Katalog FARM

Komentarze

Transkrypt

Katalog FARM
Niezbędnik
nowoczesnego
hodowcy
www.hypred.pl
W dobie rosnących wydajności i coraz bardziej zaawansowanego
rolnictwa, szerokiego dostępu do najnowszych maszyn, najlepszej
genetyki czy wyszukanych dodatków paszowych, łatwo stracić
z oczu faktyczny cel naszej pracy – produkcję najwyższej jakości
mleka, ale też bezpieczeństwo samego zwierzęcia, jak i finalnego
odbiorcy tego surowca – człowieka.
Jako firma HYPRED, mamy ze sobą bogaty bagaż 30 lat doświadczeń, jako światowy lider i producent rozwiązań
dedykowanych higienie pozyskiwania i przetwarzania mleka. Już sama nazwa naszej Firmy odsłania obszar naszego działania. HYPRED oznacza: HYGIENE PROFESSIONAL and DOMESTIC, czyli szeroki wachlarz rozwiązań dedykowanych higienie, zarówno tej dotyczącej gospodarstwa domowego, jak i przemysłowej: dla gospodarstwa
rolnego czy przemysłu przetwórczego.
Lata wspólnej pracy sprawiają, że możemy oferować najnowocześniejsze rozwiązania, by maksymalnie ułatwić
Państwu pracę, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i higieny. Temat ten staje się
coraz bardziej przyszłościowy, bo już dziś można śmiało powiedzieć, że rynek mleka, tak globalnie, jak i lokalnie,
będzie zależeć właśnie od jakości pozyskiwanego surowca.
Stąd, by wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom, firma HYPRED zmienia się bardzo intensywnie. Począwszy od
nowej siedziby i zupełnie nowej fabryki, gdzie będziemy produkować zarówno te sprawdzone, jak i zupełnie
nowe rozwiązania, po zupełnie nową stronę wizualną naszych materiałów.
Niniejszym, pragnę oddać w Wasze ręce ten – zupełnie nowy katalog produktów/niezbędnik, który – jak wierzę
– przybliży nie tylko czym HYPRED jest dziś, ale pozwoli Wam – podobnie jak nam – śmiało i z ufnością spojrzeć
w przyszłość produkcji mleka, w którą wyruszymy wspólnie!
Agata Stolarska
Prezes HYPRED Polska
2
O firmie / 4
HYPRED Polska /7
HYPRED Historia firmy /8
Higiena i dobrostan w gospodarstwie – infografika /10
Hala udojowa – infografika /12
Higiena przedudojowa /12
Higiena poudojowa /18
Higiena urządzeń udojowych /26
Higiena środowiska /32
Kremy /38
Suplementy diety Hy-diet /40
Akcesoria /44
Nowe etykiety – legenda / 46
Audyty /48
QMP /50
CLP /51
3
Od przeszło 50 lat grupa ROULLIER dostarcza nowoczesnych
i kompleksowych rozwiązań dla rolnictwa, w tym dla swej największej grupy odbiorców – producentów mleka. Produkty
firmy HYPRED – będącej częścią koncernu ROULLIER, charakteryzują się wysoką innowacyjnością i wyróżniają się na rynku
unikalnymi rozwiązaniami, w tym wieloma autorskimi.
„Firma HYPRED jest
niekwestionowanym liderem
dostarczającym rozwiązań dla
szeroko rozumianej higieny
pozyskiwania mleka
i dobrostanu zwierząt.”
DORADZTWO
Firma, to ludzie. Tym samym pragnienie dostarczania najlepszego DORADZTWA, realizujemy poprzez
zespół wykwalifikowanych specjalistów – zarówno związanych z produkcją, jak i bezpośrednim doradztwem w Waszych gospodarstwach. To właśnie Ci specjaliści odwiedzają Wasze gospodarstwa każdego
dnia, dostarczając swoją wiedzę, doświadczenie i unikatowe rozwiązania.
INNOWACJE
Na równi ze wsparciem doradczym stawiamy na INNOWACJE i rozwój. Dzięki trzem głównym centrom
badawczym rozsianym na całym świecie, staramy się stale wybiegać naprzeciw zmieniającym się potrzebom i warunkom nowoczesnej hodowli, tak by móc dostosować nasze rozwiązania do Państwa indywidualnych potrzeb.
PARTNERSTWO
Partnerstwo, z kolei, może być zrealizowane wyłącznie gdy fachowe Doradztwo, spotyka się z zaawansowanymi i Innowacyjnymi produktami. Wierzymy, że wszędzie gdzie pojawi się dialog, pojawi się Partnerstwo – wymiana doświadczeń i uzupełnianie się na drodze wieloletniej relacji: Klient-Doradca.
Od lat z sukcesem i zaangażowaniem docieramy do najlepszych
polskich gospodarstw ze środkami higieny zarówno przed- jak
i poudojowej oraz produktami dedykowanymi higienie instalacji udojowej. Nowym, lecz równie ważnym i przyszłościowym
obszarem naszych poszukiwań są gamy produktów dedykowanych żywieniu bydła.
4
MOTTEM FIRMY HYPRED,
PODOBNIE JAK I CAŁEGO KONCERNU
ROULLIER JEST:
DORADZTWO,
INNOWACJA,
PARTNERSTWO.
3,1
7,000
2,000
46
miliarda Euro obrotu*
*dane za rok 2013
wszystkich pracowników
na świecie
doradców
techniczno-handlowych
na świecie
krajów, w których
obecne są nasze filie
5
Firma HYPRED powstała 30 lat temu w Dinard we Francji (Bretania), gdzie znajduje się siedziba firmy HYPRED, jak i całego
koncernu ROULLIER. W Dinard znajduje się też centrum badawcze oraz główna fabryka, produkująca szerokie portfolio
rozwiązań dedykowanych higienie pozyskiwania mleka, jak
i przemysłowi przetwórczemu.
W oczach każdego z naszych klientów, pragniemy być firmą,
która przeciera szlaki i wychodzi naprzeciw zagadnieniom
produkcji mleka. Staramy się używać do tego narzędzi takich
jak audyty, tak w gospodarstwach, jak i w przemyśle przetwórczym, by zaproponować optymalne dla każdego klienta
rozwiązanie.
Dzięki połączeniu fachowego doradztwa naszych specjalistów i innowacyjnych produktów HYPRED, jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw wyzwaniom rosnących wydajności, aby
ostatecznym efektem była nie tylko ilość, ale wysoka jakość
produkcji, bo tylko ta decyduje o sukcesie hodowcy!
6
HYPRED Polska
Nowa siedziba, nowa fabryka
Wielkie zmiany mają miejsce nie tylko na świecie, ale przede wszystkim w Polsce. W marcu 2015 roku została
oddana nowa fabryka HYPRED – druga co do wielkości i możliwości jednostka produkcyjna HYPRED na świecie. Fabryka zlokalizowana w Niepruszewie, będzie odpowiedzialna za zaopatrzenie nie tylko rynku krajowego,
ale też krajów Europy centralno-wschodniej.
Planowane możliwości produkcyjne, już w przeciągu roku od
startu fabryki, powinny osiągnąć ponad 10 000 ton rocznie.
Co więcej, polska fabryka będzie jedynym zakładem
produkcyjnym w grupie ROULLIER, który będzie w stanie
produkować wyroby oparte o nadtlenek wodoru w stężeniu
50% – to znaczący wynik na tle pozostałych, niemal 80 fabryk
należących do koncernu.
7
HYPRED w Polsce i na świecie
Historia firmy
1987
1985
Powstanie firmy
HYPRED dedykowanej
higienie gospodarskiej
Wydzielenie
z HYPRED działów
higieny przemysłowej
i transportowej
W ramach dalszego rozwoju,
powstają kolejne działy
firmy HYPRED:
Grupa rozwija swoją
FOOD – dedykowany
aktywność w obszarze
przemysłowej higienie
gospodarskim, dostarczając
spożywczej oraz
unikatowych rozwiązań
TRANSNET – obejmujący
przeznaczonych higienie
swym zasięgiem środki
pozyskiwania mleka.
higieniczne dedykowane
transportowi masowemu.
