Pobierz raport bieżący nr 27/2015

Komentarze

Transkrypt

Pobierz raport bieżący nr 27/2015
WIELTON S.A.
RB 27 2015
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
27
/
2015
2015-07-21
Data sporządzenia:
Skróc ona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Rejestracja spółki zależnej w Kazachstanie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o oferc ie - informac je bieżąc e i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WIELTON S.A. („Emitent”) informuje o rejestracji w dniu 20 lipca 2015 roku w Urzędzie Sprawiedliwości
dzielnicy Bostandyk Departamentu Sprawiedliwości miasta Ałmaty spółki „WIELTON – Kazachstan” jako spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością działającej na terytorium Republiki Kazachstanu. Kapitał zakładowy spółki
„WIELTON – Kazachstan” wynosi 198 200 tenge [KZT] (według ostatniego notowania NBP tabela nr
028/B/NBP/2015 z dnia 2015-07-15, średni kurs dla 100 KZT wynosi 2,0052 zł), z czego 99% udziału w kapitale
zakładowym posiada Wielton OOO z siedzibą w Moskwie, spółka zależna od Emitenta, a pozostały 1% udziału
posiada Wielton Logistic Sp. z o.o. (również spółka zależna od Emitenta). Powołanie spółki „WIELTON –
Kazachstan” pozwoli na prowadzenie działalności handlowej i dalszy rozwój Grupy Wielton na rynku Kazachstanu.
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WIELTON S.A.
Przemysł motoryzacyjny
(skróc ona nazwa emitenta)
98-300
(sektor wg. klasyfikac ji GPW w W-wie)
WIELUŃ
(kod poc ztowy)
(miejscowość)
BARANOWSKIEGO
10A
(ulica)
(numer)
0438434510
0438431273
(telefon)
(fax)
[email protected] om.pl
www.wielton.c om.pl
(e-mail)
(www)
899-24-62-770
932842826
(NIP)
(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkc ja
Podpis
2015-07-21
Mariusz Golec
Prezes Zarządu
Mariusz Golec
2015-07-21
Włodzimierz Masłowski
Wic eprezes Zarządu
Włodzimierz Masłowski
Komisja Nadzoru Finansowego
1

Podobne dokumenty