WINTER PHOTO STORY

Komentarze

Transkrypt

WINTER PHOTO STORY
WINTER PHOTO STORY
KARTA ZGŁOSZENIOWA
Pieczęć szkoły
Miejscowość i data
Zgłaszam uczestnictwo w
V MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE
DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA W JĘZYKU OBCYM
ucznia/uczniów:
Lp.
Nazwisko i imię ucznia
Język prezentacji
Temat
Nazwisko i imię
Telefon
prezentacji
opiekuna
e-mail
opiekuna
Opiekun/owie
................................................
Dyrektor Szkoły:
...........................................
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej w Białymstoku (Publiczne Gimnazjum Nr 8),
ul. Konopnickiej 3 tel. 085 741 61 75 - sekretariat, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty