Spis treści

Komentarze

Transkrypt

Spis treści
Spis treści
1.MEDIA BEZSUROWICZE ................................................................................................................ 7
1.1.WSTĘP .................................................................................................................................. 7
1.2 NOWE TECHNOLOGIE ...................................................................................................... 9
1.3 SPIS MEDIÓW ................................................................................................................... 11
1.4. MEDIA O ZDEFINIOWANYM SKŁADZIE CHEMICZNYM ....................................... 13
1.4.1. PANEXIN NTA ............................................................................................................... 13
1.4.2. PANEXIN NTS ........................................................................................................... 17
1.4.3. PANEXIN BMM............................................................................................................. 21
1.5. MEDIA BEZSUROWICZE (HIGH EFFICIENCY MEDIA) ........................................................... 22
1.5.1. PANSERIN 401.............................................................................................................. 22
1.5.2 PANSERIN 604............................................................................................................... 25
1.5.3. PANSERIN 293A ........................................................................................................... 27
1.5.4. PANSERIN 293S ............................................................................................................ 28
1.5.5. PANSERIN H4000 ......................................................................................................... 30
1.5.6. PANSERIN C6000 ......................................................................................................... 32
1.5.7. PANSERIN H8000 ......................................................................................................... 35
1.5.8. PANSERIN T3................................................................................................................ 37
1.5.9. PANSERIN ProVero ...................................................................................................... 38
1.5.10. PANSERIN S2 .............................................................................................................. 40
1.5.11. SPODOPAN ................................................................................................................ 42
1.5.12. ENDOPAN 300 SL ....................................................................................................... 44
1.6. INNE MEDIA BEZSUROWICZE ............................................................................................. 46
1.6.1. PANSERIN 411.............................................................................................................. 46
1.6.2. Panserin 411S .............................................................................................................. 48
1.6.3. PANSERIN 412.............................................................................................................. 49
1.6.4. PANSERIN 413.............................................................................................................. 51
1.6.5. PANSERIN 416.............................................................................................................. 53
1.6.6. PANSERIN 604ST .......................................................................................................... 56
1.6.7. PANSERIN 604SPF ........................................................................................................ 58
1.6.8. PANSERIN 701 ............................................................................................................. 60
1.6.9. PANSERIN 801.............................................................................................................. 62
1.6.10. PANSERIN PX10 ......................................................................................................... 63
1.6.11. PANSERIN PX40......................................................................................................... 66
1.7.MEDIA BEZSUROWICZE DO HODOWLI KOMÓREK MACIERZYSTYCH .................................. 68
1.7.1. POWERStem ESPro1 .................................................................................................... 68
1.7.2. POWERStem ESPro2 .................................................................................................... 71
1.7.3. POWERStem HE1 ......................................................................................................... 73
1.7.4. POWERStem HE2 ......................................................................................................... 76
1.7.5. POWERStem EST.......................................................................................................... 78
1.7.6. PowerStem MSC1 ........................................................................................................ 80
1.7.7. PowerStem HPSC ......................................................................................................... 82
1.7.8. POWERStem PEC1 ....................................................................................................... 84
1.8 DRZEWKA DECYZYJNE .......................................................................................................... 86
2. SUROWICE ................................................................................................................................. 88
2.1 WSTĘP.................................................................................................................................. 88
2.1.1. CERTYFIKAT COS .......................................................................................................... 91
2.2. SUROWICE BYDLĘCE ........................................................................................................... 93
2.2.1.SUROWICE PODDANE OBRÓBCE .................................................................................. 93
2.3 INNE SUROWICE ZWIERZĘCE ............................................................................................... 97
2.4. SERA PLUS ........................................................................................................................... 98
2.5 SUROWICA LUDZKA ............................................................................................................. 99
2.6. CERTYFIKAT ANALIZY ........................................................................................................ 100
3. MEDIA DO KULTUR KOMÓRKOWYCH ..................................................................................... 101
3.1. WSTĘP............................................................................................................................... 101
3.2. MEDIA ............................................................................................................................... 102
3.2.1. ALPHA MEM .............................................................................................................. 102
3.2.2. BME Z SOLAMI EARLE’A ............................................................................................. 106
3.2.3. POŻYWKA BSK-H ....................................................................................................... 110
3.2.4. POŻYWKA CLICKA ...................................................................................................... 110
3.2.5. POŻYWKA CMRL-1066 .............................................................................................. 111
3.2.6. DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) .......................................................... 113
3.2.7. DMEM F12 ................................................................................................................ 123
3.2.8. GLASGOW MEM (BHK 21) ......................................................................................... 127
3.2.9. POŻYWKA GRACE’A (Grace’s Insect Medium) .......................................................... 129
3.2.10. POŻYWKA HAM’S F12 ............................................................................................. 131
3.2.11. POŻYWKA HAM’S F10 ............................................................................................. 133
3.2.12. ISCOVE‘S MODIFIES DULBECO‘S MEDIA (IMDM) ................................................... 136
3.2.13. POŻYWSKA IPL-41 do komórek owadzich .............................................................. 139
3.2.14. JOKLIK- MEM .......................................................................................................... 141
3.2.15. L-15 (Leibovitz’s L-15 Medium) .............................................................................. 143
3.2.16. POŻYWKA Mc COY’S 5A ........................................................................................... 145
3.2.17. POŻYWKA MCDB 131............................................................................................... 147
3.2.18. POŻYWKA 199 z SOLAMI EARLE’A (M199) ............................................................. 149
3.2.19. MEM Z SOLAMI EARLE’A......................................................................................... 155
3.2.20. RPMI 1640 .............................................................................................................. 161
3.2.21. POŻYWKA SCHNEIDER’A (Schneider’s Drosophila Medium) .................................. 167
3.2.22. POŻYWKA TC 100 DO KOMÓREK OWADZICH ......................................................... 168
3.2.23. TNM-FH ................................................................................................................... 170
3.2.24. WAYMOUTH’S MB 752/1 ....................................................................................... 172
3.2.25. Pożywka E William’a (William’s Medium E) ............................................................ 174
3.2. MEDIA SPECYFICZNE ......................................................................................................... 176
3.2.1. ENDOPAN 3................................................................................................................ 176
3.2.2. ENDOPAN PRO ........................................................................................................... 177
3.2.3. HAEMANGIOPAN (pożywka do hem angioblastu) .................................................... 179
3.2.4. HEPATOPAN (pożywka dla hepatocytów ludzkich) ................................................... 179
3.2.5. MELANOPAN (pożywka dla melanocytów) ............................................................... 180
3.2.6 EHCPAN (pożywka dla komórek EHC)........................................................................ 180
3.2.7 NEUROPAN (Pożywka dla komórek neuronalnych) ................................................... 180
3.2.8 STEMPAN (Pożywka dla komórek ES) ........................................................................ 181
3.2.9. EMEM Fibroblasts (pożywka dla fibroblastów) ......................................................... 181
3.2.10. AMNIOPAN (pożywka do cytogenetyki prenatalnej) ............................................. 182
3.2.11. MARROWPAN (pożywka do komórek szpiku) ........................................................ 182
4. DODATKI DO POŻYWEK ........................................................................................................... 184
4.1 DODATKI DO MEDIÓW ...................................................................................................... 184
4.2 BUFOROWANE ROZTWORY SOLI ...................................................................................... 185
4.2.1 BUFOROWANY ROZTWÓR DPBS ................................................................................ 185
4.2.2. ROZTWÓR SOLI EARLA .............................................................................................. 186
4.2.3. ZBALANSOWANY ROZTWÓR SOLI GEY’A ................................................................... 187
4.2.4. ZBALANSOWANY ROZTWÓR SOLI HANK’A ................................................................ 188
4.2.5.ROZTWÓR A SOLI PUCK’A .......................................................................................... 189
4.2.6.ROZTWÓR SOLI TYRODE’A......................................................................................... 189
4.3 AMINOKWASY i WITAMINY ................................................................................................ 190
4.4. ANTYBIOTYKI I ŚRODKI PRZECIWGRZYBICZE...................................................................... 190
4.5. ENZYMY DO DYSOCJACJI KOMÓREK .................................................................................. 192
4.5.1 KOLAGENAZA TYPU I .................................................................................................. 192
4.5.2. KOLAGENAZA TYPU II ................................................................................................ 193
4.5.3. KOLAGENAZA TYPU III ............................................................................................... 193
4.5.4. TRYPSYNA I INNE ....................................................................................................... 193
4.6. CZYNNIKI PRZYLEGANIA.................................................................................................... 195
4.6.1. KOLAGEN A ................................................................................................................ 195
4.6.2. KOLAGEN R (TYP I) ..................................................................................................... 195
4.6.3. LAMININA MYSIA ....................................................................................................... 196
4.6.4. ALBUMINY ................................................................................................................. 197
4.6.5. ROZTWÓR ŻELATYNY ................................................................................................. 197
4.7. ROZTWORY DO SEPARACJI .............................................................................................. 198
4.7.1.PANCOLL i POWERCOLL .............................................................................................. 198
4.7.2. POŻYWKA DO IZOLACJI LIMFOCYTÓW ..................................................................... 199
4.8. KRIOKONSERWACJA ......................................................................................................... 200
4.8.1. DMSO (dimetylosulfotlenek) ..................................................................................... 200
4.8.2. POŻYWKA MROŻENIOWA.......................................................................................... 200
4.8.3. CRYOPAN ................................................................................................................... 200
4.9. LINIA PRODUKTÓW PAN SL-S ........................................................................................... 201
5. USŁUGI ..................................................................................................................................... 203
5.1.WPROWADZENIE .............................................................................................................. 203
5.2.SPECJALNA OBRÓBKA RÓŻNYCH PARTII SUROWICY ......................................................... 203
5.3.BADANIA BIOCHEMICZNE.................................................................................................. 204
5.4. TESTY NA CZYNNIKI PATOGENNE ..................................................................................... 205
5.5.TESTY FUNKCJONALNE ...................................................................................................... 206
5.6.KOMÓRKI PODDAWANE OBRÓBCE ................................................................................... 207
6. ODCZYNNIKI DO BADAŃ BIOLOGICZNYCH ............................................................................. 208
6.1. CZYNNIKI WZROSTU ......................................................................................................... 209
6.1.1. LUDZKIE CYTOKINY I CZYNNIKI WZROSTU ................................................................. 209
6.1.2. MYSIE CYTOKINY I CZYNNIKI WZROSTU ................................................................... 224
6.1.3. SZCZURZE CYTOKINY I CZYNNIKI WZROSTU ............................................................. 228
6.1.4. INNE CYTOKINY .......................................................................................................... 230
6.2. CHEMOKINY ...................................................................................................................... 233
6.2.1. LUDZKIE CHEMOKINY ................................................................................................ 233
6.2.2. MYSIE CHEMIKINY ..................................................................................................... 236
6.2.3. Pozostałe cytokiny .................................................................................................... 237
7. BIOLOGIA MOLEKULARNA ....................................................................................................... 238
7.1.POLIMERAZY ...................................................................................................................... 238
7.1.1..Taq Polimeraza DNA .................................................................................................. 238
7.1.2. PANScript Polimeraza DNA ........................................................................................ 239
7.1.3. PANScript red Polimerazy DNA ................................................................................. 240
7.1.4.Polimeraza DNA PANPhusion ..................................................................................... 241
7.1.5.Polimerazy DNA PAN Hot Start .................................................................................. 242
7.1.6. PowerScript DNA-Polymerases short range (Polimeraza DNA PowerScript do krótkich
fragmentów DNA)................................................................................................................ 244
7.1.7. PowerScript long DNA Polymerase (Polimeraza do długich fragmentów DNA) ....... 245
7.1.8. Polimerazy DNA TrueScript™..................................................................................... 246
7.1.9.Polimerazy DNA PAN Mix ........................................................................................... 247
7.1.10.Polimerazy DNA PAN Mix red ................................................................................... 248
7.1.11.PAN Hot Mix i PAN Hot Mix red ............................................................................... 249
7.2 ENZYMY MODYFIKUJĄCE ................................................................................................... 251
7.2.1. PAN Ligation Kit (Zestaw do ligacji) ........................................................................... 251
7.2.2. Proteinaza K ............................................................................................................... 252
7.3. MARKERY MASY CZĄSTECZKOWEJ ................................................................................... 253
7.3.1.PANLadder™ I ............................................................................................................. 253
7.3.2.PANLadder™ IV ........................................................................................................... 254
7.3.3. PANLadder™ V ........................................................................................................... 255
7.3.4.PANLadder™ VI ........................................................................................................... 256
7.4.ODCZYNNIKI DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ ..................................................................... 257
7.4.1.PAN DNA Clean ........................................................................................................... 257
7.4.2.PAN Dye Enhancer ...................................................................................................... 258
7.4.3.X-Gal ........................................................................................................................... 259
7.4.4.IPTG ............................................................................................................................ 260
7.4.5.Agaroza (molecular grade) ......................................................................................... 260
7.5. DODATKI I BUFORY ........................................................................................................... 261
7.5.1.Bufor MgCl2................................................................................................................ 261
7.5.2.Bufor KCl (10x) ............................................................................................................ 261
7.5.3.Dodatek HiSpec Additive ............................................................................................ 262
7.5.4.Dodatek PAN Mate Additive ...................................................................................... 262
7.6.NUKLEOTYDY ..................................................................................................................... 263
7.6.1.dNTP Sets (Zestawy dNTP) ......................................................................................... 263
7.6.2.dNTP Mix (mieszanina deoksyrybonukleotydów) ...................................................... 265
7.6.3. dNTPs (Deoksyrybonukleotydy) ................................................................................ 266
8. MATERIAŁY LABORATORYJNE.................................................................................................. 268
8.1.DETEKCJA MYKOLPLAZMY ................................................................................................. 268
8.1.1.RIDASCREEN ®, Mycoplasma IFA * ............................................................................. 269
8.2. ŚRODKI ODKAŻAJĄCE........................................................................................................ 269
8.2.1.Barrycidal 36 ............................................................................................................... 269
8.2.2. Desipure C-100 .......................................................................................................... 272
8.2.3.Barrydin ...................................................................................................................... 273
1. MEDIA BEZSUROWICZE
1.1.WSTĘP
Informacje podstawowe:
Hodowla komórkowa, czyli hodowanie in vitro (w probówce) komórek wyizolowanych z żywej
tkanki, jest uznanym i wartościowym narzędziem w badaniach biomedycznych, pozwalającym na
uzyskanie powtarzalnych wyników. Hodowle komórkowe pozwalają również na coraz
wydajniejszą produkcję skutecznych substancji na wielką skalę w medycynie i badaniach
(np. insulina, czynniki wzrostu, przeciwciała monoklonalne i czynniki krzepnięcia).
Hodowla komórek z surowicą:
Komórki w warunkach in vitro wymagają roztworów substancji odżywczych, nazywanych
pożywkami, które naśladują środowisko in vivo (w żywym organizmie). Z drugiej strony
pożywki te, będące mieszanką czynników odżywczych, soli, pierwiastków śladowych,
czynników buforujących, czynników wzrostu, substancji ochronnych i wielu innych składników,
muszą być uzupełnione naturalnymi, wysoce złożonymi dodatkami. Do niedawna nie tylko
zwierzęca, ale również ludzka surowica była środkiem używanym w technologii produkcji,
między innymi z braku innych możliwości.
Funkcja surowicy w hodowli komórkowej:
 Czynniki hormonalne stymulują wzrost, namnażanie i różnicowanie.
 Czynniki przylegania umożliwiają lub ułatwiają przyczepianie komórek do naczyń
hodowlanych (Biomatrix).
 Białka transportowe i wiążące dostarczają między innymi hormonów, minerałów i lipidów.
 Białka surowicy wiążą substancje toksyczne.
Jednak surowica, głównie płodowa surowica bydlęca (FBS), może być przyczyną problemów z
wielu powodów.
Wady stosowania surowicy w hodowli komórkowej:
 Skład surowicy nie jest stały i zmienia się wraz z wiekiem płodu, pochodzeniem i sposobem
żywienia zwierząt oraz porą roku.
 Poszczególne partie surowicy muszą być testowane pod kątem odpowiednich zastosowań przed
użyciem.
 Wyniki doświadczeń często nie są przekonujące i porównywalne z powodu niezdefiniowanego i
zmiennego składu surowicy.
 Ryzyko zakażenia bakteriami, grzybami, mykoplazmą i wirusami pochodzącymi z surowicy.
 Możliwość zanieczyszczenia produktu końcowego białkami i pirogenami pochodzącymi z
surowicy.
 Czasochłonne oczyszczanie produktu końcowego z pożywki hodowlanej zawierającej surowicę.
 Dostępność i koszt surowicy.
Hodowla bezsurowicza:
Z powodu wielu wad hodowli komórkowej w pożywkach zawierających surowicę, od pewnego
czasu prowadzono testy zmierzające do opracowania warunków hodowli komórkowych bez
surowicy.
Zalety bezsurowiczej hodowli komórkowej:
 Niskie ryzyko zakażenia bakteriami, grzybami lub wirusami.
 Lepiej zdefiniowany i powtarzalny skład pozwala na bardziej przekonujące i porównywalne
wyniki badań.
 Nie jest konieczne czasochłonne testowanie poszczególnych partii produktu.
 Eliminacja źródła czynników potencjalnie infekcyjnych (wirusy, priony).
 Ułatwienie oczyszczania produktu końcowego.
 Spełnienie wymagań prawnych dotyczących produktów stosowanych w medycynie.
 Ograniczenie zanieczyszczeń produktu końcowego przez pozostałości pożywki hodowlanej.
Definicje:
Pożywki bezsurowicze:
Pożywki bezsurowicze mogą być używane bez żadnych suplementów lub dodatku surowicy. W
niektórych przypadkach mogą zawierać zdefiniowane i oczyszczone składniki lub subfrakcje
surowicy (n.p. albumina, transferyna lub insulina), lub użyte hydrolizaty białek lub wydzielin
gruczołów (BPE, BBE).
Pożywki bezbiałkowe:
Pożywki bezbiałkowe wspomagają wzrost komórek nie zawierając przy tym żadnych białek.
Mają wyższą zawartość aminokwasów i hydrolizatów roślinnych.
Pożywki chemicznie zdefiniowane:
Pożywki chemicznie zdefiniowane są całkowicie wolne od składników zwierzęcych i ludzkich.
Wszystkie składniki maja znaną, chemicznie zdefiniowaną budowę i skład. To prowadzi do
bardzo stałego i stabilnego składu o pozytywnym wpływie na jakość, powtarzalność i
zmniejszenie zmienności pomiędzy partiami.
Zapewnienie jakości:
Każda partia jest produkowana wyłącznie z uprzednio przetestowanych składników aby
zapewnić stałą i najwyższą jakość.
Jakość naszej wody wolnej od pirogenów jest regularnie badana aby zapewnić najwyższy poziom
czystości (0,055 µS/cm), gdyż nawet najmniejsza zmiana jakości może mieć szkodliwy wpływ na
komórki w hodowli bezsurowiczej.
Wszystkie partie produktów Panserin są kierowane do sprzedaży dopiero po zakończeniu procesu
kontroli jakości i otrzymaniu wymaganych specyfikacji.
1.2 NOWE TECHNOLOGIE
Podczas wielu lat badań firma PAN-Biotech rozwinęła, zoptymalizowała i wprowadziła na rynek
dużą liczbę bezsurowiczych mediów odpowiednich dla wielu typów komórek. Cały proces
rozwoju i optymalizacji wymaga dużego nakładu pracy czasu. Od momentu rozpoczęcia procesu
wytwarzania nowego produktu do jego wypuszczenia na rynek może minąć nawet kilka lat.
Firma przy każdym nowym projekcie stara się spoglądać na dany problem z bardzo szerokiej
perspektywy, starając się wykorzystać najlepsze, innowacyjne rozwiązania wybiegając, tym
samym naprzeciw potrzebom klientów. Dzięki temu właśnie, stworzony został przez PANSystech (filia PAN-Biotech) w pełni zautomatyzowany system do hodowli komórkowych.
PAN-SysTech został wydzielony jako technologiczny odłam z Pan-Biotech- biotechnologicznej
firmy o długoletnim stażu i wyrobionej pozycji na rynku niemieckim. Aktulanie PAN-Systech
GmbH jest głównym producentem, uwzględniającym najnowsze osiągnięcia nauki i techniki,
rozprowadzającym swoje wyroby na całym świecie. PAN-Systech rozwija, produkuje i
wprowadza na rynek szeroką paletę innowacyjnych biotechnologicznych systemów,
ukierunkowanych głównie na hodowle komórkowe, włączając w to najnowsze aplikacje
technologiczne dotyczące procesów biologicznych.
Z pełni zautomatyzowanymi systemami do hodowli komórkowych można realizować całkowicie
nowe technologie. Dzięki systemom możliwym stało się prowadzenie hodowli różnych komórek
jednocześnie w kompletnie odbiegających od siebie warunkach i pod stałą obserwacją
mikroskopową. Wszystkie wykonywane przez użytkownika czynności np. : dodawanie
indywidualnych składników, ewentualnie zmiana ich koncentracji, wywoływanie pozytywnego
(usprawnienie wzrostu) bądź negatywnego efektu (zahamowanie wzrostu) na wzrost komórek,
mogą być bezpośrednio mierzone w tym systemie. Wszystkie otrzymane przez nas wyniki, dane
mogą być przechowywane i później ponownie odtwarzane. Pojawiające się w komórkach zmiany
morfologiczne są natychmiast identyfikowane i oceniane w zależności od składu medium.
PANsys300
PANsys4000
Szczegółowe informacje dotyczące systemów zautomatyzowanej hodowli komórek PANsys3000
i PANsys4000 znajdują się na stronie www.pan-systech.com
Zautomatyzowany system hodowli komórek oferuje wyjątkowe funkcje i wiele zalet do
opracowania pożywek bezsurowiczych:
 Redukcję czasu rozwoju poprzez bardziej przekonujące rezultaty
 Dopasowywanie optymalnych stężeń indywidualnych substancji
 Porównanie pomiarów produktów konkurencyjnych i zapisywanie wyników
 Warunki hodowli(temperatura, CO2) mogą być zmieniane w dowolnym momencie
 Całkowita kontrola indywidualnych serii, partii
Dzięki systemowi byliśmy w stanie nie tylko rozwinąć gotowe do użycia media (z serii
PANSERIN) ale także media o chemicznie zdefiniowanym składzie (Panexin NTA i Panexin
NTS), jak również szeroką gamę bezsurowiczych mediów do hodowli komórek macierzystych
(serię –PowerStem).
Rys.1 Komórki hodowane w Systemie PanSys
Bezsurowcze, odżywcze media bez dodatku składników pochodzenia ludzkiego bądź
zwierzęcego, podobnie bezbiałkowe media są również dostępne w asortymencie firmy PANBiotech.
W odniesieniu do nowoczesnych i unikalnych technologii stosowanych do rozwoju
bezsurowiczych mediów 2 generacji, nie jest wymagany proces adaptacji; jeśli chodzi o komórki
wymagające ( np.komórki macierzyste), proces adaptacji do warunków bezsurowiczych trwa
dłużej aczkolwiek nie jest problematyczny ze względu na istniejące szczegółowe zapisy i
protokoły. W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań, problemów, proszę kontaktować się z
naszymi konsultantami.
1.3 SPIS MEDIÓW
Media o chemicznie zdefiniowanym składzie
Panexin NTA
100 ml
500 ml
P04-95700
P04-95750
Panexin NTS
100 ml
500 ml
P04-95800
P04-95850
Panexin BMM
100 ml
P04-951SA2
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
500 ml
500 ml
P04-710401M
P04-710401
P04-710604M
P04-710604
P04-710608M
P04-710608
P04-710609M
P04-710609
P04-714000M
P04-714000
P04-716000M
P04-716000
P04-718000M
P04-718000
P04-710100
P04-710110
P04-710613M
P04-710613
P04-710210
P04-710200
P04-850100
P04-850500
P04-00650
P04-0065K
PANSERIN 411
100 ml
500 ml
P04-710411M
P04-710411
PANSERIN 411S
500 ml
1000 ml
P04-7411S1
P04-71411S
PANSERIN 412
PANSERIN 413 with one supplement
PANSERIN 416 with one supplement
PANSERIN 604ST
PANSERIN 604SPF
100 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
P04-710412M
P04-710412
P04-710413
P04-710416
P04-604ST
P04-604SPF
PANSERIN 701
PANSERIN 801 with 6 supplements
PANSERIN PX10
100 ml
500 ml
500 ml
500 ml
P04-710701M
P04-710701
P04-710801
P04-710PX10
PANSERIN PX40
500 ml
P04-710PX40
Media bezsurowicze ,,High Efficiency’’
PANSERIN 401
PANSERIN 604
PANSERIN 293A
PANSERIN 293S
PANSERIN H4000
PANSERIN C6000
PANSERIN H8000
PANSERIN T3
PANSERIN ProVero
PANSERIN S2
SPODOPAN
Endopan 300 SL ready-to-use
Endopan 300 SL kit
Inne media bezsurowicze
Media bezsurowicze do hodowli komórek macierzystych
PowerStem ESPro 1 with LIF
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-7701K
P04-77010K
PowerStem ESPro 1 without LIF
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-7751K
P04-77510K
PowerStem ESPro 2 with LIF
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-7702K
P04-77020K
PowerStem ESPro 2 without LIF
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-7762K
P04-77620K
PowerStem HE1
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-7711K
P04-77110K
PowerStem EST
100 ml Kit
500 ml Kit
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-7712K
P04-77120K
P04-77210K
P04-77250K
PowerStem MSC
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-77310K
P04-77350K
PowerStem HPSC
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-77410K
P04-77450K
PowerStem HE2
1.4. MEDIA O ZDEFINIOWANYM SKŁADZIE CHEMICZNYM
1.4.1. PANEXIN NTA
Panexin NTA jest kompletnym, chemicznie zdefiniowanym substytutem surowicy do hodowli
komórek adherentnych w pożywce bez surowicy. PANEXIN NTA został opracowany w
unikalnej technologii i zawiera 3-wymiarowy system uwalniania (3D-SRS) dla optymalnego
zapewnienia komórkom składników odżywczych i stymulatorów wzrostu.
Gotowy do użytku, przygotowany sterylnie roztwór dodaje się do pożywki w końcowym stężeniu
10%. W sposób optymalny wspiera on rozwój wielu typów komórek adherentnych.
Skład:
Panexin NTA zawiera oczyszczone białka, lipidy, sole, aminokwasy, pierwiastki śladowe,
hormony i czynniki przylegania w zoptymalizowanym stężeniu, oraz nowy 3-wymiarowy system
uwalniania (3D-SRS). Nie zawiera czynników wzrostu lub nieokreślonych hydrolizatów i
peptonów.
Przydatność:
Panexin NTA jest odpowiedni do hodowli różnych komórek adherentnych bez surowicy.
Szczególne zalety:
Panexin NTA może być wykorzystywany do różnych linii komórkowych, całkowicie zastępując
FBS. Ze względu na starannie wybrane i przetestowane poszczególne składniki, partie Panexin
NTA są bardzo jednorodne. W związku z tym złożone badania poszczególnych partii stosowane
przy FBS mogą być pominięte w przypadku wykorzystania Panexin NTA. Dotychczas stosowane
pożywki podstawowe mogą być nadal używane. Panexin NTA jest całkowicie zdefiniowany
chemicznie i nie zawiera nieokreślonych peptonów lub hydrolizatów. Dzięki temu w hodowli
bezsurowiczej interpretacja wyników badań nad efektami dodawanych czynników wzrostu jest
łatwiejsza i bardziej rzetelna. W przypadku linii komórkowych, które wymagają specyficznych
czynników wzrostu, należy je dodać w zwykłym stężeniu jak dotychczas.
Stosowanie:
W wielu przypadkach hodowla bez surowicy może być prowadzona bez złożonych procedur
adaptacyjnych dla linii komórek adherentnych, takich jak HEK293, CHO, L929, 3T3A.
• Rozmroź Panexin NTA w łaźni wodnej, w temperaturze 37°C. Unikaj wielokrotnego
powtórnego zamrażania i rozmrażania.
• Pokryj komórki trypsyną/EDTA (np. roztworem 0,25%). Kiedy komórki staną się kuliste i
odczepią się od podłoża dodaj inhibitor w celu inaktywacji trypsyny (trawienie zachodzi szybciej
w temperaturze 37°C).
• Przenieś komórki do DPBS (bez Ca/Mg) i zwiruj je. Usuń supernatant sterylnie.
• Zawieś komórki w pożywce podstawowej (RPMI 1640, DMEM lub innej) i policz liczbę
komórek.
• Dodaj sterylnie 10% Panexin NTA do pożywki podstawowej zamiast FBS.
• Dodaj zawiesinę komórek do pożywki podstawowej uzupełnionej Panexin NTA .
•Posiej komórki w zagęszczeniu 5’000-20’000 komórek/cm2.
• Inkubuj komórki w zwykły sposób w inkubatorze w obecności CO2, w temperaturze 37°C.
W zależności od rodzaju komórek optymalne stężenie Panexin NTA może się wahać pomiędzy 5
a 15%, porównywalnie do stężenia FBS stosowanego zazwyczaj. Optymalne stężenie Panexin
NTA powinno być ustalone dla każdej linii komórkowej. Próby najlepiej rozpoczynać od 10%,
ponieważ takie stężenie daje najlepsze wyniki w większości komórek.
Jako podstawowej pożywki można użyć klasycznych pożywek, takich jak RPMI 1640, DMEM
(z wysoką lub niską zawartością glukozy), DMEM/F12, IMDM itd. Należy upewnić się, że Lglutamina jest obecna w wystarczającym stężeniu (ewentualnie uzupełnić L-glutaminę).
W zależności od rodzaju komórek, mogą wystąpić pewne różnice w morfologii lub tempie
wzrostu w porównaniu do różnych standardowych pożywek. W hodowli komórek adherentnych
w wielu przypadkach stosuje się pożywkę DMEM lub DMEM/F12. Dla tych kombinacji
uzyskano
najlepsze
wyniki
przy
dodatku
5%
15%
Panexin
NTA.
W przypadku bardziej wymagających komórek może być konieczna adaptacja do Panexin NTA.
Instrukcje adaptacji do Panexin NTA:
Głównym warunkiem pomyślnej adaptacji do hodowli bez surowicy są zdrowe komórki
(wykazujące żywotność >90% w wykluczającym barwieniu błękitem trypanu), które powinny
być zbierane w logarytmicznej fazie wzrostu.
• Komórki zbierz w zwykły sposób.
• Uzupełnij pożywkę podstawową 10% Panexin NTA = MedPAN (ostateczny roztwór pozostaje
stabilny przez co najmniej 4 tygodnie w temperaturze 4°C )
• Uzupełnij pożywkę podstawową 10% FBS = MedFBS.
1) 75% MedFBS : 25% MedPAN
• Posiej komórki 5’000 - 20’000 komórek/cm2.
• Obserwuj komórki pod mikroskopem, pasażuj przy 90% konfluencji.
• pasażuj komórki 2 - 3 krotnie w pożywce o takim samym składzie.
Jeśli komórki wzrastają normalnie przenieś je do:
2) 50% MedFBS: 50% MedPAN
• Posiej komórki w zagęszczeniu 5’000 - 20’000 komórek/cm2.
• Obserwuj komórki pod mikroskopem, pasażuj przy 90% konfluencji.
• pasażuj komórki 2 - 3 krotnie w pożywce o takim samym składzie.
Jeśli komórki wzrastają normalnie przenieś je do:
3) 25% MedFBS: 75% MedPAN
• Posiej komórki w zagęszczeniu 5’000 - 20’000 komórek/cm2.
• Obserwuj komórki pod mikroskopem, pasażuj przy 90% konfluencji.
• pasażuj komórki 2 - 3 krotnie w pożywce o takim samym składzie.
Jeśli komórki wzrastają normalnie przenieś je do:
4) 100% MedPAN
• Posiej komórki w zagęszczeniu 5’000 - 20’000 komórek/cm2.
• Obserwuj komórki pod mikroskopem.
W przypadku niektórych komórek adaptacja do warunków bez surowicy może być utrudniona lub
wręcz niemożliwa.
Następujące środki mogą ułatwić pomyślną adaptację:
• Posiew większej ilości komórek (2 - 4 krotnie większa gęstość niż standardowo)
• Dodanie czynników wzrostu (jeżeli wiadomo, jakie czynniki mają pozytywny wpływ na
odpowiednie komórki).
• Pokrycie szalek lub butelek hodowlanych czynnikami przylegania (takimi jak fibronektyna,
laminina, kolagen, żelatyna lub inne).
• Zmiana podstawowej pożywki. Warto zauważyć, że zmiana pożywki na bogatszą lub bardziej
złożoną może całkowicie rozwiązać problemy związane z hodowlą bez surowicy.
Rys.1 Wydajność i stymulacja wzrostu komórek pod wpływem PANEXIN NTA w porówaniu do FBS (każdy 10% w
DMEM/F12)
\tre bn
CHO Cells
10% PANEXIN NTA
in DMEM/F12
MDCK Cells
10% PANEXIN NTA
in DMEM/F12
HEK 293 Cells
10% PANEXIN NTA
in DMEM/F12
Primary human Fibroblasts
10% PANEXIN NTA
in DMEM/F12
Rys.2 Różne typy linii komórkowych w DMEM/F12 z dodatkiem 10% PANEXIN NTA
REFERENCJE:
a) Hashimoto J et al. (2006) Regulation of Proliferation and Chondrogenic Differentation of Human
Mesenchymal Stem Cells by Laminin-5 (Laminin-332). Stem Cells 24:2346
b) Traeger T et al. (2008) Detrimental Role of CC Chemokine Receptor 4 in Murine Polymicrobial
Sepsis. Infection and Immunity 11:5285
PANEXIN NTA
100 ml
500 ml
P04-95700
P04-95750
1.4.2. PANEXIN NTS
Panexin NTS jest kompletnym, chemicznie zdefiniowanym substytutem surowicy do hodowli
komórek w zawiesinie w pożywce bez surowicy. PANEXIN NTS został opracowany w unikalnej
technologii i zawiera 3-wymiarowy system uwalniania (3D-SRS) dla optymalnego zapewnienia
komórkom składników odżywczych i stymulatorów wzrostu.
Gotowy do użytku, przygotowany sterylnie roztwór dodaje się do pożywki w końcowym stężeniu
10%. W sposób optymalny wspiera on rozwój wielu typów komórek.
Skład:
Zawiera oczyszczone białka, lipidy, sole, aminokwasy, pierwiastki śladowe i hormony w
zoptymalizowanym stężeniu oraz nowy 3-wymiarowy system uwalniania (3D-SRS). Nie zawiera
czynników wzrostu lub nieokreślonych hydrolizatów i peptonów.
Przydatność:
Hodowla różnych komórek w zawiesinie bez surowicy.
Szczególne zalety:
Panexin NTS może być wykorzystywany do różnych linii komórkowych, całkowicie zastępując
FBS. Ze względu na wybrane i przetestowane poszczególne składniki, partie Panexin NTS są
bardzo jednorodne. W związku z tym złożone badania poszczególnych partii stosowane przy FBS
mogą być pominięte w przypadku wykorzystania Panexin NTS. Dotychczas stosowane pożywki
podstawowe mogą być nadal używane. Panexin NTS jest całkowicie zdefiniowany chemicznie i
nie zawiera żadnych czynników wzrostu, nieokreślonych peptonów lub hydrolizatów. Dzięki
temu w hodowli bezsurowiczej interpretacja wyników badań nad efektami dodawanych
czynników wzrostu jest łatwiejsza i bardziej rzetelna. W przypadku linii komórkowych, które
wymagają specyficznych czynników wzrostu, należy je dodać w zwykłym stężeniu tak jak
dotychczas.
Stosowanie:
W wielu przypadkach hodowla bez surowicy może być zastosowana bez złożonych procedur
adaptacyjnych (w wielu ustalonych liniach komórkowych hodowanych w zawiesinie, takich jak
HL60, K562 i komórkach hybrydoma).
• Rozmroź Panexin NTS w łaźni wodnej, w temperaturze 37°C. Unikaj wielokrotnego
powtórnego zamrażania i rozmrażania.
• Komórki nieadherentne mogą być bezpośrednio przeniesione do pożywki (np. RPMI 1640,
IMDM) uzupełnionej 10% Panexin NTS.
• Posiej komórki w zagęszczeniu 5 x 104 - 1 x 105 komórek/ml.
W zależności od rodzaju komórek optymalne stężenie Panexin NTS może się wahać pomiędzy 5
a 15%, porównywalnie do stężenia FBS stosowanego zazwyczaj. Optymalne stężenie Panexin
NTS powinno być ustalone dla każdej linii komórkowej. Próby najlepiej rozpoczynać od 10%,
ponieważ takie stężenie daje najlepsze wyniki w większości komórek.
Jako podstawowej pożywki można użyć klasycznych pożywek, takich jak RPMI 1640, DMEM
(z wysoką lub niską zawartoscią glukozy), DMEM/F12, IMDM itd. Należy upewnić się, że Lglutamina jest obecna w wystarczającym stężeniu (ewentualnie uzupełnić L-glutaminę).
W zależności od rodzaju komórek, mogą wystąpić pewne różnice w morfologii lub tempie
wzrostu w przypadku różnych standardowych pożywek. W hodowli komórek nieadherentnych w
wielu przypadkach stosuje się pożywkę RPMI 1640 lub IMDM. Dla tych kombinacji
uzyskano
najlepsze
wyniki
przy
dodatku
5%
15%
Panexin
NTS.
W przypadku bardziej wymagających komórek może być konieczna adaptacja do Panexin NTS.
Instrukcje adaptacji do Panexin NTS:
Głównym warunkiem pomyślnej adaptacji do hodowli bez surowicy są zdrowe komórki
(wykazujące żywotność >90% w wykluczającym barwieniu błękitem trypanu), które powinny
być zbierane w logarytmicznej fazie wzrostu.
• Komórki zbierz w zwykły sposób.
• Uzupełnij pożywkę podstawową 10% Panexin NTS = MedPAN (ostateczny roztwór pozostaje
stabilny przez co najmniej 4 tygodnie w temperaturze 4°C ).
• Uzupełnij pożywkę podstawową 10% FBS = MedFBS.
1) 75% MedFBS : 25% MedPAN
• Posiej komórki 5 x 104 - 1 x 105 komórek/ml (np. 10 ml w butelce T25).
• Obserwuj komórki pod mikroskopem, pasażuj w przypadku dobrej proliferacji (np. >1 x
106/ml).
• Pasażuj komórki 2 - 3 krotnie w pożywce o takim samym składzie.
Jeśli komórki wzrastają normalnie przenieś je do:
2) 50% MedFBS: 50% MedPAN
• Posiej komórki 5 x 104 - 1 x 105 komórek/ml (np. 10 ml w butelce T25).
• Obserwuj komórki pod mikroskopem, pasażuj w przypadku dobrej proliferacji (np. >1 x
106/ml).
• Pasażuj komórki 2 - 3 krotnie w pożywce o takim samym składzie.
Jeśli komórki wzrastają normalnie przenieś je do:
3) 25% MedFBS: 75% MedPAN
• Posiej komórki 5 x 104 - 1 x 105 komórek/ml (np. 10 ml w butelce T25).
• Obserwuj komórki pod mikroskopem, pasażuj w przypadku dobrej proliferacji (np. >1 x
106/ml).
• Pasażuj komórki 2 - 3 krotnie w pożywce o takim samym składzie.
Jeśli komórki wzrastają normalnie przenieś je do:
4) 100% MedPAN
• Posiej komórki 5 x 104 - 1 x 105 komórek/ml (np. 10 ml w butelce T25).
• Obserwuj komórki pod mikroskopem.
W przypadku niektórych komórek adaptacja do warunków bez surowicy może być utrudniona lub
wręcz niemożliwa.
Następujące środki mogą ułatwić pomyślną adaptację:
• Posiew większej ilości komórek (2 - 4 krotnie większa gęstość niż standardowo)
• Zmiana podstawowej pożywki. Warto zauważyć, że zmiana pożywki na bogatszą lub bardziej
złożoną może całkowicie rozwiązać problemy związane z hodowlą bez surowicy.
Rys 1. Wydajność i stymulacja wzrostu komórek pod wpływem PANEXIN NTS w porównaniu do FBS (każdy w 10% RPMI)
Ag8 Cells
10 % PANEXIN NTS in RPMI
1F7 Cells
10 % PANEXIN NTS in RPMI
Rys.2 Różne linie komórkowe zawieszone w RPMI z dodatkiem 10% PANEXIN NTS
SP2 Cells
10 % PANEXIN NTS in RPMI
Referencje:
a) Breitbach K et al. (2009) Caspase-1 Mediates Resistance in Murine Melioidosis. Infection and Immunity
4:1589
b) Into T et al. (2008) Regulation of MyD88-Dependent Signaling Events by S Nitrosylation Retards Toll-Like
Receptor Signal Transduction and Initiation of Acute-Phase Immune Responses. Molecular and Cellular
Biology 4:1338
PANEXIN NTS
100 ml
500 ml
P04-95800
P04-95850
1.4.3. PANEXIN BMM
Panexin BMM jest chemicznie zdefiniowanym substytutem surowicy do hodowli makrofagów ze
szpiku kostnego myszy (makrofagi pochodzące z mysiego szpiku kostnego, murine bone marrow
derived macrophages, BMM) w pożywce bez surowicy. Gotowy do użycia sterylny roztwór jest
dodawany do pożywki podstawowej w końcowym stężeniu 5% (pożywka RPMI 1640, z
dodatkiem 50µm Merkaptoetanolu i 2ng/ml GM-CSF).
Skład:
Zawiera oczyszczone białka, lipidy, sole, aminokwasy, pierwiastki śladowe, hormony i czynniki
przylegania w zoptymalizowanym stężeniu. Nie zawiera czynników wzrostu lub nieokreślonych
hydrolizatów i lizatów (np. peptonów).
Przydatność:
Panexin BMM został opracowany do hodowli mysich makrofagów pochodzących ze szpiku
kostnego w pożywce bez surowicy. Pozwala to na uzyskanie ustalonych warunków hodowli i
powtarzalnych wyników.
Szczególne korzyści:
Panexin BMM został opracowany do hodowli mysich makrofagów pochodzących ze szpiku
kostnego w pożywce bez surowicy, w ustandaryzowanych warunkach. Wyniki będą bardziej
porównywalne gdyż niezdefiniowane składniki obecne w hodowlach z surowicą są
wyeliminowane. W Panexin BMM dojrzałe makrofagi wykazują doskonałą przyczepność do
podłoża.
Zastosowanie:
Do hodowli w pożywce bez surowicy należy dodać 5% Panexin BMM do RPMI 1640,
uzupełniony o 50µm merkaptoetanol i 2ng/ml GM-CSF (rekombinowane, mysie). Po izolacji
szpiku myszy, zawiesić pojedyncze komórki w pożywce poprzez częste pipetowanie, następnie
odwirować komórki przez 10 minut, 200 xg. Ponownie zawiesić wyizolowane komórki w
pożywce bez surowicy i posiać komórki w 20 ml pożywki, w trzech 75 mm2 butelkach
hodowlanych. Hodować w inkubatorze w temperaturze 37°C i 5% CO2. Odżywianie komórek
powinno być przeprowadzone 5 i 7 dnia hodowli przez wymianę 10 ml pożywki na świeżą
pożywkę. Po upływie 10 dni komórki mogą być zebrane.
Referencje:
a) Kristin Eske, Katrin Breitbach, Jens Kohler, Patimaporn Wongprompitak and Ivo Steinmetz
(2008)
Genartion of murine bone marrow derived macrophages in a standard serum-,free cell culture
system,Journal of immunological Methods.
100 ml
PANEXIN BMM
P04-951SA2
1.5. MEDIA BEZSUROWICZE (HIGH EFFICIENCY MEDIA)
1.5.1. PANSERIN 401
Panserin 401 jest kompletną, gotową do użycia pożywką do hodowli wielu adherentnych i
nieadherentnych komórek bez surowicy.
Warunki przechowywania:
Przechowywanie: +2°C do +8°C
Stabilność: 10 miesięcy
Opakowania: 100ml, 500ml, inne objętości dostępne na zamówienie
Skład:
Na bazie MEM Iscove (IMEM), z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy, cholesterolu,
lipidów sojowych i witamin. Nie zawiera żadnych czynników wzrostu ani przylegania.
Przydatność:
Panserin 401 jest uniwersalną pożywką odpowiednią dla różnych typów komórek. W Panserin
401 mogą być hodowane komórki adherentne i nieadherentne. Dzięki temu że nie zawiera
czynników wzrostu, istnieje możliwość zbadania efektu specjalnie dodanych czynników wzrostu
na hodowle komórek. Panserin 401 nie zawiera żadnych czynników przylegania. W przypadku
niektórych typów komórek wstępne przygotowanie naczyń hodowlanych przez pokrycie żelatyną,
kolagenem, poli-D-lizyną lub fibronektyną może umożliwić wzrost komórek w tej pożywce lub
znacznie ułatwić ich wzrost. Wstępne przygotowanie naczyń hodowlanych jest szczególnie
ważne
przy
zakładaniu
hodowli
o
małej
gęstości.
Przy każdym dostosowywaniu do pożywki bez surowicy, należy brać pod uwagę zmiany w
komórkach. Zmiany te mogą dotyczyć morfologii, kariotypu, markerów powierzchniowych itd.
Komórki rosnące w pożywce bez surowicy nie zawsze wyglądają tak samo jak te same komórki
rosnące w pożywce z dodatkiem surowicy z których wyprowadziliśmy hodowle.
Między innymi następujące komórki były pomyślnie hodowane w pożywkach bez surowicy:
• Hybrydoma
• Limfocyty
• Makrofagi
• Fibroblasty
• Melanocyty
• Komórki rakowe
• Komórki HEK
• Komórki HeLa
• Komórki CHO
Zastosowanie:
W wielu przypadkach przejście z pożywki zawierającej surowicę do pożywki jej nie zawierającej
można przeprowadzić bez specjalnej procedury adaptacyjnej.
Dla tych komórek, które nie tolerują natychmiastowej zmiany zalecamy hodowle początkowo w
pożywce z surowicą, a następnie stopniowe jej zamienianie na jej substytuty bezsurowicze.
Możemy dostarczyć Państwu wiele protokołów adaptacyjnych dla wielu typów komórek.
Stopniowe dostosowanie komórek będzie zachodziło szybciej jeśli będziemy zakładać hodowle o
większej gęstości oraz jeśli zmiana pożywki na tę o niższej zawartości
surowicy będzie przeprowadzona po przyczepieniu się komórek do podłoża.
Żywotność komórek jest istotnym czynnikiem dla skutecznego przeniesienia hodowli na
pożywkę bez surowicy. W związku z tym komórki powinny być przesiewane w logarytmicznej
fazie wzrostu - zgodnie z naszymi doświadczeniami daje to większe szanse na sukces.
W przypadku komórek adherentnych należy się upewnić, że - jeśli zastosowano trypsynę do
oderwania komórek - enzym jest całkowicie odmyty lub jest zablokowany przez inhibitory (sama
pożywka nie zawiera surowicy, zatem nie blokuje działania trypsyny). Dla pewnych typów
komórek najlepszym rozwiązaniem może być adaptacja przez stopniowe zmniejszanie stężenia
nie tylko surowicy, ale również pożywki w której komórki były dotychczas hodowane.
Pożywki Panserin zostały opracowane w celu wsparcia wzrostu komórek bez użycia surowicy. Z
tego powodu uniwersalna pożywka (Panserin 401) nie zawiera żadnych czynników wzrostu. Dla
komórek, które są uzależnione od konkretnych czynników wzrostu należy dodać te czynniki w
wymaganym stężeniu.
SP2/0-Ag-14 in Panserin 401
Bez wcześniejszej adaptacji
L 929 in Panserin 401
Bez wcześniejszej adaptacji
Referencje:
a) Pilar S et al. (2002) Contribution of CD3γ to TCR regulation and signaling in human mature T lymphocytes. International Immunology
11:1357
b) Toptan T et al. (2010) Rhadinovirus vector-derived human telomerase reverse transcriptase expression in primary T cells. Gene Therapy
17:653
c) Martin F et al. (2005) Lentiviral vectors transcriptionally targeted to hematopoietic cells by WASP gene proximal promotor sequences.
Gene Therapy 12:715
d) Montzka K et al. (2010) Expansion of human bone marrow-derived mesenchymal stromal cells: serum-reduced medium is better than
conventional medium. Cytotherapy 5:587
Jeśli potrzebujesz więcej referencji zapraszamy na stronę: www.pan-biotech.de.
PANSERIN 401
100 ml
500 ml
P04-710401M
P04-710401
1.5.2 PANSERIN 604
Panserin 604 jest kompletną, gotową do użycia pożywką do hodowli transfekowanych i nie
transfekowanych komórek CHO (jajnik chomika chińskiego) w hodowli adherentnej.
Skład:
Na bazie pożywki Glasgow, z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy, cholesterolu,
lipidów sojowych, witamin, hormonów i czynników przylegania.
Przydatność:
Hodowla transfekowanych i nie transfekowanych komórek CHO w hodowli adherentnej.
Zalety:
Wysoko wzbogacona pożywka do szybkiego wzrostu i hodowli komórek adherentnych CHO.
Stosowanie:
W wielu przypadkach przejście z pożywki zawierającej surowicę do Panserin 406 można
przeprowadzić bez specjalnej procedury adaptacyjnej. Dla tych komórek, które nie tolerują
natychmiastowej zmiany zalecamy hodowle początkowo w pożywce z surowicą i stopniową jej
zamianę na Panserin 406.
To stopniowe dostosowanie komórek będzie szybciej zachodziło jeśli będziemy zakładać
hodowle z większego stężenia komórek oraz gdy będziemy wymieniać pożywkę po
przyczepieniu się komórek do podłoża.
Żywotność komórek jest istotnym czynnikiem dla skutecznego przeniesienia hodowli na pożywki
bez surowicy. W związku z tym komórki powinny być przesiewane w logarytmicznej fazie
wzrostu.
Zgodnie z naszymi doświadczeniami transfer w stacjonarnej fazie wzrostu daje niższe szanse na
sukces. W przypadku komórek adherentnych powinniśmy być pewni, że - jeśli używaliśmy
trypsyny do oderwania komórek - enzym jest całkowicie odmyty lub jest zablokowany przez
inhibitory trypsyny.
W wielu przypadkach przejście z pożywki zawierającej surowicę do pożywki Panserin 604
można przeprowadzić bez specjalnej procedury adaptacyjnej.
Dla tych komórek, które nie tolerują natychmiastowej zmiany zaleca się hodowlę pierwotną w
pożywce Panserin 604 z dodatkiem surowicy, a następnie stopniowe jej zamienianie na czystą
pożywkę Panserin 604.
Stopniowe dostosowanie komórek będzie zachodziło szybciej jeśli będziemy zakładać hodowle o
większej gęstości oraz jeśli zmiana pożywki na tę o niższej zawartości surowicy będzie
przeprowadzona
po
przyczepieniu
się
komórek
do
podłoża.
Żywotność komórek jest istotnym czynnikiem dla skutecznego przeniesienia hodowli na
pożywkę bez surowicy. W związku z tym komórki powinny być przesiewane w logarytmicznej
fazie wzrostu -zgodnie z naszymi doświadczeniami transfer w stacjonarnej fazie wzrostu daje
niższe szanse na sukces. W przypadku komórek adherentnych należy się upewnić, że - jeśli
zastosowano trypsynę do oderwania komórek - enzym jest całkowicie odmyty lub jest
zablokowany przez inhibitory (sama pożywka nie zawiera surowicy, zatem nie blokuje działania
trypsyny
.
PANSERIN 604
100 ml
P04-710604M
500 ml
P04-710604
1.5.3. PANSERIN 293A
Panserin 293A jest kompletną, gotową do użycia pożywką nie zawierającą surowicy do hodowli
adherentnej komórek HEK-293
Warunki przechowywania:
Przechowywanie: +2°C do +8°C
Stabilność: 1 rok
Opakowania: 100ml, 500ml, inne objętości dostępne na zamówienie
Skład:
Na bazie DMEM, z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy, cholesterolu, lipidów
sojowych, witamin, hormonów i czynników wzrostu.
Przydatność:
Panserin 293A jest szczególnie wzbogaconą, optymalną pożywką dla wzrostu komórek HEK-293
w hodowli adherentnej. Komórki HEK- 293 są często stosowane do ekspresji rekombinowanych
białek i namnażania adenowirusów. Panserin 293A wspomaga szybką adhezję i gwarantuje
wysokie tempo wzrostu komórek.
Stosowanie:
W wielu przypadkach przejście z pożywki zawierającej surowicę do pożywki Panserin 293A
można przeprowadzić bez specjalnej procedury adaptacyjnej. Dla tych komórek, które nie
tolerują natychmiastowej zmiany zaleca się założenie hodowli pierwotnej w pożywce z
dodatkiem surowicy, a następnie stopniowe jej zamienianie na pożywkę Panserin 293A bez
surowicy.
Hodowla komórek bez surowicy jest bardziej wydajna przy większej ich gęstości. Żywotność
komórek jest istotnym czynnikiem dla skutecznego przeniesienia hodowli na pożywkę bez
surowicy. W związku z tym komórki powinny być przesiewane w logarytmicznej fazie wzrostu zgodnie z naszymi doświadczeniami daje to większe szanse na sukces.
W przypadku transferu komórek należy się upewnić, że - jeśli zastosowano trypsynę do
oderwania komórek - enzym jest całkowicie odmyty lub jest zablokowany przez inhibitory (sama
pożywka nie zawiera surowicy, zatem nie blokuje działania trypsyny.
PANSERIN 293A
100 ml
500 ml
P04-710608M
P04-710608
1.5.4. PANSERIN 293S
Panserin 293S jest kompletną, gotową do użycia pożywką nie zawierającą surowicy,
odpowiednią do hodowli komórek HEK-293 w zawiesinie.
Warunki przechowywania:
Przechowywanie: +2°C do +8°C
Stabilność: 1 rok
Opakowania: 100ml, 500ml, inne objętości dostępne na zamówienie
Skład:
Na bazie DMEM/F12, z dodatkiem pierwiastków śladowych, cholesterolu, i hydrolizatów
roślinnych. Panserin 239S nie zawiera żadnych białek ani składników pochodzenia ludzkiego ani
zwierzęcego.
Przydatność:
Panserin 293S jest szczególnie wzbogaconą optymalną pożywką dla wzrostu komórek HEK-293
w zawiesinie i szybko prowadzi do ich dużej gęstości. Dzięki specjalnemu bezbiałkowemu
składowi oczyszczanie końcowego produktu (rekombinowane białka, wirusy) może być
wykonane łatwiej i taniej. Zlepianie się komórek zachodzi znacznie rzadziej niż w przypadku
innych pożywek bezsurowiczych.
Stosowanie:
W wielu przypadkach przejście z pożywki zawierającej surowicę do pożywki Panserin 293S
można przeprowadzić bez specjalnej procedury adaptacyjnej. Dla tych komórek, które nie
tolerują natychmiastowej zmiany zaleca się założenie hodowli pierwotnej w pożywce z
dodatkiem surowicy, a następnie stopniowe jej zamienianie na pożywkę Panserin 293S bez
surowicy.
Hodowla komórek bez surowicy jest bardziej wydajna przy większej ich gęstości. Żywotność
komórek jest istotnym czynnikiem dla skutecznego przeniesienia hodowli na pożywkę bez
surowicy. W związku z tym komórki powinny być przesiewane w logarytmicznej fazie wzrostu zgodnie z naszymi doświadczeniami daje to większe szanse na sukces.
Rys 1. Wykres ukazujący wzrost komórek HEK293 w PANSERIN 293S.
PANSERIN 293S
100 ml
500 ml
P04-710609M
P04-710609
1.5.5. PANSERIN H4000
Panserin H4000 jest to pożywka bezbiałkowa gotowa do użycia, zoptymalizowana do wzrostu
szpiczaka i komórek hybrydoma w hodowli zawiesinowej do produkcji przeciwciał
monoklonalnych. Panserin H4000 jest przeznaczona do hodowli tkankowych i komórkowych w
bioreaktorach.
Warunki przechowywania:
Przechowywanie: +2°C do +8°C
Stabilność: 1 rok
Opakowania: 100ml, 500ml, inne objętości dostępne na zamówienie
Skład:
Panserin H4000 zawiera zrównoważoną mieszankę soli, aminokwasów, witamin, pierwiastków
śladowych, hormonów i jest wzbogacona o wybrane hydrolizaty roślinne w celu optymalizacji
wzrostu szpiczaka i linii komórkowych hybrydoma. Ponieważ pożywka Panserin H4000 jest
wolna od składników pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego, jest szczególnie przeznaczona do
użytku w newralgicznych obszarach produkcyjnych (np. produkcja narzędzi diagnostycznych lub
terapeutycznych), gdzie wymogi bezpieczeństwa zakazują stosowania składników ludzkich lub
zwierzęcych.
