Rok V nr 10 (57) październik 2011r

Komentarze

Transkrypt

Rok V nr 10 (57) październik 2011r
Rok V nr 10 (57) październik 2011 r.
miesięcznik, pismo bezpłatne
Nowa hala sportowa przy Gimnazjum w Bystrej to: 764 m2
powierzchni użytkowej, 9 m wysokości, nowoczesna nawierzchnia syntetyczna, składająca się z czteromilimetrowej maty z granulatu gumowego i wylewki poliuretanowej o grubości 3 mm,
rozkładana widownia, mieszcząca do 200 widzów, elektrycznie
uruchamiana kotara, dzieląca halę na dwa boiska do piłki siatkowej, nowoczesne, eliminujące efekt pogłosu, nagłośnienie
liniowe, elektrycznie zamykane i otwierane okna, automatycznie uruchamiane rolety okienne, tablica wyników firmy „NOVA
TIMING” wraz z 24-sekundowymi zegarami na tablicach do koszykówki, oświetlenie o natężeniu dostosowywanym do potrzeb
użytkownika oraz dwutorowe ogrzewanie umożliwiające ekonomiczne regulowanie temperaturą.
Dodatkowo w ramach inwestycji na zewnątrz powstało wielofunkcyjne
boisko sportowe „Multisport arena”, wydzielone bandami, z nawierzchnią
polipropylenową VersaCourt.
W przewiązce prowadzącej ze szkoły do hali sportowej znalazło się
miejsce na siłownię, szatnie z zapleczem sanitarnym mogące pomieścić
60 zawodników, magazyny sportowe, gabinet lekarski i pomieszczenie
trenera.
Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka złożył wszystkim nauczycielom życzenia z okazji przypadającego na ten dzień święta, a następnie wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bartoszem Olmą podziękował, wręczając pamiątkowe dyplomy, osobom szczególnie zaangażowanym w projekt budowy tego obiektu. Wśród osób szczególnie zasłużonych znaleźli się: Adam Matusiewicz - Marszałek Województwa Śląskiego, Janusz Raczek i Janusz Abramowicz - Dyrektor i pracownik
wydziału turystyki i sportu w Urzędzie Marszałkowskim, Danuta Orska pracownik Ministerstwa Sportu i Turystyki, Piotr Then - architekt, Grzegorz Boba - generalny wykonawca, Honorata Dobija-Czachor - inspektor nadzoru, Jacek Matyja - kierownik budowy, Piotr Szatkowski - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Michał Kunce - Dyrektor
Gimnazjum, który z kolei szczególne wyrazy podziękowania złożył na
ręce Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady obecnej kadencji oraz Annie Maślance - Radnej Gminy Wilkowice, Przewodniczącej Rady Gminy minionej kadencji.
Gratulacje składali oraz życzyli młodzieży wielu sukcesów sportowych
Wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński oraz wspomniany wcześniej
Janusz Abramowicz.
Po części oficjalnej i artystycznej w wykonaniu młodzieży gimnazjalnej, zebrani mogli obejrzeć niezwykły układ gimnastyki sportowej, w wykonaniu przyszłej uczennicy gimnazjum - Marysi Marzeckiej. Następnie
akrobatykę i freerunning zaprezentowała grupa „Brotherhood Team” składająca się z absolwentów bystrzańskiej szkoły.
Warto dodać, że walory hali doceniły już zawodniczki reprezentacji
Polski w siatkówce, które przeprowadziły trening na obiekcie w dniu 16
września. W ich opinii zaplecze sportowe Gimnazjum w Bystrej spełnia
wszystkie surowe normy wymagane od tego typu obiektów.
UG
ISSN 1897-3566
Urząd Gminy w Wilkowicach informuje,
że sołtysi będą pobierać IV ratę podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości za 2011 r.
w następujących terminach i miejscach:
• Bystra – 14-15 listopada w godz. od 9:00 do 18:00, Bystra ul. Skośna 4
• Meszna – 14-15 listopada w godz. od 11:00 do 16:00, siedziba Spółki
Wodociągowej, ul. Handlowa 29
• Wilkowice – 14-15 listopada w godz. od 9:00 do 16:00, Dom Strażaka
Wilkowice, ul. Strażacka 3
Obchody Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci
ZAPROSZENIE,
czyt. str. 3
HALA SPORTOWA
W ANTYCZNYM KLIMACIE
M.Rączka i B.Olma dokonują symbolicznego przecięcia wstęgi
14 października, czyli w święto Komisji Edukacji Narodowej, w naszym bystrzańskim gimnazjum miało miejsce otwarcie wymarzonej i z utęsknieniem wyczekiwanej hali sportowej.
Staraliśmy się, aby przygotowana przez nas uroczystość była godna tego
wspaniałego obiektu, zwłaszcza że zaprosiliśmy wielu znakomitych gości. Czy
udało nam się sprostać zadaniu? Za odpowiedź mogłyby posłużyć entuzjastyczne pochwały i wyrazy uznania, jakie padały z ust widzów. Dzięki nim nabraliśmy
przekonania, iż nasze starania miały sens. Niniejszym pragniemy serdecznie
dok. na str. 2
dok. ze str. 1
HALA SPORTOWA W ANTYCZNYM KLIMACIE
Od lewej: B. Olma, M. Rączka, H. Dobija-Czachor, J. Abramowicz, P. Then, G. Boba, J. Matyja
Wnętrze hali sportowej
podziękować Drogim Gościom za przyjęcie zaproszenia i docenienie efektu naszej pracy. Było to
wspólne przedsięwzięcie zespołu nauczycielsko uczniowskiego.
Nie chcieliśmy powielać wzorców. Z myślą o tej
uroczystości powstał autorski scenariusz przedstawienia pt. Heros pilnie poszukiwany, czyli nocne przygody Herkulesa Biedronki. Nad jego realizacją czuwali nauczyciele: Ewa Galas, Anna Maślanka, Halina Magiera, Zbigniew Paszek, Wiesław Tomaszek,
Grażyna Żurad, Marcin Węgrzyn, Piotr Bezymski.
Role w przedstawieniu wykreowali: Marcin Salachna (Herkules Biedronka), Artur Dobija (Brutus), Mar-
cin Bocheński (Hermes), Michał Nitoń, Iwo Kępys,
Paweł Augustyn, Damian Waleczek (narratorzy),
Natalia Szymala, Martyna Śliwa (niewolnice), Olaf
Staszewski, Piotr Pucher (niewolnicy), Weronika
Lepianka, Róża Damek, Anna Cholewiak Joanna
Dziula, Hanna Pająk, Justyna Bryzek, Monika Mencler (cheerleaderki).
Wspólna praca pozwoliła na kilka cennych spostrzeżeń: naszą siłą jest zgodne grono pedagogiczne, umiejące owocnie współdziałać; mamy wielu
świetnych, wszechstronnie uzdolnionych uczniów;
taki potencjał ludzki wzbogacony coraz lepszą bazą
to niezła prognoza na przyszłość.
Ewa Galas
JAN LESZEK RYΠРODZNACZONY
PRZEZ MINISTRA KULTURY
Na przestrzeni kilku ostatnich lat redakcja „Głosu Gminy…”, piórem
swoim, bądź innych reporterów, starała się, przy różnych okazjach, przybliżać czytelnikom sylwetki znanych i docenianych mieszkańców gminy.
Niezwykle barwną i interesującą postacią jest mieszkaniec Mesznej, Pan
Jan Leszek Ryś. Redaktor wielu publikacji historycznych i naukowych, podróżnik, plastyk, rysownik, architekt, projektant, oficer Wojska Polskiego, członek Stowarzyszenia Promocji Kultury „Podbeskidzie”, szef „klubu sensacji”,
wielbiciel nauki, kultury i sztuki. Od wielu lat Pan Jan zafascynowany jest me-
Antyczny klimat występu artystycznego
andrami polskiej historii, analizuje przyczyny i skutki wielkich wydarzeń w dziejach Polski i świata. Stara się zestawiać ze sobą fakty historyczno-naukowe, które dla wielu
wydawałyby się kuriozalne. Podczas swoich podróży służbowych i prywatnych zwiedził wiele państw świata na 4
kontynentach.
Kilka tygodni temu za swój niezwykle cenny wkład w
rozwój kultury polskiej Pan Jan Leszek Ryś otrzymał, z rąk
ministra Bogdana Zdrojewskiego, Odznakę Honorową „Zasłużony dla kultury Polskiej”. Odznaka przyznawana jest
osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu
i ochronie kultury od ponad 40 lat.
M. Mrówka
M£ODZIE¯OWE WYBORY W GIMNAZJUM IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WILKOWICACH
Zawsze, gdy w naszym kraju przeprowadzane
są wybory nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi Głosują”. Młodzieżowe wybory parlamentarne 2011 przeprowadziliśmy
30 września. Wybory przebiegały w miłej atmosferze i cieszyły się dużym zainteresowaniem ze
strony uczniów. Dzień wcześniej na szkolnym apelu uczniowie mieli okazję posłuchać o zasadach
wyborów demokratycznych, o tym dlaczego warto
głosować i zostali zachęceni do udziału w wyborach. W tegorocznym projekcie wzięło udział ponad 1000 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski, a głosowało ponad 200 000
uczniów.