1959
Powstanie Grupy
ROULLIER Timac Agro
Pierwsza historyczna działalność Grupy,
specjalizująca się w odżywianiu roślin i żywieniu
zwierząt, dostarczająca wysokiej jakości nawozów
mineralnych dla sektora rolniczego.
8
2012
Kolejny wewnętrzny
podział w ramach
struktur HYPRED
2013
NUTRITION, w skład której
Pełna integracja
Laboratoriów
ADITEC i firmy
HYPRED
weszła inna spółka należąca
Przemianowanie spółki
W ramach nowej strategii,
powstaje dywizja ANIMAL
do Grupy Roullier
ADITEC na HY-NUTRITION.
– Laboratoria ADITEC.
Od tej pory ADITEC,
jako część HYPRED, jest
odpowiedzialna za rozwój
linii dedykowanych
żywieniu bydła.
2015
Fabryka
HYPRED
w Polsce
Otwarcie drugiej – co do
wielkości – na świecie fabryki
HYPRED. Fabryka produkuje
pełny asortyment produktów
dedykowanych higienie
30
500
200
103
17
gospodarskiej i przemysłowej
lat doświadczenia
w dziedzinie higieny
na potrzeby krajów Europy
centralno-wschodniej.
wszystkich
pracowników
specjalistów ds. higieny
103 mln Euro obrotu*
* dane za rok 2013
zakładów produkcyjnych na świecie
o łącznej produkcji przeszło 100 000 ton
9
Obora – higiena
i dobrostan w
gospodarstwie
– kluczowe zagadnienia
szpital
hala udojowa
porodówka
cielętnik
ganki paszowe – racice
choroby metaboliczne - bolusy
dezynfekcja ściółki
zapobieganie biegunkom
mycie i dezynfekcja pomieszczeń
(obora, hala udojowa, budki)
10
Hala udojowa –
kluczowe zagadnienia
higieny doju
zbiornik mleka
Higiena poudojowa
Higiena przedudojowa
mycie i dezynfekcja
urządzeń udojowych
Higiena
urządzeń udojowych
Czystość urządzeń udojowych to podstawa
wysokich parametrów mleka.
Higiena na hali udojowej to ważny aspekt
zdrowotności wymienia.
11
Higiena przedudojowa
to klucz do prewencji
mastitis i poprawnej
stymulacji wymienia.
12
HIGIENA
PRZEDUDOJOWA
CEL
–– Czyste i zdezynfekowane wymię
–– Ochrona wymienia przed bakteriami środowiskowymi
–– Odpowiednie przygotowanie wymienia przed dojem
–– Zdezynfekowane ręce dojarza
ZAGROŻENIA
–– Patogeny środowiskowe na strzykach – ryzyko mastitis
–– Niewystarczająca stymulacja wymienia przed dojem – ryzyko pustodoju
–– Uszkodzenia zwieracza strzyku – otwarte wrota dla bakterii
–– Przenoszenie się patogenów pomiędzy krowami poprzez ręce dojarza
DOBRA PRAKTYKA
–– Stosowanie produktów o silnym działaniu czyszczącym
i dezynfekcyjnym
–– Dbałość o skórę wymienia poprzez stosowanie produktów z dodatkami
kosmetycznymi
–– Higiena przedudojowa, jako działanie wspomagające wydzielanie
oksytocyny – profilaktyka wynicowania zwieracza strzyku
13
HIGIENA PRZEDUDOJOWA
1
Higiena przedudojowa to integralna część higieny pozyskiwania mleka. Wraz z pozostałymi działaniami higienicznymi, pozwala pozyskiwać mleko o wysokiej jakości.
Głównym problemem hodowców bydła jest mastitis (zapalenie wymienia). Jest to
schorzenie generujące najwyższe koszty. Leczenie to doraźne działanie rolnika, wiążące się z ogromnymi stratami. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie problemowi zanim się pojawi.
2
Higiena przedudojowa ma za zadanie przygotowanie wymienia do doju, poprzez:
Stymulacjazwymienia
oczyszczenie
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń,
Kwas fosforowy
Kwas azotowy
Wyres oddawania mleka bez odpowiedniej stymulacji wymienia
dezynfekcję z pokrywających strzyk patogenów,
7
stymulację uwalniania oksytocyny
APLIKACJA
6
minimalizacja
przenoszenia patogenów na zwierzęta poprzez ręce dojarza
5
Niezbędna
jest na obiektach, gdzie występują bakterie zakaźne tj. gronkowiec złocisty
4
DZIAŁANIE
(Staphylococcus
aureus) oraz paciorkowiec bezmleczności (Streptococcus agalactiae).
3
3
2
1
2
EFEKTdo wydzieRównie
ważną1 funkcją jest stymulacja,
czyli fizyczne pobudzenie krowy
Osady nie zostają całkowicie usunięte
Osady całkowicie usunięte
czas dojenia (minuty)
0
wydajnośćoksytocyny – hormonu oddawania mleka. Skraca to czas doju, jak i zapobiega
lania
0
1
2
3
kwas
tzw. pustodojom, a w konsekwencji wynicowaniu się zwieracza kanału strzykowego.
osady organiczne
osady mineralne
Stymulacja wymienia
Stymulacja wymienia
6
7
5
6
4
5
Wyres oddawania mleka bez odpowiedniej stymulacji wymienia
Wyres wydalania mleka z odpowiednim przygotowaniem wymienia
3
4
przewodność
właściwa
2
3
1
przewodność
właściwa
2
czas dojenia (min)
0
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
1
1
wydajność
4
Kwas usuwa osady mineralne
Kwas usuwa osady mineralne i organiczne
przewodność
właściwa
4,5
2
wydajność
0
1
2
3
Dobrze dobrana i zastosowana higiena przedudojowa, to zdrowe, czyste i suche wymię, oraz krótszy i bardziej komfortowy dój. Najlepsze metody przeprowadzenia higie-
Stymulacja wymienia
ny przedudojowej to:
Wyres wydalania mleka z odpowiednim przygotowaniem wymienia
stosowanie piany nakładanej bezpośrednio na strzyk za pomocą kubka
6
pianowego (gotowa lub w formie skoncentrowanej)
5
4
preparaty – zarówno w płynie jak też w formie proszku – do przygotowania
3
roztworu do mycia i dezynfekcji ścierek wielokrotnego użytku,
przewodność
właściwa
2
nasączane, jednorazowe ręczniki papierowe.
1
spraying jako alternatywna metoda, popularna zwłaszcza w dużych obiektach.
rękawice jednorazowe jako skuteczna metoda minimalizacji przenoszenia
0
wydajność
0
0,5
1
1,5
patogenów pomiędzy zwierzętami.
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA PREPARATÓW DO HIGIENY PRZEDUDOJOWEJ
Rodzaj/Nazwa
Piana
Prefoam +
Prefoam
¢¢¢ | 
¢¢ | 
Hyproderm
Dermisan +
doskonałe
bardzo dobre
dobre
dezynfekcja
¢¢¢
¢¢
¢
kosmetyka



Hypra FC
¢¢ | 
¢¢ | 
Koncentrat do mycia
Skuteczność działania
Hypra’zur
¢¢¢ | 
Proszek
14
czas dojenia (minuty)
0
¢¢ | 
2
2,5
dezynfekcja ¢¢¢
kosmetyka 
Gotowa piana do stosowania przed udojem o silnym i natychmiastowym działaniu dezynfekcyjnym, dzięki zastosowaniu
innowacyjnego, aktywnego kompleksu LSA (unikatowa formuła kwasu mlekowego i salicylowego). Produkt bardzo skuteczny w prewencji mastitis, zalecany przede wszystkim dla
gospodarstw o podwyższonym ryzyku występowania bak-
Higiena przedudojowa
Prefoam +
terii środowiskowych (e. coli) powodujących ostre zapalenia
kliniczne. Aktywna piana, długo utrzymująca się na strzyku o
jednorodnej strukturze.
