Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - BIP Kujawsko

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu - BIP Kujawsko
OGŁOSZENIE
o rozstrzygnięciu I przetargu pisemnego nieograniczonego
na sprzedaż pojazdów używanych
znak postępowania: KPTS-S-15/AU/1/16/227
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że
dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w I przetargu pisemnym nieograniczonym na
sprzedaż pojazdów używanych w pakietach nr 1, 2, 4, 5 i 6.
Najkorzystniejszą ofertę (ofertę z najwyższą ceną) na pakiet o numerze 1, 2, 4, 5 i 6 złożyła
firma Handel i Usługi Małgorzata Tkaczyk, ul. Wł. Jagiełły 5, 87-617 Bobrowniki.
Postępowanie w części dotyczącej pakietu nr 3 zostało zakończone wynikiem negatywnym –
na pakiet nr 3 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Włocławek, dnia 21.11.2016r.

Podobne dokumenty