cykl bezpłatnych szkoleń i wsparcia biznesowego online dla

Komentarze

Transkrypt

cykl bezpłatnych szkoleń i wsparcia biznesowego online dla
Kompleksowe wsparcie szkoleniowe dla firm z sektora MSP z woj. opolskiego nr POKL.08.01.01-16-183/12
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
CYKL BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ I WSPARCIA BIZNESOWEGO ONLINE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Zapraszamy przedsiębiorców, którzy:
 Posiadają status mikro lub małego przedsiębiorstwa (od 2 do 49 zatrudnionych);
 prowadzą działalność gospodarczą (posiadają siedzibę, oddział, filię lub inną dozwoloną prawnie formę
organizacyjną) na terenie województwa opolskiego;
 działają w jednej z branż : spożywczej, usługowej, metalurgicznej, chemicznej;
 nie korzystali dotąd ze wsparcia szkoleniowego udzielonego w województwie opolskim w ramach Poddziałania
8.1.1 PO KL, w latach 2007-2010;
Wartość udziału w projekcie to 5 000 PLN – Przedsiębiorcy otrzymują je bezpłatnie.
Cykl szkoleń obejmuje 10 jednodniowych spotkań (raz lub dwa razy w miesiącu) w sali szkoleniowej w Opolu,
przy ul. Reymonta 45 oraz 24 godziny indywidualnych szkoleń - konsultacji w trybie on-line
Obszary wsparcia online:




Pomoc prawna - prawo gospodarcze, prawo spółek, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo cywilne, windykacja, inne
gałęzie prawa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej , dot. konkretnych branż.
Pozyskanie zewnętrznego finansowania inwestycji- nowa perspektywa fundusze unijne i krajowe, kredyty, leasing,
pozyskanie kapitału z rynku NewConnect, factoring-realne możliwości, koszty i korzyści.
Optymalizacja podatkowa: optymalizacja kosztowa ,OPTYMALNE formy prawno-podatkowe, przekształcenia
Skuteczne pozyskiwanie klientów: optymalne działania SEO (pozycjonowanie), SEM (linki sponsorowane), reklama
społecznościowa, marketing afiliacyjny, reklama banerowa.
Tematy szkoleń stacjonarnych (pierwszy cykl już się rozpoczął, ale można dołączyć w dowolnym momencie)










Finanse dla niefinansistów – kompendium wiedzy o finansach dla przedsiębiorców
Wystąpienia publiczne – techniki wystąpień publicznych przydatne również w negocjacjach, mowa ciała, efektywne
posługiwanie się głosem, budowa prezentacji, techniki zaangażowania audytorium, nagranie prezentacji kamerą videoanaliza nagrania
Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych – jak czytać bilans, rachunek wyników i cash - flow
Pracodawca w obliczu zagrożeń - formy zatrudnienia-błędy/skutki, mobbing, dyskryminacja, zadaniowy czas pracy, zakaz
konkurencji, systemy wynagrodzeń, kontrola PIP
Zamówienia publiczne – zasady, procedury i prawo zamówień publicznych z punktu widzenia oferenta
Zarządzanie ryzykiem - ryzyko w działaniach biznesowych, antycypacja w biznesie, proces zarządzania ryzykiem,
identyfikacja i analiza ryzyka, reakcja na ryzyko
Zatrudnianie i zwalnianie menedżerów - podstawy zatrudniania, rozwiązywanie umów z menedżerami, spory z umów z
menedżerami, przedawnienie roszczeń
Odpowiedzialność cywilna i karna właścicieli firm i menedżerów - odpowiedzialność za sprawozdania podatkowe,
ubezpieczenie od odpowiedzialności
Budowa strategii w firmie i mobilizacja do jej realizacji - podstawy dobrego sformułowania strategii, komunikacja strategii,
narzędzia planowania, kanały komunikacji, przekaz, wyznaczanie ról strategicznych firmie).
Wykrywanie nadużyć w firmie - scenariusze rozwiązania problemu, rekomendacje i przeciwdziałanie, kooperacja z
organami ścigania, nieuczciwa konkurencja, ochrona marki i patentów, szpiegostwo, czarny PR, sabotaż
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z koordynatorem projektu:
Katarzyna Łasak, Polski Instytut Dyrektorów, tel. 22 5829530
Więcej informacji na www.msp-opole.pl
Fundacja Polski Instytut Dyrektorów
Pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa
tel: 22 582 95 30, mail: [email protected], www.pid.org.pl , www.msp-opole.pl

Podobne dokumenty