Konkurs i wystawa ptaków egzotycznych 2015 SHP „Canaria 02

Komentarze

Transkrypt

Konkurs i wystawa ptaków egzotycznych 2015 SHP „Canaria 02
Konkurs i wystawa ptaków egzotycznych 2015
SHP „Canaria 02”
dane adresowe wystawcy
Nazwa stowarzyszenia
Nazwisko
Imię
CIH
Kod pocztowy
Miasto
Ulica
Nr domu
Zgłoszenie elektroniczne (wpisać TAK lub NIE)
Wypełniony formularz wysłać na adres [email protected]
Nr tel.
Data zgłoszenia
ZGŁOSZENIE KLATEK Z PTAKAMI - WYSTAWA
(1 lub 2 ptaki w jednej klatce)
Nr klatki nadawany
przez Organizatora
Konkursu
Ilość
ptaków
w klatce
Nr
obrączki
Dokładna nazwa ptaka z określeniem gatunku, mutacji,
koloru i intensywności upierzenia
Klatka nr:
………………….
Klatka nr:
………………….
Klatka nr:
………………….
Klatka nr:
………………….
Pola oznaczone szarym kolorem wypełnia organizator konkursu.

Podobne dokumenty