naszymi samorządami może zaowocować współpracą uczniów, strażaków,
samorządowców, czy zespołów kulturalnych – mówił Milos Matus, wicestarosta
Bratysławy – Raca.
Agnieszka Olech
Przedstawiciele delegacji z Bratysławy - Raca byli pod wrażeniem rozwoju
gminy Morawica
Fot. B. Kruk
6
Oglądaj w ITV Morawica
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
240 tysięcy dofinansowania
dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Morawicy
Czytelnia ogólna i internetowa, nowy sprzęt komputerowy, magazyn książek i nowoczesna wypożyczalnia, „Kącik malucha” z kolorowymi mebelkami i dywanikiem, pomieszczenia biurowe, a także szatnia dla
czytelników – morawicką Gminną Bibliotekę Publiczną im. Jana Pawła II już niebawem czekają wielkie
zmiany. Wszystko dzięki przeniesieniu siedziby do nowego Centrum Samorządowego, a także dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Ministerstwa Kultury na zakup wyposażenia w wysokości 240 tysięcy złotych.
Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana
Pawła II w Morawicy otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Kultury w kwocie 240 tysięcy złotych na zakup wyposażenia do nowobudowanego obiektu Biblioteki w Morawicy. - Gminna Biblioteka
Publiczna im. Jana Pawła II w Morawicy
złożyła wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Wyposażenie nowo-wybudowanego obiektu Biblioteki głównej
w Morawicy” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wniosek został
oceniony pozytywnie. Uplasowaliśmy się
na trzeciej pozycji z liczbą punktów przyznanych przez komisję konkursową – poinformowała Teresa Badowska, dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jana
Pawła II w Morawicy.
Wartość całkowita projektu opiewa na
kwotę 320.000,00 zł brutto, z czego dofinansowanie z Ministerstwa Kultury jest
na poziomie 75% i wynosi 240.000,00 zł.zgodnie z wytycznymi regulaminu.
W ramach tego zadania zostanie zakupione i zamontowane kompletne wyposażenie w nowych pomieszczeniach
bibliotecznych. - Realizacja tego zadania przyczyni się do radykalnego podniesienia standardu Biblioteki w Morawicy. Wyposażenie to będzie nowoczesne, funkcjonalne i niezwykle estetyczne, co wpłynie na podwyższenie komfortu oraz na jakość i poszerzenie świadczonych usług, których do tej pory nie mogliśmy naszym czytelnikom zapewnić – wyjaśnia dyrektor Teresa Badowska. - Podjęte działania wynikają z realnych potrzeb
środowiska. Pragniemy, aby nasza Biblioteka stała się lokalnym centrum kulturalnym, miejscem tętniącym życiem, wypełnionym czytelnikami, książkami i multimediami. Będzie to placówka funkcjonalna dająca możliwości wprowadzenia wielu innowacyjnych form pracy – przekonuje dyrektor Teresa Badowska.
W ramach zadania kompletnie wyposażona zostanie czytelnia ogólna i internetowa włącznie z zakupem sprzętu
komputerowego, magazyn książek i wypożyczalnia, gdzie zostaną zamontowane
regały przesuwne i stacjonarne, a także
Nowa biblioteka będzie mieściła sie w Centrum Samorządowym
„Kącik malucha” z kolorowymi mebelkami i dywanikiem, pomieszczenia biurowe
oraz szatnia dla czytelników. Z całą pewnością nowe meble i zainstalowany nowoczesny sprzęt komputerowy korzystnie wpłynie na promocję Biblioteki, jako
miejsca przyjaznego w środowisku lokalnym. Zgodnie z założeniami nowy obiekt
będzie spełniał standardy Certyfikatu Biblioteki+. - Dzięki budowie nowoczesnego obiektu Centrum Samorządowego
w Morawicy, gdzie swoją siedzibę znajdzie Biblioteka oraz takiemu wsparciu finansowemu, jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury, Biblioteka w Morawi-
Fot. B. Kruk
cy stanie się nowoczesną, skomputeryzowaną książnicą na miarę XXI wieku – zapewnia dyrektor Teresa Badowska. - Dla
porównania obecnie powierzchnia pomieszczeń zajmowanych przez Bibliotekę w Morawicy wynosi 94 m2. W nowym
obiekcie Biblioteka będzie się mieścić na
około 400 m2. W chwili obecnej posiadamy siedem komputerów dla czytelników,
a po realizacji zadania będziemy ich mieć
aż 24. Nasi użytkownicy z niecierpliwością oczekują otwarcia nowoczesnej Biblioteki o tak wysokim standardzie – dodaje dyrektor Teresa Badowska.
Redakcja
7
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Sukces młodych artystów z Gminy Morawica
- „Małe Wolanecki”, „Brzezina”
z Brzezin i Anna Woś z Brzezin na podium
21 kwietnia, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się finał konkursu „Dziecięcej Estrady
Folkloru”. Na scenie w szranki stanęli najlepsi wykonawcy - soliści oraz zespoły z województwa świętokrzyskiego. Wśród laureatów tegorocznej edycji znalazły się dwa zespoły z terenu naszej gminy – „Brzezina” z Brzezin, który zajął II miejsce w kategorii zespołów pieśni i tańca i „Małe Wolanecki” z Dębskiej Woli,
który zajął II miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych. W kategorii solistów i śpiewaków na miejscu II
znalazła się Anna Woś z Brzezin.
8
n ie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłosz
Podczas tegorocznego finału konkursu Dziecięcej Estrady Folkloru
wszystkie zespoły śpiewacze zaprezentowały się na najwyższym
poziomie
fot. Arch.
n
e nie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płat
e ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłosz e
Agnieszka Olech
Celem organizowanej od lat przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach imprezy jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania regionalnymi tradycjami ludowymi fot. Arch.
e ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płat n
Celem organizowanej od lat przez Wojewódzki Dom Kultury
w Kielcach imprezy jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania regionalnymi tradycjami ludowymi. Dziecięce zespoły folklorystyczne mają za zadanie przedstawienie folkloru jako ciekawej formy
edukacji. W konkursie mogą brać udział zespoły śpiewacze, szkolne zespoły teatralne oraz zespoły obrzędowe, które w swoim repertuarze prezentują śpiewki świętokrzyskie, a także ludowe obrzędy
i zwyczaje naszego regionu.
Podczas tegorocznego finału konkursu Dziecięcej Estrady Folkloru wszystkie zespoły śpiewacze, dziecięce zespoły pieśni i tańca,
wokaliści i wokalistki zaprezentowały się na najwyższym poziomie.
I nic w tym dziwnego, bo na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach stanęli najlepsi mali artyści województwa świętokrzyskiego, wyłonieni podczas wcześniejszych eliminacji. Jury miało nie lada orzech do zgryzienia, komu przyznać nagrody i wyróżnienia. I tak, po długich naradach postanowiono przyznać miejsce
pierwsze w kategorii zespołów śpiewaczych dla „Działoszanek”. Na
miejscu drugim uplasowały się „Małe Wolanecki” z Dębskiej Woli
oraz „Małe Bielinianki” z Bielin. W kategorii zespołów pieśni i tańca
I miejsce zdobył zespół „Świętokrzyskie Diabliki” z Rudek, II miejsce
zdobyły ex aequo zespół „Brzezina” z Brzezin oraz „Mała Okrasa”
z Pawłowa. W kategorii solistów śpiewaków I miejsce zajęła Emilia
Chlewicka z Huty Nowej, a miejsce II zdobyła Anna Woś z Brzezin.
Wszystkim uczestnikom - młodym artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz laurów na scenie.
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Z okazji imienin biesiadowały Zosie
Hucznie w tym roku swoje imieniny świętowały znane i szanowane Zosie związane z Gminą Morawica.
Były kwiaty, moc życzeń, występy artystyczne i tańce, a wspomnieniom nie było końca.
- Zofia to imię żeńskie pochodzenia greckiego. Oznacza mądrość – przypomniano podczas imprezy, opowiadając o pochodzeniu i znaczeniu imienia „Zosia”. Podczas uroczystości zalety solenizantek wychwalano pod niebiosa, a zrobiła to sama
pomysłodawczyni wydarzenia, Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Morawickiej, Zofia Soboń. Ułożyła ona specjalny wiersz,
opowiadający o zaletach każdej z zaproszonych solenizantek.
– Zimne Zosie, tak gadają Ci, co Zosiek nie kochają. Ale kiedy je skosztują, tej decyzji nie żałują – recytowała prezes Zofia Soboń.
Uczestniczki spotkania podkreślały, że organizowane od
lat doroczne zjazdy Zosiek w Morawicy tak silnie wpisały się
w ich życie, że nie wyobrażają sobie, aby można ich zaprzestać.
– W przyszłym roku będziemy chcieli zaprosić do świętowania
wszystkie Zosie z terenu gminy Morawica. Do szacownych jubilatek wystosujemy specjalne zaproszenie na łamach „Wiadomości Morawickich” oraz oficjalnego portalu Urzędu Gminy
Morawica. Mamy nadzieję, że Zośki skorzystają z zaproszenia
i wspólnie uda nam się świętować imieniny Zośki w jak największym gronie – mówi prezes Zofia Soboń.
Uroczystość uświetnił występ Feliksa Korbana z Rodzinnej
Zosie każdego roku świętują swoje imieniny w większym gronie
fot. Radomski
Kapeli Korbanów, Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej oraz znanej i cenionej poetki – Cecylii Korban.
Agnieszka Olech
III Gminny Konkurs Recytatorski
w Zespole Szkół w Obicach
26 kwietnia, w Zespole Szkół w Obicach odbył
się III Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem
„Wiersze dla dzieci”. Wzięli w nim udział uczniowie klas I - III szkół podstawowych z terenu gminy
Morawica. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły
Jerzy Węgrzyn, który powitał wszystkich uczestników, opiekunów oraz zaproszonych gości, życząc
miłej zabawy i niezapomnianych wzruszeń.
W kategorii klas 0 - I zwyciężyła Katarzyna Kozłowska ze SP
w Obicach. Drugie miejsce zajął Jakub Motyka ze SP w Dębskiej
Woli, zaś na miejscu trzecim uplasowała się Katarzyna Dudajek
z Przedszkola Samorządowego w Morawicy. Wyróżnienie otrzymała Julia Wojcieszyńska ze SP w Brzezinach. W kategorii klas
II - III miejsce pierwsze zajęła Natalia Zięba ze SP w Bilczy. Drugie miejsce przypadło Matyldzie Siudak ze SP w Dębskiej Woli,
zaś miejsce III jury przyznało Natalii Fąfara ze SP w Obicach.