Przydatność:
Hodowla szpiczaka i lini komórkowych hybrydoma do produkcji przeciwciał monoklonalnych.
Szczególne zalety:
Skład bezbiałkowy Panserin H4000 z niskim stężeniem hydrolizatów roślinnych umożliwia
wysokie zbiory komórek w połączeniu z doskonałą wydajnością produkcji przeciwciał
monoklonalnych. Gotowa do użycia, wolna od białek pożywka pozwala na łatwość użytkowania,
a w związku z tym zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia i zapewnia proste i niedrogie oczyszczanie
produktów końcowych w dalszych procesach.
Stosowanie:
Dostosowanie do hodowli bezbiałkowej.
Większość linii komórkowych hybrydoma może być bezpośrednio przenoszona z pożywki
zawierającej surowicę do Panserin H4000. Należy zauważyć, że gęstość posiewu powinna
wynosić co najmniej 1 - 3 x 105 komórek. Dla cholesterolozależnych komórek (np. X63AG8.653)
należy zastosować Panserin H8000 (nr kat.: P04-718000).
Bezpośrednia adaptacja do Panserin H4000:
• Użyj komórek w fazie logarytmicznej (80% maksymalnej gęstości) rosnących na pożywce z
dodatkiem surowicy (np. RPMI 1640 z dodatkiem 10% FBS).
• Określ liczbę komórek i ich żywotność wybarwiając komórki błękitem trypanu.
• Posiej ok. 1 - 3 x 105 komórek/ml w ogrzanej pożywce Panserin H4000.
• Inkubuj komórki w inkubatorze w temperaturze 37°C i 5% CO2.
• Po osiągnięciu ok. 80% maksymalnego zagęszczenia komórek przenieś je do świeżej pożywki
Panserin H4000. Początkowo utrzymuj wysoką gęstości posiewu aż komórki dostosują się do
pożywki bezbiałkowej.
• Gdy tempo wzrostu jest porównywalne z hodowlą z dodatkiem surowicy, komórki należy
przenosić do świeżej pożywki Panserin H4000 co 3 - 4 dni.
• Jeśli tempo wzrostu nie jest wystarczające lub maksymalna gęstość komórek nie została
osiągnięta, należy wykonać opisaną poniżej pośrednią adaptację.
Pośrednia adaptacja do Panserin H4000:
• Użyj komórek w fazie logarytmicznej (80% maksymalnej gęstości) rosnących w pożywce z
dodatkiem surowicy (na przykład RPMI 1640 z 10% FBS).
• Określ liczbę komórek i ich żywotność wybarwiając komórki błękitem trypanu.
• Posiej ok. 1 - 3 x 105 komórek/ml w ogrzanej pożywce Panserin H4000 z dodatkiem 5% FBS.
• Inkubuj komórki w inkubatorze w temperaturze 37°C i 5% CO2.
• Po osiągnięciu ok. 80% maksymalnego zagęszczenia komórek przenieś je do świeżej pożywki
Panserin H4000 z dodatkiem 2% FBS.
• Podczas następnego transferu użyj Panserin H4000 z dodatkiem 1% FBS, a ostatecznie Panserin
H4000 z dodatkiem 0,1% FBS (w taki sam sposób jak opisano powyżej).
Gdy tempo wzrostu jest porównywalne z hodowlą z dodatkiem surowicy, należy przenosić
komórki do świeżej pożywki Panserin H4000 bez dodatku FBS co 3 - 4 dni.
PANSERIN H4000
100 ml
500 ml
P04-714000M
P04-714000
1.5.6. PANSERIN C6000
Panserin C6000 jest gotową do użycia pożywką bezbiałkową do zoptymalizowanego wzrostu
komórek CHO i ich rekombinowanych pochodnych w hodowli zawiesinowej. Komórki te są
często wykorzystywane do produkcji rekombinowanych białek dla celów terapeutycznych lub
diagnostycznych. Panserin C6000 jest odpowiednia do hodowli w butelkach hodowlanych i w
bioreaktorach.
Warunki przechowywania:
Przechowywanie: +2°C do +8°C
Stabilność: 1 rok
Opakowania: 100ml, 500ml, inne objętości dostępne na zamówienie
Skład:
Panserin C6000 jest zrównoważoną mieszanką soli, aminokwasów, witamin, pierwiastków
śladowych, hormonów i jest wzbogacona o wybrane hydrolizaty roślinne w celu optymalizacji
wzrostu komórek CHO w hodowli zawiesinowej. Ponieważ pożywka Panserin C6000 jest wolna
od składników pochodzenia ludzkiego i zwierzęcego, jest szczególnie przeznaczona do użytku w
newralgicznych obszarach produkcyjnych (np. produkcja narzędzi diagnostycznych lub
terapeutycznych), gdzie wymogi bezpieczeństwa zakazują stosowania składników ludzkich lub
zwierzęcych.
Przydatność:
Hodowla bezbiałkowa komórek CHO i ich rekombinowanych pochodnych w hodowli
zawiesinowej, do produkcji rekombinowanych białek dla celów terapeutycznych lub
diagnostycznych.
Szczególne zalety:
Opracowana przez naszą firmę pożywka bezbiałkowa Panserin C6000 z niskim stężeniem
hydrolizatów roślinnych umożliwia wysoką całkowitą liczbę komórek w połączeniu z doskonałą
szybkością produkcji rekombinowanych białek. Gotowa do użycia kompletna pożywka
bezbiałkowa pozwala na łatwą obsługę hodowli, w związku z tym zmniejsza ryzyko
zanieczyszczenia i zapewnia proste i niedrogie oczyszczanie produktów końcowych. Ze względu
na zoptymalizowany skład Panserin C6000 komórki rozwijają się i wzrastają w zawiesinie nie
tworząc agregatów.
Stosowanie:
Dostosowanie do hodowli w pożywce bezbiałkowej.
Większość adherentnych komórek CHO może być bezpośrednio przenoszona z pożywki
zawierającej surowicę do hodowli zawiesinowej w pożywce bezbiałkowej. W większości
przypadków hodowla komórek w zawiesinie rozwija się w przeciągu 2 tygodni.
Bezpośrednia adaptacja do Panserin C6000:
• Użyj adherentnych komórek w fazie logarytmicznej rosnących na pożywce z dodatkiem
surowicy (na przykład DMEM z wysoką zawartością glukozy i 10% FBS).
• Usuń pożywkę zawierającą surowicę za pomocą pipety.
• Komórki przemyj PBS (bez Ca/Mg).
• Pokryj komórki trypsyną/EDTA (0,25%, 0,02%), (około 2 ml na butelkę T25).
• Usuń trypsynę po około 1 minucie.
• Inkubuj komórki dopóki nie zrobią się kuliste i nie odczepią się od podłoża (po około 5
minutach).
• Komórki przenieś do PBS i policzyć liczbę komórek.
• Posiej 5 x 104 - 1 x 105 komórek/ml w ogrzanej pożywce Panserin C6000. Użyj naczyń do
hodowli komórek w zawiesinie (np. Greiner Bio-One Code 690 190).
• Inkubuj w temperaturze 37°C i 5% CO2 w inkubatorze.
W ciągu kilku pierwszych dni komórki pozostaną w fazie spoczynku, gdzie często nie zachodzi
proliferacja komórek. Po około 7 dniach komórki przyzwyczają się do pożywki bezbiałkowej i
rozmnożą się do 1 x 106 komórek/ml.
Przenoś komórki co 3 do 4 dni do świeżej pożywki.
(Gęstość zasiewu 3 - 5 x 104 komórek/ml).
Okres podwojenia komórek CHO w Panserin C6000: 16.5 godziny.
PANSERIN C6000
100 ml
500 ml
P04-716000M
P04-716000
1.5.7. PANSERIN H8000
Panserin H8000 jest gotową do użycia pożywką bezbiałkową do zoptymalizowanego
cholesterolozależnego wzrostu szpiczaka i komórek hybrydoma w hodowli zawiesinowej do
produkcji przeciwciał monoklonalnych. Panserin H8000 jest odpowiedni do prowadzenia
hodowli w bioreaktorach tkankowych i komórkowych.
Warunki przechowywania:
Przechowywanie: +2°C do +8°C
Stabilność: 1 rok
Opakowania: 100ml, 500ml, inne objętości dostępne na zamówienie
Skład:
Panserin H8000 składa się ze zrównoważonej mieszanki soli, aminokwasów, witamin,
pierwiastków śladowych, hormonów, biodostępnego cholesterolu i jest wzbogacona o wybrane
roślinne hydrolizaty w celu optymalizacji wzrostu cholesterolozależnych komórek szpiczaka i
hybrydomy.
Przydatność:
Hodowla cholesterolozależnych komórek szpiczaka i hybrydomy do produkcji przeciwciał
monoklonalnych.
Szczególne zalety:
Specjalnie opracowana pożywka bezbiałkowa Panserin H8000 o niskim stężeniu hydrolizatów
roślinnych umożliwia wysoką całkowita liczbę komórek w połączeniu z doskonałą wydajnością
produkcji przeciwciał monoklonalnych. Panserin H8000 nie zawiera składników pochodzenia
zwierzęcego i ludzkiego i jest przeznaczony do użytku w newralgicznych obszarach
produkcyjnych (np. produkcja narzędzi diagnostycznych lub terapeutycznych), gdzie wymogi
bezpieczeństwa zakazują stosowania składników pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego.
Gotowa do użycia kompletna pożywka bezbiałkowa pozwala na łatwą obsługę hodowli, w
związku z czym zmniejsza ryzyko zakażenia i zapewnia proste i niedrogie oczyszczanie
produktów końcowych.
Stosowanie:
Dostosowanie do hodowli w pożywce bezbiałkowej.
Większość linii komórkowych hybrydoma może być bezpośrednio przenoszona z pożywki
zawierającej surowicę do hodowli zawiesinowej w pożywce bezbiałkowej. Należy zauważyć, że
gęstość posiewu powinna wynosić co najmniej 1 – 3 x 105 komórek.
Bezpośrednia adaptacja do Panserin H8000:
• Użyj komórek hodowanych pożywce z surowicą, (np. RPMI 1640 z 10% FBS) w
logarytmicznej fazie wzrostu (80% maksymalnej gęstość komórek).
• Określ liczbę komórek i żywotność za pomocą barwienia wykluczającego błękitem trypanu.
• Posiej 1 - 3 x 105 komórek / ml w ogrzanej pożywce Panserin H8000.
• Inkubuj komórki w inkubatorze w temperaturze 37°C i 5% CO2.
• Po osiągnięciu około 80% maksymalnego zagęszczenia przenieś komórki do świeżej pożywki
Panserin H8000. Utrzymuj wysoką gęstość posiewu aż komórki dostosują się do pożywki
bezbiałkowej.
• Gdy tempo wzrostu jest porównywalne z hodowlą w pożywce z surowicą należy przenosić
komórki do świeżej pożywki Panserin H8000 co 3 - 4 dni.
• Jeśli tempo wzrostu nie jest wystarczające lub maksymalna gęstość komórek nie została
osiągnięta, należy wykonać opisaną poniżej pośrednią adaptację do pożywki bezbiałkowej.
Pośrednia adaptacja do Panserin H8000:
• Użyj komórek hodowanych pożywce z surowicą, (np. RPMI 1640 z 10% FBS) w
logarytmicznej fazie wzrostu (80% maksymalnej gęstość komórek).
• Określ liczbę komórek i żywotność za pomocą barwienia wykluczającego błękitem trypanu.
• Posiej 1 - 3 x 105 komórek / ml w ogrzanej pożywce Panserin H8000 z dodatkiem 5% FBS.
• Inkubuj komórki w inkubatorze w temperaturze 37°C i 5% CO2.
• Po osiągnięciu około 80% maksymalnego zagęszczenia przenieś komórki do świeżej pożywki
Panserin H8000 z dodatkiem 2% FBS.
• Podczas następnego transferu użyj Panserin H8000 z dodatkiem 1% FBS, a ostatecznie Panserin
H8000 z dodatkiem 0,1% FBS (w taki sam sposób jak opisano powyżej).
• Gdy tempo wzrostu jest porównywalne z hodowlą w pożywce z surowicą należy przenosić
komórki do świeżej pożywki Panserin H8000 bez dodatku FBS co 3 - 4 dni.
PANSERIN H8000
100 ml
500 ml
P04-718000M
P04-718000
1.5.8. PANSERIN T3
Panserin T3 jest gotową do użycia pożywką bez surowicy do hodowli komórek 3T3A w hodowli
zawiesinowej.
Skład:
Panserin T3 jest w pełni zdefiniowaną, kompletną pożywką bez surowicy.
Na bazie MEM Iscove (IMEM), z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy, cholesterolu,
lipidów sojowych i witamin. Nie zawiera żadnych czynników wzrostu lub przylegania.
Przydatność:
Panserin T3 została opracowana do hodowli fibroblastów mysich (3T3A) w zawiesinie bez
surowicy.
Stosowanie:
Przejście z pożywki zawierającej surowicę do pożywki Panserin T3 jest zwykle możliwe bez
specjalnej procedury adaptacyjnej. Proces ten zachodzi łatwiej jeśli komórki są wysiewane w
dużej gęstości (około 105 komórek/ml). Ważne jest, aby hodowle prowadzić w butelkach
hodowlanych. Przez kilka pierwszych pasaży w hodowli bezsurowiczej tempo wzrostu jest
niskie, ale później osiąga wysoki poziom. Żywotność komórek jest istotnym czynnikiem dla
skutecznego przeniesienia hodowli do pożywki bez surowicy. Tak więc komórki powinny być
przesiewane w logarytmicznej fazie wzrostu. Zgodnie z naszymi doświadczeniami transfer w
stacjonarnej fazie wzrostu daje niższe szanse na sukces.
600000
500000
Zellen/ml
400000
300000
200000
100000
0
0
1
2
3
4
5
6
7
Fig. 2 Komórki 3T3 w Panserin T3
Tage
Rys. 1: Wzrost komórek 3T3 w Panserin T3
PANSERIN T3
100 ml
500 ml
P04-710100
P04-710110
1.5.9. PANSERIN ProVero
Panserin ProVero jest kompletną, gotową do użycia pożywką bez surowicy do hodowli komórek
adherentnych Vero (komórki nabłonka z nerki koczkodana zielonego).
Skład:
Na bazie DMEM/F12, z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy, cholesterolu, lipidów
sojowych, witamin, hormonów i czynników przylegania.
Przydatność:
Panserin ProVero został opracowany do hodowli komórek adherentnych Vero.
Stosowanie:
W wielu przypadku przejście z pożywki zawierającej surowicę do pożywki Panserin ProVero
może być przeprowadzone bez specjalnej procedury adaptacyjnej.
Dla tych komórek które nie tolerują natychmiastowej zmiany zalecamy hodowle początkowo w
pożywce Panserin ProVero z dodatkiem surowicy, a następnie jej stopniowe zastępowanie
pożywką bez surowicy. Stopniowe dostosowanie komórek będzie zachodziło szybciej jeśli
będziemy zakładać hodowle o większej gęstości oraz jeśli zmiana pożywki na tę o niższej
zawartości surowicy będzie przeprowadzona po przyczepieniu się komórek do podłoża.
Żywotność komórek jest istotnym czynnikiem dla skutecznego przeniesienia hodowli na pożywki
bez surowicy. W związku z tym komórki powinny być przesiewane w logarytmicznej fazie
wzrostu.
Zgodnie z naszymi doświadczeniami transfer w stacjonarnej fazie wzrostu daje niższe szanse na
sukces.
W przypadku komórek adherentnych należy się upewnić, że - jeśli zastosowano trypsynę do
oderwania komórek - enzym jest całkowicie odmyty lub jest zablokowany przez inhibitory (sama
pożywka nie zawiera surowicy, zatem nie blokuje działania trypsyny).
cell/ml
Growth of Vero cells in Panserin ProVero
6,00E+05
5,00E+05
4,00E+05
3,00E+05
2,00E+05
1,00E+05
0,00E+00
Panserin
ProVero
DMEM/F12 +
10% FBS
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Days
Rys.1 Wzrost komórek Vero w Panserin ProVero
PANSERIN ProVero
Rys. 2 Komórki Vero w Panserin ProVero
100 ml
500 ml
P04-710613M
P04-710613
1.5.10. PANSERIN S2
Panserin S2 jest pożywką bezbiałkową optymalną dla wzrostu owadzich komórek S2 (muszki
owocowej Drosophila) w kulturze zawiesinowej. Komórki owadów są szeroko stosowane w
produkcji przemysłowej rekombinowanych białek.
Skład:
Panserin S2 zawiera aminokwasy, witaminy, sole, pierwiastki śladowe, lipidy i czynniki
wspomagające wzrost w stężeniu zoptymalizowanym dla wzrostu komórek owadzich.
Nie zawiera białek lub innych składników pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego.
Przydatność:
Panserin S2 jest odpowiednia do hodowli komórek Drosophila S2 i produkcji rekombinowanych
białek (np. Baculovirus expression vector system, BEVS).
Szczególne zalety:
Panserin S2 jako pożywka bezbiałkowa jest wolna od składników pochodzenia ludzkiego lub
zwierzęcego. Pozwala to na wytwarzanie rekombinowanych białek do celów medycznych i
terapeutycznych. Ułatwia również łatwiejsze i tańsze oczyszczanie produktów końcowych z
hodowli komórkowej. Panserin S2 gwarantuje wysoką gęstość i żywotność komórek ze
zwiększoną produkcją białek rekombinowanych (BEVS).
Zastosowanie:
Dostosowanie do hodowli bezbiałkowych
Optymalny zakres temperatur dla większości owadzich komórek to 25°C - 30°C (inkubacja 27°C
± 0,5°C). pH hodowli komórek Lepidoptera powinno wynosić od pH 6,0 do pH 6,4.
Ciśnienie osmotyczne powinno być w zakresie 345 - 380 mOsm/kg. Dla optymalnego
zaopatrzenia w tlen, należy lekko odkręcić zakrętki naczyń hodowlanych.
Dostosowanie do hodowli bezbiałkowej
Komórki owadzie które rosną na pożywce z surowicą powinny być zaadaptowane do pożywki
bezbiałkowej. Można to zrobić przez dostosowanie bezpośrednie lub stopniowe. Komórki do
hodowli zawiesinowej powinny pochodzić z połowy wykładniczej fazy wzrostu, o żywotności
ponad 90% (barwienie wykluczające błękitem trypanu).
Adaptacja bezpośrednia do Panserin S2:
• Przenieś komórki (w gęstości 1-2 x 106 komórek/ml) z pożywki zawierającej surowicę (np.
Schneider’s Drosophila Medium, FBS 5 - 10%) bezpośrednio do ogrzanej (27°C) pożywki
bezbiałkowej Panserin S2.
• Kiedy hodowla osiągnie gęstość > 4 x 106 komórek/ml (po 4 - 7 dniach) przepasażuj komórki
(w gęstości 5 x 105 - 1 x 106 komórek/ml) do świeżej pożywki.
•Powtarzaj aż do uzyskanie żywotności co najmniej 80%.
Uwaga: Komórki S2 rosną słabo przy gęstości mniejszej niż 5 x 105 komórek/ml
Adaptacja pośrednia do Panserin S2 :
• Hoduj komórki w mieszaninie pożywki zawierającej surowicę i Panserin S2 w stosunku 1:1, w
gęstości 1-2 x 106 komórek/ml.
• Gdy hodowla osiągnie gęstość > 4 x 106 komórek/ml załóż hodowlę dodając do używanej
mieszaniny pożywek świeżej pożywki Panserin S2 w stosunku 1 : 1
• Powtarzaj tę procedurę, aż stężenie surowicy spadnie poniżej 0,1% a żywotność komórek
osiągnie >80%. Liczba komórek powinna przekraczać 5 x 106 komórek/ml.
• W celu utrzymania hodowli pasażuj komórki S2 w stosunku 1:2-1:5 kiedy gęstość osiągnie
pomiędzy 6 a 20 x 106 komórek/ml.
Rys 1. Komórki Drosophila S2 w Panserin S2
Drosophila S2
6
cell/ml (x10E6)
5
4
Drosophila Medium +FBS
3
Panserin S2
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14
days
PANSERIN S2
100 ml
500 ml
P04-710210
P04-710200
1.5.11. SPODOPAN
Spodopan jest bezbiałkową pożywką dla optymalnego wzrostu komórek owadzich takich jak Sf9
i Sf21 (Spodoptera frugiperda) w hodowli zawiesinowej. Komórki owadów są często
wykorzystywane do celów przemysłowych do produkcji białek rekombinowanych.
Warunki przechowywania:
Przechowywanie: +2°C do +8°C
Stabilność: 1 rok
Opakowania: 100ml, 500ml, inne objętości dostępne na zamówienie
Skład:
Spodopan zawiera aminokwasy, witaminy, sole, pierwiastki śladowe, lipidy i czynniki
wspomagające wzrost komórek owadzich. Nie zawiera białek i innych składników pochodzenia
ludzkiego lub zwierzęcego.
Przydatność:
Spodopan nadaje się do hodowli komórek owadów i produkcji białek (np. Baculovirus expression
vector system, BEVS).
Szczególne zalety:
Spodopan jako pożywką bezbiałkową wolną od składników pochodzenia ludzkiego lub
zwierzęcego. To pozwala na wytwarzanie rekombinowanych białek do celów medycznych i
terapeutycznych. Ułatwia również łatwiejsze i tańsze oczyszczanie produktów końcowych
hodowli komórkowej.
Spodopan gwarantuje wysoką gęstość komórek ze zwiększoną produkcją białek
rekombinowanych (BEVS).
Stosowanie:
Dostosowanie do hodowli bezbiałkowych
Optymalny zakres temperatur dla większości komórek owadzich to 25°C - 30°C (inkubacja 27°C
± 0,5°C). pH hodowli komórek Lepidoptera powinno wynosić od pH 6,0 do pH 6,4. Ciśnienie
osmotyczne powinno wynosić w zakresie 345 - 380 mOsm/kg. Dla optymalnego zaopatrzenia w
tlen, należy lekko odkręcić zakrętki naczyń hodowlanych.
Komórki owadzie, które rosną na pożywce z surowicą powinny być zaadaptowane do pożywki
bezbiałkowej. Można to zrobić przez dostosowanie bezpośrednie lub stopniowe.
Komórki do hodowli zawiesinowej powinny pochodzić z połowy wykładniczej fazy wzrostu o
żywotności ponad 90% (barwienie wykluczające błekitem trypanu).
Adaptacja bezpośrednia do Spodopan:
• Przenieś komórki (o gęstości 5 x 105 komórek/ml) z pożywki zawierającej surowicę (np. TNMFH, FBS 5 - 10%) bezpośrednio do odgrzanej (27°C) pożywki bezbiałkowej Spodopan.
• Kiedy hodowla osiągnie gęstość > 2 x 106 komórek/ml (po 4 - 7 dniach) przepasażuj komórki (o
gęstości 5 x 105 komórek/ml) do świeżej pożywki.
• Powtarzaj aż do uzyskania żywotności co najmniej 80% .
Adaptacja pośrednia do Spodopan:
• Hoduj komórki w pożywce zawierającej surowicę i Spodopan w stosunku 1:1. Wysiewaj
komórki w gęstości 5 x 105 komórek/ml.
• Gdy hodowla osiągnie gęstość komórek > 1 x 106 załóż hodowlę dodając do używanej
mieszaniny pożywek świeżej pożywki Spodopan w stosunku 1 : 1
• Powtarzaj tę procedurę, aż stężenie surowicy spadnie poniżej 0,1% a żywotność komórek
osiągnie >80%. Liczba komórek powinna przekraczać 1 x 106 komórek/ml.
SPODOPAN
100 ml
500 ml
P04-850100
P04-850500
1.5.12. ENDOPAN 300 SL
ENDOPAN 300 SL jest pierwszą kompletną bezsurowiczą pożywką specjalnie opracowaną do
hodowli in vitro ludzkich komórek śródbłonka, zawierającą wszystkie składniki niezbędne do
optymalnego wzrostu tych komórek.
Komórki śródbłonkowe wyściełają naczynia krwionośne i limfatyczne oraz wewnętrzną jamę
serca. Mają silnie spłaszczony, wielokątny kształt i zazwyczaj spoczywają na błonie podstawnej.
Przylegają do siebie nawzajem dzięki desmosomom i połączeniom ścisłym. Śródbłonek,
składający się z około biliona (1012) komórek, jest jednym z największych organów ciała i
odgrywa kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych i patofizjologicznych (m.in.
komórkowej odpowiedzi immunologicznej, gojeniu ran, stanach zapalnych, alergii, chorobach
sercowo-naczyniowych, wzroście nowotworów). Ogromna liczba czynników rozpuszczalnych
krążących we krwi lub uwalnianych przez sąsiadujące komórki kontroluje proliferację i apoptozę
komórek śródbłonkowych oraz inwazję i migrację leukocytów do śródbłonka, regulując w ten
sposób
utrzymanie,
degenerację
i
regenerację
naczyń
krwionośnych.
Skład i zastosowanie:
ENDOPAN 300 SL jest gotową do użycia kompleksową pożywką bezsurowiczą, opracowaną
specjalnie do hodowli in vitro ludzkich komórek śródbłonka i zawiera wszystkie składniki
niezbędne dla optymalnego wzrostu tych komórek. Jest przeznaczona do stosowania w
inkubatorze w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2. Zestaw ENDOPAN 300 SL
wyposażony jest w substytut surowicy (PANEXIN SL-S) i suplementy w oddzielnych sterylnych
opakowaniach.
ENDOPAN 300 SL został zaprojektowany do hodowli bez surowicy komórek śródbłonka
bezpośrednio po izolacji. Ta wyjątkowa pożywka jest zoptymalizowana pod kątem utrzymania i
rozwoju komórek śródbłonka w warunkach hodowli bez surowicy. Komórki HUVEC hodowane
w ENDOPAN 300 SL wykazują typową morfologię komórek śródbłonka i eksprymują swoiste
markery komórek śródbłonka takie jak CD31 lub czynnik von Willebranda, a także wiążą lektynę
UEA-1. Dodatkowo, w warunkach hodowli ENDOPAN 300 SL komórki HUVEC utrzymują
szlaki transdukcji sygnału komórkowego typowe dla śródbłonka. Podczas stosowania ENDOPAN
300 SL tempo wzrostu komórek HUVEC jest podobne do uzyskanego dla komórek hodowanych
w pożywkach typowych dla komórek śródbłonkowych z dodatkiem surowicy bydlęcej.
Przydatność:
ENDOPAN 300 SL jest odpowiedni do hodowli:
Ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej
Ludzkich komórek śródbłonka tętnicy pępowinowej
Ludzkich komórek śródbłonka tętnicy płucnej
Ludzkich komórek śródbłonka żyły odpiszczelowej
Wykazano również, że ENDOPAN 300 SL można również stosować do hodowli komórek
śródbłonka bydła, świń, szczurów, królików.
Szczególne zalety:
Biologia komórki śródbłonka poczyniła znaczne postępy dzięki badaniom komórek śródbłonka
naczyń hodowanych in vitro. Tradycyjne pożywki hodowlane zawierają surowicę zwierząt.
Postęp w dziedzinie pożywek o niskiej zawartości surowicy dla komórek śródbłonka poprawił
jakość danych doświadczalnych uzyskiwanych w ostatnich latach. Jednakże komórki śródbłonka
mogą syntetyzować substancje, które nie mogą być wykryte ze względu na ich niskie stężenie lub
efekt maskujący surowicy.
W przeszłości szlaki sygnałowe w komórkach śródbłonka nie były możliwe do odczytania
doświadczalnie, gdyż nawet niskie stężenie surowicy obecne w tradycyjnych pożywkach
wywołuje nieokreślone i niepożądane stymulacje receptorów powierzchniowych komórek, jednak
można to dopiero zauważyć w warunkach hodowli wolnej od surowicy. Jako że komórki
śródbłonka znajdują się obecnie w centrum zainteresowania inżynierii tkankowej naczyń ze
względu na potencjalne zastosowania terapeutyczne, obecność surowicy zwierzęcej jest w takich
zastosowaniach niepożądana
Stosowanie:
Zaleca się stosowanie pożywek bez surowicy od początku hodowli. W przypadku tej pożywki nie
jest wymagane stopniowe przechodzenie z pożywki z surowicą do warunków bezsurowiczych.
Nie jest zalecane, aby przenosić komórki z pożywki z surowicą do ENDOPAN 300 SL
bezpośrednio po pasażu komórek. Należy pozwolić komórkom po trypsynizacji na adhezję (ok.
24 godziny) przed zmianą na pożywkę bez surowicy.
ENDOPAN 300 SL można również stosować do komórek uprzednio hodowanych w pożywce z
surowicą. Początkowo niektóre komórki mogą obumierać w hodowli bezsurowiczej, wykazywać
wolniejszy wzrost lub zmiany morfologii. Drobne zmiany w wyglądzie komórek nie powinny
przeszkadzać w hodowli o ile żywotność i proliferacja pozostaje na stałym poziomie. Problemy te
można przezwyciężyć dzięki wyższym gęstościom posiewu (bliskim konfluencji).
Endopan 300 SL ready-to-use
Endopan 300 SK kit with supplements
500 ml
500 ml
P04-00650
P04-0065K
25 ml
50 ml
50 ml
500 ml
25 ml
25 ml
P04-90065S
P10-0231SF
P10-0331SF
P04-300500
P06-20650
P07-94050
Reagenty:
PANEXIN SL-S Serum Substitute for HUVEC cultures
SL-S Trypsin/EDTA
SL-S Trypsin-Inhibitor
SL-S Medium (Working Medium)
SL-S Collagen 0.01 %
SL-S Cryopan
1.6. INNE MEDIA BEZSUROWICZE
1.6.1. PANSERIN 411
Panserin 411 jest kompletną, gotową do użycia pożywką do hodowli wielu adherentnych i
nieadherentnych komórek insulinozależnych bez surowicy (np. komórek CHO).
Warunki przechowywania:
Przechowywanie: +2°C do +8°C
Stabilność: 8 miesięcy
Opakowania: 100ml, 500ml, inne objętości dostępne na zamówienie
Skład:
Na bazie MEM Iscove (IMEM), z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy, cholesterolu,
lipidów sojowych, witamin i insuliny. Nie zawiera żadnych czynników wzrostu ani przylegania.
Przydatność:
Panserin 411 jest uniwersalną pożywką odpowiednią dla różnych typów komórek. W Panserin
411 mogą być hodowane komórki adherentne i nieadherentne. Dzięki temu że nie zawiera
czynników wzrostu, istnieje możliwość zbadania efektu specjalnie dodanych czynników wzrostu
na hodowle komórek. Panserin 411 nie zawiera żadnych czynników przylegania. W przypadku
niektórych typów komórek wstępne przygotowanie naczyń hodowlanych przez pokrycie żelatyną,
kolagenem, poli-D-lizyną lub fibronektyną może umożliwić lub znacznie ułatwić wzrost komórek
w tej pożywce. Wstępne przygotowanie naczyń hodowlanych jest szczególnie ważne przy
zakładaniu hodowli o małej gęstości. Przy każdym dostosowywaniu do pożywki bez surowicy,
należy brać pod uwagę zmiany w komórkach. Zmiany te mogą dotyczyć morfologii, kariotypu,
markerów powierzchniowych itd. Komórki rosnące w pożywce bez surowicy nie zawsze
wyglądają tak samo jak te same komórki rosnące w pożywce z dodatkiem surowic, z których
wyprowadziliśmy hodowle.
Zastosowanie:
W wielu przypadkach przejście z pożywki zawierającej surowicę do pożywki jej nie zawierającej
można przeprowadzić bez specjalnej procedury adaptacyjnej.
Dla tych komórek, które nie tolerują natychmiastowej zmiany zalecamy hodowle początkowo w
pożywce z surowicą, a następnie stopniowe jej zamienianie na jej substytuty bezsurowicze.
Możemy dostarczyć Państwu wiele protokołów adaptacyjnych dla wielu typów komórek.
Stopniowe dostosowanie komórek będzie zachodziło szybciej, jeśli będziemy zakładać hodowle o
większej gęstości oraz jeśli zmiana pożywki na tę o niższej zawartości surowicy będzie
przeprowadzona po przyczepieniu się komórek do podłoża. Żywotność komórek jest istotnym
czynnikiem dla skutecznego przeniesienia hodowli na pożywkę bez surowicy. W związku z tym
komórki powinny być przesiewane w logarytmicznej fazie wzrostu - zgodnie z naszymi
doświadczeniami daje to większe szanse na sukces.
W przypadku komórek adherentnych należy się upewnić, że - jeśli zastosowano trypsynę do
oderwania komórek - enzym jest całkowicie odmyty lub jest zablokowany przez inhibitory (sama
pożywka nie zawiera surowicy, zatem nie blokuje działania trypsyny). Dla pewnych typów
komórek najlepszym rozwiązaniem może być adaptacja nie tylko przez stopniowe zmniejszanie
stężenia surowicy, ale również pożywki, w której komórki były dotychczas hodowane.
Pożywka Panserin 411 nie zawiera żadnych czynników wzrostu. Dla komórek, które są
uzależnione od konkretnych czynników wzrostu należy dodać te czynniki w wymaganym
stężeniu.
PANSERIN 411
100 ml
500 ml
P04-710411M
P04-710411
1.6.2. PANSERIN 411S
Panserin 411S jest kompletną, gotową do użycia pożywką do bezsurowiczej hodowli komórek
szpiku i komórek limfatycznych w celu badania cytologicznego
Skład:
Na bazie RPMI 1640, z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy, cholesterolu, lipidów
sojowych, witamin i hormonów.
Przydatność:
Panserin 411S jest kompletną pożywką bezsurowiczą do hodowli komórek szpiku i komórek
limfatycznych z krwi obwodowej lub szpiku kostnego. Dlatego nadaje się do szybkiego
namnażania komórek krwi w badaniach różnych typów białaczek (ALL, AML, CLL, CML,
MPN, MDS). Techniki diagnostyczne stosowane w badaniu białaczki obejmują między innymi
badania cytochemiczne, prążków chromosomowych, genetyki molekularnej, FISH. W Panserin
411S liczba i jakość podziałów metafazowych jest znacznie wyższa i niezależna od
poszczególnych partii produktu, w porównaniu do pożywek zawierających surowicę.
Przydatność:
Komórki (1x107) wysiewa się w 5 ml Panserin 411S. W zależności od rodzaju testu i jakości
badanego materiału przygotowuje się hodowlę pierwotną oraz 1-3 hodowle z opowiednimi
czynnikami wzrostu. Czas hodowli to 24 do 72 godzin w temperaturze 37°C w inkubatorze z 5%
CO2.
Preparaty chromosomowe przygotowuje się przy użyciu hipotonicznego roztworu KCl i
utrwalacza Carnoy'a.
PANSERIN 411S
500 ml
1000 ml
P04-7411S1
P04-71411S
1.6.3. PANSERIN 412
Panserin 412 jest kompletną, gotową do użycia pożywką do hodowli wielu rodzajów komórek
adherentnych bez surowicy.
Skład:
Na bazie MEM Iscove (IMEM), z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy, cholesterolu,
lipidów sojowych, witamin i insuliny. Nie zawiera żadnych czynników wzrostu ani przylegania.
Przydatność:
Panserin 412 jest uniwersalną pożywką odpowiednią dla różnych typów komórek adherentnych.
Panserin 412 zawiera specjalne czynniki przylegania które umożliwiają pomyślną hodowlę
komórek które w normalnych warunkach są słabo adherentne. Dzięki temu że nie zawiera
czynników wzrostu, istnieje możliwość zbadania efektu specjalnie dodanych czynników wzrostu
na hodowle komórek.
Przy każdym dostosowywaniu do pożywki bez surowicy, należy brać pod uwagę zmiany w
komórkach. Zmiany te mogą dotyczyć morfologii, kariotypu, markerów powierzchniowych itd.
Komórki rosnące w pożywce bez surowicy nie zawsze wyglądają tak samo jak te same komórki
rosnące w pożywce z dodatkiem surowicy, z których wyprowadziliśmy hodowle.
Zastosowanie:
W wielu przypadkach przejście z pożywki zawierającej surowicę do pożywki jej nie zawierającej
można przeprowadzić bez specjalnej procedury adaptacyjnej.
Dla tych komórek, które nie tolerują natychmiastowej zmiany zalecamy hodowle początkowo w
pożywce z surowicą, a następnie stopniowe jej zamienianie na jej substytuty bezsurowicze.
Możemy dostarczyć Państwu wiele protokołów adaptacyjnych dla wielu typów komórek.
Stopniowe dostosowanie komórek będzie zachodziło szybciej jeśli będziemy zakładać hodowle o
większej gęstości oraz jeśli zmiana pożywki na tę o niższej zawartości surowicy będzie
przeprowadzona
po
przyczepieniu
się
komórek
do
podłoża.
Żywotność komórek jest istotnym czynnikiem dla skutecznego przeniesienia hodowli na
pożywkę bez surowicy. W związku z tym komórki powinny być przesiewane w logarytmicznej
fazie wzrostu - zgodnie z naszymi doświadczeniami daje to większe szanse na sukces.
W przypadku komórek adherentnych należy się upewnić, że - jeśli zastosowano trypsynę do
oderwania komórek - enzym jest całkowicie odmyty lub jest zablokowany przez inhibitory (sama
pożywka nie zawiera surowicy, zatem nie blokuje działania trypsyny). Dla pewnych typów
komórek najlepszym rozwiązaniem może być adaptacja nie tylko przez stopniowe zmniejszanie
stężenia surowicy, ale również pożywki w której komórki były dotychczas hodowane.
Pożywki Panserin zostały opracowane w celu wsparcia wzrostu komórek bez użycia surowicy. Z
tego powodu pożywka Panserin 412 nie zawiera żadnych czynników wzrostu, co pozwala na
dokładniejszą analizę działania czynników wzrostu dodanych do hodowli. Dla komórek, które są
uzależnione od konkretnych czynników wzrostu należy dodać te czynniki w wymaganym
stężeniu.
PANSERIN 412
100 ml
500 ml
P04-710412M
P04-710412
1.6.4. PANSERIN 413
Panserin 413 jest gotową do użycia pożywką do hodowli limfocytów z krwi pełnej.
Skład:
Na bazie RPMI 1640/DMEM-F12, z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy,
cholesterolu, lipidów sojowych i witamin. Wraz z pożywką jest również dostarczana mieszanina
czynników wzrostu, którą należy ją dodać do pożywki bezpośrednio przed rozpoczęciem
hodowli.
Przydatność:
Pożywka Panserin 413 została opracowana w celu hodowli limfocytów z krwi pełnej. Komórki
krwi zazwyczaj obumierają w hodowli dość szybko, jedynie limfocyty można hodować przez
kilka podziałów. Aby uzyskać podziały komórek nieproliferujących muszą być one
zastymulowane za pomocą mitogenów, głównie lektyn roślinnych (fitohemaglutynina, PHA).
Stosowanie:
1. Izolacja limfocytów z krwi pełnej przez wirowanie w gradiencie gęstości.
• Zmieszaj krew heparynizowaną z DPBS w stosunku 1:1, i dodaj ostrożnie (tak aby uniknąć
wymieszania faz) do probówki wirówkowej wypełnionej pożywką do separacji limfocytów
(Pancoll o gęstości 1,077g/ml).
• Zwiruj przez 30 min, 400 x g, w temperaturze pokojowej (przy wyłączonym hamulcu wirówki).
Widoczne będą 4 fazy:
-
górna: osocze
-
biaława, nieprzejrzysta: limfocyty
-
pożywka separacyjna
-
osad z erytrocytów i granulocytów
• Zbierz osocze pipetą i przenieś limfocyty świeżą pipetą do nowej probówki wirówkowej.
• Przemyj limfocyty DPBS (bez Ca/Mg) i zwiruj przez 10 min, 100 x g. Przemyj ponownie.
2. Hodowla i stymulacja limfocytów
• Zawieś limfocyty w Panserin 413.
• W celu stymulacji proliferacji limfocytów doprowadź gęstość komórek do około 1x105 i dodaj
fitohemaglutyninę w stężeniu 2-10 µg/ml; czas hodowli to 48 do 72 godzin, w zależności od
rodzaju i pochodzenia limfocytów oraz późniejszego zastosowania.
• Prowadź hodowlę w pożywce Panserin 413. Po około 14 dniach należy przeprowadzić
ponowną stymulację komórek.
PANSERIN 413 with one supplement
500 ml
P04-710413
1.6.5. PANSERIN 416
Panserin 416 to pożywka bezsurowicza (pożywka podstawowa) która po suplementacji
czynnikami wzrostu jest odpowiednia do hodowli komórek dendrytycznych.
Skład:
Na bazie RPMI 1640/DMEM-F12, z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy,
cholesterolu, lipidów sojowych i witamin. Wraz z pożywką jest również dostarczana mieszanina
czynników wzrostu, którą należy dodać do pożywki bezpośrednio przed rozpoczęciem hodowli.
Przydatność:
Komórki dendrytyczne są to wysoce wyspecjalizowane komórki prezentujące antygen, które
mogą inicjować i regulować antygenowo specyficzną odpowiedź immunologiczną. Zdolność ta
może być wykorzystywana w celu wygenerowania odpowiedzi immunologicznej wobec pewnych
białek komórek nowotworowych, dzięki czemu system odpornościowy sam może być w stanie
walczyć przeciwko nowotworom. Komórki dendrytyczne zostały wyizolowane z wielu tkanek
limfatycznych jak i nielimfatycznych u ludzi, myszy i innych gatunków.
W celu wytworzenia szczepionek nowotworowych, komórki dendrytyczne mogą być
produkowane z krwi obwodowej pacjentów chorych na nowotwór. Skuteczność szczepionek z
komórek dendrytycznych została wykazana w badaniach klinicznych.
Wychwyt antygenów:
W niemal każdej tkance organizmu komórki dendrytyczne formują gęstą sieć komórek
opiekuńczych, które pobierają składniki zewnątrzkomórkowe przez fagocytozę i endocytozę, i w
ten sposób analizują swoje środowisko. Pobrane białka są poddawane rozkładowi
wewnątrzkomórkowemu do peptydów, przyłączane do cząsteczek MHC (głównego układu
zgodności tkankowej) i transportowane na powierzchnię komórek. Dzieki temu determinanty
antygenowe z peptydów są rozpoznawalne dla komórek T. Podczas regeneracji komórki
dendrytyczne mogą opuścić tkanki obwodowe i przenieść się do regionalnych węzłów chłonnych,
gdzie wchodzą w interakcje z komórkami T. Z nienaruszonej tkanki komórki dendrytyczne
docierają do węzłów chłonnych w inaktywowanym stanie. Funkcjonujący system monitorowania
wyróżnia się zdolnością do szybkiego i specyficznego rozpoznania szkodliwych procesów oraz
do podjęcia odpowiednich kroków przeciwko nim. W tym celu komórki dendrytyczne mają na
swojej powierzchni receptory dla wielu sygnałów ostrzegawczych które mogą być emitowane z
mikroorganizmów, dla przekaźników znajdujących się w ciele lub aktywowanych komórek T.
Przykładem struktur pochodzenia bakteryjnego aktywujących komórki dendrytyczne są
lipopolisacharydy z bakterii Gram-ujemnych, DNA bakteryjny bogaty w cytydyno-dinukleotydguanozyny (cpG), wirusowe dwuniciowe RNA. Endogennymi przekaźnikami dla których
komórki dendrytyczne mają specjalne receptory i które wysyłają sygnał aktywujący są cytokiny,
prostanoidy i nukleotydy adeninowe. Aktywowane limfocyty T mogą stymulować komórki
dendrytyczne za pomocą liganda - CD40 zintegrowanego w błonie komórkowej. Aktywacja tych
różnych receptorów powoduje istotne zmiany komórkowe, które można podsumować terminem
dojrzewanie. Zdolność fagocytozy zostaje utracona.
Peptydy związane z cząsteczkami MHC występują w większym zagęszczeniu i są bardziej
stabilne. Struktura cytoszkieletu zostaje zreorganizowana i zmienia się ekspresja receptorów
chemokin co umożliwia komórkom dendrytycznym dostanie się z ogniska zapalenia do węzła
limfatycznego. Jednoczesne pobudzanie cząsteczek na powierzchni komórki dendrytycznej oraz
uwalnianie cytokin, np. interleukiny-12, pozwala komórkom dendrytycznym na efektywniejszą
interakcję z limfocytami T.
Indukcja odpowiedzi immunologicznej:
W węzłach chłonnych komórki dendrytyczne wchodzą w interakcje z różnymi populacjami
limfocytów. Przede wszystkim z komórkami T, które nie jeszcze nie miały kontaktu z
antygenem: jeżeli receptor komórek T rozpoznaje przedstawiony antygen, komórki T są
aktywowane. Ten główny proces odpowiedzialny za nabycie specyficzności odpowiedzi
immunologicznej nazywany jest „Priming”. Cytotoksyczne komórki T rozwijają się z komórek
CD8 i są w stanie zabić te komórki, które są rozpoznawane przez receptor komórek T.
Szczepionki na nowotwór z komórkami dendrytycznymi:
W komórkach nowotworowych zachodzi specyficzna ekspresja białek które mogą posłużyć jako
antygen dla komórek T. Z reguły jednak nie jest to wystarczające dla układu odpornościowego do
wytworzenia skutecznej odpowiedzi immunologicznej przeciw komórkom nowotworowym. Z
jednej strony jest to spowodowane tym, że antygeny te są często również obecne w zdorowych
tkankach w niskim zagęszczeniu, z drugiej strony komórki nowotworowe mają wiele strategii
ucieczki przed odpowiedzią immunologiczną. Jednakże w licznych eksperymentach na
zwierzętach wyraźnie pokazano, że tolerancja na nowotwory może być złamana przez
szczepionki z komórek dendrytycznych.
Tworzenie komórek dendrytycznych:
Komórki dendrytyczne pochodzą z hematopoetycznych komórek prekursorowych w szpiku
kostnym. Trzy różne subpopulacje, każda z charakterystycznymi funkcjami, zostały opisane u
człowieka: szpikowe komórki dendrytyczne, komórki plazmocytoidalne i komórki Langerhansa
skóry. Do szczepionek na nowotwór głównie używane są szpikowe komórki dendrytyczne,
ponieważ są szczególnie zdolne do podejmowania i prezentacji antygenów.
Komórki dendrytyczne charakterystyczne dla szpiku mogą być wytwarzane przez kultury in vitro
monocytów hodowanych w obecności cytokin interleukiny – 4 (IL – 4) oraz czynnika
stymulującego kolonie granulocytów – makrofagów (GM-CSF). Alternatywnie komórki
dendrytyczne mogą być generowane z hematopoetycznych komórek macierzystych CD34+ z krwi
obwodowej.
Przez dodanie czynników wzrostu, np. ligandu–Klt3, udział komórek dendrytycznych we krwi,
które zwykle stanowią tylko ok. 0,1 - 0,5% komórek jednojądrzastych, może być wielokrotnie
zwiększony.
Po aktywacji komórki dendrytyczne osiągają pełnię możliwości stymulacji komórek T. Do
dojrzewania komórek dendrytycznych używana jest pożywka z dodatkiem cytokin (TNF-alfa),
LPS lub warunkowana monocytami.
Produkcja i hodowla bez surowicy komórek dendrytycznych z jednojądrzastych komórek z krwi
obwodowej (PBMC).
Stosowanie:
Separacja krwi przy użyciu pożywki do separacji (Pancoll 1.077 g/ml)
Próbki krwi powinny być przetwarzane jak najszybciej po pobraniu w celu osiągnięcia
optymalnych rezultatów. Składowanie próbek krwi przez 24 godziny w temperaturze otoczenia
powoduje między innymi zmniejszony odzysk limfocytów, zmianę markerów powierzchniowych
i zmniejszoną odpowiedź na stymulację mitogenem.
1) Dodaj Pancoll (3 ml) do odpowiedniej probówki wirówkowej w sterylnych warunkach.
2) Ostrożnie pokryj pożywkę do rozdzielania rozcieńczoną próbką krwi (4 ml). Ważne: Nie
mieszać próbki krwi z Pancoll!
3) Wiruj przy 400 x g przez 30 - 40 minut w 18 - 20°C
4) Po odwirowaniu, ostrożnie zdejmij górną fazę (zawierającą surowicę i płytki krwi) za pomocą
pipety, bez mieszania warstwy z limfocytami.
5) Przenieś warstwę z limfocytami do nowej probówki wirówkowej nową pipetą. Ważne jest, aby
całość zebrać w jak najmniejszej objętości.
6) Dodaj co najmniej 3 objętości roztworu soli fizjologicznej (6 ml) do limfocytów.
7) Ostrożnie zawieś limfocyty pipetą.
8) Wirowanie przy 60 - 100 x g przez 10 minut w 18 - 20°C.
9) Usuń supernatant. Powtórz płukanie (pkt. 6 - 9).
Hodowla komórek dendrytycznych w pożywce bez surowicy Panserin 416:
Po ostatnim etapie płukania jednojądrzaste komórki są przenoszone w gęstości 1 x 10 7
komórek/ml do pożywki Panserin 416. W celu usunięcia nieprzylegających komórek, hodowle są
umieszczane w inkubatorze na 2 godziny. Następnie supernatant jest starannie usuwany i
zastąpiony nową pożywką Panserin 416. GM-CSF (800 U/ml) i interleukina 4 (500 U/ml) są
dodawane jako czynniki wzrostu. Naczynia hodowlane są inkubowane przez kolejne 6 dni w
inkubatorze i co pół dnia pożywka jest wymieniana na nową, którą uzupełnia się GMCSF i IL-4.
PANSERIN 416 with one supplement
500 ml
P04-710416
1.6.6. PANSERIN 604ST
Panserin 604ST jest kompletną, gotową do użycia pożywką do hodowli transfekowanych i
nietransfekowanych komórek CHO (jajnik chomika chińskiego) w hodowli zawiesinowej.
Skład:
Panserin 604ST jest całkowicie zdefiniowaną pożywką do hodowli transfekowanych i
nietransfekowanych komórek CHO w zawiesinie. Nie zawiera żadnych składników pochodzenia
zwierzęcego lub ludzkiego. Pożywka jest uzupełniona rekombinowanymi białkami w niskim
stężeniu. Umożliwia to proste oczyszczanie produktu końcowego.
Przydatność:
Hodowla transfekowanych i nietransfekowanych komórek CHO w hodowli zawiesinowej
(bioreaktor) do produkcji rekombinowanych białek.
Szczególne zalety:
Panserin 604ST nie zawiera niezdefiniowanych lizatów lub roślinnych hydrolizatów. Panserin
604ST umożliwia skrócenie fazy adaptacji i bardzo dobre tempo wzrostu. Dzięki optymalnemu i
zrównoważonemu składowi pożywki można w dużym stopniu uniknąć powstawania agregatów
komórek. Szczególnie nadaje się do produkcji białek rekombinowanych w połączeniu z
ułatwionym oczyszczaniem produktów końcowych ze względu na niską zawartość białka w
pożywce.
Stosowanie:
W wielu przypadkach przejście z pożywki zawierającej surowicę do pożywki Panserin 604ST
można przeprowadzić bez specjalnej procedury adaptacyjnej. Dla tych komórek, które nie
tolerują natychmiastowej zmiany zalecamy hodowle początkowo w Panserin 604ST z dodatkiem
surowicy, a następnie stopniowe zmniejszanie stężenia surowicy aż do podjęcia hodowli w
czystej pożywce Panserin 604ST. Stopniowe dostosowanie komórek będzie zachodziło szybciej
jeśli będziemy zakładać hodowle o większej gęstości. Komórki powinny być wysiewane w
gęstości co najmniej 5 x 104 komórek / ml. Po kilku pasażach w hodowli bezsurowiczej przy
obniżonym wzroście komórki zaczynają osiągać wysokie wskaźniki wzrostu.
Żywotność komórek jest istotnym czynnikiem dla skutecznego przeniesienia hodowli na
pożywkę bez surowicy. W związku z tym komórki powinny być przesiewane w logarytmicznej
fazie wzrostu - zgodnie z naszymi doświadczeniami transfer w stacjonarnej fazie wzrostu daje
niższe szanse na sukces.
W przypadku komórek adherentnych należy się upewnić, że - jeśli zastosowano trypsynę do
oderwania komórek - enzym jest całkowicie odmyty lub jest zablokowany przez inhibitory (sama
pożywka nie zawiera surowicy, zatem nie blokuje działania trypsyny).
PANSERIN 604ST
500 ml
P04-604ST
1.6.7. PANSERIN 604SPF
Panserin 604SPF jest kompletną, gotową do użycia pożywką do hodowli transfekowanych i
nietransfekowanych komórek CHO (jajnik chomika chińskiego) w hodowli zawiesinowej.
Skład:
Panserin 604SPF jest całkowicie zdefiniowaną pożywką do hodowli transfekowanych i
nietransfekowanych komórek CHO w zawiesinie. Nie zawiera żadnych składników pochodzenia
zwierzęcego lub ludzkiego. Pożywka jest uzupełniona rekombinowanymi białkami w niskim
stężeniu. Umożliwia to proste oczyszczanie produktu końcowego i zastosowanie w
skomplikowanych procedurach np. w produkcji leków.
Przydatność:
Hodowla transfekowanych i nietransfekowanych komórek CHO w hodowli zawiesinowej
(bioreaktor) do produkcji rekombinowanych białek.
Szczególne zalety:
Panserin 604SPF nie zawiera niezdefiniowanych lizatów lub roślinnych hydrolizatów. Panserin
604SPF umożliwia skrócenie fazy adaptacji i bardzo dobre tempo wzrostu. Dzięki optymalnemu i
zrównoważonemu składowi pożywki można w dużym stopniu uniknąć powstawania agregatów
komórek. Szczególnie nadaje się do produkcji białek rekombinowanych w połączeniu z
ułatwionym oczyszczaniem produktów końcowych ze względu na niską zawartość białka w
pożywce.
Stosowanie:
W wielu przypadkach przejście z pożywki zawierającej surowicę do pożywki Panserin 604SPF
można przeprowadzić bez specjalnej procedury adaptacyjnej. Dla tych komórek, które nie
tolerują natychmiastowej zmiany zalecamy hodowle początkowo w Panserin 604SPF z
dodatkiem surowicy, a następnie stopniowe zmniejszanie stężenia surowicy aż do podjęcia
hodowli w czystej pożywce Panserin 604SPF. Stopniowe dostosowanie komórek będzie
zachodziło szybciej jeśli będziemy zakładać hodowle o większej gęstości. Komórki powinny być
wysiewane w gęstości co najmniej 5 x 104 komórek / ml. Po kilku pasażach w hodowli
bezsurowiczej przy obniżonym wzroście komórki zaczynają osiągać wysokie wskaźniki wzrostu.
Żywotność komórek jest istotnym czynnikiem dla skutecznego przeniesienia hodowli na
pożywkę bez surowicy. W związku z tym komórki powinny być przesiewane w logarytmicznej
fazie wzrostu - zgodnie z naszymi doświadczeniami transfer w stacjonarnej fazie wzrostu daje
niższe szanse na sukces.
W przypadku komórek adherentnych należy się upewnić, że - jeśli zastosowano trypsynę do
oderwania komórek - enzym jest całkowicie odmyty lub jest zablokowany przez inhibitory (sama
pożywka nie zawiera surowicy, zatem nie blokuje działania trypsyny).
PANSERIN 604ST
500 ml
P04-604SPF
1.6.8. PANSERIN 701
Panserin 701 jest kompletną, gotową do użycia pożywką do hodowli limfocytów z krwi pełnej.
Warunki przechowywania:
Przechowywanie: -20°C
Stabilność: 1 rok
Opakowania: 100ml, 500ml, inne objętości dostępne na zamówienie
Skład:
Na bazie MEM Iscove (IMEM), wzbogacone o dodatkowe pierwiastki śladowe, albuminę,
cholesterol, lipidy i witaminy. Zawiera mitogen fitohemaglutyninę (PHA) do stymulacji wzrostu
limfocytów.
Przydatność:
Pożywka Panserin 701 została opracowana w celu hodowli limfocytów z krwi pełnej bez
surowicy. Zawiera roślinne lektyny (PHA) które stymulują podziały komórek.
Stosowanie:
1. Izolacja limfocytów z krwi pełnej przez wirowanie w gradiencie gęstości.
• Zmieszaj krew heparynizowaną z DPBS w stosunku 1:1, i dodaj ostrożnie do probówki
wirówkowej wypełnionej pożywką do separacji limfocytów (Pancoll o gęstości 1,077g/ml).
Uwaga: pipetuj ostrożnie, aby uniknąć zmieszania faz!
• Zwiruj przez 30 min, 400 x g, w temperaturze otoczenia (hamulec powinien być wyłączony).
Widoczne będą 4 fazy:
-
górna: osocze
-
biaława, nieprzejrzysta: limfocyty
-
pożywka separacyjna
-
osad z erytrocytów i granulocytów
• Zbierz osocze pipetą i nową pipetą przenieś limfocyty do nowej probówki wirówkowej.
