próbny sprawdzian z nową erą część 2. język angielski

Komentarze

Transkrypt

próbny sprawdzian z nową erą część 2. język angielski
WPISUJE UCZEŃ
KOD
IMIĘ I NAZWISKO *
* nieobowiązkowe
PRÓBNY SPRAWDZIAN Z NOWĄ ERĄ
CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw zadań zawiera 15 stron (zadania 1–11) i kartę odpowiedzi.
Ewentualny brak zgłoś nauczycielowi nadzorującemu sprawdzian.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod oraz imię i nazwisko.
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
4. Teksty do zadań od 1. do 4. zostaną odtworzone z płyty CD.
5. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
Nie używaj korektora.
6. W niektórych zadaniach podanych jest kilka odpowiedzi do wyboru,
np. od A do F. Odpowiada im następujący układ na karcie odpowiedzi:
A
B
C
D
E
C
D
E
C
D
F
Powodzenia!
Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
LISTOPAD 2015
Czas pracy:
45 minut
F
7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zamaluj kratkę z inną literą, np.
A
Uprawnienia ucznia
do nieprzenoszenia
zaznaczeń na kartę
F
Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj na karcie odpowiedzi kratkę z odpowiadającą
jej literą, np. gdy wybierzesz odpowiedź B:
A
UZUPEŁNIA ZESPÓŁ
NADZORUJĄCY
Liczba punktów
do uzyskania: 40
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
Zadanie 1. (0–3)
Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu zdecyduj, czy
podane zdania (1.1.–1.3.) są prawdziwe (TAK), czy fałszywe (NIE). Wpisz znak X w kratkę obok
poprawnej odpowiedzi.
1.1. Jill i jej siostra są do siebie podobne.
TAK
NIE
1.2. Chłopiec opowiada, kim chciałby zostać.
TAK
NIE
1.3. Mama z synem wybierają się do kina.
TAK
NIE
Zadanie 2. (0–3)
Usłyszysz dwukrotnie trzy dialogi (2.1.–2.3.). Do każdego z nich dopasuj miejsce, w którym dialog
się odbywa (A–D). Wpisz rozwiązania w kratki.
Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego dialogu.
A.
B.
C.
D.
2.1.2.2. 2.3.
2 z 15
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
Zadanie 3. (0–4)
Usłyszysz dwukrotnie dialog. Na podstawie informacji w nim zawartych dopasuj do każdego imienia
(3.1.–3.4.) właściwą postać (A–E) przedstawioną na obrazku. Wpisz odpowiednią literę w kratkę
obok każdego imienia.
Uwaga! Jedna postać na obrazku, oznaczona literą, jest przedstawiona dodatkowo i nie pasuje
do żadnego imienia.
3.1. Diana
3.2. Natalia
3.3. Isabel 3.4. Gemma
3 z 15
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
Zadanie 4. (0–5)
Usłyszysz dwukrotnie pięć tekstów. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu w zadaniach
4.1.–4.5. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi A, B
albo C.
4.1. Który chłopiec wykonał wszystkie polecenia lekarza?
A.
B.
C.
4.2. Gdzie Megan najbardziej lubi spędzać wakacje?
A.
B.
C.
4.3. O której godzinie chłopiec wraca ze szkoły?
A.
B.
16 : 00
C.
15 : 00
4 z 15
14 : 00
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
4.4. Jaki jest ulubiony sport Jacka?
A.
B.
C.
4.5. Co dzieci chcą kupić mamie na urodziny?
A.
B.
C.
Przenieś rozwiązania zadań od 1. do 4. na kartę odpowiedzi!
5 z 15
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
Zadanie 5. (0–3)
Uzupełnij każdą rozmowę brakującą wypowiedzią. Wpisz w każdą kratkę literę A, B albo C.
What does your sister
look like?
5.1.
A.She likes roller skating.
B.She’s English.
C.She’s tall and slim.
Can I have the bread,
please?
5.2.
A.Yes, please.
B.Oh, thanks!
C.Sure, here you are.
We lost
again.
5.3.
A.You’re the champions!
