Życiorys naukowy - Imię Nazwisko

Komentarze

Transkrypt

Życiorys naukowy - Imię Nazwisko
Życiorys naukowy
Informacje osobiste:
Imię i nazwisko :
Data i miejsce urodzenia:
Adres korespondencyjny:
Telefon:
E-mail:
Piotr Kokocki
1 września 1985, Toruń
Wielka Nieszawka
ul. Toruńska 13
87-165 Cierpice
+48782077590
[email protected]
Wykształcenie:
Studia doktoranckie:
Rodzaj i miejsce studiów:
Data nadania tytułu:
Rozprawa doktorska:
Promotorzy:
Środowiskowe Studia Doktoranckie z Nauk Matematycznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Matematyki i Informatyki
27 czerwca 2012 (wraz z wyróżnieniem)
Dynamika nieliniowych równań ewolucyjnych w rezonansie
prof. dr hab. Wojciech Kryszewski,
dr hab. Aleksander Ćwiszewski
Studia magisterskie:
Miejsce studiów:
Rok ukończenia:
Praca magisterska:
Promotor:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Matematyki i Informatyki
2009
Zagadnienia okresowe dla nieliniowych równań ewolucyjnych
dr Aleksander Ćwiszewski
Szkoła średnia:
Nazwa szkoły:
Profil:
Rok ukończenia:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu,
matematyczno–fizyczny
2004
Prace opublikowane
1. Periodic solutions for nonlinear evolution equations at resonance, Journal of Mathematical Analysis and Applications, vol. 392, no. 1 (2012), 55–74
2. Periodic solutions of nonlinear hyperbolic evolution systems, Journal of Evolution Equations, vol. 10, no. 3 (2010), 677–710
3. Translation along trajectories and Krasnosel’skii type formula for nonlinear evolution equations, Discrete and Continuous Dynamical Systems Series A, vol. 22, no. 3 (2008), 605–
628
Działalność dydaktyczna:
1. Prowadzenie zajęć z Analizy matematycznej II, październik 2011 – styczeń 2012
2. Prowadzenie zajęć w ramach Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Grudzień 2011
Znajomość języków obcych:
1. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
Staże krajowe:
1. 25 luty – 15 czerwca 2011 roku, Staż na Uniwersytecie Jagiellońskim, Kraków (Polska),
opiekun naukowy: prof. Roman Srzednicki
Warsztaty naukowe:
1. Wrzesień 2009, Workshop in Nonlinear Elliptic PDEs Bruksela (Belgia)
2. Czerwiec 2009, Regularity Estimates for Nonlinear Elliptic and Parabolic Problems, Cetraro (Włochy)
3. Maj 2008, Summer School in Nonlinear Partial Differential Equations, Louvain-la-Neuve
(Belgia)
4. Wrzesień 2007, Fifth Symposium on Nonlinear Analysis, Toruń (Polska)
5. Czerwiec 2007, Geometric Analysis and PDEs, CIME course, Cetraro (Włochy)
6. Luty 2007, Workshops on Operator Theory Methods for Differential Equations, Toruń
(Polska)
7. Czerwiec 2006, Heat Kernels - Internet Seminar Course, Blaubeuren (Niemcy)
8. Luty 2006, Winter School of Multivalued Analysis, Toruń (Polska)
Wygłoszone referaty:
1. Stationary solutions and connecting orbits for nonlinear parabolic equations at resonance,
Equadiff 2011, Loughborough (Wielka Brytania), 1–5 sierpnia 2011,
2. Punkty stacjonarne i orbity łączące dla parabolicznych równań różniczkowych w rezonansie, VI Sympozjum Nieliniowej Analizy, Toruń (Polska), 7–9 września 2011,
3. Periodic solutions for nonlinear evolution equations at resonance, International Congress
of Mathematicians 2010, Hyderabad (Indie), 2010,
4. Stationary solutions and connecting orbits for nonlinear parabolic equations at resonance,
seminarium Układy dynamiczne, Kraków, 2011,
2
5. Nontrivial periodic solutions for nonlinear evolution equations at resonance, seminarium
Równania różniczkowe i zagadnienia pokrewne, Kraków, 2011,
6. Maximal Regularity of Evolution Equations, Heat Kernels – 9th Internet Seminar, Blaubeuren (Niemcy), 2006.
Udział w grantach i projektach badawczych:
1. Kierownik projektu badawczego Dynamics of nonlinear evolution equations at resonance
finansowanego z grantu Narodowego Centrum Nauki
2. Uczestnik projektu badawczego Niezmienniki topologiczne w analizie nieliniowej finansowanego z grantu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
3. Grant Polskiego Towarzystwa Matematycznego na udział w konferencji International Congress of Mathematician 2010 w Indiach
Nagrody i wyróżnienia:
1. Pierwsza nagroda w konkursie im. Józefa Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z
matematyki w 2009 roku
2. Tytuł najlepszego studenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2006/07
3. Tytuł najlepszego studenta Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w roku akademickim 2006/07
4. Tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Matematyki i Informatyki UMK w roku akademickim 2008/09
5. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w latach akademickich 2006/07, 2007/08,
2008/09
3

Podobne dokumenty