Wyróżnienie w tej kategorii uzyskał Daniel Drozdowski ze SP
w Dębskiej Woli.
Dyrektor szkoły oraz organizatorki pragną serdecznie podziękować Wójtowi Gminy Morawica Marianowi Burasowi za
sfinansowanie nagród w konkursie, paniom - Annie Kowalskiej,
Teresie Badowskiej, Zofii Soboń, Bożenie Lorek za pracę w jury
oraz wszystkim opiekunom za przygotowanie, opiekę i udział
w konkursie. Słowa uznania kierowane są także dla uczestników, którzy wykazali się ogromnym zaangażowaniem, piękną
dykcją, fantazyjnymi strojami i rekwizytami. Serdeczne gratulacje dla naszych milusińskich.
Redakcja
Wspólne zdjęcie będzie wspaniałą pamiątką
Sekretarz Anna Kowalska wręcza nagrody laureatom
fot. Arch.
fot. Arch.
9
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
II miejsce dla Magdaleny Chołuj
na Międzynarodowym Festiwalu „Majowa Nutka”
Miło nam poinformować, że w pierwszą niedzielę maja Magdalena Chołuj z Morawicy wyśpiewała II
miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca w Częstochowie „Majowa Nutka”. W nagrodę
Magda została zaproszona na Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Star of shaning” w Stambule, który odbędzie się pod koniec czerwca.
Na Międzynarodowy Festiwal „Majowa Nutka” do Częstochowy przyjeżdżają wyłonieni podczas przesłuchań, odbywających się w poszczególnych państwach, uczestniczy z takich państw jak:
Rosja, Ukraina, Białoruś, Estonia, Litwa,
Portugalia, Włochy, Turcja, Malta, czy Rumunia. Dla polskich wokalistów udział
w tym właśnie festiwalu poprzedzony
jest eliminacjami ogólnopolskimi, na których dopiero najlepsi wykonawcy zostają nominowani do reprezentowania kraju
na festiwalu międzynarodowym.
W jury festiwalu zasiadają osoby doskonale znające się na muzyce i pochodzące z bardzo wielu krajów. W tym roku
jurorzy przyjechali ze Stambułu, Estonii,
Rosji, Polski i Włoch. Przewodniczącym
Jury był światowej sławy muzyk, kompozytor i aranżer pochodzący z Chicago, Frank Parker. – W skład jury wchodzi zawsze około dziesięciu osób. Każdy z członków Jury przyznaje uczestnikom punkty w skali od 1 do 10 – wyjaśnia
Małgorzata Chołuj, mama Magdy laureatki Międzynarodowego Festiwalu „Majowa Nutka”, podczas którego Magda zachwyciła Jury niezwykle trudnym utworem z repertuaru Charice „As long As
You’re There”. – Magda zawsze śpiewa
to, co lubi. Ma bardzo duże możliwości
głosowe, a swoją szeroką skalę głosu nieustannie doskonali pod okiem instruktora Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach, Joanny Litwin – mówi Małgorzata
Chołuj.
Międzynarodowy Festiwal „Majowa Nutka” cieszy się dużym prestiżem,
a jego poziom jest bardzo wysoki. Warto wspomnieć, że laureatkami festiwali
„Majowa Nutka” są tak znane osoby, jak
Patrycja Markowska czy Alicja BachledaCuruś. Warto też podkreślić, że tegoroczny sukces Magdy podczas festiwalu nie
był jej pierwszym sukcesem na skalę międzynarodową. W 2011 i 2012 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu „Majowa Nutka” Magdalena Chołuj również
zdobywała drugie miejsca.
Tegoroczną nagrodą dla Magdy jest
nominacja do festiwalu zagranicznego
w Stambule i możliwość reprezentowania Polski. - Magda bardzo chce pojechać
do Stambułu, ale oczywiście zależeć to będzie od tego, czy uda nam się pozyskać
sponsora na pokrycie kosztów podróży,
10
Obok Tolga Gurdil, juror z Turcji, a zarazem dyrektor festiwalowy ze Stambułu, który
zaprosił Magdę na festiwal międzynarodowy
fot. Arch.
które sięgają kwoty około 2 tysięcy złotych. Pobyt w Stambule jest już sponsorowany jako nagroda przez organizatorów
festiwalu – tłumaczy mama Magdy, a my
zwracamy się z apelem do potencjalnych
sponsorów o wsparcie naszej rodzimej
i bardzo utalentowanej wokalistki.
Kolejne wielkie sukcesy
młodej wokalistki z Morawicy
Magdalena Chołuj z Morawicy zdobyła Grand Prix podczas VIII ogólnopolskiego Festiwalu Intergracyjnego Piosenki i Tańca „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna”. Ta młoda i bardzo utalentowana artystka sukces wyśpiewała sobie bardzo trudnym utworem z repertuaru Charice „As long As You’re There”.
VIII ogólnopolski Festiwal Integracyjny Piosenki i Tańca „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna” odbył się 19 kwietnia w Chrzanowie. Na podstawie nadesłanych nagrań demo do udziału w festiwali zakwalifikowano 52 wokalistów z całej Polski, w tym także młodą wokalistkę z Morawicy - Magdalenę Chołuj, która
swój wokal kształci pod okiem Pani Joan-
ny Litwin w Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach.
Magda zaśpiewała bardzo trudny utwór z repertuaru Charice „As long
As You’re There” i zrobiła to perfekcyjnie. Jury nie miało żadnych wątpliwości
i przyznało nagrodę Grand Prix właśnie
Magdzie.
Bardzo dużym osiągnięciem jest również nagroda specjalna jaką Magda otrzymała w marcu, reprezentując swój region
na Ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym
„Debiuty” w Lublinie. Do koncertu finałowego XIV Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych ‚Debiuty
2013’, który odbył się w Teatrze Starym
w Lublinie zakwalifikowało się jedynie
dziewiętnaście osób z całej Polski. Magda swoją nagrodę wyśpiewała piosenką
„Listen” z repertuaru Beyonce. Przewodnicząca jury, Grażyna Łobaszewska, nie
szczędziła słów uznania dla Magdy i jej
olbrzymiego talentu wokalnego.
Gratulujemy laureatce i już trzymamy
kciuki za kolejne sukcesy.
Agnieszka Olech
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Krótka historia najważniejszych festiwali
z ostatnich dwunastu miesięcy,
w których Magdalena Chołuj triumfowała:
•
•
•
•
•
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej „The joy of singing” Włoszczowa 2012 - II miejsce
Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Tańca „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna 2012” - I miejsce
Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Kumak” Pabianice 2012 Grand Prix
Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Majowa Nutka” Częstochowa 2012 - II miejsce
Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 „Powróćmy do
piękna w słowie i muzyce” Wyszków 2012 - Super Gradn
Prix (nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdana Zdrojewskiego), Nagroda Publiczności, Nagroda
Ministra Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas, Nagroda
Prezesa Zakładu Fotograficznego Agfa, Nagroda FIDOF nominacja do udziału w wybranym festiwalu zagranicznym
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ogólnopolski Festiwal „Dębica Open Festiwal 2012” - I miejsce
II Ogólnopolski Festiwal im. Katarzyny Gartner Maleniec
2012 - Grand Prix Diamentowa Kaśka
Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Złoty Liść” w Estoni III miejsce
Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Ocalić od zapomnienia”
Ćmielów 2012 - Grand Prix
Międzynarodowy Festiwal im. Henryka Morysa 2012 - nagroda specjalna
Ogólnopolski Festiwal piosenki Angielskiej „The Joy of singing” Włoszczowa 2013 - II miejsce
Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Debiuty” Lublin 2013 - nagroda specjalna
Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Tańca „Chrzanowska Lokomotywa Artystyczna 2013” - Grand Prix
Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Majowa Nutka” 2013 - II miejsce
Oglądaj w ITV Morawica
Delegacja z ośmiu państw w szkole w Morawicy
Z wizytą w Zespole Placówek Oświatowych w Morawicy gościła dwunastoosobowa delegacja przedstawicieli edukacji z ośmiu państw: Francji, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Słowacji, Finlandii, Anglii i Norwegii. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Kielc wybrało morawicką szkołę do zaprezentowania przed zagraniczną delegacją jako szkołę modelową w województwie świętokrzyskim.
Celem wizyty zorganizowanej przez
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli była merytoryczna dyskusja dotycząca możliwości kreatywnego
wykorzystania nowoczesnych narzędzi
ICT w procesie nauczania i uczenia się.
- Przyjechało tu dwanaście osób z Europy, aby porozmawiać o tym, jak usprawniać i udoskonalać proces nauczania, aby
nauka była przyjemna, łatwa i skuteczna.
Przyglądamy się różnym rozwiązaniom
z różnych systemów edukacyjnych Europy i obserwujemy, w jaki sposób można wykorzystywać powszechne narzędzia interaktywne, komputerowe, internetowe i jak z nich robić ciekawe lekcje
tak, żeby uczniowie jak najwięcej z nich
skorzystali, biorąc udział w procesie dydaktycznym, w procesie uczenia się – mówił Krzysztof Łysak ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w
Kielcach.
Morawicka szkoła została wybrana
przez ŚCDN do zaprezentowania zagranicznej delegacji ze względu na najciekawsze scenariusze lekcji interaktywnych, przygotowane przez nauczycieli z
ZPO w Morawicy podczas realizacji projektu „Nauczyciel XXI wieku”. - Nauczyciele z tej szkoły brali udział w ciekawym
projekcie, który nazywał się „Nauczyciel
XXI wieku” i prace przygotowane przez
nich wzbudziły duże zainteresowanie
nie tylko moje, ale i trenerów prowadzących zajęcia i szkolenia. Pomyśleliśmy,
że warto bliżej przyjrzeć się szkole, która proponuje bardzo ciekawe rozwiąza-
W ramach wizyty odbyło się również spotkanie z władzami gminy.
