PROGRAM LEONARDO DA VINCI 2008

Komentarze

Transkrypt

PROGRAM LEONARDO DA VINCI 2008
PROGRAM LEONARDO DA VINCI 2008
poniedziałek, 01 czerwca 2009 09:58
Komisja Europejska ogłosiła konkurs w ramach Programu Leonardo da Vinci na rok 2008.
Jest on realizowany od 1 stycznia 2007 do końca grudnia 2013. Leonardo da Vinci ma na celu
promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie
innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera
także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach
europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.
Od 2008 nowością w programie są tzw. Projekty Partnerskie Leonardo.
Całkowity budżet przeznaczony na ten program szacuje się na 901 mln EUR.
Wnioski mogą składać:
-
szkoły zawodowe,
instytucje kształcenia ustawicznego,
firmy szkoleniowe,
przedsiębiorstwa,
partnerzy społeczni i ich organizacje,
organizacje branżowe,
izby przemysłowo-handlowe,
podmioty świadczące usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa,
ośrodki badawcze,
organizacje non-profit,
organizacje pozarządowe.
Terminy składania wniosków:
- projekty mobilności - 8 lutego 2008;
- projekty partnerskie - 15 lutego 2008;
- projekty Transferu Innowacji - 14 marca 2008.
1/2
PROGRAM LEONARDO DA VINCI 2008
poniedziałek, 01 czerwca 2009 09:58
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.leonardo.org.pl
2/2

Podobne dokumenty