B.Oh, no! That’s a pity!
C.Good luck!
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
6 z 15
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
Zadanie 6. (0–5)
Dla każdej z opisanych sytuacji (6.1.–6.5.) wybierz właściwą reakcję (A–F). Wpisz odpowiednią
literę w kratkę obok każdego opisu sytuacji.
Uwaga! Jedna reakcja nie pasuje do żadnej sytuacji.
6.1. Mama pyta Cię, co chcesz zjeść na lunch. Co jej odpowiesz?
6.2. C
hcesz poprosić kolegę, aby przeliterował nazwę restauracji, do której idziecie. Co powiesz?
6.3. Koleżanka pyta Cię, co robisz w najbliższy weekend. Co jej odpowiesz?
6.4. Kolega pyta Cię, kim jest z zawodu Twój tata. Co mu odpowiesz?
6.5. Turysta pyta Cię, gdzie jest najbliższa restauracja. Co mu odpowiesz? A. Can you spell the name of the restaurant, please?
B. I’m sorry, but I’m not going to a restaurant.
C. He’s a chef. He works in an Italian restaurant.
D. I would like a pizza from an Italian restaurant.
E. We’re having a family dinner at a restaurant.
F. It’s about 100 metres from here, opposite the cinema.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
7 z 15
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
Zadanie 7. (0–3)
W zdaniach 7.1.–7.3. wybierz właściwe uzupełnienie, zgodne z ilustracją. Wpisz znak X w kratkę
obok odpowiedzi A, B albo C.
8 z 15
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
7.1. The little children are
A. playing basketball.
B. making a sandcastle.
C. sailing.
7.2. The mother is sitting
A. on a blanket.
B. on a chair.
C. on the sand.
7.3. What’s the weather like?
A. It’s cloudy.
B. It’s rainy.
C. It’s sunny.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
9 z 15
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
Zadanie 8. (0–3)
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają
luki 8.1.–8.3. Wpisz odpowiednią literę (A–F) obok numeru każdej luki.
Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.
A. is
B. on
C. are
D. at
Hi Teresa,
I’m 8.1. ____ holiday with my
friends in Greece and I’m having
an amazing time.
We 8.2. ____ staying in a cosy hotel
near the beach. The weather is great
and the 8.3. ____ is delicious.
I can’t wait to see you!
Love,
Jessica
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
10 z 15
E. meals
F. food
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
Zadanie 9. (0–3)
Zdecyduj, o czym jest każdy tekst (9.1.–9.3.). Dopasuj do każdego tekstu właściwy temat (A–D).
Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.
Uwaga! Jeden temat nie pasuje do żadnego tekstu.
A. a hospital
B. a doctor
C. a language school
D. a teacher
9.1. This place is special. You
don’t have regular English
classes. You spend your time
with native speakers and learn
to do everyday activities, such as
cooking, playing sports, dancing.
9.2. It is really busy, usually
at weekends when there are
a lot of accidents. Many people
work here, not only doctors
and nurses. You can have
an X-ray or an operation here.
This text is about
This text is about
.
9.3. I’m often very tired because
I have to work long hours. I talk
to patients before their
operations. I love my job because
I’ve always wanted to save
people’s lives.
This text is about
.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
11 z 15
.
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
Zadanie 10. (0–4)
Przeczytaj teksty (A–E). Uzupełnij tabelę, wpisując w każdą kratkę (10.1.–10.4.) odpowiednią literę,
którą oznaczony jest tekst.
Uwaga! Jeden tekst pozostanie niewykorzystany.
Rob
odpowiada:
Mama pyta:
Do you know how much a tennis lesson costs?
Yes, I do.
Do you know when to buy a cheap tennis racket?
Yes, I do.
Do you know where you can watch
a tennis match?
Yes, I do.
Do you know who the best tennis player in your
school is?
Yes, I do.
12 z 15
Z którego tekstu Rob
dowiedział się o tym?
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
A.
B.
Message
From:
[email protected]
To:
[email protected]
Subject: Hi!
If you’re interested in sport, you can
watch a tennis match at Wimbledon.
