PORTUGALIA-PORTUGAL ROSJA I ZSSR

Komentarze

Transkrypt

PORTUGALIA-PORTUGAL ROSJA I ZSSR
4227.
Prusy, Poczta Prywatna Bydgoszcz, znaczek Nr 9 na kartce pocztowej.
Preußen, Privatpost Hansa mit 3pf Marke auf Ortskarte, Stadtpost Bromberg.
Prussia, local post Bromberg, postcard franked 3pf Hansa stamp, tied framed „HANSA” cancel.
4228.
Prusy, Poczta Prywatna Bydgoszcz, zn. Nr 10 na liście.
Preußen, Privatpost Hansa mit 2 pf Marke auf Ortsbrief, Stadtpost Bromberg.
Prussia, local post Bromberg, postcard franked with 2pf Hansa stamp, tied framed “HANSA” cancel.
4229.
Niemieckie poczty prywatne – SZCZECIN. Wyd. Hansa Nr 7, 8 ab z odmianami – stemplowane – Mi. 178
Deutsches Reich, Privat – Stadtpost aus Stettin. Ausgabe Hansa Mi. Nr. 7, 8ab mit Abarten – gestempelt. Mi. 178.
Germany. Private local post in Stettin. Issue Hansa. Mi. Nr. 7, 8ab with types – used
270, -
180, -
100, -
PORTUGALIA-PORTUGAL
4230.
Portugalia.Portugal.**, Mi. Nr 788-91, Mi. €100, 100, -
ROSJA I ZSSR - RUSSLAND UND UdSSR - RUSSIA AND USSR
4231.
1857 - Zn. obiegowy (Herb) ze stemplem numerowanym „ 6 ”, Mi. € 1000, 1857 - Freimarke - Wappen mit Nummerstempel „ 6 „, Mi. € 1000, 1857 - Coat of Arms - of cancellation „ 6 „, very fine
4232.
1858- Zn obiegowy (herb) Nr. 2x, stemplowany Mi. €250, 1858- Freimarke No. 2x, gestempelt Mi. €250, -
4233.
1884- zn. obiegowy Nr. 38y stemplowany Mi. €800, 1884- Freimarke No. 38y, gestempelt Mi. €800, -
4234.
Rosja, Ck, Mi. Nr U 13 D, ze stemplem St. Petersburga do Lubartowa.
Russland, Umschlag Mi. U 13 D aus St. Petersburg nach Lubartów.
Russia, Official stamped cover Mi. U 13 D used St. Petersburg to Lubartów.
4235.
Austriacka kartka pocztowa na odpowiedź dofrankowana znaczkiem rosyjskim wysłana z Warszawy (29.3.10)
do Wiednia.
Austrian post card for answer uprated with Russian stamp mailed from Warsaw (29.3.10) to Wien.
4236.
1909-Rosja, widokówka nadana na statku ze stemplem “ASTRACHAN – NIŻNYJ, PAROCH, 8.7.09” do Moskwy.
Russische Schiffspost, Ansichtskarte von Schifffahrt ASTRACHAN – NIŻNYJ mait Ovalstempel vom 8.7.09
nach Moskau.
Russian Ship Post, Picture card sent from ship with mark „ASTRACHAN – NIŻNYJ, PAROCH, 8.7.09” to Moscow.
4237.
List polecony z Moskwy 1 (12.9.15) do Amsterdamu. Stempel rosyjskiej cenzury wojskowej.
Registered cover from Moscow 1 (12. 9. 15) to Amsterdam with Russian - Militar censor mark.
4238.
Rosja. Prowizoryczny banknot użyty jako znaczek obiegowy Mi Nr. 108 Aa na liście.Mi.€150, Russia. Sc 106 on letter. Issue for use as paper money.
4239.
1910 Rosja, Cp, Mi. Nr P 12 A, kasowany, (opł. odpowiedź) do Pragi (Austria) nadana w ambulansie.
Czyta – Irkuck 242. RR!
Russland, Fahrpost, Anwortkarte Mi. P 12 A zur Fahrt Czyta – Irkuck nach Prag (Osterreich) mit Ovalstempel
„Czyta – Irkuck“
Russia, Railway post, Reply paid postcard Mi. P 12 A tied “Czyta – Irkuck 242” railway post office to Prag (Austria).
4240.
Rosja. Poczta Miejska Moskwy i St. Petersburga, na wycinku Nr. 2 Mi. €500, Stadtpostmarke für St. Petersburg und Moskau, gestempelt auf Briefstück No. 2 Mi. €500, -
4241.
1922 Rosja, Zn. Nr 1II lokalnego wydania kijowskiego. Znaczek na rewersie listu. Na liście bardzo rzadkie. RRR!
Russland, Lokalausgaben von KIEW Mi. Nr. 1II auf Briefrückseitig. Auf Brief sind sehr selten.
Nur wenige Stücke bekannt!
Russia, local issue KIEV Mi. Nr. I11 on cover. Extremely rare, only a few copies are known on letters!
4242.
Rosja (Lewant), Cp, Mi. Nr K 1, czyste.
Russland, Levant, Kartenbrief Mi. K 1, postfrisch.
Russia, Levant, Wrapper Mi. K 1, mint.
4243.
1924 Azerbejdżan. List polecony z Baku do Manchester z marca 1924 r. ze zn. ZSRR (do końca stycznia w
obiegu zn. Rep. Transkaukaskiej).
Aserbaidschan. Auslandsbrief aus Baku vom 7.03.1924 nach Manchester frankiert mit Sowjetunion Marken (bis Ende
Januar gültig Transkaukasien Rep. Marken).
Azerbaijan, registered letter from Baku to Manchester franked with Soviet Union stamps (to the end of January
Transcaucasian stamps in use).
1 000, -
250, -
800, -
150, -
120, -
600, -
120, -
200, -
450, -
500, -
1 500, -
100, -
200, -
287

Podobne dokumenty