• Przemyj limfocyty DPBS (bez Ca/Mg) i zwiruj przez 10 min, 100 x g. Powtórz przemywanie
ponownie.
2. Hodowla i stymulacja limfocytów
• Zawieś limfocyty w Panserin 701 w zagęszczeniu 1 x 105. Fitohemaglutynina (PHA) w Panserin
701 stymuluje podział limfocytów.
• Czas inkubacji wynosi od 48 do 72 godzin, w zależności od rodzaju i pochodzenia limfocytów i
w zależności od dalszego wykorzystania.
• Dalszą hodowle można przeprowadzać w Panserin 413. Po około 14 dniach należy
przeprowadzić ponowną stymulację komórek przy użyciu Panserin 701.
PANSERIN 701
100 ml
500 ml
P04-710701M
P04-710701
1.6.9. PANSERIN 801
Panserin 801 to gotowa do użycia pożywka bez surowicy do hodowli ludzkich keratynocytów.
Skład:
Pożywka MCDB-153 jest stosowana jako podstawa, która musi być uzupełniona o dostarczone
dodatki tuż przed użyciem. Te dodatki to:
• Nabłonkowy czynnik wzrostu (EGF)
• Insulina
• Hydrokortyzon
• Etanoloamina
• Fosfoetanolamina
• Wyciąg z przysadki (BPE)
Przydatność:
Pożywka Panserin 801 została opracowana do hodowli ludzkich keratynocytów w pożywce bez
surowicy. Panserin 801 selektywnie wspomaga wzrost keratynocytów i jednocześnie zapobiega
przerostowi fibroblastów.
Zastosowanie:
• Rozmroź dostarczone dodatki.
• Dodaj do pożywki podstawowej w warunkach sterylnych.
• Trypsynuj keratynocyty a następnie przepłucz komórki i zablokuj aktywność trypsyny
inhibitorem trypsyny (10 mg/ml).
• Przepłucz komórki ponownie i oznacz ich gęstość.
• Doprowadź gęstość komórek do 3.000 - 5.000 komórek/ml w hodowli wtórnej (początkowa
gęstość posiewu 1 - 5 x 106 komórek/cm2). Hoduj keratynocyty w pożywce Panserin 801
uzupełnionej dodatkami, w inkubatorze.
• Naczynia hodowlane mogą być pokryte alternatywnie czynnikami przylegania (kolagen,
fibronektyna lub naturalne/syntetyczne fragmenty tych czynników).
PANSERIN 801 with 6 supplements
500 ml
P04- 710801
1.6.10. PANSERIN PX10
Panserin PX10 jest gotową do użycia kompletną pożywka bez surowicy do hodowli szpiczaka i
komórek hybrydoma do produkcji przeciwciał monoklonalnych.
Skład:
Na bazie RPMI 1640/DMEM-F12, z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy, cholesterolu,
lipidów sojowych, witamin i hormonów. Podłoże nie zawiera żadnych hormonów wzrostu.
Przydatność:
Hodowla szpiczaka i komórek hybrydoma do produkcji przeciwciał monoklonalnych.
Szczególne zalety:
Panserin PX10 jest gotową do użycia pożywką wolną od surowicy do produkcji przeciwciał
monoklonalnych. Nie zawiera niezdefiniowanych lizatów ani hydrolizatów peptonów. Ze
względu na zoptymalizowany skład Panserin PX10 znacząco stymuluje wzrostu nawet przy
niskiej gęstości posiewu. Oprócz doskonałych właściwości wzrostu komórek Panserin PX10
wykazuje doskonałe właściwości klonowania.
Konwencjonalne systemy bezsurowicze często wymaga długich i pracochłonnych procedur oraz
gęstego wysiewu do 105 komórek/ml. W przeciwieństwie do nich większość klonów może być
bezpośrednio przeniesiona do hodowli w Panserin PX10. W Panserin PX10 klony można uzyskać
bez większych trudności.
Komórki Sp2/0-Ag-14 zostały przeniesione z pożywki zawierającej surowicę (RPMI 1640 z 10%
FBS) bezpośrednio do Panserin PX10. Wysiew o gęstości 1,000 komórek / ml. Dla porównania
hodowla Sp2/0-Ag-14 w RPMI 1640 z 10% FBS.
Rys. 1 Typowa krzywa wzrostu dla komórek SP2/O-Ag-14 w Panserin PX10
Stosowanie:
• Ogrzej Panserin PX10 do 37°C.
• Przenieś komórki hybrydomy bezpośrednio do Panserin PX10. W większości przypadków
gęstość 1000 komórek/ml jest wystarczająca.
• Hoduj komórki w zwykły sposób w inkubatorze z 5% CO2 w temperaturze 37°C, lub w
bioreaktorze
• Izoluj przeciwciała monoklonalne z supernatantu.
W wielu przypadkach przejście z pożywki zawierającej surowicę do pożywki Panserin PX10
można przeprowadzić bez specjalnej procedury adaptacyjnej. Dla tych komórek, które nie
tolerują natychmiastowej zmiany zalecamy hodowle początkowo w pożywce Panserin PX10 z
dodatkiem surowicy, a następnie stopniowe zmniejszanie stężenia surowicy aż do podjęcia
hodowli w czystej pożywce Panserin PX10. Chociaż Panserin PX10 podtrzymuje wzrost
komórek nawet przy małych gęstościach, to w trakcie dostosowania do pożywki bezsurowiczej
komórki powinny być wysiewane w większej gęstości (5 x 103 - 5 x 104 komórek/ml). Żywotność
komórek jest istotnym czynnikiem dla skutecznego przeniesienia hodowli na pożywkę bez
surowicy. W związku z tym komórki powinny być przesiewane w logarytmicznej fazie wzrostu -
zgodnie z naszymi doświadczeniami transfer w stacjonarnej fazie wzrostu daje niższe szanse na
sukces.
PANSERIN PX10
500 ml
P04-710PX10
1.6.11. PANSERIN PX40
Panserin PX40 jest gotową do użycia kompletną do pożywką bez surowicy do hodowli wielu
rodzajów komórek.
Skład:
Na bazie RPMI 1640/DMEM-F12 z dodatkiem pierwiastków śladowych, albuminy, cholesterolu,
lipidów sojowych, witamin, hormonów i czynników przylegania. Podłoże nie zawiera żadnych
hormonów wzrostu.
Przydatność:
Hodowla komórek adherentnych bez surowicy (np. HEK, L929, CHO, MDCK, MDBK, 3T3A).
Szczególne zalety:
Panserin PX40 jest gotową do użycia, wolną od surowicy pożywką do hodowli wielu rodzajów
komórek adherentnych. Ponadto dzięki dodaniu czynników przylegania Panserin PX40 pozwala
na hodowlę nawet bardzo wymagających komórek po krótkiej fazie adaptacji. Nie zawiera
niezdefiniowanych peptonów ani hydrolizatów.
Stosowanie:
Dostosowanie do pożywki bez surowicy.
Wiele linii komórkowych może być bezpośrednio przeniesionych z hodowli adherentnej w
pożywce zawierającej surowicę do pożywki Panserin PX40 bez surowicy. Po kilku pasażach w
hodowli bezsurowiczej przy obniżonym wzroście komórki zaczynają osiągać wysokie wskaźniki
wzrostu
porównywalne
z
osiąganymi
w
pożywce
zawierającej
surowicę.
Bezpośrednia adaptacja do Panserin PX40:
• Użyj adherentnych komórek w fazie logarytmicznej rosnących na pożywce z dodatkiem
surowicy (na przykład DMEM z wysokim stężeniem glukozy i 10% FCS).
• Usuń pożywkę zawierającą surowicę za pomocą pipety.
• Komórki przemyj PBS (bez Ca/Mg).
• Pokryj komórki trypsyną/EDTA (0,25%, 0,02%), (około 2 ml na butelkę T25).
• Usuń trypsynę po około 1 minucie.
• Inkubuj komórki dopóki nie zrobią się kuliste i nie odczepią się od podłoża (po około 5
minutach).
• Zablokuj aktywność pozostałej trypsyny za pomocą inhibitora trypsyny (stężenie 1 mg/ml, 1-2
ml roztworu inhibitora na butelkę T25).
• Przenieś komórki do Panserin PX40 i odwiruj ponownie.
• Przenieś komórki do Panserin PX40 i policz liczbę komórek.
• Posiej 5 x 104 - 1 x 105 komórek/ml w ogrzanej wcześniej Panserin PX40. Inkubacja w 37°C i
5% CO2.
• Przenieś komórki do świeżej pożywki Panserin PX40 przy około 80% konfluencji.
Pośrednia adaptacja do Panserin PX40:
• Użyj adherentnych komórek w fazie logarytmicznej rosnących na pożywce z dodatkiem
surowicy (na przykład DMEM z wysokim stężeniem glukozy i 10% FCS).
• Usuń pożywkę zawierającą surowicę za pomocą pipety.
• Komórki przemyj PBS (bez Ca/Mg).
• Pokryj komórki trypsyną/EDTA (0,25%, 0,02%), (około 2 ml na butelkę T25).
• Usuń trypsynę po około 1 minucie.
• Inkubuj komórki dopóki nie zrobią się kuliste i nie odczepią się od podłoża (po około 5
minutach).
• Zablokuj aktywność pozostałej trypsyny za pomocą inhibitora trypsyny (stężenie 1 mg/ml, 1-2
ml roztworu inhibitora na butelkę T25).
• Przenieś komórki do Panserin PX40 i odwiruj ponownie.
• Przenieś komórki do Panserin PX40 i policz liczbę komórek.
• Posiej 5 x 104 - 1 x 105 komórek/ml w ogrzanej wcześniej Panserin PX40 z dodatkiem 5% FCS.
Inkubacja w 37°C i 5% CO2.
• Przenieś komórki do świeżej pożywki Panserin PX40 z dodatkiem 2% FCS przy około 80%
konfluencji.
• Przy kolejnych pasażach przenieś komórki do Panserin PX40 z 1% FCS i wreszcie 0,1% FCS
(zgodnie z tą samą procedurą).
PANSERIN PX40
500 ml
P04-710PX40
1.7.MEDIA BEZSUROWICZE DO HODOWLI KOMÓREK MACIERZYSTYCH
1.7.1. POWERStem ESPro1
PowerStem ESPro1 jest łatwą w użyciu pożywką bez surowicy do hodowli zarodkowych
komórek macierzystych myszy (mESc).
Te pluripotentne komórki są wyprowadzane z blastocyst i mogą być ustabilizowane do linii
komórkowej. Po wstrzyknięciu do blastocysty mogą tworzyć wszystkie typy tkanek w chimerach,
w tym komórki płciowe. W pożywce PowerStem ESPro1, mysie zarodkowe komórki macierzyste
w większości zachowują stan niezróżnicowany i mogą uczestniczyć w tworzeniu linii płciowej.
Zawartość:
Pożywka PowerStem ESPro1 składa się z:
• PowerStem ESPro1 basal medium (pożywka podstawowa)
• PowerStem ESPro1 growth supplement (suplement wzrostu), który dodaje się w czasie
użytkowania.
• PowerStem ESPro1 LIF supplement, który dodaje się w czasie użytkowania.
Warunki przechowywania:
• PowerStem ESPro1 basal medium: przechowywać w ciemności, w temperaturze od +2 do
+8°C.
• PowerStem ESPro1 growth supplement: przechowywać w ciemności, w temperaturze -20°C.
• PowerStem ESPro1 LIF supplement: przechowywać w ciemności, w temperaturze -20°C.
Skład:
PowerStem ESPro1 zawiera oczyszczone białka, lipidy, sole, aminokwasy, pierwiastki śladowe,
czynniki przylegania, hormony i czynniki wzrostu w zoptymalizowanej kompozycji.
PowerStem ESPro1 jest w pełni zdefiniowane chemicznie i nie zawiera peptonów
lub hydrolizatów.
Uwaga: Uzupełniona PowerStem ESPro1 zawiera LIF w stężeniu 10 µg/L. Jeśli w układzie
doświadczalnym wymagane jest wyższe stężenie LIF, należy dodać LIF dodatkowo do pożywki.
Przydatność:
Do hodowli zarodkowych komórek macierzystych myszy (mESc) bez surowicy, przy
jednoczesnym zachowaniu stanu niezróżnicowania komórek. PowerStem ESPro1 jest specjalnie
zaprojektowane do tworzenia myszy knock-out z modyfikowanych genetycznie zarodkowych
komórek macierzystych w pożywce bez surowicy. Dowiedziono również, że pożywka
PowerStem ESPro1 jest odpowiednia do hodowli i namnażania komórek progenitorowych
nowotworów.
Uwaga: Wyłącznie do wykorzystywania w badaniach, nie do celów terapeutycznych lub
diagnostycznych.
Szczególne zalety:
PowerStem ESPro1 pozwala na hodowlę i namnażanie mysich zarodkowych komórek
macierzystych (mES) w warunkach bez surowicy. Skład pożywki jest w pełni zdefiniowany, tym
samym umożliwiając niezmienne i porównywalne warunki doświadczalne oraz wysoce
powtarzalne wyniki. Hodowla mysich zarodkowych komórek macierzystych może być
zainicjowana bez zazwyczaj stosowanej warstwy odżywczej (fibroblastów pierwotnych),
komórki wykazują wysoki poziom proliferacji, i w większości pozostają w stanie
niezróżnicowanym. Poprzez dodanie specyficznych czynników różnicowania, komórki te można
poddać różnicowaniu in vitro w pożądany typ tkanki (n.p. komórki nerwowe, mięśniowe,
nabłonkowe itp.). Po wstrzyknięciu komórek do blastocysty mogą one tworzyć chimery, dzięki
czemu można tworzyć zwierzęta, których genom został uprzednio poddany manipulacjom w
hodowli komórkowej (n.p. myszy knock-in lub knock-out).
Przygotowanie pożywki PowerStem ESPro1:
Podstawowa pożywka PowerStem ESPro1 basal medium wymaga uzupełnienia suplementami
PowerStem ESPro1 growth supplement i PowerStem ESPro1 LIF supplement. Aby uzyskać 500
ml kompletnej pożywki PowerStem ESPro1 należy dodać 50 ml rozmrożonego PowerStem
growth supplement ESPro1 i 1 ml PowerStem ESPro1 LIF supplement do 450 ml pożywki
podstawowej PowerStem ESPro1 basal medium.
Stosowanie:
• Przygotować szalki powleczone żelatyną, pokrywając je 0,2% roztworem żelatyny przez co
najmniej 10 min w inkubatorze.
• Mysie zarodkowe komórki macierzyste powinny być zawsze utrzymywane w stosunkowo
dużym zagęszczeniu w celu utrzymania ich pluripotencji.
• Najlepiej zakładać hodowlę wtórną z hodowli sub-konfluentnej (o konfluencji 70% - 80%)
• Poszczególne kolonie nie powinny się wzajemnie dotykać.
• Zbyt gęsty wzrost promuje różnicowanie komórek, co może spowodować utratę pluripotencji.
• Mysie zarodkowe komórki macierzyste powinny być trypsynowane w zwykły sposób (np.
0,25% roztworem trypsyny).
• Kiedy komórki staną się kuliste i odłączą się od powierzchni (proces ten można przyspieszyć w
temperaturze 37°C), należy zawiesić je w DPBS przez dokładne wielokrotne przepipetowanie, a
następnie zwirować przez 5 minut w 180 xg w temperaturze pokojowej.
• Usunąć supernatant w sposób sterylny.
• Ponownie zawiesić osad komórek w DPBS przez wielokrotne przepipetowanie.
• Dobre zawieszenie komórek jest ważne w celu uzyskania pojedynczych komórek lub bardzo
małych agregatów (2-3 komórki). Większe skupiska komórek nie powinny występować.
• Ze względu na brak surowicy, PowerStem ESPro1 nie powoduje inaktywacji trypsyny; aby
zatrzymać aktywność trypsyny należy zastosować jej inhibitory.
• Po przeliczeniu komórek należy wysiać je na szalki hodowlane pokryte żelatyną w pożywce
PowerStem ESPro1.
• Inkubować komórki w zwykły sposób w inkubatorze w temperaturze 37°C i atmosferze 5%
CO2.
• Wymieniać pożywkę PowerStem ESPro1 na świeżą co drugi dzień.
• Komórki powinny być rozdzielane w stosunku między 1:4 a 1:8 w zależności od tempa wzrostu.
Uwaga: W przypadku badań wymagających różnicowania komórek nie należy dodawać LIF.
mES-cells in
PowerStem ESPro1
PowerStem ESPro 1 z LIF
PowerStem ESPro 1 bez LIF
JM8-cells in
PowerStem ESPro1
100 ml Kit
500 ml Kit
100 ml Kit
500 ml Kit
mES-cells in medium
with 10% FBS
P04-7701K
P04-77010K
P04-7751K
P04-77510K
1.7.2. POWERStem ESPro2
PowerStem ESPro2 jest pożywką bez surowicy do hodowli i namnażania zarodkowych komórek
macierzystych myszy (mESc). Pożywka PowerStem ESPro2 jest specjalnie zaprojektowana do
namnażania zarodkowych komórek macierzystych myszy bez różnicowania. Aby poddać
namnożone komórki różnicowaniu należy zastosować odpowiednie procedury i czynniki
różnicowania.
Zawartość:
Pożywka PowerStem ESPro2 składa się z:
• PowerStem ESPro2 basal medium (pożywka podstawowa)
• PowerStem ESPro2 growth supplement (suplement wzrostu), który dodaje się w czasie
użytkowania.
• PowerStem ESPro2 LIF supplement, który dodaje się w czasie użytkowania.
Warunki przechowywania:
• PowerStem ESPro2 basal medium: przechowywać w ciemności w temperaturze od +2 do +8°C
• PowerStem ESPro2 growth supplement: przechowywać w ciemności, w temperaturze -20°C
• PowerStem ESPro2 LIF supplement: przechowywać w ciemności, w temperaturze -20°C
Skład:
PowerStem ESPro2 zawiera oczyszczone białka, lipidy, sole, aminokwasy, pierwiastki śladowe,
czynniki przylegania, hormony i czynniki wzrostu w zoptymalizowanej kompozycji. PowerStem
ESPro2 jest w pełni zdefiniowana chemicznie i nie zawiera peptonów ani hydrolizatów.
Uwaga: Uzupełniona PowerStem ESPro2 zawiera LIF w stężeniu 10 µg/L. Jeśli w układzie
doświadczalnym wymagane jest wyższe stężenie LIF, należy dodać LIF dodatkowo do pożywki.
Przydatność:
PowerStem ESPro2 jest pożywką specjalnie zaprojektowaną do hodowli mysich zarodkowych
komórek macierzystych (mESc) bez surowicy, przy jednoczesnym zachowaniu stanu
niezróżnicowania komórek. PowerStem ESPro2 jest odpowiednie do tworzenia myszy knock-out
z modyfikowanych genetycznie zarodkowych komórek macierzystych w pożywce bez surowicy.
Dowiedziono również, że pożywka PowerStem ESPro2 jest odpowiednia do hodowli i
namnażania komórek progenitorowych nowotworów.
Uwaga: Wyłącznie do wykorzystywania w badaniach, nie do celów terapeutycznych lub
diagnostycznych.
Szczególne zalety:
PowerStem ESPro2 pozwala na hodowlę i namnażanie mysich zarodkowych komórek
macierzystych (mESc) w warunkach bez surowicy. Skład pożywki jest w pełni zdefiniowany,
tym samym umożliwiając niezmienne i porównywalne warunki doświadczalne oraz wysoce
powtarzalne wyniki. Hodowla mysich zarodkowych komórek macierzystych może być
zainicjowana bez zazwyczaj stosowanej warstwy odżywczej (fibroblastów pierwotnych),
komórki wykazują wysoki poziom proliferacji i w większości pozostają w stanie
niezróżnicowanym. Poprzez dodanie specyficznych czynników różnicowania, komórki te można
poddać różnicowaniu in vitro w pożądany typ tkanki (n.p. komórki nerwowe, mięśniowe,
śródbłonkowe itp.).
Przygotowanie pożywki PowerStem ESPro2:
Podstawowa pożywka PowerStem ESPro2 basal medium wymaga uzupełnienia suplementami
PowerStem ESPro2 growth supplement i PowerStem ESPro2 LIF supplement. Kompletna
pożywka PowerStem ESPro2 (pożywka podstawowa z dodatkiem suplementów) jest stabilna
przez 1 miesiąc jeżeli przechowywana jest w ciemności w temperaturze od +2 do +8°C.
Stosowanie:
• Przygotować szalki powleczone żelatyną, pokrywając je 0,2% roztworem żelatyny przez co
najmniej 10 min w inkubatorze.
• Mysie zarodkowe komórki macierzyste powinny być zawsze utrzymywane w stosunkowo
dużym zagęszczeniu w celu utrzymania ich pluripotencji.
• Najlepiej zakładać hodowlę wtórną z hodowli sub-konfluentnej (o konfluencji 70% - 80%)
• Poszczególne kolonie nie powinny się wzajemnie dotykać.
• Zbyt gęsty wzrost promuje różnicowanie komórek, co może spowodować utratę pluripotencji.
• Mysie zarodkowe komórki macierzyste powinny być trypsynowane w zwykły sposób (np.
0,25% roztworem trypsyny).
• Kiedy komórki staną się kuliste i odłączą się od podłoża (proces ten można przyspieszyć w
temperaturze 37°C), należy zawiesić je w DPBS przez dokładne wielokrotne przepipetowanie, a
następnie zwirować przez 5 minut w 180 xg w temperaturze pokojowej.
• Usunąć supernatant w sposób sterylny.
• Ponownie zawiesić osad komórek w DPBS przez wielokrotne przepipetowanie
• Dobre zawieszenie komórek jest ważne w celu uzyskania pojedynczych komórek lub bardzo
małych agregatów (2-3 komórki). Większe skupiska komórek nie powinny występować.
• Ze względu na brak surowicy, PowerStem ESPro2 nie powoduje inaktywacji trypsyny; aby
zablokować aktywność trypsyny należy zastosować jej inhibitory
• Po przeliczeniu komórek należy wysiać je na szalki hodowlane pokryte żelatyną, w pożywce
PowerStem ESPro2.
• Inkubować komórki w zwykły sposób w inkubatorze w temperaturze 37°C i atmosferze 5%
CO2.
• Wymieniać pożywkę PowerStem ESPro2 na świeżą co drugi dzień.
• Komórki powinny być rozdzielane w stosunku między 1:4 a 1:8 w zależności od tempa wzrostu.
Uwaga: W przypadku badań wymagających różnicowania komórek nie należy dodawać LIF.
mES-cells in
PowerStem ESPro2
mES-cells in
PowerStem ESPro2
ES-cells in medium
with 10% FBS
PowerStem ESPro 2 z LIF
PowerStem ESPro 2 bez LIF
100 ml Kit
500 ml Kit
100 mlKit
500 ml Kit
P04-7702K
P04-77020K
P04-7762K
P04-77620K
1.7.3. POWERStem HE1
PowerStem HE1 jest wyspecjalizowaną pożywką bez surowicy do hodowli i namnażania
ludzkich zarodkowych komórek macierzystych (hESc) i indukowanych pluripotentnych komórek
macierzystych (induced pluripotent stem cells, iPSc). Pluripotentne ludzkie zarodkowe komórki
macierzyste oraz komórki iPS mają zdolność różnicowania się we wszystkie typy komórek
somatycznych, dlatego wiążą sie z nimi wielkie nadzieje medycyny regeneracyjnej. Nawet po
długotrwałej hodowli komórki utrzymywane na matrigelu lub lamininie utrzymują normalny
kariotyp i stałe tempo proliferacji.
Zawartość:
Pożywka PowerStem HE1 składa się z:
• PowerStem HE1 basal medium (pożywka podstawowa)
• PowerStem HE1 growth supplement (suplement wzrostu), który jest dodawany w czasie
użytkowania
Warunki przechowywania:
• PowerStem HE1 basal medium: przechowywać w ciemności w temperaturze od +2 do +8°C
• PowerStem HE1 growth supplement: przechowywać w ciemności, w temperaturze -20°C
Skład:
PowerStem HE1 zawiera oczyszczone białka, lipidy, sole, aminokwasy, pierwiastki śladowe,
czynniki przylegania, hormony i czynniki wzrostu w zoptymalizowanej kompozycji. PowerStem
HE1 jest w pełni zdefiniowana chemicznie i nie zawiera peptonów ani hydrolizatów.
Uwaga: PowerStem HE1 zawiera b-FGF w stężeniu 20 µg/L. Jeśli w układzie doświadczalnym
wymagane jest wyższe stężenie b-FGF, należy dodać b-FGF dodatkowo do pożywki.
Przydatność:
Do hodowli ludzkich zarodkowych komórek macierzystych (hESc) i indukowanych komórek
pluripotentnych (iPSc) bez surowicy, przy jednoczesnym zachowaniu stanu niezróżnicowania
komórek.
Uwaga: Wyłącznie do wykorzystywania w badaniach, nie do celów terapeutycznych lub
diagnostycznych.
Szczególne zalety:
PowerStem HE1 pozwala na hodowlę i namnażanie ludzkich zarodkowych komórek
macierzystych (hESc) i indukowanych komórek pluripotentnych (iPSc) w warunkach bez
surowicy. Skład pożywki jest w pełni zdefiniowany, tym samym umożliwiając niezmienne i
porównywalne warunki doświadczalne oraz wysoce powtarzalne wyniki. Komórki hES i iPS
mogą być hodowane bez zazwyczaj stosowanej warstwy odżywczej (fibroblastów pierwotnych),
wykazując wysoki poziom proliferacji, i w większości pozostając w stanie niezróżnicowanym.
Poprzez dodanie specyficznych czynników różnicowania, komórki te można poddać
różnicowaniu in vitro w pożądany typ tkanki (n.p. komórki nerwowe, mięśniowe, śródbłonkowe
itp.).
Przygotowanie pożywki PowerStem HE1:
Podstawowa pożywka PowerStem HE1 basal medium wymaga uzupełnienia suplementem
wzrostu PowerStem HE1 growth supplement.
Przed użyciem rozmroź PowerStem HE1 growth supplement. Rozmrożony materiał powiniem
być natychmiast zużyty lub rozporcjowany i przechowywany w temperaturze -20°C. Aby
uzyskać 500 ml kompletnej pożywki PowerStem HE1 należy dodać 80 ml rozmrożonego
suplementu wzrostu PowerStem HE1 growth supplement do 420 ml pożywki podstawowej
PowerStem HE1 basal medium. Kompletna pożywka PowerStem HE1 (pożywka podstawowa z
dodatkiem suplementów) jest stabilna przez 1 miesiąc jeżeli przechowywana jest w ciemności w
temperaturze od +2 do +8°C
Stosowanie:
• Przygotować szalki powleczone fibronektyną, pokrywając je roztworem fibronektyny (0.5
mg/ml sterylnej wody) przez co najmniej 30 min w inkubatorze. Zalecane ostateczne stężenie
fibronektyny to 50 µg/10 cm2. Fibronektynę można zastąpić macierzą zawnątrzkomórkową
(Matrigel); zalecane rozcieńczenie to 1:40. Matrigel należy przygotować zgodnie z instrukcją
producenta.
• Hodowla starterowa musi być wysokiej jakości i o dużym zagęszczeniu niezróżnicowanych
komórek
• Czas zakładania hodowli wtórnej jest kluczowy. Nie należy pasażować komórek zbyt wcześnie,
ponieważ spowoduje to słabsze wyniki wysiewania i komórki ulegną różnicowaniu. Hodowle
powinny osiągnąć stan bliski konfluencji
• Poszczególne kolonie nie powinny się wzajemnie dotykać.
• Zbyt gęsty wzrost promuje różnicowanie komórek, co może spowodować utratę pluripotencji.
• Do pasażowania komórek użyć kolagenazy.
• Ogrzać odpowiednią ilość roztworu kolagenazy IV (10 mg/ml), pożywkę do płukania (DPBS)
oraz pożywkę kompletną PowerStem HE1 do 37°C w łaźni wodnej
• Usunąć pożywkę i dodać 1-3 ml roztworu kolagenazy tak aby pokryć komórki
• Pozostawić na 3 min aby odczepić kolonie od podłoża. Nie pozostawiać na dłużej niż 3 min,
gdyż może to spowodować słabe wyniki wysiewania i wywołać różnicowanie.
• Dodać 3 ml pożywki hodowlanej i delikatnie zebrać komórki pipetą 5 ml.
• Zebrać zawiesinę komórek, umieścić w stożkowej probówce i zwirować przez 5 min w 300 xg
w temperaturze pokojowej
• Ponownie zawiesić komórki w pożywce PowerStem HE1 i wysiać bezpośrednio na szalkę
pokrytą fibronektyną
• Komórki powinny być rozdzielane w stosunku 1:2 co 4-5 dni. Pożywka powinna być zmieniana
codziennie.
hES-cells in PowerStem HE1
PowerStem HE1
hES-cells colony in PowerStem HE1
hES-cells in medium with 10 % FBS
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-7711K
P04-77110K
1.7.4. POWERStem HE2
PowerStem HE2 jest wyspecjalizowaną pożywką bez surowicy do hodowli i namnażania
ludzkich zarodkowych komórek macierzystych (hESc) i indukowanych pluripotentnych komórek
macierzystych (induced pluripotent stem cells, iPSc). Pluripotentne ludzkie zarodkowe komórki
macierzyste oraz komórki iPS mają zdolność różnicowania się we wszystkie typy komórek
somatycznych, dlatego wiążą się z nimi wielkie nadzieje medycyny regeneracyjnej. Nawet po
długotrwałej hodowli komórki utrzymywane na matrigelu lub lamininie utrzymują normalny
kariotyp i stałe tempo proliferacji.
Zawartość:
Pożywka PowerStem HE2 składa się z:
• PowerStem HE2 basal medium (pożywka podstawowa)
• PowerStem HE2 growth supplement (suplement wzrostu), który jest dodawany w czasie
użytkowania.
Warunki przechowywania:
• PowerStem HE2 basal medium: przechowywać w ciemności w temperaturze od +2 do +8°C
• PowerStem HE2 growth supplement: przechowywać w ciemności w temperaturze -20°C
Skład:
PowerStem HE2 zawiera oczyszczone białka, lipidy, sole, aminokwasy, pierwiastki śladowe,
czynniki przylegania, hormony i czynniki wzrostu w zoptymalizowanej kompozycji. PowerStem
HE2 jest w pełni zdefiniowana chemicznie i nie zawiera peptonów ani hydrolizatów.
Uwaga: PowerStem HE2 zawiera b-FGF w stężeniu 20 µg/L. Jeśli w układzie doświadczalnym
wymagane jest wyższe stężenie b-FGF, należy dodać b-FGF dodatkowo do pożywki.
Przydatność:
Do hodowli ludzkich zarodkowych komórek macierzystych (hESc) i indukowanych komórek
pluripotentnych (iPSc) bez surowicy, przy jednoczesnym zachowaniu stanu niezróżnicowania
komórek.
Uwaga: Wyłącznie do wykorzystywania w badaniach, nie do celów terapeutycznych lub
diagnostycznych.
Szczególne zalety:
PowerStem HE2 pozwala na hodowlę i namnażanie ludzkich zarodkowych komórek
macierzystych (hESc) i indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych (iPSc) w
warunkach bez surowicy. Skład pożywki jest w pełni zdefiniowany, tym samym umożliwiając
niezmienne i porównywalne warunki doświadczalne oraz wysoce powtarzalne wyniki. Komórki
hES i iPS mogą być hodowane bez zazwyczaj stosowanej warstwy odżywczej (fibroblastów
pierwotnych), wykazując wysoki poziom proliferacji i w większości pozostając w stanie
niezróżnicowanym. Poprzez dodanie specyficznych czynników różnicowania, komórki te można
poddać różnicowaniu in vitro w pożądany typ tkanki (n.p. komórki nerwowe, mięśniowe,
śródbłonkowe itp.).
Przygotowanie pożywki PowerStem HE2:
Podstawowa pożywka PowerStem HE2 basal medium wymaga uzupełnienia suplementem
wzrostu PowerStem HE2 growth supplement. Przed użyciem rozmroź PowerStem HE2 growth
supplement. Rozmrożony materiał powiniem być natychmiast zużyty lub rozporcjowany i
przechowywany w temperaturze -20°C. Aby uzyskać 500 ml kompletnej pożywki PowerStem
HE2 należy dodać 80 ml rozmrożonego suplementu wzrostu PowerStem HE2 growth supplement
do 420 ml pożywki podstawowej PowerStem HE2 basal medium. Kompletna pożywka
PowerStem HE2 (pożywka podstawowa z dodatkiem suplementów) jest stabilna przez 1 miesiąc
jeżeli przechowywana jest w ciemności w temperaturze od +2 do +8°C
Stosowanie:
• Przygotować szalki powleczone fibronektyną, pokrywając je roztworem fibronektyny (0.5
mg/ml sterylnej wody) przez co najmniej 30 min w inkubatorze. Zalecane ostateczne stężenie
fibronektyny to 50 µg/10 cm2. Fibronektynę można zastąpić matrigelem; zalecane rozcieńczenie
to 1:40. Matrigel należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta.
• Hodowla starterowa musi być wysokiej jakości i o dużym zagęszczeniu niezróżnicowanych
komórek.
• Czas zakładania hodowli wtórnej jest kluczowy. Nie należy pasażować komórek zbyt wcześnie,
ponieważ spowoduje to słabsze wyniki wysiewania i komórki ulegną różnicowaniu. Hodowle
powinny
osiągnąć
stan
bliski
konfluencji.
•
Poszczególne
kolonie
nie
powinny
się
wzajemnie
dotykać.
• Zbyt gęsty wzrost promuje różnicowanie komórek, co może spowodować utratę pluripotencji.
•
Do
pasażowania
komórek
użyć
kolagenazy.
• Ogrzać odpowiednią ilość roztworu kolagenazy IV (10 mg/ml), pożywkę do płukania (DPBS)
oraz
pożywkę
kompletną
PowerStem
HE2
do
37°C
w
łaźni
wodnej
• Usunąć pożywkę i dodać 1-3 ml roztworu kolagenazy tak aby pokryć komórki .
• Pozostawić na 3 min aby odczepić kolonie od podłoża. Nie pozostawiać na dłużej niż 3 min,
gdyż może to spowodować słabe wyniki wysiewania i wywołać różnicowanie.
• Dodać 3 ml pożywki hodowlanej i delikatnie zebrać komórki pipetą 5 ml.
• Zebrać zawiesinę komórek, umieścić w stożkowej probówce i zwirować przez 5 min w 300 xg
w temperaturze pokojowej.
• Ponownie zawiesić komórki w pożywce PowerStem HE2 i wysiać bezpośrednio na szalkę
pokrytą
fibronektyną.
• Komórki powinny być rozdzielane w stosunku 1:2 co 4-5 dni. Pożywka powinna być zmieniana
codziennie.
hES-cells in PowerStem HE2
hES-cells in PowerStem HE2
hES-cells in medium with 10 % FBS
PowerStem HE2
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-7712K
P04-77120K
1.7.5. POWERStem EST
PowerStem EST to wolny od surowicy system do hodowli i namnażania zarodkowych komórek
macierzystych myszy (mESc), a także ich późniejszego różnicowania w bijące kardiomiocyty
(n.p. do testu EST zarodkowych komórek macierzystych). Test EST został formalnie
zatwierdzony przez Europejskie Centrum Legalizacji Metod Alternatywnych (ECVAM) jako
akceptowalny test embriotoksyczności in vitro. Test in vitro zarodkowych komórek
macierzystych (EST) pozwala na zaklasyfikowanie potencjału embriotoksycznego odczynników i
potencjalnych leków. W celu zbadania nowoopracowanych odczynników i leków, opracowano
model prognostyczny na podstawie zahamowania różnicowania mysich zarodkowych komórek
macierzystych w kardiomiocyty. Zastosowanie testu EST do testowania odczynników skraca
czas, obniża koszty i pozwala zmniejszyć liczbę zwierząt w testach embriotoksyczności.
Zawartość:
Zestaw PowerStem EST składa się ze złożonej pożywki postawowej zawierającej sole,
aminokwasy, witaminy i mikroelementy, do której tuż przed użyciem dodaje sie suplement
(PowerStem EST growth supplement), składający się z mieszaniny białek, czynników wzrostu i
hormonów. Aby utrzymać zarodkowe komórki macierzyste w stanie niezróżnicowanym i
podtrzymać ich wzrost, do suplementowanej pożywki podstawowej (PowerStem EST basal
medium) dodaje się mysi czynnik przeciwbiałaczkowy (mLIF, 1000 U/ml, w postaci PowerStem
EST LIF-supplement). W celu różnicowania w bijące kardiomiocyty, do suplementowanej
pożywki podstawowej (PowerStem EST basal medium; bez dodatku mLIF) dodaje się mieszankę
czynników różnicowania (PowerStem EST differentiation supplement).
Przydatność:
Kardiomiocyty uzyskane przez różnicowanie komórek macierzystych mogą być użyte w wielu
różnych zastosowaniach:
• w badaniach podstawowych w badaniu wczesnych procesów rozwojowych koniecznych do
funkcjonalnej kardiogenezy in vitro
• w testach składników leków i odczynników chemicznych na mutagenność, cytotoksyczność I
embriotoksyczność (test EST)
• w badaniach na obecność czynników blokujących angiogenezę (tworzenie naczyń
włosowatych)
• analiza elektrokardiologiczna w badaniu leków nasercowych
• rozwój nowych substancji aktywnych
Pożywka podstawowa (PowerStem EST basal medium) jest używana zarówno do namnażania jak
i różnicowania komórek; zdefiniowane czynniki są dodawane w zależności od celu
doświadczenia (podtrzymanie i wzrost lub różnicowanie komórek ES).
Szczególne zalety:
Różnicowanie mysich zarodkowych komórek macierzystych in vitro zachodzi dzięki użyciu
płodowej surowicy bydlęcej (FBS). Wykazano, że użycie FBS jest czynnikiem ograniczającym
skuteczne różnicowanie zarodkowych komórek macierzystych w kardiomiocyty. Niektóre partie
FBS powodują słabe różnicowanie, a inne mogą je nawet całkowicie zablokować. Poszukiwanie
odpowiedniej partii FBS i znaczące różnice między nimi powodują, że różnicowanie komórek w
pożywce z surowicą pochłania wiele czasu i pieniędzy.
W przeciwieństwie do hodowli z FBS, w warunkach bezsurowiczych liczba różnicujących
komórek znacznie się zwiększa, przy dość stabilnym tempie różnicowania. Zestaw PowerStem
EST skutecznie pobudza wzrost niezróżnicowanych komórek ES i wspomaga ich różnicowanie w
bijące kardiomiocyty w warunkach bezsurowiczych, dzięki czemu w standardowych warunkach
uzyskuje się łatwo porównywalne wyniki.
Przygotowanie:
PowerStem EST po uzupełnieniu dodatkami należy przechowywać temperaturze od +2 do +8°C
chroniąc przed światłem. Po otwarciu butelki należy zużyć zawatość w ciągu 1 tygodnia.
Wszystkie dodatkowe czynniki, takie jak mLIF (Proliferation Supplement), jak i czynniki
rożnicujące (Differentiation Supplement) powinny być dodane do pożywki podstawowej (Basal
Medium, uzupełnione Growth Supplement) bezpośrednio przed użyciem. Należy unikać
wielokrotnego zamrażania i rozmrażania dodatków i zamrażania pełnej pożywki!
Stosowanie:
Adaptacja, hodowla i namnażanie niezróżnicowanych komórek ES
Jeżeli hodowla była początkowo prowadzona w pożywce zawierającej surowicę komórki ES
powinny być stopniowo adaptowane do pożywki bezsurowiczej uzupełnionej przez Growth
Supplement i LIF Supplement. Zawartość FBS w pożywce jest powoli obniżana (w kolejnych
pasażach) a zawartość PowerStem EST - podwyższana. Dzięki dodatkowi LIF (1000U/ml)
komórki utrzymywane są w stanie niezróżnicowanym. Hodowla jest prowadzona w naczyniach
pokrytych żelatyną 0.1%.
Początkowa hodowla zarodkowych komórek macierzystych (ES)
P1: 100% pożywki zawierającej surowicę - 0% PowerStem EST
P2: 75% pożywki zawierającej surowicę - 25% PowerStem EST
P3: 50% pożywki zawierającej surowicę - 50% PowerStem EST
P4: 25% pożywki zawierającej surowicę - 75% PowerStem EST
P5: 0% pożywki zawierającej surowicę - 100% PowerStem EST
Test różnicowania:
W celu przeprowadzenia różnicowania komórek należy dodać mieszaninę różnych czynników
różnicujących (PowerStem EST differentiation supplement) do pożywki podstawowej
uzupełnionej innymi dodatkami.
Szczegółowa procedura testu różnicowania jest zamieszczona w ulotce dołączonej do PowerStem
EST.
Rys.1 Komórki ES hodowane w PowerStem EST z LIF
PowerStem EST
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-77210K
P04-77250K
1.7.6. POWERStem MSC1
PowerStem MSC1 jest łatwą do użycia pożywką pozbawioną składników pochodzenia
zwierzęcego (ADCF) do hodowli i namnażania ludzkich mezenchymalnych komórek
macierzystych (hMSC). PowerStem MSC1 jest zaprojektowana specjalnie do namnażania
ludzkich komórek MSC bez ich różnicowania. PowerStem MSC1 podtrzymuje długoterminowy
wzrost komórek MSC zachowując ich potencjał do różnicowania w różne linie komórkowe.
Dodatkowo komórki MSC hodowane w PowerStem MSC1 namnażają się szybciej i wykazują
ograniczenie zanieczyszczeń komórkami krwiotwórczymi na wczesnych pasażach w porównaniu
do pożywek opartych na surowicy. Aby namnożone komórki MSC poddać różnicowaniu należy
zastosować odpowiednie procedury i czynniki różnicowania.
Zawartość:
Pożywka PowerStem MSC1 składa się z:
• PowerStem MSC1 basal medium (pożywka podstawowa)
• PowerStem MSC1 growth supplement (suplement wzrostu), który jest dodawany w czasie
użytkowania.
Warunki przechowywania:
• PowerStem MSC1 basal medium: przechowywać w ciemności w temperaturze od +2 do +8°C
• PowerStem MSC1 growth supplement: przechowywać w ciemności w temperaturze -20°C
(dostarczany w lodzie lub suchym lodzie, powinien być zużyty natychmiast po otrzymaniu lub
może być ponownie zamrożony do późniejszego użytku)
Zarówno PowerStem MSC1 basal medium jak i PowerStem MSC1 growth supplement mają
gwarantowaną stabilność 6 miesięcy jeżeli są przechowywane w odpowiedni sposób. Pełna
pożywka PowerStem MSC1 (basal medium + growth supplement) są stabilne przez 1 miesiąc
jeżeli są przechowywane w ciemności w temperaturze od +2 do +8°C. Nie zaleca się używania
pożywki pełnej przez dłużej niż 1 miesiąc. Nie należy zamrażać pełnej pożywki PowerStem
MSC1.
Skład:
PowerStem MSC1 zawiera sole, aminokwasy, pierwiastki śladowe, hormony i czynniki wzrostu, i
wzbogacone ludzkie białka i lipidy w zoptymalizowanej kompozycji. PowerStem MSC1 jest
wolne od czynników pochodzenia zwierzęcego (ADCF, xeno-free) i nie zawiera
niezdefiniowanych peptonów ani hydrolizatów.
Przydatność:
Do hodowli ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych (hMSC) bez surowicy,
przy jednoczesnym zachowaniu stanu niezróżnicowania komórek i zdolności do dalszego
różnicowania. Uwaga: Wyłącznie do wykorzystywania w badaniach, nie do celów
terapeutycznych lub diagnostycznych.
Szczególne zalety:
PowerStem MSC1 pozwala na hodowlę ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych
(hMSC) w warunkach wolnych od czynników pochodzenia zwierzęcego (xeno-free). Ponieważ
nie zawiera surowicy ludzkiej ani zwierzęcej tym samym umożliwia niezmienne i porównywalne
warunki doświadczalne oraz wysoce powtarzalne wyniki. PowerStem MSC1 jest całkowicie
wolne od składników zwierzęcych (ADCF, xeno-free) i w związku z tym nadaje się do badań w
medycynie regeneracyjnej i inżynierii tkankowej. Poprzez dodanie odpowiednich czynników,
MSC mogą być poddane różnicowaniu in vitro w pożądany typ tkanki (np. tkanka kostna,
chrzęstna, tłuszczowa itp.).
Przygotowanie pożywki PowerStem MSC1:
Podstawowa pożywka PowerStem MSC1 basal medium wymaga uzupełnienia suplementem
wzrostu PowerStem EST growth supplement.
PowerStem EST growth supplement należy rozmrozić przed użyciem, a następnie natychmiast
dodać do pożywki podstawowej (basal medium). Pełna pożywka PowerStem MSC1 (basal
medium + growth supplement) jest stabilna przez 1 miesiąc jeżeli przechowywana jest w
ciemności w temperaturze od +2 do +8°C.
Użytkowanie:
Szczegółowe instrukcje dotyczące izolacji i hodowli komórek MSC można znaleźć na stronie
www.pan-biotech.de.
hMSC in PowerStem MSC
hMSC in PowerStem MSC
hMSC in medium with 10% FBS
The culture-expanded cell population expresses CD90 (Thy-1), CD105 (SH2) and CD73 (SH3/SH4), but lacks expression of CD34
and CD45.
PowerStem MSC
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-77310K
P04-77350K
1.7.7. POWERStem HPSC
PowerStem HPSC jest specjalistyczną pożywką bezsurowiczą do hodowli i namnażania ludzkich
krwiotwiórczych komórek macierzystych (komórek macierzystych hematopoezy, HPSC) i
komórek linii mieloidalnej w hodowli zawiesinowej. Krwiotwórcze komórki macierzyste są
CD34-pozytywne, i są najwcześniejszymi komórkami hematopoetycznymi które można
zidentyfikować w szpiku kostnym, krwi obwodowej i krwi pępowinowej. Poprzez dodanie
jednego lub więcej czynników różnicowania lub zmianę warunków hodowli można wywołać
różnicowanie HPSC w różne rodzaje komórek linii krwiotwórczej.
Zawartość:
Pożywka PowerStem HPSC składa się z:
• PowerStem HPSC basal medium (pożywka podstawowa)
• PowerStem HPSC growth supplement (suplement wzrostu), który jest dodawany w czasie
użytkowania.
• PowerStem HPSC cytokine supplement (suplement cytokin), który jest dodawany w czasie
użytkowania.
Warunki przechowywania:
• PowerStem HPSC basal medium: przechowywać w ciemności w temperaturze od +2 do +8°C
• PowerStem HPSC growth supplement: przechowywać w ciemności w temperaturze -20°C
• PowerStem HPSC cytokine supplement: przechowywać w ciemności w temperaturze -20°C
PowerStem HPSC basal medium, PowerStem HPSC growth supplement oraz PowerStem HPSC
cytokine supplement mają gwarantowaną stabilność 12 miesięcy jeżeli są przechowywane w
odpowiedni sposób. Pełna pożywka PowerStem HPSC (basal medium + growth supplement +
cytokine supplement) jest stabilna przez 3 miesiące jeżeli jest przechowywana w ciemności w
temperaturze od +2 do +8°C. Nie zaleca się używania pożywki pełnej przez dłużej niż 3 miesiące.
Skład:
PowerStem HPSC zawiera oczyszczone białka, lipidy, sole, aminokwasy, pierwiastki śladowe,
czynniki przylegania, hormony i czynniki wzrostu w zoptymalizowanej kompozycji. PowerStem
HPSC jest w pełni chemicznie zdefiniowane i nie zawiera FBS ani innych składników
pochodzenia zwierzęcego.
Przydatność:
Do hodowli i namnażania ludzkich krwiotwórczych komórek macierzystych CD34-pozytywnych
ze szpiku kostnego, krwi obwodowej i krwi pępowinowej.
Szczególne zalety:
PowerStem HPSC pozwala na hodowlę ludzkich krwiotwórczych komórek macierzystych CD34pozytywnych i komórek linii mieloidalnej w warunkach bezsurowiczych. Skład pożywki jest w
pełni zdefiniowany, tym samym umożliwiając niezmienne i porównywalne warunki
doświadczalne oraz wysoce powtarzalne wyniki. Krwiotwórcze komórki macierzyste mogą być
hodowane bez komórek zrębu, wykazują wysokie tempo proliferacji i w większości pozostają w
stanie niezróżnicowanym. Poprzez dodanie odpowiednich czynników różnicowania, komórki
krwiotwórcze mogą być różnicowane in vitro w różne typy komórek linii hematopoetycznej.
Przygotowanie pożywki PowerStem HPSC:
Podstawowa pożywka PowerStem HPSC basal medium wymaga uzupełnienia suplementem
wzrostu PowerStem HPSC growth supplement i suplementem cytokin PowerStem HPSC
cytokine supplement. PowerStem HPSC growth supplement i PowerStem HPSC cytokine
supplement należy rozmrozić przed użyciem, a następnie natychmiast zużyć lub rozporcjować i
zamrozić w temperaturze -20°C.
Aby otrzymać 500 ml pełnej pożywki PowerStem HPSC należy dodać 13 ml rozmrożonego
PowerStem HPSC growth supplement i 1 ml PowerStem HPSC cytokine supplement do 486 ml
pożywki podstawowej PowerStem HPSC basal medium. Pełna pożywka PowerStem HPSC (basal
medium + oba suplementy) jest stabilna przez 3 miesiące jeżeli przechowywana jest w ciemności
w temperaturze od +2 do +8°C.
Użytkowanie:
Namnażanie
-Przygotować komórki jednojądrzaste (np. PBMC) z Pancoll human (P04-60500). W celu
dalszego wzbogacenia komórek CD34-pozytywnych użyj np. MiniMACS (Miltenyi) lub
porównywalnego systemu zgodnie z instrukcjami producenta.
• Komórki CD34-pozytywne posiać w gęstości 2 x 104 komórek/ml w pełnej pożywce PowerStem
HPSC, w inkubatorze w temperaturze 37°C i atmosferze 5% CO2 w powietrzu.
• Przez około 3 dni obserwuje się wstępną fazę spoczynkową (lag) ponieważ większość
hematopoetycznych komórek macierzystych znajduje się w fazie G0 (quiescent)
• Pożywkę wymienić na świeżą (pełną) co 3-4 dni
Różnicowanie
• Erytropoetyna (EPO) i interleukina 6 (IL-6) stymulują różnicowanie komórek krwiotwórczych
CD34-pozytywnych w prekursory czerwonych ciałek krwi (komórki BFU-E, ang. burst forming
unit erythroid)
• W celu rozwoju komorek BFU-E należy dodać EPO 10 U/ml i IL-6 10 µg/ml (ostateczne
stężenie) do pożywki hodowlanej.
Hematopoetic stem cells from neonatal cord blood in PowerStem HPSC
Referencje:
Horschitz S et al. (2010) Generation of neuronal cells from human peripheral blood mononuclear cells.
NeuroReport 21:185
Jeśli potrzebujesz więcej referencji zapraszamy na stronę www.pan-biotech.de.
PowerStem HPSC
100 ml Kit
500 ml Kit
P04-77410K
P04-77450K
1.7.8. POWERStem PEC1
Komórki śródbłonkowe wyściełają naczynia krwionośne i limfatyczne oraz wewnętrzną jamę
serca. Mają silnie spłaszczony, wielokątny kształt i zazwyczaj spoczywają na błonie podstawnej.
Przylegają do siebie nawzajem dzięki desmosomom i połączeniom ścisłym. Śródbłonek,
składający się z około biliona (1012) komórek, jest jednym z najwiekszych organów ciała i
odgrywa kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych i patofizjologicznych. Wiele
czynników kontroluje proliferację i apoptozę komórek śródbłonkowych, regulując w ten sposób
utrzymanie, degenerację i regenerację naczyń krwionośnych.
Tworzenie nowych naczyń krwionośnych odbywa się na drodze angiogenezy i waskulogenezy procesu który ograniczony jest jedynie do rozwoju zarodkowego. W roku 1997 zaproponowano,
że waskulogeneza pourodzeniowa może być ważnym machanizmem angiogenezy poprzez
krążące we krwi komórki progenitorowe śródbłonka (PEC) pochodzące z krwi lub ze szpiku
kostnego (Asahara i wsp., Science 1997). Wskutek tego komórki PEC przeszły wiele badań jako
potencjalne źródło terapii komórkowej w celu naprawy zniszczonych naczyń krwionośnych.
Badania na zwierzętach w sposób jasny pokazują, że podanie komórek PEC częściowo leczy
zaburzenia sercowo-naczyniowe i uszkodzenia mięśnia sercowego (komórki PEC uczestniczą w
tworzeniu nowych naczyń).
Chociaż istnieje spór co do tożsamości progenitorów komórek śródbłonkowych, ostatnio
zidentyfikowano populację komórek PEC która wykazuje ekspresję markerów zarówno
śródbłonkowych jak i progenitorowych (Ingram i wsp., Blood. 2004; 104: 2752). Co istotne, te
komórki badano na wysoki potencjał proliferacji w testach klonogeniczności, i dodatkowo
zidentyfikowano poprzez tworzenie funkcjonalnych naczyń krwionośnych in vivo (Yoder i wsp.,
Blood. 2007; 109: 1801).
Jako że komórki śródbłonka znajdują się obecnie w centrum zainteresowania inżynierii
tkankowej naczyń ze względu na potencjalne zastosowania terapeutyczne, obecność pełnej
surowicy zwierzęcej lub składników pochodzenia zwierzęcego jest w takich zastosowaniach
niepożądana.
Opis produktu:
PowerStem PEC1 ready-to-use (P04-777500) jest specjalnie opracowaną pożywką wolną od
surowicy i składników pochodzenia zwierzęcego do hodowli in vitro ludzkich komórek
progenitorowych śródbłonka (hPEC), która zawiera wszystkie składniki niezbędne dla
optymalnego tworzenia kolonii, wzrostu klonogenicznego i szybkiej proliferacji tych komórek.
Jest przeznaczona do stosowania w inkubatorze w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Należy unikać wielokrotnego podgrzewania pożywki pełnej (z dodatkami), przygotowywać
jedynie ilość potrzebną do doświadczenia w osobnej sterylnej probówce. Zaleca się używanie 5
ml PowerStem PEC1 na butelkę T25. W przypadku większej lub mniejszej powierzchni hodowli
należy odpowiednio dostosować objętość używanej pożywki. Po 24 godzinach od rozmrożenia
komórek wymienić pożywkę i usunąć komórki które nie przyczepiły się do podłoża. W celu
utrzymania hodowli i namnażania komórek należy wymieniać pożywkę co dwa lub trzy dni; dla
hodowli bliskich konfluencji lub dla jak najlepszej proliferacji sugerowane jest dodanie większej
ilości pożywki lub jej częstsza wymiana. Przechowywać w ciemności w temperaturze +2°C do
+8°C. Okres trwałości: 3 miesiące.
Zestaw PowerStem PEC1 kit (P04-77750K) wyposażony jest w suplementy (przebadane dla
komórek progenitorowych) w oddzielnych sterylnych opakowaniach. Pozwala to użytkownikowi
na przygotowanie pożywki do specjalnych zastosowań. Na przykład VEGF, FGF-2 lub inne
składniki mogą być pominięte w pełnej pożywce w przypadku szczególnych układów
doświadczalnych. Należy jednak pamiętać, że taki skład nie zapewni optymalnego wzrostu
komórek, dlatego nie można używać takiej pożywki do długoterminowej, rutynowej hodowli
komórek PEC. Należy również zadbać aby podczas dodawania poszczególnych składników do
pożywki zachowana była całkowita sterylność. Pożywka powinna być delikatnie ale dokładnie
wymieszana po dodaniu wszystkich składników. Pożywkę podstawową (basal medium) i
pożywkę pełną (z dodatkami) należy przechowywać w temperaturze +2°C do +8°C, a dodatki
(suplementy) w temperaturze -20°C. Okres trwałości: 6 miesięcy.
Pożywka podstawowa (basal medium), pożywka pełna (z dodatkami) ani pożywka ready-touse nie powinny być zamrażane!
OSTRZEŻENIE: PowerStem PEC1 nie powoduje inaktywacji trypsyny; aby zatrzymać
aktywność trypsyny należy zastosować jej inhibitory (roztwór inhibitora trypsyny P10-033100).
Aby uniknąć uszkodzenia komórki PEC powinny być wystawione na działanie trypsyny przez jak
najkrótszy okres czasu.
UWAGA: Wyłącznie do wykorzystywania w badaniach, nie zatwierdzona do celów
terapeutycznych ani diagnostycznych u zwierząt ani ludzi.
