l.p. nazwa JRG PSP / OSP w KSRG jednostka miary 1 standardowy

Komentarze

Transkrypt

l.p. nazwa JRG PSP / OSP w KSRG jednostka miary 1 standardowy
l.p.
nazwa
JRG PSP /
OSP w KSRG
jednostka miary
1
standardowy sprzęt i pojazdy ratownicze do
realizowania podstawowych czynnosci
ratowniczych
1
kpl.
2
ubranie specjalne chroniące przed czynnikami
chemicznymi min. Typ 3 wg normy PN-EN
14605+A1:2009, wraz z rękawicami i butami
zapewniajacymi odporność chemiczna
6
kpl.
3
aparat ochrony układu oddechowego
6
kpl.
4
sprzęt do wytwarzania kurtyny wodnej
1
szt.
5
zestaw przyrządów umozliwiający pomiar: steżeń
wybuchowych, tlenku, tlenku wegla
i siarkowodoru
1
kpl.
6
urzadzenia wykrywające promieniowanie jonizujace*
1
szt.
* nie wymagane w OSP może być wielofunkcyjne

Podobne dokumenty