5
kg
10
kg
60
kg
200 1000
kg
kg
–– kompleks LSA – doskonałe działanie dezynfekcyjne
–– wysokiej jakości piana
–– pełne mycie, dezynfekcja i stymulacja wymienia przed
dojem
Hypra’zur
dezynfekcja ¢¢¢
kosmetyka 
Hypra’zur to produkt w postaci aktywnego proszku. Może
być stosowany jako proszek do prania ściereczek w pralkach,
jak i po rozpuszczeniu w wodzie, do namaczania i przechowywania ściereczek pomiędzy dojami. HYPRA’ZUR zawiera kwas
nadoctowy – środek o silnych właściwościach dezynfekcyjnych i biobójczych, który nie wykazuje ŻADNEGO działania
hamującego dla bakterii mlekowych. Dodatek aktywnego
tlenu oraz czynnych środków wybielających, wraz z musującym działaniem produktu, to doskonałe działanie fizyczne
oraz mechaniczne, usuwające ze ściereczek wszelkie zabrudzenia.
10
kg
20
kg
–– doskonały do prania i namaczania ściereczek
–– silne działanie dezynfekcyjne dzięki kwasowi
nadoctowemu
–– żadnego działania hamującego na korzystne bakterie
mlekowe
15
Prefoam
dezynfekcja ¢¢
kosmetyka 
Gotowy preparat pianowy do mycia i dezynfekcji strzyków przed
dojem, stosowany przy użyciu kubka pianowego. Substancją dezynfekującą jest kwas mlekowy. Metoda mycia pianowego zapewnia
szybkie i skuteczne rozmiękczenie i usuwanie zabrudzeń strzyków
bez ryzyka przenoszenia drobnoustrojów. Dodatkowo dzięki strukturze produktu, zapewnia masaż strzyków, co stymuluje wydzielanie
oksytocyny, a tym samym skraca czas doju.
5
kg
10
kg
20
kg
60
kg
200 1000
kg
kg
–– wysokiej jakości piana
–– pełne mycie i działanie kosmetyczne
–– doskonała stymulacja wymienia przed dojem
Dermisan Plus
dezynfekcja ¢¢
kosmetyka 
Delikatny koncentrat przeznaczony do mycia i wstępnej dezynfekcji wymion za pomocą ściereczek (np. Blue Lavette) lub ręczników
jednorazowych. Preparat o przyjemnym zapachu zapewniający długotrwały efekt nawilżający i pielęgnujący skórę wymienia. Zawiera
w składzie aminy czwartorzędowe. Stosować w roztworze 0,5% w letniej wodzie. Wyjątkowy skład produktu pozwala także na pielęgnacje
rąk dojarza.
5
kg
16
10
kg
22
kg
60
kg
200 1000
kg
kg
–– doskonale usuwa wszelkie zabrudzenia
–– wstępna dezynfekcja
–– działanie nawilżające na skórę wymienia
dezynfekcja ¢¢
kosmetyka 
Delikatny detergent do mycia wymion za pomocą ściereczek
lub ręczników jednorazowych. Poprawia elastyczność skóry strzyków
eliminujący silne zabrudzenia skóry strzyków. Używać w rozcieńczeniu 0,5% w letniej wodzie.
5
kg
10
kg
21
kg
60
kg
210 1000
kg
kg
Higiena przedudojowa
Hyproderm
–– produkt bardzo wydajny
–– doskonale usuwa zabrudzenia
–– poprawia elastyczność skóry
Hypra FC
dezynfekcja ¢¢
kosmetyka 
Najsilniej skoncentrowana pianka w ofercie Hypred Polska, znajdująca zastosowanie w higienie przedudojowej. Wykazuje skuteczne
właściwości czyszczące dzięki detergentom i niejonowym środkom
powierzchniowo czynnym, które zmiękczają nawet najsilniejsze zabrudzenia. Dzięki swej wysokiej koncentracji (1:9) jest produktem
wyjątkowo wydajnym i ekonomicznym.
10
kg
22
kg
–– niezwykle wydajny koncentrat
–– doskonałe działanie powierzchniowo-czynne
–– usuwa najsilniejsze zabrudzenia
17
Higiena poudojowa
to skuteczne zwalczanie
patogenów zakaźnych
i pielęgnacja skóry strzyków.
18
HIGIENA
POUDOJOWA
CEL
–– Zdezynfekowana skóra strzyków po doju
–– Jak najszybsze i pewne zamknięcie kanału mlecznego
–– Stworzenie bariery przed patogenami ze środowiska
–– Zapewnienie kosmetycznego działania na skórę, przy jednoczesnej
silnej dezynfekcji
ZAGROŻENIA
–– Patogeny środowiskowe na strzykach – ryzyko mastitis
–– Wzrost liczby komórek somatycznych i bakterii w mleku
–– Ryzyko zakażenia krzyżowego – chore krowy zakażają zdrowe
–– Silne środki dezynfekcyjne to ryzyko popękanej skóry = wrota dla
bakterii
DOBRA PRAKTYKA
–– Stosowanie środków o silnych właściwościach dezynfekcyjnych
–– Dbałość o skórę wymienia poprzez stosowanie produktów z dodatkami
kosmetycznymi
–– Dipping (spray) o szerokim działaniu biobójczym jako stały element
profilaktyki przeciw patogenom powodującym mastitis
19
HIGIENA POUDOJOWA
1
2
Zła jakość mleka to nie tylko problemem produkcyjny czy ekonomiczny, ale także
bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia zwierząt. Badania weterynaryjne podają, że
jedna zakażona patogenami powodującymi mastitis krowa, jest w stanie zarazić 6-7
zwierząt, którym zakładany jest ten sam aparat udojowy…
Poudojowy oprysk (spray) lub kąpiel (dipping) strzyków to jedna z najważniejszych
procedur, której celem jest unieszkodliwienie większości zakaźnych czynników
chorobotwórczych.
Dobry produkt pozostaje na skórze strzyków po doju oraz zapewnia ochronę gruczołu mlekowego w czasie, gdy po doju gruczoł strzykowy pozostaje otwarty, a panujące w wymieniu podciśnienie może spowodować „zassanie” patogenów.
3
Proces mycia i dezynfekcji wymaga użycia odpowiednich środków chemicznych.
Najlepiej, gdy jeden środek łączy w sobie właściwości myjące i dezynfekujące. Jednak to nie wszystko!
Oprócz działania biobójczego, konieczna jest ochrona wrażliwej skóry strzyków, poprzez działanie kosmetyczne! Skóra wymienia, a zwłaszcza strzyki, to miejsce gdzie
nowoczesna hodowla i produkcja mleka spotyka się z ekonomią i zarobkiem, jaki
płynie z mleka dla hodowcy!
4
Na koniec pozostaje najważniejszy aspekt – ekonomiczny. Cena nie powinna decydować o jakości higieny w gospodarstwie i oferowanej ochrony! To skuteczność
produktów powinna być punktem wyjścia.
W przeciwnym razie hodowca może narazić się na niepotrzebne i – często bardzo
wysokie – koszty związane nie tylko ze stratami mleka, ale i mniejszą produkcyjnością i koniecznością interwencji weterynaryjnych.
Zawsze profilaktyka jest tańsza niż leczenie!
Źródło strat
Procent
Zmniejszona wydajność za laktację
66%
Mleko nie nadające się do sprzedaży
5,7%
Koszty brakowania krów
22,6%
Dodatkowy koszt pracy
0,1%
Lekarstwa
4,1%
Interwencja lekarza wet.
1,5%
W sumie
100%
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA PREPARATÓW DO HIGIENY POUDOJOWEJ
Rodzaj/
Nazwa
Diping
Golden
Mix
HM Vir
Film+
Iodium TX
Ioderm
PSP
Filmadine
Hyderm
Propisderm
¢¢¢ |  ¢¢¢ |  ¢¢¢ | 
¢¢ | 
¢¢ | 
¢¢ | 
¢¢¢ | 
Spray
Skuteczność działania
20
doskonałe
bardzo dobre
dobre
dezynfekcja
¢¢¢
¢¢
¢
kosmetyka



HM VIR
GOLD
Iodypro
¢¢¢ | 
¢¢ | 
dezynfekcja ¢¢¢
kosmetyka 
Innowacyjny dwuskładnikowy dipping (baza i aktywator
– 50:50), o niespotykanej dotąd sile dezynfekcji, oparty na
dwutlenku chloru oraz kwasie mlekowym. Efektywnie zwalcza bakterie, grzyby oraz wirusy, odpowiadające za mastitis.
