III Dni Kultury Solidarności hasło „Seniorzy i solidarność

Komentarze

Transkrypt

III Dni Kultury Solidarności hasło „Seniorzy i solidarność
III Dni Kultury Solidarności
hasło „Seniorzy i solidarność międzypokoleniowa”
Konferencja pn. „Aktywność społeczna osób starszych – inspiracje i możliwości pozyskania
środków na realizację projektów”
Data: 16 listopada 2012 roku , godz. 11 - 14
Miejsce: Biurowiec Delta, ul. Towarowa 35, Poznań
Cel spotkania: prezentacja Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na
lata 2012-2013, pokazanie różnych możliwości finansowania projektów, prezentacja dobrych praktyk
w zakresie działań na rzecz seniorów.
Grupa docelowa: organizacje pozarządowe i instytucje działające na rzecz osób starszych,
w tym uniwersytety trzeciego wieku z Województwa Wielkopolskiego.
11.00 – 11.10 rozpoczęcie spotkania
11.10 – 11.40 Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013,
Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
11.40 – 11.55 Wprowadzenie do Wielkopolskiego programu na rzecz osób starszych, Aleksandra
Krawczyk, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
11.55 – 12.20 Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programy Współpracy, Izabela Urbańska,
ECORYS Polska Spółka z o.o.
12.20 – 12.30 Formy współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami
pozarządowymi, Sylwia Pełtak, ROPS
12.30 – 13.00 przerwa
13.00 – 13.10 Projekt AWAKE – „Obudź się! – Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i
doświadczeniu”, program Grundtvig, Centrum Inicjatyw Senioralnych
13.10 – 13.20 Równe Babki – herstorie Kalisza, Kalina Michocka, Stowarzyszenie „Żywa”
13.20 – 13.30 Wiemy, decydujemy, zmieniamy, Karolina Bloch, Klub Seniora Jaśki z Ostroroga
13.30 – 13.40 Ocalić ślad, zrozumieć świat, Maria Serafin, Stowarzyszenie Koniński Uniwersytet
Trzeciego Wieku
13.40 – 14.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

Podobne dokumenty