Program - Uniwersytet Technologiczno

Komentarze

Transkrypt

Program - Uniwersytet Technologiczno
Szanowni Państwo
Miło mi powitać Państwa w imieniu Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowej
Konferencji Mostowej „MOSTY – TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ” w Bydgoszczy,
w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (UTP).
Organizatorem Konferencji jest Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii
Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy przy współudziale Council of Polish Engineers in North
America, Firmy GOTOWSKI Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Polskiego Towarzystwa Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej O/Bydgoszcz, Związku Mostowców Rzeczypospolitej
Polskiej O/Pomorsko-Kujawski, Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa i Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy.
Naszą Konferencję Mostową organizujemy co dwa lata. Głównym celem
Konferencji jest przedstawienie szeroko pojętej problematyki mostowej. Równie ważnym
celem jest promocja naszego miasta Bydgoszczy i pięknego regionu kujawsko-pomorskiego.
Komitet Organizacyjny Konferencji składa podziękowania Autorom referatów za
trud włożony w ich przygotowanie. Streszczenia referatów ukazują się w materiałach
Konferencyjnych, natomiast pełne treści referatów, po wymaganych recenzjach,
zostaną opublikowane w specjalnym wydaniu czasopisma Materiały Budowlane.
Dziękuję wszystkim instytucjom i przedsiębiorstwom za wsparcie finansowe oraz
wszelką pomoc pośrednią i bezpośrednią w organizacji Konferencji. Szczególnie
dziękuję Firmie GOTOWSKI – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.
w Bydgoszczy.
Wszystkim Uczestnikom Konferencji życzę owocnych obrad, zadowolenia
i możliwości spotkania i dyskusji w gronie osób przybyłych na Konferencję oraz miłego
pobytu w Bydgoszczy.
Prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
2
ORGANIZATORZY KONFERENCJI
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA,
ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Katedra Mechaniki Konstrukcji
UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNOPRZYRODNICZY
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy
Związek Mostowców
Rzeczypospolitej Polskiej
Oddział Pomorsko - Kujawski
Polskie Towarzystwo
Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej
Oddział Bydgoszcz
Firma Gotowski
Budownictwo Komunikacyjne i
Przemysłowe Sp. z o.o.
w Bydgoszczy
Kujawsko - Pomorska
Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa
Council of Polish American
Engineers in North America
Towarzystwo Miłośników
Miasta Bydgoszczy
PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
PREZYDENT
MIASTA BYDGOSZCZY
Piotr Całbecki
Rafał Bruski
PREZES KRAJOWEJ RADY
POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA
Andrzej Roch
Dobrucki
PATRONAT MEDIALNY KONFERENCJI
www.materialybudowlane.info.pl
www.mosty.elamed.pl
www.nbi.com.pl
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Współprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
prof. dr inż. Andrzej S. NOWAK – Auburn University (USA),
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Członkowie
prof. Jan BIEŃ – Politechnika Wrocławska
prof. Jan BILISZCZUK – Politechnika Wrocławska
prof. Jacek CHRÓŚCIELEWSKI – Politechnika Gdańska
prof. Mykhaylo DELYAVSKYY – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
prof. Kazimierz FLAGA – Politechnika Krakowska
prof. Gary FRY – Texas A&M University (USA)
prof. Kazimierz FURTAK – Politechnika Krakowska
prof. Józef GŁOMB – Politechnika Śląska
prof. Bernd HILLEMEIER – TU Berlin (Niemcy)
prof. Maria KASZYŃSKA – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
dr
John KULICKI – Modjeski & Masters (USA)
prof. Grażyna ŁAGODA – Politechnika Warszawska
prof. Marek ŁAGODA – Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, Politechnika Lubelska
prof. Dennis MERTZ – University of Delaware (USA)
prof. Radosław MICHAŁOWSKI – University of Michigan (USA)
prof. Hani NASSIF – Rutgers University (USA)
dr
Jan PŁACHTA – US Army Corps of Engineers (USA)
prof. Marianna POLAK – University of Waterloo (Kanada)
prof. Wojciech RADOMSKI – Politechnika Warszawska
prof. Leszek RAFALSKI – Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
Prof. Laurence RILETT – University of Nebraska (USA)
prof. Joost WALRAVEN – TU Delft (Holandia)
prof. Witold WOŁOWICKI – Politechnika Poznańska
prof. Adam WYSOKOWSKI – Uniwersytet Zielonogórski
prof. Henryk ZOBEL – Politechnika Warszawska
4
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Adam PODHORECKI – przewodniczący
Jerzy DERENDA – z-ca przewodniczącego