PowerStem PEC1 jest pożywką odpowiednią do hodowli:
Ludzkich śródbłonkowych komórek progenitorowych z krwi pępowinowej
Ludzkich śródbłonkowych komórek progenitorowych z krwi obwodowej
Ludzkich śródbłonkowych komórek progenitorowych ze szpiku kostnego
Kontrola jakości:
Każda partia PowerStem PEC1 jest badana na zdolność wspomagania proliferacji komórek na
świeżo wyizolowanych ludzkich śródbłonkowych komórkach pierwotnych krwi pępowinowej
aby zapewnić optymalne działanie i niezawodność. Dodatkowo pożywka jest badana na brak
zakażeń mikrobiologicznych (bakterie, drożdże, grzyby, mykoplazma).
PowerStem PEC1 ready to use
PowerStem PEC1 kit
500 ml
500 ml
P04-777500
P04-77750K
1.8 DRZEWKA DECYZYJNE
Różne typy komórek (limfocyty, komórki szpiczaka, komórki nowotworowe, hybrydoma,
makrofagi, fibroblasty, melanocyty, komórki HEK i HeLa)
Adherentne
Nieadherentne
Łatwo ulegające
adhezji
Trudno ulegające
adhezji
Niezależne od
insuliny
Zależne od insuliny
Panserin 401
Panserin 412
Panserin 401
Panserin 411
Panserin PX40
Panserin PX40
Komórki szpiczaka (myeloma)/ Komórki hybrydoma
Z białkiem
Bez białka
Niska gęstość
wysiewania
Średnia gęstość
wysiewania
Niezależne od
cholesterolu
Zależne od
cholesterolu
Panserin PX10
Panserin 401
Panserin H4000
Panserin H8000
Komórki HEK (293)
Limfocyty
Badania
cytogenetyczne
Z PHA
Panserin 411S
Panserin
413
Bez
PHA
adherentne
Panserin Panserin
701
293A
nieadherentne
Panserin 293S
Komórki owadzie
Sf9
Schneider’s Drosophila S2
Sf21
Spodopan
Keratynocyty - Panserin 801
Panserin S2
Komórki dendrytyczne - Panserin 416
Komórki śródbłonka HUVEC - Endopan 300L
Zastępniki (substytuty) surowicy
Dla komórek
nieadherentnych
Z dodatkiem
czynników
przylegania, dla
komórek
adherentnych
Specjalny skład, bez
składników
pochodzenia
zwierzęcego, dla
komórek
adherentnych
Specjalny skład, bez
składników
pochodzenia
zwierzęcego, dla
komórek
nieadherentnych
Panexin NTS
Panexin NTA
Panexin NTA
Pharma Grade
Panexin NTS
Pharma Grade
Komórki CHO
Adherentne
Panexin 604
Nieadherentne
Chemicznie
zdefiniowane, bez
składników
pochodzenia
zwierzęcego i
ludzkiego,
zawierające białko
Chemicznie
zdefiniowane, bez
składników
pochodzenia
zwierzęcego i
ludzkiego, nie
zawierające białka
Bez składników
pochodzenia
zwierzęcego i
ludzkiego, nie
zawierające białka,
bardzo wysoka
wydajność
Panexin 604ST
Panexin 604SPF
Panexin C6000
Komórki Vero - Panserin ProVero
Komórki NIH 3T3A - Nieadherentne - Panserin T3
2. SUROWICE
2.1 WSTĘP
Funkcja surowicy w hodowli komórkowej
• Stymulacja wzrostu komórek, proliferacji i różnicowania przez czynniki hormonalne.
• Czynniki przylegania ułatwiają i usprawniają przyłączanie komórek do płytek hodowlanych
(biomatrix).
• Białka transportowe i wiążące między innymi dostarczają hormony, minerały i lipidy.
• Wiązanie substancji toksycznych przez białka surowicy.
Surowice zwierzęce
Niezależnie od linii komórkowej (tj. typu lub klasy komórek) surowica w dawce około 10 - 15%
(całkowitej objętości cieczy) jest dodawana do hodowli komórkowej jako substancja odżywcza.
Surowica produkowana z krwi zwierząt oraz tzw. FBS jest obecnie najbardziej
rozpowszechniona, ponieważ zawiera szczególnie dużo czynników pobudzających wzrost, ze
względu na swoje pochodzenie z krwi płodowej (płodów pozostałych po uboju bydła).
Zalety PAN Biotech GmbH
• Własny surowiec z różnych krajów: Australia (atestowany dla USA), Południowa Afryka,
Ameryka Południowa (Brazylia).
• Certyfikat zgodności nr: R1-2002-167 CEP-Rev 00.
• Na licencji zgodnie z nowym rozporządzeniem UE nr 1774 / 2002 z wet. nr: DE 09 275 0001
14.
• Każda partia jest w pełni udokumentowana - od kraju pochodzenia do filtracji końcowego
produktu. Nasze standardowe instrukcje obsługi mogą być okazane w dowolnym momencie.
• Wszystkie procedury, od pobierania surowicy do sterylnej filtracji produktu końcowego, są
określone w SOP (standardowe procedury operacyjne) i zawsze mogą zostać przedstawione.
• Oferujemy specjalne rodzaje surowicy: dializowane, inaktywowane, filtrowane węglem
aktywowanym, gamma-napromieniowane, pozbawione lipidów, ze zmniejszonym stężeniem
gamma-globulin.
• Najwyższe standardy produkcji i bezpieczeństwa w produkcji surowicy.
• Najlepsze referencje od przemysłu i ośrodków naukowych.
• Bardzo dokładne testy i analizy (patrz certyfikat).
Dokumentacje
• Certyfikat COS
• Sprawozdanie z produkcji
• Świadectwo analizy (CoA)
• Dokumenty weterynaryjne
• Dokumenty importowe
• Świadectwo pochodzenia
• Walidacja ekstrakcji surowicy i jej przetwarzania
• Dokumenty eksportowe i importowe zgodne z obowiązującymi dyrektywami EU
• Protokół produkcji
Wykorzystujemy wyłącznie surowice z obszaru gwarantującego brak BSE. Ponadto możemy
także potwierdzić, że Republika Południowej Afryki, jako kraj pochodzenia surowicy, jest wolna
od trzęsawki.
Żadna partia surowicy z PAN-Biotech nie jest otrzymywana z Wielkiej Brytanii jako kraju
pochodzenia. Nalegamy na składanie kompletnej dokumentacji, zawierającej certyfikat
pochodzenia i świadectwa weterynaryjne, dokumenty przewozowe, świadectwa analizy,
szczegółowy protokół produkcji. Każdy proces jest monitorowany indywidualnie dla każdej partii
a następnie podsumowywany w protokole produkcyjnym.
Proces produkcyjny
Nieprzetworzona surowica jest pobierana z wybranych rzeźni poddawanych kontroli. Po
otrzymaniu produkt jest sprawdzany, grupowany oraz sterylnie filtrowany (przez serię filtrów o
coraz mniejszej wielkości porów). Po dekantacji surowica jest przechowywana w wysokiej
jakości butelkach ze sterylnych tworzyw sztucznych (lub butelkach Nalgene), a kompleksowe
badania są przeprowadzane w laboratorium kontroli jakości.
Kontrola sterylności
5 ml każdej próbki jest zaszczepiona 20 ml pożywki bulionowej z caso - i tioglikolanami i
inkubowana w 32°C i w temperaturze pokojowej. Ocena sterylności następuje po okresie 21 dni.
Test na mykoplasmę
1. Metoda fluorochromowa DNA:
Hodowle komórkowe są poddane obróbce zgodnie z metodą fluorochromową DNA z H33258
(bis-benzimid) i badane pod mikroskopem fluorescencyjnym w celu wykrycia zanieczyszczenia
mykoplazmą.
2. Kultury bakterii:
Porcje osadów z próbki surowicy w pożywce namnażajacej (dwufazowy bulion z surowicą
końską) są inkubowane przez 14 dni w temperaturze 37°C w inkubatorze. Wzbogacony bulion
jest następnie zaszczepiany na płytki agarowe.
Ocenę pod mikroskopem przeprowadza się po 14 dniach inkubacji w warunkach beztlenowych w
37°C.
L-formy bakteryjne (CWD)
Specjalne wzbogacona pożywka jest używana do wykrywania L-form bakteryjnych.
Test na obecność wirusów (antygen-przeciwciało)
Wszystkie partie surowicy płodowej są badane pod kątem zakażenia wirusem BVD-MD, IBRIPV, a także mikroorganizmami PI 3 w uznanym i niezależnym laboratorium.
Wzrost komórek
Próbka surowicy jest stosowana jako dodatek do pożywki wzrostowej (10% surowicy) do
hodowli fibroblastów mysich (L 929) i komórek mysiego szpiczaka (SP 2). Wykreśla się krzywą
wzrostu przez okres 7 dni i dokonuje się oceny tempa podziałów, liczby i morfologii komórek.
Zdolność tworzenia klonów
500 komórek hoduje się w 90 mm szalkach hodowlanych i inkubuje przez 14 dni w temperaturze
37°C, po czym komórki utrwala się i wybarwia. Rejestruje się następujące dane: liczebność
koloni, wielkość klonów i morfologia komórek.
Surowica jest badana z fibroblastami L 929 na wydajność zasiedlania oraz z SP 2 na wydajność
klonowania. Wszystkie wartości określone w układach biologicznych stosuje się tylko do
wskazanego systemu komórkowego.
Oprócz tych rutynowych badań podejmujemy dalsze badania w różnych systemach
komórkowych na życzenie klienta. Będzie nam miło spełnić państwa życzenia w tym zakresie.
Badania chemii klinicznej
Oznaczenia rutynowe, takie jak stężenie glukozy i zawartość białka całkowitego, wartość pH,
osmolalność, pirogenność, hemoglobina i inne badania mogą oczywiście być również
przeprowadzane.
2.1.1. Certyfikat COS
Historia:
Firma PAN-Biotech GmbH powstała w 1988 roku i od roku 1994 produkuje i sprzedaje surowice
zwierzęce. System jakości dla wytwarzania tych produktów to Certyfikat ISO 9001.
(Dla jakość obsługi certyfikat ISO 9001 odnosi się do dodatku 1 i 2)
Wytwarzana surowica była stosowanych jako surowiec do produkcji produktów
biofarmaceutycznych. Procesy i urządzenia stosowane do produkcji surowicy są przyjazne dla
środowiska,
są
walidowane,
kontrolowane
i
gwarantują
sterylną
produkcję.
Od zamówień surowego materiału do powstania surowicy gotowej do sprzedaży firma zapewnia
pełną dokumentację i kontrolę.
Deklaracja:
Proces produkcji i kontroli jakości są prowadzone zgodnie z zaprezentowaną dokumentacją i
przedstawiają odpowiedni system zapewnienia jakości zgodnie z normą jakości ISO 9001. Ten
system zapewnia jakość i spójność partii. PAN-Biotech prowadzi wewnętrzny i zewnętrzny audyt
systemu jakości w skali rocznej. Ponadto, PAN-Biotech regularnie kontroluje dostawców
surowca oraz kontroluje obiekty, procesy produkcyjne i dokumentację w zakresie zbierania,
transportu
i
przechowywania
surowicy.
PAN-Biotech jest gotów do kontroli, zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, na wniosek
właściwego organu przed i / lub po udzieleniu certyfikatu zgodności.
Aidenbach, 01 stycznia 2009
Andreas Friedrich, Michael Wichmann
Dyrektorzy PAN Biotech GmbH
Nazwa posiadacza / PAN Biotech GmbH
Miejsce produkcji: Gewerbepark 13
94501 Aidenbach / Niemcy
2.2. SUROWICE BYDLĘCE
COS: CEP 2002-167
Płodowa surowica bydlęca: Afryka Południowa
Testowana na mikoplazmę i wirusy, klasa zdrowotna 1a
COS: CEP 2002-167
Płodowa surowica bydlęca: Ameryka Południowa
Testowana na mikoplazmę i wirusy, klasa zdrowotna 1a
COS: CEP 2002-167
Płodowa surowica bydlęca: Australia
Testowana na mykolpazmę i wirusy
Płodowa surowica bydlęca: pochodzenie USA
Testowana na mykolpazmę i wirusy
Płodowa surowica bydlęca: dopuszczona przez US
Testowana na mykolpazmę i wirusy (zgodnie z listą Aphis)
Cielęca surowica (od noworodka)
Testowana na mykolpazmę i wirusy
Surowica bydlęca
100 ml
500 ml
1501-Lot#
1502-Lot#
100ml
500 ml
3301-Lot#
3301-Lot#
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
1301-Lot#
1302-Lot#
1401-Lot#
1402-Lot#
1701-Lot#
1702-Lot#
0401-Lot#
0402-Lot#
P30-0601
P30-0602
2.2.1.Surowice poddane obróbce
Surowica dializowana:
METODA:
Surowica jest dializowana przez błony z wykluczeniem 10 kDa przeciwstawnie do roztworu soli
fizjologicznej (alternatywnie: PBS), aż zawartość glukozy jest mniejsza niż 10 mg/dl.
ZASTOSOWANIE:
• Badania integracji radioaktywnej.
• Zastosowania wolne od hormonów
• Badania nietolerujące drobnych cząsteczek, takich jak nukleotydy (hipoksantyna, tymidyna),
aminokwasy (seryna, alanina, itp.), cukry lub metabolity.
Płodowa surowica bydlęca dializowana
Testowana na mykoplazmę i wirusy
100 ml
500 ml
P30-2101
P30-2102
Surowica oczyszczana aktywnym węglem
METODA:
Surowicę ogrzewa się w łaźni wodnej z dekstranem i aktywowanym węglem drzewnym. Węgiel
aktywowany, wraz ze związanymi substancjami, usuwa się następnie przez wirowanie i filtrację.
ZASTOSOWANIE:
• Praca przy obniżonej zawartości hormonów (sterydów).
• Praca przy ograniczeniu czynników wzrostu (zapobieganie różnicowaniu się komórek).
• Badania receptorów (np. estrogenów).
• Minimalizuje zmienność pomiędzy partiami surowicy.
Płodowa surowica bydlęca oczyszczana weglęm aktywnym
Testowana na mykoplazmę i wirusy
100 ml
500 ml
P30-2301
P30-2302
Surowica inaktywowana termicznie
METODA:
Surowica jest podgrzewana przez 30 minut do 56°C w łaźni wodnej.
ZASTOSOWANIE:
• Pomiary dehydrogenazy mleczanowej w supernatancie hodowli jako markera uszkodzenia
komórek (LDH w surowicy jest niszczony poprzez inaktywację cieplną).
• Minimalizuje zmienność pomiędzy partiami surowicy (wszystkie termicznie wrażliwe składniki
są zniszczone).
• Badania witamin i czynników wzrostu (są niszczone w całości lub częściowo, lub zmniejszone
jest ich stężenie poprzez inaktywację cieplną).
• Zwiększenie ochrony przed wirusami, ponieważ inaktywowane są wirusy wrażliwe na
temperaturę.
• Badania w których nie jest tolerowana obecność dopełniacza.
Płodowa surowica bydlęca inaktywowana termicznie
Testowana na mykoplazmę i wirusy
100 ml
500 ml
1901-Lot#
1902-Lot#
Surowica wolna od tetracyklin
METODA:
Surowica jest testowana na brak tetracyklin przy użyciu systemu TEToff (lucyferaza).
ZASTOSOWANIE:
• Ekspresja genów regulowana TET-on / TET-off
• Transfekcje
• Badania ekspresji
Płodowa surowica bydlęca wolna od tetracyklin
Testowana na mykoplazmę i wirusy
100 ml
500 ml
P30-3601
P30-3602
Surowica pozbawiona lipidów
METODA:
Lipidy są usuwane z surowicy krwi metodą chromatografii powinowactwa.
ZASTOSOWANIE:
• Badania metabolizmu lipidów
• Badania miażdżycy
Płodowa surowica bydlęca pozbawiona lipidów
Testowana na mykoplazmę i wirusy
100 ml
500 ml
P30-3401
P30-3402
100 ml
500 ml
P30-2001
P30-2002
Surowica sterylizowana promieniami gamma
METODA:
Surowica jest wystawiona na promieniowanie co najmniej 25 kGy.
ZASTOSOWANIE:
• Produkcja biofarmaceutyczna
• Produkcja wirusów
• Produkcja szczepionek
• Produkcja elementów diagnostycznych
Płodowa surowica bydlęca sterylizowana promieniami gamma
Testowana na mykoplazmę i wirusy
Surowica o bardzo niskiej zawartości IgG
METODA:
Zawartość IgG (w FBS średnio 190 µg/ml) jest obniżona metodą chromatografii powinowactwa
(kolumna powinowactwa białka G) do co najwyżej 5 µg/ml.
ZASTOSOWANIE:
• Produkcja przeciwciał
• Przeciwciała monoklonalne
• Znaczniki radioaktywne
Płodowa surowica bydlęca o niskiej zawartości IgG
Testowana na mykoplazmę i wirusy
100 ml
500 ml
P30-2801
P30-2802
PANSera ES
Opracowaliśmy nowy sposób przetwarzania surowicy płodowej do hodowli komórek
zarodkowych.
ZALETY:
• Powtarzalne, stałe właściwości wzrostu.
• Większa wydajność klonowania.
• Więcej niezróżnicowanych klonów.
• Stała ścisła kontrola jakości.
• Nie ma potrzeby badania poszczególnych partii
PANSera ES FBS,dedykowana do komórek ES
Testowana na mykoplazmę i wirusy i testowana na komórkach ES
100 ml
500 ml
2601-Lot#
2602-Lot#
2.3 INNE SUROWICE ZWIERZĘCE
Surowica kurczęca
Testowana na mykoplazmę i wirusy
Surowica ośla
Testowana na mykoplazmę i wirusy
100 ml
500 ml
P30-0301
P30-0302
100ml
500 ml
P30-0101
P30-0102
100 ml
500 ml
P30-1001
P30-1002
10 ml
P30-0210
100 ml
500 ml
P30-0701
P30-0702
100 ml
500 ml
P30-0801
P30-0802
10 ml
100 ml
P30-0200
P30-0201
100 ml
500 ml
P30-0901
P30-0902
100 ml
500 ml
P30-1101
P30-1102
10 ml
100 ml
P30-01901
P30-01901E
100 ml
500 ml
P30-4101
P30-4102
Surowica koźla
Testowana na mykoplazmę i wirusy
Surowica Chomicza
Testowana na mykoplazmę i wirusy
Surowica końska
Testowana na mykoplazmę i wirusy
Surowica jagnięca
Testowana na mykoplazmę i wirusy
Surowica mysia
Testowana na mykoplazmę i wirusy
Surowica świńska
Testowana na mykoplazmę
Surowica królicza
Testowana na mykoplazmę i wirusy
Surowica szczurza
Testowana na mikoplazmę i wirusy
Surowica owcza
Testowana na mykoplazmę i wirusy
2.4. SERA PLUS
Surowica specjalna
Dla celów badawczych
Do produkcji szczepionek
Do produkcji bioaktywnych białek (np. insulina)
Do produkcji innych cząsteczek białek
Sera Plus – ZALETY:
• Powtarzalny, stały wzrost
• Stała - niska zawartości endotoksyn
• Większe bezpieczeństwo (wirusy, mykoplazma)
• Wiele linii komórkowych wykazuje lepsze właściwości wzrostu
• Nadaje się do wielu różnych komórek
• Stała ścisła kontrola jakości
Powtarzalny, stały wzrost!
Większe bezpieczeństwo w odniesieniu do braku wirusów!
Sera Plus jest specjalnie przetwarzaną surowicą. Surowice wybranych partii są rozdzielane na
poszczególne składniki za pomocą wyrafinowanych metod chromatograficznych, które są
następnie mieszane razem zgodnie z określoną metodą. Celem jest produkcja surowicy o stałych
właściwościach wzrostu (zdefiniowany skład) oraz o wyższym poziomie bezpieczeństwa w
odniesieniu do braku wirusów.
Badania wykazały, że nasze specjalne surowice są lepsze w testach przeprowadzonych przez
klientów.
W porównaniu z normalnymi surowicami FKS nasza specjalna surowica wspiera wzrost wielu
typów komórek, równie dobrze a często jeszcze lepiej niż tradycyjne surowice.
SeraPlus przetworzona FBS
SeraPlus S przetworzona FBS
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
P30-3701
P30-3702
P30-4801
P30-4802
2.5 SUROWICA LUDZKA
Surowica ludzka jest wytwarzana z ludzkiego osocza przez dodanie chlorku wapnia. Po usunięciu
skrzepu surowica ludzka jest przemywana i zagęszczana przez ultrafiltrację, a w końcu filtrowana
przez kombinację filtrów membranowych i innych. Mamy w swojej ofercie surowice ludzkie
różnego rodzaju, między innymi pozbawione lipidów, surowice AB, oczyszczone za pomocą
sepharozy A, węgla, żywic.
SUROWICE bez koagulantów („Off the clot”)
Surowice „Off the clot” są przygotowywane z pełnej krwi ludzkiej pobranej bez użycia
koagulantów, która skrzepła w sposób naturalny w temperaturze pokojowej, a następnie została
pozbawiona powstałego skrzepu przez wirowanie. Oferujemy jednostki pochodzące od jednego
dawcy, jak również partie zmieszanej surowicy od różnych dawców.
Surowica Off the clot jest filtrowana przez filtry membranowe i inne.
Dostępne są surowice AB, męskie, żeńskie, mieszane, pochodzące od jednego dawcy, jak
również zmieszane od różnych dawców.
Ludzka surowica
Ludzka AB surowica
Ludzka AB surowica (męska)
Ludzka surowica (of the clot)
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100ml
500 ml
100 ml
500 ml
P30-2401
P30-2401
P30-2501
P30-2502
P30-2901
P30-2902
P30-2701
P30-2702
2.6. CERTYFIKAT ANALIZY
3. MEDIA DO KULTUR KOMÓRKOWYCH
3.1. WSTĘP
Chcesz tylko najwyższej jakości pożywek do hodowli komórek?
W PAN-Biotech, doskonałe surowce i najwyższa technologia gwarantują pierwszorzędną jakość
pożywek.
Woda jest najważniejszym składnikiem płynnych pożywek, dlatego czystość wody jest niezwykle
ważna dla jakości produktów. Woda której używamy ma poziom endotoksyn <0,005 EU/ml, a
zatem jest najwyższej czystości.
Nasze pożywki są umieszczane w kwarantannie do czasu zakończenia procedury kontroli jakości.
To gwarantuje doskonałą jakość produktu.
Zalety naszych pożywek do hodowli komórkowych:
• Wszystkie materiały używane przez naszą firmę są testowane zgodnie z najwyższymi
standardami jakości.
• Standardowo używane są wysokiej klasy butelki Nalge - PET.
• Partie od 10 litrów do 4000 litrów.
• Usługa: optymalizacja produktu / dalszy rozwój dotychczas stosowanej pożywki na życzenie
klienta.
• Oznaczenie CE zgodne z prawem produktów medycznych dostępne na życzenie.
Pożywki z niestandardowymi składnikami:
Jeśli potrzebujesz pożywki, które nie ma w naszym katalogu to prosimy o kontakt. Możemy
wyprodukować każdy wariant składu pożywki, minimalna ilość zamówienia 20 x 500 ml.
Okres trwałości
Pożywki w proszku:
2 lata
Pożywki płynne bez glutaminy:
2 lata
Pożywki płynne z stabilną glutaminą: 2 lata
Pożywki płynne z L-Glutaminą:
1 rok
Pożywki płynne z L-glutaminą mogą być stosowane również po dacie ważności, ale muszą zostać
uzupełnione o nową L-glutaminę.
Okres trwałości zaczyna się od daty produkcji!
Przechowywanie:
Pożywki w proszku: + 2°C do + 8°C
Pożywki płynne: + 2°C do + 8°C, chronić przed światłem
Zapraszamy do skorzystania z doświadczenia PAN-Biotech GmbH. Nasza infrastruktura i
doświadczenie umożliwia produkowanie specjalnie skomponowanych pożywek nawet przez
dłuższy okres czasu w indywidualnie dobranych ilościach w zależności od zapotrzebowania
klienta.
3.2. MEDIA
3.2.1. ALPHA MEM
Alpha MEM jest inną wersją MEM Eagle i zawiera większe stężenie aminokwasów. Ma również
większe stężenie kwasu liponowego, witamin i pirogronianu. Pierwotnie opracowany do hodowli
komórek nerki chomika, dziś jest używany w szerokim zakresie do hodowli komórek ssaczych.
Alpha MEM zaspokaja między innymi potrzeby komórek szpiku kostnego w hodowli
zawiesinowej i jako pojedyncza warstwa komórek (monolayer). Kolejną możliwością jest
zastosowanie jako pożywki do separacji komórek lub do hodowli komórek owodni.
Pożywki Płynne:
Alpha MEM Eagle
Bez L-glutaminy
Bez rybonukleozydów
Bez deoksyrybonukleozydów
Z 2,2 g/l NaHCO3
Alpha MEM Eagle
Z L-glutaminą
Bez rybonukleozydów
Bez deoksyrybonukleozydów
Z 2,2 g/l NaHCO3
Alpha MEM Eagle
Z stabil. glutaminą
Bez rybonukleozydów
Bez deoksyrybonukleozydów
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
PO4-21050
500 ml PO4-21060
500 ml PO4-21350
Alpha MEM Eagle
Bez L- glutaminy
Z rybonukleozydami
Z deoksyrybonukleozydami
Z 2,2 g/l NaHCO3
Alpha MEM Eagle
Z L- glutaminą
Z rybonukleozydami
Z deoksyrybonukleozydami
Z 2,2 g/l NaHCO3
Alpha MEM Eagle
Z stabil. Glutaminą
Z rybonukleozydami
Z deoksyrybonukleozydami
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml PO4-21150
500 ml
PO4-21500
500 ml PO4-21250
Specjalne media płynne (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
Alpha MEM Eagle
Z 4 mM L- Glutaminą
Z rybonukleozydami
Z deoksyrybonukleozydami
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml PO4-21550
Alpha MEM Eagle
Z L-glutaminą
Z rybonukleozydami
Z deoksyrybonukleozydami
Z 2,2 g/l NaHCO3
Bez glukozy
PO4-21502
Alpha MEM Eagle
Z L-glutaminą
Z rybonukleozydami
Z deoksyrybonukleozydami
Z 2,2 g/l NaHCO3
Z 10 mM glukozą
PO4-21501
Alpha MEM Eagle
Bez glutaminy
Bez rybonukleozydów
Bez deoksyrybonukleozydów
Z 2,2 g/l NaHCO3
Bez czerwieni fenolowej
Alpha MEM
Skład:
Skład
Sole nieorganiczne
Chlorek wapnia x 2H2O
264,92
Siarczan magnezu,
bezwodny
Chlorek potasu
139,52
400,.00
Chlorek sodu
6800,00
Diwodorofosforan(V)
sodu (NaH2PO4)
Inne składniki
140,00
D(+)-glukoza bezwodna
1000,00
HEPES
5958,00
Kwas liponowy
Czerwień fenolowa
Pirogronian sodu
Aminokwasy
Zawartość
mg/l
L-alanina
L-arginina x HCl
0,2
10,00
110,00
25,00
126,64
L-asparagina x H2O
50,00
Kwas asparaginowy
30,00
L-cysteina x HCl x H2O
L-cysteina
L-glutamina
100,00
24,00
292,00
Kwas L-glutaminowy
75,00
Glicyna
50,00
PO4-21051
Witaminy
Rybonukleozydy
Deoksyrybonukleozydy
L-histydyna x HCl x H2O
42,00
L-Izoleucyna
52,40
L-leucyna
52,40
L-lizyna x HCl
72,47
L-metionina
15,00
L-fenyloalanina
32,00
L-prolina
40,00
L-seryna
25,00
L-treonina
48,00
L-tryptofan
10,00
L-tyrozyna
36,20
L-valina
46,00
Kwas askorbinowy
50,00
D(+) biotyna
0,10
D-pantotenian wapnia
1,00
Chlorek choliny
1,00
Kwas foliowy
1,00
myo-Inozytol
2,00
Amid kwasu
nikotynowego
1,00
Pyridoxine x HCl
1,00
Ryboflawina
0,10
Tiamina x HCl
1,00
Wiatmina B12
1,33
Adenozyna
10,00
Cytydyna
10,00
Guanozyna
10,00
Urydyna
10,00
2’- deoksyadenozyna
10,00
2’-deoksycytydyna
11,00
2’-deoksyguanozyna
10,00
2’-deoksytymindyna
10,00
W przypadku gdy medium znajduje się HEPES- o stężeniu 5958 mg/l , wtedy stężenie chlorku sodu wynosi 6300 mg/l
Media w proszku:
Alpha MEM Eagle
Bez L-glutaminy
Z rybonukleozydami
Z deoksyrybonukleozydami
Bez NaHCO3
10 L PO3-2410
50 L PO3-2450
Alpha MEM Eagle
Z L-glutaminą
Z rybonukleozydami
Z deoksyrybonukleozydami
Bez NaHCO3
10 L PO3-2510
50 L PO3-2550
Alpha MEM Eagle
Z L-glutaminą
Bez rybonukleozydami
Bez deoksyrybonukleozydami
Bez NaHCO3
10 L PO3-2310
50 L PO3-2350
Alpha MEM Eagle
Z L-glutaminą
Z rybonukleozydami
Z deoksyrybonukleozydami
Bez NaHCO3
Z 25mM HEPES
10 L PO3-2610
50 L PO3-2650
Podsumowanie:
L-glutamina
21050
21060
21150
21250
21350
21500
21550
21501
21502
21051
stab.glutamina
rybonukleozydy deoksyrybonukleozydy
dodatki
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
3.2.2. BME Z SOLAMI EARLE’A
W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku stało się jasne, że u ssaków komórki potrzebują nie
tylko 10 podstawowych aminokwasów, ale także cystyny, tyrozyny i glutaminy. W uzupełnieniu
do tych trzech aminokwasów BME zawiera również osiem witamin z grupy B.
Pierwotnie BME było wykorzystywane do hodowli mysich komórek L i komórek HeLa. Dzisiaj
w wielu odmianach jest używane w wielu dziedzinach nauki . Poza hodowlą normalnych
komórek ssaczych BME jest bardzo przydatne do hodowli komórek transformowanych.
BME z EBSS
Bez L-glutaminy
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
PO4-25050
BME z solami Earle’s
Skład:
Skład
Sole
nieorganiczne
Zawartość
mg/l
Chlorek wapnia x 2H2O
264,92
Siarczan magnezu,
bezwodny
139,52
Chlorek potasu
400.00
Chlorek sodu
6 800,00
Diwodorofosforan(V)
sodu (NaH2PO4)
Inne składniki
140,00
D(+)-glukoza bezwodna
1 000,00
HEPES
5 958,00
Czerwień fenolowa
10,00
Aminokwasy
L-arginina x HCl
21,00
L-cysteina
L-glutamina
12,00
292,00
L-histydyna base
8,00
L-Izoleucyna
26,00
BME z EBSS
Z L-glutaminą
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
PO4-25500
L-leucyna
26,00
L-lizyna x HCl
36,47
L-metionina
7,50
L-fenyloalanina
16,50
L-treonina
24,00
L-tryptofan
4,00
L-tyrozyna
18,00
L-valina
23,50
Witaminy
D(+) biotyna
1,00
D-pantotenian wapnia
1,00
Chlorek choliny
1,00
Kwas foliowy
1,00
myo-Inozytol
2,00
Amid kwasu
nikotynowego
1,00
Pyridoksal x HCl
1,00
Ryboflawina
0,10
Tiamina x HCl
1,00
W przypadku gdy medium znajduje się HEPES- o stężeniu 5958 mg/l , wtedy stężenie chlorku sodu wynosi 6300 mg/l
Media w proszku:
BME z EBSS
10 L
Bez L-glutaminy 50 L
Bez NaHCO3
BME z EBSS
10 L
Bez L-glutaminy 50 L
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
P03-5610
P03-5650
P03-5710
P03-5750
BME z EBSS
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L
50 L
BME z EBSS
10 L
Z L-glutaminą
50 L
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
P03-0110
P03-0150
P03-0210
P03-0250
Podsumowanie:
L-glutamina
25050
25500
stab.glutamina
x
czerwień fenolowa
x
x
HEPES
Dodatki
BME z solami Hanks’a
Media płynne:
BME z HBSS
Bez L-glutaminy
Z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml
BME z HBSS
Z L-glutaminą
Z 0,35 g/l NaHCO3
PO4-26050
Skład:
Skład
Chlorek wapnia x 2H2O
Sole
nieorganiczne
mg/l
185, 44
Siarczan magnezu, bezwodny
139,52
Wodorofosforan di sodu
47,88
Chlorek potasu
400.00
Chlorek sodu
8 000,00
Diwodorofosforan potasu
60,00
Inne składniki D(+)-glukoza
1 000,00
HEPES
5 958,00
Czerwień fenolowa
10,00
Aminokwasy L-arginina x HCl
21,00
L-cysteina
12,00
L-glutamina
292,00
L-histydyna base
8,00
L-Izoleucyna
26,00
L-leucyna
26,00
L-lizyna x HCl
36,47
L-metionina
7,50
L-fenyloalanina
16,50
L-treonina
24,00
L-tryptofan
4,00
500 ml
PO4-26500
L-tyrozyna
18,00
L-valina
23,50
Witaminy
D(+) biotyna
1,00
D-pantotenian wapnia
1,00
Chlorek choliny
1,00
Kwas foliowy
1,00
myo-Inozytol
2,00
Amid kwasu nikotynowego
1,00
Pyridoksal x HCl
1,00
Ryboflawina
0,10
Tiamina x HCl
1,00
W przypadku gdy medium znajduje się HEPES- o stężeniu 5958 mg/l , wtedy stężenie chlorku sodu wynosi 6300 mg/l
Media w proszku:
BME z HBSS
10 L
Bez L-glutaminy 50 L
Bez NaHCO3
BME z HBSS
10 L
Bez L-glutaminy 50 L
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
P03-5810
P03-5850
P03-0410
P03-0450
BME z HBSS
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L
50 L
BME z HBSS
10 L
Z L-glutaminą
50 L
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
P03-0310
P03-0350
P03-5910
P03-5950
3.2.3. POŻYWKA BSK-H
Mikrobiologiczna pożywka do hodowli Borrelia burgdorferi.
Media płynne:
BSK-H Medium
Bez L-glutaminy
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-25300
BSK-H Medium 500 ml
Z 6% surowicą
króliczą
Z 2,2 g/l NaHCO3
Bez L-glutaminy
P04-25300S1
3.2.4. POŻYWKA CLICKA
Pożywka Clicka to zmodyfikowana pożywka Eagle's Essential z dodatkiem soli Hanka (HMEM).
Podłoże to zawiera większe stężenia aminokwasów EAA, z dodatkiem aminokwasów NEAA,
pirogronianu sodu i prekursorów kwasów nukleinowych.
Medium płynne:
Click’s Medium
Z L-glutaminą
Z 1,35 g/l NaHCO3
500 ml
P04-16999
10 L
50 L
P03-8910
P03-8950
Medium w proszku:
Click’s Medium
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
3.2.5. POŻYWKA CMRL-1066
CMRL jest pożywką bogatą w nukleozydy i witaminy. W przeszłości została opracowana do
klonowania komórek nerki małpy oraz do długotrwałej hodowli komórek L. Nadaje się do wielu
typów komórek ludzkich i małpich, a także dla innych komórek ssaczych, zwłaszcza przy użyciu
surowicy końskiej i cielęcej.
Skład
Sole nieorganiczne
Chlorek wapnia x
2H2O
mg/l
264,92
chlorek potasu
400,00
magnesium anhydros
97,78
octan sodu x 3 H2O
Chlorek sodu
wodorofosforan disodu
x 2H2O
Inne składniki
83,00
6
799,00
139,75
cholesterol
D(+)-glukoza
bezwodna
0,20
1 000,00
glutation (red.)
HEPES
10,00
5 958,00
metylodeoksycytydyna
1,00
glukuronian sodu x
H2O
4,00
tween 80
5,00
Aminokwasy
L-alanina
25,00
L-arginina x HCl
76,00
Kwas asparaginowy
30,00
L-cysteina free base
199,66
L-cysteina
20,00
L-glutamina
100,00
Kwas L-glutaminowy
75,00
Glicyna
50,00
L-histydyna x HCl x
H2O
20,00
L-hydroksyprolina
10,00
L-Izoleucyna
20,00
L-leucyna
60,00
L-lizyna x HCl
70,00
L-metionina
15,00
L-fenyloalanina
25,00
L-prolina
40,00
L-seryna
25,00
L-treonina
30,00
L-tryptofan
10,00
L-tyrozyna
40,00
L-valina
25,00
Witaminy
kwas paminobenzoesowy
0,050
Kwas askorbinowy
50,000
D(+) biotyna
0,010
D-pantotenian wapnia
0,010
Chlorek choliny
0,500
Kwas foliowy
0,010
myo-Inozytol
0,050
Amid kwasu
nikotynowego
0,025
kwas nikotynowy
0,025
pirydoksal x HCL
0,025
Pyridoxide x HCl
0,03
Ryboflawina
0,01
Tiamina x HCl
0,01
tiamina x HCl
0,01
koenzymy
kokarboksylaza x HCL
1,00
koenzym A
trilithiumsalt x H2O
2,67
FAD
1,00
NAD
7,00
NADP
1,00
UTP
1,00
Deoksyrybonukleozydy 2’- deoksyadenozyna
2’-deoksycytydyna x
HCL
10,00
11.6
2’-deoksyguanozyna
10,00
2’-deoksytymindyna
10,00
Płynne media:
CMRL-1066
Bez L-glutaminy
Bez czerwieni
fenolowej
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-84600
CMRL-1066
Z L-glutaminą
Bez czerwieni
fenolowej
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-84500
3.2.6. DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium)
Pierwotnie opracowane do hodowli mysich komórek zarodkowych, DMEM jest dostosowany do
hodowli szerokiego zakresu komórek, zwłaszcza jeśli pożywka jest uzupełniona przez dodanie
FBS. DMEM jest modyfikacją pożywki Eagle z czterokrotnie zwiększoną zawartością
aminokwasów i witamin. DMEM z 1.0 g / l glukozy jest standardową pożywką, natomiast
DMEM z 4,5 g / l glukozy jest przeznaczony dla komórek o dużym zapotrzebowaniu
energetycznym.
Płynne media bez glukozy:
DMEM bez glukozy
Bez L-glutaminy
Bez pirogronianu sodu
z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-01548S1
DMEM bez glukozy
Bez L-glutaminy
Z pirogronianem sodu
z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-01549
DMEM bez glukozy
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
DMEM bez glukozy
500 ml
Bez L-glutaminy
Bez pirogronianu sodu
z 3,7 g/l NaHCO3
Bez czerwieni fenolowej
P04-01551
P04-01548
DMEM bez glukozy
Z L-glutaminą
Bez pirogronianu sodu
z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-01506
Media w proszku:
DMEM bez glukozy
10 L
Bez L-glutaminy
50 L
Bez pirogronianu sodu
Bez NaHCO3
Bez czerwieni fenolowej
P03-0010
P03-0050
Media płynne z 1,0 g/l glukozy:
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Bez L-glutaminy
Z pirogronianem sodu
z 3,7 g/l NaHCO3
P04-01500
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
P04-01550
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Z stab. Glutaminą
Z pirogronianem sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
P04-02500
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Z stab. glutaminą
Z pirogronianem sodu
z 3,7 g/l NaHCO3
Bez czerwieni fenolowej
P04-02500S1
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Z L- glutaminą
Bez pirogronianu sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
Bez czerwieni fenolowej
P04-01516
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
P04-01250
Bez L-glutaminy
Z pirogronianem sodu
z 3,7 g/l NaHCO3
Z 25mM HEPES
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Bez L- glutaminy
Bez pirogronianu sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
Bez czerwieni fenolowej
P04-03556
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Z L-glutaminą
Z pirogronianu sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
Z 25 mM HEPES
P04-05551
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Bez L-glutaminy
Z pirogronianu sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
Bez czerwieni fenolowej
P04-01159
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Z L-glutaminą
Bez pirogronianu sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
P04-01555
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
Bez czerwieni fenolowej
P04-01515
Media specjalne z 1,0 g/l glukozy (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Bez L-glutaminy
Z pirogronianem sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
Bez L-izoleucyny
P04-01160
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Bez L-glutaminy
Z pirogronianu sodu
z 3,7 g/l NaHCO3
Bez wapnia
P04-01501
DMEM z 1,0 g/l glukozy 500 ml
Bez L-glutaminy
Z pirogronianem sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
Bez fosforanów
SILAC-DMEM
Z 1,0 g/l glukozy
Z stab. glutaminą
Z 3,7 g/l NaHCO3
Z pirogronianem sodu
Bez L-argininy
Bez L-lizyny
500 ml
P04-01505
P04-02501
DMEM Z 1,0 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
Bez L-seryny
Bez chlorku choliny
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-01550S1
10 L
50 L
P03-0510
P03-0550
Media w proszku:
DMEM z 1,0 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
Bez NaHCO3
DMEM z 1,0 g/l glukozy
Bez L-glutaminy
Z pirogronianem sodu
Z 25 nM HEPES
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-6410
P03-6450
DMEM z 1,0 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
Z 25 nM HEPES
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-0610
P03-0650
DMEM z 1,0 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
Bez czerwieni fenolowej
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-01510
P03-01550
Płynne media z 4,5 g/l glukozy:
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Bez L-glutaminy
Bez pirogronianu sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Bez L-glutaminy
Z pirogronianem sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml P04-03500
500 ml
P04-03600
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
Bez czerwieni fenolowej
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z stab. Glutaminą
Z pirogronianem sodu
Bez czerwieni fenolowej
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-03591
P04-03588
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Bez pirogronianu sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-03550
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Bez L-glutaminy
Z 25 mM HEPES
Z pirogronianem sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-01597
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-03590
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Bez pirogronianu sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-05540
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z stab. glutaminą
Bez pirogronianu sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z stab.glutaminą
Z pirogronianem sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml P04-04500
500 ml
DMEM z 4,5 g/l glukozy 500 ml
Bez L-glutaminy
Bez pirogronianu sodu
Bez czerwnieni fenolowej
Z 3,7 g/l NaHCO3
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Bez pirogronianu sodu
Z 25 mM HEPES
Bez czerwieni fenolowej
Z 3,7 NaHCO3
500 ml
P04-05545
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Z pirogronianem sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-05550
P04-04510
P04-01161
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z stab. L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Bez pirogronianu sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-04550
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Bez L-glutaminy
Z pirogronianem sodu
Bez czerwieni fenolowej
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-01158
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Bez L-glutaminy
Z pirogronianem sodu
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-03609
Media specjalne z 4,5 g/l glukozy (minimalne zamówienie – 20 x 500 ml):
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Bez L-glutaminy
Bez pirogronaniu sodu
Bez chlorku wapnia
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
DMEM (10x)
Z 4,5 g/l glukozy
Bez L-glutaminy
Bez pirogronianu sodu
Z NEAA
Bez NaHCO3
500 ml
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z stab. glutaminą
Z 12,5 mM HEPES
Z pirogronianem sodu
Bez czerwieni fenolowej
Z 3,7 g/l NaHCO3
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
Bez L-argininy
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
500 ml
P04-03520
P04-03510
P04-01162
P04-03598
DMEM z 4,5 g/l glukozy 500 ml
Z L-glutaminą
Bez pirogronianu sodu
Bez chlorku sodu
Bez NaHCO3
P04-03560
DMEM z 4,5 g/l glukozy 500 ml
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
z 1,5 g/l NaHCO3
P04-03596
DMEM z 5,5 g/l glukozy 500 ml
Z L-glutaminą
Bez pirogronianu sodu
Z 3,7 g/l NaHCO3
DMEM z 4,5 g/l glukozy 500 ml
Z stab. Glutaminą
Z pirogronianem sodu
Z 25 mM HEPES
Bez czerwieni fenolowej
Z 0,5 g/l NaHCO3
P04-03551
P04-01163
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Bez pirogronianu sodu
Z 2,2g/l NaHCO3
500 ml
P04-04057
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Bez L-glutaminy
Bez pirogronianu sodu
Bez L-cysteiny
Bez L-metioniny
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
P04-04055
DMEM z 4,5 g/l glukozy 500 ml
Bez L-glutaminy
Bez pirogronianu sodu
Bez L-izoleucyny
Z 3,7 g/l NaHCO3
P04-03503
Skład
mg/L
Chlorek wapnia bezwodny
Sole
nieorganiczne
Azotan żelaza (III) x 9 H2O
Siarczan magnezu,
bezwodny
Chlorek potasu
Chlorek sodu
Diwodorofosforan(V) sodu
(NaH2PO4)
Inne
składniki
200,00
0,10
97,66
400.00
6400,00
108,69
D(+)-glukoza bezwodna
1000,00
HEPES
5958,00
Czerwień fenolowa
10,00
pirogronian sodu
Aminokwasy L-arginina x HCl
L-cysteina x 2HCL
L-glutamina
62,58
584,00
kwa L-glutaminowy
75,00
glicyna
30,00
L-histydyna x HCL x H2O
42,00
L-hydroksyprolina
10,00
L-Izoleucyna
104,80
L-leucyna
104,80
L-lizyna x HCl
146,20
L-metionina
30,00
L-fenyloalanina
66,00
L-seryna
42,00
L-treonina
95,20
L-tryptofan
16,00
L-tyrozyna x 2 Na
L-valina
witaminy
110,00
84,00
103,79
93,60
kwas D-pantotenowy
4,00
Chlorek choliny
4,00
Kwas foliowy
4,00
myo-Inozytol
7,00
Amid kwasu nikotynowego
4,00
Pyridoxinel x HCl
4,00
Ryboflawina
0,40
Tiamina x HCl
4,00
W przypadku gdy medium znajduje się HEPES- o stężeniu 5958 mg/l , wtedy stężenie chlorku sodu wynosi 6300 mg/l
.
Media w proszku:
DMEM z 4,5 g/l glukozy 10 L
Bez L-glutaminy
50 L
Bez pirogronianu sodu
Bez NaHCO3
P03-6510
P03-6550
DMEM z 4,5 g/l glukozy 10 L P03-0710
Z L-glutaminą
50 L P03-0750
Bez pirogronianu sodu
Bez NaHCO3
DMEM z 4,5 g/l glukozy 10 L
Z L-glutaminą
50 L
Z pirogronianem sodu
Bez NaHCO3
P03-0810
P03-0850
DMEMM z 4,5 g/l glukozy 10 L P03-6610
Bez L-glutaminy
50 L P03-6650
Bez pirogronianu sodu
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Bez pirogronianu sodu
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-0910
P03-0950
DMEM z 4,5 g/l glukozy
Z L-glutaminą
Z pirogronianem sodu
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
10 L P03-1010
50 L P03-1050
Podsumowanie dla DMEM bez glukozy:
L-glutamina
01548S1
01549
01506
01551
01548
stab. Glutamina
czerwień fenolowa
x
x
x
x
pirogronian sodu
x
x
x
x
dodatki
Podsumowanie dla DMEM z zawartością 1,0 g/l glukozy:
L-glutamina
01500
01550
02500
03556
01159
01515
02500S1
01516
01250
05551
01555
stab. Glutamina
x
x
pirogronian sodu
x
x
x
czerwnień fenolowa
x
x
x
HEPES
dodatki
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
25 mM
25mM
Podsumowanie dla DMEM z zawartością 4,5 g/l glukozy:
L-glutamina
03500
03600
03550
03590
04500
04510
01161
01158
03591
03588
01597
05540
05545
05550
04550
03520
stab. Glutamina
pirogronian sodu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
czerwień fenolowa
X
X
X
X
X
X
HEPES
X
X
x
x
X
X
X
x
x
x
dodatki
Patrz wyżej
03510
01162
03598
04057
04055
03560
03596
03551
01163
03503
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Patrz wyżej
Patrz wyżej
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
X
x
Patrz wyżej
3.2.7. DMEM F12
Podłoże to wspiera wzrost prawie wszystkich lini komórkowych. Na przykład jest używany dla
komórek trzustki, komórek Sertoliego lub do linii komórkowych, które są stosowane w produkcji
białek ludzkich. Łączy w sobie zalety obu pożywek - DMEM (wysokie stężenie aminokwasów i
witamin) i Ham’s F12 (wyższe stężenie siarczanu cynku, putrescyny i kwasu linolowego).
DMEM /F12 (1:1)
Bez L-glutaminy
Z 1,2 g/l NaHCO3
500 ml P04-41450
DMEM /F12 (1:1)
Z L-glutaminą
Z 1,2 g/l NaHCO3
500 ml P04-41500
DMEM /F12 (1:1)
Z stab. glutaminą
Z 1,2 g/l NaHCO3
500 ml P04-41150
DMEM/ F12 (1:1)
Bez L-glutaminy
Z 15 mM HEPES
Bez NaHCO3
DMEM/ F12 (1:1)
Z L-glutaminą
Z 15 mM HEPES
Z 1,2 g/l NaHCO3
DMEM/ F12 (1:1)
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Z 1,2 g/l NaHCO3
500 ml P04-41550
500 ml P04-41250
500 ml P04-41252
Media specjalne (minimalne zamówienie 20 x 500ml):
DMEM/F12 (1:1)
Bez L-glutaminy
Z D-Valiną
Z 1,2 g/l NaHCO3
500 ml P04-03800
DMEM/F12 (1:1)
bez L-glutaminy
Bez glukozy
Z 1,2 g/l NaHCO3
500 ml P04-41151
DMEM/F12 (1:1)
Z -glutaminą
Bez czerwieni fenolowej
Z 1,2 g/l NaHCO3
500 ml P04-41650
DMEM/F12 (1:1)
Z stab. L-glutaminą
Z 15 mM HEPES
Z 2,2 g/l NaHCO3
DMEM z 4,5 g/l glukozy
z stab. glutaminą
Bez chlorku wapnia
Z 15 mM HEPES
Z 1,2 g/l NaHCO3
Skład:
Skład
Zawartość
mg/L
Sole nieorganiczne Chlorek wapnia, bezwodny
116,00
azotan (V) żelaza (III) x 9 H2O
0,05
Siarczan (VI) żelaza (II) x7 H2O
0,42
chlorek potasu
311,80
siarczan miedzi x 5H2O
0,00
Chlorek magnezu x6 H2O
61,00
siarczan magnezu x 7 H2O
100,00
Chlorek sodu
6 999,50
wodorofosforan disodu,
bezwodny
71,02
diwodorofosforan sodu x H2O
62,50
siarczan cynku x 7 H2O
0,43
Inne składniki
D(+)-glukoza bezwodna
3 151,00
Hipoksantyna
2,04
500 ml P04-41753
500 ml
P04-41251
Kwas linolowy
0,04
DL-α kwas liponowy
0,11
Czerwień fenolowa
8,10
Putrescyna x2HCL
0,08
Pirogronian sodu
110,00
Tymidyna
0,36
Aminokwasy
L-alanina
4,46
L-arginina x HCl
147,35
L-asparagina x H2O
7,50
Kwas asparaginowy
6,66
L-cysteina x 2 HCl x H2O
24,00
L-cysteina x 2 HCl x H2O
17,56
L-glutamina
365,00
Kwas L-glutaminowy
7,36
Glicyna
18,76
L-histydyna x HCl x H2O
31,48
L-Izoleucyna
54,37
L-leucyna
58,96
L-lizyna x HCl
91,37
L-metionina
17,24
L-fenyloalanina
35,48
L-prolina
17,27
L-seryna
26,26
L-treonina
53,56
L-tryptofan
9,02
L-tyrozyna
38,72
L-valina
52,66
Witaminy
Kwas D-pantotenowy
2,12
D (+) biotyna
0,004
Chlorek choliny
8,98
Kwas foliowy
2,66
myo-Inozytol
12,51
Amid kwasu nikotynowego
2,02
Pyridoxine x HCl
2,03
Ryboflawina
0,22
Tiamina x HCl
2,17
Witamina B12
0,68
Media w proszku:
DMEM /F12 (1:1 ) 10 L
bez L-glutaminy
50 L
bez NaHCO3
DMEM /F12 (1:1 )
bez L-glutaminy
bez NaHCO3
z 15 nM HEPES
10 L
50 L
P03-6010
P03-6050
DMEM /F12 (1:1 ) 10 L
Z L-glutaminą
50 L
bez NaHCO3
P03-6210
P03-6250
DMEM /F12 (1:1 )
Z L-glutaminą
bez NaHCO3
z 25 mM HEPES
DMEM /F12 (1:1 )
Z L-glutaminą
bez NaHCO3
z 15 nM HEPES
10 L
50 L
P03-1210
P03-1250
10 L
50 L
P03-1110
P03-1150
P03-6110
P03-6150
Podsumowanie:
L-glutamina
41450
41500
41150
41550
41250
41252
3800
41151
41650
41753
41251
stab. Glutamina
x
x
x
x
x
x
x
czerwień fenolowa
x
x
x
x
x
x
x
x
pirogronian sodu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HEPES
dodatki
15 mM
15 mM
25 nM
Patrz wyżej
Patrz wyżęj
Patrz wyżej
x
x
15 nM
15 mM
Patrz wyżęj
Patrz wyżej
3.2.8. GLASGOW MEM (BHK 21)
GMEM zostało opracowane jako modyfikacja BME dla hodowli pierwotnych komórek nerki
noworodka chomika. Ta wersja posiada dwukrotnie większe stężenie witamin i aminokwasów.
Skład
Sole
nieorganiczne
Chlorek wapnia x 2 H2O
238,43
0,10
0,09
siarczan magnezu bezwodny
139,57
125,64
chlorek potasu
400,00
360,00
6 400,00
6 260,00
-
250,00
124,00
111,60
4 500,00
4 250,00
azotan (V) żelaza (III) x 9
H2O
wodorofosforan disodu
diwodorofosforan sodu x
H2O
D(+)-glukoza bezwodna
Czerwień fenolowa
15,00
13,50
pepton z kazeiny
-
1 000,00
pepton z mięsa
-
500,00
ekstrakt z drożdzy
-
500,00
L-arginina x HCl
42,00
37,80
L-cysteina
24,00
21,60
292,00
262,80
21,00
18,90
L-glutamina
Aminokwasy
z fosforanem
tryptozy, mg/L
264,92
Chlorek sodu
Inne składniki
bez fosforanu
tryptozy mg/L
L-histydyna x HCl x H2O
Witaminy
L-Izoleucyna
52,40
47,16
L-leucyna
52,40
47,16
L-lizyna x HCl
73,10
65,79
L-metionina
15,00
13,50
L-fenyloalanina
33,00
29,70
L-treonina
47,60
42,84
L-tryptofan
8,00
7,20
L-tyrozyna
36,20
32,52
L-valina
46,80
42,12
Kwas D-pantotenowy
2,00
1,80
Chlorek choliny
2,00
1,80
Kwas foliowy
2,00
1,80
myo-Inozytol
3,60
3,24
Amid kwasu nikotynowego
2,00
1,80
Pyridoxal x HCL
2,00
1,80
Ryboflawina
0,20
0,18
Tiamina x HCl
2,00
1,80
Media płynne:
Glasgow MEM (BHK 21) 500 ml
bez L- glutaminy
bez fosforanu tryptozy
z 2,75 g/l NaHCO3
P04-97500
Glasgow MEM (BHK 21) 500 ml
bez L-glutaminy
z fosforanem tryptozy
z 2,75 g/l NaHCO3
P04-98500
Glasgow MEM (BHK 21) 500 ml
z L-glutaminą
bez fosforanu tryptozy
z 2,75 g/l NaHCO3
P04-95500
Glasgow MEM (BHK 21) 500 ml
z L-glutaminą
z fosforanem tryptozy
z 2,75 g/l NaHCO3
P04-96500
P03-3110
P03-3150
Glasgow MEM (BHK 21) 10 L
Bez L-glutaminy
50 L
Z fosforanem tryptozy
Bez NaHCO3
P03-3210
P03-3250
Media w proszku:
Glasgow MEM (BHK 21) 10 L
Bez L-glutaminy
50 L
Bez fosforanu tryptozy
Bez NaHCO3
Glasgow MEM (BHK 21) 10 L
Z L-glutaminą
50 L
Bez fosforanu tryptozy
Bez NaHCO3
P03-6810
P03-6850
Glasgow MEM (BHK 21) 10 L
Z L-glutaminą
50 L
Z fosforanem tryptozy
Bez NaHCO3
3.2.9. POŻYWKA GRACE’A (Grace’s Insect Medium)
Pożywka Grace została pierwotnie opracowana w celu hodowli komórek owadzich, w tym
komórek SF9 i SF21. Ponadto jest odpowiednia do szerokiego spektrum komórek motyli
(Lepidoptera) .
