Przemysław Karwowski biegły rewident, prezes Zarządu

Komentarze

Transkrypt

Przemysław Karwowski biegły rewident, prezes Zarządu
Przemysław Karwowski
biegły rewident, prezes Zarządu PERFECTUM – AUDIT Sp. o.o., przez wiele lat Dyrektor Prywatnej
Szkoły Rachunkowości PERFECTUM – AUDIT, dyplomowany nauczyciel z kilkunastoletnim
doświadczeniem dydaktycznym, ekspert w dziedzinie rachunkowości i podatków. Specjalizuje się
w audycie, organizowaniu systemów rachunkowości i kontroli wewnętrznej oraz prowadzeniu szkoleń
na rzecz organizacji społecznych: organizacji pożytku publicznego, samorządów zawodowych,
związków zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, izb gospodarczych, instytutów naukowo-badawczych,
niepublicznych szkół wszystkich szczebli oraz innych jednostek prowadzących działalność statutową lub
gospodarczą. Autor i współautor publikacji książkowych, a także wielu artykułów prasowych o tematyce
rachunkowości i podatków oraz MSSF (MSR) wydanych w wydawnictwach m.in. CH BECK,
DRĄGOWSCY, Gazeta Prawna, INFOR.

Podobne dokumenty