2
Liczba głosów nieważnych
1
Frekwencja
82.27%
Więcej szczegółowych wyników ze szkolnych
wyborów można znaleźć na stronie http://mlodziglosuja2011.nq.pl
Andrzej Błachut
nauczyciel gimnazjum
Wyniki wyborów w naszej szkole:
Liczba osób uprawnionych
141
Liczba głosów oddanych
116
Liczba głosów ważnych
115
Głos Gminy Wilkowice
RADA GMINY WILKOWICE - UCHWA£ODAWCZY
CZY WSTYDZIMY SIÊ
OKAZYWAÆ PATRIOTYZM?
I KONTROLNY ORGAN SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
Jesteśmy w przededniu wielkiego narodowego święta Odzyskania Niepodległości.
I Wojna Światowa oraz wielka mobilizacja narodu pod przewodnictwem Józefa Piłsudskiego, pozwoliły nam na odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. Wolna Ojczyzna już w 1920 roku zagrożona była agresją bolszewicką, którą udało się
powstrzymać wspaniałym zwycięstwem. Bitwa Warszawska, zwana też cudem nad
Wisłą, była jedną z najważniejszych w historii nie tylko Polski, ale też Europy i świata.
Niestety II Wojna Światowa wywołana przez faszystowskie Niemcy odebrała nam
wolność na kolejne 5 lat, a po wojnie nie do końca byliśmy suwerennym narodem. Dopiero wspaniały zryw Solidarności ponownie przywrócił nam wolną, samorządną i niepodległą Polskę w 1989 r., Jako obywatel niepodległego kraju z niepokojem obserwuję,
że nie potrafimy się cieszyć, ani manifestować swojego patriotyzmu w święta państwowe. Dni te wykorzystujemy jako okazję do wydłużenia weekendów, na wyjazdy wypoczynkowe czy prace przy swoich domach. Niestety większości ludzi nie stać nawet na
wykonanie tak prostego gestu, jak wywieszenie flagi państwowej, co tak skrupulatnie
czyniliśmy w latach komunistycznych. Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców gminy – udekorujmy swoje domy i weźmy czynny udział w obchodach Święta Odzyskania
Niepodległości przygotowane przez gminę.
Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice, Przewodnicz¹cy Rady Gminy Wilkowice
Parafia pw. Najdro¿szej Krwi Pana Jezusa w Bystrej Krakowskiej
Szko³a Podstawowa im. Synów Pu³ku w Bystrej
zapraszaj¹
na obchody
Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci
Plan uroczystoœci:
11 listopada 2011 r.
09.45 – zbiórka wszystkich delegacji wraz ze sztandarami pod budynkiem Urzêdu Gminy w Wilkowicach,
10.00 – z³o¿enie kwiatów pod pomnikiem w Wilkowicach,
10.15 – przejazd do koœcio³a pw. Najdro¿szej Krwi Pana Jezusa w
Bystrej Krakowskiej,
10.30 – Msza œw. w intencji Ojczyzny, w koœciele parafialnym w
Bystrej Krakowskiej,
11.30 – Akademia z okazji Œwiêta Odzyskania Niepodleg³oœci w
Domu Stra¿aka w Bystrej: przywitanie goœci, przemówienie Wójta Gminy Wilkowice, program artystyczny w wykonaniu uczniów.
Zapraszamy!
WÓJT INFORMUJE
W okresie międzysesyjnym Wójt Gminy Mieczysław Rączka między innymi:
• wziął udział w zawodach powiatowych Ochotniczych Straży Pożarnych, które odbyły się w Rudzicy, dopingując zawodników reprezentujących Gminę Wilkowice;
• zwołał Radę Społeczną Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wilkowicach podczas której podsumowano działalność za ubiegły rok;
• wziął udział w konwencie wójtów i burmistrzów powiatu bielskiego;
• przejął nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnej działkę na Magurce Wilkowickiej;
• odbył spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, którym wręczył z okazji
Dnia Edukacji Narodowej nagrody Wójta Gminy,
• wziął udział w Kongresie Finansów Publicznych zorganizowanych przez Miasto
Kraków,
Ogłosił przetargi między innymi na:
• zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wilkowice - rejon Magurka
Wilkowicka oraz pętli autobusowej w Górnych Wilkowicach tj. ul. Harcerskiej i
Szkolnej do granic z gminą Łodygowice tzw. Huciska;
• zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wilkowice - rejon torów kolejowych - prawa strona ul. Wyzwolenia od ul. Koszykowej do ul. Poziomkowej w
Górnych Wilkowicach oraz rejon tzw. Bułgarii do granicy z gminą Buczkowice
• zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Wilkowice - rejon od torów
kolejowych - lewa strona ul. Wyzwolenia od ul. Kolejowej do granicy z miastem
Bielsko-Biała do ul. Granicznej oraz Górnych Wilkowic do ul. Sosnowej.
Władza zwierzchnia należy do narodu.
Naród sprawuje władzę poprzez swoich
przedstawicieli lub bezpośrednio.
Art. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Prawo do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi,
do uczestnictwa w rządzeniu jest istotnym elementem systemu
praw człowieka. Należy ono do kategorii wolności i praw politycznych i jako takie zostało sformułowane w wielu aktach prawa międzynarodowego, przyjętych również przez Polskę. Aktywny udział obywateli w
lokalnych sprawach, w bieżącym decydowaniu o kierunkach lokalnego rozwoju zdawał
się nie mieć alternatywy na początku polskiej transformacji ustrojowej w 1989r., mimo to
polski ustawodawca postanowił ukształtować samorząd gminny według zdolności do
realizacji zadań publicznych. Twórcy koncepcji reformy samorządowej zakładali, że społeczeństwo, któremu po wielu dekadach przywrócono możliwość współdecydowania o
własnych sprawach, zechce zaangażować się w zarządzanie swoim najbliższym otoczeniem. Model demokracji lokalnej w Polsce od samego początku zakładał daleko idące upodmiotowienie społeczności lokalnych. Mając powyższe na uwadze, zdumieniem
napawa mnie fakt braku aktywności obywatelskiej we współdecydowaniu o losach naszych Sołectw, a przez to całej Gminy Wilkowice. Przejawem tego była zatrważająco
niska frekwencja podczas Zebrań Wiejskich w miesiącu wrześniu br., przestawiająca się
następująco:
Bystra 36 obecnych na 3300 wszystkich pełnoletnich mieszkańców Bystrej mających
prawo do głosowania, w Mesznej 34 na 1600 osób, w Wilkowicach zaś, 64 na 5400
osób.
Jednym z głównych powodów zwołania przedmiotowych zgromadzeń było podjęcie
w dniu 31 marca 2011 r., podczas V sesji Rady Gminy Wilkowice uchwały w sprawie
wyrrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 r. środków stanowiących Fundusz Sołecki i konieczność w myśl art.4 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim
podjęcia uchwały Zebrania Wiejskiego, właściwego dla danego Sołectwa, o przyjęciu
wniosku dotyczącego zadań do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.
Będąc obecnym na każdym z zebrań, z zadowolenie potwierdzam fakt, iż każde sołectwo uchwaliło fundusz sołecki na rok 2012 i tym samym Sołtysi wraz z Radą Sołecką
zostali przez mieszkańców wyposażeni w niezbędny do samorządowego działania instrument tj. budżet. Fakt ten umożliwia realizację zadań gminy przez Samorząd Sołectwa zgodnie z art. 1.ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim, służących ponadto poprawie
warunków życia mieszkańców i dodatkowo zgodnych ze strategią rozwoju gminy.
Podsumowując stwierdzam, że Rada Gminy Wilkowice nie powinna jednak zostać
obojętna na problem, który obserwujemy od lat, a mianowicie niewielkiej liczby osób
czynnie uczestniczących w Zebraniach Wiejskich. Być może jednym ze sposobów na
ten niekorzystny stan rzeczy będzie uchwalona przez Radę Gminy aktualizacja Statutów Sołectw, wraz z opracowaniem nowej formuły informacyjnej dla mieszkańców Gminy Wilkowice. Możliwe, że poza zwoływaniem Zebrań Wiejskich należy również przyjrzeć się innym metodom pobudzania i badania aktywności społecznej oraz prześledzić
możliwość ich wykorzystania w procesach partycypacji w samorządności jak np.:
– lokalna inicjatywa uchwałodawcza,
– konsultacje społeczne,
– opiniowanie, badania opinii publicznej,
– interaktywna diagnoza problemów społecznych,
– publiczne wysłuchanie opinii i dialog obywatelski,
– konsultatywa (deliberacje)1.