Wójt Marian Buras zapoznał zagranicznych gości z systemem edukacyjnym
w gminie Morawica
fot. B. Kruk
nia dydaktyczne podczas zajęć nie tylko
z tablicą interaktywną, ale też z różnymi
narzędziami informatycznymi. Muszę tu
podkreślić, że dyrektor Mariola Kosztołowicz przygotowuje bardzo ciekawe i
interesujące zasoby interaktywne, z których sam powiem szczerze inspiruję się
i podglądam w jaki sposób można wykorzystać je do zajęć lekcyjnych. Myślę, że dla gości z Europy bardzo ciekawym doświadczeniem będzie to, jak polscy nauczyciele kreatywnie wykorzystu-
ją narzędzia nowoczesnego nauczania
w szkołach – powiedział Krzysztof Łysak z ŚCDN w Kielcach, który również
podkreślał, że polskie szkoły reprezentują się bardzo dobrze na tle tych europejskich.
Satysfakcji z wyboru szkoły w Morawicy przez ŚCDN w Kielcach, jako placówki modelowej w województwie
świętokrzyskim nie krył dyrektor ZPO w
Morawicy, Jacek Kuzia. – Na takie miano pracowaliśmy wiele lat – przyznał dy-
11
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
W ramach wizyty goście obejrzeli prezentację pt. „Wykorzystanie nowoczesnych
technologii w nauczaniu”, przygotowaną przez dyrektor Mariolę Kosztołowicz
fot. B. Kruk
Firma świadczy następujące usługi:
„M I R Ki A
N II” kanałów wentylacyjnych
- produkcja
montaż
produkcjaocynkowanej
i montaż
z blachy
i nierdzewnej,
kanałów wentylacyjnych
- wkłady
kominoweAdres:__________
z nierdzewki,
Tel. kontaktowe:
509-563-069
Wola Morawicka
- usługi
hydrauliczne,
www.mirkan.com.pl
ul.Tarnowska 53
e-mail: [email protected]
26-026 Morawica
- klimatyzacja,
Firma świadczy następujące usługi:
- produkcja i montaż kanałów wentylacyjnych z blachy
- montaż
terenie całej Polski.
ocynkowanejna
i nierdzewnej,
- wkłady kominowe z nierdzewki,
- usługi hydrauliczne,
- klimatyzacja,
Adres:
- montaż na terenie całej Polski.
Wola Morawicka
ul.Tarnowska 53
26-026 Morawica
Tel. kontaktowe:
509-563-069
www.mirkan.com.pl
e-mail: [email protected]
i e płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłos z
n
n e ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłosze
produkcja i montaż
kanałów wentylacyjnych
Agnieszka Olech
e nie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatn e
o głoszenie płatne ogłoszenie p ł
12
„M I R K A N II”
ł atne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne oszenie płatn e
a tne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płat
n e ogłoszenie płatne ogłoszenie p
macyjnych. Mamy również dosyć sporo
nowoczesnego sprzętu, czego inne szkoły z pewnością mogą nam pozazdrościć
– dodał dyrektor Jacek Kuzia.
Sami uczniowie morawickiej szkoły
przyznają, że lekcje z wykorzystaniem
nowoczesnych technologii informacyjnych są dużo bardziej ciekawe od tych
tradycyjnych. – Takie lekcje zdecydowanie pogłębiają naszą wiedzę, a nauka poprzez internet i prezentacje multimedialne powoduje, że bardziej rozumiemy i
szybciej przyswajamy wiedzę – podkreślała Weronika Mielczarek z klasy Ic gimnazjum w Morawicy. – Taka nauka jest
dla nas wspaniałą odmianą. Możemy dowiedzieć się czegoś więcej poza tym, co
jest w podręcznikach szkolnych, a przy
tym poznać ludzi z innych krajów – do-
o głoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płat
rektor Jacek Kuzia. - Cieszę się, że pracuję z takim gronem nauczycielskim, z
którym można bardzo dużo zrobić. Dzięki takim nauczycielom, nasza szkoła jest
tak często odwiedzana przez gości z zagranicy. Jest to już chyba dziesiąta wizyta gości zagranicznych. Wizyty te odbywają się zarówno w ramach projektów realizowanych przez naszą szkołę,
jak również dzięki dobrej współpracy ze
Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli. Przywożą nam zagraniczne delegacje, bo uważają, że w tej szkole jest się czym pochwalić. Z powodzeniem prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii infor-
dała Emilia Strójwąs z klasy Ib gimnazjum w Morawicy.
Program wizyty zagranicznej delegacji w Zespole Placówek Oświatowych w
Morawicy obejmował m.in. zwiedzanie
placówki. Goście zobaczyli krytą pływalnię „Koral”, a następnie obejrzeli występ
taneczny formacji PIRAMIDA, która rewelacyjnie zaprezentowała się w nowym
układzie choreograficznym pt. „Strych”
oraz występ Klaudii Hendel z Morawicy, która wystąpiła w popularnym show
telewizyjnej „dwójki” „Bitwa na głosy”,
a w programie śpiewała w zwycięskiej
drużynie Andrzeja „Piaska” Piasecznego. W ramach wizyty odbyło się również
spotkanie z władzami gminy. Wójt Marian Buras zapoznał zagranicznych gości
z systemem edukacyjnym w gminie Morawica. Delegacja była pod wrażeniem
świetnie działającej oświaty. Goście zadawali szereg pytań dotyczących funkcjonowania szkolnictwa nie tylko w Morawicy, ale i w całym kraju. - Przyjechaliśmy do Polski, aby zobaczyć w jaki sposób wykorzystuje się nowoczesne technologie informacyjne w tutejszym systemie szkolnictwa. Jesteśmy pod wrażeniem placówki w Morawicy, która ma
bardzo dobre warunki lokalowe, jest
świetnie położona i bardzo dobrze wyposażona. Urzeczeni jesteśmy również
nowoczesnym basenem, a także talentami artystycznymi i umiejętnościami językowymi morawickiej młodzieży – powiedziała Leena Paaso z Finlandii.
W ramach wizyty goście obejrzeli prezentację pt. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu”, przygotowanej przez dyrektor Mariolę Kosztołowicz, a także wzięli udział w lekcji pokazowej.
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Gminne Obchody Dnia Strażaka
Na stadionie Moravii w Brzezinach uroczyście świętowano obchody Gminnego Dnia Strażaka. Druhowie,
za swoją bezinteresowną służbę na rzecz społeczeństwa, odebrali tego dnia podziękowania oraz moc życzeń
od zaproszonych gości. Uroczystości związane z obchodami Gminnego Dnia Strażaka połączone były z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Święto św. Floriana patrona strażaków przypada 4 maja, ale
w gminie Morawica tradycyjnie czci się je dzień wcześniej, korzystając z możliwości jaką daje dzień wolny od pracy. Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki pododdziałów strażackich na stadionie Moravii w Brzezinach. Tutaj zebranych niestety powitał
deszcz. Jednak fatalna pogoda, która nie jest straszna strażakom
nie przeszkodziła im w świętowaniu. Druhowie dumnie maszerowali w strugach deszczu, pokazując tym samym - schowanym pod dachem na trybunach stadionu gościom - ducha prawdziwego strażaka. Całe szczęście deszcz szybko przestał padać
i dalsza część uroczystości odbyła się bez zakłóceń. Mszę świętą w intencji braci strażackiej odprawił ks. Marek Mrugała – kapelan świętokrzyskich strażaków wraz z księdzem Janem Ciszkiem – proboszczem parafii w Morawicy.
Dzień Strażaka to okazja do refleksji i podsumowań, ale
przede wszystkim to dzień radości z osiągnięć i dokonań w służbie strażackiej. A tych dokonań morawiccy strażacy, jak zgodnie
podkreślano, na swoim koncie maja wiele.
Honorową częścią strażackiego święta było wręczenie odznaczeń
dla wyróżniających się w służbie druhen i druhów
fot. Radomski
Honorową częścią strażackiego święta było wręczenie odznaczeń dla wyróżniających się w służbie druhen i druhów. Tego
dnia wyróżniającym się druhom i druhnom wręczono złote,
srebrne i brązowe medale „Za zasługi dla pożarnictwa”. Jednak
najważniejszym przyznanym odznaczeniem był Medal honorowy im. Bolesława Chomicza, którym uhonorowano druha Lecha
Ozimirskiego z OSP w Morawicy.
Podczas swojego święta brać strażacka z gminy Morawica odebrała wiele podziękowań za ofiarną służbę oraz moc życzeń. Obchody, które uświetnił występ muzyka Tomasza Korbana oraz Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej, zakończyły się defiladą pododdziałów.
Wszystkim druhom z terenu Gminy Morawica życzymy dużo
zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Agnieszka Olech
Obchody uświetnił występ muzyka Tomasza Korbana
oraz Chóru Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Morawickiej
fot. Radomski
Oglądaj w ITV Morawica
F.H.U. „JUSTYNA OGRODY”
kompleksowe zakładanie ogrodów
i systemów nawadniających
• układanie trawy z rolki lub siew
• układanie kostki brukowej
Sklep – sprzedaż:
•
drzew i krzewów ozdobnych
i owocowych, trawy z rolki
•
kory, ziemi, torfu, nawozów
•
kamieni i żwiru ozdobnego
• narzędzi ogrodniczych
Chęciny ul. Kielecka
telefony:
(przy wjeździe do Chęcin)
email: [email protected]
sklep: 536 556 526
usługi: 883 455 304
www.ogrodyjustyna.pl
czynne: pn. – pt.: 9 – 17
ZAPRASZAMY
sob. - niedz.: 9 – 13
ogłoszenie płatne ogłoszen i
•
ev
z enie płatne ogłoszenie płatne o
g łoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płat n
Mszę świętą w intencji braci strażackiej odprawił
ks. Marek Mrugała – kapelan świętokrzyskich strażaków
wraz z księdzem Janem Ciszkiem – proboszczem parafii
w Morawicy
fot. Radomski
13
e płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogło s
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Kolejne sukcesy na skalę kraju dla PIRAMIDY
W XIX Ogólnopolskich Konfrontacjach Tanecznych Małogoszcz 2013 zespół PIRAMIDA z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy sięgnął po miejsce na podium, zdobywając brązowy medal. Natomiast,
w VIII Ogólnopolskim Turnieju Formacji Tanecznych Suchedniów 2013 PIRAMIDA zdobyła tytuł wicemistrza Polski w kategorii inscenizacji tanecznej.
Brązowy medal na ogólnopolskich mistrzostwach
20 kwietnia, Małogoszcz po raz XIX
gościł roztańczoną młodzież z całej Polski podczas Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych zorganizowanych przez Dom Kultury. Podczas tegorocznych zmagań scenicznych zaprezentowało się ponad tysiąc sześciuset tancerzy z całego kraju. Byli to reprezentanci
z województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego . Łącznie 83 formacje taneczne. Każda z nich na wysokim
poziomie i z dużym profesjonalizmem zaprezentowała zróżnicowany repertuar taneczny: show Dance, taniec współczesny,
disco, hip-hop, czy inscenizacje taneczne.
