Centrala ETM

Komentarze

Transkrypt

Centrala ETM
Instrukcja obsługi
STEROWNIK ETM-01
1. Opis funkcji sterownika
Miękki start i zwalnianie obrotów siłowników przed domknięciem.
Funkcja automatycznego zamykania (regulowany czas do autozamknięcia).
Wyłącznik przeciążeniowy (zatrzymanie ruchu skrzydeł w wypadku napotkania
oporu).
Zabezpieczenie czasowe (maksymalny czas pojedynczego cyklu pracy 60sek.).
Współpraca z bramami zamykanymi „na zakładkę”.
Funkcja furtki (otwieranie tylko jednego skrzydła w celu wpuszczenia
pieszego).
Możliwość podłączenia zewnętrznych przycisków dzwonkowych oraz
dodatkowych urządzeń sterujących (domofony, szyfratory, moduły gsm itp.).
Sygnalizacja stanu pracy urządzenia diodami LED.
Możliwość podłączenia fotokomórek.
Złącze zasilania awaryjnego (umożliwia podłączenie na stałe akumulatora 12V).
Możliwość podłączenia czytnika kart oraz pętli indukcyjnej (automatyczne
otwieranie bramy).
2. Parametry techniczne
Zasilanie sterownika
Napięcie zasilania silników
Częstotliwość zdalnego sterowania
Max. zasięg zdalnego sterowania (teren otwarty)
Zalecany akumulator zasilania awaryjnego
Klasa ochrony
Zakres temperatur
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO MONTAŻU
PROSZĘ O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z
INSTRUKCJĄ
230VAC ±15%
12VDC*/24VDC
433,92MHz
100m
12V 5Ah
IP55
-25°C ~ 65°C
* W przypadku podłączenia siłowników o napięciu nominalnym 12V potencjometr
HighSpeed musi być ustawiony na wartość minimalną.
-2-
3. Opis złącz i wyprowadzeń
2SIDE
1SIDE
COM
Złącze służące do podłączenia zewnętrznego sterowania tj. przycisk dzwonkowy,
domofon itp.
4. Regulacja parametrów pracy
HISPEED_TIME
(potencjometr)
Krótkie zwarcie pomiędzy złączem 2SIDE i COM wyzwala pracę obydwu
siłowników.
Urządzenie rozpoczyna cykl pracy łagodnym startem (0,7sek), następnie
przechodzi w tryb pracy na wysokich obrotach (czas ustalany
potencjometrem) po czym obroty silników są zmniejszane o ok. połowę.
Praca cykliczna: otwórz-stop-zamknij-stop-otwórz
Złącze służące do podłączenia zewnętrznego sterowania tj. przycisk dzwonkowy,
domofon itp.
Czas pracy na wysokich obrotach powinien być ustawiony tak aby
siłowniki zdążyły zwolnić przed końcem cyklu pracy (pełnym otwarciem
lub zamknięciem bramy).
Krótkie zwarcie pomiędzy złączem 1SIDE i COM wyzwala pracę siłownika
podłączonego do MOTO1 (funkcja furtki).
Uwaga: Do sterownika można podłączać siłowniki o napięciu
nominalnym 12V potencjometr w tym przypadku musi być bezwzględnie
ustawiony na wartość minimalną.
Regulacja opóźnienia skrzydeł (0~30sek.) – umożliwia opóźnienie pracy
skrzydeł względem siebie.
Praca cykliczna: otwórz-stop-zamknij-stop-otwórz
Wspólna masa (dla przyłącz 1SIDE i 2SIDE)
Zasilanie siłownika zamontowanego na skrzydle z zakładką (jeśli brama ją
posiada).
MOTO2 Zasilanie siłownika zamontowanego na skrzydle bez zakładki. Otwieranie
(DELAY) siłownika opóźniane jest o czas ustawiony potencjometrem DELAY.
Uwaga: Złącza MOTO1 i MOTO2(DELAY) są przeznaczone do pracy z obciążeniem w postaci
silnika prądu stałego. Układ przeciążeniowy nie zabezpiecza centrali przed uszkodzeniem w
przypadku bezpośredniego zwarcia na przewodach podłączonych do złącza MOTO1 lub
MOTO2.
DELAY
(potencjometr)
MOTO1
Wyprowadzenie na akumulator 12V zasilania awaryjnego. Sterownik
samoczynnie doładowuje akumulator. Podłączając akumulator należy
zwrócić uwagę na biegunowość.
LOCK12
Zasilanie dla elektrozamka 12V.