Skuteczny w walce z wirusem brodawczycy. Dzięki zawartości
Higiena poudojowa
Golden Mix
kwasu mlekowego i gliceryny, pielęgnuje podrażnioną skórę
strzyków. Produkt unikalny, gwarantujący 16 godzin skuteczności po zmieszaniu składników. Gęsty, nie skapuje ze strzyka,
co minimalizuje jego straty. Skuteczny w niskich temperaturach. Musi być przygotowany w momencie użycia. Golden Mix
jest bezpieczny dla pożytecznych bakterii mlekowych!
10
23
kg
62
kg
kg
22
214
980
kg
229 1050
kg
10
kg
kg
kg
58
kg
kg
––
––
––
––
––
usuwa patogeny powodujące mastitis
gęsty, dwuskładnikowy diping oparty o ClO2
do 16 godzin skuteczności po zmieszaniu
bardzo dobre działanie kosmetyczne
doskonały w okresie letnim
HM Vir Film Plus
dezynfekcja ¢¢¢
kosmetyka 
Gotowy do użycia, gęsty, nieskapujący preparat zapewniający
długotrwałą ochronę strzyków po doju. Dzięki zastosowaniu
innowacyjnego kompleksu LSA (mieszanina kwasu mlekowego i salicylowego), gwarantuje natychmiastowe działanie
bakterio-, wiruso- i grzybobójcze. Dodatkowo wysoki poziom składników kosmetycznych utrzymuje skórę w dobrej
kondycji, uelastyczniając zwieracz strzyku. HM VIR FILM PLUS
zawiera olejki z aloesu i mięty pieprzowej, działające łagodząco i przeciwzapalnie. A dodatek lanoliny, gliceryny i glikolu
propylenowego, działa ujędrniająco na skórę. Posiada także
środki odstraszające owady oraz wyraźnie koloryzujący zielony marker.
5
kg
10
kg
22
kg
60
kg
220 1000
kg
kg
––
––
––
––
––
gęsty i niekapiący dipping
kompleks LSA – doskonałe działanie dezynfekcyjne
produkt o intensywnym działaniu kosmetycznym
zawiera repelenty
doskonały marker skóry strzyków
21
Iodium TX
dezynfekcja ¢¢¢
kosmetyka 
Gęsty preparat zapewniający skuteczną ochronę strzyków
po doju o najwyższej dopuszczalnej koncentracji aktywnego jodu (5000 ppm). Przeznaczony do stosowania w okresie
wiosenno-letnim, w trudnych warunkach hodowlanych lub
problemach z występowaniem patogenów powodujących
mastitis. Zastosowanie substancji pielęgnacyjnych takich
jak gliceryna czy lanolina, sprawia że produkt oprócz silnych
właściwości dezynfekcyjnych, cechuje się znakomitym działaniem kosmetycznym.
5
kg
10,5 22,5
kg
kg
62
kg
223 1010
kg
kg
––
––
––
––
silny środek jodowy – 5000 ppm
zawiera dodatki kosmetyczne
doskonały w okresie wiosenno-letnim
przeznaczony dla trudnych warunków hodowlanych
HM Vir Gold
dezynfekcja ¢¢¢
kosmetyka 
Gotowy do użycia spray do higieny poudojowej, zawierający
w swoim składzie kompleks LSA (kompleks kwasu mlekowego i salicylowego). Wyjątkowy skład oparty na odpowiednio
dobranej kombinacji hydroksykwasów, zapewnia skuteczną
dezynfekcję, a wysoka zawartość składników kosmetycznych
(glikol propylenowy, gliceryna) oraz allantoiny zapewnia
najwyższy poziom ochrony przed uszkodzeniami strzyków.
Płynna konsystencja umożliwia stosowanie produktu w formie sprayingu całego wymienia, co zabezpiecza strzyki między dojami. Zawiera repelenty. Doskonałe rozwiązanie, które
sprawdza się w gospodarstwach posiadających roboty udojowe.
5
kg
22
10
kg
22
kg
60
kg
220 1000
kg
kg
–– LSA – skuteczna dezynfekcja
–– płynna konsystencja – do sprayingu, także w robotach
udojowych
–– zawiera repelenty
Ioderm PSP
dezynfekcja ¢¢
kosmetyka 
ry zapewnia skuteczną dezynfekcję strzyków. Szczególnie zalecany
w trudnych warunkach środowiskowych, a dodatkowy wysoki poziom składników kosmetycznych jak gliceryna oraz lanolina, zapewnia odpowiednią pielęgnację skóry strzyków. Doskonały jako marker
skóry strzyków.
5
kg
10
kg
22
kg
60
kg
200 1000
kg
kg
––
––
––
––
Higiena poudojowa
Gotowy do użycia dipping na bazie aktywnego jodu (3000 ppm), któ-
mocny środek jodowy – 3000 ppm
przeznaczony dla trudnych warunków hodowlanych
doskonałe właściwości kosmetyczne
doskonały marker
Filmadine
dezynfekcja ¢¢
kosmetyka 
Gęsty dipping o działaniu dezynfekcyjnym (bakteriobójczym)
opartym na bazie kwasu mlekowego. Zapobiega podrażnieniom
i pękaniu skóry strzyków, dzięki zawartości gliceryny i mleczanów
anionowych. Produkt nie podrażnia skóry i nie pozostawia żadnych
substancji hamujących w mleku. Wyraźny pomarańczowy marker
sprawia, iż środek jest bardzo widoczny na skórze strzyków. Zawiera
w swoim składzie repelenty.
5
kg
10
kg
22
kg
60
kg
200 1000
kg
kg
––
––
––
––
gęsty diping na bazie kwasu mlekowego
delikatny dla skóry
doskonały marker
zawiera repelenty
23
Propisderm
dezynfekcja ¢¢¢
kosmetyka 
Gotowy do użycia dipping o najwyższej dopuszczalnej koncentracji
chlorheksydyny (5000 ppm), co zapewnia skutecznie działanie bakteriobójcze. Dzięki zawartości allantoiny, lanoliny, gliceryny i sorbitolu,
wspomaga proces regeneracji podrażnionej i uszkodzonej skóry oraz
wspomaga proces gojenia się ran na skórze wymienia.
5
kg
10
kg
22
kg
60
kg
220 1000
kg
kg
–– diping oparty o chlorheksydynę
–– doskonałe właściwości kosmetyczne
–– wspomaga proces gojenia spękanej skóry strzyków
Iodypro
dezynfekcja ¢¢
kosmetyka 
Gotowy do użycia środek w formie sprayu oparty na bazie jodu (5000
ppm), gwarantujący szerokie spektrum działania antyseptycznego
– jest bakterio-, wiruso i grzybobójczy. Dodatkową korzyścią jest
łatwość w użyciu, zarówno jako spray lub w postaci dippingu; jest
bardzo wydajny. Zawarte w produkcie gliceryna i lanolina gwarantują działanie pielęgnacyjne, co doskonale uzupełnia jego właściwości
dezynfekcyjne. Może być stosowany w gospodarstwach posiadających roboty udojowe.
5
kg
24
10
kg
22
kg
60
kg
200 1000
kg
kg
–– silny środek na bazie jodu – 5000 ppm
–– płynna konsystencja – do sprayingu, także w robotach
udojowych
–– działanie kosmetyczne na skórę
Hyderm
dezynfekcja ¢¢
kosmetyka 
chującej się działaniem bakteriobójczym. Dzięki zawartości allantoiny, posiada unikalne właściwości w usuwaniu spękań, podrażnień
oraz wspomaganiu procesu gojenia się ran na skórze strzyków.
10
kg
22
kg
30
kg
60
kg
220 1000
kg
kg
Higiena poudojowa
Gotowy do użycia dipping na bazie chlorheksydyny (3000 ppm) ce-
–– doskonały w procesie gojenia się podrażnień skóry
–– oparty na chlorheksydynie
–– działania bakteriobójcze
25
Najwyższa jakość mleka
rozpoczyna się od pełnej
i skutecznej dezynfekcji
aparatury udojowej.
