Generuj PDF z tej stronie - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF z tej stronie - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Źródło:
http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/placowki/psg-w-bydgoszczy/11472,Placowka-Strazy-Granicznej-w-B
ydgoszczy.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 21:24
Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy
Autor:
ul. Paderewskiego 1
86-005 Białe Błota
telefon: +48 52 365 40 32 lub 52 365 40 24 (całodobowo)
fax: +48 52 365 40 25 lub 52 365 40 27 (całodobowo)
e-mail: [email protected]
Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy informuje, że istnieje również możliwość kierowania do
placówki korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP
Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy powstała we wrześniu 2004 roku. Usytuowana
jest Porcie Lotniczym im. Ignacego Paderewskiego w Bydgoszczy. Zasięg terytorialny
placówki w chwili obecnej obejmuje 4 miasta na prawach powiatu: Bydgoszcz, Toruń,
Włocławek, Grudziądz oraz 19 powiatów ziemskich (144 gminy): aleksandrowski, brodnicki,
bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski,
mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski,
wąbrzeski, włocławski, żniński.
Funkcjonariusze Straży Granicznej na bydgoskim lotnisku w ramach realizowanych
czynności służbowych od 1 stycznia 2013 r. sprawują nadzór nad Służbą Ochrony Lotniska,
która prowadzi kontrolę bezpieczeństwa osób i ich bagaży. W dalszym ciągu w zakresie
zadań funkcjonariuszy Straży Granicznej pozostaje kontrola graniczna oraz ochrona granicy
państwowej, zadania dotyczące ochrony radiologicznej i radiometrycznej oraz zadania
związane z rozpoznaniem i neutralizacją przedmiotów niebezpiecznych na terenie lotniska.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami funkcjonariusze PSG w Bydgoszczy przede
wszystkim przeciwdziałają nielegalnej migracji, przeprowadzają kontrole dotyczące
legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski oraz legalności zatrudnienia
cudzoziemców i prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Realizują czynności
związane z przyjmowaniem wniosków od cudzoziemców o nadanie statusu uchodźcy, a
także weryfikują dokumenty uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.
Do zadań funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszcz należy również ochrona
szlaków komunikacyjnych o znaczeniu międzynarodowym, zarówno drogowych, jak i
kolejowych.