Białka_XXI pokaz - Arabian Horse World

Komentarze

Transkrypt

Białka_XXI pokaz - Arabian Horse World
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
Strona 1
4-5 czerwca 2011
XXI
WIOSENNY
MŁODZIEŻOWY
POKAZ KONI
CZYSTEJ KRWI
ARABSKIEJ
STADO OGIERÓW BIAŁKA Sp. z o.o.
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
Strona 2
GOSPODARZ POKAZU:
STADO OGIERÓW BIAŁKA Sp. z o.o.
22-300 Krasnystaw
tel./fax 82 577 12 00
Offi[email protected]
www.bialka.arabians.pl
WYDAWCA KATALOGU:
POLTURF Barbara Mazur
Al. Wyścigowa 4-B/84
02-681 Warszawa
tel. 22 857 76 44
www.polturf.pl
[email protected]
Zdjęcie na okładce: CELSJUSZ
fot. Stuart Vesty
SZANOWNI PAŃSTWO
Tradycyjnie od wielu lat, późną wiosną, miłośnicy i hodowcy koni
spotykają się na terenie Stada Ogierów w Białce, aby zaprezentować
swój najmłodszy dorobek hodowlany i poddać go obiektywnej
ocenie. Jest to dodatkowo znakomita okazja do wymiany
poglądów, doświadczeń oraz obserwacji kierunków hodowlanych
na podstawie wyników prezentowanych koni.
Stado Ogierów Białka istniejące od 1930 roku, powołane decyzją
Prezydenta RP w celu wspierania hodowli koni, obchodzi swoje
80 lecie nieprzerwanej działalności.
Jako jednostka Agencji Nieruchomości Rolnych, posiada zadania,
których celem jest umożliwienie wspólnych prac z hodowcami
w zakresie :
• realizacji postępu hodowlanego
• gromadzenia banku genów
• organizacji oceny i prezentacji dorobku
• promocji osiągnięć.
Organizatorzy Pokazu mają nadzieję, że pobyt w Białce dostarczy
Państwu wielu wrażeń, a wystawcom dumy ze swoich osiągnięć.
Komitet Organizacyjny
Wszelkie prawa wydawcy zastrzeżone. Przedruk lub kopiowanie materiałów
zawartych w niniejszej publikacji wymaga pisemnego zezwolenia wydawcy.
Wydawca i jego współpracownicy nie odpowiadają za treść materiałów
reklamowych zawartych w katalogu.
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
Strona 1
XXI
WIOSENNY
MŁODZIEŻOWY
POKAZ KONI
CZYSTEJ KRWI
ARABSKIEJ
Stado Ogierów Białka • 4-5 czerwca 2011
POD HONOROWYM PATRONATEM MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
– PANA MARKA SAWICKIEGO
GOSPODARZEM POKAZU JEST PREZES AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
– DR TOMASZ NAWROCKI
ORGANIZATORZY
Agencja Nieruchomości Rolnych
PROGRAM POKAZU
4 czerwca 2011 (sobota)
Polski Związek Hodowców Koni Arabskich
09:30 uroczyste rozpoczęcie pokazu
Ludowy Klub Sportowy w Białce
09:45 klasa I A – ogierki roczne
10:45 klasa I B – ogierki roczne
SĘDZIOWIE
Karin McCrea – USA/Arabia Saudyjska
Gianmarco Aragno – Włochy
Holger Ismer – Niemcy
Tom Husebye – Norwegia
11:30 klasa II A – ogierki dwuletnie
12:15 klasa II B – ogierki dwuletnie
13:00 klasa III – ogierki trzyletnie
13:30 przerwa – lunch
15:00 klasa IV A – klaczki roczne
KOMISJA DYSCYPLINARNA
16:00 klasa IV B – klaczki roczne
Agnieszka Pilecka
17:00 klasa IV C – klaczki roczne
Piotr Szpotański
Barbara Mazur
Niedziela (5 czerwca)
10:00 klasa V A – klaczki dwuletnie
STEWARD W RINGU
11:00 klasa V B – klaczki dwuletnie
Barbara Mazur
12:00 klasa VI – klaczki trzyletnie
PROWADZENIE POKAZU
Anna Stojanowska
13:00 przerwa – lunch
14:00 pokaz specjalny
14:30 wybór Czempiona Ogierów Młodszych w Białce
SEKRETARIAT
15:15 wybór Czempionki Klaczy Młodszych w Białce
Anna Stojanowska
16:00 wybór Najlepszego Konia Pokazu w Białce
Anna Kozioł
16:30 zakończenie pokazu
1
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
Strona 2
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
Strona 3
ORGANIZATORZY
składają serdeczne podziękowania firmom i instytucjom,
które przyczyniły się do przeprowadzenia XXI Wiosennego
Pokazu Koni Czystej Krwi Arabskiej w Stadzie Ogierów Białka:
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH
POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI ARABSKICH
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W LUBLINIE
URZĄD WOJEWÓDZKI W LUBLINIE
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
STAROSTWO POWIATOWE KRASNYSTAW
GMINA KRASNYSTAW
URZĄD MIASTA KRASNYSTAW
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA KRASNYSTAW
BANK SPÓŁDZIELCZY KRASNYSTAW
POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
FABRYKA CUKIERKÓW „PSZCZÓŁKA” SP. Z O. O.
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SA TORUŃ – Oddział Cukrownia Krasnystaw
ARABIAN HORSE JOURNAL
TROUW NUTRITION INTERNATIONAL – NUTRI HORSE
CHEMIROL Sp. z o.o. Partner i Doradca w Rolnictwie
POLTURF Barbara Mazur
CENTRUM OGRODNICZE W KRASNYMSTAWIE, ul. Lwowska 49
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
3
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
Strona 4
ZASADY ORGANIZACYJNE I SYSTEM SĘDZIOWANIA
1. W pokazie mogą brać udział tylko roczne, dwuletnie i trzyletnie konie arabskie
czystej krwi zarejestrowane w Polskiej Księdze Stadnej Koni Arabskich
Czystej Krwi (P.A.S.B.).
2. Konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie w następujących klasach:
I
ogiery roczne (A, B)
II ogiery dwuletnie (A, B)
III ogiery trzyletnie
IV klacze roczne (A, B, C)
V klacze dwuletnie (A, B)
VI klacze trzyletnie
3. Ocenie podlega: typ, uroda, poprawność budowy i ruchu.
4. Każdy koń będzie oceniany indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów
(którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania) w/g następującego systemu ocen (z połówkami punktów):
typ
10 pkt.
głowa i szyja
10 pkt.
kłoda
10 pkt.
nogi
10 pkt.
ruch
10 pkt.
-----------------------------------Razem :
50 pkt.
Ilości punktów przyznawane przez poszczególnych sędziów będą równocześnie
ogłaszane na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów (maksymalnie 50). W przypadku jednakowej ilości punktów o wyższym miejscu zadecyduje większa ilość
punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie również pokrywała się
u wszystkich sędziów, o przyznaniu wyższego miejsca zadecyduje większa
ocena za ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu
wyższego miejsca zadecyduje sędzia rozjemczy lub rezerwowy.
W zależności od liczby koni zgłoszonych do danej klasy, do dekoracji wychodzą konie, które zajmą miejsca od I do maksimum V (zgodnie z regułą
EAHSC: „50% -1”), tzn.:
• jeśli w klasie startuje 5-6 koni – do dekoracji wychodzą 2 konie;
• jeśli w klasie startuje 7-8 koni – do dekoracji wychodzą 3 konie;
• jeśli w klasie startuje 9-10 koni – do dekoracji wychodzą 4 konie;
• jeśli w klasie startuje 11 lub więcej koni – do dekoracji wychodzi 5 koni.
5. FINAŁY
a) Ogiery, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach I (A, B), II (A, B) i III
kwalifikują się do Czempionatu Ogierów Młodszych .
Wszystkie ogiery zostaną wprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc
w klasach. Po jednym okrążeniu placu pokazowego ustawione będą następująco: ogiery, które zajęły pierwsze miejsca w pierwszym rzędzie, ogiery z kolejnymi miejscami w kolejnych rzędach. Wyboru Czempiona Ogierów Młodszych
– Złotego Medalisty dokonuje Komisja Sędziów drogą pisemnego głosowania spośród ogierów, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Po wskazaniu
ogiera otrzymującego tytuł Czempiona – Złotego Medalisty, Komisja dokona
wyboru Wiceczempiona – Srebrnego Medalisty, Brązowego Medalisty oraz IV
i V ogiera Czempionatu (TOP FIVE) spośród pozostałych ogierów zakwalifikowanych do Czempionatu, znajdujących się na placu.
b) Klacze, które zajęły pierwsze i drugie miejsca w klasach IV (A, B, C), V (A, B)
i VI kwalifikują się do Czempionatu Klaczy Młodszych.
Wszystkie klacze zostaną wprowadzone na plac w kolejności zajętych miejsc
w klasach. Po jednym okrążeniu placu pokazowego ustawione będą następująco: klacze, które zajęły pierwsze miejsca w pierwszym rzędzie, klacze z kolejnymi miejscami w kolejnych rzędach. Wyboru Czempionki Klaczy Młodszych
– Złotej Medalistki dokonuje Komisja drogą pisemnego głosowania spośród
klaczy, które zajęły pierwsze miejsca w klasach. Z chwilą dokonania wyboru
Czempionki – Złotej Medalistki, Wiceczempionka – Srebrna Medalistka, Brązowa Medalistka, a także klacze IV i V miejsca Czempionatu (TOP FIVE)
zostaną wybrane spośród pozostałych klaczy które zakwalifikowały się do
Czempionatu.
c)
4
Wszystkie konie, które zakwalifikowały się do czempionatu muszą wziąć w nim
udział. Z wyjątkiem zaświadczenia weterynaryjnego, które usprawiedliwia
absencję, nieobecność powoduje dyskwalifikację konia wraz ze wszystkimi
dotychczasowymi wynikami w pokazie, tj. punktacją i miejscem zajętym w klasie
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
oraz skutkuje zawieszeniem konia w uczestnictwie w pokazach na rok od daty
niniejszego pokazu.
W przypadku dyskwalifikacji konia, koń sklasyfikowany za nim przesuwa się na
jego miejsce w klasie, nie jest jednakże upoważniony do udziału w czempionacie.
6. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby koni, organizator zastrzega
sobie prawo łączenia klas. Minimalna wymagana ilość zgłoszonych koni,
niezbędna do utworzenia klasy wynosi 3.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dzielenia klas w przypadku zgłoszenia
16 i więcej koni do klasy.
8. Konie które uzyskały tytuły Czempionów w pokazach typu „Title” oraz „A”
nie mogą brać udziału w powyższym pokazie do końca danego roku kalendarzowego oraz przez kolejne dwa lata.
9. Pokaz Koni Czystej Krwi Arabskiej typu C – krajowy rozgrywany jest zgodnie
z „Zasadami Przeprowadzania Pokazów” Europejskiej Komisji Pokazów Koni
Arabskich (EAHSC), stanowiącej oddzielny rozdział niniejszego katalogu.
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
Strona 5
EUROPEJSKA KOMISJA D/S POKAZÓW KONI ARABSKICH (EAHSC)
ZASADY PRZEPROWADZANIA POKAZÓW
1. Członkowie Komitetu Organizacyjnego, osoby oficjalne pokazu, sędziowie,
wystawcy i prezenterzy, jak też osoby im towarzyszące podporządkowują się
bezwarunkowo „Zasadom Przeprowadzania Pokazów” oraz przepisom weterynaryjnym, dotyczącym użycia środków dopingujących a także dotyczącym
kontroli weterynaryjnej opracowanym przez ECAHO. Wymienione osoby
zaakceptują wyrok Komisji Dyscyplinarnej (KD), Stałej Komisji Dyscyplinarnej
(SKD) i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej (OKD).
