Generuj PDF - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - Bip-e.pl

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - Bip-e.pl
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Źródło: http://www.rcb.bip-e.pl/rcb/organizacja/1664,Organizacja-RCB.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 22:22
Strona znajduje się w archiwum.
Poniedziałek, 22 czerwca 2009
Rządowym Centrum Bezpieczeństwa kieruje dyrektor przy pomocy zastępców i kierowników komórek organizacyjnych. W
razie nieobecności dyrektora pracą RCB kieruje wyznaczony przez niego zastępca. Dyrektor może również upoważniać
pracowników RCB do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych przez niego sprawach.
Do głównych zadań dyrektora RCB należy między innymi:
- reprezentowanie RCB na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i
pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Rady Ministrów,
- planowanie, organizowanie i koordynowanie zadań wykonywanych przez komórki organizacyjne RCB,
- realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budźetowej wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych
oraz ustawy o rachunkowości,
- prowadzenie polityki kadrowej, podejmowanie działań na rzecz rozwoju RCB oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników .
Struktura organizacyjna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Metadane
Data publikacji 22.06.2009
Data modyfikacji 12.06.2015
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogdan Jakubik
Osoba udostępniająca informację:
Bogdan Jakubik
Osoba modyfikująca informację:
Bożena Wysocka

Podobne dokumenty