Chętnych do wymiany przemyśleń na ten temat zapraszam do dyskusji na [email protected]
Z poważaniem
Bartosz Olma
Przewodniczący Rady Gminy Wilkowice
1
Janina Kowalik: „Aktywność obywateli w samorządzie gminnym z perspektywy władz
lokalnych”, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA VOL. XVII, 1 SECTIO K 2010 r.
Anna i Mieczysław Korla przepraszają p. Bartosza Olma Przewodniczącego Rady Gminy Wilkowice za naruszenie dóbr osobistych oraz za treść pisma z dnia 5 sierpnia 2011 r., skierowanego do Urzędu Gminy Wilkowice.
Głos Gminy Wilkowice
3
PIE΄ PATRIOTYCZNA
ZABRZMI W SALI OSP
W WILKOWICACH
W dniu 8 listopada 20011 roku
(wtorek) na godz. 10.00
- organizatorzy zapraszają Mieszkańców
i Gości na eliminacje w ramach XI Przeglądu Pieśni Patriotycznej, które po raz pierwszy odbędą
się w sali widowiskowej OSP w Wilkowicach.
W programie wystąpią przedszkolaki oraz
uczniowie szkół z terenu Wilkowic, którzy rywalizować będą o udział w finale Przeglądu.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia występów. Niech nasza obecność będzie przykładem
postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji
narodowych.
ZAPROSZENIE
Stowarzyszenie „RAZEM dla WILKOWIC”
zaprasza w dniu 4 listopada br. (piątek) do udziału w III edycji Dyktanda z języka polskiego
„Ortograficzne Potyczki” – WILKOWICE 2011,
które odbędzie się w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach, ul. Szkolna 8.
Zapisy od godziny 16.30 - mile widziane zespoły reprezentujące szkoły z terenu naszej Gminy.
Dyktando rozpocznie się o 17.00 i potrwa 45 minut. Regulamin na stronie internetowej Gminy oraz do
pobrania w Gminnej Bibliotece i w bibliotekach szkolnych na terenie Gminy.
Gorąco zachęcamy do wspólnej zabawy na słowa!
II EDYCJA GMINNEGO KONKURSU MUZYKUJ¥CYCH RODZIN –
ODWO£ANA !!!
Organizatorzy II edycji Gminnego Konkursu Muzykujących Rodzin informują, że z uwagi na brak
chętnych do udziału – konkurs zostaje odwołany.
LIMBY W BESKIDACH NA 9. ŒWIÊTO DRZEWA
Tysiąc metrów nad poziomem morza odbyła się ostatnia z trzech zaplanowanych, uroczystych inauguracji Święta Drzewa Klubu Gaja. W Beskidach, na szczycie Szyndzielni, wręczono również jedną z kilku statuetek
Nagrody Czarodziejskiego Drzewa, przyznawaną za wyjątkową realizację założeń programu Święto Drzewa. Otrzymała ją parafia ewangelicka
w Szczyrku-Salmopolu za utworzenie Ogrodu Reformacji.
Inaugurację Święta Drzewa, programu edukacji ekologicznej Klubu Gaja, połączono z otwarciem alpinarium, obok schroniska na Szyndzielni. Ogród roślin
wysokogórskich istnieje w tym miejscu od 1906 roku i w latach swojej świetności
nazywany był beskidzkim ogrodem botanicznym. Przez wiele lat miejscem zajmowało się społecznie PTTK, ale zapał i czas poświęcony na pielęgnowanie
ogrodu, nie wystarczyły, by ustrzec go przed niszczeniem. Z inicjatywy Klubu
Gaja, zawiązane kilka miesięcy temu porozumienie spowodowało, że wyremontowano ogrodzenie wokół alpinarium, uporządkowano ścieżki i rabaty, a w centrum ogródka postawiono nowy drewniany domek. Wiosną turyści mogą spodziewać się, że każda z posadzonych tutaj roślin (jest ich ok.180) będzie mieć
tabliczkę informacyjną.
Alpinarium wraca do świetności dzięki współpracy: Klubu Gaja, Nadleśnictwa
Bielsko, samorządów: Bielska-Białej i Wilkowic oraz PTTK, które zarządza alpinarium. Ogród, który znajduje się 20 m od schroniska zajmuje ok. 6 arów. Przez
działkę przebiega granica dwóch gmin Bielska-Białej i Wilkowic. Uroczystość
zakończenia odnawiania alpinarium połączono z posadzeniem w nim dwóch limb,
a wokół ponad 50 krzewów kosodrzewiny.
Program Święto Drzewa Klubu Gaja jest już organizowany po raz dziewiąty. W poprzedniej edycji w całej Polsce i zagranicą zasadzono 43 tys. drzew i zaangażowano 43
tys. uczestników. Wyniki programu są rejestrowane w kampanii „Miliard drzew dla Planety”, którą prowadzi Organizacja Narodów Zjednoczonych. Program Klubu Gaja został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Inauguracja 9. edycji Święta Drzewa miała miejsce także w Warszawie (z udziałem
m.in. aktorów: Magdaleny Popławskiej i Bartłomieja Topy) oraz w Katowicach (z udziałem rzeźbiarki Lidii Sztwiertni, prof. Jana Malickiego i pisarza Wojciecha Kuczoka).
Sadzenie drzew wymaga współpracy, to nie zawsze jest takie oczywiste. Trzeba
mieć sadzonki drzew, wiedzieć gdzie można je posadzić i jak to zrobić, żeby
drzewa rosły następne kilkadziesiąt lat. To wszystko wymaga nawiązania kontaktów, rozmowy i współpracy pomiędzy bardzo różnorodnymi grupami społecznymi. Nie inaczej było w wypadku remontu alpinarium. Tu także potrzebna była
wola współpracy – wyjaśnia Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja.
Ponowne otwarcie ponad 100-letniego alpinarium na Szyndzielni było także
okazją do przypomnienia, że w Beskidach powstaje Ogród Reformacji. To inicjatywa parafii w Szczyrku-Salmopolu, która w ten sposób przygotowuje się do zbliżającej się 500-letniej rocznicy reformacji. Inicjatywa – posadzenia przynajmniej
5 tysięcy drzew - wpisuje się w założenia Święta Drzewa Klubu Gaja czyli programu powszechnej edukacji ekologicznej na temat zmian klimatycznych i sadzenia drzew, które mogą tym zmianom skutecznie zapobiegać.
Program Święto Drzewa dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Jolanta Migdał
NOWY WÓZ BOJOWY W NASZEJ GMINIE
W dniu 24 września w Bystrej odbyła się uroczystość przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego marki Mercedes. Dowódca uroczystości kpt. Mateusz Caputa (na co dzień funkcjonariusz Komendy Powiatowej w Pszczynie) przeprowadził uroczystość wzorowo, zgodnie z ceremoniałem
pożarniczym. Na trybunie honorowej zagościł szef śląskich strażaków nadbrygadier Marek Rączka Śląski
Komendant Wojewódzki PSP, Adam Caputa Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej, Andrzej Płonka Starosta Bielski, Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice oraz Krzysztof Krzyczmonik prezes firmy BOCAR.
Po odczytaniu aktu przekazania samochodu i krótkiej
prezentacji druhowie z OSP Bystra na czele z Naczelnikiem tej jednostki zaskoczyli wszystkich strażaków
oraz ich prezesa Grzegorza Gabor nadając imię dla
4
Głos Gminy Wilkowice
nowego wozu w ich jednostce „GAPCIO”. Po przemówieniach wszystkich zaproszonych gości uroczystość zakończyła się defiladą licznie zgromadzonych
druhów wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą
oraz przejazdem samochodów bojowych przed trybuną honorową. Po wszystkim można było podziwiać wozy bojowe ustawione przed jednostką.
Kilka słów o „GAPCIU”. Zabudowa samochodu wykonana została przez firmę BOCAR z Częstochowy. Na
wyposażeniu tego pojazdu znajduje się sprzęt do ratownictwa drogowego, technicznego oraz do gaszenia wszelkiego rodzaju pożarów. Samochód wyposażony został
przez producenta w sprzęt specjalistyczny, piły spalinowe do betonu, stali i drewna, drabinę o wysuwie 14m,
stacjonarne łańcuchy śnieżne. W pojeździe zastosowane zostały najnowsze rozwiązania techniczne.
Mieszkańcy Naszej Gminy mogą czuć się bezpiecznie widząc kolejny nowy sprzęt w jednostkach
straży pożarnej.
SPORTOWA RYWALIZACJA WŒRÓD STRA¯AKÓW
W dniu 10 września na stadionie w Buczkowicach odbyły się zawody
sportowo-pożarnicze na szczeblu gminnym. W zawodach udział wzięło 7
drużyn mężczyzn oraz dwie drużyny kobiet. Dwie konkurencje bieg sztafetowy 7x50m oraz ćwiczenie bojowe odbyły się w sportowej atmosferze bez
protestów. Wyniki po dwóch konkurencjach przedstawiają poniższe tabele.