Skład
Sole
nieorganiczne
mg/L
Chlorek wapnia x 2 H2O
1324,62
Chlorek potasu
2240,00
Chlorek magnezu x 6 H2O
2278,86
Siarczan magnezu,
bezwodny
Chlorek sodu
1765.23
6
400,00
wodorofosforan sodu
876,92
Inne składniki
Kwsa jabłkowy
670,00
Kwas bursztynowy
60,00
Fruktoza
Kwas fumarowy
400,00
55,00
D(+)-glukoza bezwodna
700,00
Α-kwas ketglutarowy
425,66
Sacharoza
26680,00
Β-alanina
200,00
L-alanina
225,00
L-arginina x HCL
700,00
L-asparagina x H20
350,00
Kwas asparaginowy
350,00
L-cysteina
P03-6910
P03-6950
19,18
L-glutamina
600,00
L- kwas glutaminowy
600,00
Glicyna
650,00
L-histydyna base
2500,00
L-izoleucyna
50,00
75,00
L-leucyna
L-lizyna x HCL
625,00
L-metionina
L-fenyloalanina
50,00
150,00
L-prolina
350,00
L-seryna
550,00
L-treonina
175,00
L-tryptofan
100,00
L-tyrozyna
50,00
L - valina
100,00
Witaminy
Kwas aminobenzoesowy
0,02
D(+) biotyna
0,01
Pantotenian wapnia
0,02
Chlorek choliny
0,20
Kwas filiowy
0,02
Myo-inozytol
Kwas nikotynowy
0,02
0,02
Piridoxine x HCL
0,02
Ryboflawina
0,02
Tiamina x HCL
0,02
Media płynne:
Grace's Insect Medium
Bez L-glutaminy
Z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml P04-81500
Grace's Insect Medium
Z L-glutaminą
z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml P04-82500
Media w proszku:
Grace's Insect Medium
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-9010
P03-9050
Grace's Insect Medium
Z L-glutaminy
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-9110
P03-9150
3.2.10. POŻYWKA HAM’S F12
W przeszłości pożywka Ham F12 była podstawową opcją do hodowli komórek CHO bez
surowicy, a obecnie została zastąpiona przez lepsze pożywki bezsurowicze, takie jak oferowana
przez nas C6000, która jest równocześnie bezbiałkowa. Jednak jest to odpowiednia pożywka dla
komórek ssaczych, gdy jest uzupełniona przez FBS. Zawiera wysokie stężenie witamin,
aminokwasów i pierwiastków śladowych. Zawartość siarczanu cynku jest zwiększona, zawiera
również putrescynę i kwas linolowy.
Ham’s F12 Medium 500 ml P04-14550
bez L-glutaminy
Z 1,176 g/l NaHCO3
Ham’s F12 Medium 500 ml P04-14500
Z L-glutaminą
Z 1,176 g/l NaHCO3
Ham’s F12 Medium
Z L-glutaminą
Bez czerwieni fenolowej
Z 25 mM HEPES
Z 1,176 g/l NaHCO3
500 ml
P04-14501
Ham's F12 Medium 500 ml P04-15500
Z stab.glutaminą
Z 1,176 g/l NaHCO3
Ham's F12 Medium
Bez L-glutaminy
Bez czerwieni fenolowej
Z 1,176 g/l NaHCO3
Ham's F12 Medium
Z L-glutaminą
Z 2,5 g/l NaHCO3
500 ml
500 ml
P04-14559
P04-15600
Skład:
Skład
Sole
nieorganiczne
mg/L
Chlorek wapnia bezwodny
Siarczan miedzi x 5 H20
33,3
0,003
Siarczan żelaza x 7 H20
0,834
Chlorek magnezu x 6 H20
122,00
Chlorek potasu
Chlorek sodu
Inne składniki
223,60
7099,00
Wodorofosforan di sodu,
bezwodny
Siarczan cynki x 7 H20
142,04
D(+) glukoza bezwodna
1801,60
HEPES
5958,00
0,86
Hipoksantyna
5,46
Kwas linolowy
0,084
DL-α-kwas liponowy
0,21
Czerwień fenolowa
1,20
Putrescyna x 2 HCL
Pirogronian sodu
tymidyna
Β-alanina
L-arginina x HCL
0,16
110,10
0,73
8,91
210,70
L-asparagina x H20
15,01
Kwas asparaginowy
13,31
L-cysteina x HCL x H20
L-glutamina
L- kwas glutaminowy
Glicyna
L-histydyna x HCL x H20
L-izoleucyna
35,12
146,20
14,71
7,51
20,96
3,94
L-leucyna
13,12
L-lizyna x HCL
36,54
L-metionina
4,48
L-fenyloalanina
L-prolina
4,96
34,53
L-seryna
10,51
L-treonina
11,91
L-tryptofan
2,04
L-tyrozyna 2Na x 2H20
7,84
L-valina
11,71
aminokwasy
D(+) biotyna
0,007
Pantotenian wapnia
Chlorek choliny
0,24
13,96
Kwas foliowy
1,32
Myo-inozytol
18,02
Amid kwasu amidowego
0,037
Piridoxine x HCL
0,062
Ryboflawina
0,038
Tiamina x HCL
0,34
Witamina B12
1,36
Media w proszku:
Ham's F12 Medium
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-4910
P03-4950
Ham's F12 Medium
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-4210
P03-4250
Ham's F12 Medium
Z glutaminą
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-4110
P03-4150
Podsumowanie:
L-glutamina
14550
14500
14501
15500
14559
15600
Stab. Glutamina
x
x
x
pirogronian sodu
X
X
X
x
x
x
czerwień fenolowa
x
x
HEPES
dodatki
25 mM
x
x
3.2.11. POŻYWKA HAM’S F10
Ham’s F10 jest alternatywą Ham’s F12 i była używana przede wszystkim do hodowli komórek
CHO. Obecnie Ham’s F10 może być używana do różnych hodowli komórkowych- z lub bez
FBS. Znajduje zastosowanie na przykład w hodowli komórek pierwotnych szczurów i kurcząt, a
także ludzkich komórek diploidalnych.
Patrz wyżej
Skład
Sole
nieorganiczne
Chlorek wapnia x 2H20
44,09
Siarczan miedzi x 5 H20
0,003
Siarczan żelaza x 7 H20
0,834
siarczan magnezu
bezwodny
74,62
Chlorek potasu
diwodorofosforan potasu
chloerk sodu
Inne składniki
mg/L
285,00
83,00
7400,00
Wodorofosforan di sodu,
bezwodny
153,7
siarczan cynku x 7 H20
0,029
D(+) glukoza bezwodna
1100,00
Hipoksantyna
4,08
DL-α-kwas liponowy
0,21
HEPES
5958
Czerwień fenolowa
Pirogronian sodu
1,2
110,00
2-deoksytymidyna
0,73
Β-alanina
8,91
L-arginina x HCL
211,00
L-asparagina x H20
15,00
Kwas asparaginowy
13,3
L-cysteina x HCL x H20
35,12
L-glutamina
146,2
L- kwas glutaminowy
14,7
Glicyna
7,51
L-histydyna x HCL x H20
L-izoleucyna
21,00
2,60
L-leucyna
13,10
L-lizyna x HCL
29,30
L-metionina
4,48
L-fenyloalanina
4,96
L-prolina
11,5
L-seryna
10,5
L-treonina
3,57
L-tryptofan
0,60
L-tyrozyna
1,81
L-Valina
3,50
D(+) biotyna
0,024
Pantotenian wapnia
0,715
Chlorek choliny
0,698
Kwas foliowy
1,32
Myo-inozytol
0,541
Amid kwasu amidowego
0,615
Piridoxine x HCL
0,21
Ryboflawina
0,376
Tiamina x HCL
1,01
Witamina B12
1,36
Kiedy w medium znajduje się 5958 mg/l HEPES, stęż, chlorku sodu wynosi 6900 mg/l.
Media płynne:
Hams F10 Medium
Bez L-glutaminy
Z 1,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-12050
Hams F10 Medium
Z stab. L-glutaminą
Z 1,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-13500
Hams F10 Medium
Z L-glutaminą
Z 1,2 g/l NaHCO3
Hams F10 Medium
Bez L-glutaminy
Z 1,2 g/l NaHCO3
Z 25 mM HEPES
500 ml
500 ml
P04-12500
P04-13050
Media specjalne (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
Hams F10 Medium
Bez L-glutaminy
Bez czerwieni
fenolowej
Z 1,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-12049
Hams F10 Medium
Z stab. L-glutaminą
Bez glukozy
Z 1,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-13501
10 L
50 L
P03-5010
P03-5050
Media w proszku:
Hams F10 Medium
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-5010
P03-5050
Hams F10 Medium
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
Podsumowanie:
l-glutamina
12050
12500
13500
13050
12049
13501
stab.glutamina
x
x
x
czerwień fenolowa
X
X
X
X
x
HEPES
dodatki
25 mM
X
3.2.12. ISCOVE‘S MODIFIES DULBECO‘S MEDIA (IMDM)
IMDM jest modyfikacją pożywki DMEM, o wyższej zawartości witamin, selenu i aminokwasów.
Ponieważ jest suplementowana albuminą, transferyną i lipidami sojowymi, doskonale nadaje się
do
hodowli
limfocytów,
komórek
szpiku
i
hybrydomy.
Uwaga: dla komórek hybrydoma są dostępne bardziej wydajne pożywki bezbiałkowe, na
przykład nasze PANSERIN H4000.
Media płynne:
IMDM bez L-glutaminy 500 ml
Z 3,024 g/l NaHCO3
P04-20250
IMDM z L-glutaminą
Z 3,024 g/l NaHCO3
P04-20350
500 ml
IMDM bez L-glutaminy 500 ml
Z 25 mM HEPES
Z 3,024 g/l NaHCO3
IMDM z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Z 3,024 g/l NaHCO3
IMDM z stab. Lglutaminą
Z 25 mM HEPES
Z 3,024 g/l NaHCO3
500 ml
P04-20050
IMDM z stab.glutaminą 500 ml
Z 25 mM HEPES
Bez czerwieni
fenolowej
Z 3,024 g/l NaHCO3
P04-20451
500 ml
P04-20150
P04-20450
Media specjalne (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
IMDM bez Lglutaminy
Z 1,0 g/l glukozy
Z 3,024 g/l NaHCO3
500 ml
IMDM z stab.glutaminą 500 ml
Z 25 mM HEPES
Bez czerwieni
fenolowej
315 mOsm
Z 3,024 g/l NaHCO3
IMDM z L-glutaminą
z 1,5 g/l NaHCO3
500 ml
P04-20259
P04-20451S1
P04-20351
Skład:
Skład
Sole
nieorganiczne
Chlorek wapnia x 2H20
218,56
chlorek potasu
330,00
azotan potasu
0,076
siarczan magnezu
bezwodny
139,52
siarczan magnezu
bezwodny
5005,00
diwodorofosforan sodu x
H20
selenian sodu
Inne składniki
mg/L
125,00
0,011
D(+) glukoza bezwodna
4500,00
HEPES
5958,00
Czerwień fenolowa
110,00
Pirogronian sodu
15,00
Β-alanina
25,00
Aminokwasy L-arginina x HCL
84,00
IMDM z
stab.glutaminą
Z 3,7 g/l NaHCO3
500 ml
IMDM z stab.glutaminą 500 ml
Z 25 mM HEPES
320 mOsm
Z 3,024 g/l NaHCO3
P04-20260
P04-20150S2
L-asparagina x H20
28,40
Kwas asparaginowy
30,00
L-cysteina
70,00
L-glutamina
584,00
L- kwas glutaminowy
75,00
Glicyna
30,00
L-histydyna x HCL x H20
42,00
L-izoleucyna
105,00
L-leucyna
105,00
L-lizyna x HCL
146,00
L-metionina
30,00
L-fenyloalanina
66,00
L-prolina
40,00
L-seryna
42,00
L-treonina
95,00
L-tryptofan
16,00
L-tyrozyna
74,86
L-Valina
94,00
D(+) biotyna
0,013
Pantotenian wapnia
4,00
Chlorek choliny
4,00
Kwas foliowy
4,00
Myo-inozytol
7,20
Amid kwasu amidowego
4,00
Piridoxal x HCL
4,00
Ryboflawina
0,40
Tiamina x HCL
4,00
Witamina B12
0,013
Media w proszku:
IMDM bez L-glutaminy 10 L
Bez NaHCO3
50 L
P03-5210
P03-5250
IMDM bez L-glutaminy 10 L
Bez NaHCO3
50 L
Z 25 mM HEPES
P03-1410
P03-1450
IMDM z L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L P03-1310
50 L P03-1350
Podsumowanie:
L-glutamina
20250
20350
20260
20050
20150
20450
20451
20259
20451S1
20150S2
20351
stab. Glutamina
x
x
x
x
x
czerwień fenolowa
X
X
X
X
X
X
HEPES
Patrz wyżej
25 mM
25 mM
25 mM
25 mM
X
x
x
x
X
X
dodatki
Patrz wyżej
Patrz wyżej
25 mM
25 mM
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
3.2.13. POŻYWSKA IPL-41 do komórek owadzich
IPL-41 jest wykorzystania do hodowli komórek motyli i namnażania wirusów w tych liniach
komórkowych. Pożywka ta jest na przykład używana do długoterminowych hodowli komórek
spodotera zakażonych bakulowirusem.
Skład:
Skład
Sole
nieorganiczne
heptamolibdenian amonu
x 4 H20
0,04
chlorek wapnia x 2 H20
662,31
chlorek kobaltu x 6 H20
0,05
chlorek miedzi x 2H20
0,20
siarczan żelaza (II) x 7
H20
0,55
siarczan magnezu
bezwodny
chlorek magnezu x 4 H20
Inne składniki
mg/L
1193,4
0,02
chlorek potasu
1200,00
chlorek sodu
2850,00
diwodorofosforan sodu x
H20
1160,00
chlorek cynku
0,04
kwas fumarowy
4,40
D (+) glukoza bezwodna
2500,00
sodowa sól kwasu αketoglutarowego
34,05
kwas jabłkowy
53,60
D-maltoza x H20
kwas bursztynowy
1052,58
4,80
sacharoza
1650,00
Β-alanina
300,00
L-arginina x HCL
800,00
kwas asparaginowy
1300,00
L-asparagina x H2O
1477,14
L-cysteina
100,00
L-glutamina
1000,00
L- kwas glutaminowy
1500,00
Glicyna
200,00
L-histydyna base
200,00
L-hydroksyprolina
800,00
L-izoleucyna
750,00
L-leucyna
250,00
L-lizyna x HCL
700,00
L-metionina
1000,00
L-fenyloalanina
1000,00
L-prolina
500,00
L-seryna
200,00
L-treonina
200,00
L-tryptofan
100,00
L-tyrozyna
250,02
L-valina
500,00
kwas aminobenzoesowy
0,32
D (+) biotyna
0,16
D-pantotenian wapnia
0,008
chlorek choliny
20,00
kwasfoliowy
0,08
myo-inozytol
0,40
kwas nikotynowy
0,16
amid kwasu
nikotynowego
0,16
pyridoxine x HCL
0,40
ryboflawina
0,08
Tiamina x HCL
0,08
Witamina B12
0,24
Media płynne:
IPL-41 Insect Medium
Bez L-glutaminy
Z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml
P04-85500
IPL-41 Insect Medium
Z L-glutaminą
Z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml
P04-85600
10 L
50 L
P03-9210
P03-9250
Media w proszku:
IPL-41 Insect Medium
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
3.2.14. JOKLIK- MEM
Modyfikacja MEM do hodowli zawiesinowych. Ze względu na brak chlorku wapnia w tym
preparacie adhezja komórek jest zmniejszona.
Skład:
Skład
Sole
nieorganiczne
inne składniki
chlorek magnezu x 6 H20
200,00
chlorek potasu
400,00
chlorek sodu
6500,00
diwodorofosforan sodu x
H20
1327,00
D (+) glukoza bezwodna
2000,00
czerwień fenolowa
10,00
L-arginina x HCL
126,00
L-cysteina
L-glutamina
Aminokwasy
mg/L
24,00
294,00
L-histydyna base
31,00
L-izoleucyna
52,00
L-leucyna
52,00
L-lizyna x H2O
65,00
L-metionina
15,00
L-fenyloalanina
32,00
L-treonina
48,00
L-tryptofan
10,00
L-tyrozyna
32,60
L-valina
46,00
D-pantotenian wapnia
1,00
chlorek choliny
1,00
kwas foliowy
1,00
myo-inozytol
2,00
amid kwasu nikotynowego
1,00
pyridoxal x HCL
1,00
ryboflawina
0,10
Tiamina x HCL
1,00
Media płynne:
Joklik-MEM
500 ml
P04-21200
10 L
P03-02010P
50 L
P03-02050P
Zmodyfikowane dla
hodowli w spinnerze
z EBSS
(zmodyfikowany)
Bez L-glutaminy
Bez antybiotyku
Bez chlorku wapnia
Z 2,0 g/l NaHCO3
Media w proszku:
Joklik-MEM
Zmodyfikowane dla hodowli
w spinnerze
Z EBSS (zmodyfikowany)
Bez L-glutaminy
Bez antybiotyku
Bez chlorku wapnia
Bez NaHCO3
Joklik-MEM
HEPES Medium
Z L-glutaminą
Z 3,6 g/l NaHCO3
500 ml
P04-21300
3.2.15. L-15 (Leibovitz’s L-15 Medium)
L-15 nie zawiera wodorowęglanu sodu gdyż jest buforowane przez wysokie stężenie
aminokwasów. Pożywka L-15 wspomaga wzrost komórek ustabilizowanych takich jak Hep-2, a
także ludzkich komórek nerwowych i pierwotnych hodowli tkankowych. Z dodatkiem 10%
bulionu (tryptose phosphate broth) nadaje się idealnie do hodowli owadzich linii komórkowych.
Skład
Chlorek wapnia x 2H2O
Sole
nieorganiczne chlorek magnezu x 6 H2O
185, 44
200,00
siarczan magnzeu suchy
139,52
Chlorek potasu
400,00
diwodorfosforan potasu
chlorek sodu
wodorofosforan disodu
Inne składniki D(+)-glukoza bezwodna
HEPES
Czerwień fenolowa
Aminokwasy
Zawartość
mg/l
60,00
8000,00
190,00
900,00
5 958,00
10,00
pirogronian sodu
550,00
L-alanina
225,00
L-arginina base
500,00
L-asparagina x H2O
250,00
L-cysteina
120,00
L-glutamina
300,00
glicyna
200,00
L-histydyna base
250,00
L-izoleucyna
250,00
L-leucyna
125,00
L-lizyna x HCL
93,75
L-metionina
75,00
L-fenyloalanina
125,00
L-seryna
200,00
L-treonina
300,00
L-tryptofan
20,00
L-tyrozyna
300,00
L-valina
100,00
D-pantotenian wapnia
1,00
Chlorek choliny
1,00
Kwas foliowy
1,00
myo-Inozytol
2,00
Amid kwasu nikotynowego
1,00
Pyridoxolx HCl
1,00
5' fosforan ryboflawiny
0,1075
thiamine monophosphate
chloride
1,00
Media płynne:
Leibovitz L-15 Medium 500 ml
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
P04-27055
Leibovitz L-15 Medium 500 ml
Z stab. L-glutaminą
Bez NaHCO3
P04-27050
Leibovitz L-15 Medium 500 ml
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
P04-27500
Media specjalne (minimalne zamówienie– 20 x 500 ml):
Leibovitz L-15 Medium 500 ml
Z L-glutaminą
Z 2,0 g/l NaHCO3
P04-27053
Leibovitz L-15 Medium 500 ml
Bez L-glutaminy
Bez czerwieni
fenolowej
Bez NaHCO3
P04-27054
Media w proszku:
Leibovitz L-15 Medium 10 L
Z L-glutaminą
50 L
Bez NaHCO3
P03-1510
P03-1550
Leibovitz L-15 Medium 10 L
Z L-glutamina
50 L
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
P03-1610
P03-1650
3.2.16. POŻYWKA Mc COY’S 5A
Pożywka Mc Coy’s jest pełną pożywką zawierającą wszystkie aminokwasy i witaminy. Jest ona
używana do hodowli pierwotnych, takich jak komórki szpiku, dziąseł, nadnerczy, śledziony,
płuc, zarodki szczurów i inne typy komórek.
Skład
Chlorek wapnia x 2H2O
Sole
nieorganiczne siarczan magnzeu suchy
chlorek potasu
chlorek sodu
diwodorofosforan sodu x H2O
Inne składniki D(+)-glukoza bezwodna
glutation (red.)
HEPES
Bacto-Pepton
Aminokwasy
132,46
139,52
400,00
6460
580,00
3 000,00
0,50
5 958,00
600,00
Czerwień fenolowa
10,00
L-alanina
13,36
L-arginina x HCL
42,10
L-asparagina x H2O
45,00
kwas asparaginowy
19,97
L-cysteina
24,24
L-glutamina
L-kwas glutaminowy
Glicyna
witaminy
Zawartość
mg/l
219,20
22,10
7,50
L-histydyna x HCL x H2O
20,76
L-hydroksyprolina
19,70
L-izoleucyna
39,36
L-leucyna
39,36
L-lizyna x HCL
36,50
L-metionina
14,90
L-fenyloalanina
16,50
L-prolina
17,30
L-seryna
26,30
L-treonina
17,90
L-tryptofan
3,10
L-tyrozyna
18,10
L-valina
17,60
kwas aminobenzoesowy
1,0
kwas askorbinowy
0,50
D (+) biotyna
0,20
D-Pantotenian wapnia
0,20
chlorek choliny
5,00
kwas foliowy
10,00
myo-inozytol
36,00
amid kwasu nikotynowego
0,50
kwas nikotynowy
0,50
pyridoxal x HCL
0,50
Pyridoxol x HCL
0,50
ryboflawina
0,20
tiamina x HCL
0,20
Witamina B12
2,00
Kiedy w medium znajduje się 5958 mg/ l HEPES , wtedy stężenie chlorku sodu wynosi 5960 mg/l.
Media płynne:
Mc Coy's 5A Medium (zmodyfikowane)
Z L-glutaminą
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-05500
Mc Coy's 5A Medium (zmodyfikowane)
Z stab.L-glutaminą
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-06500
Mc Coy's 5A Medium (zmodyfikowane)
Z L-glutaminą
Z 2,2 g/l NaHCO3
Z 25 mM HEPES
500 ml
P04-05050
Media specjalne (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
Mc Coy's 5A Medium
Bez glutaminy
Bez czerwieni fenolowej
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
Mc Coy's 5A Medium (zmodyfikowane)
Z L-glutaminą
Bez czerwieni fenolowej
Z 2,2 g/l NaHCO3
P04-05610
500 ml
P04-05611
Media w proszku:
Mc Coy's 5A Medium (zmodyfikowane)
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-1710
P03-1750
Mc Coy's 5A Medium (zmodyfikowane)
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-1810
P03-1850
Podsumowanie:
l-glutamina
05500
x
06500
05050
x
05610
05611
x
stab.glutamina
x
czerwień fenolowa
x
x
x
HEPES
dodatki
25 mM
Patrz wyżej
Patrz wyżej
3.2.17. POŻYWKA MCDB 131
MCDB 131 jest pożywką o zmniejszonym dodatku surowicy do hodowli ludzkich komórek
śródbłonka naczyń włosowatych. Musi być uzupełniona dializowaną surowicą oraz EGF i
hydrokortyzonem.
MCDB 153 jest pożywką o zdefiniowanym składzie optymalnym dla klonalnego wzrostu
keranocytów ludzkich. Musi być uzupełniona o EGF, insulinę, hydrokortyzon, etanoloaminy i
phosphoethanolaminy lub o surowicę. Do hodowli keratynocytów oferujemy naszą pożywkę
Panserin 801 jako wolną od surowicy alternatywę.
Płynne media:
MCDB 131
Bez L-glutaminy
Z 1,8 g/l NaHCO3
MCDB 131
Bez L-glutaminy
Z 1,176 g/l NaHCO3
Z 25 mM HEPES
500 ml
500 ml
P04-80057
P04-80054
MCDB 131
500 ml
Z L-glutaminą
Z 1,176 g/l NaHCO3
P04-80053
Specjalne media (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
MCDB 151
Bez L-glutaminy
Z 1,176 g/l NaHCO3
500 ml
MCDB 153
Bez L-glutaminy
Bez wapnia
Z 1,176 g/l NaHCO3
500 ml
P04-80056
MCDB 170
Z L-glutaminą
z 2,5 g/l NaHCO3
500 ml
P04-80058
P04-80055
Skład:
sole nieorganiczne
inne składniki
MCDB MEDIA
składniki:
metawanadan sodu
chlorek wapnia x 2 H2O
siarczek miedzi x 5 H2O
siarczan żelaza
chlorek magnezu x 6 H2O
siarczan magnezu suchy
siarczan manganu x H2O
molibdenian amonu x 4 H2O
chlorek niklu x 6 H2O
chlorek potasu
fosforan potasu bezwodny
octan sodowy x 3 H2O
chlorek sodu
metakrzemian sodu x 9 H2O
wodorofosforan disodu
selenian sodowy bezwodny
chlorek cyny x H2O
siarczan cynku x 7 H2O
adenina
D-glukoza
HEPES
DL-α kwas liponowy
MCDB 131
MCDB 151
MCDB 153
MCDB 170
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
0,0006
0,000585
0,000585
235,05
4,411
4,411
222
0,0012
0,0025
0,00275
0,0002497
0,283
0,417
1,39
122
122
1565,2
0,00012
180,57
0,0002
0,000151
0,0001205
0,0037
0,00124
0,0012359
0,0007
0,00012 0,000001188
298
111,83
111,83
186,25
68,05
500,21
500,21
6430
7599
7599
7008
2,09
0,142
0,1421
71
284,088
284,088
0,0039
0,0038
0,0052
0,000113 0,000001128
0,0003
0,863
0,144
0,14375
0,135
30,88
24,32
0,1351
1000
1081
1081
1441,6
6600
6600
0,0021
0,206
0,206
0,002063
aminokwasy
witaminy
czerwień fenolowa -Na
putrescyna x 2 HCL
pirogroninan sodu
tymidyna
L-alanina
L-arginina xHCL
L-asparagina x H2O
kwas asparaginowy
L-cysteina x HCL x H2O
Kwas glutaminiwy
L-glutamina
glicyna
L-histydyna x HCL x H2O
L-izoleucyna
L-leucyna
L-lizyna x HCL
L-metionina
L-fenyloalanina
L-prolina
L-seryna
L-treonina
L-tryptofan
L-tyrozyna
L-valina
D-biotyna
chlorek choliny
kwas foliowy
kwas folinowy x Ca
myo-inozytol
amid kwasu nikotynowego
D-pantotenian wapnia
Pyridoxine x HCL
ryboflawina
Tiamina x HCL
witamina B12
10
0,002
110
0,024
2,7
63,2
15
13,3
35
4
1461
2,3
42
66
131
182
15
33
11,5
32
12
4,1
18,1
0,0073
1,4
0,6
7,2
6,1
12
2,1
0,0038
3,4
0,0036
1,242
0,1611
55
0,727
8,91
210,7
15
3,99
42,04
14,71
877,2
7,51
16,77
1,968
65,6
18,27
4,476
4,956
34,53
63,06
11,91
3,06
22,52
117,1
0,0146
13,96
0,79
18,02
0,0366
0,238
0,0617
0,0376
0,337
0,407
1,242
0,161
55
0,727
8,91
210,7
15
3,99
42,04
14,71
877,2
7,51
16,77
1,968
65,6
18,27
4,48
4,96
34,53
63,06
11,91
3,06
3,41
35,13
0,0146
13,96
0,79
18,02
0,03663
0,258
0,06171
0,0376
0,337
0,407
3.2.18. POŻYWKA 199 z SOLAMI EARLE’A (M199)
M199 zostało pierwotnie opracowane do oznaczania zapotrzebowania fibroblastów zarodkowych
kurczęcia na składnik odżywcze. Jednak pożywka ta działa bardzo dobrze w przypadku wielu
1,242
0,0001611
110
0,07266
8,9
52,26
150,14
13,31
8,55
14,71
292
7,5
15,52
13,12
39,36
29,24
4,48
4,96
5,76
31,53
35,73
6,126
9,06
35,1
0,007329
13,96
0,006016
18,02
6,105
0,02056
0,11292
0,3373
0,13554
innych gatunków zwierząt. Na przykład jest używana do produkcji szczepionek w wirusologii.
Do hodowli długoterminowych należy dodać surowicę.
Media płynne:
M199 z EBSS
Bez L-glutaminy
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-07500
M199 z EBSS
Z L-glutaminą
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-07050
M199 z EBSS
Z satb. glutaminą
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
M199 z EBSS
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Z 2,2 g/l NaHCO3
P04-07250
500 ml
P04-07150
Media specjalne (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
M199 z EBSS
Bez L-glutaminy
Z 25 mM HEPES
Bez czerwieni fenolowej
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-07550
M199 z EBSS
Bez L-glutaminy
Z 25 mM HEPES
Bez czerwieni fenolowej
Bez NaHCO3
500 ml
P04-07560
Medium 199 z solami Earle’a
Skład:
Skład
Zawartość
mg/l
chlorek wapnia x 2 H2O
Sole
nieorganiczne azotan żelaza III
264,92
Siarczan magnzuu suchy
139,52
0,72
M199 z EBSS
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Bez czerwieni fenolowej
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-07561
Chlorek potasu
Octan sodu x 3 H2O
chlorek sodu
diwodorofosforan sodu x
H2O
Inne
składniki
siarczan adeniny
6800,00
140,00
10,00
0,20
ATP
1,00
cholesterol
0,20
2-deoksyryboza
0,50
1 000,00
glutation (red.)
0,05
guanina x HCL
0,30
HEPES
Hipoksantyna
czerwień fenolowa
D-ryboza
5958.00
0,30
10,00
0,5
tymina
0,30
Tween 80
4,90
uracyl
0,30
Ksantyna
0,30
L-alanina
25,00
L-arginina x HCL
70,00
kwas asparaginowy
30,00
L-cysteina x HCL x H2O
L-cysteina
L-glutamina
witaminy
82,95
AMP
D(+) glukoza bezwodna
Aminokwasy
400,00
0,10
20,00
100,00
L-kwas glutaminowy
67,00
Glicyna
50,00
L-histydyna x HCL x H2O
21,88
L-hydroksyprolina
10,00
L-izoleucyna
20,00
L-leucyna
60,00
L-lizyna x HCL
70,00
L-metionina
15,00
L-fenyloalanina
25,00
L-prolina
40,00
L-seryna
25,00
L-treonina
30,00
L-tryptofan
10,00
L-tyrozyna
40,00
L-valina
25,00
kwas aminobenzoesowy
0,05
kwas askorbinowy
0,05
D (+) biotyna
0,01
Kalcyferol
0,10
D-pantotenian wapnia
0,010
chlorek choliny
0,50
kwas foliowy
0,01
myo-inozytol
0,05
menadion
0,01
kwas nikotynowy
0,025
amid kwsu amidowego
0,025
pyridoxal x HCL
0,025
Pyridoxol x HCL
0,025
ryboflawina
0,01
DL-α- fosforan tokoferoluNa2
0,01
tiamina x HCL
0,01
witamina A octan
0,14
Media w proszku:
M199 z EBSS
z L- glutaminą
bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-1910
P03-1950
M199 z EBSS
10 L
P03-2010
z L-glutaminą
50 L
P03-2050
z 25 mM HEPES
bez NaHCO3
Podsumowanie:
L-glutamina
07500
07050
07250
07150
07550
07560
07561
stab. Glutamina
x
x
x
x
czerwień fenolowa
x
x
x
x
HEPES
25 mM
25 mM
25 mM
25 mM
dodatki
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Medium 199 z solami Hank’a
Skład:
Skład
chlorek wapnia x 2 H2O
Sole
nieorganiczne azotan żelaza III x 9 H2O
Inne
składniki
Zawartość
mg/l
185,44
0,72
Siarczan magnezu suchy
139,68
chlorek potasu
400,00
octan sodu x 3 H2O
83,00
chlorek sodu
8000
diwodorofosforan disodu
47,68
siarczan adeniny
10,00
AMP
0,20
ATP
1,00
cholesterol
0,20
2-deoksyryboza
D(+) glukoza bezwodna
0,50
1 000,00
glutation (red.)
0,05
guanina x HCL
0,30
HEPES
Hipoksantyna
czerwień fenolowa
5958.00
0,30
10,00
D-ryboza
0,50
tymina
0,30
Tween 80
4,90
uracyl
0,30
Ksantyna
0,30
Aminokwasy L-alanina
25,00
L-arginina x HCL
70,00
kwas asparaginowy
30,00
L-cysteina x HCL x H2O
L-cysteina
L-glutamina
0,10
20,00
100,00
L-kwas glutaminowy
67,00
Glicyna
50,00
L-histydyna x HCL x H2O
21,88
L-hydroksyprolina
10,00
L-izoleucyna
20,00
L-leucyna
60,00
L-lizyna x HCL
70,00
L-metionina
15,00
L-fenyloalanina
25,00
witaminy
L-prolina
40,00
L-seryna
25,00
L-treonina
30,00
L-tryptofan
10,00
L-tyrozyna
40,00
L-valina
25,00
kwas aminobenzoesowy
0,05
kwas askorbinowy
0,05
D (+) biotyna
0,01
Kalcyferol
0,10
D-pantotenian wapnia
0,01
chlorek choliny
0,50
kwas foliowy
0,01
myo-inozytol
0,05
menadion
0,01
kwas nikotynowy
0,025
amid kwsu amidowego
0,025
pyridoxal x HCL
0,025
Pyridoxol x HCL
0,025
ryboflawina
0,01
DL-α- fosforan tokoferoluNa2
0,01
tiamina x HCL
0,01
witamina A octan
0,14
Media płynne:
M199 z HBSS
Bez glutaminy
Z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml
M199 z HBSS
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml
P04-07753
M199 z HBSS
500 ml
Z L-glutaminą
Z 0,35 g/l NaHCO3
P04-07450
Media specjalne (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
M199 z HBSS (10X) 500 ml
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
P04-07600
P04-07350
Media w proszku:
M199 z HBSS
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-2110
P03-2150
M199 z HBSS
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-2210
P03-2250
3.2.19. MEM Z SOLAMI EARLE’A
MEM jest unowocześnioną pożywką BME i podstawą wielu modyfikacji. Ponieważ BME nie
spełniała wszystkich wymagań niektórych komórek ssaczych i komórek HeLa musiała zostać
opracowana nowa wersja pożywki. Dzisiaj MEM jest jedną z najczęściej używanych pożywek
syntetycznych i pokazuje swoją wszechstronność przy uzupełnieniu aminokwasami i solami
Hank’a lub Earle'a . Nawet niewielka ilość FBS ma pozytywny wpływ na wzrost komórek.
Media płynne bez glutaminy:
MEM Eagle z EBSS 500 ml
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
P04-09050
MEM Eagle z EBSS 500 ml
Bez L-glutaminy
Z 2,2 g/l NaHCO3
P04-08050
MEM Eagle z EBSS
Bez L- glutaminy
Bez czerwieni fenolowej
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
MEM Eagle z EBSS
Bez glutaminy
Z 25 mM HEPES
Z 2,2 g/l NaHCO3
MEM Eagle z EBSS
Bez glutaminy
Z NEAA
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
500 ml
P04-08150
P04-08509
P04-00507
Media specjalne bez glutaminy (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
MEM Eagle z EBSS
Bez L- glutaminy
Z D-valiną
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-08055
OPTIPAN
MEM Eagle z EBSS
Bez L-glutaminy
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-08502
Media w proszku bez glutaminy:
MEM Eagle z EBSS
Bez L- glutaminy
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-7410
P03-7450
Media płynne z L-glutaminą:
MEM Eagle z EBSS
Z L-glutaminą
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-08500
MEM Eagle z EBSS
Z L-glutaminą
Z 1,5 g/l NaHCO3
500 ml
P04-00509
MEM Eagle z EBSS
Z L-glutaminą
Bez czerwieni fenolowej
Z 1,5 g/l NaHCO3
500 ml
P04-00508
MEM Eagle z EBSS
Z L-glutaminą
Z 20 mM HEPES
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
MEM Eagle z EBSS
Z L-glutaminą
Z NEAA
Z 2,2 g/l NaHCO3
OPTIPAN
MEM Eagle z EBSS
Z L-glutaminą
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
500 ml
P04-08549
P04-08510
P04-08501
Media specjalne z L-glutaminą (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
MEM Eagle z EBSS
Z L-glutaminą
Bez glukozy
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-08520
MEM Eagle z EBSS
Z 2 mM glutaminy
Z 1 mM pirogronianu
Z NEAA
Z 1,5 g/l NaHCO3
500 ml
P04-08056
MEM Eagle z EBSS (2x)
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-08151
Media w proszku z L-glutaminą:
MEM Eagle z EBSS
Z L-glutaminą
Z NEAA
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-2910
P03-2950
MEM Eagle z EBSS
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-2710
P03-2750
MEM Eagle z EBSS
Z L-glutaminą
Z NEAA
Z 25 mM HEPES
Z NaHCO3
10 L
50 L
P03-3010
P03-3050
MEM Eagle z EBSS
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-2810
P03-2850
MEM z solami Earla
Skład:
Skład
chlorek wapnia x 2 H2O
Sole
nieorganiczne Siarczan magnezu suchy
chlorek potasu
chlorek sodu
diwodorofosforan dosu x
H2O
Inne
składniki
Zawartość
mg/l
264,92
139,52
400,00
6800,00
140,00
D(+) glukoza bezwodna
1 000,00
HEPES
5 958,00
czerwień fenolowa
Aminokwasy L-alanina
L-arginina x HCL
10,00
8,90
126,00
L-asparagina x H2O
13,20
L-kwas asparaginowy
13,30
L-cysteina
24,00
L-glutamina
L-kwas glutaminowy
Glicyna
292,00
14,70
7,50
L-histydyna x HCL x H2O
42,00
L-izoleucyna
52,00
Witaminy
L-leucyna
52,00
L-lizyna x HCL
72,50
L-metionina
15,00
L-fenyloalanina
32,00
L-prolina
11,50
L-seryna
10,50
L-treonina
48,00
L-tryptofan
10,00
L-tyrozyna
36,00
L-valina
46,00
D-pantotenian wapnia
1,00
chlorek choliny
1,00
kwas foliowy
1,00
myo-inozytol
2,00
amid kwsu amidowego
1,00
pyridoxal x HCL
1,00
ryboflawina
0,10
tiamina x HCL
1,00
Kiedy w medium znajduje się 5958 mg/l HEPES, wtedy stężenenie chlorku sodu wynosi 6300 mg/l
Płynne media z stab. Glutaminą:
MEM Eagle z EBSS
Z satb. L-glutaminą
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-09500
MEM Eagle z EBSS
Z stab. Glutaminą
Z 25 mM HEPES
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-08250
Podsumowanie dla Pożywki MEM EBSS bez glutaminy:
L-glutamina
09050
08050
00507
08150
08509
08502
08055
stab. Glutamina
NEAA
X
czerwień fenolowa
x
x
x
x
x
x
HEPES
dodatki
Patrz wyżej
25 mM
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Podsumowanie dla MEM EBSS z L-glutaminą:
08500
00509
00508
08549
08151
08510
08501
08520
08056
L-glutamina
x
x
x
x
x
x
x
x
x
stab. Glutamina
NEAA
X
x
czerwień fenolowa
x
x
x
x
x
x
x
x
x
HEPES
special
Patrz wyżej
Patrz wyżej
20 mM
25 mM
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Podsumowanie dla MEM EBSS z stab.glutaminą:
L-glutamina
09500
08250
stab. Glutamina
x
x
NEAA
MEM z solami Hank’a
Skład:
Skład
chlorek wapnia x 2 H2O
Sole
nieorganiczne
chlorek potasu
diwodorofosforan potasu
bezwodny
siarczan magnezu suchy
chlorek sodu
wodorofosforan disodu
Inne
składniki
Zawartość
mg/l
184,44
400,00
60,00
139,52
8000,00
47,88
D(+) glukoza bezwodna
1 000,00
HEPES
5 958,00
czerwień fenolowa
Aminokwasy L-alanina
L-arginina x HCL
L-asparagina x H2O
10,00
8,90
126,00
13,20
czerwień fenolowa
x
x
HEPES
25 mM
dodatki
L-kwas asparaginowy
13,30
L-cysteina
24,00
L-glutamina
292,00
L-kwas glutaminowy
Glicyna
Witaminy
14,70
7,50
L-histydyna x HCL x H2O
42,00
L-izoleucyna
52,00
L-leucyna
52,00
L-lizyna x HCL
72,50
L-metionina
15,00
L-fenyloalanina
32,00
L-prolina
11,50
L-seryna
10,50
L-treonina
48,00
L-tryptofan
10,00
L-tyrozyna
36,00
L-valina
46,00
D-pantotenian wapnia
1,00
chlorek choliny
1,00
kwas foliowy
1,00
myo-inozytol
2,00
amid kwsu amidowego
1,00
pyridoxal x HCL
1,00
ryboflawina
0,10
tiamina x HCL
1,00
Kiedy w medium znajduje się 5958,00 mg/l, wtedy stężenie chlorku ssodu wynosi 7500 mg/ l
Media płynne z L-glutaminą
MEM Eagle z HBSS
Bez L-glutaminy
Z 0,35 g/l NaHCO3
MEM Eagle z HBSS
Z L-glutaminą
z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml
500 ml
P04-10050
P04-10500
MEM Eagle z HBSS
Z stab. glutaminą
Bez NaHCO3
MEM Eagle z HBSS
Z glutaminą
Z 0,60 g/l NaHCO3
500 ml
500 ml
P04-11500
P04-10599
Media w proszku:
MEM Eagle z HBSS
Bez L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-8110
P03-8150
MEM Eagle z HBSS
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-3310
P03-3350
3.2.20. RPMI 1640
Pożywka ta została opracowana do hodowli prawidłowych i nowotworowych leukocytów, a także
komórek szpiku i hybrydomy. Obecnie istnieją lepsze, wolne od surowicy pożywki do hodowli
komórek hybrydomy, takie jak nasze Panserin H4000. Dodanie do RPMI różnych ilości FBS
wystarczy aby otrzymać bardzo dobrą pożywkę dla wielu różnych linii komórkowych.
Media płynne bez glutaminy:
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
P04-17500
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Bez czerwieni fenolowej
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
P04-16516
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Z 25 mM HEPES
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
P04-18000
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
500 ml
P04-17510
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Bez 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Z 25 mM HEPES
Z 2,2 g/l NaHCO3
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Z 20 mM HEPES
Z 0,85 g/l NaHCO3
500 ml
500 ml
P04-17850
P04-22500
500 ml
P04-19500
Media specjalne bez glutaminy (minimalne zmówienie: 20 x 500 ml):
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Z 20 mM HEPES
Bez NaHCO3
500 ml
P04-19056
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Bez glukozy
Z 2,2 g/l NaHCO3
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Bez wapnia
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml P04-16151
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Bez L-tryptofanu
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Z 15 mM HEPES
Z 2,0 g/l NaHCO3
Bez fosforanów
500 ml
500 ml
P04-17550
P04-21049
P04-17599
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
Media w proszku:
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-7210
P03-7250
RPMI 1640
Bez L-glutaminy
Bez czerwieni fenolowej
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-7710
P03-7750
10 L
50 L
P03-4410
P03-4450
RPMI 1640
Media płynne z L-glutaminą:
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Bez czerwieni fenolowej
Z 2,0 g/l NaHCO3
P04-16500
500 ml
P04-16515
RPMI 1640
500 ml
Z 2 mM L-glutaminą
Z 1 mM pirogronianem sodu
z 4,5 g/l glukozy
Z 1,5 g/l NaHCO3
P04-18047
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Z 2,2 g/l NaHCO3
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Z 20 mM HEPES
Z 0,85 g/l NaHCO3
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml P04-22100
500 ml P04-19550
500 ml
P04-22550
Media specjalne (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Z 110 mg/l pirogronianu
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Bez glukozy
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
P04-16190
P04-17545
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Bez L-argininy
Z 2,0 g/l NaHCO3
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Bez L-trypofanu
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
500 ml
P04-16598
P04-17598
Media w proszku:
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L P03-4310
50 L P03-4350
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Bez czerwieni fenolowej
Bez NaHCO3
10 L P03-7610
50 L P03-7650
Skład:
Skład
Azotan wapnia x 4 H2O
Sole
nieorganiczne Chlorek potasu
Siarczan magnezu,
bezwodny
Chlorek sodu
Inne
składniki
Zawartość
mg/l
100,00
400,00
48,84
6000,00
Wodorofosforan disodu
(Na2HPO4)
800,49
D(+) glukoza bezwodna
1 000,00
glutation (red.)
HEPES
czerwień fenolowa
Aminokwasy L-arginina x HCl
1,00
5 958,00
10,00
241,86
L-aspargina x H2O
50,00
L-aspartamowy kwas
20,00
L-cystyna x 2HCl
65,19
L-glutaminowy Kwas
20,00
Glicyna
10,00
L-histydyna x HCl x H2O
20,27
L-hydroksyprolina
20,00
L-Izoleucyna
50,00
L-leucyna
50,00
L-lizyna x HCl
40,00
L-metionina
15,00
L-fenyloalanina
15,00
L-prolina
20,00
L-seryna
30,00
RPMI 1640
Z L-glutaminą
Z 25 mM HEPES
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-7310
P03-7350
Witaminy
L-treonina
20,00
L-tryptofan
5,00
L-tyrozyna x Na
28,83
L-valina
20,00
Kwas p-aminobenzoesowy
1,00
D-(+)-Biotyna
0,20
Kwas D-pantotenowy (Vit.
B5)
0,25
Chlorek choliny
3,00
Kwas foliowy
1,00
myo-Inozytol
35,00
Amid kwasu
nikotynowego
1,00
Pyridoxol x HCl
1,00
Ryboflawina
0,20
Thiaminex HCl
1,00
Vitamina B12
0,005
Media płynne z stab. Glutaminą:
RPMI 1640
Z stab. Glutaminą
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
RPMI 1640
Z stab. Glutaminą
Z 2,2 g/l NaHCO3
Z 25 mM HEPES
500 ml
P04-18500
P04-18050
Media specjalne z stab. glutaminą:
RPMI 1640
Z stab. Glutaminą
Bez czerwieni fenolowej
Bez glukozy
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
P04-16530
RPMI 1640
Z stab. Glutaminą
Bez glukozy
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
P04-17546
RPMI 1640
Z stab. Glutaminą
Bez czerwieni fenolowej
Z 2,0 g/l NaHCO3
500 ml
P04-16520
Podsumowanie dla RPMI bez glutaminy:
L-glutamina
stab.glutamina
pirogronian sodu
17500
16516
18000
17510
17850
22500
19056
19500
16151
17599
17550
21049
czerwień fenolowa
x
HEPES
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
25 mM
dodatki
Patrz wyżej
25 mM
25 mM
20 mM
20 mM
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
15 mM
Patrz wyżej
Podsumowanie dla RPMI z L-glutaminą:
16500
16515
18047
22100
19550
16190
17545
16598
17598
L-glutamina
x
x
x
x
x
x
x
x
x
stab.glutamina
pirogronian sodu
czerwień fenolowa
x
HEPES
dodatki
x
x
x
x
x
x
x
x
10 mM
25 mM
20 mM
Patrz wyżej
czerwień fenolowa
x
HEPES
dodatki
x
x
25 mM
Patrz wyżej
x
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Patrz wyżej
Podsumowanie dla RPMI z stab. Glutaminą:
L-glutamina
18500
16520
18050
17546
16530
stab.glutamina
x
x
x
x
x
pirogronian sodu
Patrz wyżej
Patrz wyżej
3.2.21. POŻYWKA SCHNEIDER’A (Schneider’s Drosophila Medium)
Pierwotnie opracowana dla komórek Drosophila, nadaje się również do hodowli innych linii
komórkowych muchówek.
Skład
chlorek potasu
Sole
nieorganiczne diwodorofosforan potasu
chlorek wapnia
Inne
składniki
Zawartość
mg/l
1600,00
450,00
600,00
Siarczan magnezu,
bezwodny
2585,71
chlorek sodu
2100,00
wodorofosforan disodu
700,00
DL-kwas jabłkowy
600,00
kwas bursztynowy
60,00
kwas fumarowy
60,00
D (+) glukoza bezwodna
2 000,00
ekstrakt drożdżowy
2000,00
sól sodowa kwasu α
ketoglutarowego
D (+) trehaloza x H2O
Aminokwasy L-alanina
402,66
2210,00
500,00
L-arginina base
600,00
L-kwas asparaginowy
400,00
L-cysteina free base
60,00
L-cysteina
16,60
L-glutamina
1800,00
L-kwas glutaminowy
800,00
Glicyna
250,00
L-histydyna base
400,00
L-izoleucyna
150,00
L-leucyna
150,00
L-lizyna x HCL
L-metinina
1650,00
150,00
L-prolina
1700,00
L-seryna
250,00
L-treonina
350,00
L-tryptofan
1000,00
L-tyrozyna
500,00
L-valina
300,00
Media płynne:
Schneider’s Drosophila Medium
Bez L-glutaminy
Z 0,40 g/l NaHCO3
500 ml
P04-90500
Schneider’s Drosophila Medium
Z L- Glutaminą
Z 0,40 g/l NaHCO3
500 ml
P04-91500
Schneider’s Drosophila Medium
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
Chlorek wapnia odseparowany
10 L
50 L
P03-9310
P03-9350
Schneider’s Drosophila Medium
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
Chlorek wapnia oddzielnie
10 L
50 L
P03-9410
P03-9450
Media w proszku:
3.2.22. POŻYWKA TC 100 DO KOMÓREK OWADZICH
TC 100 jest całkowicie wolną od surowicy pożywką (Oxford formulation) do hodowli komórek
owadzich, zwłaszcza dla komórek SF9 i do hodowli wirusów. Jeśli chcieliby Państwo pracować z
nowoczesnyą pożywką bezbiałkową do komórek owadzich SPODOPAN jest idealnym wyborem.
Skład:
Skład
Chlorek wapnia x 2 H2O
Sole
nieorganiczne Chlorek potasu
Zawartość
mg/l
1298,13
2900,00
Inne
składniki
Chlorek magnezu x 6 H2O
2282,59
Siarczan magnezu suchy
1957,14
Diwodorofosforan sodu x
H2O
970,00
D(+) glukoza bezwodna
1000,00
Bacto-tryptoza
2600,00
Aminokwasy L-alanina
550,00
L-aspartamowy kwas
350,00
L-asaragina x H2O
391,97
L-cysteina
20,00
L-glutamina
600,00
L-kwas glutaminowy
600,00
Glicyna
650,00
L-histydyna x HCL x H2O
3400,00
L-izoleucyna
50,00
L-leucyna
75,00
L-lizyna x HCL
L-metionina
630,00
50,00
L-fenyloalanina
150,00
L-prolina
350,00
L-seryna
550,00
L-treonina
180,00
L-tryptofan
100,00
L-tyrozyna
L-valina
Witaminy
225,00
L-arginina base
55,00
100,00
Kwas p-aminobenzoesowy
0,02
D-(+)-Biotyna
0,01
Kwas D-pantotenowy (Vit.
B5)
0,11
Kwas foliowy
0,02
myo-Inozytol
0,02
Kwas nikotynowy
0,02
Pyridoxol x HCl
0,02
Ryboflawina
0,02
Thiamina x HCl
0,02
Vitamina B12
0,01
Media płynne:
TC 100 INSECT MEDIUM
Bez L-glutaminy
Z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml
P04-93500
TC 100 INSECT MEDIUM
Z L-glutaminą
Z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml
P04-92500
TC 100 INSECT MEDIUM
Bez L-glutaminy
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-9510
P03-9550
TC 100 INSECT MEDIUM
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-9610
P03-9650
Media w proszku:
3.2.23. TNM-FH
TNM-FH jest odmianą pożywka Grace. Ta zmiana, jeśli jest prawidłowo suplementowana, jest
odpowiednia do hodowli wielu komórek motyli.
Skład
Chlorek wapnia x 2 H2O
Sole
nieorganiczne Chlorek potasu
Inne
składniki
Zawartość
mg/l
1324,62
2240,00
Chlorek magnezu x 6 H2O
2278,86
Siarczan magnezu suchy
1765,23
wodorofosforandi sodu
876,92
DL-kwas jabłkowy
670,00
Kwas bursztynowy
60,00
D-fruktoza
Kwas fumarowy
D(+) glukoza bezwodna
Ekstrakt z drożdży
Sól sodowa kwasu αketoglutarowego
Hydrolizat laktalbuminy
400,00
55,00
700,00
3333,33
425,66
3333,33
sacharoza
26680,00
Aminokwasy β-alanina
200,00
L-alanina
225,00
L-arginex x HCL
700,00
L-asaraginex x HCL
350,00
L-cysteina
19,18
L-glutamina
600,00
L-kwas glutaminowy
600,00
Glicyna
650,00
L-histydyna base
2500,00
L-izoleucyna
50,00
L-leucyna
75,00
L-lizyna x HCL
625,00
L-metionina
50,00
L-fenyloalanina
150,00
L-prolina
350,00
L-seryna
550,00
L-treonina
175,00
L-tryptofan
100,00
L-tyrozyna
50,00
L-valina
Witaminy
100,00
Kwas p-aminobenzoesowy
0,02
D-(+)-Biotyna
0,01
Kwas D-pantotenowy (Vit.
B5)
0,02
Kwas foliowy
0,20
myo-Inozytol
0,02
Kwas nikotynowy
0,02
Pyridoxol x HCl
0,02
Ryboflawina
0,02
Thiamina x HCl
0,02
Media płynne:
TNM-FH Medium
Bez L-glutaminy
Z hydrolizatem laktalbuminy
Z ekstraktrm z drożdży
Z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml
P04-86500
TNM-FH Medium
Z L-glutaminą
Z hydrolizatem laktalbuminy
Z ekstraktrm z drożdży
Z 0,35 g/l NaHCO3
500 ml
P04-80500
Media specjalne (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
TNM-FH Medium
Z L-glutaminą
Z hydrolizatem laktalbuminy
Z ekstraktrm z drożdży
Z 0,35 g/l NaHCO3
Z 10 % FBS
500 ml
P04-83500
10 L
50 L
P03-9710
P03-9750
Media w proszku:
TNM-FH Medium
Bez L-glutaminy
Z hydrolizatem laktalbuminy
Z ekstraktrm z drożdży
Bez NaHCO3
3.2.24. WAYMOUTH’S MB 752/1
Pożywka Waymouth’s MB 752/1 została opracowana do badań dotyczących żywienia i
metabolizmu. Może być również wykorzystywana do hodowli linii komórek L, NCTC klon 929.
Skład:
Skład
Chlorek wapnia x 2 H2O
Sole
nieorganiczne Chlorek magnezu x 6 H2O
Zawartość
mg/l
120,00
240,00
Siarczan magnezu suchy
130,96
Chlorek potasu
150,00
Diwodorofosforan potasu
Chlorek sodu
Wodorofosforan di sodu
bezwodny
80,00
6000,00
300,00
Inne
składniki
D(+) glukoza bezwodna
Glutation (red.)
HEPES
15,00
4766,40
Hipoksantyna
25,00
Czerwień fenolowa
10,00
L-arginina x HCL
75,00
L-kwas asparaginowy
L-cysteina x HCL xH2O
60,00
100,26
L-cysteina
15,00
L-glutamina
350,00
L-kwas glutaminowy
150,00
glicyna
L-histydyna x HCL x H2O
50,00
164,10
L-izoleucyna
25,00
L-leucyna
50,00
L-lizyna x HCL
Witaminy
5000,00
240,00
L-metioinina
50,00
L-fenyloalanina
50,00
L-prolina
50,00
L-teronina
75,00
L-tryptofan
40,00
L-tyrozyna
40,00
L-valina
65,00
Kwas askorbinowy
17,50
D-(+)-Biotyna
0,02
Kwas D-pantotenowy (Vit.
B5)
Chlorek choliny
1,00
250,00
Kwas foliowy
0,40
myo-Inozytol
1,00
Amid kwasu amidowego
1,00
Pyridoxol x HCl
1,00
Ryboflawina
1,00
Thiamina x HCl
10,00
Witamina B12
0,20
W przypadku gdy w medium znajduje się 5958 mg/l HEPES, wtedy stężenie chlorku sodu wynosi 5500 mg/l.
Media płynne:
Waymouth’s MB 752/1 Medium
Z L-glutaminą
Z 2,2 g/l NaHCO3
500 ml
P04-28500
Media w proszku:
Waymouth’s MB 752/1 Medium
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-4510
P03-4550
3.2.25. Pożywka E William’a (William’s Medium E)
Pożywka E William’sa jest wykorzystywana do hodowli długoterminowej dorosłych komórek
nabłonka wątroby szczura.