Od rana do późnych godzin wieczornych trwały zmagania artystów wśród
kolorowych świateł i estradowego dymu.
Wszystko po to, aby oczarować jury i wieczorem stanąć na podium w czołówce dla
najlepszych. Podczas tegorocznego festiwalu tańca zespół taneczny PIRAMIDA
z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy zaprezentował swój najnowszy
układ choreograficzny pt. ,,Strych”, który
zyskał uznanie w oczach jury.
Z niecierpliwością oczekiwałyśmy tegorocznego werdyktu, który brzmiał:
Laureat, czyli kolejny raz na scenie w czołówce najlepszych zespołów. Podczas wieczornej gali wręczania nagród, puchar
z napisem BRĄZOWY LAUREAT Ogólnopolskich Konfrontacji trafił w nasze ręce
wraz z dużym białym misiem. To niesamowite przeżycie po oraz kolejny zatańczyć
z utytułowanymi zespołami z całej Polski
i znaleźć się ponownie na podium !!!.
Wicemistrzostwo Polski dla PIRAMIDY
27 kwietnia, w Suchedniowie odbył się
VIII Ogólnopolski Turniej Formacji Ta-
Zespół PIRAMIDA jak zawsze na wysokim poziomie i z dużym profesjonalizmem
zaprezentował swój repertuar taneczny
fot. Bartosz Kruk
necznych Suchedniów 2013. Impreza taneczna organizowana przez suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” z roku na
rok cieszy cię coraz większym zainteresowaniem wśród młodych adeptów sztuki tańca. W tegorocznej edycji turnieju udział wzięło 26 formacji tanecznych,
z całego kraju, m.in. z Warszawy, Krakowa, Rzeszowa, Zabrza, Piotrkowa Trybunalskiego, Grójca, Radomia, Ostrowca Świętokrzyskiego i Kielc. Organizatorom turnieju zależało przede wszystkim
na zapewnieniu jego uczestnikom wspaniałej zabawy, połączonej ze sportową rywalizacją. O prestiżu „suchedniowskiego święta tańca” świadczy fakt, iż patronat nad imprezą objęła Polska Federacja
Tańca, a jej prezes Piotr Patłaszyński był
członkiem jury.
Podczas turnieju suchedniowska hala
była wypełniona widownią, podziwiają-
Zdobycie zaszczytnego tytułu wicemistrza w kategorii: Inscenizacji Tanecznej
11-13 lat za prezentację pt. STRYCH było ukoronowaniem ciężkiej i solidnej pracy
fot. Bartosz Kruk
14
cą wysoki poziom prezentowanych układów choreograficznych, piękne, kolorowe
stroje oraz wzbudzające zachwyt rekwizyty. Nasz układ wyróżniał się tajemniczością owianą na strychu. Każde dziecko marzy o pięknej zabawce ale co potem jak się
znudzi? …. Porzucone piękne lalki księżniczki , pajace i żołnierze w estradowych
kostiumach, podczas kolejnych taktów
muzyki tańczą, wirują i znów czują się potrzebne i kochane. Toteż kolejna lalka nie
zostaje na strychu tylko…. ale to już trzeba zobaczyć!!! Po raz kolejny widowisko
sceniczne wywołało wśród publiczności
i jury ogromne poruszenie i wielkie uznanie w oczach innych zespołów. Przesłanie
dla widza, fabuła jest podstawą motywu
tanecznego w tej inscenizacji.
Zdobycie przez PIRAMIDĘ zaszczytnego tytułu wicemistrza w kategorii: Inscenizacji Tanecznej 11-13 lat za prezentację pt. STRYCH było dla nas niesamowitą
niespodzianką, a jednocześnie ukoronowaniem ciężkiej i solidnej pracy.
Do obydwu konkursów zespół bardzo dobrze się przygotował, dając z siebie wszystko podczas prób i występów,
a także wkładając w taniec całe swoje serce. Ogromnie cieszymy się ze zdobytych
tytułów, a tym samym jesteśmy wdzięczni pani Annie Kurandzie, która nas świetnie przygotowała do występów.
Zespół PIRAMIDA
Justyna Łuszcz, Wiktoria Bisaga
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
V Wojewódzki Konkurs
„Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy”
17 maja, w Zespole Szkół w Brzezinach odbył się V Wojewódzki Konkurs „Jan Paweł II – Patron Najgodniejszy. Jest organizowany w rocznicę urodzin Papieża Polaka oraz rocznicę nadania brzezińskiej szkole Jego
imienia. Uczestnikami są zawsze uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej.
Jak powiedziała pomysłodawczyni konkursu - Beata Łabęcka, tegoroczna edycja zgromadziła reprezentacje aż
18 placówek z 11 gmin: Busko – Zdrój,
Chmielnik, Kielce, Kije, Łopuszno,
Pierzchnica, Piekoszów, Sitkówka – Nowiny, Staszów, Morawica, Zagnańsk, co
zmusiło nas do zmiany nazwy konkursu
z międzygminnego na wojewódzki. Tym
samym wzrosła jego ranga.
Konkurs łączy młodych ludzi zafascynowanych niezwykłą osobowością Papieża Polaka, głównie - choć nie tylko uczniów szkół noszących imię Jana Pawła
II. Mają oni okazję spotkać się z rówieśnikami i zmierzyć się z nimi w konkurencjach wiedzowych - w myśl znanego powiedzenia polskiego Ojca Świętego: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie
wymagali”.
Konkurs rozpoczął się modlitwą poprowadzoną przez ks. Rafała Nowińskiego. Gdy drużyny zajęły swoje miejsca od razu przystąpiły do rozwiązywania zadań. Czekało na nich w sumie pięć
konkurencji. Musieli między innymi wiedzieć czy Jan Paweł II studiował matematykę czy polonistykę, czym różni się audiencja od konklawe, bądź jakiego koloru
były papieskie buty – czerwone, a może
wiśniowe? Najwięcej trudności sprawiło uczestnikom połączenie wyrazów w
znaną sentencję naszego błogosławione-
o głoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płat
n
n e ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłosze
e nie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatn e
i e płatne ogłoszenie
go. Po zakończeniu
wszystkich konkurencji okazało się,
że nie został wyłoniony
zwycięzca. Potrzebna była
dogrywka, w wyniku której pierwsze miejsce zajęli
uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Radomicach, drugie miejsce
zajęli przedstawiciele Filialnej Szkoły Podstawowej we Wspólne zdjęcie uczestników konkursu będzie doskonałą
W ł o s z c z o w i c a c h , pamiątką
natomiast
trzecia
ci dyplomów, maskotek, figurek, smyczy,
pozycja przypadła drużynie gospodarzy
które aż trudno było zabrać…
- reprezentantom Szkoły Podstawowej w
By uświetnić uroczystość, zuchy z klaBrzezinach. Nad prawidłowym przebiesy I i absolwenci naszej szkoły pod kiegiem konkursu czuwała komisja w skłarunkiem Beaty Łabęckiej zaprezentowały
dzie: Katarzyna Telka (przewodnicząca),
montaż –słowno muzyczny „WspomnieAgata Kurdek (sekretarz), ks. Rafał Nonie o Janie Pawle II”. Tło występu stanowiński, ks. Maciej Stopiński, br. Jakub Zawił wizerunek Ojca Świętego i łódź rywadzki, s. Klara Machulska oraz Damian
backa, która nawiązywała do ulubionej
Zegadło.
pieśni Ojca Świętego „Barki” – dekoraZwycięskie drużyny oprócz puchacja prosta, a jednak wymowna, wykonarów wywalczyły dla swoich szkół radiona przez Agatę Kurdek.
magnetofony, a każde z dzieci – także z
Organizatorka Konkursu wyznaczyła
pozostałych 15 wyróżnionych reprezenswemu dziełu bardzo ważny cel, a miatacji- otrzymało album o Papieżu Polaku
nowicie zachęcenie wszystkich do pooraz mnóstwo innych pamiątek w postagłębiania swojej wiedzy o życiu, nauczaniu i działalności Wielkiego Papieża. Już
teraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II zapłatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłos z
prasza wszystkie chętne szkoły do udziału w szóstej edycji konkursu „Jan Paweł
II – Patron Najgodniejszy”, który odbędzie się za rok.
Honorowy patronat nad konkursem
objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Starosta Kielecki Zdzisław Wrzałka i niezmiennie od
5 lat Wójt Gminy Morawica – Marian Buras.
Do grona sponsorów konkursu należeli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki, Wójt Gminy Morawica, Dyrektor Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II w Brzezinach, firma Klautel z Warszawy, Pismo Parafialne SANCTUS, brat cysters Jakub Zawadzki, Rada
Rodziców.
Redakcja
Oglądaj w ITV Morawica
15
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Straż Gminna dla Szkoły
Pod takim hasłem trwa cykl prelekcji prowadzonych w szkołach przez funkcjonariuszy Straży Gminnej
w Morawicy. Tym razem spotkanie odbyło się w Gimnazjum w Obicach.
W Gimnazjum w Obicach funkcjonariusze Straży Gminnej przeprowadzili pogadankę z uczniami klasy III. – Do
szkoły w Obicach pojechaliśmy na zaproszenie dyrektora placówki, Jerzego Węgrzyna. Całość pogadanki poświęciliśmy
obowiązującym przepisom ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, konsekwencji w przypadku popełnienia czynu karalnego, roli Sądu Rodzinnego oraz
wieku odpowiedzialności za popełnienie
przestępstwa lub wykroczenia – powiedział komendant Straży Gminnej w Morawicy, Bogdan Metryka.
Główną atrakcją spotkania było
zaprezentowanie filmu dydaktycznego
– Lekcje Przestrogi, pod tytułem: „ONI”
fot. Arch.
Całość pogadanki poświęcono obowiązującym przepisom ustawy o postępowaniu
w sprawach nieletni fot. Arch.
PROMOCJA PRZED£U¯ONA do 26.07.2013 r.
