ZGODA NA UDZIAŁ W DYSKOTECE Słupca, dn

Komentarze

Transkrypt

ZGODA NA UDZIAŁ W DYSKOTECE Słupca, dn
ZGODA NA UDZIAŁ W DYSKOTECE
Słupca, dn…………….………
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki*…………………………………………………
ucznia/uczennicy klasy ………….. w szkolnej dyskotece, która odbędzie się w dniu 14. 02 (wtorek)
w godzinach: 15.30-17.00 klasy I-III*/ 17.30-19.00 klasy IV-VI*
Oświadczam równocześnie, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka do
momentu przybycia do szkoły oraz bezpieczeństwo po zakończonej zabawie.
Po zakończeniu dyskoteki
pozwalam na samodzielny powrót do domu*
odbiorę dziecko osobiście*
Wyrażam zgodę na spożywanie ciasteczek oraz soczków, zakupionych podczas dyskoteki.
dziecko wróci z inną osobą………………………………….Telefon kontaktowy: ………………………
……..……….…………………
Podpis rodzica (prawnego opiekuna)
*podkreśl właściwe
ZGODA NA UDZIAŁ W DYSKOTECE
Słupca, dn…………….………
Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki*…………………………………………………
ucznia/uczennicy klasy ………….. w szkolnej dyskotece, która odbędzie się w dniu 14. 02 (wtorek)
w godzinach: 15.30-17.00 klasy I-III*/ 17.30-19.00 klasy IV-VI*
Oświadczam równocześnie, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka do
momentu przybycia do szkoły oraz bezpieczeństwo po zakończonej zabawie.
Po zakończeniu dyskoteki
odbiorę dziecko osobiście*
pozwalam na samodzielny powrót do domu*
Wyrażam zgodę na spożywanie ciasteczek oraz soczków, zakupionych podczas dyskoteki.
dziecko wróci z inną osobą………………………………….Telefon kontaktowy: ………………………
……..……….…………………
Podpis rodzica (prawnego opiekuna)
*podkreśl właściwe