Grupa C kobiet
Numer
startowy
1
2
Jednostka
OSP Bystra
OSP Wilkowice
Wynik konkurencji
Ćwiczenie Sztafeta
bojowe
7 x 50m
Wynik
Miejsce
końcowy
100,02
72,0
180,2
141,0
80,0
69,0
II
I
Grupa A mężczyzn
Numer
startowy
1
2
3
4
5
6
7
Jednostka
OSP Bystra I
OSP Wilkowice I
OSP Meszna I
OSP Bystra II
OSP Wilkowice II
OSP Meszna II
OSP Bystra III
Wynik konkurencji
Ćwiczenie Sztafeta
bojowe
7 x 50m
Wynik
Miejsce
końcowy
57,2
50,0
63,0
44,5
44,0
64,0
66,0
128,8
118,0
135,3
115,6
113,1
143,0
147,4
71,6
68,0
72,3
71,1
69,1
79,0
81,4
IV
III
V
II
I
VI
VII
W dniu zawodów został wręczony puchar dla najlepszej sztafety kobiet od
Mirosława Szemli V-ce Prezesa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który otrzymała drużyna OSP Wilkowice. Dwie pierwsze drużyny w każdej
KONKURS
„ROK POLSKI”
Konkursy plastyczne z cyklu „ROK POLSKI” w sztuce ludowej organizowane przez GBP w Wilkowicach
mają przypomnieć i przybliżyć zwyczaje i obyczaje
związane z różnymi okresami w życiu człowieka w
różnych regionach Polski. Po „Żeńcach” i pracach upamiętniających okres „Od Zwiastowania do Zielonych
Świątek” w bieżącym roku tematem konkursu był Adwent, którego nazwa pochodzi od słowa „adwentus”
co znaczy „przejście”.
Czas to szczególny, kulminacja wszystkich oczekiwań i nadziei. Okres zamierania życia w przyrodzie, a dla ludzi okres odpoczynku po okresie ciężkich prac polowych „kto ziemię w adwent pruje, ta
mu trzy lata choruje”. Dzisiaj adwent to cztery tygodnie oczekiwania na Boże Narodzenie. To okres postu, czas pojednania i wybaczania, by przy wigilijnym stole nikt nie był samotny. Jednak według staropolskich zwyczajów adwent zaczynał się już 11 listopada (św.Marcina), i nazwany był „czterdziestnicą”. W tym czasie czczeni są: św. Marcin, Katarzyna, Andrzej, Barbara, Mikołaj, Łucja i Tomasz. To
okres wróżb matrymonialnych zarówno dla chłopców
jak i dla dziewcząt, pochodów maszkar i pieczenia
pierników.
Do udziału w konkursie zaproszono twórców nieprofesjonalnych z całej Polski, którzy rzeźbią i malują na szkle. Tematyka konkursu okazała się trudna. Była jednak wielkim wyzwaniem dla twórców.
Wymagała pracy koncepcyjnej i pozwalała na autorskie pomysły. Na konkurs wpłynęło 40 prac wy-
Od lewej: stoją - Tomasz Nowakowski, Jarosław Polak, Wojciech Kąkol, Dawid Czyż, Paweł
Wandzel, Jarosław Loranc, Kamil Damek, Paweł Murański, Roman Damek, Marcin Kąkol.
Drugi rząd - Sabina Basik, Agnieszka Kąkol, Agnieszka Galas, Katarzyna Hałat, Justyna
Basik, Magdalena Kąkol, Sandra Sanetra, Maria Rączka, Marta Konior, Tomasz Tomal, Michał Konior. 3 miejsce kobiet na 8 drużyn i 3 mężczyzn na 21 drużyn
grupie zakwalifikowały się do zawodów na szczeblu powiatowym organizowanym w dniu 1 października. Drużyny z naszej gminy dzielnie walczyły o uzyskanie jak najlepszego wyniku i tak po dwóch konkurencjach grupa kobiet i mężczyzn z OSP Wilkowice zajęły to samo 3 miejsce na podium. Drużyny z OSP
Bystra zajęły 8 miejsce grupa kobiet i 10 miejsce grupa mężczyzn. W zawodach
sportowo pożarniczych na szczeblu powiatowym startowało 8 drużyn kobiet i 21
drużyn mężczyzn. Drużyna kobiet z OSP Wilkowice uzyskała najlepszy czas w
sztafecie (64s) zdobywając kolejny raz w tym roku puchar V-ce prezesa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Pana Mirosława Szemli.
konanych przez 19 twórców z terenu całej Polski
(25 rzeźb i 15 obrazów),
które oceniała komisja
pod przewodnictwem
Zbigniewa Micherdzińskiego kierownika Galerii Sztuki Ludowej ROK
w Bielsku-Białej.
Komisja konkursowa
z satysfakcja stwierdziła, że pomimo mniejszej niż zwykle ilości
nadesłanych prac, prace są niezwykle dojrzałe i
interesujące. Autorzy wykazali się dużą znajomością tematu i oryginalnym sposobem przedstawienia go. Wśród autorów obrazów malowanych na szkle zdecydowanie wyróżniają się tematyką i warsztatem prace p. Marty Walczak –
Stasiowskiej z Zakopanego Natomiast w kategorii rzeźba poziom prac był niezwykle wyrównany.
Prace zostały wykonane zarówno w drewnie jak
i w kamieniu, które stworzyły ciekawy system
kompozycji. Na szczególną uwagę zasługują prace wykonane w kamieniu, których autorzy prezentowali różne style, od powagi i dostojeństwa,
do humoru i żartu. Wszyscy autorzy zasługiwali
na nagrodę dlatego tez wszystkie prace zostały
zaprezentowane podczas wystawy w „Galerii w
sieni” GBP.
Jury zaś wyróżniło:
Malarstwo na szkle:
I nagroda: Marta Walczak-Stasiowska, Zakopane
Wyróżnienia: Włodzimierz Ostoja-Lniski, Czersk
Głos Gminy Wilkowice
Eugeniusz Węgiełek, Pęcław
Maria Gatnar-Guzy, Wisła
Rzeźba:
I nagroda:
Leszek Cieślik, Żywiec
Tadeusz Pawełek, Żywiec
II nagroda
Mateusz Gębala, Meszna
III nagroda Józef Kubica, Żywiec
Tadeusz Stanclik, Bielsko-Biała
Ryszard Stroński, Międzybrodzie
Wyróżnienia: Leon Korczyk, Katowice
Leszek Baczkowski, Frank
Podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy miało miejsce 28 września w wilkowickiej bibliotece. Nagrody laureatom wręczył pan Mieczysław Rączka
Wójt Gminy Wilkowice.
Miłym akcentem uroczystości był występ pana
Ryszarda Strońskiego, który nie tylko wspaniale rzeźbi, ale i śpiewa oraz Jarosława Kąkola lidera zespołu Małe Kino. Dopełnieniem całości były „kulinarne
pyszności” przygotowane przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mesznej.
GBP
5
GAUDE CANTEM W WILKOWICACH
22 października 2011 r. w kościele parafialnym w Wilkowicach odbyły się
koncerty chórów realizowanych w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu
Chórów Gaude Cantem. Przy pełnym kościele zaprezentowały się cztery zespoły wokalne. Jako pierwszy Chór Kameralny „Brevis” z Bielska-Białej, dyr.
Jurczuk-Gondek. Chór ten działa od 2004 r. przy Domu Kultury w Kamienicy w
Bielsku-Białej. Składa się z amatorów, ludzi różnych zawodów, których połą-
Chór Ave Maria
Chór Kameralny Brevis
Chór Ludowy Osieczanie
Chór Mieszany Cantica
czyła pasja śpiewania. W repertuarze chóru znajdują się m.in. pieśni kompozytorów renesansowych (Orlando di Lasso, Claudio Monteverdi) oraz współczesnych (Georgius Deakbardos, Józef Świder). Co roku w okresie Narodzenia Pańskiego chór prezentuje w bielskich kościołach zbiór tradycyjnych kolęd, pastorałek i pieśni cerkiewnych związanych z Bożym Narodzeniem. Ponadto swoim śpiewem uświetnia uroczystości szkolne i akademickie. W następnej kolejności zaprezentował się Chór Ludowy „Osieczanie” z Osieka, dyr.
Andrzej Luranc. Zespół działa od 1983 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w
BAJKOPISARZE
ZE SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W WILKOWICACH - WCI¥¯ TWORZ¥!
Za nami kolejny, ogólnopolski konkurs literacki „Chcecie bajki...oto bajka”, organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach. W tym roku ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach wysłano na konkurs osiem bajek. Były to między innymi utwory zatytułowane: „Zaczarowany kredens”, „Drzwi w podłodze”, „Baśń o zielonym wężu”
czy „Róża, która chciała być dziewczynką”.