Organizatorzy pokazu nie mają prawa wprowadzać przepisów niezgodnych
z „Zasadami Przeprowadzania Pokazów” EAHSC. Osoba, która podpisała dokumenty zgłoszeniowe do pokazu, będzie postrzegana jako odpowiedzialna na
zgłoszonego konia, w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości.
Przepisy te, o ile to konieczne, będą interpretowane zgodnie z postanowieniami prawa szwajcarskiego.
2. Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszporty lub do
organizatorów powinny zostać dostarczone fotokopie dokumentów (wraz
z opisem graficznym) potwierdzających rejestrację konia w PASB. Powyższe
dokumenty muszą pozwalać na identyfikację zgłoszonego konia. Zarówno
paszporty jak i ewentualne dokumenty identyfikacyjne muszą zawierać poświadczenia wykonania obowiązujących szczepień.
3. Organizator pokazu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
konia, nie mniej jednak musi powiadomić drogą pisemną zgłaszającego konia
o przyczynie odmowy.
SĘDZIOWIE I ORGANIZATORZY POKAZU
4.
a) Organizator jest zobowiązany do wydania katalogu. Każdy koń biorący udział
w pokazie musi zostać wymieniony w katalogu z imienia, jak również muszą
być zawarte informację na temat jego pochodzenia (ojciec, matka, ojciec
matki), data urodzenia, maść, dane dotyczące hodowcy i właściciela. Jeśli
koń nie został ujęty w katalogu, jego uczestnictwo w pokazie możliwe jest
jedynie wówczas kiedy nie nastąpiło to z winy wystawcy. Decyzję w tej sprawie
podejmuje Komisja Dyscyplinarna.
Katalog powinien ponadto zawierać:
• zasady przeprowadzania pokazów,
• wskazany system sędziowania według którego oceniane będą konia podczas pokazu, zasady wyboru medalistów podczas czempionatu jak również
zasady postępowania w przypadku powstania konfliktu,
• w przypadku pokazów pozaeuropejskich – wysokość nagród pieniężnych,
jeśli takowe będą przyznawane,
• w przypadku pokazów europejskich – suma przyznanych i dystrybuowanych
nagród, rzeczowych i pieniężnych nie może przekroczyć kwoty 5.000 euro.
b) Sędziowie nie mają wglądu do katalogu przed lub podczas pokazu, który
sędziują. Podczas sędziowania nie będą ogłaszane żadne komunikaty, które
mogłyby prowadzić do identyfikacji wystawianych koni i ich właścicieli.
Zezwala się na podawanie tych informacji po ogłoszeniu wyniku sędziowania
poszczególnych koni.
c)
Organizatorom pokazów nie wolno udostępniać prasie jakichkolwiek informacji dotyczących wystawianych koni (z wyjątkiem niżej wymienionych) przed
ukazaniem się katalogów w sprzedaży. Katalogi nie mogą być wcześniej
w sprzedaży jak na jeden dzień przed rozpoczęciem pokazu. Organizatorzy
pokazu, którzy chcieliby skorzystać z prasy (wydawnictwo, magazyn lub inna
publikacja) celem wydrukowania katalogu, mogą to zrobić pod warunkiem
zawarcia z wydawcą kontraktu na piśmie, w którym zostanie zastrzeżone, że
część wydawnictwa zawierająca informacje dotyczące wystawianych koni
i ich właścicieli nie ukaże się w sprzedaży wcześniej jak na jeden dzień przed
rozpoczęciem pokazu.
8. Zasady przeprowadzania pokazów EAHSC obowiązują zarówno organizatorów jak i wystawców.
9. Zabronione są jakiekolwiek formy gratyfikacji pieniężnej przekazywane przez
organizatora Sędziom, członkom Komisji Dyscyplinarnej i Ringmasterom.
SĘDZIOWIE I WYSTAWCY
10. Sędziowie znajdujący się na liście ECAHO i zaproszeni do sędziowania
pokazu afiliowanego przez ECAHO zobowiązują się sędziować uczciwie
i honorowo, w poszanowaniu sędziowskich powinności, mając na uwadze
ECAHO.
11. a) Sędziowie nie mogą świadomie oceniać koni, wobec których istnieje lub
istniał oczywisty konflikt interesów. Żaden sędzia zaproszony na pokaz nie
może wystawiać, jeździć, powozić lub prezentować wystawianych koni.
b) Wystawcy zobowiązani są do powiadomienia na formularzu zgłoszeniowym
o zaistniałym konflikcie interesów w stosunku do któregokolwiek z zaproszonych
sędziów. Wystawcy, którzy nie zgłosili informacji o istniejącym konflikcie
interesów, zostaną obciążeni kosztami wpisowego, ale nie będą mogli wystawiać koni.
c)
Organizatorzy nie przyjmą zgłoszeń, które wykażą jakąkolwiek możliwość
wystąpienia konfliktu interesów z zaproszonym sędzią, o ile nie zostanie mianowany sędzia (lub kilku) zastępczy lub rezerwowy.
12. Konflikt interesów występuje w przypadku sędziowania konia, który:
• był kupiony lub sprzedany przez sędziego (jako właściciela lub pośrednika)
• jest w całości lub w części własnością sędziego, członka jego rodziny lub
też jego partnera w przedsiębiorstwie mającym do czynienia z hodowlą
konia arabskiego.
• był kiedykolwiek wydzierżawiony przez sędziego
• był wyhodowany przez sędziego lub jest własnością organizacji hodowlanej, w której sędzia jest zatrudniony
• był przez sędziego w sposób profesjonalny regularnie trenowany, badany
lub leczony,
• jest przedmiotem trwających negocjacji dotyczących jego zakupu lub dzierżawy lub tymczasowego posiadania, w których sędzia jest stroną,
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości ostateczna decyzja należy do Komisji
Dyscyplinarnej.
Sędzia może odmówić sędziowania konia jeżeli w jego przekonaniu występuje
w stosunku do niego konflikt interesów.
13. Wszelkie porozumiewanie się między sędziami i wystawcami może mieć
miejsce wyłącznie za pośrednictwem ringmastera.
14. Sędzia lub komisja sędziowska upoważnieni są do nieprzyznania tytułu, o ile,
według ich opinii, wystawiony koń na taki tytuł nie zasługuje.
15. –
PRZEPROWADZANIE KLAS W RĘKU
16. Wszyscy prezenterzy pokazujący konie w pokazach typu A i Title muszą posiadać aktualne licencje.
17. Prowadzący konie powinni być schludnie ubrani. Mogą używać ubioru według
zwyczaju obowiązującego w ich kraju pochodzenia.
18. Prezenterom nie wolno nosić na sobie ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia, które zawierałyby informacje o koniu, jak też wskazywałyby na pochodzenie prezentowanego konia.
19. Konie nieposłuszne mogą być decyzją sędziego (sędziów) wycofane, za pośrednictwem ringmastera.
20. –
5. Organizator zwróci powołanym Sędziom, członkom Komisji Dyscyplinarnej,
Ringmasterom i innym osobom oficjalnym uzasadnione koszty podróży i pobytu.
21. Sędziowie, za pośrednictwem ringmastera, celem inspekcji, mogą nakazać
prowadzącemu otworzyć pysk lub podnieść nogę konia.
6. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia właściwej rotacji sędziów
w klasach.
22. Sędziowie oceniać będą konie w pozycji stojącej, w stępie i kłusie. Prezenterzy
którzy nie podporządkują się instrukcjom ringramstera w tym zakresie mogą
zostać ukarani żółtą/czerwoną kartką przez ringmastera. Sędziowie lub sędzia
(w przypadku sędziowania jednoosobowego) mogą zwrócić się do ringmastera
z prośbą o ukaranie prezentera żółtą lub czerwoną kartką.
7. Członek Komitetu Organizacyjnego Pokazu nie może sędziować. Mianowany
sędzia nie może wystawiać, pokazywać w zaprzęgu, pod siodłem jak też
w ręku zgłoszonego konia. Sędzia nie może pełnić roli stewarda, delegata
technicznego, spikera, komentatora ani występować w żadnym oficjalnym
charakterze podczas pokazu, który sędziuje.
23. a) Konie biorące udział w klasie muszą znaleźć się w ringu przygotowawczym
nie później niż na 10 minut przed rozpoczęciem klasy.
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
5
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
Strona 6
b) Konie, które się spóźnią (nie wezmą udziału we wstępnym obejściu ringu)
będą wykluczone z pokazu.
24. Ogiery w wieku trzech lat i starsze muszą być pokazywane w bezpiecznych
i wygodnych tranzelkach wędzidłowych. Również wszystkie ogłowia bez
wędzideł winny być bezpieczne i wygodne dla konia.
25. a) Wyrwanie się konia na ringu przygotowawczym może spowodować nałożenie kary na mocy decyzji Komisji Dyscyplinarnej (nie wyższej jednak niż 100
euro).
b) Każdy koń, który wyrwał się prowadzącemu w ringu, będzie oceniany
niezwłocznie po jego złapaniu. Wyrwanie się konia w ringu może spowodować nałożenie kary pieniężnej na mocy decyzji Komisji Dyscyplinarnej (nie
wyższej jednak niż 100 euro). Koń, który wyrwie się po raz drugi, będzie
zdyskwalifikowany.
26. –
ZDROWIE
27. Konie, które okażą się być kulawe, będą oceniane lub wycofane w zależności
od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna
wykazywała będzie na ból.
38. Czerwone kartki mogą zostać przyznane jeśli prezenter podczas tego samego
pokazu w dalszym ciągu dopuszcza się łamania przepisów i dostanie drugą
żółtą kartkę. W takim przypadku zostanie on zawieszony w możliwości prezentowana jakichkolwiek koni do końca trwania pokazu. Jeśli ma miejsce wyjątkowo niewłaściwe zachowanie czy wybuch agresji, członkowie KD mają prawo
do wręczenia czerwonej kartki bez uprzedniego ostrzeżenia słownego. Wystawiany koń może wówczas zakończyć prezentacją i brać udział w rozgrywce ale
już w rękach innego prezentera.
39. Niewłaściwe zachowanie prezentera w stosunku do zaleceń członków Komisji
Dyscyplinarnej, sędziów i ringmastera będzie karane niezwłocznie poprzez
przyznawanie żółtych lub czerwonych kartek.
PRZEPISY WETERYNARYJNE
40. Konie wykazujące wyraźne kliniczne objawy choroby, mogą być na mocy decyzji
lekarza weterynarii, będącego członkiem Komisji Dyscyplinarnej, wycofane
z pokazu. Jeśli lekarz weterynarii, będący członkiem Komisji Dyscyplinarnej, na
podstawie wyraźnych klinicznych objawów stwierdzi u konia chorobę zakaźną,
koń musi być bezzwłocznie wstawiony na kwarantannę i nie może brać udziału
w dalszej części pokazu.
CHARAKTERYZACJA
41. Obowiązujące na pokazie szczepienia muszą być wykonywane w odstępach
12 miesięcznych (bądź krótszych) jeśli przepisy krajowe stanowią inaczej.
W przypadku obowiązującego krótszego odstępu między szczepieniami warunek ten musi być wyraźnie wskazany na formularzu zgłoszeniowym.