Marek GOTOWSKI – z-ca przewodniczącego
Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA – z-ca przewodniczącego
Magdalena DOBISZEWSKA
Adam GRABOWSKI
Tomasz JANIAK
Aleksandra NIESPODZIANA
Maria OLEJNICZAK
Jan SIUDA
SEKRETARIAT KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Izabela KASPRZYK – tel. kom.: +48 508 295 597
Magdalena SOSNOWSKA – tel. kom.: +48 792 243 239
tel./fax: +48 52 340 84 11
e-mail: [email protected]
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
KATEDRA MECHANIKI KONSTRUKCJI
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
85-796 BYDGOSZCZ, Al. PROF. S. KALISKIEGO 7
tel./fax: +48 52 340 84 11, +48 52 340 86 40
www. mosty.utp.edu.pl
e-mail: [email protected]
5
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
MIEJSCE KONFERENCJI
1
2
3
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
1 – Gmach główny, 2 – Auditorium Novum, 3 – Regionalne Centrum Innowacyjności,
4 – UTP – widok satelitarny, 5 – Domy Studenta, 6 – Restauracja Uniwersytecka
4
1
5
6
2
3
6
BIURO KONFERENCJI
Biuro Konferencji:
będzie czynne 09.05.2016 roku w holu budynku Auditorium NOVUM Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof. S. Kaliskiego 7
tel./fax: 52 340 84 11 / 52 340 86 40
e-mail: [email protected]
Sekretariat Konferencji:
Izabela KASPRZYK – tel. kom. +48 508 295 597
Magdalena SOSNOWSKA – tel. kom. +48 792 243 239
tel./fax: +48 52 340 84 11, +48 52 340 86 40
e-mail: [email protected]
ORGANIZACJA OBRAD
Otwarcie Konferencji oraz obrady odbywać się będą w Auli Auditorium Novum UTP,
Al. prof. S. Kaliskiego 7.
Obradami będą kierowali przewodniczący sesji, a przebieg obrad będzie protokołowany
przez sekretarzy.
*
W sesjach będą wygłaszane referaty oznaczone w programie szczegółowym gwiazdkami .
Dyskusja nad prezentowanymi w czasie sesji referatami i wszystkimi pozostałymi zgłoszonymi
referatami odbywać się będzie w czasie sesji na Konferencji.
Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 15 minut.
Do dyspozycji Autorów referatów i Dyskutantów będzie dostępny następujący sprzęt
audiowizualny: wideoprojektor, komputer PC i rzutnik pisma. Przy prezentacji zaleca się
animację w programie Power Point (w formacie PowerPoint 2007).
Prezentacje w programie Power Point prosimy dostarczyć do obsługi technicznej
wcześniej (najpóźniej rano w dniu Konferencji).
A – Obiekty dydaktyczne UTP
1 – Auditorium Novum
2 – Domy Studenta
3 – Restauracja Uniwersytecka
7
ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy Konferencji kwaterują się we własnym zakresie.
IMPREZY TOWARZYSZĄCE
W dniu 9 maja 2016 roku odbędzie się Specjalny Koncert oraz Raut w Pałacu Ostromecko
k. Bydgoszczy.
Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku
adres:
ul. Bydgoska 9,
86-070 Dąbrowa Chełmińska
tel. +48 52 364 64 11
e-mail: [email protected]
Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku k. Bydgoszczy
UTP
PKP
8
centrum
ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI




Konstrukcje i materiały stosowane w mostownictwie
Technologie budowy i remontów mostów
Obliczenia i projektowanie mostów
Niezawodność mostów
RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
PIERWSZY DZIEŃ OBRAD
CZĘŚĆ I
»
9 maja 2015 (poniedziałek)
Auditorium NOVUM, UTP, Al. prof. S. Kaliskiego 7
÷9
9 ÷ 1100
1100 ÷ 1130
1130 ÷ 1315
9
00
–
30
30
1330 ÷ 1430
– OTWARCIE KONFERENCJI
– Sesja naukowa I
– PRZERWA
– Sesja naukowa II
– OBIAD (lunch)
Restauracja Uniwersytecka, ul. Gen. Wł. Andersa 1
÷ 16 – Sesja naukowa III
16 ÷ 1645 – ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
15
00
30
30
CZĘŚĆ II
Pałac Ostromecko k. Bydgoszczy
Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku, ul. Bydgoska 9
»
1830
1930
– Specjalny Koncert w Sali balowej Pałacu Ostromecko
– Raut w Pałacu Ostromecko
DRUGI DZIEŃ OBRAD – 10 maja 2016 (wtorek)
CZĘŚĆ III »
Auditorium NOVUM, UTP, Al. prof. S. Kaliskiego 7
II Kujawsko-Pomorskie Forum Budownictwa „Ład przestrzenny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
9
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI
PIERWSZY DZIEŃ OBRAD – 9 maja 2016 (poniedziałek)
CZĘŚĆ I
Aula – Auditorium NOVUM, UTP, Al. prof. S. Kaliskiego 7
900 ÷ 930
OTWARCIE KONFERENCJI
PREZYDIUM OBRAD
prof. dr hab. inż. Antoni Bukaluk
– Rektor UTP
prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki
– Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Konferencji
Współprzewodniczący Komitetu Naukowego
Konferencji
prof. dr inż. Andrzej S. Nowak
– Współprzewodniczący Komitetu Naukowego
Konferencji
930 ÷ 1100
SESJA NAUKOWA I
Przewodniczący:
– prof. dr hab. inż. Andrzej S. NOWAK
Sekretarz:
– dr inż. Maria OLEJNICZAK
930 ÷ 1045
REFERATY
1.