Media płynne:
William’s Medium E
Bez L-glutaminy
Z 2,24 g/l NaHCO3
500 ml
William’s Medium E
Z L-glutaminą
Z 2,24 g/l NaHCO3
P04-29050
500 ml
P04-29500
William’s Medium E
Z stab. glutaminą
Z 2,24 g/l NaHCO3
William’s Medium E
Bez L-glutaminy
Bez czerwieni fenolowej
Z 2,24 g/l NaHCO3
Media specjalne (minimalne zamówienie: 20 x 500 ml):
William’s Medium E
Bez L-glutaminy
Bez glukozy
Z 2,24 g/l NaHCO3
500 ml
P04-29050S1
Skład:
Skład
Chlorek wapnia x 2 H2O
Sole
nieorganiczne Azotan żelaza (III)
Zawartość
mg/l
264,92
0,0001
Chlorek potasu
400,00
Siarczan miedzi (II) x 5
H2O
0,0001
Siarczan magnezu suchy
139,57
500 ml
P04-29150
500 ml
P04-29510
Chlorek magnezu x 4 HCL
Chlorek sodu
Diwodorofosforan sodu x
H2O
Inne
składniki
140,00
0,002
D(+) glukoza bezwodna
2000,00
Glutation (red.)
methyllinoleat
0,03
5958,00
0,03
Pirogronian sodu
25,00
Czerwień fenolowa
10,00
L-alanina
90,00
L-arginina free base
50,00
L-asparagina x H2O
L-kwas asparaginowa
20,00
30,00
L-cysteina
40,00
L-cystyna
20,00
L-glutamina
Witaminy
6800,00
Siarczan cynku x 7 H2)
HEPES
aminokwasy
0,0001
292,00
L-kwas glutaminowy
50,00
glicyna
50,00
L-histydyna base
15,00
L-izoleucyna
50,00
L-leucyna
75,00
L-lizyna x HCL
87,50
L-metionina
15,00
L-fenyloalanina
25,00
L-prolina
30,00
L-seryna
10,00
L-teronina
40,00
L-tryptofan
10,00
L-tyrozyna
35,00
L-valina
50,00
L-kwas askorbinowy
2,00
D(+)-biotyna
0,50
Kalcyferol
0,10
D-pantotenian wapnia
1,00
Chlorek choliny
1,50
Kwas foliowy
1,00
Myo-inozytol
2,00
Menadion sodium
bissulfitr
Amid kwasu
nikotynowego
Pyridoxal x HCL
0,01
1,00
1,00
Ryboflawina
0,1
Tiamina x HCL
1,00
DL-α-fosforan tokoferoluNa2
Witamina A
0,01
Witamina B12
0,20
0,10
Media w proszku:
William's Medium E
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P03-4710
P03-4750
William's Medium E
Z L-glutaminą
Bez NaHCO3
Z 25 mM HEPES
10 L
50 L
P03-4810
P03-4850
Podsumowanie:
L-glutamina
29050
29500 x
29150
29510
20950S1
stab.glutamina
x
pirogronian sodu
x
x
x
x
x
czerwień fenolowa dodatki
x
x
x
x
Patrz wyżej
3.2. MEDIA SPECYFICZNE
3.2.1. ENDOPAN 3
Komórki śródbłonkowe wyściełają naczynia krwionośne i limfatyczne oraz wewnętrzną jamę
serca. Mają silnie spłaszczony, wielokątny kształt i zazwyczaj spoczywają na błonie podstawnej.
Przylegają do siebie nawzajem dzięki desmosomom i połączeniom ścisłym.
Śródbłonek, składający się z około biliona (1012) komórek, jest jednym z najwiekszych organów
ciała i odgrywa kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych i patofizjologicznych (m.in.
komórkowej odpowiedzi immunologicznej, gojeniu ran, stanach zapalnych, alergii, chorobach
sercowo-naczyniowych, wzroście nowotworów).
Ogromna liczba czynników rozpuszczalnych krążących we krwi lub uwalnianych przez
sąsiadujące komórki kontroluje proliferację i apoptozę komórek śródbłonkowych oraz inwazję i
migrację leukocytów do śródbłonka, regulując w ten sposób utrzymanie, degenerację i
regenerację naczyń krwionośnych.
Skład:
ENDOPAN 3 ready-to-use jest gotową do użycia kompleksową pożywką bezsurowiczą,
opracowaną specjalnie do hodowli in vitro ludzkich komórek śródbłonka i zawiera wszystkie
składniki niezbędne dla optymalnego wzrostu tych komórek. Jest przeznaczony do stosowania w
inkubatorze w temperaturze 37°C w atmosferze 5% CO2.
Zestaw ENDOPAN 3 kit wyposażony jest w FBS i suplementy w oddzielnych sterylnych
opakowaniach. Pozwala to użytkownikowi na przygotowanie pożywki do specjalnych
zastosowań. Na przykład FBS, VEGF, FGF-2 lub inne składniki mogą być pominięte w pełnej
pożywce
w
przypadku
szczególnych
układów
doświadczalnych.
Sub-confluent HUVEC in
Confluent HUVEC in
ENDOPAN 3
ENDOPAN 3
ENDOPAN ready to use
ENDOPAN 3 kit z 6 suplementami
500 ml
500 ml
P04-00100
P04-0010K
100 ml
P06-20350
Reagenty:
Kolagen G roztwór 0,01%
3.2.2. ENDOPAN PRO
Komórki śródbłonkowe wyściełają naczynia krwionośne i limfatyczne oraz wewnętrzną jamę
serca. Mają silnie spłaszczony, wielokątny kształt i zazwyczaj spoczywają na błonie podstawnej.
Przylegają do siebie nawzajem dzięki desmosomom i połączeniom ścisłym. Śródbłonek,
składający się z około biliona (1012) komórek, jest jednym z najwiekszych organów ciała i
odgrywa kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych i patofizjologicznych (m.in.
komórkowej odpowiedzi immunologicznej, gojeniu ran, stanach zapalnych, alergii, chorobach
sercowo-naczyniowych, wzroście nowotworów). Ogromna liczba czynników rozpuszczalnych
krążących we krwi lub uwalnianych przez sąsiadujące komórki kontroluje proliferację i apoptozę
komórek śródbłonkowych oraz inwazję i migrację leukocytów do śródbłonka, regulując w ten
sposób utrzymanie, degenerację i regenerację naczyń krwionośnych.
Tworzenie nowych naczyń krwionośnych odbywa się poprzez angiogenezę i waskulogenezę proces który uważano za zachodzący jedynie w rozwoju zarodkowym. W roku 1997
zaproponowano, że waskulogeneza pourodzeniowa może by ć ważnym machanizmem
angiogenezy poprzez krążące we krwi komórki progenitorowe śródbłonka (PEC) pochodzące z
krwi lub ze szpiku kostnego (Asahara i wsp., Science 1997). Wskutek tego komórki PEC przeszły
wiele badań jako potencjalne źródło terapii komórkowej w celu naprawy zniszczonych naczyń
krwionośnych. Badania na zwierzętach w sposób jasny pokazują, że podanie komórek PEC
częściowo leczy zaburzenia sercowo-naczyniowe i uszkodzenia mięśnia sercowego (komórki
PEC uczestniczą w tworzeniu nowych naczyń).
W większości badań komórki PEC rozpoznaje się dzięki ekspresji CD34, CD133 lub VEGF-R2
(KDR). Ponieważ te cząsteczki są również obecne na powierzchni hematopoetycznych komórek
progenitorowych, poleganie jedynie na markerach powierzchniowych nie może wykluczyć
zanieczyszczenia komórkami krwiotwórczymi. Niedawno zidentyfikowano populację komórek
PEC która wykazuje markery zarówno śródbłonkowe jak i progenitorowe, ale nie markery
komórek krwiotwórczych (Ingram i wsp., Blood. 2004; 104: 2752). Co istotne, te komórki
badano na wysoki potencjał proliferacji w testach klonogeniczności, i dodatkowo
zidentyfikowano poprzez tworzenie funkcjonalnych naczyń krwionośnych in vivo (Yoder i wsp.,
Blood. 2007; 109: 1801).
Skład:
ENDOPAN PRO jest gotową do użycia pełną pożywką, opracowaną specjalnie do hodowli in
vitro ludzkich komórek progenitorowych śródbłonka (hPEC) i zawiera wszystkie składniki
niezbędne dla optymalnego tworzenia kolonii, wzrostu klonogenicznegi i szybkiej proliferacji.
Zestaw ENDOPAN PRO kit wyposażony jest w FBS (wcześniej zbadany i przetestowany dla
komórek progenitorowych) i suplementy w oddzielnych sterylnych opakowaniach. Pozwala to
użytkownikowi na przygotowanie pożywki do specjalnych zastosowań.
ENDOPAN PRO ready to use
ENDOPAN PRO kit z 6 suplementami
500 ml
500 ml
P04-00700
P04-0070K
3.2.3. HAEMANGIOPAN (pożywka do hem angioblastu)
Opis:
Rozwój pierwotnych naczyń krwionośnych z różnicujących in situ hematopoetycznych komórek
macierzystych jest nazywany waskulogenezą. Zarodkowy rozwój układu naczyniowego
rozpoczyna się od tworzenia tzw. wysp krwi, które tworzone są pod wpływem czynników z
rodziny czynników wzrostu fibroblastów (FGF) z mezodermalnych komórek żółtka. Komórki te
nazywane są Haemangioblastami. Tworzą one zaczątek hematopoetycznych komórek
macierzystych oraz prekursorowych komórek śródbłonka, angioblastów.
Skład:
Pożywka Heamangiopan z PAN-Biotech jest kompletną, gotową do użycia pożywką wyposażoną
we wszystkie niezbędne dodatki (glutamina, czynniki wzrostu, bydlęca surowica płodowa).
Przechowywana w temperaturze 4°C zachowuje właściwości przez co najmniej sześć miesięcy.
HAEMANGIOPAN
500 ml
P04-88000
3.2.4. HEPATOPAN (pożywka dla hepatocytów ludzkich)
Opis:
Jak każdy ludzki narząd wątroba składa się z wielu rodzajów komórek o różnych funkcjach.
Hepatocyty stanowią - pod względem liczby - 75% całkowitej liczby komórek wątroby i są
najważniejszym elementem wątroby.
Metabolizm, czyli przemiany chemiczne prawie wszystkich substancji które są przyjmowane w
przez organizm, odbywa się w wątrobie.
Skład:
Pożywka do hodowli hepatocytów z PAN-Biotech jest dostarczana wraz z czterema dodatkami
(suplementy powinny być przechowywane w temperaturze -20°C). Suplementy należy dodać do
pożywki przed użyciem. Pożywka nie zawiera płodowej surowicy bydlęcej.
HEPATOPAN z 4 suplementami
500 ml
P04-00600
3.2.5. MELANOPAN (pożywka dla melanocytów)
Opis:
Melanocyty są osadzone w warstwie podstawnej i kolczystej naskórka. Wytwarzają one pigment
melaninę i chronią skórę przed uszkodzeniem przez promienie UV. Jeżeli promieniowanie
słoneczne jest zbyt silne melanocyty są uszkadzane i mogą się przekształcić w komórki rakowe.
Skład:
Pożywka do hodowli melanocytów z PAN-Biotech jest dostarczane wraz z siedmioma dodatkami
(suplementy powinny być przechowywane w temperaturze -20°C). Suplementy należy dodać do
pożywki przed użyciem. Pożywka nie zawierać płodowej surowicy bydlęcej.
MELANOPAN z 7 suplemantami
500 ml
P04-740500
3.2.6 EHCPAN (pożywka dla komórek EHC)
Opis:
Pożywka EHC nadaje się do hodowli wczesnych komórek hematopoetycznych (EHC) w
diagnostyce
cytogenetycznej
(np.
ostra
białaczka
limfatyczna).
Skład:
Pożywka podstawowa uzupełniona FBS oraz mieszaniną czynników
Dostarczone suplementy dodaje się do pożywki na krótko przed użyciem.
EHVPAN kit
Basal Medium
Z antybiotykami/związkami
antygrzybiczymi – mix 20 ml
Z suplementem A 25 x 1 ml
500 ml
wzrostu.
P04-97100
3.2.7 NEUROPAN (Pożywka dla komórek neuronalnych)
NEUROPAN
basal
medium
(pożywka
podstawowa)
NEUROPAN basal medium wspiera rozwój komórek hipokampu i wielu innych neuronów
ośrodkowego układu nerwowego. Warstwa odżywcza z astrocytów nie jest wymagana.
NEUROPAN basal medium nie zawiera glutaminianu, który należy dodać do początkowej
hodowli komórkowej (25µl). Przed użyciem NEUROPAN basal medium musi być uzupełniona o
surowicę lub w przypadku hodowli bezsurowiczej o NEUROPAN 27.
NEUROPAN 27
NEUROPAN 27 jest koncentratem do hodowli bezsurowiczej komórek nerwowych w
powiązaniu z NEUROPAN basal medium.
NEUROPAN Basal Medium (Basismedium)
500 ml
100ml
10ml
100ml
10ml
100ml
10ml
100ml
10ml
100ml
10ml
NEUROPAN 27 suplement 20x
NEUROPAN 27 suplement 50x
NEUROPAN 27 suplement 20x z HSA
NEUROPAN 27 suplement 20x bez antyoksydantów
NEUROPAN 2 suplement 100x
P04-00900
P07-071100
P07-07010
P07-07200
P07-07210
P07-09100
P07-09010
P07-10100
P07-10010
P07-11100
P07-11010
3.2.8 STEMPAN (Pożywka dla komórek ES)
Komórki macierzyste są niewyspecjalizowane, z możliwością (potencjałem) do rozwoju w różne
typy
komórek
(np.
komórki
serca,
chrząstki,
nerwy,
krew,
mięśnie).
Komórki macierzyste są zdolne do namnażania bez utraty pluripotencji i do przekształcania się w
wyspecjalizowane komórki poszczególnych narządów. W zależności od ich pochodzenia, są one
podzielone
na
zarodkowe
i
dorosłe
komórki
macierzyste.
Do hodowli zarodkowych komórek macierzystych PAN-Biotech opracował kompletną gotową do
użycia pożywkę. Pożywka ta zawiera bydlęcą surowicę płodową.
STEMPAN DMEM
Z L-glutaminą
Z 3,7 g/l NaHCO3
Bez LiF
STEMPAN GMEM
Z L-glutaminą
Z 2,75 g/l NaHCO3
Bez LIF
500 ml
P08-50500
500 ml
P08-50600
3.2.9. EMEM Fibroblasts (pożywka dla fibroblastów)
Na podstawie EMEM, ta pożywka została uzupełniona o większe ilości aminokwasów i witamin
i zoptymalizowana dla poprawy wzrostu fibroblastów. Do hodowli fibroblastów pożywka ta musi
być uzupełniona przed użyciem o 10% FBS.
EMEM Fibroblast
500 ml
P04-08049
3.2.10. AMNIOPAN (pożywka do cytogenetyki prenatalnej)
Do cytogenetyki prenatalnej
AMNIOPAN jest gotową do użycia pożywką do optymalizacji pierwotnej hodowli płodowych
komórek ludzkich z punkcji owodni i biopsji kosmówki.
• Jest gotowa do użycia i może być używane natychmiast.
• Wspomaga szybką adhezję komórek.
• Gwarantowany szybki wzrost.
• Zapewnia doskonałe struktury chromosomów.
• Gwarantuje więcej niż zwykle metafaz .
• Łączy prędkość z bezpieczeństwem.
• Pomaga zaoszczędzić cenny czas (nie ma potrzeby testowania poszczególnych partii).
• W wielu przypadkach przewyższa właściwości wzrostu analogicznych kompozycji.
• Jest dostępna w postaci płynnej, w 100 ml pojemnikach.
• Dostarczana jest w stanie głęboko zamrożonym.
• Należy przechowywać w temperaturze -20°C.
• Należy unikać kilkukrotnego rozmrażania i ponownego zamrażania.
• Może być przechowywana przez ok. 1 tydzień w temperaturze +4°C.
• Może być przechowywana przez dłuższy czas w temperaturze -20°C.
• Okres przechowywania: 24 miesięcy.
• Zawiera FBS, glutaminy, czynniki wzrostu i gentamycynę.
AMNIOPAN
100 ml
P04-70100
3.2.11. MARROWPAN (pożywka do komórek szpiku)
Do cytogenetyki nowotworów komórek szpiku kostnego
MARROWPAN jest gotową do użycia pożywką do optymalizacji hodowli komórek szpiku
kostnego z punkcji.
• Jest gotowa do użycia i może być używana natychmiast.
• Gwarantowany szybki wzrost.
• Zapewnia doskonałe struktury chromosomów.
• Gwarantuje więcej metafaz niż zwykle .
• Łączy prędkość z bezpieczeństwem.
• Pomaga zaoszczędzić cenny czas (nie ma potrzeby testowania poszczególnych partii)
• W wielu przypadkach przewyższa właściwości wzrostu analogicznych kompozycji.
• Jest dostępna w postaci płynnej, w 100 ml pojemnikach.
• Dostarczana jest w stanie głęboko zamrożonym.
• Należy przechowywać w temperaturze -20°C.
• Należy unikać kilkukrotnego rozmrażania i ponownego zamrażania.
• Może być przechowywana przez ok. 1 tydzień w temperaturze +4°C.
• Może być przechowywana przez dłuższy czas w temperaturze -20°C.
• Okres przechowywania: 24 miesiące.
• Zawiera FBS, glutaminę, czynniki wzrostu i gentamycynę.
MARROWPAN
100 ml
P04-70200
4. DODATKI DO POŻYWEK
Maksymalna wydajność bez utraty jakości.
Odczynniki PAN-Biotech są testowane zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami jakości.
Wszystkie odczynniki są przygotowywane zgodnie ze specyfikacją, sterylizowane i filtrowane
przez filtry o średnicy porów do 0,2 µm. Przed dopuszczeniem do sprzedaży odczynniki
poddawane są dokładnym testom jakości. Badana jest sterylność, wartość pH, osmo,
endotoksyny, oraz przeprowadzanych jest wiele innych badań.
4.1 DODATKI DO MEDIÓW
HAT suplement (50x)
HT suplement (50x)
100 ml
100 ml
P07-02100
P07-01100
HEPES sól sodowa
100ml
500 ml
100 g
500 g
P05-01100
P05-01500
P05-01100P
P05-01500P
Wodorowęglan sodu 7,5%
100 ml
P04-44100
Pirogronian sodu 100 mM
100 ml
P04-43100
ITS III roztwór (100x)-zmodyfikowany skład ITS I
5 ml
10 ml
5 ml
10 ml
5 ml
10 ml
P07-03100
P0703110
P07-03200
P07-03210
P07-03400
P07-03410
Insulina bydlęca 10mg/ml
Insulina ludzka 10 mg/ml ,,rec.solution''
zrekominowana insulina ludzka
5 ml
10 ml
100 mg
P07-04100
P07-04300
P07-04200
woda sterylana do hodowli komórkowych
500 ml
1L
20L
P04-991500
P04-991000
P04-992000
β-merkaptoetanol 50 Mm w PBS
20 ml
100ml
P07-05020
P07-05100
fosforan tryptozy (50x) 130 g/l fosforanu tryptozy w wodzie
destylowanej
100 ml
P10-031100
HEPES bufor 1 M
ITS roztwór I (100x)
ITS roztwór II (100x)-zmodyfikowany skład ITS I
Pluronic F-68 10 %
100 ml
P08-02100
Ludzka transferyna apo
100 mg
500 mg
1g
P06-21100
P06-21500
P06-21000
Demecolcin roztwór 10 µg/ml
10 ml
P07-91010
Roztwór soli izotoniczny
500 ml
P05-39500
4.2 BUFOROWANE ROZTWORY SOLI
4.2.1 BUFOROWANY ROZTWÓR DPBS
Płynne roztwory soli:
DPBS
Bez jonów Ca i Mg
500 ml
P04-36500
DPBS (10x)
Bez jonów Ca i Mg
500 ml
P04-53500
DPBS niesterylny
Bez jonów Ca i Mg
2,5 L
P04-362500
DPBS z jonami Ca i
Mg
500 ml
P04-35500
DPBS (10x)
Z jonami Ca i Mg
500 ml
P04-37500
Skład:
Sole nieorganiczne
Składnik
chlorek potasu
diwodofosforan potasu
chlorek sodu
wodorofosforan disodu bezwodny
chlorek wapnia x 2 H2O
chlorek magnezu x 6 H2O
mg/L
200,00
200,00
8000,00
1150,00
133,00
100,00
Proszek:
DPBS (10x)
Bez jonów Ca i Mg
50 L
P04-36050P
DPBS (10x)
Oddzielnie jony Ca i
Mg
50 L
P04-35050P
4.2.2. ROZTWÓR SOLI EARLA
Płynne:
EBBS
500 ml
P04-30500
EBBS
Bez
czerwinenifenolowej
500 ml
P04-39500
EBBS
Bez czerwinenifenolowej 500 ml
P04-39500
EBBS
Bez czerwinenifenolowej
Bez jonów Ca i Mg
500 ml
P04-46500
EBBS
Z 2,2 g/l NaHCO3
Bez jonów Ca i Mg
500 ml
P04-31500
Specjalne roztwory (minimalne zamówienie 20 x 500 ml):
EBBS (10x)
500 ml
P04-38500
EBBS (10x)
Bez czerwinenifenolowej
Bez jonów Ca i Mg
500 ml
P04-47500
Skład:
Skład
Zawartość
mg/l
Chlorek potasu
Sole
nieorganiczne Chlorek sodu
Inne
składniki
400,00
6800,00
Diwodorofosforan sodu x
H2O
140,00
Chlorek wapnia x 2 H2O
264,92
Siarczan magnezu
139,57
D(+) glukoza bezwodna
Czerwień fenolowa
2000,00
Proszek:
10 L
50 L
EBBS
P04-30010P
P04-30050P
4.2.3. ZBALANSOWANY ROZTWÓR SOLI GEY’A
Skład
Zawartość
mg/l
Chlorek potasu
Sole
nieorganiczne Chlorek sodu
Inne
składniki
370,00
7000,00
Wodorofosforan di sodu
120,00
Chlorek wapnia bezwodny
220,00
Chlorek magnezu x 6 H2O
210,00
Siarczan magnezu
bezwodny
Diwodorofosforan potasu
bezwodny
D(+) glukoza bezwodna
34,20
30,00
1000,00
Płynny roztwór:
GBSS
100 ml
500 ml
P04-48100
P04-48500
10 L
50 L
P04-48010P
P04-4850P
Proszek:
GBSS
Bez NaHCO3
4.2.4. ZBALANSOWANY ROZTWÓR SOLI HANK’A
HBSS
Z 0,35 g/l NaHCO3
100 ml
500 ml
P04-32100
P04-32500
HBSS
Bez NaHCO3
100 ml
500 ml
P04-49100
P04-49500
HBSS
Bez jonów Ca i Mg
Z 0,35 g/l NaHCO3
100 ml
500ml
HBSS
Bez jonów Ca i Mg
Bez 0,35 g/l NaHCO3 100 ml
500ml
P04-33100
P04-33500
P04-50100
P04-50500
Skład:
Skład
Chlorek potasu
Sole
nieorganiczne Chlorek sodu
diwodorofosforan sodu
suchy
Chlorek wapnia x 2 H2O
Inne
składniki
Zawartość
mg/l
400,00
8000,00
47,88
186,58
Siarczan magnezu
bezwodny
Diwodorfosforan potasu
126,97
D(+) glukoza bezwodna
Czerwień fenolowa
1000,00
10,00
60,00
HBSS
Bez czerwieni fenolowej
Z 0,35 g/l NaHCO3
HBSS
Bez czerwieni fenolowej
Bez NaHCO3
HBSS
Bez czerwieni fenolowej
Z 0,35 g/l NaHCO3
Bez jonów Ca i Mg
HBSS
Bez czerwieni fenolowej
Bez NaHCO3
Bez jonów Ca i Mg
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
P04-32105
P04-32505
P04-49105
P04-49505
P04-34100
P04-34500
P04-50105
P04-50505
Proszek:
HBSS
Bez NaHCO3
10 L
50 L
P04-32010P
P04-32050P
4.2.5.ROZTWÓR A SOLI PUCK’A
Skład:
Skład
Zawartość
mg/l
Chlorek potasu
Sole
nieorganiczne Chlorek sodu
Inne
składniki
400,00
8000,00
D(+) glukoza bezwodna
Czerwień fenolowa
1000,00
5,00
Płynny roztwór:
Roztwór A soli
Puck’a
100 ml
500 ml
P04-51100
P04-51500
4.2.6.ROZTWÓR SOLI TYRODE’A
Skład:
Skład
Chlorek potasu
Sole
nieorganiczne Chlorek sodu
200,00
8000,00
Chlorek magnezu
100,00
Chlorek wapnia
200,00
Fosforan sodu
Inne
składniki
Zawartość
mg/l
D(+) glukoza bezwodna
50,00
1000,00
HBSS
Bez jonów Ca i Mg
Bez NaHCO3
10 L P04-33010P
50 L P04-33050P
Płynny roztwór:
100 ml
Roztwór soli Tyrode’a 500 ml
P04-54100
P04-54500
Proszek:
Roztwór soli Tyrode’a 10 L
Bez NaHCO3
50 L
P04-54010P
P04-54050P
4.3 Aminokwasy i witaminy
BME bufor (50x), bez L-glutaminy
BME bufor (50x), z L-glutaminą
100 ml
100 ml
1L
5L
10 L
P08-2000
P08-21100
P08-2010P
P08-20105P
P08-20110P
Glutamina w proszku
Stab.glutamina w proszku
50 ml
100 ml
50 ml
100 ml
20 g
100g
500g
10g
P04-80050
P04-80100
P04-82050
P04-82100
P04-80025P
P04-80100P
P04-80500P
P04-82010P
MEM (50x) bez L-glutaminy
MEM (50x) z L-glutaminą
MEM NEAA (100x) bez L-glutaminy
100 ml
100 ml
100 ml
P08-30100
P08-31100
P08-32100
Witaminy
BME witaminy
MEM (100x) roztwór witamin
100 ml
100ml
P08-40100
P08-41100
BME (50x)suplement, bez L-glutaminy proszek
L-glutamina 200 mM
Stab.glutamina 200 mM
4.4. ANTYBIOTYKI I ŚRODKI PRZECIWGRZYBICZE
amphortercin B 250µg/ml
50 x 1ml
50 x 5 ml
50 ml
100 ml
Amphotericin B proszek
50 mg
P06-01001
P06-01005
P06-01050
P06-01100
P06-01050P
Nystatyna roztwór 10.000 units/ml
100mg
25 mg
50 mg
10 g
25g
20 ml
100 ml
50mg
1g
50 x1ml
50 x 5ml
50ml
100ml
50 x1ml
50 x 5ml
50ml
100ml
1g
10g
25g
50 x1ml
50 x 5ml
50ml
100ml
50 x1ml
50 x 5ml
50ml
100ml
50 x1ml
50 x 5ml
50ml
100ml
10g
50g
50ml
100 ml
50ml
100ml
10g
25g
100g
100 ml
Paneticin 420 50 mg/ml
20 ml
Amphotericin B water soluble powder
Bacitracin proszek
Hygromycin B (50mg/ml)
Hygromycin B proszek
Gentamycyna siarczan 10 mg/ml
Gentamycyna siarczan 50 mg/ml
Gentamycyna siarczan proszek
Kanamycyna siarczan 5mg/ml
Kanamycyna siarczan 10mg/ml
Kanamycyna siarczan 50mg/ml
Kanamycyna siarczan proszek
Minocyclin 0,5 mg/ml
Neomycyna siarczan 10 mg/ml
Neomycyna siarczan proszek
P06-01100P
P06-01225P
P06-01250P
P06-02010P
P06-02025P
P06-08020
P06-08100
P06-080050P
P06-080100P
P06-03001
P06-03005
P06-03050
P06-03100
P06-13001
P06-13005
P06-13050
P06-13100
P06-03001P
P06-03010P
P06-03025P
P06-04001
P06-04005
P06-04050
P06-04100
P06-14001
P06-14005
P06-14050
P06-14100
P06-15001
P06-15005
P06-15050
P06-15100
P06-04010P
P06-04050P
P06-05050
P06-05100
P06-06050
P06-06100
P06-06010P
P06-06025P
P06-06100P
P06-07800
P06-16020
Paneticin 420 100 mg/ml
Paneticin 420 proszek
Pencylina /streptomycyna
10.000 units Pencillin/ml
10 mg streptomycyny/ml
Pencylina /streptmycyna/amfotercyna B mix
10.000 units Pencillin/ml
10 mg streptomycyny/ml
25 µg amfotercyny B/ml w 0,85% saline
Penicilina G sól potasowa proszek
streptomycyna siarczan proszek
polymixin B siarczan
10.000 units/ml
polymixin B siarczan proszek
tiamulin 1 mg/ml
zeocin 100 mg/ml
100 ml
20 ml
100 ml
1g
5g
10g
50 x 1ml
50 x 5 ml
50ml
100 ml
50 x 1ml
50 x 5 ml
50ml
100 ml
P06-16100
P06-17020
P06-17100
P06-16001P
P06-16005P
P06-16010P
P06-07001
P06-07005
P06-07050
P06-07100
P06-07301
P06-07305
P06-07350
P06-07300
25 g
100 g
25g
50g
100g
50 ml
100 ml
1g
5g
10g
50 x 1ml
50 x 5 ml
50ml
100 ml
10 ml
P06-08025P
P06-08100P
P06-11025P
P06-11050P
P06-11100P
P06-09050
P06-09100
P06-10001P
P06-10005P
P06-10010P
P06-12001
P06-12005
P06-12050
P06-12100
P06-28010
4.5. ENZYMY DO DYSOCJACJI KOMÓREK
4.5.1 KOLAGENAZA TYPU I
Naturalna równowaga aktywności enzymu. Zalecana dla komórek z tkanki nabłonkowej, płucnej
i tłuszczowej.
Przechowywać w temperaturze 2 - 8°C.
4.5.2. KOLAGENAZA TYPU II
Ze szczególnie wysoką aktywnością klostrypainy i trypsyny. Polecana do przygotowania
komórek z tkanki tkanki nabłonkowej, tłuszczowej, z wątroby, kości, płuc i nadnerczy.
Przechowywać w temperaturze 2 - 8°C.
4.5.3. KOLAGENAZA TYPU III
Normalna aktywność kolagenazy przy minimalnej dodatkowej aktywności proteolitycznej.
Szczególnie polecana do tkanki gruczołu piersiowego.
Przechowywać w temperaturze 2 - 8°C.
4.5.4. KOLAGENAZA TYPU IV
Wybrana niska aktywność trypsyny przy wysokiej aktywności kolagenazy i normalnym poziomie
klostrypainy. Zalecana do izolowania komórek z trzustki.
Przechowywać w temperaturze 2 - 8°C.
kolagenaza typ I (Worthington - USA orgin)
kolagenaza typ II (Worthington - USA orgin)
kolagenaza typ III (Worthington _USA orgin)
kolagenaza typ IV (Worthington -USA orgin)
100 mg
1g
100 mg
1g
100 mg
1g
100 mg
1g
LS0004194
LS0004196
LS0004174
LS0004176
LS0004180
LS0004182
LS0004186
LS0004188
4.5.5. TRYPSYNA I INNE
Zastosowanie:
Do dysocjacji tkanek i warstw jednokomórkowych (monolayer)
Przechowywanie:
Roztwory w temperaturze -20°C (zamrożone) / Proszek w temperaturze od +2°C - +8°C
Okres trwałości:
Roztwory 24 miesięcy / Proszek 36 miesięcy.
Okres trwałości rozpoczyna się wraz z datą produkcji.
Nasza trypsyna jest testowana na mykoplazmę!
Trypsyna 0,25% w PBS bez jonów Ca 2+ i Mg 2+
(10X) trypsyna 2,5% w PBS bez jonów Ca 2+ i Mg
2+
100 ml
500 ml
P10-021100
P10-021500
100 ml
P10-022100
Trypsyna 0,25%/EDTA 0,02% w PBS bez jonów Ca
2+ i Mg2+
Trypsyna 0,25% /EDTA 0,02% w PBS bez z jonów
Ca 2+ i Mg2+ z czerwienią fenolową
Trypsyna 0,05%/EDTA 0,02% w PBS bez Ca 2+ i
Mg2+
Trypsyna 0,05%/EDTA 0,02% w PBS bez Ca 2+ i
Mg2+z czerwienią fenolową
(10X) trypsyna 0,5%/EDTA 0,2% bez jonów Ca 2+ i
Mg 2+
500 ml
P10-022500
100 ml
500 ml
P10-020100
P10-20500
100 ml
500 ml
P10-019100
P10-019500
100 ml
500 ml
P10-023100
P10-023500
100 ml
500 ml
P10-0231SP
P10-0235SP
100 ml
500 ml
P10-024100
P10-024500
Trypsyna 0,05%/EDTA 0,1% w PBS bez CA2+ i Mg
2+
100 ml
500 ml
Trypsyna 0,25% 1 mM EDTA 4 w PBS bez Ca2+ i
Mg2+
100 ml
500 ml
Trypsyna 0,05%/EDTA 0,02% i HBSS bez Ca2+ i
Mg2+
100 ml
500 ml
Trypsyna 0,05%/EDTA 0,02% w HBSS bez Ca2+ i
Mg2+z czerwienią fenolową
100 ml
500 ml
Trypsyna 0,25%/1 mM EDTA w HBSS bez Ca2+ i
Mg2+ z czerw.fenolową
100 ml
500 ml
Trypsyna 0,05%/EDTA 4 Na 0,02% w HBSS z
czerw.fenolową
100 ml
500 ml
Roztwór specjalny trypsyny (dla komórek ES)
100 ml
500 ml
(5X) roztwór specjalny trypsyny (dla komórek ES)
100 ml
500 ml
(10X) trypsyna 0,5%/EDTA 4 Na 5,3 mM bez
czerw.fenolowej bez Ca2+ i Mg2+
100 ml
500 ml
Inhibitor trypsyny
100 ml
500 ml
Trypsyna w proszku(1:250)pochodzenia świńskiego 25 g
100 g
P10-027100
P10-027500
P10-028100
P10-028500
P10-030100
P10-030500
P10-038100
P10-038500
P10-029100
P10-029500
P10-040100
P10-040500
P10-100100
P10-100500
P10-050100
P10-050500
P10-025100
P10-025500
P10-033100
P10-033500
P10-025025P
P10-025100P
EDTA 1% w PBS bez Ca2+ i Mg2+
Dispase II neutralne białka, grade II
Dispase oczyszczona neytral prostase
500 g
100 ml
500 ml
100 ml
10 mg
P10-025500P
P10-026100
P10-026500
P10-032100
LS0002100
4.6. CZYNNIKI PRZYLEGANIA
4.6.1. KOLAGEN A
Kolagen rozpuszczalny w kwasach pochodzący z bydlęcego łożyska
• Dodać tę samą ilość sterylnego PBS do kolagenu.
• Dodać 1 ml na 10 cm2 naczynia hodowlanego i inkubować w +35°C do +37°C przez 30 min.
• Usunąć roztwór i przemyć jeden raz PBS; używać natychmiast.
W kulturze jednowarstwowej normalnych ludzkich i mysich komórek wątroby z powodzeniem
obserwuje się wzrost przez okres do jednego tygodnia, pod warunkiem że naczynia hodowlane
zostały pokryte kolagenem A. Komórki świńskie w takich samych warunkach nie wymagają
takiego przygotowania powierzchni.
Wzrost komórek często można poprawić poprzez pokrycie powierzchni czynnikami przylegania
takimi jak fibronektyna, kolagen, żelatyna czy polilizyna.
Z powłoką kolagenu przeżywalność hepatocytów może wydłużyć się od jednego tygodnia do
czterech tygodni.
Przechowywanie: +2 - +8°C
kolagen A
1 x (6x5ml)
P06-20030
4.6.2. KOLAGEN R (TYP I)
sterylny roztwór 0,2%:
Kolagenu typu 1 z ogona szczurzego, 2 mg/ml w 0,1% kwasu octowego. Doskonałe podłoże do
hodowli hepatocytów, fibroblastów i komórek nabłonka.
sterylny roztwór 0,4%:
Kolagenu typu 1 z ogona szczurzego, 4 mg / ml w 0,1% kwasu octowego. Doskonałe podłoża do
hodowli hepatocytów, fibroblastów i komórek nabłonka.
Kolagen R 0,2% sterylny roztwór
Kolagen R 0,4% sterylny roztwór
20 ml
100 ml
20 ml
P06-20166
P06-20020
P06-20020
4.6.3. LAMININA MYSIA
Ten wysoce oczyszczony preparat lamininy mysiej zwieksza adhezję komórek, migrację, wzrost i
różnicowanie. Składa się z 111 łańcuchów o łącznej masie cząsteczkowej (MW) 800 kD i jest
używany do pokrywania naczyń hodowlanych.
Źródło: Mysi guz Engelbreth-Holm-Swarm (EHS).
Bufor do przechowywania: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) z 10 mg/ml
siarczanu gentamycyny.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze -20°C lub w temperaturze -80°C.
Czystość: Czystość> 90%, sprawdzana przez SDS-PAGE.
Dane techniczne:
Testy funkcjonalne:
• Wspomaga powstawania filamentów neuronowych komórek NG108-15 w teście rozrostu
neurytów.
Badania jałowości:
• Brak wzrostu bakterii lub grzybów po inkubacji w temperaturze 37°C przez 14 dni po testach
sterylności USP XXIV, Rozdział 71.
• Brak zakażenia przez mykoplazmę potwierdzony PCR.
• Stężenia endotoksyn <20 EU/ml w teście LAL.
Procedura powlekania:
Zalecane stężenie podczas pracy wynosi 0,05 - 10 µg /cm2 powierzchni wzrostu (0,05 - 10 mg /
ml) w zależności od typu komórek.
a. Rozmrozić na lodzie przez kilka godzin. Umieścić płytki na lodzie i ochłodzić końcówki pipet.
W komorze laminarnej rozcieńczyć odpowiednio używając schłodzonych szalek. Rozprowadzić
roztwór aby całkowicie pokryć dna dołków.
b. Poniższa tabela stanowi przewodnik dla proponowanych objętości:
Rodzaj naczynia
Objętość lamininy na dołek
6 dołków (lub 35 mm do naczyń)
1 ml
24 dołków
200 ml
48 dołków
50 ml
96 dołków
20 ml
c. Inkubować płytki w temperaturze 37°C przez 1 godzinę. Pod stołem laminarnym usunąć
nadmiar płynu z dołków.
Wypłukać studzienki jeden raz pożywką hodowlaną, a następnie dodać komórki.
Laminina mysia
1 mg
P06-20501
4.6.4. ALBUMINY
Postępowanie z albuminami jako dodatkiem białka do hodowli tkankowych. Są one głównym
składnikiem w osoczu krwi i są dodawane do pożywki hodowlanej w celu zwiększenia
stabilności błon komórkowych i związania możliwych toksycznych pierwiastków śladowych.
Bydlęca albumina surowicy krwi
Bydlęca albumina surowicy krwi wykrystalizowana
Bydlęca albumina surowicy krwi microbiological grade
Bydlęca albumina surowicy krwi H2 wolna od globulin
Ludzka albumina krwi
Królicza albumina krwi
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1g
5g
25g
50g
10g
50g
250g
500g
5g
10g
25g
50g
10g
P06-1391025
P06-1391050
P06-1391100
P06-1391250
P06-1391500
P06-0846001
P06-0846005
P06-0846025
P06-0846050
P06-0849010
P06-0849050
P06-0849250
P06-0849500
P06-0848005
P06-0848010
P06-26025
P06-26050
P06-210010
4.6.5. ROZTWÓR ŻELATYNY
Roztwór żelatyny jest używany do pokrywania naczyń hodowlanych. Znajduje zastosowanie w
hodowli komórek, w pracy z komórkami śródbłonka i zarodkowymi komórkami macierzystymi
(ESc).
roztwór żelatyny 0,1% w PBS
roztwór żelatyny 2% w PBS
500 ml
100 ml
P06-20410
P06-25200
4.7. ROZTWORY DO SEPARACJI
4.7.1.PANCOLL i POWERCOLL
Izolacja komórek lub cząsteczek subkomórkowych jest często pierwszym krokiem w badaniach
ekspresji genów lub w diagnostyce. Oprócz specyficznych metod separacji to metody fizyczne są
najczęściej używane. W tych metodach różnice fizyczne, takie jak rozmiar i ładunek cząsteczek
są wykorzystane w celu separacji.
W tym celu stosowane są tzw. roztwory separacyjne (pożywki do wirowania).
Pożywki te muszą spełniać następujące kryteria:
• muszą być w stanie utworzyć gradient gęstości w pożądanym zakresie
• żądana wartości pH i osmolalność musi być łatwo regulowana
• roztwór nie może być zbyt lepki w przypadku wysokie gęstości
• Nie mogą powodować funkcjonalnych lub morfologicznych zmian w materiale biologicznym
• Nie mogą przenikać przez błony biologiczne
Nasz roztwór rozdzielający - Pancoll - jest wykonany z neutralnego, wysoko usieciowanego
hydrofilowego polimeru sacharozy o średniej masie cząsteczkowej 400000 D.
Powercoll składa się z zawiesiny koloidalnej cząstek krzemionki, wypełnianej
poliwinylopirolidonem (PVP).
Przechowywanie: od +2°C do temperatury otoczenia
Właściwie składowane mogą być przechowywane przez co najmniej 36 miesięcy.
Okres przechowywania liczy się od daty produkcji.
Pancoll human, density/Dichte 1,077 g/ml
Pancoll mouse, density/Dichte 1,086 g/ml
Pancoll rat, density/Dichte 1,091 g/ml
Pancoll animal, density/Dichte 1,077 g/ml
Pancoll monocytes, density/Dichte 1,068 g/ml
Pancoll Platelets, density/Dichte 1,063 g/ml
Powercoll, density/Dichte 1,077 g/ml
Powercoll, density/Dichte 1,124 g/ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
100 ml
500 ml
P04-60100
P04-60500
P04-64100
P04-64500
P04-65100
P04-65500
P04-63100
P04-63500
P04-68100
P04-68500
P04-67100
P04-67500
P04-61100
P04-61500
P04-62100
P04-62500
4.7.2. POŻYWKA DO IZOLACJI LIMFOCYTÓW
Opis:
Gotowe do użycia probówki
Zalety:
• Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia i mniej wymaganego czasu w związku z użyciem już
wypełnionej fiolki z czynnikiem rozdzielającym.
• Porowata membrana zapobiega wprowadzeniu krwi podczas mieszania. Prowadzi to do
poprawy separacji przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczeń.
• Po odwirowaniu i oddzieleniu frakcji komórek membrana zapobiega zanieczyszczeniu
limfocytów poprzez niepożądane typy komórek.
• Wcześniejsze rozcieńczenie krwi nie jest konieczne, ale może poprawić wynik separacji.
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączona do Pancollu.
Referencje:
a)
Berge M et al. (2010) Small interfering RNAs induce target-independent
inhibition of tumor growth and vasculature remodeling in a mouse
model of hepatocellular carcinoma. American Journal of Pathology
(Epub ahead of print)
b) Derfuss T et al. (2009) Contactin-2/TAG-1-directed autoimmunity is
identified in multiple sclerosis patients and mediates gray matter
pathology in animals. Proceedings of National Academy of Science
106:8302
c) Ladhoff J et al. (2009) Low immunogenicity of endothelial derivatives
from rat embryonic stem cell-like cells. Cell Research 19:507
d) Meixenberger K et al. (2010) Listeria monocytogenes-infected human
peripheral blood mononuclear cells produce IL-1s, depending on
listeriolysin O and NLRP3. Journal of Immunology 184:922
e) Leiherer A et al. (2009) Uncoupling human immunodeficiency virus type
1 gag and pol reading frames: role of the transframe protein p6 in viral
replication. Journal of Virology 83:7210
f) Jo J et al. (2010) Analysis of CD8 T-cell-mediated inhibition of hepatitis C
virus replication using a novel immunological model. Gastroenterology
136:1391
Pancoll human, density/Dichte 1,077 g/ml
Pancoll mouse, density/Dichte 1,086 g/ml
Pancoll rat, density/Dichte 1,091 g/ml
Pancoll animal, density/Dichte 1,077 g/ml
25 x 50 ml
50 x 10 ml
25 x 50 ml
50 x 10 ml
25 x 50 ml
50 x 10 ml
25 x 50 ml
50 x 10 ml
P04-60125
P04-60225
P04-64125
P04-64225
P04-65125
P04-65225
P04-63125
P04-63225
4.8. KRIOKONSERWACJA
4.8.1. DMSO (dimetylosulfotlenek)
DMSO (dimetylosulfotlenek) to bezbarwny rozpuszczalnik organiczny który przenika całkowicie
do komórki i zapobiega tworzeniu się szkodliwych kryształków lodu podczas zamrażania.
Dimetylosulfotlenek (DMSO)
Dimethylsulfoxide (DMSO) dla hodowli komórkowych
100 ml
100 ml
P60-15840100
P60-36720100
4.8.2. POŻYWKA MROŻENIOWA
Nasza pożywka mrożeniowa zalecana jest do głębokiego zamrażania. Podstawowym składnikiem
jest DMEM uzupełniony mieszanką płodowej surowicy bydlęcej i DMSO.
Skład ten gwarantuje wysoki wskaźnik przeżywalności i dobry wzrost komórek po rozmrożeniu.
Medium mrożeniowe
50 ml
P07-90050
4.8.3. CRYOPAN
Użytkowanie:
Zamrażanie komórek z wykorzystaniem odczynnika CRYOPAN (w zbiorniku ciekłego azotu).
• Schłodzić (w lodówce) pożywkę mrożeniową, pożywkę hodowlaną i probówki mrożeniowe.
• Ztrypsynować komórki, następnie przenieść do pożywki hodowlanej i odwirować. Usunąć
supernatant i ponownie umieści ć komórki w pożywce hodowlanej.
• Doprowadzić liczbę komórek do 1 - 5 x106/ml. Komórki muszą być ponownie zawieszone w
celu uniknięcia tworzenia agregatów.
• Wymieszać odwirowane komórki z taką samą objętością ochłodzonej pożywki mrożeniowej i
przepipetować jednokrotnie w górę i w dół. Odpipetować 1 ml tej zawiesiny komórkowej do
każdej probówki mrożeniowej.
• Przenieść probówki do lodówki na 15 minut, gdyż pożywka mrożeniowa musi przeniknąć do
komórek. Po tym etapie zamrozić probówki w temperaturze -20 ° C na dwie godziny. Przez noc
trzymać w oparach azotu.
• Następnie umieścić probówki w ciekłym azocie.
Idealne tempo zamrażania: 1°C/minutę
Cryopan I
10 ml
50 ml
P07-92010
P07-92050
4.9. Linia produktów PAN SL-S
(SERUM-FREE Endothelial Culture System; System do hodowli komórek śródbłonkowych
wolny od surowicy)
Biologia komórek śródbłonka rozwinęła się bardzo dzięki badaniom komórek śródbłonka naczyń
krwionośnych hodowanych in vitro. Poza zrozumieniem wielu procesów patologicznych i
fizjologicznych udało się poznać różnorodne procesy sygnałowe dzięki badaniu komórek
śródblonka w hodowli. Tradycyjnie pełne pożywki w hodowli śródbłonkowej zawierają surowicę
zwierzęcą. Pojawienie się pożywek o niskiej zawartości surowicy poprawiło jakość danych
doświadczalnych uzyskiwanych w ostatnich latach. Jadnakowoż komórki sródblonka są w stanie
syntetyzować substancje które nie mogą być wykryte ze względu na ich niską zawartość lub
maskujący efekt surowicy. W przeszłości szlaki sygnałowe w komórkach śródbłonka nie były
możliwe do odczytania eksperymentalnie ponieważ nawet niskie stężenie surowicy obecne w
pożywkach tradycyjnych powoduje niezdefiniowaną i niepożądaną stymulację receptorów
powierzchniowych lub sygnałów wewnątrzkomórkowych, które mogą być uwidocznione jedynie
w warunkach wolnych od surowicy. Jako że komórki śródbłonka znajdują się obecnie w centrum
zainteresowania inżynierii tkankowej naczyń ze względu na potencjalne zastosowania
terapeutyczne, obecność pełnej surowicy zwierzęcej jest w takich zastosowaniach niepożądana.
Wszystkie produkty opisane poniżej są przeznaczone do użytku w systemie hodowli komórek
śródbłonkowych wolnym od surowicy (SERUM-FREE Endothelial Culture System). Można
stosować komórki śródbłonka pochodzące z różnych źródeł. Dla wygody użycia w tym systemie
PAN Biotech GmbH oferuje komórki śródbłonka z pępowiny ludzkiej izolowane i hodowane w
ścisłych warunkach bezsurowiczych. Informacje dotyczące składu, zastosowań, specjalnych zalet
oraz sposobów użytkowania są podane dla każdego produktu osobno. W celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat SERUM-FREE Endothelial Culture System z PAN Biotech
GmbH proszę zapoznać się z dołączonymi ulotkami informacyjnymi.
PANEXIN SL-S to prawdziwy zamiennik surowicy, który może w oełni zastąpić FBS w
pożywce dla komórek śródbłonka będącej poza tym w pełni wyposażoną w inne dodatki.
SL-S Trypsin/EDTA zostało specjalnie zaprojektowane do użytku w hodowlach
bezsurowiczych. Stosunkowo niska aktywność trypsyny skutkuje delikatnym odklejaniem się
komórek śródbłonka od podłoża; niskie stężenie czerwieni fenolowej służy jako wygodny
wskaźnik jednocześnie zapewniając łagodne warunki dla komórek
SL-S Medium jest pożywką do przepłukiwania naczyń hodowlanych po trypsynizacji aby
zapewnić całkowity zbiór komórek, lub pożywką do krótkoterminowej inkubacji komórek
śródbłonka w warunkach bezsurowiczych. Ta pożwka nie jest odpowiednia do wzrostu i
długotrwałej hodowli komórek nabłonkowych.
SL-S Trypsin Inhibitor (inhibitor trypsyny) jest zoptymalizowany aby zablokować aktywność
trypsyny jednocześnie zapewniając komórkom śródbłonkowym idealne warunki aby odzyskały
żywotność po działaniu trypsyny
SL-S Collagen (kolagen) został opracowany jako gotowy do użytku roztwór do pokrywania
nowych naczyń hodowlanych w subkulturach śródbłonkowych.
SL-S Cryopan jest wolną od surowicy pożywką do kriokonserwacji śródbłonka umożliwiającą
wysoką odzyskiwalność żywych komórek po rozmrożeniu.
PANEXIN SL-S Serum Substitute for HUVEC cultures
SL-S Trypsin/EDTA
SL-S Trypsin-Inhibitor
SL-S Medium (Working Medium)
SL-S Collagen 0.01 %
SL-S Cryopan
25 ml
50 ml
50 ml
500 ml
25 ml
25 ml
P04-90065S
P10-0231SF
P10-0331SF
P04-300500
P06-20650
P07-94050
5. USŁUGI
5.1.WPROWADZENIE
PAN-Biotech oferuje szeroką gamę usług i procedur badawczych dla swoich produktów.
Dostępne są następujące usługi i procedury testowe:
• Specjalna obróbka różnych partii surowicy
• Badania biochemiczne
• Badania na czynniki chorobotwórcze (bakterie, wirusy, grzyby)
• Testy funkcjonalne
• Obróbka komórek
Każda z tych usług dostarczana jest szybko, efektywnie, przy użyciu najnowszych na daną chwilę
technik i przy zachowaniu najwyższej jakości
Możesz skorzystać z naszej wiedzy!
Jeśli potrzebujesz specjalnych testów lub określonych usług powiedz nam o tym.
W większości przypadków potrafimy pomóc naszym klientom.
5.2.SPECJALNA OBRÓBKA RÓŻNYCH PARTII SUROWICY
Filtracja sterylna
Sterylna filtracja odbywa się poprzez zatwierdzony proces.
Surowica przechodzi przez szereg filtrów o coraz to mniejszej średnicy porów.
Na ostatnim etapie filtracji surowica przechodzi przez sterylny filtr o średnicy porów 0.2 µm
Ekstrakcja IgG
Wykorzystując metodę chromatograficzną (chromatografię powinowactwa) przeciwciała w
surowicy są niemal całkowicie usuwane (<5 µg/ml). Aktywność biologiczna surowicy nie ulega
zmianie.
Filtracja poprzez węgiel aktywny
Surowicę ogrzewa się w łaźni wodnej z dekstranem i aktywowanym węglem drzewnym. Węgiel
aktywowany, wraz z substancjami związanymi jest usuwany przez wirowanie i filtrację.
Usuwanie lipidów (Dilipidisation)
Lipidy są usuwane z surowicy krwi metodą chromatografii powinowactwa.
Dializa
Surowica jest dializowana przez błonę 10.000 Da z roztworem soli fizjologicznej.
Inaktywacja cieplna
Surowica jest podgrzewana przez 30 minut w temperaturze 56°C w łaźni wodnej, w której to jest
delikatnie wstrząsane kilka razy.
Promieniowania gamma
Surowica jest napromieniowywana przez co najmniej 25 kGy.
5.3.BADANIA BIOCHEMICZNE
Białka
Test kolorymetryczny (reakcja biuretowa). Biwalentna miedź reaguje w roztworze alkalicznym z
wiązaniem peptydowym albuminy dając charakterystyczny fioletowy kompleks biuretu.
Intensywność zabarwienia jest wprost proporcjonalna do stężenia albuminy, co jest analizowane
fotometrycznie.
Osmolalność
Osmolalność analizowana jest przez obniżenie temperatury krzepnięcia. Kalibracja osmometru
odbywa się przy użyciu roztworów wzorcowych.
Wartość pH
Sprawdzana przy użyciu elektrod pH.
Hemoglobina
Stężenie hemoglobiny mierzone jest spektrofotometrycznie przy trzech różnych długościach fali.
IgG
Przeciwciała w agarozowym osadzie przy zachowaniu równowagi w stosunku do antygenów,
które pipetowane do dołków żelowych, dyfundują na zewnątrz. Średnica pierścienia osadu jest
proporcjonalna do stężenia roztworu zawierającego stosowany antygen.
Trójglicerydy
Enzymatyczny test kolorymetryczny oparty na reakcji Trindera.
Cholesterol
Enzymatyczny test kolorymetryczny.
Glukoza
Enzymatyczny test kolorymetryczny oparty na reakcji Trindera.
Tetracyklina
Surowice testowane są pod kątem przydatności dla systemów indukowanych tetracykliną. Jeśli
taki system jest stosowany, opowiednia ekspresja białek jest możliwa jedynie przy braku
tetracykliny. W związku z tym używane pożywki hodowlane oraz surowice nie mogą zawierać
tetracykliny.
Do badań używana jest linia komórek CHO, zawierająca kontrolowany przez tetracyklinę gen
lucyferazy (CHO-Luc) w reporterowej konstrukcji genowej. Kiedy komórki te hodowane są bez
tetracykliny, zostaje zaindukowana ekspresja enzymu lucyferazy która jest określana poprzez test
Promegas.
Endotoksyny
Endotoksyny są istotną częścią lipopolisacharydów zewnętrznej ściany komórkowej bakterii
Gram-ujemnych. Zawartość endotoksyny określana jest metodą kinetyczną LAL (Limulus
Amoebacytes Lysate). LAL składa się z wodnego ekstraktu z komórek krwi skrzypłocza
(Limulus polyphemus). W obecności endotoksyny LAL powoduje zmętnienia pozwalające
określić zawartość endotoksyny w próbce.
5.4. TESTY NA CZYNNIKI PATOGENNE
Mykoplasma
Mykoplazma należy do najmniejszych bakterii. Pozbawione ściany komórkowej mykoplazmy są
bardzo zróżnicowane i mogą przechodzić przez jałowy filtr (0,2 µm). Zanieczyszczenia hodowli
komórek mykoplazmą są częste i niełatwe do wykrycia, ponieważ nie zawsze powodują znaczące
szkody.
Stosowane są następujące systemy wykrywania:
• Kultury bakterii. Po zagęszczeniu w specjalnych podłożach w warunkach tlenowych i
beztlenowych testu dokonuje się płytkach agarozowych. Po dodatkowej inkubacji wykonuje się
analizę mikroskopową. Skażenia mykoplazmą rozpoznaje się po kształcie kolonii
przypominających jajka na twardo.
• Barwnik fluorescencyjny wiążący DNA (DAPI, bisbenzimid). Zakażenia mogą być wykryte
przez barwienie DNA mykoplazmy przy wykorzystaniu specjalnego fluorochromu wiążącego
DNA
DAPI
(4-6-diamidino-2-phenylindol-di-hydrochloride).
Pod
mikroskopem
fluorescencyjnym mykoplazma identyfikowana jest jako równe, małe, jasno świecące punkty lub
ich zgrupowania na zewnątrz komórek (często na błonie komórkowej). Ponieważ DNA
mitochondrialne zabarwione jest jedynie nieznacznie, fluorescencja tła jest niewielka.
• Wykrywanie specyficznych enzymów mykoplazmy. Dzięki specjalnym zestawom testów
mogą być wykrywane specyficzne enzymy.
• PCR RNA rybosomalnego. Amplifikowanie specyficznych fragmentów rRNA mykoplazmy,
rozdzielanie i identyfikacja elektroforetyczna.