26
HIGIENA
URZĄDZEŃ
UDOJOWYCH
CEL
–– Pełna dezynfekcja instalacji udojowej – przewodów i zbiornika na
mleko
–– Usunięcie osadów mineralnych i organicznych, tzw. biofilmów
–– Minimalizacja psucia się mleka w trakcie jego przechowywania
–– Minimalizacja przenoszenia patogenów pomiędzy zwierzętami
ZAGROŻENIA
–– Niedostateczne działanie środków, może powodować straty w jakości
mleka – podwyższone ilość bakterii
–– Osady mineralne, a zwłaszcza organiczne to „doskonała” pożywka
dla niekorzystnych bakterii
DOBRA PRAKTYKA
–– Stosowanie środków opartych na kwasie fosforowym i podchlorynach
to gwarancja skutecznego mycia i dezynfekcji
–– Korzystanie z produktów powierzchniowo-czynnych celem pełnego
usuwania osadów
–– Pełna, skuteczna i szybka dezynfekcja kubków udojowych pomiędzy
zwierzętami to ochrona przed mastitis.
27
HIGIENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH
1
Odpowiednie przygotowanie instalacji udojowej jest gwarantem, że mleko będzie
pozyskiwane i przechowywane w odpowiednich i higienicznych warunkach.
Niestosowania się do zaleceń dotyczących higieny urządzeń, czy produkty o niewystarczającej efektywności, często są powodem podniesionego poziomu bakterii
w mleku. Nie ma to nic wspólnego ze zdrowotnością wymienia, a jest wynikiem procesów jakie zachodzą w mleku po doju.
Jednak gdy warunki panujące w instalacji udojowej czy zbiorniku na mleko wskazują
na aktywność niekorzystnych bakterii, „trwałość” mleka drastycznie spada…
2
Podstawowe działania dotyczące czystości instalacji udojowej obejmują stosowanie
produktów:
Kwaśnych
Alkalicznych
Tylko stosowanie produktów o wysokiej jakości, o działaniu powierzchniowo-czynnym, gwarantuje wysoką jakość procesu czyszczenia i dezynfekcji, usuwając osady
mineralne i organiczne.
Usunięcie zarówno pozostałości mleka – jako pożywki dla bakterii – oraz osadów
mineralnych wynikających z zawartości jonów np. metali – czyli tzw. twardej wody,
to cel, który chcemy osiągnąć.
Kwas fosforowy
Kwas azotowy
APLIKACJA
DZIAŁANIE
Kwas usuwa osady mineralne
Kwas usuwa osady mineralne i organiczne
EFEKT
kwas
3
Osady nie zostają całkowicie usunięte
Osady całkowicie usunięte
osady organiczne
osady mineralne
Ostatnim elementem, często pomijanym w higienie urządzeń udojowych, jest dezynfekcja kubków udojowych.
Jedna krowa zarażona patogenami powodującymi mastitis, np. gronkowcem złocistym, jest „w stanie” zarazić kolejnych 6-7 krów, tylko poprzez zakładanie im niezdezynfekowanego aparatu udojowego, którym chwilę wcześniej była dojona chora
ony przewodnie
sztuka… Produkty takie jak INO GRIF, stanowią doskonałe uzupełnienie higieny instalacji udojowej.
czas dojenia (min)
3
28
3,5
4
4,5
Kwaśny koncentrat myjąco-odkamieniający, oparty na kwasie
fosforowym przeznaczony do urządzeń udojowych i schładzających mleko. Radykalnie eliminuje osady mineralne
z mleka oraz kamień z wody. Stosować w roztworze 0,5%
w wodzie o temp. 50-60 °C, produkt jest wydajny i łatwo się
wypłukuje zimną wodą. Produkt niskopieniący, nie powoduje
uszkodzeń oraz korozji elementów stalowych oraz nie przy-
Higiena urządzeń udojowych
Hypracid
spiesza zużycia węży elementów gumowych.
6
kg
12
kg
25
kg
70
kg
240 1200
kg
kg
Hyproclor ED
Zasadowy koncentrat myjąco-dezynfekujący przeznaczony
do urządzeń udojowych i schładzających mleko. Wysoka zawartość aktywnego chloru 500 ppm zapewnia skuteczną dezynfekcję przy zachowaniu wysokich właściwości myjących.
Doskonale usuwa osady organiczne (białko i tłuszcz). Stosować w roztworze 0,6% w wodzie o temp. 50-60 °C, produkt
jest wydajny i łatwo się wypłukuje zimną wodą.
6
kg
12
kg
25
kg
70
kg
230 1200
kg
kg
29
Spulmicid Plus
Kwaśny koncentrat myjąco-odkamieniający, oparty na kwasie azotowym przeznaczony do urządzeń udojowych i schładzających mleko.
Dzięki zawartości kwasu mlekowego jest skuteczny również w myciu
– jednofazowym. Stosować w roztworze 0,5-1% w wodzie o temp.
ok. 40-50˚C, produkt jest wydajny i łatwo się wypłukuje zimną wodą.
Ma właściwości dezynfekcyjne w oparciu o kwas mlekowy przy 1%
roztworze.
12
kg
25
kg
65
kg
240 1150
kg
kg
Hyproclor Plus
Zasadowy koncentrat myjąco-dezynfekujący przeznaczony do urządzeń udojowych i schładzających mleko. Produkt oparty na podchlorynie sodu i wodorotlenku potasu. Preparat przeznaczony do stosowania w systemach otwartych oraz CIP. Zalecany w przypadku
występowania twardej wody. Stosować w roztworze 0,5% w wodzie
o temp. 45-50˚C, produkt jest wydajny i łatwo się wypłukuje zimną
wodą.
12
kg
30
25
kg
70
kg
1200
kg
Płynny, silnie skoncentrowany środek do dezynfekcji aparatów udojowych, oparty na kwasie octowym i nadoctowym oraz nadtlenku
wodoru, które zapewniają skuteczną dezynfekcję aparatów udojowych pomiędzy udojami. Środek jest bakterio, wiruso- i grzybobójczy. Powinien być stosowany w stężeniu 0,3-0,5%. Podczas dezynfekcji aparatów nie ma konieczności płukania sprzętu wodą, środek
bezpieczny dla mleka. Konieczne jest stosowanie w zimnej wodzie.
Niezbędny przy występowaniu bakterii zakaźnych np. gronkowiec
Higiena urządzeń udojowych
Ino Grif
złocisty i paciorkowiec bezmleczności, co minimalizuje ryzyko przenoszenia patogenów pomiędzy krowami. Dzięki stosowaniu, zmniejsza się ilość zapaleń podklinicznych wymienia (subkliniczne mastitis).
10
kg
Plongypro
24
60
210 1100
10
22
60
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
220 1000
kg
kg
14
Hypracid Pulver
kg
14
25
kg
Koncentrat do ręcznego mycia konwi, urządzeń chłodni-
Kwaśny środek w proszku, myjąco-odkamieniający, oparty
czych i sprzętu gospodarczego. Bardzo dobrze odtłuszcza
na kwasie amidosulfonowym, przeznaczony do stosowania
powierzchnie, usuwa zabrudzenia, a dzięki zawartości teflonu
w urządzeniach udojowych. Stosuje się jednofazowo przy
pozostawia umyte powierzchnie błyszczące, czyste bez upo-
użyciu gorącej wody (80-90˚C). Skuteczny przy stężeniu 0,5%.
rczywych zacieków wodnych. Jest wydajny (zalecany 0,5-1%
Radykalnie eliminuje osady mineralne z mleka oraz kamień
roztwór) i zupełnie bezpieczny w użyciu. Może być użytkowa-
z wody.
ny w letniej wodzie.
31
Czyste środowisko bytowania
zwierząt to doskonała
prewencja i klucz do
wysokich wydajności.