Laureatem tegorocznego konkursu, a tym samym najzdolniejszym bajkopisarzem naszej szkoły, został po raz kolejny uczeń kl. Vb, Mateusz Pach. Jego
utwór pt. „Strażnicy gór” to bajka o elfach, pilnujących porządku w górach,
których życie zależy od ilości śmieci wyrzucanych przez ludzi do lasów, rzek
i potoków. Narratorem w tej bajce jest chłopak (A może sam Mateusz?), który
razem z tatą wędruje po górach. Wszystko z początku wydaje się bardzo zwyczajne aż do chwili, w której nasz młody narrator i bohater zarazem spotyka
niezwykłą istotę- górskiego elfa nr 5642: (...) Był to ni człowiek, ni dzikie zwierzę. Miało ono zielone futro, a głowę podobna do ludzkiej. Było ubrane w zieloną koszulkę i spodenki oraz czapkę podobną do tych, które zwykle noszą
elfy. Ponadto było ono przestraszone i płakało. Zapytałem więc:
- Czemu płaczesz?
6
Osieku. W pierwszych latach był chórem żeńskim o nazwie Osieczanki. Przez
długie lata jego kierownikiem artystycznym i dyrygentem był Stanisław Grabowski. Chór ma w repertuarze piosenki ludowe z różnych regionów Polski,
piosenki estradowe oraz pieśni kościelne. Corocznie bierze udział w przeglądach i konkursach na terenie powiatu oświęcimskiego, w „Spotkaniach z Kolędą” i festiwalu Gaude Cantem.
Następnie przed publicznością zaprezentował się dobrze znany Chór Mieszany „Cantica” z Bystrej, dyr. Krystyna Kubańda. Został założony w 1983 r. w Bystrej Krakowskiej przy parafii Najdroższej Krwi Pana Jezusa Chrystusa przez ówczesnego proboszcza Mariana
Żądziuka. Pierwszym dyrygentem była Anna ZasiadczukOlma. W roku 1984 jej zastępczynią została członkini
chóru Krystyna Kubańda – nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej w Bystrej. Funkcję prezesa od 2000 r.
pełni Maria Pach. Początkowo chór występował w parafiach bystrzańskich i okolicznych miejscowościach. Pracowitość i ambicja całego zespołu owocowały coraz szerszym repertuarem. Chór wykonuje liczne pieśni religijne,
patriotyczne, ludowe. Bierze udział w uroczystościach kościelnych, imprezach charytatywnych oraz kulturalnych.
Podczas sobotniego koncertu chórem dyrygowała również pani Janina Rosiek, na skrzypcach zaś akompaniował uczeń szkoły muzycznej, mieszkaniec Bystrej Krzysztof Lindert.
Ostatnim, który tego dnia zaprezentował się publiczności był Chór „Ave Maria” z Bestwiny, dyr. Marian Lubicki. Powstał w styczniu 2000 r. przy parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bestwinie. Inspiracją
do założenia chóru były: 900-lecie parafii i dożynki diecezjalne, na których to chór po raz pierwszy wystąpił. W
repertuarze ma głównie pieśni religijne, ale również świeckie (patriotyczne, ludowe), dlatego zapraszany jest do udziału w uroczystościach
państwowych organizowanych na terenie gminy czy powiatu.
Kwiaty, dyplomy i drobne upominki po występach wręczali przedstawicielom
chórów Wójt Gminy Mieczysław Rączka, Przewodniczący Rady Gminy Bartosz
Olma oraz przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej pan
Bogdan Wandzel. Konferansjerem podczas koncertu była pani Janina JanicaPiechota.
S. Filapek
Postać powiedziała:
- Boję się, że umrę, bo ludzie wyrzucają śmieci.
- Czemu płaczesz? Kim ty właściwie jesteś?
- Jestem Elfem – Strażnikiem Gór nr 5642. Wszyscy strażnicy gór muszą
pilnować, by ludzie nie wyrzucali śmieci. Najgorsze jest jednak to, że gdy człowiek wyrzuci jakiś śmieć, to jeden z elfów umiera. Płaczę, bo wielu ludzi wyrzuca
śmieci i mogę zginąć.(...).
Fabuła bajki staje się ciekawsza, gdy dziwny stworek zabiera chłopaka do
Jaskini Strażników i pokazuje mu drugą grupę ciekawych istot - tzw.Aqua Elfy
mieszkające dla odmiany w wodzie. W zakończeniu bajki czytamy: „Przechodząc obok Zadniego Stawu zobaczyłem, jak idący przed nami turysta chciał pozbyć się puszki po napoju w głębi stawu. Nie namyślając się długo podbiegłem
do niego i złapałem upadająca puszkę. Krzyknąłem:
- Co ty robisz? Nie wolno niszczyć przyrody. - I już ciszej dodałem - Uśmierciłbyś kolejnego Aqua Elfa.
- Co wrzeszczysz, smarkaczu? Mogę robić, co chcę.
W tej chwili z głębokiej toni wyskoczył Aqua Elf nr 5642 rozpryskując wodę na
bardzo dużą odległość. Przestraszony turysta zaczął uciekać. Wówczas i mój
tata przekonał się, że strażnicy lasu naprawdę istnieją”.
Pragniemy dodać, że całą bajkę Mateusza Pach będzie można przeczytać w
książce, opublikowanej z okazji konkursu. Ucznia przygotowywali do konkursu
Rodzice oraz nauczycielka, Wiesława Stolarczyk-Kos.
Wszyscy gratulujemy zwycięzcy i życzymy dalszych sukcesów!
Zespół Promujący Szkołę
Głos Gminy Wilkowice
LEKCJA PRZYRODY DLA PRZEDSZKOLAKÓW Z MESZNEJ
Dnia 29 października 2011 r. przedszkole w Mesznej odwiedzili Panowie myśliwi - Pan Marcin Matlak i Pan
Łukasz Stec. Przeprowadzili prelekcję dotyczącą zwierząt leśnych w grupie maluszków - 3-latki, w grupie średniaków - 4-latki oraz w dwóch klasach „0” - 5-latki i 6-latki. Panowie myśliwi przynieśli ze sobą bardzo interesujące
pomoce - zdjęcia, kolorowanki, nagrane odgłosy zwierząt. Prelekcja rozpoczęła się wręczeniem dzieciom pięknych
kolorowanek przedstawiających zwierzęta leśne, oczywiście przygotowanych przez Pana Marcina i Pana Łukasza.
Następnie Panowie pokazali dzieciom jak wyglądają zwierzęta zamieszkujące las. Przedstawili umaszczenie zwierząt, opowiedzieli gdzie „mieszkają” oraz jak nazywa się partner lub partnerka zwierzęcia. Kolejnym etapem prelekcji było zaprezentowanie dzieciom fotografii przedstawiających poznane zwierzęta. Na zakończenie Panowie myśliwi odtworzyli dźwięki, jakie wydają zwierzęta leśne, a także pokazali dzieciom zgubione przez jelenia poroże –
ten etap prelekcji był najbardziej interesujący dla dzieci. Po zakończeniu zajęć dzieci oficjalnie wręczyły myśliwym
kasztany i żołędzie, które z wielkim trudem były zbierane przez dzieci każdego dnia.
Katarzyna Mrówka
MIÊDZYNARODOWE KONTAKTY UCZNIÓW GIMNAZJUM
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W WILKOWICACH
W dniach od 23 do 30 września 2011 roku uczniowie naszego Gimnazjum
gościli młodzież ze szkoły w Schwerin - pięknego miasteczka położonego w północnej części Niemiec. Była to kolejna wymiana polsko-niemiecka realizowana
w naszej szkole. Goście mieli okazję zobaczyć miasto Bielsko-Biała oraz sąsiedni Żywiec. Szczególną uwagę skupili na Teatrze Polskim, Zamku Sułkowskich, starych kamienicach oraz... Browarze Żywieckim.
26 września młodzież niemiecka złożyła wizytę w Gimnazjum, gdzie brała udział
w lekcjach, poznawała polski system edukacyjny oraz zasady panujące w polskiej szkole. Uczestnicy wymiany oraz pozostała część uczniów naszego Gimnazjum miała doskonałą okazję do zaprezentowania swoich wiadomości i umiejętności nie tylko w zakresie języka niemieckiego.
Kolejne dni zostały poświęcone na zwiedzanie Krakowa, Kopalni Soli w Bochni, gdzie uczniowie spędzili noc, oraz obozu zagłady w Oświęcimiu.
Pozostały czas uczestnicy wymiany spędzili z polskimi rodzinami, dzięki czemu mieli okazję poznać polskie zwyczaje, tradycję, kulturę oraz polską kuchnię.
Nie zabrakło także czasu na rozrywkę. Wspólnie z goszczącymi rodzinami, młodzież niemiecka udała się na kręgle, basen, przejażdżki rowerowe, na wycieczkę
w Beskidy, a nawet na dyskotekę szkolną, zorganizowaną przez Samorząd
uczniowski naszego Gimnazjum.
