Dialog małżeński - Rodzinna Woda Życia

Komentarze

Transkrypt

Dialog małżeński - Rodzinna Woda Życia
Pażdziernik 2016 – Dialog Małżeński – „Gdzie jestem?”
Dialog małżeński to dłuższa chwila czasu spędzona w spokoju, co miesiąc, razem. Dialog ma służyć
budowaniu jedności małżeńskiej, oraz umocnieniu ogniska domowego. To chwila spędzona pod okiem
Bożym i przy Jego pomocy.
Przygotowanie
Zorganizujmy spokojny czas (przynajmniej godzinę), wolny od wszystkiego, co mogłoby przeszkadzać czy
rozpraszać myśli (telefony, komputery, dzieci, nagląca praca, wyjazd).
Przygotujmy odpowiednie miejsce i małą przekąskę.
Modlitwa
Do naszego Dialogu zaprośmy Pana Boga – rozpocznijmy rozmowę modlitwą. Można zapalić świecę jako
symbol Jego obecności pośród nas.
Przeczytajcie i pomódlcie się wspólnie fragmentem Pisma Św. - Jk 4, 13-17 :
Teraz wy, którzy mówicie: «Dziś albo jutro udamy się do tego oto miasta i spędzimy tam rok,
będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski», wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo
czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika. Zamiast tego
powinniście mówić: «Jeżeli Pan zechce, a będziemy żyli, zrobimy to lub owo». Teraz zaś chełpicie się
w swej wyniosłości. Wszelka taka chełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie
czyni, ten grzeszy.
Rozmowa - „Gdzie jestem?”
Na początek podziękujmy za konkretne wyrazy miłości, jakich doświadczyliśmy ostatnio od
współmałżonki/ka. Przeprośmy za te zdarzenia, w których zabrakło miłości z naszej strony.
W tym dialogu szczególnie zastanówmy się nad samym sobą, naszym życiem osobistym. Trzeba poznać
siebie, ale i współmałżonka. Miłość domaga się poznania, bo każda osobowość jest tajemnicą. Trzeba na
nowo odkrywać tajemnicę drugiej osoby. Trzeba poznawać także na bieżąco swoje myśli, uczucia,
pragnienia, plany, nadzieje, bóle i troski.
Pytania pomocnicze:
Co we mnie „żyje” tu i teraz? Moje problemy, troski, zmartwienia ale i różne powodzenia, radości.
Jak wygląda moja kondycja psychiczna, duchowa i fizyczna?
Co się zmieniło od ostatniego czasu? Jak udało mi się przeżyć wakacje?
Jakie mam plany na przyszłość?
Możemy rozszerzyć nasz dialog o inne płaszczyzny życia – pomocne pytania znajdują się w suplemencie.
Zakończenie
Pomódlcie się za siebie nawzajem i ... „Przekażcie sobie wzajemnie pocałunek miłości".
Wspólnota Rodzinna Woda Życia – cykl formacyjny 2016/2017

Podobne dokumenty