Rok zalozenia 1902
k
Kro
¯¯óó³³ttaa K
pk
li¿ej ! Tan
-B
ie
jj!!
a
Szczegó³y w Jednostkach Banku
Bilcza, ul. Kielecka 1, tel. 41 311-73-08, Morawica, ul. Szkolna 11, tel. 41 311-41-40
Główną atrakcją spotkania było zaprezentowanie filmu dydaktycznego – Lekcje Przestrogi, pod tytułem: „ONI”, który powstał na kanwie scenariusza spektaklu, wystawianego przez grupę teatralną
Roberta Turleja w setkach szkół na terenie
Polski. - Film, oparty na autentycznych
wydarzeniach, przedstawia losy młodych ludzi, których dotykają problemy
związane z alkoholem, seksem, przemocą, uzależnieniami od multimediów, itp.
Autor przygotował scenariusz po konsultacjach z psychologami, lekarzami, policjantami oraz pierwowzorami bohaterów. Spektakl, ze względu na bardzo dobre recenzje wychowawców oraz dobre
przyjęcie go przez młodzież, zaowocował
pomysłem adaptacji filmowej, dzięki czemu może trafić do większej ilości szkół –
wyjaśnił komendant.
Jak podkreślają funkcjonariusze Straży Gminnej w Morawicy, pogadanki dotyczące zjawisk zagrażających młodzieży
są jeszcze mało znane w środowisku młodzieży, ich rodziców oraz innych dorosłych. - Takie spotkania i forma przekazu
są skutecznym środkiem dotarcia do młodzieży i ważnym narzędziem pracy wychowawczej. Jeżeli inne placówki oświatowe będą zainteresowane taką formą
profilaktyki, to bardzo chętnie zorganizujemy kolejne cykle spotkań na terenie
Gminy Morawica – zapowiada komendant Bogdan Metryka.
Agnieszka Olech
16
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
I Festyn rodzinny – Wspólne granie w Obicach
W minioną niedzielę, w Zespole Szkół w Obicach odbył się I Festyn Rodzinny „Wspólne granie”. Było
wiele konkursów i wspaniała zabawa. Gwiazdą wieczoru była Magda Paradziej – finalistka „Bitwy na głosy” i laureatka kilku konkursów muzycznych.
Zespół Szkół w Obicach był organizatorem I Festynu Rodzinnego „Wspólne granie”. Wstęp był wolny. Pomysłodawcą
przedsięwzięcia był dyrektor szkoły, Jerzy Węgrzyn. Impreza
rozpoczęła się o godzinie 1500 na boisku wielofunkcyjnym przy
szkole, ale ze względu na złą pogodę została przeniesiona na
salę gimnastyczną.
Pierwszych stu gości otrzymało w prezencie baloniki i kupon
do loterii fantowej. Festyn rozpoczęły gry i zabawy dla dzieci
i dorosłych, które były przygotowane i prowadzone przez nauczycieli szkoły. Pierwsza konkurencja – rzut piłką lekarską na
odległość z ustawienia tyłem - zgromadziła największych siłaczy. Później odbyły się jeszcze, m.in.: strzał piłką nożną do piłki lekarskiej, żonglerka piłką, wykonywanie czapki z gazety na
czas, dmuchanie balonów, test wiedzy o regionie, czy stanie na
lewej nodze przez 3 minuty. Po każdej konkurencji wręczano
nagrody, których sponsorami byli nauczyciele. Największe zainteresowanie wzbudził przygotowany przez dyrektora konkurs w rzucie kapeluszem na odległość. Do konkursu zgłosiło
się ponad 20 uczestników, którzy niezależnie od zajętego miejsca otrzymali nagrody rzeczowe.
Największe emocje wzbudziła loteria fantowa, w której
uczestnicy festynu mogli wygrać nagrody ufundowane przez
sponsorów. W sumie wylosowano ponad siedemdziesiąt nagród. W trakcie imprezy uczestnicy byli częstowani ciastem
Prezes Spółki Koral Sport i Rekreacja, Wojciech Ostrowski,
wręcza nagrodę jednemu z uczestników konkursów
Fot. Radomski
Gwiazdą wieczoru była Magda Paradziej – finalistka „Bitwy na
głosy” i laureatka kilku konkursów muzycznych Fot. Radomski
Liczne konkursy i koncerty przyciągnęły do Obic wielu
amatorów dobrej zabawy
Fot. Radomski
W zorganizowanych grach i zabawach udział brały
całe rodziny
Fot. Radomski
przygotowanym przez nauczycieli oraz żurkiem, który serwowały pracownice szkoły.
Po godzinie 18 rozpoczął się występ zespołu muzycznego.
Gwiazdą wieczoru była Magda Paradziej – finalistka popularnego programu „Bitwa na głosy” i laureatka kilku konkursów muzycznych. Wspaniały głos wokalistki i świetna muzyka, porwała do tańca uczestników zabawy. Impreza zakończyła się około 22:00. Dyrektor szkoły Jerzy Węgrzyn w odpowiedzi na podziękowania rodziców za tak wspaniale zorganizowaną imprezę, potwierdził, że za rok odbędzie się II Festyn Rodzinny.
Organizatorzy dziękują za ufundowanie nagród i wsparcie
rzeczowe sponsorom festynu: Pływalni „Koral” z Morawicy, KS
Moravia, Straży Gminnej, Komputer Complex i Biuro Rachunkowe państwa Nowaków z Morawicy, ZUH Gregor z Brzezin,
Eko-Raspol z Brzezin, Mardex z Brzezin, Sławomir Woźniak
z Brzezin, ZUH Sikora z Bielin, Anna Skucińska z Drochowa
Dolnego, Anna Bryła z Obic, Ewa Węgrzyn z Brzezin. Sponsorami nagród w konkursach oraz słodkiego poczęstunku byli nauczyciele i pracownicy ZS w Obicach.
Redakcja
17
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Wieczornica na 150. rocznicę
Powstania Styczniowego
„Z pieśnią i piosenką przez historię Polski” - pod takim hasłem, w Zespole Szkół w Bilczy odbyła się
czwarta już wieczornica, rozbrzmiewająca poezją i piosenką. Uczniowie szkoły, nauczyciele i rodzice przedstawili zebranym historię Polski w pigułce. Wieczór śmiało można określić jako niezapomnianą lekcję historii oraz niezwykle owocną próbę integracji miejscowej społeczności.
10 kwietnia, w hali przy Zespole Szkół w Bilczy już po raz
czwarty odbyła się wieczornica przygotowana dla mieszkańców
Bilczy przez uczniów naszej szkoły i nauczycieli. Gościliśmy również wójta gminy Morawica, Mariana Burasa oraz sekretarz gminy, Annę Kowalską, naszych radnych i sołtysa Bilczy. Goście zasiedli przy stolikach, było kameralnie i nastrojowo. W takiej atmosferze rozpoczęliśmy „wędrówkę” przez historię Polski. Inspiracją do zorganizowania wieczornicy była 150. rocznica wybuchu
powstania styczniowego i autorki scenariusza, Anna Krzemińska,
Anna Pobocha Igniatowska, postanowiły „poprowadzić” gości
przez historię, ale koniecznie z pieśnią i piosenką. Tu „śpiewająco”
i profesjonalnie przygotowała uczniów Anna Ślusarz.
„Wędrówkę” rozpoczęto od czasów pierwszych Piastów
i kroniki Galla Anonima, by zatrzymać się na chwilę przy rozbiciu dzielnicowym, następnie czasach świetności Polski za panowania Kazimierza Wielkiego. Dumą napawało zwycięstwo oręża
polskiego pod Grunwaldem i złoty wiek za panowania ostatnich
Jagiellonów. Wędrówka przez XVII wiek to dla Polski czasy klęski, tylko zwycięstwo Sobieskiego pod Wiedniem trochę rozwiewało pesymizm. XVIII i XIX wiek to czasy upadku państwa polskiego i wielkich zrywów niepodległościowych naszego narodu. Kolejną historyczną „wędrówką” były czasy I wojny światowej, która dała Polakom wolne państwo, musieli jednak stoczyć
walkę z bolszewicką Rosją. Legiony Józefa Piłsudskiego zatrzymały czerwony pochód na Europę Zachodnią. Wybuch II wojny światowej zapoczątkował czas pogardy i nienawiści, eksterminacji, obozów koncentracyjnych. Był to czas dylematów moralnych i walki zbrojnej. Kolejne etapy wędrówki przez historię
Polski ukazywały, jak Polacy walczyli o wyzwolenie na wszystkich frontach wojny, podążali do kraju z Andersem przez Iran,
Irak, Palestynę i z wojskiem polskim, utworzonym w Związku Radzieckim. Zaproszeni goście z zapartym tchem i ze wzruszeniem „wędrowali’’ przez historię Polski, z zainteresowaniem
oglądali jej kolejne etapy. Skromna scenografia z orłem piastowskim w tle tworzyła właściwy klimat.
Po zakończeniu drugiej wojny światowej w Polsce rozpoczęła
się budowa nowej rzeczywistości. W polski pejzaż wrosły żołnierskie groby i partyzanckie krzyże w lasach i na polach. Trudne cza-
Zaproszeni goście z zapartym tchem i ze wzruszeniem
„wędrowali’’ przez historię Polski fot. Arch.
18
„Wędrówkę” rozpoczęto od czasów pierwszych Piastów
i kroniki Galla Anonima, by zatrzymać się na chwilę przy
rozbiciu dzielnicowym, następnie czasach świetności Polski
za panowania Kazimierza Wielkiego fot. Arch.
Były wiersze, poematy, kroniki Długosza, wszystko tematycznie związane z motywem przewodnim wieczornicy fot. Arch.
sy życia w powojennej Polsce zakończyło powstanie „Solidarności” i transformacja ustrojowa. Tak wróciliśmy do współczesności.
Były wiersze, poematy, kroniki Długosza, wszystko tematycznie związane z motywem przewodnim wieczornicy, ale zgodnie z założeniem, dominowały pieśni i piosenki, które zawsze
w trudnych momentach dziejowych dodawały otuchy i wiary
w lepszą przyszłość. Tu wielki ukłon i podziękowania dla sponsorów, którzy pomogli w sfinansowaniu aranżów do większości piosenek. Byli nimi: europoseł Jacek Włosowicz, poseł Lucjan
Pietrzczyk, wójt gminy Morawica Marian Buras, Rada Rodziców,
pan Marcin Krzemiński oraz pani Anna Bartela. Na zakończenie spotkania dyrektor Urszula Wróblewska podziękowała artystom za wspaniały występ, a gościom za przybycie. Ponieważ
wieczornica odbyła się 10 kwietnia, minutą ciszy uczciliśmy pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej.