Był to szczególnie wartościowy tydzień dla całej społeczności szkolnej, za
który składamy serdeczne podziękowania przede wszystkim głównemu koordynatorowi wymiany Pani mgr Iwonie Męcner oraz rodzicom uczniów bezpośrednio
zaangażowanych w program wymiany.
mgr Magdalena Kwaśny
nauczyciel języka niemieckiego
WYNIKI ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
przeprowadzonej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznej podczas imprezy zorganizowanej z okazji obchodów 100-lecia Szkoły Podstawowej
Zgodnie z treścią decyzji Wójta Gminy Wilkowice zawartej w piśmie nr SK.KW054/11, znak pisma SK.0717-026/11 z dnia 14.09.2011r. dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mesznej podaje wyniki zbiórki publicznej polegającej na
sprzedaży losów na zorganizowanej loterii fantowej, w trakcie imprezy z okazji
obchodów100-lecia Szkoły Podstawowej, w dniu 17.10.2011r. w godz. 12:0020:00, na boisku szkolnym przy ulicy Szkolnej 1.
1. Dane dotyczące zebranych środków.
W wyniku sprzedaży 286 losów pozyskano kwotę w wysokości 2.860,00 zł.
Cena jednego losu wynosiła 10 złotych.
2. Szczegółowy wykaz kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie zbiórki publicznej. W celu organizacji loterii otrzymano od rodziców kwotę 1.480,00 zł., którą w całości przeznaczono na zakup fantów. Pozostałe fanty
otrzymano od rodziców w formie rzeczowej.
3. Dokładny podział dochodu ze zbiórki publicznej. Całkowity dochód z loterii
fantowej został przeznaczony na dofinansowanie zakupu z funduszy Rady Rodziców kserokopiarki, której całkowity koszt wynosi 3.444,00 zł.
Dyr. ZSP Meszna
Długosz Małgorzata
GMINNY OŒRODEK SPORTU I REKREACJI W WILKOWICACH ZAPRASZA:
Dzieci i młodzież na zajęcia rekreacyjno sportowe na bazie systemu Modern Ju-Jitsu. Podczas zajęć dzieci uczyć się będą technik kształtowania
cech motorycznych tj. siły, szybkości, zwinności oraz wytrzymałości. Modern Ju-Jitsu to nowoczesny system walki wręcz - umożliwiający skuteczną
samoobronę. Stosowane zasady pochodzą wprost od starojapońskiego stylu walki praktykowanego przez samurajów. Techniki Modern Ju-Jitsu stanowią skuteczne połączenie elementów wielu sportów walki np. ju-jitsu, karate,
boksu, judo, aikido itp. Harmonijne połączenie rzutów, dźwigni, uderzeń i
kopnięć pozwala na szybkie obezwładnienie zawodnika podczas zawodów
sportowych. W trakcie treningu dzieci będą uczyły się dyscypliny, „zdrowego” współzawodnictwa i rywalizacji, ale przede wszystkim będą miały możliwość rozwijania swojej formy sportowej. Dzieci będą mogły również zdobywać kolejne stopnie wtajemniczenia w sztuce walki Modern Ju-Jitsu.
Kobiety na kurs podstawowy samoobrony, który obejmuje 15 spotkań realizowanych w 90. min. blokach treningowych. Celem szkolenia jest radzenie sobie w trakcie powstania sytuacji niebezpiecznych ,, na ulicy ”, na które
może być narażona kobieta. Charakter zajęć praktycznych wymaga systematycznego doskonalenia poznawanych elementów taktyki i technik w kolejnych blokach treningowych. Ich celem ostatecznym jest nabycie umiejętności właściwego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych i skutecznego
odparcia napaści potencjalnego agresora. Zalecanym okresem realizacji
części podstawowej jest okres dwóch miesięcy. Podczas kursu uczestniczki
uczą się technik samoobrony oraz pracy nad kształtowaniem cech motorycznych tj. siły, szybkości, zwinności oraz wytrzymałości
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 334883003 –
GOSiR Wilkowice.
Głos Gminy Wilkowice
7
EUROPEJSKI DZIEÑ JÊZYKÓW OBCYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SYNÓW PU£KU W BYSTREJ
26 września nasza szkoła obchodziła
po raz kolejny Europejski Dzień Języków Obcych - święto ogłoszone przez
Radę Europy, które ma na celu propagowanie nauki języków obcych. W ramach obchodów w szkole odbyły się
różne konkursy, a najważniejszym wydarzeniem była uroczysta akademia.
Pomysłodawczynią i główną organizatorką imprezy była nauczycielka języka angielskiego pani Monika HubertSkura. W przygotowania zaangażowani
byli również inni nauczyciele naszej
szkoły. O oprawę muzyczną akademii
zadbała pani Magdalena ChodkowskaChmiel. Konkursy i projekty na temat
Europy przeprowadziła pani Beata Marek. Na występy podczas akademii
przygotowały uczniów panie Jolanta Brzezinka, Małgorzata Jamróz, Barbara Dąbrowska, Renata Trela i Monika Hubert-Skura.
W trakcie akademii dzieci odbyły wirtualną podróż po Europie, zatrzymując
się w Hiszpanii, Niemczech, Francji i Irlandii. Scenkom i wierszykom poświęconym wspomnianym krajom towarzyszyła tradycyjna muzyka i pokazy multimedialne. Akademia rozpoczęła się odegraniem przez ucznia klasy VI B melodii
konkursu piosenki Eurowizja, a zakończyła świetnym występem dziewcząt z klas
piątych i szóstych, które wykonały piosenkę pt. „Panie Janie” w trzech językach
– polskim, angielskim i francuskim. Nie
obyło się bez technicznych wpadek, ale
i tak akademię należy uznać za udaną.
Dzieci wykazały się dużym zaangażowaniem i pomysłowością w doborze
strojów na akademię. Wiele serca i własnej pracy włożyły również w przystrajanie swoich klas na konkurs pt. „Najlepsza gazetka i wystrój klasy”. Komisja konkursowa miała spore problemy
przy przydzielaniu nagród. Ostatecznie
przyznała ex aequo trzy pierwsze miejsca klasom Va, VI a i VI b za przygotowanie sal. Natomiast klasy II a, IIb, III a
i IV nagrodzone zostały za zaangażowanie i udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków Obcych.
W ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych przeprowadzono także konkursy międzyklasowe: dla klas IV–
VI „Konkurs wiedzy o krajach europejskich”, a dla klas I–III „Rozpoznawanie
flag państw Europy”. Wśród klas starszych niepokonana była klasa Vb, wśród
młodszych najszybciej i najlepiej wywiązali się ze swojego zadania chłopcy
z klasy III a.
Dodatkowo w szkole trwa konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać literacka”.
Podsumowaniem obchodów Europejskiego Dnia Języków Obcych był krótki apel,
na którym wręczono klasom i zwycięskim drużynom dyplomy i nagrody rzeczowe.
TURNIEJ PI£KARSKI W MESZNEJ
gła tylko Płonącym Pisuarom 2:3. Mecz znakomicie zaczęli zawodnicy Płonących Pisuarów, którzy po bramce Szymona Tarnawy objęli prowadzenie. Taki
obrót wydarzeń na boisku tylko podrażnił doświadczoną drużynę Canarinhos,
która chciała wziąć rewanż za porażkę w fazie grupowej. Canarinhos coraz groźniej atakowali i po bramce Krzysztofa Maślanki doprowadzili do remisu. Mecz
stał się wyrównany i żadna z drużyn nie pozwoliła na dostęp do własnej bramki.
Dopiero po sześciu minutach drugiej połowy na prowadzenie wyszła drużyna
Canarinhos. W zamieszaniu pod bramką Płonących Pisuarów do piłki dopadł
kapitan Canarinhos Grzegorz Kwaśny i potężnym strzałem dał prowadzenie swojej
ekipie. Po objęciu prowadzenia "Kanarkowi" cofnęli się głębiej na własną połowę
i ograniczali się do gry długą piłką. Mimo usilnych starań zawodników Płonących
Pisuarów nie zdołali oni jednak doprowadzić do remisu i mecz zakończył się
zwycięstwem Canarinhos 2:1.
Najlepszym strzelcem turnieju został zawodnik Płonących Pisuarów Szymon
Tarnawa 5 bramek, tuż za jego plecami z 4 trafieniami na koncie uplasował się
Jacek Polak (Canarinhos). Natomiast na miano najlepszego bramkarza turnieju
zasłużyli golkiperzy obydwu drużyn ponieważ zarówno Mirosław Janica (Canarinhos) oraz Arkadiusz Malec (Płonące Pisuary) przepuścili tylko po 4 bramki w
turnieju.
Turniej ma na celu zachęcenie dzieci i młodzież do uprawiania sporu, a także
do zżycia się miejscowego społeczeństwa. Taka idea przyświeca temu przedsięwzięciu już od kilku lat i oby takich wydarzeń, o takim charakterze w naszych
miejscowościach było jak najwięcej.
Szczegółowe informacje oraz zdjęcia dotyczące turnieju można znaleźć na
stronie internetowej www.meszna.eu.
