12 1. Kolczatka i dziobak to zwierzęta chronione w

Komentarze

Transkrypt

12 1. Kolczatka i dziobak to zwierzęta chronione w
Australia to najmniejszy kontynent świata. Ma niewielu mieszkańców.
Większość ludności zamieszkuje tereny w pobliżu morza. Żyje tu wiele
ciekawych zwierząt. Najbardziej znane to koala. W pobliżu Australii na Oceanie
Spokojnym leży 7 tysięcy wysp. To Oceania.
koala
kangur
emu
eukaliptus
kiwi
dziobak
Eukaliptusy to najwi´ksze drzewa
Australii. Majà nawet 140 metrów
wysokoÊci.
Aborygeni to pierwsi
mieszkaƒcy Australii.
Bumerang to broƒ
Aborygenów. Umiej´tnie
rzucony wraca do w∏aÊciciela.
1. Kolczatka i dziobak to zwierzęta chronione w Australii. Poszukaj o nich
informacji w encyklopedii. Jakie zwierzęta są w Polsce pod ochroną?
12
Niektórym australijskim
zwierzętom groziło wyginięcie,
więc wzięto je pod ochronę.
Mieszkam nad azjatycką
rzeką, która przepływa
przez Chiny.
Nasze wielkie amerykańskie
lasy dostarczają tlenu dla
całego świata.
Teraz są u nas afrykańskie
upały, ale niedługo nadejdzie
pora deszczowa.
1. Jak nazywa się rzeka, o której mówi mała Chinka?
2. Jaka pora panuje teraz w Afryce?
3. Jak nazywają się największe lasy amerykańskie?
4. O jakich zwierzętach mówi Australijczyk?
5. Odszukaj w wypowiedziach dzieci przymiotniki utworzone od nazw
kontynentów. Przepisz je do zeszytu.
Co można zmienić w kapeluszu Chinki, żeby przydał się Eskimosowi?
13

Podobne dokumenty