32
HIGIENA
ŚRODOWISKOWA
CEL
–– Czyste i zdezynfekowane pomieszczenia inwentarskie
–– Sucha, czysta ściółka i legowiska
–– Stworzenie komfortowych warunków bytowania dla zwierząt = większa
produkcja
ZAGROŻENIA
–– Zbyt duża wilgotność, poziom amoniaku i za wysokie pH ściółki –
niekorzystne warunki dla zwierząt, a korzystne dla mikroustrojów
–– Brak pełnego czyszczenia i dezynfekcji – ryzyko bytowania
chorobotwórczych patogenów
–– Wilgotna i brudna ściółka i legowiska
– mniejszy komfort zwierząt = gorsza produkcja
DOBRA PRAKTYKA
–– Regularne czyszczenie i dezynfekcja budynków inwentarskich
–– Stosowanie środków trwale wiążących wilgoć i obniżających pH ściółki
–– Higiena dostosowana do potrzeb zwierząt, a nie tylko „ciesząca oko”
hodowcy.
33
HIGIENA ŚRODOWISKOWA
1
2
Środowisko bytowania zwierząt powinno cechować się ładem i porządkiem dostosowanym do potrzeb fizjologicznych zwierzęcia, a nie tylko do oczekiwań hodowcy!
Kluczową kwestią jest dobrostan zwierząt – to krowa ma być „zadowolona” z warunków jakie jej stworzyliśmy!
Na proces czyszczenia mają wpływ te same czynniki, które zaobserwowaliśmy
w higienie mycia instalacji udojowych, czyli:
temperatura – im wyższa, tym większa skuteczność działania środków
czyszczących
stężenie stosowanego produktu – im wyższe, tym efektywniejsza praca
z danym środkiem
czas kontaktu danego środka – im dłuższy, tym działania fizyko-chemiczne
są lepsze
szeroko rozumiane działania mechaniczne, jak np. szczotkowanie, wycieranie
itd.
3
Na rozwój niekorzystnych organizmów w środowisku mają wpływ 3 czynniki:
temperatura – powyżej 37 stopi Celsjusza powoduje szybkie namnażanie się
bakterii w środowisku
wilgotność – im wyższa wydajność w stadzie tym wyższa wilgotność
ph ściółki – trzeci z czynników, możemy zmieniać poprzez silne zakwaszenie
– Sani Bed działającym do 72 godzin wiążący wilgoć w stosunku 1:6,
o właściwościach bakteriobójczych np. kwas salicylowy.
4
34
Równie istotną kwestią jest mycie i dezynfekcja powierzchni budynków inwentarskich w sposób eliminujący bakterie, wirusy i grzyby. Pełna ochrona środowiska
bytowania zwierząt, to kompleksowe działania obejmujące czyszczenie, skuteczną
dezynfekcję i dbałością o komfort zwierząt.
Dzięki unikalnej formule, produkt w sposób chemiczny wiąże wodę
w stosunku 1:6. Produkt ten działa jednocześnie jak „gąbka azotowa” wychwytująca azot amoniakalny z powietrza, przez co poprawia
mikroklimat w budynkach inwentarskich oraz poprawia parametry
obornika (zwiększona ilość azotu w oborniku). Zawiera w swoim
składzie dezynfekant – kwas salicylowy, który poprzez obniżenie pH
ściółki, odpowiada za długotrwałą dezynfekcję podłoża, hamując
Higiena środowiskowa
Sani-Bed
rozwój niepożądanych szczepów bakterii. Wiązanie wody odbywa się
w sposób chemiczny, jest trwałe i nie powstaje „papka”.
25
kg
Podogel
Środek higieniczny do racic w formie gęstego żelu do doraźnej
profilaktyki i zwalczania chorób racic. Wyjątkowy preparat o silnym
i długotrwałym działaniu dezynfekcyjnym, trwały po zastosowaniu.
Produkt stworzony w oparciu o czwartorzędowe aminy, jak glutaraldehyd oraz siarczany miedzi, glinu i cynku. Konsystencja PODOGEL
sprawia, że produkt ten doskonale sprawdza się przy czynnościach
weterynaryjnych i korekcyjnych. Stosowany zgodnie z zaleceniami
jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt.
0,5
l
5
l
35
Podocur SV
Koncentrat do codziennej lub doraźnej profilaktyki i zwalczania chorób racic. Dzięki zawartości siarczanów: glinu, cynku i miedzi, wzmacnia i utwardza puszkę rogową, przyspiesza proces gojenia się ran
i minimalizuje ryzyko powstawania nowych uszkodzeń mechanicznych. Glutaraldehyd zawarty w produkcie, jest doskonałym środkiem
dezynfekcyjnym. Podocur SV jest skuteczny nawet w niskich temperaturach. Stosowany zgodnie z zaleceniami jest bezpieczny dla ludzi
i zwierząt.
Profilaktyczne działanie: 2-5% roztworu do zastosowania przepędowo (maty i wanny). Działanie doraźne: 30% roztworu (oprysk bezpośrednio na racice).
6
kg
12
kg
24
kg
74
kg
250 1200
kg
kg
Hypred Force 7
Silnie skoncentrowany środek do dezynfekcji pomieszczeń hodowlanych. Oparty na aldehydzie glutarowym, posiada własiwości bakterio-, grzybo- i wirusobójcze (skuteczny na wirusa H5N1 – wirusa
ptasiej grypy). Najskuteczniejsze działanie poprzez zamgławianie lub
pianowanie. Stosować w stężeniu 0,7-2 %. Po umyciu, nie spłukiwać.
Konieczne jest wietrzenie pomieszczeń, gdzie stosowany był preparat. NIE STOSOWAĆ W OBECNOŚCI ZWIERZĄT.
5
kg
36
10
kg
22
kg
60
kg
220 1000
kg
kg
Środek alkaliczny, dedykowany myciu i czyszczeniu poprzedzający
dezynfekcję. Środek usuwa zabrudzenia organiczne. Zawiera inhibitor korozji. Kompleksowe działanie poprzez:
•
Substancje powierzchniowo czynne – oddzielają brud
•
Związki kompleksujące – neutralizują twardą wodę
•
Substancje dyspersujące – uniemożliwiają tworzenie się osadów.
Najlepiej się sprawdza poprzez aplikację w formie aktywnej piany
Higiena środowiskowa
Hypred Clean
(zalecana końcówka pianotwórcza). Po 10-15 minutach, powinien
zostać spłukany pod ciśnieniem czystą wodą. Doskonały do mycia
płyt warstwowych w bezstropowych budynkach inwentarskich.
10
kg
22
kg
60
kg
240 1000
kg
kg
37
KREMY
Troska o skórę wymienia
i strzyków to sedno
bezpiecznej i opłacalnej
produkcji mleka.
38
Sani Cream Green
Maść pielęgnacyjna do wymion z olejkiem z japońskiej mięty
pieprzowej
Zapobiega wysuszaniu i spękaniu skóry strzyków i wymienia. Dodatkowo powspomagające przy stanach zapalnych wymienia, stawów oraz mięśni.
Niezwykle cenny dodatek – olejek mięty japońskiej – stosowany na skórę, ma
bardzo specyficzne właściwości. W pierwszej fazie, działa kojąco i chłodząco,
Kremy
prawia cyrkulację układu krwionośnego w wymieniu. Produkt ten ma działania
a następnie powoduje rozgrzewanie, przywracając, tym samym, w krótkim czasie, pełną elastyczność skóry gruczołu wymienia.
0,5
kg
1
kg
Dodatek glikolu propylenowego, dodatkowo odżywia i uelastycznia skórę,
sprawiając, że jest mniej podatna na uszkodzenia mechaniczne
Sani Gel Orange
Żel pielęgnujący przeznaczony do ochrony skóry wymienia krów
będących w początkowej fazie laktacji oraz w zasuszeniu
Preparat do codziennej pielęgnacji wymienia, polecany zwłaszcza dla krów
znajdujących się w okresie początku laktacji oraz dla krów zasuszonych. Produkt ten tworzy cienką warstwę ochronną, a dodatki olejków eukaliptusowych
oraz wyciąg z kwiatu arniki, gwarantuje jednoczesne działanie łagodzące i przyspieszające proces gojenia się podrażnień. Tym samym, preparat zabezpiecza
skórę, sprawiając, że staje się jędrna i elastyczna.
Wyjątkowo delikatna konsystencja, pozwala na łatwe rozprowadzanie produktu, a niewielka ilość stosowanego preparatu, która gwarantuje skuteczność,
przekłada się na niski koszt stosowania.
