Regulamin INO - Hufiec ZHP Nysa

Komentarze

Transkrypt

Regulamin INO - Hufiec ZHP Nysa
Regulamin InO
1. Impreza przewidziana jest dla drużyn wchodzących w skład Hufca Nysa.
2. InO odbędzie się 11 maja 2013 roku, miejsce rozpoczęcia - Fort Wodny, czas rozpoczęcia godzina 11:00.
3. W INO uczestniczą 3-osobowe patrole z drużyn harcerskich, starszoharcer-skich oraz
wędrowniczych.
4. Każda patrol zakłada jednolity ubiór (np. koszulki).
5. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia wpisowych w wysokości 2 zł. Wpisowe za
patrol należy przelać na konto Hufca ZHP Nysa o numerze: 67 1240 1675 1111 0010 3852 3110.
Tytuł płatności: Składka na InO + nazwa patrolu.
6. Organizowane są trzy trasy: harcerska, starszoharcerska i wędrownicza.
7. Zgłoszenia reprezentacji prosimy wysyłać na adres [email protected] (zgłoszenia wysyłamy
według formularza zgłoszeniowego) do 4 maja 2013 r.
8. Dla zwycięzców i nie tylko przewidziane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
9. Podczas rozgrywki liczyć się będzie czas przebytej trasy oraz jakość wykonanych zadań na
punktach.
10. Każdy patrol zostanie wyposażony w niezbędny plan miasta.
Formularz zgłoszeniowy
Nazwa patrolu Drużyna Wybór trasy tel. kontaktowy -
Imię i nazwisko
Adres
PESEL

Podobne dokumenty