Dostawa 6 sztuk pojazdów typu: QUAD z przyczepą.

Komentarze

Transkrypt

Dostawa 6 sztuk pojazdów typu: QUAD z przyczepą.
KWP w Szczecinie
Źródło:
http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/szczegoly-ogloszen/7302,Dostawa-6-sztuk-pojazdowtypu-QUAD-z-przyczepa.html
Wygenerowano: Piątek, 3 marca 2017, 22:37
Dostawa 6 sztuk pojazdów typu: QUAD z przyczepą.
ogloszenie UZP
siwz oraz zal nr 1
wymagania ogolne - zala nr 2
parametry pojazdu - zal nr 3
parametry przyczepy do QUADA - zal nr 4
wymagania gwarancyjne - zal nr 5
adaptacja na pojazd oznakowany - zal nr 6
wzór umowy - zal nr 7
modyfikacja zal nr 7
pyt i odp oraz modyfikacja
wynik postępowania
poprawienie omylki pisarskiej w wyniku postepowania
SIWZ można uzyskać :
1)na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/ -bezpłatnie
2) osobiście po okazaniu dowodu zapłaty kwoty 5,13 zł. uiszczonej w kasie znajdującej się w siedzibie zamawiającego czynnej w godz. 11.00 – 14.00
;
3) drogą pocztową, po dostarczeniu zamawiającemu wniosku o przesłanie siwz zawierającego:
a)czytelną nazwę, adres oraz numer telefonu , faksu i NIP-u wykonawcy,
b)oświadczenie wykonawcy wyrażające zgodę na wystawienie rachunku tytułem opłaty za koszty sporządzenia siwz na kwotę 5,13 zł plus koszty
przesyłki w wysokości 15,40 zł, bez jego podpisu.
Zamawiający po otrzymaniu tak przesłanego (pocztą lub faksem) wniosku niezwłocznie nada siwz wraz z rachunkiem przesyłką priorytetową,
pobraniową za potwierdzeniem odbioru.
Metryczka
Data publikacji 02.10.2009
Data modyfikacji 23.10.2009
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Jaś
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Jaś ZZP KWP w Szczecinie
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Jaś

Podobne dokumenty