Opis warsztatów w ramach projektu Prawo na co dzień. Tylko dla

Komentarze

Transkrypt

Opis warsztatów w ramach projektu Prawo na co dzień. Tylko dla
Opis warsztatów w ramach projektu
Prawo na co dzień. Tylko dla seniorów!
organizowanego przez Instytut Rozwoju Prawa współfinansowanego
z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Szkolenie z zakresu prawa ochrony środowiska obejmować będzie podstawowe informacje
dotyczące dostępu do informacji o środowisku, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska,
gospodarki odpadami, żywności ekologicznej i ochrony zasobów naturalnych. Uczestnicy
dowiedzą się jak skutecznie chronić środowisko, gdzie zgłaszać szkody i jakie podmioty są
odpowiedzialne za bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce. Czyste środowisko niezbedne dla
zdrowia ludzi i zwierzat, wymaga ochrony prawnej - jej wybrane elementy wraz z przykładami
zastosowań i naruszeń zostaną przedstawione "w pigułce" podczas 1,5 godzinnego,
interaktywnego szkolenia.
TWOJE PRAWA NA ZAKUPACH
Celem szkolenia jest przepracowanie z uczestnikami zagadnienia ochrony konsumenta.
Uczestnicy poznają odpowiedzi na następujące pytania:
- czy telefonicznie można zawrzeć ważną umowę?
- jakie są prawa konsumenta?
- czy marketing może oszukiwać?
Z jednej strony zostaną poruszone zagadnienia prawne istotne w sytuacji "zakupowej". Z drugiej
strony będziemy omawiać kwestie nieuczciwych sprzedawców oraz manipulacyjnych technik,
które skłaniają do niechcianego często zakupu. Wszystko po to, by kupować świadomie i dbać o
swoje finanse.
CODZIENNOŚĆ SPOŁECZNĄ – KREATYWNIE I AKTYWNIE
Szkolenie będzie inspiracją i zachęceniem do podejmowania inicjatywy lokalnej. Pokazując
dobre praktyki zachęcimy uczestników min. do projektów artystycznych, samoorganizowania
się w ramach lokalnych wspólnot, zakładania organizacji pozarządowych. Przedstawimy
zaangażowanie obywatelskie jako możliwość rozwijania pasji i zainteresowań, rozwoju
Osobistego i kreatywnej edukacji.
INSTYTUT ROZWOU PRAWA, UL. SZAMOTULSKA 40/1, 60-366 Poznań
www.irp.edu.pl
JAK ROZWIĄZAĆ SPÓR PRAWNY?
Temat szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące rozwiązywanie sporów na gruncie prawa
cywilnego. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
- jakie są przyczyny powstawania sporów prawnych
- jakie istotne reguły towarzyszą zawieraniu umów pomiędzy stronami
- jakie są zasady procesu cywilnego
- jak przygotować się do prowadzenia sporu przed sądem
- jakie są alternatywne metody rozwiązywania konfliktów i sporów
- czym jest mediacja; rodzaje, zasady i etapy mediacji
- korzyści z udziału w mediacji
- odpowiedzialność za wynik procesu
Warsztat będzie prowadzony metodą wykładu interaktywnego i metod aktywnych,
zapewniających osobiste zaangażowanie uczestników i poznanie problematyki zajęć
w działaniu.
DZIEDZICZENIE W PRAKTYCE
Dziedziczenie w praktyce to szkolenie, którego celem jest przybliżenie w prosty i dostępny
sposób reguł prawa spadkowego. Uczestnicy dowiedzą się m.in., czym jest spadek, kto go
dziedziczy i na jakich zasadach oraz jak sporządzić ważny testament i jakie postanowienia
można w nim zawrzeć. Prowadzący podpowiedzą również, co zrobić, aby zminimalizować
ryzyko sporów dotyczących praw do spadku, a także przedstawią najważniejsze aspekty
podatkowe spadkobrania. Udzielone zostaną także informacje na temat postępowań
stwierdzających prawa do spadku - ich wad, zalet oraz kosztów. Szkolenie zakłada aktywny
udział słuchaczy.
INSTYTUT ROZWOU PRAWA, UL. SZAMOTULSKA 40/1, 60-366 Poznań
www.irp.edu.pl

Podobne dokumenty