plan pracy komisji rewizyjnej rady nadzowrczej sbm

Komentarze

Transkrypt

plan pracy komisji rewizyjnej rady nadzowrczej sbm
PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY NADZOWRCZEJ SBM „ATEŃSKA”
Na okres od 01.01.2016 do 30.06.2016
Styczeń
1. Analiza planu gospodarczego na 2016 r.
2. Analiza działalności Domu Kultury „ORION” za rok 2015 pod kątem wykorzystania środków
finansowych.
3. Ocena funkcjonowania monitoringu na terenie SBM „Ateńska” oraz planowanych działań w tym
zakresie.
4. Omówienie listu polustracyjnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w
Warszawie z lustracji pełnej za lata 2012-2014
Luty
1. Analiza kosztów związanych z konserwacją zieleni w 2015 r.
2. Analiza kosztów obsługi prawnej SBM „Ateńska” w 2015 r.
3. Analiza stanu gospodarki materiałowej. Stan magazynu w 2015 r.
4. Analiza realizacji wniosków i uchwał wniesionych na Walnym Zgromadzeniu 2015 r.
Marzec
1. Analiza przebiegu akcji „Zima w mieście” w 2016 r., prowadzonej przez Dom Kultury „ORION”,
pod kątem wykorzystania środków finansowych.
2. Analiza stanu zadłużenia lokali użytkowych oraz umów z tytułu reklam za 2015 r.
3. Analiza realizacji „Programu oszczędności SBM „Ateńska” w roku 2015.
4. Analiza projektu „Programu oszczędności SBM „Ateńska” na rok 2016.
5. Analiza gospodarowania funduszem bezosobowym za rok 2015.
6. Analiza kosztów połączeń telefonicznych w SBM „Ateńska” za rok 2015.
7. Ocena pracy Zarządu SBM”Ateńska” za I kwartał 2016 r.
Kwiecień
1. Analiza wykonania planu gospodarczego za 2015 r.
2. Analiza wykonania funduszu bezosobowego za I kwartał 2016 r.
3. Informacja o przygotowaniach do organizacji Walnego Zgromadzenia w 2016 roku.
4. Analiza wydatków SBM „Ateńska” z funduszu remontowego poza przetargami w II półroczu 2015 r.
Maj
1. Analiza zgodności losowo wybranych przetargów pod kątem ich zgodności z obowiązującymi
regulaminami.
2. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej na Walne Zgromadzenie.
3. Analiza stanu zadłużenia lokali użytkowych oraz umów z tytułu reklam za I kwartał 2016 r.
4. Spotkanie z biegłym rewidentem w celu omówienia sprawozdania finansowego za rok 2015.
5. Omówienie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie.
Czerwiec
1. Analiza rozliczeń kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi na poszczególne nieruchomości
w 2015 r.
6. Analiza wykonania planu gospodarczego za I kwartał 2015 r.
2. Omówienie przygotowań do Walnego Zgromadzenia.
3. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016 r.
4. Ocena pracy Zarządu za II kwartał 2016 r.
5. Analiza wydatków SBM „Ateńska” z funduszu remontowego poza przetargami za I półrocze 2016 r.
Realizowanie poleceń Rady Nadzorczej SBM „Ateńska”