29. Niedozwolona jest jakakolwiek zmiana podstawowego umaszczenia skóry,
sierści czy kopyt. Zasada ta obejmuje farby i lakiery do kopyt, farby do sierści,
nabłyszczacze i inne zabiegi kosmetyczne, jak przeszczepianie skóry. Dozwolone jest używanie bezbarwnej oliwki i wazeliny do kopyt, jak również
białego talku do nóg o białych odmianach.
42. Wszystkie zabiegi weterynaryjne które zostały wykonane na terenie pokazu
muszą być zgodne z przepisami ECAHO regulującymi powyższe kwestie. Wystawca jest zobowiązany do poproszenia lekarza weterynarii, dokonującego
jakichkolwiek czynności na wystawianym koniu, o wypełnienia specjalnego
„formularza zabiegowego” i dostarczenia go do Komisji Dyscyplinarnej.
30. Sztuczne metody rozszerzania oczu, zmienianie naturalnego ruchu konia,
dotlenianie krwi, używanie ciężarków i podków o zwiększonej ponad normę
wadze, stosowanie jakichkolwiek sposobów i środków elektrycznych czy
chemicznych przed pokazem i podczas pokazu jest zabronione. Poparzenia,
blizny lub inne ślady na koniu w miejscach wskazujących użycie zabronionych
metod będą uważane przez KD jako pełny i wystarczający dowód do wykluczenia konia z pokazu.
43.
28.
31. a) w klasach w ręku zezwala się na częściowe lub całkowite strzyżenie koni.
Zabronione jest strzyżenie rzęs, włosów czuciowych na nosie, wokół nozdrzy
i pod oczami, jak też wygalanie wnętrza małżowin usznych. Konie które nie
będą przygotowane zgodnie z obowiązującymi zasadami nie będą mogły
brać udziału w pokazie.
b) Zabrania się posiadania na terenie stajni jakiegokolwiek sprzętu do zmiany
naturalnego wyglądu konia, w tym kołnierzy do wypacania szyi, obroży, futerałów na ogony, ochraniaczy, pęt i ciężarków.
Wystawcy używający taki sprzęt na terenie pokazu będą zawieszeni przez
Komisję Dyscyplinarną.
32. –
OKRUCIEŃSTWO
33. Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich,
używanie pomocy z szokiem elektrycznym lub zadawanie bólu jakimkolwiek
sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie.
34. Nie zastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować ukaraniem
żółtą lub czerwoną kartką.
DYSTRYBUCJA KAR – ŻÓŁTE/CZERWONE KARTKI
35. Upomnienie słowne – Członkowie Komisji Dyscyplinarnych, ringmasterzy
i osoby oficjalne są uprawnieni do upomnień słownych. Nie są one ujmowane w raportach KD. W przypadku zignorowania powyższych zostaną podjęte dalsze kroki (skierowane przeciwko prezenterowi).
36. Żółte i czerwone kartki mogą być przyznawane przez Członków KD na ringu
przygotowawczym i na ringu głównym. Jest to widoczny i publiczny sposób
karania za naruszenie obowiązujących przepisów i jest skierowany wyłącznie
do prezentera. Data oraz rodzaj przewinienia zostaną odnotowane przez
Członków KD w licencji prezentera, raporcie Komisji Dyscyplinarnej a także
zostaną podane do publicznej wiadomości podczas pokazu jak również na
stronie internetowej ECAHO.
37. Żółte kartki mogą być przyznawane jako konsekwencja braku reakcji na upomnienie słowne lub mogą być wręczone natychmiast, bez uprzedniego
słownego upomnienia.
6
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
a) Użytkowanie jakichkolwiek substancji nie będących naturalnymi składnikami
(włączając w to środki drażniące podawane naskórnie lub na błony śluzowe
a także środki rozszerzające źrenice), niezależnie czy są podawane świadomie
czy nieświadomie, jeżeli mogą wpłynąć na prezentację, temperament czy
zdrowie wystawianego koni, jest zabronione.
b) Komisja Dyscyplinarna może zarządać wykonania testów chemicznych
każdego wystawianego konia,
c)
Sędziowie mogą zwrócić się z prośbą do Komisji Dyscyplinarnej o sprawdzenie
każdego wystawianego konia.
SKARGI
44. Organizatorzy pokazu, zaproszeni sędziowie, ringmasterzy, właściciele lub
prezenterzy koni zgłoszonych do pokazu są uprawnieni do wniesienia skargi
w przypadku stwierdzenia uchybień obowiązujących przepisów. Powyższa
skarga powinna być zgłoszona na piśmie przed zakończeniem pokazu.
Równocześnie ze skargą powinna zostać uiszczona opłata w wysokości 200
euro lub ekwiwalentu w lokalnej walucie, która w formie depozytu zostanie
złożona na ręce Komisji Dyscyplinarnej. Powyższy depozyt zostanie zatrzymany jeśli skarga zostanie rozpatrzona przez Komisję Dyscyplinarną jako
bezzasadna. Wpłacona kwota przechodzi wówczas na rzecz ECAHO.
45. Wszelkie skargi dotyczące sędziów lub innych osób oficjalnych muszą zostać
zgłoszone na piśmie i być podpisane przez dwie niezależne osoby w ciągu
trzech dni trwania pokazu, zgodnie z przepisami dotyczącymi działania
Komisji Dyscyplinarnych, artykuł 19. Równocześnie ze skargą powinna zostać
uiszczona opłata w wysokości 300 euro lub ekwiwalentu w walucie lokalnej.
Stosowana procedura jest zgodna przepisami dotyczącymi działania Komisji
Dyscyplinarnych.
Obowiązuje od 1 maja 2011 r.
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
KLASA IA
L.p. NAZWA / maść / data ur.