There are still free seats for the trip to
London.
If you want to go, please give your
name at the school office before
Wednesday.
Hi Robbie,
How are you? Do you still play tennis?
I joined a new tennis club two months ago.
It’s much better than my last one because
you can invite friends to play.
Would you like to play with me next Friday?
If you haven’t got a tennis racket, I can lend
you one of mine.
Bye for now!
Marco
C.
D.
JOIN OUR TENNIS CLUB!
Tuesday lunchtime
12:30 – 1:30
Rob,
You won’t believe
it but I’ve won
the School Tennis
Competition. I’m
so happy!
Love,
Anna
Friday after school
2:15 – 3:30
_________________________
Professional equipment
•
Experienced instructors
•
Low prices (£10/hour)
•
E.
Small friendly groups
_________________________
SALE next weekend!
For more information visit:
www.theacademytennisschool.co.uk
Hundreds of sports items
will be HALF-PRICE
for two days only!
Super special offers
on tennis equipment!
DON’T MISS IT!
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
13 z 15
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
Zadanie 11. (0–4)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź na pytania 11.1–11.4. Wpisz znak X w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.
Message
From:
[email protected]
To:
[email protected]
Subject: Hi!
Dear Luke,
Thanks for your last email. It was great to hear from you!
I’m in London now and I’m staying at a lovely hotel with my friends. Tomorrow
we’re going shopping. I can’t wait! You know I love shopping. I’m going to buy
a nice dress and a pair of shoes. Carla needs a warm jumper and a pair of boots.
At about half past one we’re going to have lunch. There’s a fantastic Italian restaurant
near our hotel. They have fish, spaghetti with meat and many kinds of pizza.
I don’t like meat or fish, so I think I’ll have a vegetarian pizza. At half past two
we’re going to the cinema, so we are in a hurry.
I’m coming back on Friday night. The bus is at 10:40 p.m. I won’t take a taxi because
my dad is going to pick me up from the station. He’s got a new car.
Hope you’re OK. See you soon!
Sue
11.1. What is Sue going to buy?
A.
B.
C.
14 z 15
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
11.2. When is Sue going to have lunch?
A.
B.
12 : 30
C.
13 : 30
14 : 30
11.3. What is Sue having for lunch?
A.
B.
C.
11.4. How is Sue getting home from the station?
A.
B.
C.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi!
15 z 15
Próbny sprawdzian z Nową Erą
Część 2. Język angielski
WPISUJE UCZEŃ
KOD
IMIĘ I NAZWISKO *
* nieobowiązkowe
1.1
T
N
6.1
A
B
C
D
E
F
1.2
T
N
6.2
A
B
C
D
E
F
1.3
T
N
6.3
A
B
C
D
E
F
2.1
A
B
C
D
6.4
A
B
C
D
E
F
2.2
A
B
C
D
6.5
A
B
C
D
E
F
2.3
A
B
C
D
7.1
A
B
C
3.1
A
B
C
D
E
7.2
A
B
C
3.2
A
B
C
D
E
7.3
A
B
C
3.3
A
B
C
D
E
8.1
A
B
C
D
E
F
3.4
A
B
C
D
E
8.2
A
B
C
D
E
F
4.1
A
B
C
8.3
A
B
C
D
E
F
4.2
A
B
C
9.1
A
B
C
D
4.3
A
B
C
9.2
A
B
C
D
4.4
A
B
C
9.3
A
B
C
D
4.5
A
B
C
10.1
A
B
C
D
E
5.1
A
B
C
10.2
A
B
C
D
E
5.2
A
B
C
10.3
A
B
C
D
E
5.3
A
B
C
10.4
A
B
C
D
E
11.1
A
B
C
11.2
A
B
C
11.3
A
B
C
11.4
A
B
C
Copyright by Nowa Era Sp. z o.o.
nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę
Odpowiedzi
Nr zad.
Uprawnienia ucznia do
Odpowiedzi
Nr zad.
UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY
KARTA ODPOWIEDZI

Podobne dokumenty