Redakcja
Oglądaj w ITV Morawica
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Świętokrzyski Turniej Innowacji i Kreatywności
dla gimnazjalistów
11 kwietnia, w gimnazjum w Morawicy odbyły się eliminacje okręgowe dla 10 szkół z Kielc i powiatu
kieleckiego w ramach II edycji Świętokrzyskiego Turnieju Innowacji i Kreatywności dla gimnazjalistów.
Organizatorem turnieju był Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Biuro Innowacji, we współpracy
ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Celem turnieju było m. in.
rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, postaw kreatywnych oraz umiejętności pracy w grupie, a także popularyzacja
wiedzy na temat innowacyjności. Uczestników czekały zmagania z grami logicznymi oraz quizem wiedzy.
W tym dniu gimnazjum w Morawicy gościło trzyosobowe
reprezentacje uczniów z następujących szkół: gimnazjum Nr
1 z Chęcin, Jaworzni, Nr 5 z Kielc, Nr 9 z Kielc, Nr 11 z Kielc,
Obic, Piekoszowa i Wolicy oraz ich opiekunów. Gimnazjaliści
w pierwszym etapie zmagali się z grą logiczną ,,Radosne sześciany”, a następnie, po przerwie połączonej z poczęstunkiem,
z testem wiedzy obejmującym szeroki zakres z następujących
przedmiotów: matematyki, przedsiębiorczości, historii i wiedzy
o regionie. Rozgrywki wygrało gimnazjum Nr 1 w Chęcinach,
tym samym kwalifikując się do majowego finału, który odbędzie
się w Kielcach.
Dodatkową atrakcją dla naszej szkoły, która była gospodarzem eliminacji, była organizacja na jej terenie pokazów naukowych z fizyki i chemii oraz robotyki. Pokazy odbywały się równolegle z eliminacjami w godz. 10:00 – 14:00 w dwóch klasach.
Uczestnikami byli uczniowie szkoły, jeden pokaz o godz. 12:00
był zarezerwowany dla uczestników turnieju.
Celem turnieju było m. in. rozwijanie umiejętności logicznego
myślenia, postaw kreatywnych oraz umiejętności pracy w grupie,
a także popularyzacja wiedzy na temat innowacyjności fot. Arch.
Zarówno organizatorzy, jak i sami uczestnicy turnieju bardzo chwalili organizację rozgrywek, wygląd samej szkoły oraz
sprawne przeprowadzenie eliminacji. Gimnazjum w Morawicy
świetnie sprawdziło się w roli gospodarza i organizatora.
Redakcja
Powiatowe Zawody w piłce nożnej dziewcząt
szkół gimnazjalnych w Zespole Szkół w Obicach
8 maja, Zespół Szkół w Obicach był gospodarzem Powiatowych Zawodów w piłce nożnej dziewcząt
szkół gimnazjalnych. Uroczystego otwarcia turnieju dokonali: starosta powiatu kieleckiego Zdzisław
Wrzałka, wicewójt gminy Morawica Marcin Dziewięcki, kierownik powiatu Szkolnego Związku Sportowego Jerzy Malec oraz dyrektor ZS w Obicach Jerzy Węgrzyn.
W zawodach brało udział sześć zespołów: Gimnazjum w Nowinach,
Gimnazjum w Wolicy, Gimnazjum w Daleszycach, Gimnazjum w Łopusznie, Gimnazjum w Promniku oraz Gimnazjum w Obicach. Rozgrywki eliminacyjne odbyły się w dwóch grupach, następnie rozegrano półfinały i finały. Najlepszą drużyną okazały się dziewczęta z Promnika, które w meczu finałowym pokonały zespół z Łopuszna 1:0. Na miejscu trzecim uplasowało się Gimnazjum w Daleszycach, wygrywając z Wolicą 3: 0.
Kolejne miejsce zajęły Gimnazjum w Obicach i Gimnazjum w Nowinach.
Na zakończenie turnieju wszystkim drużynom wręczono dyplomy,
zaś dla najlepszych zespołów puchary i medale. Nagrodę indywidualną –
puchar dla Najlepszej Zawodniczki - zdobyła Ewa Cieśla z Gimnazjum w
Daleszycach. Puchar i tytuł Najlepszej Bramkarki należał do Pauliny Stępień z Gimnazjum w Promniku. Uroczystej dekoracji dokonali: wicewójt
gminy Morawica Marcin Dziewięcki, kierownik powiatu SZS Jerzy Malec oraz dyrektor ZS w Obicach Jerzy Węgrzyn. Wszystkie nagrody ufundował wójt gminy Morawica Marian Buras, za co organizatorzy składają
serdeczne podziękowania. Na zakończenie spotkania dyrektor ZS w Obicach Jerzy Węgrzyn wręczył gościom honorowym i sędziom spotkania
pamiątkowe gadżety z logo szkoły.
Organizatorzy
Zawodniczki podczas turnieju zaprezentowały
się na najwyższym poziomie
fot. Arch.
19
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Wyniki drużyn Moravii
20
na dwie kolejki przed końcem sezonu będzie mogła się cieszyć ze zwycięstwa w
rozgrywkach. Wyniki rundy wiosennej w wykonaniu
trampkarzy starszych:
Unia Sędziszów - Moravia 0:3 (bramki:
Góral 2, Terech)
Moravia - Gród Wiślica 5:1 (Samir, Kosałka, Góral, Terech, Łomiński)
Zenit Chmielnik - Moravia 1:3 (Góral, Cerazy 2)
Nida Pińczów - Moravia 2:1 ( Gierasiński)
Moravia - Piaskowianka Piaski 4:0 (Terech
2, Góral, Cerazy)
Busko Zdrój - Moravia 2:3 ( Góral 2 , Cerazy) Młodzicy starsi
Z tonu spuścili młodzicy starsi, którzy na
wiosnę przegrali wszystkie mecze, a ma
to związek z faktem, że często duża frekwencja na treningach nie przekłada się
na frekwencje na meczach, co z kolei jest
następstwem tego, że młodzi chłopcy
często uczestniczą w różnych zawodach
szkolnych czy też po prostu nie przychodzą na mecze. Nie jest to pozytywne zjawisko, gdyż rozbija jedność drużyny i
zniechęca zawodników, którzy regularnie
trenują i uczestniczą w meczach, a ich rodzice coraz częściej zastanawiają się nad
tym by dzieci trenowały swój ulubiony
sport choćby w Koronie Kielce, gdzie już
za samo spóźnienie na trening wyciągane
są konsekwencje nie wspominając o nieobecności na meczu.
Wyniki rundy wiosennej młodzików:
Moravia – Juventa Starachowice 1:3, Skała Tumlin – Moravia 4:0,– Moravia - Korona Kielce 1:8, Spartakus Daleszyce – Moravia 2:0.
Przemysław Strójwąs
i e płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłos z
e nie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatn e
Trampkarze starsi
Duże szanse na zwycięstwo w swojej grupie mają trampkarze starsi. Drużyna z
rocznika 1998 prowadzona przez trenera
Mateusza Osmana na trzy kolejki przed
końcem rozgrywek zajmuje pierwszą lokatę ze sporą przewagą nad drugim Naprzodem Jędrzejów. Przypominamy, że
wszystkie drużyny woj. świętokrzyskiego z rocznika 1998 podzielono na 4 grupy, zwycięzcy wszystkich grup awansują do finału wojewódzkiego, który odbędą się pod koniec czerwca. Przygotowania do rundy drużyna rozpoczęła już na początku stycznia, w okresie tym oprócz treningów kondycyjnych
zespół pokazał się w kilku turniejach halowych na terenie województwa. Najlepszy wynik uzyskali na turnieju Polonia
Białogon Cup, gdzie zwyciężyli odnosząc
komplet zwycięstw, pokonując min. drużyny Korony Kielce. Do zespołu w okresie zimowym dołączyło kilku zawodników, podnosząc poziom sportowy drużyny oraz zwiększając rywalizację o miejsce w składzie. Z Korony Kielce wrócił
pomocnik Arkadiusz Terech, z Zeniutu
Chmielnik dołączył bramkostrzelny napastnik Mateusz Góral, drużynę wzmocniło także kilku zdolnych graczy z terenu
gminy Morawica, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z piłką nożną, a zauważeni zostali na szkolnych zawodach. Rundę wiosenną Trampkarze rozpoczęli
zgodnie z planem pokonując w wyjazdowym meczu Unię Sędziszów 3:0. Mora-
n
n e ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłosze
Juniorzy starsi
W drużynie juniorów starszych grają zawodnicy, których trener często powołuje na mecze pierwszej drużyny, a ponieważ kadra zespołu nie jest zbyt szeroka,
to zdarzają się mecze w których nasi młodzi piłkarze muszą grać w niekompletnym składzie. Mimo to w pięciu meczach
odnieśli cztery zwycięstwa raz tylko przegrywając. Raz też niestety nie pojechali na mecz do Kazimierzy Wielkiej, gdyż
w wyniku kontuzji i innych zdarzeń na
zbiórce pojawiło się tylko ośmiu zawodników. Wyniki rundy wiosennej: Unia Sędziszów – Moravia 1:2,
Moravia – Piaskowianka 5:0, Sparta Kazimierza Wielka – Moravia 3:0 v, Moravia –
Nida Oksa 2:1, Zryw Skroniów – Moravia
5:8, Moravia – Unia Sędziszów 3:6.