1
kg
Dodatkowo, składniki zastosowane w żelu, gwarantują, że choć zapach jest
przyjemny dla człowieka, ma działanie odstraszające owady.
Sani Balm Blue
Balsam pielęgnacyjny do skóry wymienia
Naturalny balsam do codziennej pielęgnacji wymienia krów oraz innych zwierząt podatnych na uszkodzenie wymienia. Kremowa konsystencja produktu,
umożliwia łatwe jego rozprowadzenie po skórze wymienia i bardzo szybkie
wchłanianie. Balsam ten utrzymuje skórę wymienia i strzyków wygładzoną
i doskonale nawilżoną, ułatwiając utrzymanie higieny.
Dzięki zawartości rozmarynu lekarskiego, anyżu gwiazdkowego oraz golterii
pełzającej, produkt ten zapewnia poprawę cyrkulacji krwi w gruczole wymieniowym, co ma kolosalne znaczenie w procesach gojenia się podrażnień i likwidacji stanów zapalnych. Przekłada się to na działanie zapobiegawcze powstawaniu szorstkiej i spękanej skóry oraz tworzy wodoodporną warstwę izolującą
skórę wymienia przed warunkami zewnętrznymi.
Z kolei ekstrakty z cynamonowca chińskiego o właściwościach antyseptycz-
1
kg
nych, zapewniają doskonałą barierę ochronną przed niekorzystnym i chorobotwórczymi bakteriami ze środowiska.
39
Kluczem w osiąganiu
wysokich wydajności
jest żywienie zgodne
z zapotrzebowaniem
zwierzęcia!
40
SUPLEMENTY
DIETY
Obok produktów dedykowanych higienie, a zebranych pod wspólnym logiem HY-GIEN, niezwykle ważnym obszarem działalności
HYPRED Polska, są produkty należące do brandu HY-DIET. Grupa tych produktów, wyewoluowała z rozwiązań opracowanych przez
zespół badawczy należący do Laboratoriów ADITEC – jednej ze spółek należących do Koncernu ROULLIER.
Grupa rozwiązań HY-DIET, wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu wysokowydajnego stada, co oznacza, że ukierunkowana jest
na działanie minimalizujące efekty występowania chorób metabolicznych takich jak ketoza, kwasica czy zaleganie hipokalcemia.
Tym samym, skład i działanie produktów należących do grupy HY-DIET definiuje je jako produkty o tzw. działaniu funkcjonalnym.
Oznacza to, że sednem ich stosowania – w pierwszej kolejności – jest profilaktyka i wspieranie najbardziej kluczowych organów
takich jak wątroba czy żwacza, co wspomaga naturalne procesy pokarmowe przeżuwaczy i minimalizuje występowanie wspomnianych chorób metabolicznych.
Produkty należące do grupy HY-DIET, cechują się unikalną, opatentowaną technologią musowania, co przekłada się na ich błyskawiczne działanie i wchłanianie się w miejscach absorpcji w przewodzie pokarmowym krów. Wraz ze wspomnianym działaniem
funkcjonalnym na przewód pokarmowy krowy i jej najważniejsze narządy, otrzymujemy doskonałe rozwiązania, które pozwalają
zachować pełną zdrowotność zwierzęcia, bez rezygnowania z jego wysokiego potencjału genetycznego.
Ciągle rozwijająca się grupa HY-DIET to, na dziś dzień, dwa typy produktów: musujące bolusy dla wysokowydajnych krów mlecznych oraz dodatki przeciwbiegunkowe dla cieląt w postaci linii HYDRAFEED.
41
Bolifast Physio
Bolus przygotowujący krowy otłuszczone do wycielenia stosowany
w walce z ketozą. Wysoka zawartość metioniny i choliny w postaci
chronionej przed degradacją w żwaczu, wspomaga pracę wątroby.
Stosowanie: jedna dawka (2 bolusy) 10-14 dni przed wycieleniem.
Bolifast Rumen
Stosowany w prewencji ketozy i kwasicy. Idealnie dobrana kompozycja składników (min. metionina, cholina, niacyna i drożdże) umożliwia bezpieczny start w laktację.
Stosowanie: jedna dawka (2 bolusy) zaraz po wycieleniu.
Boliflash Calcium
Wykorzystywany w walce z gorączką mleczną!!!
Bolus oparty na 3 źródłach wapnia – węglanie, mrówczanie i cytrynianie!
4-krotnie wyższa przyswajalność wapnia dzięki obecności cytrynianu!
Stosowanie: pierwsza dawka (2 bolusy) – przy wycielaniu, druga
dawka (2 bolusy) – 12 godzin później.
42
Bolitrace Biotin
kę przez okres 4 miesięcy!!!
Zawiera niezbędne mikroelementy i witaminy wpływające m.in. na:
prawidłowy rozwój płodu, widoczność rui oraz wyraźny wzrost wydajności mlecznej.
Stosowanie: 1 dawka (2 bolusy) na początku okresu zasuszenia.
Suplementy diety
Produkt bogaty w biotynę – dostarcza 20 mg biotyny/dziennie/sztu-
Boliflash Fertil
Produkt zawierający kluczowe mikroelementy w postaci chelatów!!
Przyczynia się do wystąpienia wyraźnych objawów rui oraz wpływa
na zwiększenie skuteczności inseminacji.
Stosowanie: 1 dawka (2 bolusy) – ok 10-14 dni przed zacieleniem.
Hydrafeed
Musujący elektrolit przeciw biegunkom u cieląt. HYDRAFEED pozwala organizmowi cielęcia szybko odzyskać normalną równowagę
fizjologiczną oraz optymalne pH nie wywołując dalszych powikłań.
HYDRAFEED to wyjątkowy elektrolit na bazie laktozy. Po zakończeniu
stosowania Hydrafeedu można od razu karmić mlekiem. Podwójna
energia pochodząca z glukozy i galaktozy przynosi wysoką skuteczność działania.
43
AKCESORIA
Akcesoria wyprodukowane
z najwyższej jakości
materiałów są gwarantem
długotrwałego użytkowania.
44
Ambic Perfo Grif
Akcesoria
Ambic Perfo Grif, Spray, Foam – urządzenie do sprayingu lub dezynfekcji (również aparatów udojowych) przed lub po udoju.
Kubek dippingowy
Bezzwrotny kubek dippingowy, specjalna konstrukcja zabezpiecza przed przedostawaniem
się zabrudzeń do substancji dezynfekującej, a wyjątkowo trwały silikonowy zbiorniczek płynu pozostaje miękki i łatwy w użyciu nawet w niskich temperaturach. Uwaga! Należy myć
i dezynfekować górną część kubka każdorazowo po doju.
Kubek pianowy
Bezzwrotny kubek pianowy, dzięki specjalnemu zaworowi jest bardzo ekonomiczny, a silikonowy
zbiorniczek płynu pozostaje miękki i łatwy w użyciu nawet w niskich temperaturach. Uwaga! Należy myć i dezynfekować górną część kubka każdorazowo po doju.
Ściereczki Blue Lavette do wielokrotnego użytku
Ręcznik papierowy jednorazowy do stosowania na sucho
Ręcznik papierowy jednorazowy do stosowania na mokro
Pompki do opakowań
Fartuch dojarza
45
NOWE ETYKIETY – LEGENDA
Szerokie zmiany jakie zachodzą w firmie HYPRED, dotykają nie tylko nowej siedziby, fabryki czy materiałów marketingowych. Jedną z najważniejszych zmian, która na dodatek wprowadzana jest globalnie, są zupełnie nowa szata
graficzna etykiet naszych produktów.
Przód etykiety
to wizualne oznaczenie zastosowania oraz formy
w jakiej występuje produkt gotowy do zastosowania.