Testy wirusowe zgodne z wytycznymi EMEA
Następujące badania wirusowe mogą być wykonywane zgodnie z wytycznymi EMEA
CPMP/BWP/1793/02 (uwaga na wytyczne w sprawie stosowania surowicy bydlęcej w produkcji
ludzkich biologicznych produktów leczniczych):
• Wirus choroby niebieskiego języka i pokrewne orbiwirusy
• Adenowirus bydlęcy
• Parwowirus bydlęcy
• Syncytialny wirus oddechowy, bydlęcy (BRSV)
• Bydlęcy wirus biegunki (BVDV)
• Wirus wścieklizny
• Reowirus
• Poliomawirus bydlęcy (BPyV)
Sterylność
Brak zanieczyszczeń bakteryjnych lub grzybiczych jest weryfikowany przez inkubację z CasoBulionem lub Thioglycolat-Bulionem zgodnie z Pharm. Eur.
Miano bakterii
Wykrycie ogólnej liczby żywych bakterii tlenowych dokonywane poprzez filtrowanie przez
membranę lub metodę „plate-flush” czy też metodę powierzchniową. Mikroorganizmy są
wykrywane jako jednostki tworzące kolonie w 1 ml (CBU/ml) na odpowiednych płytkach.
5.5.TESTY FUNKCJONALNE
Efektywność wysiewania (plating efficiency)
Aby zbadać ten parametr mysie fibroblasty (L929) wysiewane są na szalki Petriego w bardzo
małej gęstości (500 komórek/szalkę) z 20% surowicą i DMEM jako pożywką podstawową. Po
okresie inkubacji (14 dni w inkubatorze w 37°C i 5% CO2), kolonie komórek są liczone po
uprzednim wybarwieniu (Giemsa). Wyniki normalizuje się w stosunku do surowicy
referencyjnej.
Efektywność klonowania (cloning efficiency)
Wydajność klonowania pokazuje zdolność określonej partii surowicy do wspomagania procesu
klonowania i wzrostu linii komórkowych szpiczaka mysiego i linii hybrydomy. Dlatego mysie
komórki SP2/0-Ag14 wysiewa się na mikropłytkach (jedna komórka na studzienkę) z 20% w
surowicy i RPMI 1640 jako pożywce podstawowej w bardzo małej gęstości. Po 7 dniach w
inkubatorze w temperaturze 37°C i 5% CO2 przelicza się kolonie komórek (całkowita wydajność
klonowania). Wyniki są normalizowane względem surowicy referencyjnej.
Test wzrostu
W tym teście badana jest zdolność określonej partii surowicy do wspomagania procesu
proliferacji mysich fibroblastów (L929) i komórek szpiczaka mysiego (SP2/0-Ag14). Komórki
wysiewane są przy stosunkowo niskiej gęstości 1,000 komórek/ml dla SP2 i 10.000 komórek/ml
dla L929. Po inkubacji w temperaturze 37°C i 5% CO2 komórki zostają policzone w komorze
liczącej na drugi, piąty i siódmy dzień. Jednocześnie prowadzi się hodowlę kontrolną.
5.6.KOMÓRKI PODDAWANE OBRÓBCE
Zakładanie i rozwój specjalnych hodowli komórkowych
Ludzkie komórki pierwotne z różnych tkanek są izolowane i hodowane w określonych
warunkach.
Rozwój pożywek hodowlanych wykorzystywanych w unikalnych aplikacjach
Pożywki bezsurowicze i bezbiałkowe (wzrostowe i różnicujące) opracowane i zoptymalizowane
zostały z myślą o różnych liniach komórkowych i komórkach pierwotnych odpowiednio dla
różnych zastosowań.
Zakup i przetwarzania komórek specjalnych
Izolacja, hodowanie i inkubacji specjalnych komórek zgodnie z życzeniem klienta.
6. ODCZYNNIKI DO BADAŃ BIOLOGICZNYCH
Cytokiny, chemokiny i czynniki wzrostu z PAN-Biotech
Cytokiny zyskują coraz większe znaczenie w biologii komórki. Zawierające cukier białka mają
funkcje regulujące wzrost i różnicowanie komórek organizmu.
Wiele cytokin, ogólnie nazywanych mediatorami (przekaźnikami), odgrywa również ważną rolę
w reakcjach immunologicznych.
Cytokiny, które przede wszystkim inicjują i regulują proliferację i różnicowanie komórek zwane
są czynnikami wzrostu. Białka te, które są przekazywane jako sygnały z jednej komórki do
drugiej, a więc są przekaźnikami informacji, odgrywają istotną rolę przede wszystkim w rozwoju
organizmów wielokomórkowych. Czynniki wzrostu są wydzielane przez komórki do środowiska
lub związane są z błoną. Działają kiedy rozpoznane zostaną przez receptor na powierzchni
komórki docelowej. Tylko komórki posiadające specyficzny receptor dla odpowiedniega
czynnika wzrostu (liganda) mogą odpowiedzieć na sygnał.
Kiedy następuje związanie z ligandem poprzez zmianę konformacji, receptor ten generuje sygnał
wewnątrz komórki, który z kolej powoduje, że geny mogą być uaktywniane lub wyłączane
poprzez transfer innych sygnałów.
PAN-Biotech może zaoferować szereg wysokiej jakości cytokin, czynników wzrostu, jak i
chemokin czy też tzw. cytokin chemotaktycznych (chemoatraktantów), które mogą być
wydzielane przez wiele rodzajów komórek np. przez fagocyty i komórki dendryczne a także
przez komórki w tkankach.
Chemokiny mogą przyciągać i aktywować leukocyty. Stąd też odgrywają ważną rolę jako
pośrednicy w ukierunkowanej regulacji migracji leukocytów i wynikającym z niej procesie
zapalnym.
6.1. CZYNNIKI WZROSTU
6.1.1. LUDZKIE CYTOKINY I CZYNNIKI WZROSTU:
4-1BBr
Hu 4-1BB Receptor rec.
Acrp30 Glob
Hu Adiponectin Globular rec.
Acrp30 HEK
Hu Adiponectin glycosilated, HEK rec.
Acrp30
Hu Adiponectin rec.
Acrp30 Tri
Hu Adiponectin Trimeric Form rec.
Acrp30 His
Hu Adiponectin, His tag rec.
AITRL
Hu AITRL rec.
ANG-1
Hu Angiopoietin-1 rec.
ANG-2
Hu Angiopoietin-2 rec.
ANGPTL-3
Hu Angiopoietin-like Protein 3 rec.
ANGPTL-4
Hu Angiopoietin-like Protein 4 rec.
APO-J
Hu Apoliprotein-J rec.
Artemin
Hu Artemin rec.
BAFF
Hu BAFF (BLyS) rec.
CB-1010100
CB-1010101
CB-1010102
CB-2800004
CB-2800005
CB-2800006
CB-2800007
CB-2800008
CB-2800009
CB-2800001
CB-2800002
CB-2800003
CB-2800010
CB-2800011
CB-2800012
CB-2800013
CB-2800014
CB-2800015
CB-1001000
CB-1001001
CB-1001002
CB-1001003
CB-1001004
CB-1001005
CB-1001006
CB-1001007
CB-1001008
CB-1001009
CB-1001010
CB-1001011
CB-1001012
CB-1001013
CB-1001014
CB-1001100
CB-1001101
CB-1001102
CB-1105002
CB-1105007
CB-1105008
CB-1010000
CB-1010001
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
0.1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
BAFF-R
Hu BAFF (BlyS) Receptor rec.
BD-3
Hu Beta Defensin -3 rec.
BTC
Hu Betacellulin rec.
BMPR1A
Hu Bone Morphogenetic protein Receptor-1A rec.
BMP-2
Hu Bone Morphogenetic protein-2 rec.
BMP-4
Hu Bone Morphogenetic protein-4 rec.
BMP-6
Hu Bone Morphogenetic protein-6 rec.
BMP-7
Hu Bone Morphogenetic protein-7 rec.
BMP-7 CHO
Hu Bone Morphogenetic protein-7, CHO rec.
BDNF
Hu Brain-Derived Neurotrophic Factor rec.
BNP
Hu B-type Natriuretic Protein
BNP
Hu B-type Natriuretic Protein rec.
CT-1
Hu Cardiotrophin-1 rec.
CD4 (1-150)
Hu CD4 (1-150) rec.
CB-1010002
CB-1010003
CB-1010004
CB-1010005
CB-1010006
CB-1010007
CB-1010008
CB-1117100
CB-1117101
CB-1117102
CB-1113000
CB-1113006
CB-1113007
CB-1113003
CB-1113004
CB-1113005
P-3610002
P-3610003
P-3610004
CB-1113008
CB-1113009
CB-1113010
CB-1113011
CB-1113012
CB-1113013
CB-1113014
CB-1113015
CB-1113016
CB-1115000
CB-1115001
CB-1115002
CB-1300019
CB-1300020
CB-1300021
CB-1115003
CB-1115004
CB-1115005
CB-1115006
CB-1115007
CB-1115008
CB-1000100
CB-1000115
CB-1000102
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
10 mg
25 mg
100 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
5 μg
10 μg
CD4 (125-202)
Hu CD4 (125-202) rec.
CD4 (203-317)
Hu CD4 (203-317) rec.
CD4 (26-226)
Hu CD4 (26-226) rec.
CD4 (411-459)
Hu CD4 (411-459) rec.
CNTF
Hu Ciliary Neurotrophic Factor rec.
CTGF
Hu Connective Tissue Growth Factor 182-250 a.a.
rec.
CTGF
Hu Connective Tissue Growth Factor rec.
CTLA-4
Hu Cytotoxic T-Lymphocyte Associated Antigen-4
rec.
EG-VEGF
Hu Endocrine Gland Vacular Endothelial Growth
Factor rec.
HuEndoglin
Hu Endoglin rec.
Endoglin Sf9
Hu Endoglin, Sf9 rec.
EGF 21-Leu
Hu Epidermal Growth Factor 21-Leu rec.
EGF
Hu Epidermal Growth Factor rec.
CB-1000103
CB-1000104
CB-1000105
CB-1000106
CB-1000107
CB-1000108
CB-1000109
CB-1000110
CB-1000111
CB-1000112
CB-1000113
CB-1000114
CB-1515000
CB-1515001
CB-1515002
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
5 μg
10 μg
2 μg
5 μg
10 μg
5 μg
20 μg
1 mg
CB-1515103
CB-1515104
CB-1515105
CB-1515100
CB-1515101
CB-1515102
4 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
CB-1515106
CB-1515107
CB-1515108
10 μg
50 μg
1 mg
CB-1515109
CB-1515110
CB-1515111
CB-1516000
CB-1516001
CB-1516002
CB-1516003
CB-1516004
CB-1516005
CB-1101004
CB-1101005
CB-1101006
CB-1101001
CB-1101002
CB-1101003
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
5 μg
10 μg
2 μg
10 μg
100 μg
20 μg
100 μg
1 mg
100 μg
500 μg
1 mg
EGF Pichia
Hu Epidermal Growth Factor, Pichia rec.
EPO-a Fc
Hu Erythropoietin-alpha Fc/Chimera rec.
EPO-a
Hu Erythropoietin-alpha rec.
FGF-19
Hu Fibroblast Growth Factor-19 rec.
FGF-21
Hu Fibroblast Growth Factor-21 rec.
FGF-21 His
Hu Fibroblast Growth Factor-21, His Tag rec.
FGF-22
Hu Fibroblast Growth Factor-22 rec.
FGF-23
Hu Fibroblast Growth Factor-23 rec.
FGF-4
FGF-9
Hu Fibroblast Growth Factor-4 rec.
Hu Fibroblast Growth Factor-9 rec.
FGF-1
Hu Fibroblast Growth Factor-acidic rec.
FGF-1 Sf9
Hu Fibroblast Growth Factor-acidic, Sf9, rec.
FGF-2
Hu Fibroblast Growth Factor-basic rec.
FGF-2 Sf9
Hu Fibroblast Growth Factor-basic, Sf9, rec.
Flt3
Hu Flt3-Ligand rec.
CB-1101007
CB-1101008
CB-1101009
CB-2015003
CB-2015004
CB-2015005
CB-2015000
CB-2015001
CB-2015002
CB-1102108
CB-1102109
CB-1102110
CB-1102111
CB-1102112
CB-1102113
100 μg
500 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
50 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
CB-1102114
CB-1102115
CB-1102116
CB-1102117
CB-1102118
CB-1102119
CB-1102120
CB-1102121
CB-1102122
CB-1102104
CB-1102105
CB-1102106
CB-1102107
CB-1102010
CB-1102011
CB-1102012
CB-1102013
CB-1102014
CB-1102015
CB-1102024
CB-1102021
CB-1102023
CB-1102026
CB-1102027
CB-1102028
CB-1119000
CB-1119001
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
25 μg
5 μg
20 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
Flt3 Sf9
Hu Flt3-Ligand Sf9 rec.
FST
Hu Follistatin rec.
GDNF
Hu Glial-Derived Neurotrophic Factor rec.
GMCSF/IL3
Hu gm-csf/IL-3 Fusion Protein (PIXY321) rec.
GMCSF
Hu Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating
Factor rec.
GM-CSF His
Hu Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating
Factor, His Tag rec.
Hu Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating
GMCSF Pichia Factor, Pichia rec.
GMCSF Sf9
Hu Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating
Factor, Sf9 rec.
GCSF
Hu Granulocyte-Colony Stimulating Factor rec.
GCSF CHO
Hu Granulocyte-Colony Stimulating Factor, CHO rec.
GCSF His
Hu Granulocyte-Colony Stimulating Factor, His Tag
rec.
GDF5
Hu Growth and Differentiation factor 5 rec.
CB-1119002
CB-1119003
CB-1119004
CB-1119005
CB-1119100
CB-1119101
CB-1119102
CB-1116001
CB-1116002
CB-1116003
CB-2110004
CB-2110005
CB-2110006
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
CB-2110000
CB-2110002
CB-2110003
2 μg
10 μg
1 mg
CB-2110007
CB-2110008
CB-2110009
5 μg
20 μg
1 mg
CB-2110010
CB-2110011
CB-2110012
2 μg
10 μg
1 mg
CB-2110013
CB-2110014
CB-2110015
2 μg
10 μg
1 mg
CB-2110100
CB-2110101
CB-2110102
CB-2110103
CB-2110104
CB-2110105
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
CB-2110106
CB-2110107
CB-2110108
CB-2120200
CB-2120201
CB-2120202
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
GHBP
Hu Growth Hormone Binding Protein rec.
HGH
Hu Growth Hormone rec.
HGF Sf9
Hu Hepatocyte Growth Factor rec.
HGF CHO
Hu Hepatocyte Growth Factor, CHO, rec.
IGFBP-1
Hu Insulin Like Growth Factor Binding Protein-1 rec.
IGFBP-3
Hu Insulin Like Growth Factor Binding Protein-3 rec.
IGFBP-5
Hu Insulin Like Growth Factor Binding Protein-5 rec.
IGFBP-6
Hu Insulin Like Growth Factor Binding Protein-6 rec.
IGF1 des1-3
Hu Insulin Like Growth Factor-1 Des (1-3) rec.
IGF-1
Hu Insulin Like Growth Factor-1 rec.
IGF-2
Hu Insulin Like Growth Factor-2 rec.
Insulin
Hu Insulin rec.
IRF-1
Hu Interferon Regulatory Factor-1 rec.
IRF-3
Hu Interferon Regulatory Factor-3 rec.
IFN-a 1
Hu Interferon-alpha 1 rec.
CB-2120220
CB-2120221
CB-2120222
CB-2120210
CB-2120211
CB-2120212
CB-1108002
CB-1108010
CB-1108100
CB-1108003
CB-1108011
CB-1108101
CB-3000001
CB-3000002
CB-3000003
P-3000005
P-3000025
P-3001000
CB-3000004
CB-3000005
CB-3000006
CB-3000007
CB-3000008
CB-3000009
CB-1104115
CB-1104116
CB-1104117
CB-1104112
CB-1104113
CB-1104114
CB-1104201
CB-1104202
CB-1104203
P-2701002
P-2701001
P-2701000
CB-1121000
CB-1121001
CB-1121002
CB-1121003
CB-1121004
CB-1121005
CB-2120100
100 μg
200 μg
1 mg
100 μg
500 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
25 mg
250 mg
1g
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
IFN-a 1a
Hu Interferon-alpha 1a rec.
IFN-a 1b
Hu Interferon-alpha 1b rec.
IFN-a 2a
Hu Interferon-alpha 2a rec.
IFN-a 2b
Hu Interferon-alpha 2b rec.
IFN-a 2b Yeast Hu Interferon-alpha 2b Saccharomyces rec.
IFN-b 1a
Hu Interferon-beta 1a rec.
IFN-b 1b
Hu Interferon-beta 1b rec.
IFN-g His
Hu Interferon-gamma His Tag rec.
IFN-g
Hu Interferon-gamma rec.
IL-1a
Hu Interleukin-1 alpha rec.
IL-1a His
Hu Interleukin-1 alpha, His Tag rec.
IL-1b
Hu Interleukin-1 beta rec.
IL-1b His
Hu Interleukin-1 beta, His Tag rec.
IL-1ra
Hu Interleukin-1 receptor antagonist rec.
CB-2120101
CB-2120102
CB-2120103
CB-2120104
CB-2120105
CB-2120106
CB-2120107
CB-2120108
CB-2120110
CB-2120112
CB-2120113
CB-2120114
CB-2120115
CB-2120116
CB-2120117
CB-2120118
CB-2120119
P-2360011
P-2360012
P-2360013
CB-2120120
CB-2120121
CB-2120122
CB-2120123
CB-2120124
CB-2120125
P-2060020
P-2060100
P-2061000
CB-2130110
CB-2130111
CB-2130112
CB-2130117
CB-2130118
CB-2130119
CB-2130120
CB-2130121
CB-2130122
CB-2130123
CB-2130124
CB-2130125
CB-2130190
CB-2130192
10 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
10 μg
50 μg
IL-1ra His
Hu Interleukin-1 receptor antagonist, His Tag rec.
IL-10
Hu Interleukin-10 rec.
IL-10 CHO
Hu Interleukin-10, CHO rec.
IL-10 His
Hu Interleukin-10, His Tag rec.
IL-11
Hu Interleukin-11 rec.
IL-12 p35 His
Hu Interleukin-12 p35, His Tag rec.
IL-12 p40 His
Hu Interleukin-12 p40, His Tag rec.
IL-12
Hu Interleukin-12 rec.
IL-13
Hu Interleukin-13 rec.
IL-13 His
Hu Interleukin-13, His Tag rec.
IL-15
Hu Interleukin-15 rec.
IL-15 His
Hu Interleukin-15, His Tag rec.
IL-16
Hu Interleukin-16 rec.
IL-16, His
Hu Interleukin-16, His Tag rec.
CB-2130193
CB-2130194
CB-2130195
CB-2130196
CB-2131000
CB-2131001
CB-2131002
CB-2131003
CB-2131004
CB-2131005
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
CB-2131006
CB-2131007
CB-2131008
CB-2131100
CB-2131101
CB-2131102
CB-2131203
CB-2131204
CB-2131205
CB-2131206
CB-2131207
CB-2131208
CB-2131200
CB-2131201
CB-2131202
CB-2131300
CB-2131301
CB-2131302
CB-2131303
CB-2131304
CB-2131305
CB-2131500
CB-2131501
CB-2131502
CB-2131503
CB-2131504
CB-2131506
CB-2131600
CB-2131601
CB-2131602
CB-2131603
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
IL-17
Hu Interleukin-17A rec.
IL-18
Hu Interleukin-18 rec.
IL-19
Hu Interleukin-19 rec.
IL-2
Hu Interleukin-2 rec
IL-20
Hu Interleukin-20 rec.
IL-21
Hu Interleukin-21 rec.
IL-22
Hu Interleukin-22 rec.
IL-24
Hu Interleukin-24 rec.
IL-3
Hu Interleukin-3 rec.
IL-3 His
Hu Interleukin-3, His Tag rec.
IL-3 Sf9
Hu Interleukin-3, Sf9 rec.
IL-33
Hu Interleukin-33 rec.
IL-4 CHO
Hu Interleukin-4 CHO rec.
CB-2131604
CB-2131605
CB-2131700
CB-2131701
CB-2131702
CB-2131802
CB-2131801
CB-2131803
CB-2131900
CB-2131901
CB-2131902
CB-2130203
CB-2130202
CB-2130204
CB-2132000
CB-2132001
CB-2132002
CB-2132100
CB-2132101
CB-2132102
CB-2132200
CB-2132201
CB-2132202
CB-2132400
CB-2132401
CB-2132402
CB-2130300
CB-2130301
CB-2130304
CB-2130305
CB-2130306
CB-2130307
CB-2130308
CB-2130309
CB-2130310
CB-2130330
CB-2130331
CB-2130332
CB-2130408
CB-2130409
10 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
IL-4
Hu Interleukin-4 rec.
IL-4 His
Hu Interleukin-4, His Tag rec.
IL-5
Hu Interleukin-5 rec.
IL-6
Hu Interleukin-6 rec.
IL-6 CHO
Hu Interleukin-6, CHO rec.
IL-6 His
Hu Interleukin-6, His Tag rec.
IL-7
Hu Interleukin-7 rec.
IL-7 His
Hu Interleukin-7, His Tag rec.
IL-7 Yeast
Hu Interleukin-7, Saccharomyces rec.
IL-9
Hu Interleukin-9 rec.
KGF
Hu Keratinocye Growth Factor rec.
KGF-2
Hu Keratinocye Growth Factor-2 rec.
CB-2130410
CB-2130405
CB-2130407
CB-2130406
CB-2130411
CB-2130412
CB-2130413
CB-2130500
CB-2130501
CB-2130502
CB-2130600
CB-2130603
CB-2130604
CB-2130605
CB-2130606
CB-2130607
CB-2130608
CB-2130609
CB-2130610
CB-2130703
CB-2130704
CB-2130705
CB-2130706
CB-2130707
CB-2130708
CB-2130709
CB-2130710
CB-2130711
CB-2130900
CB-2130901
CB-2130902
CB-1105000
CB-1105001
CB-1105003
CB-1105004
CB-1105005
CB-1105006
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
Leptin BD
Hu Leptin Binding Domain rec.
Leptin qA
Hu Leptin Quadruple Antagonist rec.
Leptin
Hu Leptin rec.
Leptin tA
Hu Leptin Triple Antagonist rec.
Leptin His
Hu Leptin, His Tag rec.
LeukinFeron
Hu LeukinFeron
LFA-3
Hu Leukocyte Function Associated Antigen-3
Fusion Protein rec.
LIF
MCSF
MIF His-C
MIF His-N
MIA
Midkine
CB-1300061
CB-1300062
CB-1300063
CB-1300064
CB-1300065
CB-1300066
CB-1300058
CB-1300059
CB-1300060
CB-1300067
CB-1300068
CB-1300069
CB-1300070
CB-1300071
CB-1300072
CB-1300022
CB-1300023
CB-1300024
CB-1300073
CB-1300074
CB-1300075
Hu Lif rec.
CB-1106001
CB-1106002
Hu Macrophage Colony Stimulating Factor rec. CB-1123000
CB-1123001
CB-1123002
Hu Macrophage Migration Inhibitor Factor, His
Tag C-Terminus rec.
CB-1310000
CB-1310001
CB-1310002
Hu Macrophage Migration Inhibitor Factor, His
Tag N-Terminus rec.
CB-1310003
CB-1310004
CB-1310005
Hu Melanoma Inhibitory Activity Protein rec.
CB-1310006
CB-1310007
CB-1310008
Hu Midkine rec.
CB-1310009
CB-1310010
CB-1310011
10 μg
50 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
200 μg
1 mg
5 mg
20 μg
100 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
10000 IU
20000 IU
100000 IU
20 μg
100 μg
1 mg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
Myostatin propetide Hu Myostatin Propeptide rec.
Myostatin
Hu Myostatin rec.
Myostatin His
Hu Myostatin, His-Tag rec.
b-NGF
Hu Nerve Growth Factor beta rec.
NRG1
Hu Neuregulin-1/Heregulin-b2 rec.
Neuroglubin
Hu Neuroglobin rec.
NT-3
Hu Neurotrophin-3 rec.
NT-4
NOG
Hu Neurotrophin-4 rec.
Hu Noggin rec.
Omentin
Hu Omentin rec.
OSM
Hu Oncostatin-M rec.
OPG
Hu Osteoprotegerin rec.
OPG His
Hu Osteoprotegerin, His Tag rec.
Periostin
Hu Periostin rec.
CB-1310015
CB-1310016
CB-1310017
CB-1310012
CB-1310013
CB-1310014
CB-1310018
CB-1310019
CB-1310020
CB-1117001M
CB-1117001
CB-1117002
CB-4070010
CB-4070011
CB-4070012
5 μg
25 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
CB-4070013
CB-4070014
CB-4070015
CB-1125030
CB-1125032
CB-1125033
CB-1125041
CB-1126000
CB-1126001
CB-1126002
CB-1310021
CB-1310022
CB-1310023
CB-1310024
CB-1310025
CB-1310026
CB-3100049
CB-3100050
CB-3100051
CB-3100052
CB-3100053
CB-3100054
CB-1300076
CB-1300077
CB-1300078
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
10 μg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
HGH 20kDa
Hu Pituitary Growth Hormone 20kDa rec.
PLGF-1
Hu Placenta Growth Factor-1 rec.
PLGF-2
Hu Placenta Growth Factor-2 rec.
HGH Placental
Hu Placental Corr Growth Hormone rec.
HGH 20kDa
Hu Placental Growth Hormone 20kDa rec.
PDGF-A
Hu Platelet Derived Growth Factor-A rec.
PDGF-AA
Hu Platelet Derived Growth Factor-AA rec.
PDGF-AB
Hu Platelet Derived Growth Factor-AB rec.
PDGF-B
Hu Platelet Derived Growth Factor-B rec.
PDGF-BB
Hu Platelet Derived Growth Factor-BB rec.
PDGF-BB Yeast
Hu Platelet Derived Growth Factor-BB, Yeast
rec.
Pleiotrophin
Hu Pleiotrophin rec.
Pro-BMP-2
Hu Pro Bone Morphogenetic protein-2 rec.
CB-1300079
CB-1300080
CB-1300081
CB-1300082
CB-1300083
CB-1300084
CB-1300085
CB-1300086
CB-1300087
CB-1300088
CB-1300089
CB-1300090
CB-1300091
CB-1300092
CB-1300093
CB-1300094
CB-1300095
CB-1300096
CB-3410009
CB-3410010
CB-3410011
CB-1109300
CB-1109301
CB-1109302
CB-1109197
CB-1109198
CB-1109199
100 μg
200 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
CB-1109200
CB-1109201
CB-1109202
2 μg
10 μg
1 mg
CB-1109203
CB-1109204
CB-1109205
CB-1300097
CB-1300098
CB-1300099
CB-1300100
CB-1300101
CB-1300102
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
100 μg
PGRN
Hu Progranulin rec.
Prl
Hu Prolactin rec.
Prl-R
Hu Prolactin Receptor rec.
Prl His
Hu Prolactin, His Tag rec.
Pro-NGF
Hu Pro-Nerve Growth Factor rec.
RELM-b
Hu RELM-beta rec.
Resistin
Hu Resistin rec.
Resistin His
Hu Resistin, His Tag rec.
sCD4
Hu Soluble CD4 rec.
sCD40L
Hu soluble CD40 Ligand/TRAP rec.
sIL-2R
Hu Soluble Iinterleukin-2 Receptor alpha rec.
sIL-6R
Hu Soluble IL-6 Receptor alpha rec.
sRANKL
Hu Soluble RANK Ligand rec.
sTNFRI
Hu Soluble Tumor Necrosis Factor Receptor
Inhibitor rec.
CB-1300103
CB-1300104
CB-1300105
CB-1300106
CB-1300107
CB-1300108
CB-1300109
CB-1300110
CB-1300111
CB-1300112
CB-1300113
CB-1300114
CB-1117003
CB-1117004
CB-1117005
CB-1300115
CB-1300116
CB-1300117
CB-1300118
CB-1300119
CB-1300120
CB-1300121
CB-1300122
CB-1300123
RE-001
RE-002
RE-003
RE-010
RE-015
RE-020
RE-004
RE-005
RE-006
RE-007
RE-008
RE-009
RE-110
RE-111
RE-112
2 μg
10 μg
100 μg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
5 μg
10 μg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
100 μg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
RE-113
RE-114
RE-115
10 μg
50 μg
1 mg
SCF
Hu Stem Cell Factor rec.
SCF Sf9
Hu Stem Cell Factor, Sf9, rec.
TPO
Hu Thrombopoietin rec.
TPO CHO
Hu Thrombopoietin, CHO, rec.
TRAIL
Hu TNF-Related Apoptosis Inducing
Ligand/Apo2L rec.
TGF-b 1
Hu Transforming Growth Factor-Beta 1 rec.
TGF-b (644-850)
TGF-b 3
rHuTNFR
TNF-a
TNF-a His
TNF-a Mutant
TNF-b
TNF-b His
CB-1110000
CB-1110001
CB-1110002
CB-1110003
CB-1110004
CB-1110005
CB-1127000
CB-1127001
CB-1127002
CB-1127003
CB-1127004
CB-1127005
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
CB-1127100
CB-1127500
CB-1127101
CB-1111131
CB-1111122
CB-1111123
10 μg
50 μg
1 mg
1 mg
5 μg
100 μg
Hu Transforming Growth Factor-Beta 3 (644-850)
rec.
CB-1111155
CB-1111156
CB-1111157
Hu Transforming Growth Factor-Beta 3 rec.
CB-1111151
CB-1111153
CB-1111154
Hu Tumor Necrosis Factor Receptor Fusion
Protein rec.
CB-1111160
CB-1111161
CB-1111162
Hu Tumor Necrosis Factor-alpha rec.
CB-1112011
CB-1112012
CB-1112013
Hu Tumor Necrosis Factor-alpha, His Tag rec.
CB-1112014
CB-1112015
CB-1112016
Hu Tumor Necrosis Factor-alpha, Mutant rec.
CB-1112017
CB-1112018
CB-1112019
Hu Tumor Necrosis Factor-beta rec.
CB-1112020
CB-1112021
CB-1112022
Hu Tumor Necrosis Factor-beta, His Tag rec.
CB-1112023
CB-1112024
2 μg
5 μg
10 μg
2 μg
10 μg
100 μg
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
VEGF (121)
VEGF (121) Sf9
VEGF-His
VEGF
VEGF-C
VEGF CHO
VEGF Sf9
VEGF-I
Vaspin
Visfatin
CB-1112025
Hu Vascular Endothelial Growth Factor (121) rec. CB-1114000
CB-1114002
CB-1114003
Hu Vascular Endothelial Growth Factor (121),
Sf9, rec.
CB-1114004
CB-1114005
CB-1114006
Hu Vascular Endothelial Growth Factor His Tag
rec.
CB-1114007
CB-1114008
CB-1114009
Hu Vascular Endothelial Growth Factor rec.
CB-1114100
CB-1114102
CB-1114103
Hu Vascular Endothelial Growth Factor Related
Protein rec.
CB-1114010
CB-1114011
CB-1114012
Hu Vascular Endothelial Growth Factor, CHO rec. CB-1114013
CB-1114014
CB-1114015
Hu Vascular Endothelial Growth Factor, Sf9 rec.
CB-1114016
CB-1114017
CB-1114018
Hu Vascular Endothelial Growth Inhibitor rec.
CB-1114019
CB-1114020
CB-1114021
Hu Vaspin rec.
CB-1114200
CB-1114201
CB-1114202
Hu Visfatin rec.
CB-1114250
CB-1114251
CB-1114252
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
0.1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
6.1.2. MYSIE CYTOKINY I CZYNNIKI WZROSTU
mIL-9
Murine Interleukin-9 rec.
CB-2230901
CB-2230902
10 μg
1 mg
CB-2800017
CB-2800018
CB-2800019
CB-2800023
CB-2800024
CB-2800025
CB-2800020
CB-2800021
CB-2800022
CB-1117007
CB-1117008
CB-1117009
CB-2810000
CB-2810001
CB-2810002
CB-1214120
CB-1214121
CB-1214122
CB-1214123
CB-1214124
CB-1214125
CB-1214126
CB-1214127
CB-1214128
CB-2240000
CB-2240001
CB-2240002
2 μg
10 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
100 μg
500 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
CB-1214129
CB-1214130
CB-1214131
P-3860001
P-3860002
P-3860003
CB-2250000
CB-2250001
CB-2250002
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
Murine Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating
Factor rec.
CB-2210000
CB-2210001
CB-2210002
Murine Granulocyte-Colony Stimulating Factor rec.
CB-1200000
CB-1200001
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
mAcrp30 HEK Murine Adiponectin glycosilated, HEK rec.
mgAcrp30
Murine Adiponectin rec.
Acrp30 Tri
Murine Adiponectin Trimeric Form rec.
mb-NGF
Murine beta Nerve Growth Factor
mEndoglin
Murine Endoglin rec.
mEGF
Murine Epidermal Growth Factor rec.
mFGF-21
Murine Fibroblast Growth Factor-21 rec.
mFGF-21 His
Murine Fibroblast Growth Factor-21, His Tag rec.
mFGF-9
Murine Fibroblast Growth Factor-9 rec.
mFGF-1
Murine Fibroblast Growth Factor-acidic rec.
mFGF-2
Murine Fibroblast Growth Factor-basic rec.
mFlt3
Murine Flt3-Ligand rec.
mGMCSF
mGCSF
mIGF-1
Murine Insulin Like Growth Factor-1 rec.
mIFN-g
Murine Interferon-gamma rec.
mIL-1a
Murine Interleukin-1 alpha rec.
mIL-1b
Murine Interleukin-1 beta rec.
mIL-10
Murine Interleukin-10 rec.
mIL-12
Murine Interleukin-12 rec.
mIL-13
Murine Interleukin-13 rec.
mIL-15
Murine Interleukin-15 rec.
mIL-16
Murine Interleukin-16 rec.
mIL-17
Murine Interleukin-17 rec.
mIL-19
Murine Interleukin-19 rec.
mIL-2
Murine Interleukin-2 rec.
mIL-20
Murine Interleukin-20 rec.
mIL-3
Murine Interleukin-3 rec.
CB-1200002
CB-1214141
CB-1214142
CB-1214143
CB-2230030
CB-2230031
CB-2230032
CB-2230110
CB-2230111
CB-2230112
CB-2230120
CB-2230121
CB-2230122
CB-2231000
CB-2231001
CB-2231002
CB-2231200
CB-2231201
CB-2231202
P-3750001
P-3750002
P-3750003
CB-2230150
CB-2230151
CB-2230152
CB-2131607
CB-2131608
CB-2131609
P-3780002
P-3780003
P-3780004
CB-2231900
CB-2231901
CB-2231902
CB-2230220
CB-2230221
CB-2230222
CB-2232010
CB-2232011
CB-2232012
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
0.1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
CB-2230300
CB-2230301
2 μg
10 μg
mIL-4
Murine Interleukin-4 rec.
mIL-6
Murine Interleukin-6 rec.
mIL-7
Murine Interleukin-7 rec.
mLeptin
Murine Leptin rec.
mLeptin tA
Murine Leptin Triple Antagonist rec.
mMCSF
Murine Macrophage Colony Stimulating Factor rec.
mPDGF-BB
Murine Platelet Derived Growth Factor-BB rec.
mPrl
Murine Prolactin rec.
mRELM-a
Murine RELM-alpha rec.
mRELM-g
Murine RELM-Gamma rec.
mResistin
Murine Resistin rec.
msCD40L
Murine soluble CD40 Ligand/TRAP rec.
msRANKL
Murine Soluble RANK Ligand rec.
mSCF
Murine Stem Cell Factor rec.
CB-2230302
CB-2230403
CB-2230401
CB-2230402
CB-2230600
CB-2230601
CB-2230602
P-3720001
P-3720002
P-3720003
CB-1300124
CB-1300125
CB-1300126
CB-1300127
CB-1300128
CB-1300129
P-4390002
P-4390010
P-4390011
CB-4120002
CB-4120010
CB-4120011
CB-4120012
CB-4120013
CB-4120014
CB-4130000
CB-4130001
CB-4130002
CB-4130003
CB-4130004
CB-4130005
CB-4120015
CB-4120016
CB-4120017
RE-116
RE-117
RE-118
RE-119
RE-120
RE-121
CB-1210000
CB-1210001
CB-1210003
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
200 μg
1 mg
5 mg
20 μg
100 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
250 μg
500 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
mTPO
Murine Thrombopoietin rec.
mTNF-a
Murine Tumor Necrosis Factor-alpha rec.
rmVEGF
Murine Vascular Endothelial Growth Factor rec.
mVEGF Sf9
mVisfatin
Murine Vascular Endothelial Growth Factor-Sf9 rec.
Murine Visfatin rec.
P-3460002
P-3460010
P-3461000
CB1212011M
CB-1212011
CB-1212012
CB-1214000
CB-1214001
CB-1214002
CB-1214003
CB-1214004
CB-1214005
CB-1114253
CB-1114254
CB-1114255
2 μg
10 μg
1 mg
CB-2420000
CB-2420001
CB-2420002
2 μg
10 μg
1 mg
CB-2420003
CB-2420004
CB-2420005
CB-2420006
CB-2420007
CB-2420008
CB-2420009
CB-2420010
CB-2420011
CB-2420012
CB-2420013
CB-2420014
CB-2420031
CB-2420032
CB-2420033
CB-2430119
CB-2430120
CB-2430122
CB-2430123
CB-2430121
2 μg
10 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
6.1.3. SZCZURZE CYTOKINY I CZYNNIKI WZROSTU
rAPO-J
Rat Apoliprotein-J rec.
rGMCSF
Rat Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating
Factor rec.
rGH
Rat Growth Hormone rec.
rIL-5
Rat IL-5 rec.
rIGF-1
Rat Insulin Like Growth Factor-1 rec.
rIFN-g
Rat Interferon-gamma rec.
rIL-1a
Rat Interleukin-1 alpha rec.
rIL-1b
Rat Interleukin-1 beta rec.
rIL-10
Rat Interleukin-10 rec.
rIL-12
Rat Interleukin-12 rec.
rIL-13
Rat Interleukin-13 rec.
rIL-15
Rat Interleukin-15 rec.
rIL-18
Rat Interleukin-18 rec.
rIL-2
Rat Interleukin-2 rec.
rIL-3
Rat Interleukin-3 rec.
rIL-4
Rat Interleukin-4 rec.
rIL-6
Rat Interleukin-6 rec.
rLeptin
Rat Leptin rec.
rLeptin tA
Rat Leptin Triple Antagonist rec.
rPrl
Rat Prolactin rec.
rResistin
Rat Resistin rec.
rSCF
Rat Stem Cell Factor rec.
CB-2430124
CB-2430125
CB-2430126
CB-2430127
CB-2430128
CB-2430129
CB-2430130
CB-2430131
CB-2430132
CB-2430133
CB-2430134
CB-2430135
CB-2430136
CB-2430137
CB-2430138
CB-2430139
CB-2430140
CB-2430141
CB-2430142
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
0.1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
CB-2430300
CB-2430301
CB-2430302
CB-2430400
CB-2430401
CB-2430402
CB-2430600
CB-2430601
CB-2430602
CB-1300151
CB-1300152
CB-1300153
CB-1300154
CB-1300155
CB-1300156
CB-2440000
CB-2440001
CB-2440002
CB-2440003
CB-2440004
CB-2440005
CB-2450000
CB-2450001
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
200 μg
1 mg
5 mg
20 μg
100 μg
1 mg
250 μg
500 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
2 μg
10 μg
rTNF-a
Rat Tumor Necrosis Factor-alpha rec.
rVEGF
Rat Vascular Endothelial Growth Factor rec.
rVEGF-C
Rat Vascular Endothelial Growth Factor Related
Protein rec.
Rat Vascular Endothelial Growth Factor-C (152)
rVEGF-C (152) rec.
CB-2450002
CB-1412010
CB-1412011
CB-1412012
CB-2460000
CB-2460001
CB-2460002
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
CB-2460003
CB-2460004
CB-2460005
2 μg
10 μg
1 mg
CB-2460006
CB-2460007
CB-2460008
2 μg
10 μg
1 mg
CB-11000050
CB-1300031
CB-1300032
CB-1300033
P-2880001
P-2880002
P-2880003
CB-1300034
CB-1300035
CB-1300036
CB-1300016
CB-1300017
CB-1300018
CB-1300001
CB-1300002
CB-1300003
CB-1300037
CB-1300038
CB-1300039
CB-1300040
CB-1300041
CB-1300042
CB-1300043
CB-1300044
50 μg
5 μg
20 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
25 mg
250 mg
1g
100 μg
200 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
6.1.4. INNE CYTOKINY
bECGS
bBTC
ECGS (from bovine hypothalamus)
Bovine Betacellulin rec.
bFGF-2
Bovine Fibroblast Growth Factor-basic rec.
bGHBP
Bovine Growth Hormone Binding Protein rec.
bInsulin
Bovine Insulin
bLeptin
Bovine Leptin rec.
bPL
Bovine Placental Lactogen rec.
bPrl-R
Bovine Prolactin Soluble Receptor rec.
cPL
Caprine Placental Lactogen rec.
cGH
Carprine Growth Hormone rec.
chGH
Chicken Growth Hormone rec.
chLeptin BD
Chicken Leptin Binding Domain rec.
chLeptin
Chicken Leptin rec.
dGH
Denis Growth Hormone rec.
dIGF-1
Denis Insulin Like Growth Factor-1 rec.
dLeptin
Dog Leptin rec.
hLeptin
Horse Leptin rec.
oGH-A
Ovine Growth Hormone Anatagonist rec.
oGHBP
Ovine Growth Hormone Binding Protein rec.
oGH
Ovine Growth Hormone rec.
oIFN-tau
Ovine Interferon-Tau rec.
oLeptin qA
Ovine Leptin Quadruple Antagonist rec.
oLeptin
Ovine Leptin rec.
CB-1300045
CB-1300046
CB-1300047
CB-1300048
CB-1300049
CB-1300050
CB-1300051
CB-1300007
CB-1300008
CB-1300009
CB-1300004
CB-1300005
CB-1300006
CB-1300052
CB-1300053
CB-1300054
CB-1300055
CB-1300056
CB-1300057
CB-1300010
CB-1300011
CB-1300012
CB-1300013
CB-1300014
CB-1300015
CB-2310003
CB-2310004
CB-2310005
CB-2310006
CB-2310007
CB-2310008
CB-2310000
CB-2310001
CB-2310002
CB-2310009
CB-2310010
CB-2310011
CB-1300145
CB-1300146
CB-1300147
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
CB-1300142
CB-1300143
100 μg
200 μg
oLeptin tA
Ovine Leptin Triple Antagonist rec.
oPL
Ovine Placental Lactogen rec.
oPrl-A
Ovine Prolactin Antagonist rec.
roPrl
Ovine Prolactin rec.
oPrl-R
Ovine Prolactin Soluble Receptor rec.
pGMCSF
Porcine Granulocyte Macrophage-Colony Stimulating
Factor rec.
pGH
Porcine Growth Hormone rec.
pHGF
Porcine Hepatocyte Promoting Growth Factor
pInsulin
Porcine Insulin
pIFN-g
Porcine Interferon-gamma rec.
pIL-1a
Porcine Interleukin-1 alpha rec.
pIL-1b
Porcine Interleukin-1 beta rec.
pIL-10
Porcine Interleukin-10 rec.
pIL-15
Porcine Interleukin-15 rec.
CB-1300144
CB-1300148
CB-1300149
CB-1300150
CB-2310012
CB-2310013
CB-2310014
CB-2310018
CB-2310019
CB-2310020
CB-2310015
CB-2310016
CB-2310017
CB-2310021
CB-2310022
CB-2310023
1 mg
20 μg
100 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
CB-2330000
CB-2330001
CB-2330002
CB-2330003
CB-2330004
CB-2330005
CB-1300025
CB-1300026
CB-1300027
CB-1300028
CB-1300029
CB-1300030
CB-2330006
CB-2330007
CB-2330008
CB-2330110
CB-2330111
CB-2330112
CB-2330113
CB-2330114
CB-2330115
CB-2331000
CB-2331001
CB-2331002
CB-2331500
CB-2331501
CB-2331502
2 μg
10 μg
1 mg
100 μg
500 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
25 mg
250 mg
1g
10 μg
50 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
pIL-2
Porcine Interleukin-2 rec.
pIL-4
Porcine Interleukin-4 rec.
pIL-6
Porcine Interleukin-6 rec.
pLeptin
Porcine Leptin rec.
rpTNF-a
Porcine Tumor Necrosis Factor-alpha rec.
raGH
Rabbit Growth Hormone rec.
raLeptin
Rabbit Leptin rec.
rPrl
Rabbit Prolactin rec.
raPrl-R
Rabbit Prolactin Soluble Receptor rec.
CB-2330200
CB-2330201
CB-2330202
CB-2330400
CB-2330401
CB-2330402
CB-2330600
CB-2330601
CB-2330602
CB-1300130
CB-1300131
CB-1300132
CB-1400000
CB-1400001
CB-1400002
CB-1410000
CB-1410001
CB-1410002
CB-1300133
CB-1300134
CB-1300135
CB-1300136
CB-1300137
CB-1300138
CB-1300139
CB-1300140
CB-1300141
2 μg
10 μg
0.1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
0.1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
100 μg
200 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
10 μg
50 μg
1 mg
CB-1232200
CB-1232201
CB-1232202
CB-1232100
CB-1232101
CB-1232102
CB-1232103
CB-1232104
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
6.2. CHEMOKINY
6.2.1. LUDZKIE CHEMOKINY
ENA-78
Hu Epithelial Neutrophil-Activating Protein 78
(CXCL5) rec.
Eotaxin
Hu Eotaxin (CCL11) rec.
Eotaxin His
Hu Eotaxin (CCL11), His Tag rec.
Exodus-2
Hu Exodus-2 (CCL21) rec.
Fractalkine
Hu Fractalkine (CX3CL1) rec.
GRO-a
Hu GRO-alpha (CXCL1) rec.
GRO-b
Hu GRO-beta/MIP-2 (CXCL2) rec.
GRO-g
Hu GRO-gamma (CXCL3) rec.
HCC-1
Hu HCC-1 (CCL14) rec.
I-309
Hu I-309 (CCL10 rec.
IL-8 (1-72)
Hu Interleuikin-8 (1-72) (CXCL8) rec.
IL-8 (1-77)
Hu Interleuikin-8 (1-77) (CXCL8) rec.
IL-8 (1-77)
His
Hu Interleuikin-8 (1-77) (CXCL8), His Tag rec.
IP-10
Hu IP-10 (CXCL10) rec.
IP-10 His
Hu IP-10 (CXCL10), His Tag rec.
I-TAC
Hu I-TAC (CXCL11) rec.
I-TAC His
Hu I-TAC (CXCL11), His Tag rec.
CB-1232105
P-3320001
P-3300002
P-3300003
CB-2350005
CB-2350006
CB-2350007
CB-1232300
CB-1232301
CB-1232302
CB-1232500
CB-1232501
CB-1232502
CB-1232509
CB-1232510
CB-1232511
CB-1232600
CB-1232601
CB-1232602
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
CB-1232700
CB-1232701
CB-1232702
CB-2130805
CB-2130806
CB-2130807
CB-2130808
CB-2130809
CB-2130810
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
CB-2130811
CB-2130812
CB-2130813
CB-1232800
CB-1232801
CB-1232802
CB-1232803
CB-1232804
CB-1232805
P-3340001
P-3340002
P-3340003
CB-1170000
10 μg
50 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
Lymphotactin Hu Lymphotactin (XCL1) rec.
MIP-1a
MIP-1a His
MIP-1b
MIP-3b
MIP-4
MIG
MCP1/MCAF
rMCP-2
rMCP-3
MCP-4
NAP-2
PF-4
CB-1170001
CB-1170002
CB-1122000
CB-1122001
CB-1122002
Hu Macrophage Inflammatory protein-1 alpha (CCL3)
rec.
CB-1107405
CB-1107406
CB-1107407
Hu Macrophage Inflammatory protein-1 alpha (CCL3),
His Tag rec.
CB-1107408
CB-1107409
CB-1107410
Hu Macrophage Inflammatory protein-1 beta (CCL4)
rec.
CB-1107417
CB-1107418
CB-1107419
Hu Macrophage Inflammatory protein-3 beta (CCL19)
rec.
CB-1107420
CB-1107421
CB-1107422
Hu Macrophage Inflammatory protein-4 (CCL18) rec. CB-1107426
CB-1107427
CB-1107428
Hu MIG (CXCL9) rec.
P-3330001
P-3330002
P-3330003
Hu Monocyte Chemotactic Protein-1/MCAF (CCL2)
rec.
CB-1107000
CB-1107001
CB-1107002
Hu Monocyte Chemotactic Protein-2 (CCL8) rec.
CB-1407003
CB-1407004
CB-1407005
Hu Monocyte Chemotactic Protein-3 (CCL7) rec.
CB-1407006
CB-1407007
CB-1407008
Hu Monocyte Chemotactic Protein-4 (CCL13) rec.
CB-1407012
CB-1407013
CB-1407014
Hu Neutrophil Activating Protein-2 (CXCL7) rec.
CB-1104300
CB-1104301
CB-1104302
Hu Platelet Factor-4 (CXCL4)
CB-1109400
CB-1109401
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
CB-1109402
CB-1118020
CB-1118021
CB-1118022
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
CB-1118004
CB-1118005
CB-1118006
Hu Stromal Cell-Derived Factor-1 beta (CXCL12) rec. CB-1118010
CB-1118011
CB-1118012
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
Rantes
Hu Rantes (CCL5) rec.
SDF-1a
Hu Stromal Cell-Derived Factor-1 alpha (CXCL12)
rec.
SDF-1b
6.2.2. MYSIE CHEMIKINY
mC-10
Murine C-10 (CCL6) rec.
mEotaxin
Murine Eotaxin (CCL11) rec.
mKC
Murine GRO/KC (CXCL1) rec.
mGRO-b
Murine GRO-beta/MIP-2 (CXCL2) rec.
mIP-10
Murine IP-10 (CXCL10) rec.
mMIP-1 a
Murine Macrophage Inflammatory protein-1 alpha
(CCL3) rec.
mMIP-3 b
Murine Macrophage Inflammatory protein-3 beta
(CCL19) rec.
rmMIG
Murine MIG (CXCL9) rec.
mMCP-1
Murine Monocyte Chemotactic Protein-1 (CCL2) rec.
mMCP-3
Murine Monocyte Chemotactic Protein-3 (CCL7) rec.
CB-1232000
CB-1232001
CB-1232002
CB-1232106
CB-1232107
CB-1232108
CB-1232400
CB-1232401
CB-1232402
CB-1232503
CB-1232504
CB-1232505
CB-1232806
CB-1232807
CB-1232808
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
2 μg
1 mg
CB-1107411
CB-1107412
CB-1107413
2 μg
10 μg
1 mg
CB-1107423
CB-1107424
CB-1107425
CB-1108200
CB-1108201
CB-1108203
CB-2232000
CB-2232001
CB-2232002
CB-1407009
5 μg
20 μg
1 mg
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
2 μg
mSDF-1a
Murine Stromal Cell-Derived Factor-1 alpha
(CXCL12) rec.
mSDF-1b
Murine Stromal Cell-Derived Factor-1 beta (CXCL12)
rec.
6.2.3. Pozostałe cytokiny
Skrót
Opis
pIL-8 (1-72) Porcine Interleuikin-8 (1-72) (CXCL8) rec.
rGRO-b
rMIP-1a
rMCP-1
Rat GRO-beta/MIP-2 (CXCL2) rec.
CB-1407010
CB-1407011
10 μg
1 mg
CB-1118007
CB-1118008
CB-1118009
2 μg
10 μg
1 mg
CB-1118013
CB-1118014
CB-1118015
2 μg
10 μg
1 mg
Nr kat.
CB-2130814
CB-2130815
CB-2130816
CB-1232506
CB-1232507
CB-1232508
Rozmiar
2 μg
10 μg
1 mg
5 μg
25 μg
1 mg
Rat Macrophage Inflammatory protein-1 alpha (CCL3)
rec.
CB-1107414
CB-1107415
CB-1107416
Rat Monocyte Chemotactic Protein-1 (CCL2) rec.
CB-1407000
CB-1407001
CB-1407002
5 μg
20 μg
1 mg
2 μg
10 μg
1 mg
7. BIOLOGIA MOLEKULARNA
7.1.POLIMERAZY
7.1.1..Taq Polimeraza DNA
Opis:
Polimeraza Taq jest termo-stabilnym kompleksem polimerazy DNA otrzymywana w oryginalym
procesie izolacji polimeraz DNA.
Bufor do przechowywania i rozcieńczania
20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 100 mM KCl, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 50% glicerol, 0.5% i 0,5
Nonidet P40 i 0.5% Tween 20.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która włącza 10 nmoli dNTP we frakcję
nierozpuszczalną w kwasie w 30 minut w temperaturze 72°C w standardowych warunkach: 25
mM TAPS (tris-(hydrooxymethyl)-methyl-amino-propansulfonic acid, sodium salt) pH 9,3 (w
25°C), 50 mM KCl, 2 mM 50 mM MgCl2, 1 mM -merkaptoetanolu, po 200 µM dATP, dGTP,
dTTP, 100 µM dCTP (mieszaniana znakowanego P32 i nieznakowanego), 12.5 µg DNA z
aktywowanej spermy łososia, w końcowej objętości 50 µl.
Dołaczone bufory (zamiennie bufor pełny lub niepełny)
- 10x PCR buffer with MgCl2:
Stabilność
Enzym ten jest stabilny przez ponad 12 miesięcy, jeśli jest przechowywany w temperaturze 20°C. Enzym ten jest również stabilny przez kilka dni w temperaturze powyżej 20°C.
Działania powiązane
Aktywność endonukleaz i egzonukleaz nie była wykrywalna po 4 godzinach inkubacji 1 µg
natywnego DNA lambda i 0,22 µg DNA lambda trawionego EcoRI w temperaturze 72°C w
obecności 15 - 20 jednostek Taq Polimerazy DNA.
Właściwości i zastosowanie:
Taq Polimeraza DNA jest termostabilną polimerazą DNA z T. aquaticus o wysokiej czystości z
dobrą wiernością i wysoką wydajnością.
Taq DNA Polymerase with buffer and MgCl2
2 Taq DNA Polymerase with buffer and MgCl with Phenol red
250 units
250 units
MB-30010250
MB-30020250
7.1.2. PANScript Polimeraza DNA
Właściwości i zastosowanie
• Powtarzalne wyniki
• Polimeraza Premium Taq nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań
• Działanie przy fragmentach do 5Kb
• Pozostawia wolny koniec A
• Dostępny w postaci gotowej do użycia 2x mieszaniny reakcyjnej (PAN Mix i PAN Mix red)
• Rutynowe aplikacje PCR
• Produkty odpowiednie do klonowania TA
PANScript jest powszechnie wykorzystywany przez biologów molekularnych którzy mogą
polegać na jego solidnym działaniu.
PANScript jest wysoce oczyszczoną termostabilną polimerazą DNA oferującą bardzo wysoką
wydajność dla szerokiego zakresu matryc PCR i jest idealnym wyborem dla większości testów.
PanScript zapewnia wysoką wydajność przy minimalnym tle. PANScript posiada aktywność 5 '3 ' egzonukleazy i pozostawia koniec A przez co produkt PCR może zostać wykorzystany do
klonowania wektorów TA.
PANScript dostarczany jest z 10-krotnym buforem do reakcji opartym na NH4, który zapewnia
optymalne warunki dla większości eksperymentów. Dodatkowe MgCl2 pozwala na dostosowanie
warunków reakcji do matrycy. Specyfika i wydajność PANScript można dodatkowo poprawić za
pomocą dodatku 2x PAN Mate Additive (Nr kat. PAN737041), który jest przeznaczony dla DNA
bogatego w GC lub AT, albo dla sekwencji z wysokim poziomem struktur drugorzędowych.
PANScript Polimeraza DNA jest oczyszczana z Thermus aquaticus.
Warunki przechowywania
PANScript może być przechowywany przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C
Działania powiązane
Aktywność endonukleaz i egzonukleaz nie była wykrywalna po 2 i po 1 godzinie inkubacji dlaodpowiednio - 1 µg natywnego DNA lambda i 0,22 µg DNA lambda trawionego EcoRI w
temperaturze 72°C w obecności 15 - 20 jednostek PANScript polimerazy DNA.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która włącza 10 nmoli dNTP we frakcję
nierozpuszczalną w kwasie w 30 minut w temperaturze 72°C.