via mecz ten rozpoczęła w składzie: Kowalski- Gierasiński, Kosałka, Bedla, Gawęcki- Bouchachi, Zawadzki,Miszczyk,
Terech - Cerazy, Góral. Z ławki rezerwowych weszli: Pietras ,Kozioł, Łomiński,
Pawlik, Rabiej, Cielibała. W drugim meczu sezonu bez kilku czołowych zawodników Moravia pokonała u siebie Gród
Wiślica 5:1, bramki w tym meczu zdobyli:
Bouchachi, Terech 2, Góral, Łomiński. Kolejny mecz to wielkie emocje w Chmielniku gdzie na 10 min przed końcem, Moravia przegrywała jeszcze 0:1 by ostatecznie
pokonać Zenit 3:1. Z wymagającym rywalem przyszło zmierzyć się młodym piłkarzom z Morawicy w 13 kolejce. Na spotkanie z Nidą Pińczów ze składu wypadło
kilku kluczowych zawodników, co mogło mieć wpływ na obraz gry i losy spotkania. Mecz w Pińczowie toczony był w
szybkim tempie, ale to gospodarze cieszyli się z kompletu punktów pokonując lidera z Morawicy 2:1. Następny mecz to starcie z drużyną środka tabeli Piaskowianką Piaski. Spotkanie to miało dość jednostronny przebieg i Moravia zainkasowała
pewne 3 pkt wygrywając 4:0. Był to dobry
prognostyk przed arcyważnym wyjazdowym meczem z niepokonaną na wiosnę
drużyną Zdroju Busko- Zdrój. Spotkanie to Moravia rozpoczęła fatalnie tracąc
bramkę już w 2 minucie. Gra była jednak
wyrównana i po dwóch bramkach Mateusza Górala do przerwy był remis 2:2. Podobny obraz gry utrzymywał się w drugiej połowie, ale to Moravia stwarzała sobie groźniejsze sytuacje i jedną z nich wykorzystał Cerazy ustalając wynik spotkania na 3:2. Po zwycięstwie w Busku, Moravia zrobiła duży krok w kierunku wygrania swojej grupy. Jeśli w następnym spotkaniu
nie przegra z Naprzodem Jędrzejów to
o głoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płat
II liga kobiet
Rundy wiosennej do udanych nie mogą
zaliczyć nasze panie, które zdobyły tylko
trzy punkty i to walkowerem z Szreniawą
Nowy Wiśnicz, która nie przyjechała na
mecz. Same raz też nie pojechały do lidera
z UKS SMS Łódź, a do tego dołożyły dwie
porażki na własnym stadionie. Moravia –
Pelikan Łowicz 0:4, Moravia – MUKS Sokół Kolbuszowa 0:2
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
Liga mocno przyspieszyła
Kibice i zawodnicy długo czekali na początek zmagań ligowych, ale jak już się doczekali to rozgrywki
znacznie przyspieszyły ze względu na fakt rozgrywania meczy zaległych w środku tygodnia. Do zakończenia pozostało jeszcze sześć kolejek i wszystkie mecze Moravia rozegra na własnym obiekcie, gdzie w końcu
zaczęła wygrywać. Szóste obecnie miejsce z 40 punktami pozwala spokojnie grać do końca sezonu bowiem
spadek już nie grozi, a awans jest raczej poza zasięgiem bowiem strata do premiowanego miejsca wynosi aż
11 punktów.
Neptun Końskie – Moravia 0:1 (0:1)
Maciej Zawadzki 33
W meczu z Neptunem Moravia nie była
faworytem, ale zagrała dobrze taktycznie, konsekwentnie w obronie i wykorzystała błąd rywala, co pozwoliło przywieźć
z trudnego trenu trzy punkty. Konecczanie
prowadzili grę i optycznie przeważali ale
nie przekładało się to na sytuacje podbramkowe. Moravia przyczajona z tyłu czyhała na błąd przeciwnika i doczekała się w 33
minucie. Wprowadzony kilka minut wcześniej w miejsce kontuzjowanego Karola Gilewskiego Maciej Zawadzki przejął niedokładne podanie obrońcy do bramkarza minął wychodzącego golkipera i skierował
piłkę do pustej bramki. Gospodarze próbowali doprowadzić do wyrównania, ale nie
stwarzali sytuacji z gry, a przy stałych fragmentach gry brakowało precyzji. Podobnie
wyglądała druga połowa z tym, że Moravia
dwukrotnie mogła skarcić rywala po szybkich kontrach, zabrakło jednak skuteczności i mecz zakończył się minimalnym zwycięstwem gości. Moravia: Kubicki — Kaczor, Detka, ł Pałgan, Krężołek, Zawadzki (46 Łukasz Zawadzki), Młynarczyk (64 Woś), Gilewski (20 Zawadzki), Osman (88 Jasiński), Kubicki, ław Strójwąs.
łoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłosze n
Moravia – LZS Samborzec 1:1 (0:0) 1:0
Wojciech Kaczor 66, 1:1
Krzysztof Dziedzic 90.
Po raz drugi z rzędu Moravia nie potrafiła odnieść zwycięstwa na własnym
stadionie tym razem tracąc bramkę w samej końcówce meczu. Spotkanie było
słabe w wykonaniu obu stron, gospodarzom brakowało pomysłu na rozmontowanie obrony przyjezdnych, determinacji i agresywności, a goście starali się grać
z kontry. Bramka dla Moravii padła w 66
minucie, a jej autorem był obrońca Wojciech Kaczor, który zdecydował się na
strzał z ok 25 metrów i piłka po lekkim rykoszecie wpadła do bramki. Gdy wydawało się, że trzy punkty zostaną w Morawicy w 90 minucie jedna z ostatnich akcji meczu przyniosła wyrównanie. Piłkę
z linii bramkowej wybili jeszcze obrońcy,
ale dobitka z najbliższej odległości Dziedzica nie mogła nie znaleźć drogi do siatki. Moravia: Kubicki — Łukasz Zawadzki, Kaczor, Detka, ł Pałgan, Krężołek (76 Jasiński), Chałan, Woś (86 Zawadzki),
Osman (46 Młynarczyk), Kubicki, ław
Strójwąs (46 Zawadzki).
Moravia – Skała Tumlin 1:4 (0:1) 0:1
Solnica 21, 0:2 Tomasz Staszewski 53, 1:2
Mateusz Osman 62, 1:3 Adrian Solnica76,
Piotr Solnica 86.
Od początku meczu to gospodarze starali się prowadzić grę i posiadali optyczną przewagę ale nic z niej nie wynikało.
Lider z Tumlina przyczajony z tyłu spokojnie wyczekiwał na to co zrobi przeciwnik i w 31 minucie objął prowadzenie
choć z przebiegu gry na nie nie zasługiwał.
Po długim wrzucie z autu pierwszy strzał
i e płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszeni e
p łatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatn e
o głoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne o g
Samson Samsonów – Moravia 2:3 (1:1)
0:1 Mateusz Osman 12 (k), 1:1 Mateusz
Kołodziejski 35, 1:2 Damian Detka 62,
Wojciech Brzoza 90,
Maciej Zawadzki 95,
Na brak emocji nie mogli narzekać kibice, którzy postanowili obejrzeć mecz pomiędzy Samsonem i Moravią. Szczególnie dużo było ich w samej końcówce meczu, która zdecydowała o wyniku spotkania. Ale po kolei. Mecz lepiej rozpoczęli goście, którzy już w czwartej minucie mogli
objąć prowadzenie, ale dobrej okazji nie
wykorzystał Przemek Strójwąs. Kilka minut później ten sam zawodnik został sfaulowany w polu karnym, a jedenastkę pewnie wykorzystał Mateusz Osman. Samson doprowadził do wyrównania w 35 minucie, gdy celny strzałem z rzutu wolnego popisał się Kołodziejski. W 42 minucie
sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy za problematyczny faul Wojciecha
Kaczora w polu karnym na szczęście Piotr
Kubicki świetnie wyczuł zamiary strzelca
pierwszej bramki dla Samsona i do przerwy był remis 1:1. Drugą bramkę dla Moravii strzelił głową Damian Detka po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a w 71 minucie
powinno być 3:1, ale chyba tylko Karol Gilewski wie jak z 7 metra nie trafił w bramkę mając przed sobą tylko bramkarza. W 90
minucie akcję prawą stroną przeprowadzili gospodarze i mimo że nasi obrońcy reklamowali, że piłka przy dośrodkowaniu
opuściła boisko to sędzia pozwolił grać
dalej i nieobstawiony Brzoza wyrównał
stan meczu. Do regulaminowego czasu sędzia doliczył 5 minut i Samson rozochocony zdobytą bramkę podjął próbę zgarnięcia całej puli w meczu. Nadział się jednak
na dwie kontry z których jedna okazała się
skuteczna. Najpierw Krężołek w 93 minucie w świetnej sytuacji próbował lobować
bramkarza, ale nie trafił w bramkę, tego
jednak co zobaczyliśmy w 95 minucie nie
powstydziłby się sam Robert Lewandowski. Na szesnastym metrze będąc tyłem do
bramki piłkę na klatkę przyjął Maciej Zawadzki znakomicie złożył się do przewrotki i na niewiele zdała się rozpaczliwa próba interwencji bramkarza, gdyż strzał był
niezwykle precyzyjny, a popularny „Ciacho” utonął w objęciach kolegów. Bramka marzenie dodatkowo zdobyta w takich
okolicznościach odbiła się głośnym echem
w świętokrzyskiej piłce.
21
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
obronił Piotr Kubicki, drugi zablokowali obrońcy, trzecia
dobitka znalazła już jednak drogę do bramki. W drugiej
połowie mecz wyglądał podobnie - Moravia starała się
atakować, a Skała czekała na kontry i taka taktyka okazała się niezwykle skuteczna dla gości, co w znacznej mierze ułatwiły błędy i indywidualne straty naszych graczy.
W 53 minucie po takiej właśnie akcji na 2:0 podwyższył
Staszewski. Kontaktowa bramka Osmana z rzutu karnego dała jeszcze nadzieję niestety kolejne straty w środku pola i zabójcze kontry rywala zdecydowały o wysokim zwycięstwie graczy z Tumlina. Moravia: Kubicki
— Kaczor (58 ław Strójwąs), Detka, ł Pałgan, Krężołek,
Zawadzki (46 Łukasz Zawadzki), Chałan, Młynarczyk,
Woś (80 Jasiński), Osman, Kubicki (72 Brzozowski).
Moravia – Nidzianka Bieliny 3:1 (2:1)
dla Moravii: 1:1 P. Strójwąs 33, Mateusz Osman 42,
Mateusz Krężołek 79
W końcu doczekali się zwycięstwa swojej drużyny na własnym stadionie kibice Moravii. Przyszło ono
w meczu z broniącą się przed spadkiem Nidzianką Bieliny, choć to goście już w 7 minucie objęli prowadzenie. Na dwudziestym metrze faulował Jasiński i po perfekcyjnie wykonanym rzucie wolnym piłka wylądowała w okienku bramki Kubickiego. Moravia starała się
doprowadzić do wyrównania, ale brakowało przede
e ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogł oszenie płatne ogłoszenie płatne o
e płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płat n
22
n ie płatne ogłoszenie płatne ogł oszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłoszen i
g łoszenie płatne ogłoszenie płatne ogłosz e
wszystkim dokładności. W końcu w 33 minucie Kamil Kubicki dobrze
podał do Przemka Strójwąsa w pole karne, jego pierwszy strzał wylądował na słupku, jednak poprawka była już skuteczna. W 42 minucie goście
wykonywali rzut rożny i nadziali się na szybką i skuteczną kontrę po której Mateusz Osman wyprowadził gospodarzy na prowadzenie. Szansę
na podwyższenie Moravia miała w ostatniej akcji pierwszej połowy, kiedy strzelec drugiej bramki dobrze dośrodkował w pole karne i minimetrów zabrakło by piłkę do bramki skierował jeden z napastników. W drugiej połowie Moravia kontrolowała przebieg gry choć goście w 62 minucie zmarnowali świetną okazję do wyrównania. Również pod bramką Nidzianki dochodziło do groźnych akcji i jedna z nich zakończyła się
kolejnym golem. Dośrodkowanie z prawej strony Maćka Wosia przecięli
obrońcy, ale na 16 metrze piłkę przejął Mateusz Krężołek i idealnie przymierzył w okienko bramki Pacanowskiego.
Moravia – Zenit Chmielnik 3:0 (2:0) Dariusz Brzozowski 20, 81,
Mateusz Osman 35 (k)
Mecz z Zenitem Chmielnik był ważny ze względu na to, że drużyny
sąsiadowały w tabeli i zwycięzca zapewniał sobie miejsce w górnej jej połówce. Moravia przystępowała do spotkania zmotywowana pierwszym
od dłuższego czasu zwycięstwem na własnym stadionie z Nidzianką Bieliny i rzeczywiście tę motywację widać było na boisku niemal od pierwszej do ostatniej minuty. Gospodarze zdecydowanie dominowali nie pozwalając na wiele graczom przyjezdnych stąd właściwie tylko jedna groźna sytuacja pod bramką Piotra Kubickiego, w której przestrzelił ich zawodnik. Najbardziej do zwycięstwa zespołu z Morawicy przyczynił się Dariusz
Brzozowski, który zdobył dwie bramki i wywalczył rzut karny, po którym
Mateusz Osman zdobył gola na 2:0. Początek rundy w wykonaniu tego
pomocnika nie był najlepszy bowiem po kilku meczach trener posadził go
na ławce rezerwowych i dał szansę dopiero w meczu z Nidzianką Bieliny,
gdzie już widać było zwyżkę formy. W meczu z Zenitem był bezsprzecznie najlepszym zawodnikiem na boisku choć zmarnował w drugiej połowie dwie znakomite sytuacje do zdobycia bramek. Dobrze grał jednak cały
zespół gospodarzy i stąd w pełni zasłużone i okazałe zwycięstwo.
Moravia – GKS Rudki 2:1 (1:1) 0:1 Dariusz Kowalski 13, 1:1
Dariusz Brzozowski, 2:1 Przemysław Strójwąs 78.
Mecz z Rudkami zapowiadał się niezwykle ciekawie bowiem goście
w ostatnich pięciu meczach zanotowali aż cztery zwycięstwa i jeden remis, a gospodarze chcą jak najszybciej zapomnieć o kiepskich występach
na własnym stadionie z początku rundy. Od pierwszych minut to przyjezdni uzyskali przewagę i stworzyli sytuacje do strzelenia bramek. Najpierw jednak ich zawodnik niezbyt czysto trafił w piłkę i Piotrek Kubicki obronił strzał, a później uratowała go poprzeczka. W 13 minucie
GKS dopiął swego, gdy po rzucie rożnym zupełnie niepilnowany Kowalski uderzył głową, sytuację próbował jeszcze ratować Damian Detka, ale
piłka po jego nodze wpadła do bramki. Goście po objęciu prowadzenia
uspokoili grę, a do głosu zaczęła dochodzić Moravia i w 28 minucie doprowadziła do wyrównania. Piłkę na połowie przeciwnika przejął Mateusz Osman dobrze dograł do Dariusza Brzozowskiego, który nie pomylił się w sytuacji sam na sam. Jeszcze w pierwszej połowie mogło być 2:1,
ale o ogromnym zamieszaniu podbramkowym piłka w końcu nie wpadła do bramki choć niektórzy już podnosili ręce do góry. Druga połowa była dość wyrównana choć im bliżej końca tym goście coraz bardziej
sprawiali wrażenie zadowolonych z remisu, a Moravia coraz mocniej zaczęła naciskać na przeciwnika. Świetną okazję zmarnował Krężołek, który po prostopadłym zagraniu wygrał pojedynek biegowy z bramkarzem
jednak próba lobowania okazała się niecelna. W 78 minucie zapanowała
radość w obozie gospodarzy bowiem na 17 metrze z prawej strony pola
karnego przez obrońców przedarł się Przemek Strójwąs i zdecydował się
na strzał lewą nogą po którym piłka wylądowała pod poprzeczką bramki Rafalskiego. Po objęciu prowadzenia Moravia nadal grała ofensywnie i niewiele działo się pod bramka Kubickiego przez co o wynik można było
być w miarę spokojnym. Tym samym trzecie kolejne zwycięstwo stało się
faktem. Moravia: Kubicki — Jasiński (85 Kaczor), Detka, Chałan, Zawadzki, Gilewski, Osman (75 Młynarczyk), Kubicki (58 Woś), Brzozowski, Krężołek, Zawadzki (68 ław Strójwąs).
Primo
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
ZIELONE DZIECIAKI – FESTIWAL RECYKLINGU
W MORAWICY
Pod takim hasłem, wczoraj w Morawicy hucznie świętowano jedno z najpiękniejszych świąt w roku – Międzynarodowy Dzień Dziecka. Tym razem impreza odbyła się w innym miejscu niż zazwyczaj, bo na parkingu przy krytej pływalni Koral, która tego dnia świętowała swoje 5-lecie. Motywem przewodnim festynu była segregacja odpadów. Głównym
punktem programu był występ gwiazd imprezy – znanych z programu „Ciuchcia” – KULFONA i ŻABY MONIKI.
W niedzielne popołudnie parking przy krytej pływalni Koral
Morawicy na kilka godzin zamienił się w prawdziwy plac zabaw.
Zadowolenie, śmiech i radość towarzyszyły dzieciom, które brały udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Dziecka w Morawicy, świętowanego pod hasłem
„Zielone Dzieciaki – Festiwal Recyklingu w Morawicy”. Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji.
Warto podkreślić, że Dzień
Dziecka w Morawicy został połączony z piątymi urodzinami krytej
pływalni Koral. Z tej okazji, na wszystkich gości czekał wspaniały tort, który podzielił włodarz gminy Morawica, wójt Marian
Buras wraz z Wojciechem Ostrowskim, prezesem Koral Sport i
Rekreacja Spółka z o.o. Z okazji jubileuszu, wójt przekazał na
ręce prezesa Wojciecha Ostrowskiego pamiątkowy grawerton.
Odbywający się z okazji dnia dziecka festyn tradycyjnie poprowadził poseł Lucjan Pietrzczyk, na którego konferansjerkę
organizatorzy mogą liczyć już od lat. Tym razem wspierała go
Aneta Czaban, redaktor naczelna Radia Fama. A było kogo w
tym roku zapowiadać, ponieważ na scenie zaprezentowały się
prawdziwe gwiazdy. Wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Morawicy oraz uczniowie szkół podstawowych, którzy zaprezentowali się w pokazie mody ekologicznej, a w pokazie kostiumów kąpielowych można było podziwiać finalistki
Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej.
W trakcie imprezy prowadzona była zbiórka surowców wtórnych. takich jak: baterie, makulatura, opakowania PET i szklane.
Wszyscy, którzy przynieśli posegregowane odpady, oczywiście
w odpowiedniej ilości, otrzymywali talony uprawniające do nieodpłatnego odbioru sadzonek drzewek i krzewów.
Przeprowadzono również konkurs na najsmaczniejszą potrawę ekologiczną. W trakcie imprezy trwała degustacja potraw
przygotowanych przez gimnazjalistów z terenu gminy Morawica w ramach konkursu „Jedz na zdrowie”. Smakołyki przygotowane przez uczniów znikały w oka mgnieniu. Młodzi kucharze za swoje talenty zostali nagrodzeni cennymi prezentami.
Poza tym, zgodnie z tradycją podczas wielkiego festynu, ogromną maskotkę otrzymało dziecko urodzone dokładnie tego dnia,
w którym odbywała się impreza.
Motywem przewodnim festynu była segregacja odpadów Fot. Radomski
W pokazie kostiumów kąpielowych można było podziwiać finalistki Miss Polonia Ziemi Świętokrzyskiej
Fot. Radomski
Festyn obfitował w wiele konkursów i niespodzianek. Było
rodzinne przeciąganie liny, czy dmuhanie balonów, a dla najmłodszych konkurs plastyczny pn. „Tuwim pędzlem malowany”. Uczestnicy zabaw otrzymali cenne nagrody.
Przybyłych na parking przy krytej pływalni Koral gości zachwycił występ zespołu tanecznego PIRAMIDA z Zespołu Placówek Oświatowych w Morawicy, który jak zwykle dał brawurowy i niezapomniany pokaz tańca i akrobacji. Publiczność
oczarował występ solistek z ZS w Brzezinach oraz pokaz fryzjersko-taneczny Szkół Profil pt. „Pleciona magia sukcesu”.
Przez cały czas trwania imprezy z dziećmi bawiły się i tańczyły gigantyczne, pluszowe bajkowe postacie, czyli Kubuś Puchatek i Tygrysek, którzy rozdawali najmłodszym cukierki. Głównym punktem programu był występ gwiazd imprezy – znanych
z programu „Ciuchcia” – KULFONA i ŻABY MONIKI.
Agnieszka Olech
Oglądaj w ITV Morawica
Z okazji pięciolecia Korala na wszystkich gości czekał wspaniały tort Fot. Radomski
Organizatory składają podziękowania za wsparcie rzeczowe
podczas organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka dla: Biura EmJot S.C. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska, Kielce; Agencji
Handlu Reklamy i Consultingu Scan Duo Michał Trafiałek; Michała Fornalskiego, Przedsiębiorstwo For-Pak, Morawica oraz
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Dam - Mam” hurt – Detal
Wiesława Zawierucha, Morawica.
23
Czerwiec 2013 nr 6/2013 (249) WIADOMOŚCI MORAWICKIE
24

Podobne dokumenty