Boczna strona etykiety
to informacje dotyczące ogólnego programu
dedykowanego higienie pozyskiwania mleka.
stara etykieta
46
nowa etykieta
Nowe oznakowanie pozwoli na bardziej czytelny zapis przeznaczenia oraz stosowania danego produktu. Umożliwi
także dokładniejsze zapoznanie się z pozycjonowaniem specyfiku, czy np. jest produktem przeznaczonym do higieny
Nowe etykiety będą obejmować dwie ścianki pojemnika i będą składać się z dwóch części obejmujących:
–– Ścianka przednia – informacje o produkcie i pozycjonowaniu produktu (np. higiena poudojowa) oraz
bezpieczeństwo transportu
–– Ścianka boczna – pełny program higieny HYPRED
Tylna część etykiety, to tzw. Etykieta właściwa w języku polskim, gdzie znajduje się skład produktu wraz z informacja-
Nowe etykiety
przed czy poudojowej.
mi o potencjalnych zagrożeniach i postępowaniu z produktem.
Forma aplikacji
produktu
Na etykiecie można znaleźć trzy
rodzaje aplikacji danego produktu:
- w formie piany
- w spray’u
- w formie namaczania
Oznaczenie produktu
będącego w programie
wysokiej jakości
Strefa stosowania:
Oprócz „zwierząt” jako grupy
docelowej, nowe oznaczenia
etykiety obejmują:
- instalacje udojowe
- budynki inwentarskie
- ludzi
Rodzaj zwierzęcia,
do którego odnosi się
dany produkt
BEFORE = przed
DURING = w trakcie
AFTER = po
IN BETWEEN = pomiędzy
47
Audyty
Jako firma z 30-letnim doświadczeniem w branży higieny pozyskiwania mleka, wiemy jak ważna jest profilaktyka, by minimalizować występowanie ryzyka chorób takich jak np. mastitis.
Trafna diagnoza, to podstawa i jednocześnie połowa sukcesu
w skutecznym zwalczaniu patogenów występujących w gospodarstwie. Jest to również doskonałe działanie prewencyjne, tak
by trafnie i skutecznie móc zapobiegać tej, jakże kosztownej,
chorobie...
By jak najprecyzyjniej określić potrzeby naszych klientów, firma HYPRED wprowadziła nowe narzędzie, które znajduje się w
rękach wszystkich naszych Specjalistów – program AUDYTÓW!
Tylko poprzez intensywną pracę u podstaw, w gospodarstwie,
obserwację zwierząt i środowiska ich bytowania oraz asystę
naszych Specjalistów w trakcie całego procesu doju, gdzie
oceniamy stan zdrowia wymienia, i parametry samego doju,
jesteśmy w stanie zdiagnozować obszary, które wymagają
bacznej uwagi ze strony hodowcy.
Wszystkie te działania mają jeden wspólny cel – minimalizować
koszty produkcji mleka, przy jednoczesnej dbałości o zdrowotność zwierząt i jakość pozyskiwanego surowca. Przekłada się
to na maksymalizację zysku i zmniejszenie „wycieku gotówki” z
gospodarstwa.
Wszystkie elementy zaobserwowane w trakcie audytów przez
naszych Specjalistów są odnotowywane i omawiane wspólnie
z hodowcą, tak by zakres działań profilaktycznych i zaradczych
był jak najlepiej dostosowany do profilu i możliwości gospodarstwa.
48
Tylko profilaktyka jest najtańszą
metodą zapobiegania mastitis!
Zaproś Specjalistę HYPRED
z Twojego regionu na audyt
do swojego gospodarstwa!
49
Quality Milk Program
QMP – czyli Quality Milk Program, to unikatowe podejście firmy
HYPRED do produkcji najwyższej jakości środków dedykowanych higienie przed- i poudojowej, higienie urządzeń do pozyskiwania i schładzania mleka oraz higienie środowiska i budynków inwentarskich.
W HYPRED wychodzimy z założenia, że tylko najlepszy produkt
jest wystarczająco dobry, by skutecznie zapobiegać czy zwalczać patogeny odpowiedzialne za powstawanie „najdroższej
choroby”, która dotyka coraz większą ilość gospodarstw tak
w Polsce, jak i na świecie.
Nasze produkty przygotowywane są
w oparciu o najbardziej zaawansowane
technologie, często będące autorskimi
rozwiązaniami firmy HYPRED, tak by
skutecznie chronić krowę i jej wymię.
Wiemy natomiast, że nawet najbardziej zaawansowane produkty, wymagają wsparcie najlepszej ekipy Doradców. Tym samym,
nasi Specjaliści, którzy każdego dnia dojeżdżają do Państwa gospodarstw, służą pomocą i rozwiązaniami „szytymi na miarę”!
Gdy połączymy innowacyjne produkty z fachowym doradztwem i przyprawimy je skutecznymi narzędziami badawczymi,
takimi jak np. audyty, tylko wtedy jesteśmy w stanie skutecznie
i pewnie zapobiegać i przeciwdziałać najczęstszym patogenom dotykającym wysokowydajne bydło mleczne.
50
CLP
Klasyfikacja i Etykietowanie Opakowań Środków Biobójczych
Najbliższe lata dla HYPRED Polska to nie tylko efekty inwe-
Równolegle zmiany muszą być wprowadzane w kartach cha-
stycji w nową fabrykę, biurowiec, nowe linie produktowe czy
rakterystyki produktów tak, by były zgodne z klasyfikacją CLP.
nowy katalog. Na rynku m.in. producentów środków che-
Tym samym, firma HYPRED – podobnie jak WSZYSCY produ-
micznych pojawia się nowy tajemniczy skrót, który wkrótce
cenci substancji niebezpiecznych – ma obowiązek wdrożenia
stanie się standardem dla wszystkich firm posiadających pro-
zmian wynikających z przepisów dotyczących klasyfikacji
dukty o charakterze biobójczym – mowa o CLP.
i oznakowania chemikaliów.
CLP – to z języka angielskiego Classification, Labeling and
Zgodnie z naszym obowiązkiem do zapewnianie bezpieczeń-
Packaging, co oznacza nowe rozporządzenie dotyczące
stwa naszych klientów, pracowników i środowiska, pragnie-
Klasyfikacji i Etykietowania Opakowań środków biobój-
my dołożyć wszelkich starań, by informacje o nadchodzących
czych. Nowy system przewiduje nie tylko graficzne ujedno-
zmianach były Państwu przekazane jak najrzetelniej i prze-
licenie oznaczeń (piktogramy), które powinny znajdować
łożyły się na poprawę naszego wspólnego bezpieczeństwa
się na wszystkich produktach o charakterze biobójczym, ale
i komfortu pracy.
oznacza uwspólnienie tych oznaczeń w skali globalnej.
Poniżej znajdziecie Państwo nowe piktogramy, które będą
Począwszy od 1 czerwca 2015 roku, wszystkie firmy muszą
stanowić – już w najbliższej przyszłości – obowiązujący wzo-
klasyfikować, znakować i pakować potencjalnie niebezpiecz-
rzec prawidłowego oznaczenia produktów dedykowanych
ne mieszaniny chemiczne zgodnie z rozporządzeniem zanim
m.in. higienie pozyskiwania i przetwarzania mleka.
zostaną one wprowadzone do obrotu. Piktogramy zamiesz-
Jak Państwo widzicie, HYPRED zmienia się w każdym calu
czone na produktach wprowadzonych do obrotu przed tą
i – podobnie jak w obszarze higieny – także w kwestii bez-
datą, mogą zostać bez zmian do 31 maja 2017. Po tej dacie,
pieczeństwa pragniemy być pionierami i wzorem do naśla-
wszyscy producenci mają obowiązek oznakowania produk-
dowania!
tów zgodnie z nowym standardem.
Nowe ikony ostrzegawcze, zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
51
Gdańsk
+ 48 606 476 685
Elbląg
+ 48 696 433 290
+ 48 608 443 294
Szczecin
Białystok
Bydgoszcz
+ 48 696 433 291
+ 48 694 492 649
Gorzów Wlkp.
+ 48 608 294 522
Poznań
Warszawa
+ 48 608 469 586
Zielona Góra
Łódź
+ 48 608 650 418
Lublin
Wrocław
Kielce
+ 48 660 451 967
Opole
+ 48 608 650 428
Rzeszów
Kraków
Skontaktuj się z naszym doradcą!
Dystrybutor
Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4
64-320 Buk
tel. +48 61 813 86 40
tel. +48 61 813 86 43
tel. +48 61 813 85 19
fax +48 61 813 86 91
[email protected]
www.hypred.pl

Podobne dokumenty