Jan PŁACHTA
POMNIK MODRZEJEWSKIEGO
30
45
9 ÷9
2.
45
00
9 ÷ 10
3.
00
15
10 ÷ 10
4.
5.
45
10 ÷ 10
10
Magdalena SOSNOWSKA, Izabela KASPRZYK, Adam PODHORECKI
CIEKAWA HISTORIA MOSTU IM. BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO
W GRUDZIĄDZU
Tomasz WIERZBICKI, Marek ŁAGODA, Grażyna ŁAGODA, Paweł NUREK
1015 ÷ 1030
30
Marek PIETRZAK
JOZSEF SZUGYI TRAJTLER – SPADKOBIERCA WĘGIERSKIEJ MYŚLI
TECHNICZNEJ, KOLEJNICTWA, MOSTOWNICTWA PRZEŁOMU XIX
I XX WIEKU
20 LAT MOSTU IM. MADALIŃSKIEGO W OSTROŁĘCE
Krzysztof DUDEK
MOSTY Z BIEGIEM RZEK. MONOGRAFIA OBIEKTÓW MOSTOWYCH
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, TOM I. WISŁA
MOST IM. GEN. BRYG. PILOTA STANISŁAWA SKALSKIEGO W CHEŁMNIE
6.
Magdalena DOBISZEWSKA, Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA, Adam PODHORECKI
OBIEKTY INŻYNIERSKIE NA KANALE BYDGOSKIM
7.
Adam GRABOWSKI, Tomasz JANIAK, Aleksandra NIESPODZIANA,
Maria OLEJNICZAK
MOSTY „SOLIDARNOŚCI” W BYDGOSZCZY
8.
Paweł PIEKARSKI, Paweł KULA, Piotr STEJBACH
ESTAKADA TRAMWAJOWA DO DZIELNICY FORDON – REALIZACJA
KLUCZOWEGO OBIEKTU NAJDŁUŻSZEJ TRASY TRAMWAJOWEJ
W POLSCE
1045 ÷ 1100
DYSKUSJA
1100 ÷ 1130
1130 ÷ 1315
PRZERWA
SESJA NAUKOWA II
Przewodniczący:
– prof. dr hab. inż. Grażyna ŁAGODA
Sekretarz:
– dr inż. Magdalena LACHOWICZ
1130 ÷ 1300
1.
30
45
11 ÷ 11
2.
45
00
11 ÷ 12
3.
00
15
12 ÷ 12
4.
15
30
12 ÷ 12
5.
1230 ÷ 1245
REFERATY
Jacek CHRÓŚCIELEWSKI, Tomasz FERENC, Tomasz MIKULSKI,
Łukasz PYRZOWSKI
PROBLEM WALIDACJI W PROJEKTOWANIU KOMPOZYTOWEGO MOSTU
PIESZO-ROWEROWEGO
Krzysztof WĄCHALSKI
NOWOCZESNE ZASTOSOWANIA
KOMUNIAKCYJNYCH
KOMPOZYTÓW
W
OBIEKTACH
Magdalena DOBISZEWSKA, Krzysztof WRZECION
MODYFIKACJA BETONU W KONSTRUKCJI MOSTOWEJ PRZY ZASTOSOWANIU PYŁU ODPADOWEGO
Marek GOTOWSKI, Janusz SOCHACKI, Włodzimierz SOKOŁOWSKI
MOST NAD WISŁĄ W KAMIENIU. MONTAŻ I SCALANIE KONSTRUKCJI
STALOWEJ
Michał DELMACZYŃSKI
PROJEKT, REALIZACJA I UTRZYMANIE KŁADEK DLA PIESZYCH
NA OSIEDLU USTRONIE W RADOMIU – OD SZCZYTNYCH IDEI
DO KATASTROFY EKONOMICZNEJ, TECHNICZNEJ I SPOŁECZNEJ
11
6.
