Program szkolenia

Komentarze

Transkrypt

Program szkolenia
Szkolenie
5 kwietnia 2012 r.
„Dotacje unijne dla przedsiębiorców”
w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31,
Sala Sesyjna
Program szkolenia
9:45 - 10:00
10:00 - 10:10
10:10 - 10:20
10:20 - 11:50
Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników szkolenia
- Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki
Działalność Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich
- ref. Konsultant Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Ostrzeszowie
WRPO, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
procedura konkursowa (Regulamin konkursu, Wniosek o
dofinansowanie, Biznes-plan)
- ref. pracownicy Departamentu Wdrażania Programu
Regionalnego UMWW w Poznaniu
11:50 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 12:45
WRPO, Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
Kryteria oceny formalnej i merytorycznej Projektu
- ref. pracownicy Departamentu Wdrażania Programu
Regionalnego UMWW w Poznaniu
12:45 - 13:00 Pytania i dyskusja
Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013,
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz przez budżet państwa.

Podobne dokumenty