Dawid Rozmus
Dnia 28 sierpnia 2011 roku odbył się po raz kolejny turniej piłkarski w Mesznej,
o charakterze pikniku rodzinnego, w którym udział biorą mieszkańcy miejscowości w tworzonych przez siebie drużynach piłkarskich, bez ograniczeń wiekowych.
Inicjatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Rozwoju Mesznej, które pozyskało również z kasy gminnej fundusze na ten cel. Imprezie towarzyszyła piękna
pogoda co sprzyjało obecności wokół boiska wielu mieszkańców, którzy dopingowali zawodników. Dzięki lokalnym sponsorom takim jak pani Grażyna Grudzień, która ufundowała wody mineralne, zawodnicy nie musieli się martwić o
napoje, a przy ognisku czekał na nich posiłek. Turniej podzielony był na dwie
fazy, najpierw odbyła się faza grupowa, z której wyłoniono finalistów, Ci zaś w
finale stoczyli bój o zwycięstwo w turnieju.
Wyniki rozgrywek grupowych:
Nazwa drużyny
pkt
bramki
1 Płonące Pisuary
7
5:2
2 Canarinhos
6
11 : 3
3 Pędzące Kaloryfery
4
2:8
4 OSP
0
0:5
Przed spotkaniem finałowym odbył się mecz między dwoma dziesięcioosobowymi drużynami złożonymi z najmłodszych dzieci, które czerpały mnóstwo radości z biegania za piłką po boisku. Po spotkaniu dzieciom rozdane zostały drobne
upominki ufundowane przez sponsorów.
W meczu finałowym wystąpiła drużyna Płonące Pisuary (nie pokonana w fazie grupowej) oraz drużyna Canarinhos, która to w rozgrywkach grupowych ule-
HISTORIA GLKS WILKOWICE – CZÊŒÆ TRZECIA
Dobre wyniki naszych piłkarzy przyciągały nam coraz więcej zwolenników,
sympatyków i kibiców. Latem 1948 roku ogłoszono apel, aby zgłaszać się społecznie do budowy boiska sportowego na łące gminnej koło dzisiejszego Urzędu
Gminy. Na apel odpowiedzieli gospodarze, przybyli z końmi, wozami i pługami.
8
Były też samochody ciężarowe. Pomagali zawodnicy i kibice. Finansowo wspierali przedsiębiorcy handlowi, zakłady rzemieślnicze. Wśród takich największych
entuzjastów i ofiarodawców na rzecz klubu byli: Jan Gluza który na spotkaniach
serwował wędliny. Pieczywo przynosił Jan Wisła piekarz, Szymon Polak prowa-
Głos Gminy Wilkowice
dził sklep „U Koniora”, Mieczysław Krysta - zakład ślusarski, Władysław Sanetra
- szlifierz kryształów, Józef Krupiński - masarz, Józef Zawiła - fryzjer, Józef Dobija - rzeźnik handlowiec, Julian Nikiel z żoną z domu Francuz. Najwierniejszymi
kibicami byli Józef Kwaśny, ojciec późniejszych wspaniałych piłkarzy Józika i
Piotrka, Dutkowie i wielu innych. Przepraszamy jeśli kogoś pominięto, ale sympatyków i zwolenników klubu było bardzo dużo. Jak wspominają ludzie którzy to
pamiętają, atmosfera była wspaniała, a roboty postępowały w dobrym sportowym tempie. Dla sympatyków sporządzono serduszka, które wbijało się w tablicę. Niestety tablica pamiątkowa z nazwiskami sponsorów zaginęła. Podobny los
spotkał sztandar sportowców. Może ktoś zna dalsze dzieje tych historycznych
pamiątek?
Piękne boisko gotowe było na mecz inauguracyjny 4 lipca 1948 roku. Była
piękna pogodna niedziela. Na boisko szły tłumy ludzi. Wszyscy ciekawi boiska,
zawodników, meczu i drużyny przeciwnej. Na uroczyste otwarcie boiska przyjechała drużyna z Czech - Klub Sportowy „Siła” Trzyniec z Zaolzia. Nasi zawodnicy wystąpili w ciemnych koszulach z białymi poprzecznymi pasami. Byli to: Jan
Brzózka, Kazimierz Szymanek, Bolesław Polak, Jan Straub, Franciszek Dobija,
Erwin Banaś, Władysław Jakubiec, Franciszek Krupiński, Antoni Madej, Antoni
Kanik i Józef Micherda.
Zawodnicy wyszli na boisko w samo południe. Ksiądz proboszcz Zbigniew
Przeworski poświęcił boisko i powiedział: „Niech wam Bóg sprzyja i chroni przed
kontuzjami”. Zawodnicy byli gotowi do gry. Nagle pojawił się na firmamencie samolot dwupłat, prowadził go lotnik Władysław Janica nasz mieszkaniec, który
później zrobił karierę lotnika w Warszawie. Leciał nisko, z ogromnym hukiem,
zrzucił piłkę na płytę boiska, która spadła prawie na sam środek. Ludzie bili
brawo, a sędzia dał sygnał i mecz się rozpoczął. Mecz był zacięty, wyrównany,
ale w końcu Wilkowice zasłużenie wygrywają. Zawodnicy i kibice z satysfakcją
wracali do domu.
Zarząd klubu i działacze doskonale przygotowali się do uroczystości otwarcia boiska w Wilkowicach. Przygotowano afisze i zaproszenia. Wysłano około 510 zaproszeń do instytucji, przedsiębiorstw, klubów sportowych, obywateli. Wykonano około 300 sztuk „gwoździ” pamiątkowych, które zaproszeni
goście przybijali do specjalnie wykonanej ozdobnej tablicy pamiątkowej. Na
tablicę trafiło 270 „gwoździ”. Tablicę tę widziałem na chórze kościoła w Wilkowicach, niestety tablica zaginęła, lecz zostały nazwiska fundatorów, które
zostały wpisane do Księgi Pamiątkowej. Ilość fundatorów obrazuje nie tylko
ogrom pracy jaką wykonali organizatorzy, ale przede wszystkim jak ludzie
szanowali sport, sportowców i działaczy sportowych. Przeprowadzono zbiórkę uliczną. Zorganizowano fantastyczną zabawę taneczną z fantami, bufetem i bufetem słodkim. W aktach zachował się zapis dochodów i wydatków,
z których można wnioskować, że byli to doskonali i bardzo uczciwi działacze.
Na zaproszeniach są podpisani: Prezes - Pawlusiak Franciszek, Józef Śliwa sekretarz, Julian Miodoński - kierownik techniczny, a dobrym duchem zabawy
był Szymon Polak. Zabawa odbyła się w gospodzie „U Dobijki” dzisiejszy „Bar
pod Kuźnią”. Znakomita impreza i znakomity wynik finansowy.
Dochody: wstępy na zabawę 7 900 zł; bufet 59 455 zł; bufet słodki 28 537 zł;
wstęp na mecz 23 724 zł; księga pamiątkowa 261 400 zł; wydatki/koszty 152 069
zł; dochód z imprezy 228 947 zł
Ten niesamowity wynik świadczy nie tylko o zaangażowaniu społeczeństwa,
ale operatywności działaczy i zawodników klubu.
Władysław Wala
cdn
Wójcik Ryszard kandydat na Senatora
Rzeczypospolitej Polskiej,
dziękuje wszystkim mieszkańcom
Gminy Wilkowice
za oddane głosy.
Głos Gminy Wilkowice
9
10
Głos Gminy Wilkowice
JUBILEUSZ 100-LECIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ
W MESZNEJ
W słoneczną sobotę 17 września 2011 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-lecia Szkoły Podstawowej w Mesznej.
O godzinie 10-tej rozpoczęła je Msza Święta w kościele parafialnym p.w.
Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny z udziałem zaproszonych
gości, pracowników i uczniów naszej szkoły oraz mieszkańców Mesznej.
Uroczysta Msza koncelebrowana była przez trzech kapłanów: infułata Władysława Fidelusa, proboszcza ks. kanonika Andrzeja Piotrowskiego oraz absolwenta naszej szkoły ks. Józefa Jakubca, obecnego proboszcza parafii
św. Wojciecha w Dankowicach.
Dostojnie prezentowały się poczty sztandarowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Mesznej i Kręgu Starszyzny Harcerstwa im. O. i A. Małkowskich .
Muzyka w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkowic, śpiew
,,Scholki” i regionalnego szkolnego Zespołu ,,Góralicki” stanowiły oprawę
tego wyjątkowego wydarzenia.
Historycznym momentem było poświęcenie sztandaru szkolnego z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II przez infułata Władysława Fidelusa.
Znakomity gość, pogratulował społeczności szkolnej trafnego wyboru nowego patrona - wielkiego Polaka i patrioty, którego uniwersalne wskazania oraz
nauki są pomocne w życiu każdego człowieka.