1245 ÷ 1300

Mikołaj MIŚKIEWICZ, Łukasz PYRZOWSKI, Jacek CHRÓŚCIELEWSKI,
Krzysztof WILDE, Jerzy KAŁUŻA, Łukasz FILAR, Marek WAZOWSKI
Mariusz SOBCZYK
KOLEJOWY MOST ŁUKOWY O NAJWIĘKSZEJ ROZPIĘTOŚCI
W POLSCE PODCZAS BADAŃ
7.
Kazimierz FLAGA
MOSTY ISFAHANU
8.
Piotr TOMALA
BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Z ZASTOSOWANIEM PREFABRYKACJI ELEMENTÓW STALOWYCH ORAZ ŻELBETOWYCH
Adam BUJARKIEWICZ, Jacek SZTUBECKI, Adam GRABOWSKI
ANALIZA PRZEMIESZCZEŃ MOSTU WANTOWEGO W ZMIENNYCH
WARUNKACH OBCIĄŻENIA
9.
10.
Jadwiga BIZON-GÓRECKA, Justyna BINDER, Marcin HERING
CZYNNIKI JAKOŚCI NAWIERZCHNI Z ASFALTU LANEGO NA OBIEKTACH
MOSTOWYCH – STUDIUM PRZYPADKU
11.
Mykhaylo DELYAVSKYY, Krystian ROSIŃSKI
ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWA UKŁADU PŁYTOWO-KRATOWEGO W UJĘCIU MAKROELEMENTOWYM
1300 ÷ 1315
1330 ÷ 1430
DYSKUSJA
PRZERWA – OBIAD (lunch)
Restauracja Uniwersytecka, ul. Gen. Wł. Andersa 1
1500 ÷ 1630
Przewodniczący:
– prof. dr hab. inż. Magdalena RUCKA
Sekretarz:
– dr inż. Jarosław GÓRECKI
1500 ÷ 1615
1.
00
15
15 ÷ 15
2.
1515 ÷ 1530
3.
30
45
15 ÷ 15
12
SESJA NAUKOWA III
REFERATY
Olga IATSKO, Andrzej S. NOWAK
WIM-BASED LIVE LOAD FOR BRIDGES IN ALABAMA
Krzysztof WĄCHALSKI
MONTAŻ WSPORNIKOWY MOSTÓW WANTOWYCH
Rafał KĘDRA, Magdalena RUCKA
ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROPAGACJI FAL SPRĘŻYSTYCH DO DIAGNOSTYKI NAKŁADKOWEGO POŁĄCZENIA DŹWIGARA
BLACHOWNICOWEGO
4.
45
00
15 ÷ 16
5.
00
15
16 ÷ 16
Marlena IGLEWSKA, Szymon STASZAK
ZASTOSOWANIE RUSZOWAŃ PODCZAS BUDOWY MOSTU M-2 W RAMACH
TRASY UNIWERSYTECKIEJ W BYDGOSZCZY
Patryk WOLERT, Andrzej S. NOWAK
FEM ANALYSIS OF A 100 YEAR OLD
REINFORCED CONCRETE FRAMED BRIDGE
6.
Jarosław GÓRECKI, Dominika ŚLIŻEWSKA
BIM W SŁUŻBIE BUDOWNICTWA DROGOWEGO
7.
Tomasz JANIAK, Justyna SOBCZAK-PIĄSTKA
DIAGNOSTYKA ZANIEDBANEGO WIADUKTU DROGOWEGO
8.
Adam PODHORECKI, Magdalena LACHOWICZ
MODELOWANIE PARAMETRYCZNE INFORMACJI O BUDYNKACH
I BUDOWLACH (BIM) - PODSTAWOWE INFORMACJE
9.
Marek KOŁODZIEJCZYK, Andrzej S. NOWAK
FIELD TESTING OF A 100 YEAR OLD MULTI-SPAN BRIDGE IN
ALABAMA
10.
Michał DELMACZYŃSKI
ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ BIAŁĄ POD ULICĄ
PAŁACOWĄ W BIAŁYMSTOKU WRAZ Z BUDOWĄ TUNELU PIESZOROWEROWEGO – PROJEKTY I REALIZACJA ZADANIA
1615 ÷ 1630
DYSKUSJA
1630 ÷ 1645
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
CZĘŚĆ II
1830
1930
Pałac Ostromecko k. Bydgoszczy,
Zespół Pałacowo-Parkowy w Ostromecku ul. Bydgoska 9
–
Specjalny Koncert w Sali balowej Pałacu Ostromecko
–
Raut w Pałacu Ostromecko
13
DRUGI DZIEŃ OBRAD – 10 maja 2016 (wtorek)
CZĘŚĆ III
Aula – Auditorium NOVUM, UTP, Al. prof. S. Kaliskiego 7
II KUJAWSKO-POMORSKIE FORMU BUDOWNICTWA
– oddzielny program
14
NOTATKI
15
NOTATKI
16

Podobne dokumenty