Juliusza Brauna - monitoringkandydatow.org.pl

Komentarze

Transkrypt

Juliusza Brauna - monitoringkandydatow.org.pl
Uzasadnienie kandydatury Juliusza Brauna
na członka Rady Mediów Narodowych
Juliusz Braun
Urodził się 29 sierpnia 1948 roku w Milechowach, w woj. świętokrzyskim. W 1972 r.
ukończył studia na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów
był aktywnym uczestnikiem „wydarzeń marcowych”. Po ukończeniu studiów pracował
jako asystent naukowo-badawczy w Państwowym Instytucie Geologicznym. Od 1974
roku był dziennikarzem w redakcji „Echo Dnia” w Kielcach. W 1980 roku zaangażowany
w tworzenie NSZZ „Solidarność” w regionie świętokrzyskim, był przewodniczącym
Komisji Zakładowej NSZZ „S” w Kieleckim Wydawnictwie Prasowy. Od 13 grudnia 1981
do sierpnia 1982 – internowany. Od 1983 do 1989 roku był redaktorem w Tygodniku
Katolickim „Niedziela” w Częstochowie.
W 1989 roku wybrany do Sejmu z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Był
posłem X, I, II i III kadencji, członkiem Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego,
następnie Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W I i II kadencji przewodniczył Komisji
Kultury i Środków Przekazu. Był m.in. współautorem ustawy o radiofonii i telewizji.
W 1999 rok wybrany przez Sejm do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, której
w latach 1999-2003 był przewodniczącym. W momencie wyboru do KRRiT zrezygnował
z członkowska w Unii Wolności.
Po ukończeniu 6 letniej kadencji w KRRiT był dyrektorem Departamentu Filmu i Mediów
Audiowizualnych MKiDN, następnie dyrektorem generalnym Związku Stowarzyszeń
Rada Reklamy, organizacji samoregulacyjnej rynku reklamy. W 2009 r. zatrudniony
ponownie w MKiDN jako pracownik służby cywilnej na stanowisku dyrektora
Departamentu Strategii i Analiz, a następnie radcy generalnego. Od 4 marca 2011 r.
do 28 lipca 2015 r. był prezesem zarządu Telewizji Polskiej. Obecnie na emeryturze,
prowadzi jednocześnie własną działalność gospodarczą.
Od 2002 r. jest wykładowcą Collegium Civitas w Warszawie, a nieprzerwanie od 1992
roku – członkiem Polskiego Komitetu ds. UNESCO. W 2008 roku na Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę
doktorską na temat: „Kształtowanie modelu telewizji publicznej jako przykład zmian
kultury politycznej w Polsce w latach 1989-2005”. Jest autorem wielu publikacji
i opracowań na temat kultury i mediów, w tym dwóch książek: „Potęga czwartej
władzy. Media – rynek – społeczeństwo”
(Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 2005) oraz „Telewizja publiczna w czasach transformacji”. (Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008).
Dowodem wysokiej oceny efektów jego pracy jako prezesa TVP jest m.in. nagroda
„Superwiktor”, którą otrzymał jako jedyny prezes Telewizji Polskiej, a także Medal Ecce
homo – Fundacji Dzieciom „Zdążyć z pomocą” i przyznany przez „Polish Market” tytuł
„Crystal Dragon of Success”. W 2014 r. zespoły Telewizji Polskiej i Polskiego Radia
przygotowujące i realizujące przekaz z uroczystości kanonizacyjnych Jana XXIII i Jana
Pawła II zostały wyróżnione nagrodą „TOTUS medialny dla upamiętnienia Bp. Jana
Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”.
Juliusz Braun jest odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
Srebrnym medalem Gloria Artis - „Zasłużony kulturze”.
Pan Juliusz Braun jest osobą doskonale przygotowaną do pełnienia funkcji członka
Rady Mediów Narodowych która jednocześnie wypełnia wszystkie kryteria określone
w ustawie o mediach narodowych z dn. 22 czerwca 2016 r.; w szczególności wyróżnia
się wiedzą i doświadczeniem w sprawach związanych z zadaniami i działaniem mediów.

Podobne dokumenty