1/1. SIMON BEY
gniady 18.06.2010
2/2. ELENOR
gniady 05.05.2010
3/3. APOLLIN
gniady 01.05.2010
4/4. PSYCHE ATON
siwy 22.04.2010
5/5. CYGAN
gniady 21.04.2010
6/6. EL FADO
siwy 10.04.2010
7/7. ECHO ANGUS
siwy 28.03.2010
8/8. EQUATOR
gniady 25.03.2010
9/9. OKTAW
siwy 22.03.2010
10/10. PERNAL
siwy 10.03.2010
11/11. PERMON
kaszt. 07.03.2010
Strona 7
OGIERKI ROCZNE
POCHODZENIE
HODOWCA / WŁAŚCICIEL
Psytadel (US)
– Sarahbi Bay JC (BE)
/Kubinec (SU)
Wojciech Parczewski
Ganges
– Eula/Arbil
SK Janów Podlaski
Ganges – Anarchia
/Gazal Al Shaqab (QA)
SK Janów Podlaski
Ekstern
– Pallas-Atena/Ecaho
Krzysztof Poszepczyński
SK Chrcynno-Pałac
Ganges
– Cirka/Borek
SO Białka
WH Justice (US)
– Enya/Ekstern
ZPH Strusinianka
Ajman Moniscione (IT)
– Echo Kaliope/Piaff
Krzysztof Poszepczyński
SK Chrcynno-Pałac
QR Marc (US)
– Ekliptyka/Ekstern
SK Michałów
typ
głowa
szyja
kłoda
nogi
ruch
razem
Ararat
SK Janów Podlaski
– Oktavia/Om El Extreem (DE)
Esparto
– Perfirka/Gazal Al Shaqab
(QA)
SO Białka
Esparto
– Permila/Ararat
SO Białka
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
7
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
KLASA IB
Strona 8
OGIERKI ROCZNE
L.p. NAZWA / maść / data ur.
POCHODZENIE
HODOWCA / WŁAŚCICIEL
1/12. POMIAN
Gazal Al Shaqab (QA)
– Pilar/Fawor
SK Janów Podlaski
siwy 02.03.2010
2/13. POMERON
siwy 16.02.2010
3/14. GATITO
siwy 13.02.2010
4/15. ERMELO
siwy 05.02.2010
5/16. ELAR
gniady 04.02.2010
6/17. PERON
gniady 03.02.2010
7/18. ESERT
siwy 02.02.2010
8/19. WISMAR
gniady 31.01.2010
9/20. ELLENZO
gniady 21.01.2010
10/21. PUSEKOS
gniady 18.01.2010
8
Polon
– Pomerania/Gazal Al Shaqab SK Janów Podlaski
(QA)
Ekstern
– Galaktyka/Grafik
Sowiniec Sp. z o.o.
Druga – Świtalski
& Synowie
Poganin
– Emiriona/Grafik
SK Michałów
Eden C (US)
SK Michałów
– Elara/Gazal Al Shaqab (QA)
Esparto
– Perolia/Gazal Al Shaqab
(QA)
SO Białka
Esparto
– Euskoma/Ararat
SO Białka
QR Marc (US)
– Wisełka/Ganges
SK Michałów
Enzo (US)
– El Medina/Gazal Al Shaqab
(QA)
SK Michałów
Ekstern
– Pasywa/Wachlarz
Lech Błaszczyk
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
typ
głowa
szyja
kłoda
nogi
ruch
razem
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
KLASA IIA
Strona 9
OGIERKI DWULETNIE
L.p. NAZWA / maść / data ur.
POCHODZENIE
HODOWCA / WŁAŚCICIEL
1/22. NEGRO
Celsjusz
– Nirwana/Turban
Witold Jakubczyk
Etnodrons Psyche
– Kora/Wagram
Windoor
Paweł Redestowicz
QR Marc (US)
– Pętla/Visbaden (SU)
SK Janów Podlaski
gniady 01.06.2009
2/23. KIRK
c.gniady 04.05.2009
3/24. POGROM
gniady 30.04.2009
4/25. EMPIRE
siwy 25.04.2009
5/26. AMERIGO
kaszt. 08.04.2009
6/27. CALIDRIS
siwy 30.03.2009
7/28. GOOD BOY
siwy 24.03.2009
8/29. PSYCHE AMON
siwy 22.03.2009
9/30. AMANITO
siwy 22.03.2009
typ
Enzo (US)
– Emira/Laheeb (IL)
SK Michałów
Eden C (US)
– Altea/Eukaliptus
SK Janów Podlaski
Ekstern
– Cetra/Eldon
SK Kurozwęki
Jean Martin Popiel
Pegasus
– Gwarka/Monogramm (US)
Agnieszka Wójtowicz
Ekstern
– Pallas-Atena/Ecaho
Krzysztof Poszepczyński
SK Chrcynno-Pałac
Eden C (US)
– Altamira/Ekstern
SK Janów Podlaski
głowa
szyja
kłoda
nogi
ruch
razem
Eukaliptus, fot: Rik Van Lent, Jr
Polski Zwiàzek
Hodowców Koni
Arabskich
DORADZTWO
KONSULTACJA
DOKUMENTACJA HODOWLANA
OCENA
ORGANIZACJA POKAZÓW, SEMINARIÓW I SZKOLE¡
SK Janów Podlaski, 21-505 Janów Podlaski
tel. (083) 341 33 60, Sekr. (022) 531 15 51
fax (022) 635 65 71
H O D O W L A
•
W E T E R Y NA R I A
•
P O K A Z Y
•
W Y Â C I G I
•
S P O R T
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
KLASA IIB
Strona 10
OGIERKI DWULETNIE
L.p. NAZWA / maść / data ur.
POCHODZENIE
HODOWCA / WŁAŚCICIEL
1/31. BELLO
Ganges
– Bellanda/Pilot
SK Janów Podlaski
Matacz
– Aragonia/Eldon
Witold Jakubczyk
Marajj (US)
– Mina/Monogramm (US)
Małgorzata i Józef
Pietrzak
Piaff
– Perita/Ekstern
SO Białka
Psytadel (US)
– Wizga/Ekstern
Leszek Jarmuż
SK Kębliny
Enzo (US)
– El Medina/Gazal Al
Shaqab (QA)
SK Michałów
Etnodrons Psyche
– Flotylka/Emigrant
Windoor
Paweł Redestowicz
El Nabila B (HU)
– Alantina/Emigrant
SK Janów Podlaski
FS Bengali (DE)
– Missouri/Wachlarz
FHP Giewont Sp. z o.o.
gniady 21.03.2009
2/32. ARGIL
siwy 22.02.2009
3/33. MIRAJJ
gniady 16.02.2009
4/34. PERIAN
siwy 09.02.2009
5/35. WISTON
gniady 08.02.2009
6/36. EL BEDAVY
gniady 03.02.2009
7/37. FOGGY
siwy 26.01.2009
8/38. ALMANZOR
siwy 26.01.2009
9/39. MARAN
gniady 25.01.2009
10
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
typ
głowa
szyja
kłoda
nogi
ruch
razem
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
KLASA III
L.p. NAZWA / maść / data ur.
1/40. BLACK KAMIR
kary 16.06.2008
2/41. FILUS SHAH
gniady 24.05.2008
3/42. PRESTISH
kary 23.05.2008
4/43. EPIFAN
siwy 18.04.2008
5/44. GERARD
siwy 28.02.2008
6/45. ZACHARY
gniady 17.02.2008
Strona 11
OGIERKI TRZYLETNIE
POCHODZENIE
HODOWCA / WŁAŚCICIEL
BS Black Fable (DE)
– BS Black Hakima (DE)/Al
Hakim (DE)
Alicja i Wiktor Napióra
Silvatica Black Arabians
Psytadel (US)
– Forsycja/Fawor
Alicja i Wiktor Napióra
Jaolanta Ziaja-Kardyka
i Karol Molęda
El-Vis
– Patrycja/Czyżyk
Jan Łój
Psytadel (US)
– Epimeria/Pesal
Piotr Hełka
Pegasus
– Gwarka/Monogramm (US)
Agnieszka Wojtowicz
Psytadel (US )
– Zeksterna/Ekstern
Stanisław Sławiński
Joanna Nowicka
– Złota Arabians
typ
głowa
szyja
kłoda
nogi
ruch
razem
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:09
Strona 12
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
KLASA IVA
Strona 13
KLACZKI ROCZNE
L.p. NAZWA / maść / data ur.
POCHODZENIE
HODOWCA / WŁAŚCICIEL
1/46. GIZELDA
Ekstern
– Ginerva/Werbum
Stanisław Sławiński
gniada 26.05.2010
2/47. PELLENA
Ganges
– Pelota/Pilot
SK Janów Podlaski
Pegasus
– Esmirna/Werbum
SK Michałów
Eryks
– Diaspora/Ganges
SK Michałów
Ganges
– Eutona/Etogram
SK Janów Podlaski
Psytadel (US)
– Gaja Selene/Emigrant
SK Chrcynno-Pałac
Krzysztof Poszepczyński
Eryks
– Wizura/Sylwan
Bogusław Dąbrowski
QR Marc (US)
– Chimera/Emigrant
SK Michałów
siwa 07.04.2010
Eryks
– Faleza/Eukaliptus
Grzegorz Dudek
SK Kamionna
10/55. ECHO
BEY ASILA
Psytadel (US)
– Egzyna/Eldon
Janusz Ryżkowski
gniada 16.05.2010
3/48. ESMORA
siwa 05.05.2010
4/49. DIARA
gniada 01.05.2010
5/50. EUNERA
gniada 20.04.2010
6/51. GAJA HERA
siwa 18.04.2010
7/52. WAJGELA
gniada 12.04.2010
8/53. CHERONEA
gniada 08.04.2010
9/54. FALEZJA
siwa 04.04.2010
11/56. ECHO AURORA Eternity Ibn Navarrone-D (BE)
siwa 30.03.2010
12/57. AMMONA
siwa 27.03.2010
– Echo Afrodyta/Piaff
SK Chrcynno-Pałac
Krzysztof Poszepczyński
Ekstern
– Asamoa/ Gazal Al Shaqab
(QA)
Sowiniec Sp. z o.o.
Druga – Świtalski
& Synowie
typ
głowa
szyja
kłoda
nogi
ruch
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
razem
13
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
KLASA IVB
Strona 14
KLACZKI ROCZNE
L.p. NAZWA / maść / data ur.
POCHODZENIE
1/58. EMANDILLA
Om El Shahmaan (US)
SK Michałów
– Espadrilla/Monogramm (US)
gniada 26.03.2010
2/59. ARNIKA
siwa 14.03.2010
3/60. DAMA PIK
gniada 11.03.2010
4/61. GATAKA
c.gniada 10.03.2010
5/62. EGEMA
siwa 06.03.2010
6/63. EVOLETT
siwa 05.03.2010
7/64. PASKALA
siwa 28.02.2010
8/65. MODRA
kaszt. 26.02.2010
9/66. FIGURA
c.gniada 22.02.2010
10/67. CENTURIA
siwa 21.02.2010
11/68. ESPALA
siwa 16.02.2010
14
HODOWCA / WŁAŚCICIEL
Pegasus
– Adelina/Grafik
SK Michałów
Enzo (US)
– Dama Kier/Gazal Al
Shaqab (QA)
SK Michałów
Ekstern
– Gwarka/Monogramm (US)
Agnieszka Wójtowicz
Esparto
– Egira/Emigrant
SO Białka
Ajman Moniscione (IT)
– Erica/Poganin
Katarzyna Dolińska
Zalia Arabians
Ganges
– Pasarela/Etogram
SK Janów Podlaski
Drabant
– Morena/Wojsław
Krzysztof Rusiniak
Eryks
– Fionka/Etogram
Gezgorz Dudek
SK Kamionna
Esparto
– Cyrolka/Pesal
SO Białka
Ekstern
– Escanaba/Eldon
SK Michałów
Jan Dobrzyński
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
typ
głowa
szyja
kłoda
nogi
ruch
razem
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
KLASA IVC
Strona 15
KLACZKI ROCZNE
L.p. NAZWA / maść / data ur.