Rodzice chrzestni sztandaru szkolnego, Państwo Halina i Andrzeja Dunatowie, przekazali go dyrektorowi placówki Pani Małgorzacie Długosz, która z
kolei przekazała go przedstawicielom uczniów. Dzieci podziękowały infułatowi za poświęcenie sztandaru, który odtąd stanowić będzie symbol naszej
placówki.
Msza zakończyła się odśpiewaniem ,,Barki”, ulubionej pieśni oazowej naszego patrona, po czym wszyscy uczestnicy uroczystości przemaszerowali
do Szkoły. Przed jej gmachem została odsłonięta przez Wójta Gminy i poświęcona przez Infułata, tablica upamiętniająca 100-lecie Szkoły. Umieszczony na niej napis głosi: ,,Być wykształconym znaczy być lepiej przygotowanym do życia, posiadać większą zdolność oceniania jego wartości” - Jan
Paweł II .
dok. na str. 12
Głos Gminy Wilkowice
11
dok. ze str. 11
JUBILEUSZ 100-LECIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ W MESZNEJ
W budynku szkoły, na dolnym korytarzu została również odsłonięta i poświęcona drewniana płaskorzeźba naszego patrona. Przedstawia ona
uśmiechniętego Jana Pawła II z uniesioną w powitalnym geście dłonią. Całości dopełnia wiele mówiący cytat -,,Szukałem Was”.
W pobliżu nie mogło zabraknąć złotej róży…
Wszyscy zebrani przeszli na boisko szkolne, gdzie gości powitała Pani
Dyrektor, po czym nastąpiły okolicznościowe przemówienia między innymi;
• Wójta Gminy Wilkowice – Mieczysława Rączki,
• Przewodniczącego Rady Powiatu - Romana Migdała,
• Wiceprzewodniczącego Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego Andrzeja Kamińskiego, który uhonorował naszą szkołę,
przypinając tę odznakę na jej sztandarze,
• Przewodniczącego Rady Gminy – Bartosza Olmy,
• Starszego Wizytatora Kuratorium Śląskiego – Delegatury w Bielsku-Białej
– Anny Stachewicz.
Po oficjalnej części obchodów przyszedł czas na część artystyczną. Rozpoczęły ją przedszkolaki, które z wdziękiem zaprezentowały układy taneczne.
Jako kolejni wystąpili młodzi artyści z teatrzyku ,,Na niby” pod opieką
Renaty Durajczyk w przedstawieniu. pt. ,,Kawiarniane wspomnienia”.
Spektakl opowiadający o epizodach z życia Papieża – Polaka przygotowany został specjalnie na obchody jubileuszu. Oprawę muzyczną przedstawienia zapewniła „Scholka” kierowana przez Grażynę Kubicę.
Następnie dyrektor zespołu Małgorzata Długosz złożyła podziękowania
byłym dyrektorom szkoły za wieloletnią pracę na stanowisku dyrektora, duże
zaangażowanie i wkład pracy w rozwój szkoły. Podziękowania otrzymali także: rodzice chrzestni pierwszego sztandaru w dziejach meszniańskiej szkoły, za jego ufundowanie, długoletni sponsorzy placówki Państwo Józefa i
Józef Kurowscy, organ prowadzący placówkę oraz zespół redakcyjny książki pt. ,,Zarys dziejów szkoły w Mesznej” za przygotowanie publikacji. Praca
zbiorowa napisana pod kierunkiem Joanny Szkody-Stwory to hołd złożony
twórcom i pionierom oświaty na naszym terenie. To historia stu lat istnienia
szkoły, istnienia w okresie obfitującym w dziejowe wydarzenia. Praca jest
źródłem wiedzy dla następnych pokoleń.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa pt. ,,Powrót do przeszłości”, powstała dzięki pomocy byłych uczniów i absolwentów, którzy wypożyczyli wiele cennych eksponatów. Prezentowała fotografie, dokumenty,
przybory szkolne, książki, zeszyty, pióra, tabliczki do pisania, paski do wiązania i noszenia podręczników, elementy wyposażenia klas i wiele innych.
Część z nich pochodziła z prywatnych zbiorów Państwa Zofii i Zdzisława
Chełkowskich (córki Józefa Jakubca - pierwszego powojennego kierownika
szkoły w Mesznej) oraz Jana Halamy – kronikarza beskidzkiego. Wystawie
towarzyszyła prezentacja multimedialna ukazująca dzieje naszej placówki
oraz niektóre wspomniane wyżej eksponaty.
Podziw wzbudzała twórczość literacka dzieci, która zaprezentowana została na gazetkach ściennych pt. ,,Dzieci piszą o Janie Pawle II” oraz ,,Błogosławiony Jan Paweł II nowym Patronem Szkoły”.
W atmosferę pikniku wprowadził zebranych Zespół regionalny ,,Zbójnicy”
ze Szczyrku, przygrywając skoczne piosenki góralskie. Każdy mógł skorzystać z oferty bufetu serwującego kanapki, grochówkę, kiełbaski i kaszankę z
grilla, napoje oraz smakowite ciasta przygotowane przez rodziców naszych
wychowanków. Powodzeniem, zwłaszcza wśród najmłodszych, cieszyła się
loteria fantowa.
Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Mesznej przeszedł do historii.
Mamy nadzieję, że pozostanie on w życzliwej pamięci uczestników.
Na koniec pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ludziom, którzy
pomogli nam w organizacji i przeprowadzeniu tej uroczystości, słowami naszego patrona: ,,Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to co
posiada, lecz przez to czym się dzieli z innymi”.
Wyrażamy więc głęboką wdzięczność:
• Gminie Wilkowice
• Pani Annie Maślanka z Bystrej
• Halinie i Andrzejowi Dunatom
• Paniom Annie Tlałka i Marzenie Tlałka z firmy ,,TLAŁKA-DOM”
• Spółce ,,DELICO”
• Panom Markowi Kutłowskiemi i Bogdanowi Sromek z firmy ,,BOMAR”
• Bankowi Spółdzielczemu w Bystrej
• Spółdzielni ,,Bystrzanka”
• Państwu: Jerzemu Adamusowi, Agacie i Rafałowi Dobijom – ,,Przedsiębiorstwo Produkcyjne – Adamus”
• Małgorzacie i Sylwestrowi Matysiakom – firma ,,DOM – DACH”
• Radzie Sołeckiej
• Panu Antoniemu Kuflowi – Sołtysowi Mesznej
• Państwu Marii Jermak i Jarosławowi Pająk
• ,,EKO – WTÓR Jakubiec” Spółka z o.o. Komandytowa z siedzibą w Bystrej
• Państwu Iwonie i Danielowi Satławom
• Panom Dariuszowi Świerczek i Danielowi Radeckiemu- firma z siedzibą w Mesznej
• Firmie Zajazd Regionalny ,,CHATA NA GRONIU”
• Panom Dariuszowi Świecak i Marianowi Kępysowi - ,,DREWPLAC’ –spółka cywilna z siedziba w Mesznej
• Przedsiębiorstwu Robót Inżynieryjnych ,,BUD – MOST” spółka z o.o. z
siedzibą w Gliwicach
• Pani Katarzynie Bartnik z firmy ,,STELLA ORO” z siedzibą w Mesznej
• Rodzicom dzieci i uczniów naszej placówki.
Zespół Promujący Placówkę
Głos Gminy Wilkowice, bezpłatna gazeta informacyjna Gminy Wilkowice.
Wydawca: Urząd Gminy w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, 43–365 Wilkowice
Tel. (+48 33) 499 00 77 w. 414 (w godz. od 8.00 do 15.00), e-mail: [email protected]
Redaktor naczelny: Sławomir Filapek
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Nadesłanych materiałów redakcja nie zwraca. Serwis internetowy: www.wilkowice.pl
Skład i druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Bielsko-Biała, ul. Dubois 4, tel. 819 39 57
12
Głos Gminy Wilkowice

Podobne dokumenty

ROK X NR 2 (109) LUTY 2016

ROK X NR 2 (109) LUTY 2016 „Gore gwiazda”, „Nie było miejsca w Betlejem” i wiele innych kolęd oraz pastorałek można było posłuchać podczas IV Konkursu Kolęd i Pastorałek, który odbył się 31 stycznia o godz.13.00 w Kościele p...

Bardziej szczegółowo

Rok VI nr 10 (69) październik 2012r

Rok VI nr 10 (69) październik 2012r Plan uroczystości: 11 listopada 2012 r. 09.15-09.30 – zbiórka wszystkich delegacji wraz ze sztandarami pod budynkiem Urzędu Gminy w Wilkowicach, 09.45 – poświęcenie pomnika w nowym miejscu, złożeni...

Bardziej szczegółowo

Rok VIII nr 5 (88) Maj 2014

Rok VIII nr 5 (88) Maj 2014 Ważnym miejscem na tym szlaku będzie także Szkoła Podstawowa w Mesznej, która od 2011r., staraniem tamtejszej społeczności, nosi nazwę „Bł. Jana Pawła II” Podsumowując - nie sposób nie dodać, iż je...

Bardziej szczegółowo