PANScript DNA-Polymerase
500 units
1000 units
MB-1100500
MB-1101000
7.1.3. PANScript red Polimerazy DNA
Opis
Właściwości i zastosowanie:
• Łatwe rozpoznanie wzrokowe
• Bezpośrednie podawanie na żel agarozowy
• Równie wysoka wydajność jak w przypadku polimerazy DNA PANScript
• Pozostawia wolny koniec A
• Dostępny jako gotowa do użycia 2x mieszanina reakcyjna (PAN Mix Red)
• Rutynowe testy PCR
• Produkt odpowiedni do klonowania TA
• Wysoka wydajność
Polimeraza DNA PANScript Red jest preparatem z grupy polimeraz DNA PANScript, który
zawiera nietoksyczny i nieszkodliwy czerwony barwnik. Barwnik ten umożliwia łatwe i szybkie
określenie reakcji w której to został dodany enzym, a także ułatwia potwierdzenia całkowitego
wymieszania. Po zakończeniu reakcji, próbki mieszaniny reakcyjnej mogą być bezpośrednio
naniesione na żel agarozowy bez potrzeby dodawania dodatkowego buforu do nakładania gdyż
mieszanka ma wystarczająco wysoką gęstość aby opadła na dno żelu. Czerwony barwnik migruje
w kierunku dodatniej elektrody, zapewniając w ten sposób możliwość monitorowania postępu
elektroforezy.
Obecność barwnika nie ma wpływu na rutynowe manipulacje enzymatyczne, choć zdarzają się
nieliczne wyjątki. W celu uzyskania reakcji o wystarczającej gęstości tak aby umożliwić
bezpośrednie aplikowanie próbki na żel, zalecamy używanie min. 1.5 jednostek na 50 µl reakcji.
Polimerazę DNA PANScript oczyszczono z Thermus aquaticus.
Warunki przechowywania
PANScript red może być przechowywany przez 12 miesięcy w temperaturze -20 ° C.
Działania powiązane
Aktywność endonukleaz i egzonukleaz nie była wykrywalna po 2 i po 1 godzinie inkubacji dlaodpowiednio - 1 µg natywnego DNA lambda i 0,22 µg DNA lambda trawionego EcoRI w
temperaturze 72°C w obecności 15 - 20 jednostek PANScript polimerazy DNA.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która włącza 10 nmoli dNTP we frakcję
nierozpuszczalną w kwasie w 30 minut w temperaturze 72°C.
PANScript red DNAPolymerases
500 units
MB-1100600
7.1.4.Polimeraza DNA PANPhusion
PANPhusion jest szybką polimerazą mającą zdolność naprawy DNA, pochodzącą z
archeobakterii, która twory amplikony o tępych końcach. Jej wysoka termostabilnoś ć w
połączeniu z aktywnością polimerazy DNA 5’-3’ i aktywnością egzonukleazy korygującej 3’-5’
powoduje, że PANPhusion jest idealnym enzymem do wszystkich zastosowań PCR.
Rzeczywiście PANPhusion charakteryzuje się wspólczynnikiem błedu 4.4 x 10-7, dając 50krotnie większą wierność niż polimeraza DNA z Thermus aquaticus (określone przy użyciu
zaadaptowanego testu wierności rpsL, Mo J.Y. i wsp., J. Mol. Biol. 1991; Fuji. S. i wsp., J. Mol.
Biol. 1999).
Dodatkowo dzięki swojej zwiększonej wydajności PANPhusion wykazuje nie tylko wyższe
wskaźniki amplifikacji aż do 66 bp/s (co odpowiada 15s/kb) ale również skutkuje wyższą
wydajnością niż większość dostępnych enzymów.
Bufor do przechowywania
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100mM KCl, 0.1mM EDTA, 1mM DTT, glicerol i stabilizatory
Warunki przechowywania
PANPhusion jest przesyłany na lodzie lub suchym lodzie. Wszystkie składniki zestawu powinny
być umieszczone w temperaturze -20°C po otrzymaniu przesyłki. Nie zaleca się wielokrotnego
zamrażania i rozmrażania.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która wiąże 10 nmoli dNTP w postaci
nierozpuszczalnej w kwasie w ciągu 30 minut w temperaturze 72°C.
PANPhusion DNA polymerase
7.1.5.Polimerazy DNA PAN Hot Start
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Do PCR wymagającego tzw. hot-start
• Doskonała wydajność w testach ilościowych
• Wygodne przygotowanie w temperaturze pokojowej
• Pozostawia fragmenty A
250 units
500 units
PAN721098
PAN721099
• Dostępne w gotowej do użycia wersji PAN Hot Mix i PAN Hot Mix red
• Duża przydatność przy testach w czasie rzeczywistym (real-time)
• Produkt odpowiedni do klonowania TA
PAN Hot Start jest aktywowaną cieplnie, termostabilną polimerazą DNA. Hot Start zapewnia
lepszą
specyfikę w porównaniu do standardowej polimerazy i eliminuje obecność
niespecyficznych fragmentów. PAN Hot Start jest nieaktywny w temperaturze pokojowej, a
zatem przed rozpoczęciem reakcji PCR wymaga aktywacji poprzez ogrzanie przez 10 minut.
Następnie można prowadzić reakcję według istniejących protokołów postępowania z
termostabilną polimerazą DNA.
Specyfika i wydajność PAN Hot Start można dodatkowo poprawić za pomocą 2x PAN Mate
Additive (Nr kat.PAN737041), który jest przeznaczony do fragmentów DNA bogatych w GC lub
AT, lub o wysokim poziomie występowania struktur drugorzędowych.
Warunki przechowywania
PAN Hot Start może być przechowywany przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C.
Bufory do rozcieńczeń i przechowywania
20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.1mM EDTA, 2mM DTT, 50 % Glicerol i stabilizatory
Działania powiązane
Aktywność endonukleaz i egzonukleaz nie były wykrywalna po 4 godzinach inkubacji 1 µg
plazmidowego DNA pBR322 i 0.5 µg DNA lambda trawionego HindIII w temperaturze 72°C w
obecności 20 jednostek PAN Hot Start
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która wiąże 10 nmoli dNTP w postaci
nierozpuszczalnej w kwasie w ciągu 30 minut w temperaturze 72°C.
PAN Hot Start DNA Polymerase
250 units
500 units
5000 units
MB-1860250
MB-1860500
MB-1865000
7.1.6. PowerScript DNA-Polymerases short range (Polimeraza DNA PowerScript do
krótkich fragmentów DNA)
Właściwości i zastosowanie
• Idealna do problematycznych matryc, w których zwykła polimeraza Taq DNA nie zdaje
egzaminu
• Idealna do fragmentów o długości do 5Kb
• Większa wierność niż w przypadku Taq
• Wysoka wierność PCR
• Nadaje się zarówno do klonowania TA jak i tępych końców
Polimeraza DNA PowerScript short jest wysokowydajnym kompleksem enzymów
zaprojektowanym dla szczególnie trudnych / problematycznych zastosowań wymagających
wysokiej wierności PCR, których nie można przeprowadzić przy użyciu zwykłej polimerazy Taq.
Polimeraza ta jest zalecana dla krótkich fragmentów DNA genomowego do 3 Kb, lub do 5 Kb w
przypadku DNA Lambda.
Specyfikacja odczynników
5x Hi-Spec Additive jest dodatkiem wzmacniającym specyfikę.
Jeśli to konieczne, ponownie rozpuścić Hi-Spec przez ogrzewanie do 70°C i wytrząsanie
(vortex).
Bufor
20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.1mM EDTA, 2mM DTT, 50 % Glicerol i
stabilizatory.
Warunki przechowywania
Polimeraza DNA PowerScript short może być przechowywana przez 12 miesięcy w temperaturze
-20°C.
Działania powiązane
Aktywność endonukleaz i egzonukleaz nie były wykrywalna po 4 godzinach inkubacji 1 µg
plazmidowego DNA pBR322 i 0.5 µg DNA lambda trawionego HindIII w temperaturze 72°C w
obecności 20 jednostek PowerScipt short.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która wiąże 10 nmoli dNTP w postaci
nierozpuszczalnej w kwasie w ciągu 30 minut w temperaturze 72°C.
PowerScript DNAPolymerases short range
250 units
500 units
PAN721064
PAN721065
7.1.7. PowerScript long DNA Polymerase (Polimeraza do długich fragmentów DNA)
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Idealna do problematycznych matryc, w których typowe polimerazy Taq DNA nie zdaję
egzaminu
• Idealna dla fragmentów o długości 2 - 20 Kb
• Większa wierność niż Taq
• Dostępna jako gotowa do użytku mieszanina reakcyjna (2x)
• Odpowiednia do PCR o wysokiej wierności
• Nadaje się zarówno do klonowania TA jak i tępych końców
Polimeraza DNA PowerScript long jest wysokowydajnym kompleksem enzymów
zaprojektowanym dla szczególnie trudnych / problematycznych matryc wymagających wysokiej
wierności PCR, których nie można przeprowadzić przy użyciu zwykłej polimerazy Taq.
Polimeraza DNA PowerScript long jest zalecana dla długich fragmentów genomowego DNA: od
2 do 20 Kb lub do 30 Kb fragmentów DNA Lambda. Przy pracy z DNA Lambda, najlepsze
wyniki osiąga się w zakresie 2 - 20 Kb. PowerScipt Long jest naszą oryginalną recepturą.
Specyfikacja odczynników
5x Hi-Spec Additive jest dodatkiem wzmacniającym specyfikę. Jeśli to konieczne, ponownie
rozpuścić Hi-Spec przez ogrzewanie do 70°C i wytrząsanie (vortex).
Bufor do przechowywania
20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.1mM EDTA, 2mM DTT, 50 % Glicerol i
stabilizatory.
Warunki przechowywania
Polimeraza DNA PowerScript short może być przechowywana przez 12 miesięcy w temperaturze
-20°C.
Działania powiązane
Aktywność endonukleaz i egzonukleaz nie były wykrywalna po 4 godzinach inkubacji 1 µg
plazmidowego DNA pBR322 i 0.5 µg DNA lambda trawionego HindIII w temperaturze 72°C w
obecności 20 jednostek PowerScipt short.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która wiąże 10 nmoli dNTP w postaci
nierozpuszczalnej w kwasie w ciągu 30 minut w temperaturze 72°C.
PowerScript DNA-Polymerase long range
250 units
500 units
MB-1120250
MB-1120500
7.1.8. Polimerazy DNA TrueScript™
Właściwości i zastosowanie
• Wysoka wierność w połączeniu z wysoką wydajnością
• Amplifikowane fragmenty do 5 Kb
• Bardzo wysoka wierność w późniejszym klonowaniu
• Klonowanie tępych końców
• Zgodny z DHPLC (wolny od detergentów)
TrueScript jest termostabilnym enzymem posiadającym działanie 5 '- 3 ' polimerazy DNA i 3 '- 5 '
działanie egzonukleazy korygującej, oferującym wysoką wierność. TrueScript pozostawia
produkty PCR o tępych końcach, do długości 5Kb.
TrueScript dostarczany jest z 10-krotnym Bufor reakcyjny zawierającym MgSO4, który zapewnia
optymalne warunki reakcji końcowej (1,5 mM Mg2+) w większości eksperymentów. W celu
uzyskania optymalizacji warunków reakcji, dodatkowo dostarczany jest MgCl2.
Specyfika i wydajność TrueScript można dodatkowo poprawić za pomocą 2x PAN Mate Additive
(Nr kat. PAN737041), który jest przeznaczony do DNA bogatego w GC lub AT, czy też o
wysokim poziomie występowania struktur drugorzędowych.
Bufor
20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 100mM NaCl, 0.1mM EDTA, 2mM DTT, 50 % Glicerol i
stabilizatory.
Warunki przechowywania
TrueScript™ może być przechowywany przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C.
Działania powiązane
Aktywność endonukleaz i egzonukleaz nie były wykrywalna po 4 godzinach inkubacji 1 µg
plazmidowego DNA pBR322 i 0.5 µg DNA lambda trawionego HindIII w temperaturze 72°C w
obecności 20 jednostek Truescript.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która wiąże 10 nmoli dNTP w postaci
nierozpuszczalnej w kwasie w ciągu 30 minut w temperaturze 72°C.
TrueScript DNA-Polymerases
250 units
500 units
MB-1170250
MB-1170500
7.1.9.Polimerazy DNA PAN Mix
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Wygodny, wstępnie wymieszany i zoptymalizowany dwukrotnie stężony roztwór
• Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia
• Znacznie zmniejsza czas potrzebny na przygotowanie reakcji
• Powtarzalność wyników
• Bezpośrednia aplikacja na żel
• Rutynowe aplikacje PCR
• Produkt odpowiedni do klonowania TA
• Wysoka wydajność
PAN Mix jest kompletną gotową do użycia mieszaniną reakcyjną zawierającą niezwykle stabilną
polimerazę Taq DNA. Opracowana została pod kątem reakcji PCR z wielu popularnych matryc
genomowych i cDNA; użytkownik musi jedynie przed użyciem dodać wodę, matrycę i startery.
PAN Mix znacznie skraca czas potrzebny do przygotowania reakcji i tym samym zmniejsza
ryzyko zakażenia. Zapewniona jest większa powtarzalność wyników poprzez zmniejszenie liczby
etapów pipetowania które mogą prowadzić do błędów.
PAN Mix został zoptymalizowany dla wielu różnych matryc, jednak odatkowo został załączony
roztwór 50mM MgCl2 jeżeli byłoby konieczne jeszcze dokładniejsze dostosowanie.
Warunki przechowywania
PAN Mix może być przechowywany do 6 miesięcy w temperaturze -20°C lub do 2 tygodni w
temperaturze +4°C. Powinno się unikać cyklicznego powtarzania zamrażania i rozmrażania.
Działania powiązane
Aktywność endonukleaz i egzonukleaz nie była wykrywalna po 4 godzinach inkubacji 1 µg
plazmidowego DNA pBR322 i 0.5 µg DNA lambda trawionego HindIII w temperaturze 72°C w
obecności 20 jednostek PAN Mix.
Definicja jednostki
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu, która wbudowuje 10 nmoli dNTP w postaci
nierozpuszczalnej w kwasie w ciągu 30 minut w temperaturze 72°C.
PAN Mix DNA-Polymerases
100 reactions
500 reactions
7.1.10.Polimerazy DNA PAN Mix red
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Wygodny, wstępnie wymieszany i zoptymalizowany dwukrotnie stężony roztwór
• Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia
• Znacznie zmniejsza czas potrzebny na przygotowanie reakcji
• Powtarzalność wyników
• Bezpośrednia aplikacja na żel
• Rutynowe aplikacje PCR
• Produkt odpowiedni do klonowania TA
• Wysoka wydajność
MB-1830100
MB-1830500
PAN Mix red jest kompletną gotową do użycia mieszaniną reakcyjną zawierającą niezwykle
stabilną polimerazę Taq DNA. Zawiera dodatkowo obojętny czerwony barwnik, który umożliwia
łatwą i bezpośrednią aplikację do żelu. Nie ma potrzeby dodawania buforu do ładowania próbek
gdyż mieszanina jest wystarczająco gęsta aby osiąść w żelu.
PAN Mix red został opracowany pod kątem reakcji PCR z wielu popularnych matryc
genomowych i cDNA; użytkownik musi jedynie przed użyciem dodać wodę, matrycę i startery.
Znacznie skraca to czas potrzebny do rozpoczęcia reakcji i zmniejsza ryzyko zakażenia.
Zapewniona jest większa powtarzalność wyników poprzez zmniejszenie liczby etapów
pipetowania które mogą prowadzić do błędów.
PAN Mix Red został zoptymalizowany dla wielu różnych matryc, jednak dodatkowo został
załączony roztwór 50mM MgCl2 jeżeli byłoby konieczne jeszcze dokładniejsze dostosowanie.
Warunki przechowywania
PAN Mix red może być przechowywany do 6 miesięcy w temperaturze -20°C lub do 2 tygodni w
temperaturze +4°C. Powinno się unikać cyklicznego powtarzania zamrażania i rozmrażania.
PAN Mix red DNA-Polymerases 100 reactions
100 reakcji
500 reakcji
MB-1800100
MB-1800500
7.1.11.PAN Hot Mix i PAN Hot Mix red
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Równie wysoka specyfika i wydajność jak w przypadku polimerazy PAN Hot Start DNA
• Większa specyfika i zredukowane tło
• Wygodny, wstępnie wymieszany i zoptymalizowany
• Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia
• Znacznie zmniejsza czas potrzebny na przygotowanie reakcji
• Powtarzalne wyników
• Produkt odpowiedni do klonowania TA
• Bardzo wysoka specyfika w reakcjach multiplex
PAN Hot Mix jest kompletną gotową do użycia dwukrotnie stężoną mieszaniną reakcyjną, która
przed użyciem wymaga dodania wody, matrycy i starterów a następnie podgrzania do
temperatury 95°C przez 10 minut. 10-cio minutowa aktywacja eliminuje obecność
niespecyficznych produktów gdyż enzym nie jest aktywny w niższych temperaturach.
PAN Hot Mix Red łączy w sobie wszystkie cechy i zalety PAN Hot Mix i zawiera dodatkowo
obojętny, nietoksyczny i nieszkodliwy czerwony barwnik, który umożliwia łatwą i bezpośrednią
aplikację próbek bezpośrednio na żel. Nie ma potrzeby dodawania buforu do nanoszenia próbek
gdyż mieszanina jest wystarczająco gęsta aby osiąść w żelu, zapewnia również odpowiednie
wymieszanie składników.
PAN Hot Mix i PAN Hot Mix red są oparte o naszą polimerazę DNA PAN Hot Start, która
pozostawia wolne fragmenty A i która została zoptymalizowana dla wielu różnych matryc.
Dodatkowo został załączony roztwór 50mM MgCl2 jeżeli byłoby konieczne jeszcze
dokładniejsze dostosowanie.
PAN Hot Mix i PAN Hot Mix red znacznie skraca czas potrzebny do przygotowania reakcji i
zmniejsza ryzyko zakażenia. Zapewniona jest większa powtarzalność wyników poprzez
zmniejszenie liczby etapów pipetowania które mogą prowadzić do błędów.
Warunki przechowywania
PAN Hot Mix i PAN Hot Mix red może być przechowywany do 6 miesięcy w temperaturze 20°C lub do 2 tygodni w temperaturze +4°C. Powinno się unikać cyklicznego powtarzania
zamrażania i rozmrażania.
PAN Hot Mix
PAN HotMix red
100 reakcji
500 reakcji
100 reakcji
500 reakcji
PAN725019
PAN725020
PAN725021
PAN725022
7.2 ENZYMY MODYFIKUJĄCE
7.2.1. PAN Ligation Kit (Zestaw do ligacji)
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Znacznie zmniejsza czas potrzebny do klonowania DNA
• Szybka 5 do 15 minutowa procedura w temperaturze pokojowej
• Wydajna i niezawodna ligacja lepkich i tępych końców DNA
• Brak spadku wydajności transformacji
• Klonowanie DNA: fragmenty PCR, plazmidowe, kosmidowe, genomowe i wirusowe DNA
• Ligacja łączników
• Ponowna ligacja zlinearyzowanych plazmidów
• Ligacja dwuniciowych nukleotydów w wektory (plazmidowe i fagowe)
PAN Ligation jest przeznaczony do wykonywania szybkiej i wydajnej ligacji zarówno lepkich jak
i tępych końców DNA w temperaturze pokojowej.
PAN Ligation jest ligazą T4 DNA, która została zmutowana w celu poprawy aktywności enzymu
i zawiera specjalnie opracowany 4x PAN Ligation Buffer. Enzym katalizuje połączenie dwóch
nici DNA pomiędzy końcem 5-fosforanowym a 3 - hydroksylowym sąsiednich grup nukleotydów
zarówno tępych jak i lepkich końców.
PAN Ligation liguje 99% lepkich końców /HindIII, lub 80% tępych końców /EcoRV w
temperaturze pokojowej w 5 minut. 100% ligacki tępych końców można osiągnąć przez
wydłużenie czasu ligacji do 15 minut w temperaturze pokojowej.
Warunki przechowywania
PAN Ligation Kit może być przechowywany przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C. Należy
unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
Bufor
10 mM Tris-HCl, pH 7.4, 100 mM NaCl, 1 mM DTT, 0.1 mM EDTA oraz 50% gliceryny.
Warunki testu Q/C
Każda partia PAN Ligation jest testowana pod kątem ligacji w pojedynczy prążek produktów
trawienia DNA Labda zarówno przez HindIII jaki i EcoRV. Zligowane DNA jest następnie
ponownie cięte aby upewnić się że nie zaszły zmiany we wzorze restrykcji.
PAN Ligation Kit 50 reactions
100 reakcji
MB-950000
MB-951000
7.2.2. Proteinaza K
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Szerokie spektrum proteazy seryny
• Aktywna w warunkach denaturujących
• Stabilność przy wysokich temperaturach
• Dostępna w postaci proszku i stabilizowanego stężonego roztworu
• Inaktywacja RNaz i DNaz podczas ekstrakcji kwasów nukleinowych
• Modyfikacja białek
• Trawienie białek
• Określenie lokalizacji enzymu
Proteinaza K jest enzymem używanym do trawienia białek w większości technik biologii
molekularnej. Enzym ten może być stosowany w 56°C do 4 godzin lub w 37°C przez całonocną
inkubację. Proteinaza K jest stabilna, a wraz ze specjalnie opracowanym buforem może być użyta
bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki.
Zalecenia dotyczące stosowania
- Rozpuścić 20 mg/ml w 50 mM Tris-HCl, 2 mM octanu wapnia, pH 8.0
- Proteinaza K może być stosowana w temperaturze 56°C do 4 godzin lub 37°C przez całonocną
inkubację.
- Proteinaza K posiada optymalne pH 7.5 - 12.0
- Aby usunąć zanieczyszczenia z preparatów kwasu nukleinowego używać w stężeniu roboczym
5 µg/ml
Warunki przechowywania
Proteinaza K może być przechowywana przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C.
Zanieczyszczenia:
Aktywność RNaz: Nie wykryto aktywności rybonukleaz na MS2RNA po 6-o godzinnej inkubacji
w 37°C
Aktywność DNaz: Nie wykryto aktywności na pBR322 po 6-o godzinnej inkubacji w 37°C
Definicja jednostki:
Jedna jednostka jest definiowana jako ilość enzymu która uwolni 1.0 µmol tyrozyny na minutę w
37°C, pH 7.5
Proteinase K
100 mg
MB-4300002
7.3. MARKERY MASY CZĄSTECZKOWEJ
7.3.1.PANLadder™ I
Opis
Właściwości
• 14 prążków od 200 bp do 10 000 bp
• Dokładne wyznaczanie ilościowe
• Łatwe w identyfikacji
• Gotowe do użycia
PANLadder™ I to popularny gotowy do użycia marker masy cząsteczkowej, specjalnie
zaprojektowany do łatwego ilościowego oznaczania DNA jak i wyznaczania wielkości
cząsteczek. Zestaw ten jest gotowy do użycia, co zapewnia oszczędność czasu, Należy go po
prostu przenieść z fiolki na żel.
PANLadder™ I tworzy wzór 14 równomiernie rozmieszczonych prążków o wielkości od 200 do
10000 bp.
Aby umożliwić łatwą identyfikację i orientację prążki o wielkości 1000 i 10000 bp mają
najwyższą intensywność.
Jeżeli używana jest standardowa objętoś ć 5 µl na jedną ścieżkę (720 ng DNA) każdy prążek
odpowiada precyzyjnej ilości DNA.
5x bufor do nakładania próbek jest również dolączony dla Państwa wygody. Pod żadnym pozorm
nie należy go używać do rozcieńczania/nakładania drabinki.
Warunki przechowywania
PANLadder™ może być przechowywany w temperaturze -20 ° C do pierwszego użycia, a
następnie w temperaturze +4°C do 6 miesięcy.
Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
PANLadder I
200 lanes
500 lanes
PAN733025
PAN733026
7.3.2.PANLadder™ IV
Opis
Właściwości
• 10 prążków od 100 bp do 1000 bp
• Dokładne wyznaczanie ilościowe
• Łatwe w identyfikacji
• Gotowe do użycia
PANLadder™ IV jest gotowym do użycia markerem mas cząsteczkowych, specjalnie
zaprojektowanym
do
łatwego
oznaczania
ilościowego
i
ustalania
wielkości.
Zestaw ten jest gotowy do użycia i należy go po prostu przenieść z fiolki na żel.
PANLadder™ IV tworzy wzór 10 równomiernie rozmieszczonych prążków od 100 bp do 1000
bp.
Aby umożliwić łatwą identyfikację i orientację prążek o wielkości 1000bp ma najwyższą
intensywność. Każdy prążek jest dokładną wielokrotnością 100bp.
Jeżeli używana jest standardowa objętoś ć 5 µl na jedną ścieżkę (580 ng DNA) każdy prążek
odpowiada precyzyjnej ilości DNA.
5x bufor do nakładania próbek jest również dolączony dla Państwa wygody. Pod żadnym pozorm
nie należy go używać do rozcieńczania/nakładania drabinki.
Warunki przechowywania
PANLadder™ IV może być przechowywany do 6 miesięcy w temperaturze -20°C lub do 12
miesięcy w temperaturze +4°C.
Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Zaleca się wymieszanie na worteksie przed
użyciem.
PANLadder IV
200 lanes
500 lanes
PAN733029
PAN733030
7.3.3. PANLadder™ V
Właściwości
• 12 prążków od 25 bp do 500 bp
• Dokładne wyznaczanie ilościowe
• Łatwe w identyfikacji
• Gotowe do użycia
PANLadder™ V jest gotowym do użycia markerem mas cząsteczkowych, specjalnie
zaprojektowanym do łatwego oznaczania ilościowego i ustalania wielkości fragmentów DNA.
Jest on przeznaczony specjalnie dla krótkich fragmentów, takich jak oligonukleotydy
apoptotycznego DNA. Zestaw ten jest gotowy do użycia co pozwala na zaoszczędzenie czasu.
Należy go po prostu przenieść z fiolki na żel.
PANLadder™ V tworzy wzór 12 równomiernie rozmieszczonych prążków od 25 pb do 500 pb.
Aby umożliwić łatwą identyfikację i orientację prążki o wielkości 100 i 200 bp mają najwyższą
intensywność.
Jeżeli używana jest standardowa objętoś ć 5 µl na jedną ścieżkę (960 ng DNA) każdy prążek
odpowiada precyzyjnej ilości DNA.
5x bufor do nakładania próbek jest również dolączony dla Państwa wygody. Pod żadnym pozorm
nie należy go używać do rozcieńczania/nakładania drabinki.
Warunki przechowywania
PANLadder™ V może być przechowywany do 6 miesięcy w temperaturze -20°C lub do 12
miesięcy w temperaturze +4°C.
Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Zaleca się wymieszanie na wytrząsarce (vortex)
przed użyciem.
PANLadder V
200 lanes
500 lanes
PAN733031
PAN733032
7.3.4.PANLadder™ VI
Właściwości
• 10 prążków od 10,090 bp do 48,500 bp
• Dokładne wyznaczanie ilościowe
• Łatwe w identyfikacji i orientacji
• Gotowe do użycia
• Tylko do elektroforezy pulsacyjnej
PANLadder™ VI jest gotowym do użycia markerem masy cząsteczkowej, specjalnie
zaprojektowanym do łatwego oznaczania ilościowego i oznaczania wielkości. Konieczne jest
zastosowanie elektroforezy pulsacyjnej dla jak najlepszego rozdzielenia fragmentów od 29950bp
do 48500bp. Zestaw ten jest gotowy do użycia i zapewnia oszczędność czasu. Należy go po
prostu przenieść z fiolki na żel.
PANLadder™ VI tworzy wzór 10 równomiernie rozmieszczonych prążków od 10,090 bp do
48,500 bp.
Jeżeli używana jest standardowa objętość 10 µl na jedną ścieżkę (922 ng DNA) każdy prążek
odpowiada precyzyjnej ilości DNA. Aby umożliwić łatwą identyfikację i orientację prążek o
wielkości 38420 ma najwyższą intensywność.
5x bufor do nakładania próbek jest również dolączony dla Państwa wygody. Pod żadnym
pozorem nie należy używać go do rozcieńczania/nakładania drabinki.
Warunki przechowywania
PANLadder™ VI może być przechowywany do 6 miesięcy w temperaturze -20°C lub do 12
miesięcy w temperaturze +4°C.
Unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Zaleca się wymieszanie na wytrząsarce (vortex)
przed użyciem.
PANLadder VI
200 lanes
500 lanes
PAN733033
PAN733034
7.4.ODCZYNNIKI DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ
7.4.1.PAN DNA Clean
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Bezkolumnowe oczyszczanie produktów PCR
• Odzysk do 98% po PCR
• Ekonomiczna, prosta i szybka metoda
• Produkty nadają się natychmiast do dalszych procesów
• Usuwa startery, dimery starterów, dNTP i enzymy restrykcyjne
• Do oczyszczania lub zatężania DNA lub dsRNA
PAN DNA Clean jest nowatorskim, niedrogim rozwiązaniem, które zapewnia bezkolumnowy
sposób oczyszczania kwasu nukleinowego. Umożliwia łatwą i szybką procedurę oczyszczania.
PAN DNA Clean może być stosowany do oczyszczania lub zatężania DNA lub dsRNA z
produktów reakcji PCR lub trawienia enzymatycznego. Metoda ta jest łatwa i łączy wygodę,
szybkość i doskonały odzysk.
Prosta, wygodna i bezkolumnowa metoda
PAN DNA Clean usuwa białka (takie jak enzymy restrykcyjne, polimerazy itp.) startery, dimery
starterów i dNTP. Bardzo prosta metoda użytkowania pozwala na wytrącania kwasów
nukleinowych 75 bp bez potrzeby używania rozpuszczalników organicznych czy kosztownych
kolumn. W przeciwieństwie do wielu metod opartych na oczyszczaniu kolumnowym, PAN DNA
clean maksymalizuje odzysk z roztworów kwasów nukleinowych niezależnie od ich stężenia.
PAN DNA Clean oczyszcza kwasy nukleinowe bez wykorzystywania soli chaotropowych (co
często przyczynia się do denaturacji dupleksów DNA). PAN DNA Clean umożliwia
użytkownikowi ponowne zawieszenie oczyszczonego kwasu nukleinowego w dowolnym buforze
o dowolnej objętości pozwalając tym samym na dostosowanie procesu oczyszczania do potrzeb
eksperymentu.
Optymalizacja odzysku kwasów nukleinowych
PAN DNA Clean został zaprojektowany aby zmaksymalizować odzysk kwasu nukleinowego po
oczyszczeniu, zapewniając nawet do 98% odzysku oryginalnej próbki do dalszych procesów,
takich jak klonowanie czy sekwencjonowanie.
PAN DNA Clean wykazuje dużą uniwersalność, osiągając niezrównany poziom odzysku,
niezależnie od ilości kwasów nukleinowych i stężenia.
Warunki przechowywania
PAN DNA Clean może być przechowywany w temperaturze pokojowej przez 12 miesięcy. Nie
zamrażać. Unikać ekspozycji na światło.
PAN DNA Clean
1 x 5ml
2 x 12,5 ml
PAN737042
PAN737046
7.4.2.PAN Dye Enhancer
Właściwości
• Redukcja kosztów sekwencjonowania
• Gotowy do użycia
• Nie wymaga optymalizacji
• Auto-sekwencjonowanie plazmidów i matryc PCR
PAN Dye Enhancer zmniejsza koszty związane z auto - sekwencjonowaniem poprzez
zmniejszenie ilości znakowanego terminatora potrzebnego w reakcji. Reakcje autosekwencjonowania mogą pozostawić do 80% niewykorzystanego znakowanych terminatorów,
które zwykle wymagają usunięcia przed sekwencjonowaniem.
PAN Dye Enhancer działa zapewniając optymalne warunki buforu, co pozwala nawet na 5-krotne
rozcieńczenie znakowanego terminatore bez straty jakości sekwencjonowania. PAN Dye
Enhancer nadaje się do sekwencjonowanie plazmidów i matryc PCR i nie wymaga optymalizacji.
W przypadku niektórych matryc może być konieczne dostosowanie współczynnika
rozcieńczenia.
Warunki przechowywania
PAN Dye Enhancer może być przechowywany przez 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
PAN Dye Enhancer
≈ 250 templates
≈ 500 templates
MB-9600000
MB-9610000
7.4.3.X-Gal
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Bardzo czyste, 99,5% (oczyszczanie przez TLC)
• Intensywny niebieski osad po hydrolizie
• Niebieskie / Białe systemy klonowania
• Immunoblotting
• Testy Immunocytochemiczne
• Podłoża do mikrobiologii i hodowli komórkowych
5-bromo-4-chloro-3-indolyl -D-galactopyranozyd (X-GAL) jest chromogennym substratem galaktozydazy, który tworzy intensywnie niebieski osad. Może być używany w biologii
molekularnej do wykrywania produktów genu gal, a także w mikrobiologii, gdzie jest używany
do wykrywania mikroorganizmów które wykazują aktywność -galaktozydazy (zazwyczaj
bakterii coli). Może być łączony z R-substratami do rozróżnienia dwóch gatunków organizmów
na tej samej płytce. X-GAL jest rozpuszczalny w N, N-dimetyloformamidzie.
Warunki przechowywania
X-GAL może być przechowywany przez 12 miesięcy w temperaturze -20°C. Przechowywać
chroniąc przed światłem.
X-Gal
1g
MB-10071000
7.4.4.IPTG
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Indukuje aktywność operonu laktozowego E. coli
•> 99,6% (za pomocą HPLC)
• Dostępne w postaci proszku i stabilizowanego stężonego roztworu
• Klasyfikacja na podstawie koloru (niebieski / biały)
• Indukcja operonu laktozowego dla ekspresji białka
• W obecności IPTG następuje wysoka ekspresja genów kontrolowanych przez sekwencje
promotorowe / operatorowe lac lub tac.
Isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside (IPTG) jest analogiem chemicznym galaktozy, który nie
może być hydrolizowany przez enzym -galaktozydazę. W związku z tym indukuje on
aktywność operonu laktozowego E. coli przez wiązanie i hamowanie represora lac nie ulegając
jednocześnie degradacji. Geny kontrolowane przez sekwencje promotorowe / operatorowe lac lub
tac wykazują wysoką ekspresję w obecności IPTG.
Warunki przechowywania
Chronić przed światłem. IPTG może być przechowywany przez 12 miesięcy w temperaturze 20°C.
IPTG
5g
MB-10080005
7.4.5.Agaroza (molecular grade)
Opis
• Wolna od DNaz i RNaz
• Doskonała wartość i przejrzystość
• Wysoka wytrzymałość żelu
• elektroforeza DNA / RNA
• Idealna do rozdzielania kwasów nukleinowych o szerokim zakresie rozmiarów, zwłaszcza dla
dużych fragmentów (> 10 Kb)
Agaroza (wolna od DNaz i RNaz) jest wyjątkowo czystym proszkiem agarozowym o wysokiej
jakości (molecular biology grade, który był szczegółowo badany pod kątem skażenia RNazą.
Agaroza zapewnia wysoką rozdzielczość DNA i RNA podczas elektroforezy oraz powtarzalne
wyniki w róznych partiach produktu.
Warunki przechowywania
Chłodne, suche miejsce.
Specyfikacja analityczna:
7.5. DODATKI I BUFORY
7.5.1.Bufor MgCl2
Opis
50 mM MgCl2 jest dogodnym stężeniem w większości eksperymentów w biologii molekularnej.
Używać 1 µl na 50 µl reakcji aby uzyskać 1 mM stężenie końcowe Mg2+.
Warunki przechowywania
50 mM roztwór MgCl2 należy przechowywać w temperaturze -20°C. Należy unikać
wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
Skład
50 mM MgCl2 w wodzie, wolne od DNaz i Rnaz.
MgCl2 bufor
3 x 1,2 ml
MB-9120001
7.5.2.Bufor KCl (10x)
Opis
10x bufor KCl zapewnia niezawodną pracę z 15 mM MgCl2, który jest odpowiedni dla
większości zastosowań. To czyni go idealnym buforem do większości eksperymentów.
Warunki przechowywania
Bufory reakcyjne 10x KCl powinny być przechowywane w temperaturze -20°C. Należy unikać
wielokrotnych cykli zamrażania i rozmrażania.
Skład
500 mM KCl, 100 mM Tris-CI (pH 8.8 w temperaturze 25°C), 15 mM MgCl2, 1% Triton X-100
15 mM.
KCI bufor (10x)
3 x 1,2 ml
MB-9150001
7.5.3.Dodatek HiSpec Additive
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Eliminuje rozmazanie tła i fałszywe prążki
• Poprawia specyfikę
• Kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi polimerazami DNA
• Idealny do trudnych matrycy
• Poprawa specyfikę każdej polimerazy DNA w reakcji enzymatycznej
Dodatek HiSpec Additive jest popularnym związkiem mających na celu wyeliminowanie
niepożądanych produktów ubocznych, takich jak rozmazywanie się tła i fałszywe prążki podczas
amplifikacji DNA. Hi-Spec Additive idealnie nadaje się do trudnych matryc zawierających
regiony bogate w GC w czy też powtarzające się sekwencje.
Warunki przechowywania
HiSpec Additive może być przechowywany przez 6 miesięcy w temperaturze -20°C
HiSpec additive
3 x 1,2 ml
PAN737032
7.5.4.Dodatek PAN Mate Additive
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Znacznie poprawia wydajność i specyfikę
• Zgodność ze wszystkimi dostępnymi termostabilnymi polimerazami DNA
• Idealny do trudnych matryc
• Zmniejsza rozmazywanie i tło
• Do reakcji polimerazy DNA gdzie specyficzność jest krytyczna
• Poprawia wydajność i specyfikę każdej z termostabilnych polimeraz DNA
PAN Mate jest specjalnym dodatkiem (2x) do stosowania w reakcjach gdzie biorą udział
termostabilne polimerazy DNA i jest przeznaczony do znacznej poprawy specyfiki reakcji. PAN
Mate zapewnia zoptymalizowany skład odczynników, i nadaje się idealnie do trudnych matrycy z
regionami DNA bogatymi w GC lub AT, powtarzające się sekwencje lub sekwencje z wysokim
poziomem struktur drugorzędowych.
PAN Mate umożliwia polimerazom DNA i oligonukleotydom na większy dostęp do DNA
matrycowego. PAN Mate nie zawiera magnezu, dNTPs, lub składników buforu. W niektórych
przypadkach może być konieczna optymalizacja stężenia magnezu.
Uwaga: PAN Mate nie powinien być stosowany w połączeniu z innymi dodatkami do reakcji
polimerazy.
PAN Mate jest zmienioną wersją dodatku PAN 5x HiSpec Additive (PAN737032).
Warunki przechowywania
PAN Mate Additive może być przechowywany przez 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
PAN Mate Additive
1 x 1,2 ml
7.6.NUKLEOTYDY
7.6.1.dNTP Sets (Zestawy dNTP)
Opis
Właściwości i zastosowanie
• Ultra-czysty: > 99% trójfosforanów (przez HPLC)
• Wydłużony okres trwałości - 24 miesiące w temperaturze -20°C
• Wolne od inhibitorów PCR
• Wolne od DNaz, RNaz i Nickaz
• Wyprodukowane przez Bioline w specjalnie wybudowanym laboratorium
Nadaje się do wielu zastosowań, takich jak:
• Standardowe i długiozakresowe PCR
• Synteza cDNA
• qPCR
PAN737041
• Mikromacierze
• Sekwencjonowanie DNA
• DHPLC
• Znakowanie
Zestaw gotowych do użycia roztworów dNTP składający się z 4 oddzielnych 100mM roztworów
dATP, dGTP, dCTP i dTTP, przy pH 7.5, dostarczane jako sole litu w oczyszczonej wodzie. Do
stosowania w reakcji polimeryzacji DNA, znakowania i sekwencjonowania. Jakość PCR na
której można polegać.
Wszystkie dNTP dostarczane są jako sole litu w wodzie oczyszczonej przy pH 7.5. Sole litu mają
większą odporność na wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie niż sole sodu. Rozwory te pozostają
sterylne przez cały okres przechowywania ze względu na działanie bakteriostatyczne litu.
Warunki przechowywania
Zestaw dNTP Sets może być przechowywany przez 24 miesięcy w temperaturze -20°C. Unikać
wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
Do długotrwałego użytkowania zaleca się rozporcjowanie na mniejsze próbki.
dNTP set (dA, dC, dG, and dT)
100 mM
100 mM
100 mM
4 x 250 μl
4 x (4 x 250 μl)
4 x (20 x 250 μl)
PAN739025
PAN739026
PAN739027
7.6.2.dNTP Mix (mieszanina deoksyrybonukleotydów)
• Wygodny zoptymalizowany zestaw
• Ultra-czysty: > 99% trójfosforanow (przez HPLC)
• dłuższy okres trwałości - 24 miesiące w temperaturze -20°C
• Wolne od inhibitorów PCR
• Wolne od DNaz, RNaz i Nickaz
• Wyprodukowane przez Bioline w specjalnie wybudowanym laboratorium
Nadaje się do wielu zastosowań, takich jak:
• Standardowe i długozakresowe PCR
• Synteza cDNA
• qPCR
• Sekwencjonowanie DNA
• Mikromacierze
• DHPLC
• Znakowanie
Gotowa do użycia mieszanina dNTP Mix (molecular grade) zawierająca dATP, dCTP, dGTP i
dTTP w postaci soli litu w oczyszczonej wodzie przy pH 7.5. Mieszanka jest zaprojektowana
aby zminimalizować nakład pracy i oszczędzić czas jak również zmniejszyć ryzyko
zanieczyszczeń. Do użytku w reakcji polimeryzacji DNA, sekwencjonowania i znakowaniu
DNA. Jakość PCR na której można polegać.
Wszystkie dNTP dostarczane są jako sole litu w wodzie oczyszczonej przy pH 7.5. Sole litu
mają większą odporność na wielokrotne zamrażania i rozmrażania niż sole sodu. Rozwory te
pozostają sterylne przez cały okres trwałości ze względu na działanie bakteriostatyczne litu.
Warunki przechowywania
dNTP Mix może być przechowywany przez 24 miesięcy w temperaturze -20°C. Unikać
wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.
Do długotrwałego użytkowania zaleca się rozporcjowanie na mniejsze próbki.
dNTPMix (dA + dC + dG + dT)
20 μmol
50 μmol
250 μmol
40 mM
100 mM
100 mM
500 μl
500 μl
4 x 500 μl
PAN739043
PAN739028
PAN739029
7.6.3. dNTPs (Deoksyrybonukleotydy)
Opis
Właściwości i zastosowanie
•Czystość > 99%, oczyszczane na drodze HPLC
• Przedłużony okres trwałości - 24 miesiące w temperaturze -20°C
• Wolne od inhibitorów PCR
• Wolne od DNaz, RNaz i Nickaz
• Wyprodukowane przez Bioline w specjalnie wybudowanym laboratorium
Nadaje się do wielu zastosowań, takich jak:
• Standardowe i długozakresowe PCR
• Synteza cDNA
• qPCR
• Sekwencjonowanie DNA
• Mutageneza
• Genotypowanie
• DHPLC
• Znakowanie
Ultra-czyste dNTP są enzymatycznie syntetyzowane z surowców najwyższej jakości w specjalnie
w tym celu wybudowanych pomieszczeniach. Proces produkcji eliminuje zanieczyszczenia i
swoiste inhibitory PCR takie jak zmodyfikowane nukleotydy, tetrafosforany i pirofosforany,
które często obserwuje się w innych dostępnych na rynku dNTP. dNTP oczyszczane są
chromatograficznie
(HPLC)
osiągając
czystość
co
najmniej
99%.
Wszystkie dNTP dostarczane są jako sole litu w wodzie oczyszczonej przy pH 7.5. Sole litu mają
większą odporność na wielokrotne zamrażanie i rozmrażanie niż sole sodu, pozostają sterylne
przez cały okres ważności ze względu na działanie bakteriostatyczne litu.
Przechowywanie i stabilność
dATP mogą być przechowywane przez 24 miesięcy w temperaturze -20°C lub -70°C. Unikać
wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Do długotrwałego użytkowania zaleca się
rozporcjowanie na mniejsze próbki.
dATP
dCTP
dGTP
dTTP
100 mM as 1 x 250 μl
100 mM as 1 x 250 μl
100 mM as 1 x 250 μl
100 mM as 1 x 250 μl
25 μmole
25 μmole
25 μmole
25 μmole
PAN739036
PAN739038
PAN739037
PAN739039
8. MATERIAŁY LABORATORYJNE
8.1.DETEKCJA MYKOLPLAZMY
Zanieczyszczenie linii komórkowych przez mykoplazmę jest poważnym problem. W przewlekłej
infekcji funkcjonowanie hodowli komórkowej osłabione jest na wiele sposobów. Zakłócany jest
metabolizm komórek, wzrost, ich immunologiczna i biochemiczna charakterystyka jak również
żywotność. Może to mieć istotny wpływ na koszty i wiąże się ze stratą czasu laboratoriów.
Zakażenie hodowli komórkowych przez mykoplazmę nie może zostać wykryte wizualnie lub pod
mikroskopem. Dlatego też niezbędne jest przeprowadzanie regularnych badań w hodowlach
komórkowych. RIDASCREEN® jest testem immunofluorescencyjnym do detekcji zakażeń
mykoplazmą. Zawiera wysoce specyficzne przeciwciała monoklonalne rozpoznające na szeroki
zakres mykoplazm, w tym na gatunki Acholeplasma laidlawii, Mycoplasma hyorhinis, M.
arginini, M. orale, M. fermentans i M. salivarium, które są obecne w 96% wszystkich zakażeń
hodowli komórkowych.
RIDASCREEN® jest szybkim i czułym testem pozwalającym na wykrywanie mykoplazmy.
Czułość swą zawdzięcza zastosowaniu znakowanego przeciwciała FITC. Wszystkie reagenty są
gotowego użycia i pozwalają na dwie metody badania:
• Znakowanie jednostopniowe (znakowanie-przemycie-obserwacja)
Do wykonywania szybkich testów hodowli podejrzanych o zakażenie.
• Znakowanie dwustopniowe (znakowanie-przemycie - znakowanie-przemycie- obserwacja)
Dla hodowli komórkowych o niepewnym lub lekko pozytywnym wyniku początkowym. Po
pierwszym etapie wprowadza się przeciwciało anty-MAK znakowane FITC i inkubuje przez
następnych 20 minut w temperaturze pokojowej.
Wyniki
Żółto-zielona fluorescencja na obrzeżach lub pomiędzy czerwono zabarwionymi komórkami.
DNA-RNA-Hybridisation
PCR (in-house)
ELISA
DNA-Marking (direct)
RIDASCREEN Mycoplasma IFA ®
100%
100%
65,50%
93,10%
100%
100%
100%
100%
92,30%
92,30%
Porównanie dwóch róznych metod detekcji mikoplazmy w hodowli komórkowej
Detekcja mikoplazmy- ZALETY
• Gotowe odczynniki
• Zawiera barwnik komórek
• Butelka dozująca odczynnik
• Dołączona próba kontrolna
• Szybkie wykonanie testu
• Szybki wynik
• Bezpieczny
• Czuły
• Niezawodny
8.1.1.RIDASCREEN ®, Mycoplasma IFA *
• Nowy test immunofluorescencji.
• Nowa metoda wykrywania mykoplazmy - wykrywanie w hodowlach komórkowych,
przy użyciu przeciwciał monoklonalnych.
Mycoplasma-detection for 20 tests
Mycoplasma-detection for 50 tests
1x
1x
R-4203
R-4202
8.2. ŚRODKI ODKAŻAJĄCE
Barrycidal 36 spray bottle
Barrycidal 36 dispenser bottle
Barrycidal 36 spray bottle
Barrycidal 36 can
Barrycidal 36 can
Dispenser box
50 ml
500 ml
1L
5L
10 L
100 cloths
360050
360400
361000
365000
360000
360101
Barrydin can
5L
465000
Desinpure can
10 L
660000
Spray head for 500 ml bottles
Spray head for 1 L bottles
Dosage pump for 500 ml bottles
700500
701000
710500
Wall-mounted dispenser for 500 ml bottle
E24 (short handle)
ELS24 (long handle)
Dosage pump for cans
Tap for cans
720500
720501
730010
740010
8.2.1.Barrycidal 36
Opis
Roztwór gotowy do użycia
Barrycidal® 36 jest nowoczesnym środkiem dezynfekującym, który spełnia najnowsze
standardy techniczne. Posiada szeroki zakres zastosowania i może być wykorzystany w wielu
aspektach codziennego życia. Z nowym składem wszystkie etapy dezynfekcji i higieny są
wyeliminowane.
Charakterystyka
Środek dezynfekujący Barrycidal® 36 jest gotowym do użycia roztworem, nadającym się do
profilaktyki zakażeń szpitalnych we wszystkich obszarach szpitali, jak również do dezynfekcji w
przemyśle spożywczym, mlecznym, produkcji napojów itp. Barrycidal 36 jest mieszaniną
wyselekcjonowanych związków azotu organicznego. Jest skuteczny w stosunku do całego
spektrum bakterii, drożdży, grzybów i wirusów. Barrycidal® 36 nie zawiera aldehydów,
pochodnych fenolowych, chloru czy nadtlenków.
Szczególne zalety środka dezynfekującego Barrycidal
• Bez alkoholu
• Nie powoduje alergii
• Nie zaliczany do trucizn
• Eliminuje zapachy i nieprzyjemną woń
• Biologicznie degradowalny
• Dobra kompatybilność z wszystkimi materiałami
• Nie podrażnia skóry i błony śluzowej
• Działa szybko i z długotrwałymi efektami
• Nie plami
• Duże spektrum działania - bakterie, drożdże, grzyby i wirusy (m.in. zapalenia wątroby typu B,
HIV, rotawirusy)
• Nie zawiera rtęci, formaldehydu, pochodnych fenolu, chloru lub nadtlenków
Wskazania i zastosowanie
Czyszczenie i dezynfekcja wszystkich rodzajów powierzchni i przedmiotów w jednym etapie,
szczególnie w obszarach wrażliwych na przykre zapachy jak również do dezynfekcji rąk.
• Przychodnie, szpitale
• Baseny i łaźnie publiczne, sauny
• Opieka zdrowotna
• Gabinety kosmetyczne, solaria
• Laboratoria, inkubatory, wirówki
• Przemysł spożywczy
• Obiekty użyteczności publicznej
• Karetki pogotowia
• Szkoły, przedszkola
• Przytułki
• Gabinety weterynaryjne, schroniska dla zwierząt
• Do dezynfekcji stóp
• Profilaktyka grzybicy stóp
• Do dezynfekcji obuwia
Dawkowanie
Dezynfekcja powierzchni (profilaktyka zakażeń w szpitalach i przychodniach, bakteriobójczo,
grzybobójczo):
• nierozcieńczony/60 min
• HBV / HIV: nierozcieńczony/30 min
• profilaktyka grzybicy stóp nierozcieńczony/15 min
Zastosowanie
Dezynfekcja powierzchni
• Dawkowanie: nierozcieńczony/60 min
• Spray do dezynfekcji: Powierzchnie powinny być całkowicie mokre przez rozpylanie w celu
dezynfekcji. Pozostawić do wyschnięcia, bez spłukiwania, z wyjątkiem powierzchni, które
stykają się z żywnością.
Skład
100g zawiera:
0.0975 g n-Octyl-dimethyl-benzylammoniumchlorid
0.0300 g Benzethoniumchlorid
0.0025 g Methylbenzethoniumchlorid
Z dodatkiem innych substancji czyszczących i dezynfekujących takich jak propandiol i
trietynolamina.
Własności fizykochemiczne
Wygląd: przejrzysty, bezbarwny roztwór
pH (20°C): 8.0 ± 0.5
gęstoś ć (20°C): 1.046 ± 0.020
stabilnoś ć: 5 lat
Opakowania:
50 ml zraszacz
500 ml okrągła butelka
1000 ml zraszacz
5L
10 L
Klasyfikowany jako substancja nietoksyczna i nietrująca
BAG E1227/T73512 (Swiss)
DGHM-listed (Germany)
OEGHMP-listed (Austria)
8.2.2. Desipure C-100
Opis
Koncentrat do dezynfekcji o właściwościach intensywnie czyszczących
Charakterystyka
Desipure C-100 jest skoncentrowanym środkiem dezynfekcyjnym o intensywnych
właściwościach czyszczących, stosowanym do dezynfekcji powierzchni i czyszczenia we
wszystkich oddziałach szpitalnych przed a także do dezynfekcji w przemyśle spożywczym, w
kuchniach, gospodarstwach domowych itp. Desipure C-100 zawiera jako substancję
powierzchniowo czynną aktywne związki organiczne azotu. Jest skuteczny przeciwko całemu
spektrum
bakterii
(w
tym
Salmonella)
oraz
drożdżom
i
grzybom.
Desipure C-100 nie zawiera aldehydów, zwłaszcza formaldehydów, pochodnych fenolowych,
chloru i nadtlenków.
Wskazania
Czyszczenie i dezynfekcja wszystkich rodzajów powierzchni i przedmiotów w jednym etapie,
szczególnie w obszarach wrażliwych na nieprzyjemny zapach.
Skład
100g Desipure C-100 zawiera
• 9,8g N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethy)ammoniumpropionate
• 12.0 g pochodnych glikolu
Własnosci fizykochemiczne
Wygląd: przejrzysty, żółtawy roztwór
pH (20°C): 7.0 ± 1.0
gęstoś ć (20°C): 0.995
stabilnoś ć: 5 lat
Mikrobiologia
Bakteriobójczy
Grzybobójczy
Unieszkodliwianie wirusów (HBV, HIV, Rotawirusy)
Dawkowanie
Dezynfekcja powierzchni w profilaktyce zakażeń szpitalnych
1,0% / 1h
0,5% / 4h
Stosowanie - dezynfekcja powierzchni
• Dezynfekcja przez przecieranie powierzchni
• Aparaty dozujące
• Maszyny czyszczące
• Rozpylanie przy użyciu odpowiedniego sprzętu
Opakowania
Pojemnik 10 L
Pompka dozująca do opakowania 10L
Kran do opakowania 10 L
Zalety
• Neutralny zapach
• Unieszkodliwianie wirusów
• Biodegradowalny
• Szerokie spektrum działania
• Ekonomiczny
• Bardzo szybka dezynfekcja powierzchni
• Wolny od aldehydów i formaldehydu
• Czyszczenie jednoetapowe
8.2.3.Barrydin
Opis
Koncentrat do dezynfekcji aparatury - wolny od aldehydów i fenoli
Charakterystyka
Barrydin jest nowym środkiem dezynfekującym opracowanym w oparciu o czwartorzędowe
związki amonowe, pochodne guanidyny i alcylpoliaminy. Nie zawiera aldehydów, zwłaszcza
formaldehydów, pochodnych fenolowych, chloru, alkoholu i tym podobnych. Charakteryzuje się
szerokim spektrum, krótkim czasem kontaktu, doskonałą aktywnością czyszczącą, neutralnym
zapachem i brakiem właściwości żrących. Nie powoduje utrwalania białek ze względu na brak
zawartości aldehydów.
Zakres zastosowania
Krótkoterminowe dezynfekcje i czyszczenia jednoetapowe. Czyszczenie i dezynfekcja
wszystkich rodzajów narzędzi chirurgicznych we wszystkich oddziałach klinicznych i
medycznych włącznie z instrumentami do chirurgii mikroinwazyjnej (MIS), materiałów do
anestezji i endoskopów. Barrydin zawiera inhibitor korozji i jest wolny od aldehydów i fenoli.
Skład
100g Barrydin zawiera:
3.75g Cocospropylendiaminguanidindiacetat
5.63g Didecyloxyethylmethylammoniumpropionat
Własnosci fizykochemiczne
Wygląd: przejrzysty, niebieskozielony roztwór
pH (20°C): koncentrat: 9.7
2% roztwór wodny: 10.4
przewodność elektrolityczna koncentratu: 10 mS x cm-1
gęstość (20°C): 0.995
Mikrobiologia:
• Działanie bakteriobójcze (w tym TbB, Mycobacterium terrae) i grzybobójcze
• Inaktywacja wirusów (HBV, HIV, adenowirusy, papowawirusy, wirus polio)
• Sporobójczy
Dozowanie
Dezynfekcja narzędzi (w tym z prątków gruźlicy - M. tuberculosis)
1.0% / 60 min
2.0% / 30 min
Dezynfekcja krótkotrwała:
3.0% / 15 min
HBV/HIV:
1.0% / 60 min - 2.0% / 15 min
Adenowirusy 2.0% / 60 min - 4.0% / 30 min
Papowawirusy 1.0% / 60 min - 2.0% / 30 min
Wirus Polio 50°C: 1.0% / 10 min
Zastosowanie
Przygotować rozcieńczenie robocze w odpowiednim stężeniu!
Dezynfekcja instrumentów:
Umieścić narzędzia do dezynfekcji w roztworze roboczym, tak aby były całkowicie pokryte. Jeśli
to możliwe przykryć pojemnik. Po określonym czasie kontaktu spłukać dokładnie bieżącą wodą i
pozostawić do wyschnięcia. Nadaje się do aparatów ultradźwiękowych.
Opakowanie 5L
Zalety
• Czyszczenie jednoetapowe
• Ekonomiczny
• Krótkotrwała dezynfekcja
• Nie zawierający aldehydów i fenoli
• Bardzo niskie stężenie
• Bardzo szeroki zakres działania
• Dobra kompatybilność dla wszystkich narzędzi.

Podobne dokumenty