Program zajęć profilaktyczno-terapeutycznych

Komentarze

Transkrypt

Program zajęć profilaktyczno-terapeutycznych
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bukownie
Rok szkolny 2004/2005
Program zajęć profilaktyczno-terapeutycznych
GRUPA NIEBIESKA
Prowadzący:
mgr Ewa Bogucka, mgr Edyta Werner
Cele:
 korygowanie wad wymowy ( np. jąkanie );
 wspomaganie rozwoju ( nawiązywanie kontaktów, porozumiewanie się );
 wyrównywanie zauważonych deficytów ( wady postawy, wady mowy, słuchu );
 stworzenie atmosfery bezpieczeństwa, spokoju, komfortu;
 odstresowanie;
 nawiązanie kontaktów;
 rozwijanie poczucia przynależności do grupy;
 wdrażanie do współdziałania.
Metody:
 Śpiew
 Gra na instrumentach
 Tworzenie muzyki
 Rytmizacja
 Taniec z rekwizytami
 Improwizacja swobodna i kierowana
Tytuły scenariuszy:
1. Tańce integracyjne
2. Zabawy z piosenką
3. Muzyczne zabawy integracyjne
4. Zabawy z muzyką poważną
5. Zabawy z instrumentami perkusyjnymi

Podobne dokumenty