SWIPE_CARD Złącze sygnałowe dla czytnika kart i pętli indukcyjnej.
AUTO_CLOSE
(potencjometr)
MOTOR1
(potencjometr)
UPS
INFRATRED
COM
VCC
Ustala czas pracy na wysokich obrotach (0~33sek.).
MOTOR2
(potencjometr)
Krótkie zwarcie pomiędzy SWIPE_CARD i COM powoduje otwieranie bramy,
po czym brama zostaje automatycznie zamknięta.
Złącze sygnałowe fotokomórek.
Krótkie zwarcie pomiędzy INFRATRED i COM informuje sterownik o
napotkaniu przeszkody. Jeśli sygnał napotkania przeszkody pojawi się w
trakcie zamykania - skrzydła zostaną zatrzymane, a następnie wywołana
zostanie procedura otwierania.
Wspólna masa dla przyłącz SWIPE_CARD, INFRARED i VCC
Dodatni biegun zasilania dla fotokomórek i dodatkowych odbiorników
napięcia (napięcie ~12VDC, max. obciążenie 200mA)
ALARM_LAMP Wyprowadzenie styków zwiernych przekaźnika załączającego lampę
sygnalizacyjną. Lampa powinna być wyposażona w przerywacz.
-3-
LEARN
(przycisk)
Funkcja wykorzystywana w przypadku bram z tzw. zakładką, dla bram
bez zakładki potencjometr powinien być ustawiony na minimum.
Regulacja czasu po którym brama zostanie automatycznie zamknięta.
W przypadku potencjometru ustawionego na minimum funkcja
autozamykania jest wyłączona.
Regulacja wyłącznika przeciążeniowego dla złącza zasilającego siłownik
MOTO1. Od ustawienia potencjometru zależy z jaką siłą siłownik będzie
dociągał skrzydło do odbojnika.
Regulację należy przeprowadzić od niskich ustawień i stopniowo je
zwiększać, aż do uzyskania żądanej siły.
Regulacja wyłącznika przeciążeniowego dla złącza zasilającego siłownik
MOTO2. Od ustawienia potencjometru zależy z jaką siłą siłownik będzie
dociągał skrzydło do odbojnika.
Regulację należy przeprowadzić od niskich ustawień i stopniowo je
zwiększać, aż do uzyskania żądanej siły.
Służy do wgrywania i kasowanie pilotów z pamięci centrali:
wgrywanie nowego pilota:
nacisnąć i przytrzymać przez ok. 1sek przycisk LEARN w centrali, dioda
STNB_LED zgaśnie, w tym momencie należy nacisnąć jeden z przycisków
w pilocie zdalnego sterowania. Dioda STNB_LED błyśnie mignie 2 razy
(pilot został zapamiętany przez centralę).
kasowanie pilotów z pamięci centrali:
nacisnąć i przytrzymać przez ok. 5sek przycisk LEARN. W tym czasie dioda
STNB_LED zgaśnie i zaświeci się ponownie (wszystkie piloty zostały
usunięte z centrali).
-4-
5. Sygnalizacja stanu pracy urządzenia
STNB_LED
6. Podłączenie akcesoriów dodatkowych
Główna dioda sygnalizująca stan pracy urządzenia.
światło ciągłe: stan czuwania i normalna praca urządzenia
miganie co 1sek: aktywna funkcja autozamykania (sterownik odlicza czas
do automatycznego zamknięcia)
MOTO1_LED
MOTO2_LED
2SIDE_LED
1SIDE_LED
PH_LED
SW_LED
Dioda używana również podczas procedury programowania pilotów (opis
przycisku LEARN).
Sygnalizuje stan na złączu zasilającym siłownik MOTO1:
kolor czerwony: aktywne zamykanie bramy
kolor niebieski: aktywne otwieranie bramy
Sygnalizuje stan na złączu zasilającym siłownik MOTO2:
kolor czerwony: aktywne zamykanie bramy
kolor niebieski: aktywne otwieranie bramy
Sygnalizuje wciśnięty przycisk 1 na frontowym panelu skrzynki lub zwarte
złącza sterowania zewnętrznego (2SIDE i COM)
Sygnalizuje wciśnięty przycisk 2 na frontowym panelu skrzynki lub zwarte
złącza sterowania zewnętrznego (1SIDE i COM)
Sygnalizuje sygnał wykrycia przeszkody przez fotokomórki (zwarte złącza
INFRARED i COM)
Sygnalizuje aktywny sygnał otwierania (zwarte złącza SWIPE_CARD i COM)
-5-
-6-

Podobne dokumenty