T E C H N O L O G I A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H I

Komentarze

Transkrypt

T E C H N O L O G I A R O B Ó T B U D O W L A N Y C H I
TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH I
Semestr 3, grupa ......
Rok akademicki: 2007/2008
Imię i nazwisko:
ĆWICZENIE 1: DOBÓR MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH DLA ZADANYCH WARUNKÓW REALIZACJI
DANE WYJŚCIOWE
a) wykop szerokoprzestrzenny
b) wykop jamisty
c) wykop liniowy
1. Rodzaj robót:
2. Rzut dna wykopu:
3. Głębokość wykopu:
........m
4. Zjazd do wykopu:
T/N
5. Rodzaj gruntu:
..........................................................
6. Maszyna -
rodzaj: a) koparka podsiębierna
b) koparka przędsiębierna
c) koparka chwytakowa
d) koparka zbierakowa
7. Współpraca ze środkami transportowymi:
8. Poziom organizacji robót:
Sw = ........
9. Czas realizacji robót:
T = ..........
b) Case,
d) Hyundai,
f) Komatsu,
h) Volvo.
producent: a) Bumar,
c) Caterpillar,
e) JCB,
g) Liebherr,
T/N
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE
1. Ustalić kategorię gruntu, przyjąć pochylenie skarp wykopu i współczynnik spoistości gruntu.
2. Narysować rzut i przekrój wykopu w skali 1:100 lub 1:250.
3. Obliczyć objętość wykopu (ze wzoru Simpsona).
4. Wyznaczyć potrzebną intensywność robót.
5. Określić niezbędną objętość naczynia roboczego oraz pozostałe parametry maszyny.
6. Wybrać koparkę z katalogu firmowego i przedstawić jej charakterystykę.
7. Uzasadnić wybór, przedstawić pracę koparki na rzucie i przekroju.
Data wydania tematu:
Podpis osoby prowadzącej:
Data oddania tematu:
Podpis studenta:
Ocena:

Podobne dokumenty