Słownik elit dawnych ziem wschodniej Rzeczypospolitej

Komentarze

Transkrypt

Słownik elit dawnych ziem wschodniej Rzeczypospolitej
Słownik elit dawnych ziem
wschodniej Rzeczypospolitej
1700-1900
Opracowanie
Wojciech Piotrowski
przy współudziale
Marii Obrusznik-Partyki
Tom III
M-S
NAUKOWE WYDAWNICTWO PIOTRKOWSKIE
WYDAWNICTWO
ASTRA
ŁÓDŹ 2012
Spis treści
Mac-Donald – Myszkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-98
Nabielak Ludwik Adolf – Nowoszycki Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-125
O’Connor Jan – Ożarowski Wiktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-178
Pac Antoni – Puzynina z Ogińskich Elżbieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179-291
Radziminowski Michał – Rzewuski Wacław Seweryn . . . . . . . . . . . 292-347
Sabbatyn Karol – Sozański Antoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347-414

Podobne dokumenty