POCHODZENIE
HODOWCA / WŁAŚCICIEL
1/69. EL MEDIARA
Eryks
– El Emeera/Ekstern
SK Michałów
Eryks
– Damascenka/Sinus (US)
PPUH Ewex Arabians
Dariusz Konstanty
Om El Shahmaan (US)
– Alantina/Emigrant
SK Janów Podlaski
kaszt. 04.02.2010
Esparto
– Pelgrima/Emigrant
SO Białka
5/73. MARKIZA
of MARWAN
Marwan Al Shaqab (QA)
– Mina/Monogramm (US)
Małgorzata i Józef
Pietrzak
Ganges
– Belgica/Gazal Al Shaqab
(QA)
SK Janów Podlaski
Ganges
– Bordiura/Gazal Al Shaqab
(QA)
SK Janów Podlaski
Esparto
– Cyfra/Pesal
Marzena Gołębiowska
GR Surchów
QR Marc (US)
– Wieża Marzeń/Ekstern
SK Michałów
Eryks
– Eukomia/Emigrant
Wiesława Puszczewicz
FS Bengali (DE)
– Pilina/Eternit
Tomasz Tarczyński
siwa 14.02.2010
2/70. DAFNE
siwa 10.02.2010
3/71. ARMANDA
kaszt. 06.02.2010
4/72. PELMIRA
gniada 03.02.2010
6/74. BERNADETTA
gniada 28.01.2010
7/75. BERTINA
gniada 26.01.2010
8/76. CYRKA
siwa 19.01.2010
9/77. WIEŻA MOCY
gniada 18.01.2010
10/78. EURYKSJA
siwa 17.01.2010
11/79. PIRELKA
siwa 14.01.2010
typ
głowa
szyja
kłoda
nogi
ruch
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
razem
15
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
KLASA VA
Strona 16
KLACZKI DWULETNIE
L.p. NAZWA / maść / data ur.
POCHODZENIE
HODOWCA / WŁAŚCICIEL
1/80. PALATINA
QR Marc (US)
– Palmeta/Ecaho
SK Janów Podlaski
Eden C (US)
– Preria/Ararat
SK Janów Podlaski
Eden C (US)
– Pepina/Pilot
SK Janów Podlaski
Enzo (US)
– Windawa/Gazal Al Shaqab
(QA)
SK Michałów
Ekstern
– Pasyma/Piaff
Lech Błaszczy
El Nabila B (HU)
– Esmirna/Werbum
SK Michałów
Poganin
– Hedone/Werbum
Alicja i Wiktor Najmowicz
Alicja Najmowicz
kaszt. 20.05.2009
2/81. PRIMERA
gniada 19.05.2009
3/82. PIETRA
gniada 06.05.2009
4/83. WITONIA
gniada 01.05.2009
5/84. PAEMA
siwa 30.04.2009
6/85. ELIHARA
siwa 29.04.2009
7/86. HAYA
kaszt. 16.04.2009
8/87. ZIGI ZANA
siwa 28.03.2009
QR Marc (US)
SK Michałów
– Zagrobla/Monogramm (US)
9/88. EKSPLOZJA
PSYCHE
Etnodrons Psyche
– Elastyna/Borek
Kamil Bartosiak
QR Marc (US)
– Efuzja/Emigrant
SK Janów Podlaski
QR Marc (US)
– Wilga/Ekstern
SK Michałów
c.gniada 25.03.2009
10/89. EFERADA
gniada 11.03.2009
11/90. WARANGA
siwa 05.03.2009
16
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
typ
głowa
szyja
kłoda
nogi
ruch
razem
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
KLASA VB
Strona 17
KLACZKI DWULETNIE
L.p. NAZWA / maść / data ur.
POCHODZENIE
HODOWCA / WŁAŚCICIEL
1/91. CERVINIA
Enzo (US)
– Cerelia/Emigrant
SK Janów Podlaski
Eden C
– Belgica/Gazal Al Shaqab
(QA)
SK Janów Podlaski
Etnodrons Psyche
– Zacharia/Eurol
Andrzej Piwowarski
Ekstern
– Estrala/Werbum
Jean Martin Popiel
SK Kurozwęki
QR Marc (US)
– Primawera/Emigrant
SK Michałów
Perseusz
– Eukomia/Emigrant
Wiesława i Walenty
Puszczewicz
Wiesława Puszczewicz
QR Marc (US)
– Wieża Marzeń/Ekstern
SK Michałów
Etnodrons Psyche
– Spała/Ekstern
Bogusław Dąbrowski
siwa 24.02.2009
2/92. BERENIKA
gniada 24.02.2009
3/93. ZNACZNA
gniada 20.02.2009
4/94. ESPINA
siwa 19.02.2009
5/95. PIACENZA
siwa 28.01.2009
6/96. EUPRESJA
siwa 28.01.2009
7/97. WIEŻA MARC’A
c.gniada 22.01.2009
8/98. SALWINIA
kara 20.01.2009
Ekstern
9/99. LADY SERENADA – Lady Aphrodite (BE)/
siwa 18.01.2009
10/100. CAMILIA
siwa 08.01.2009
Padrons Psyche (US)
Piaff
– Calineczka/Metropolis NA
(US)
typ
głowa
szyja
kłoda
nogi
ruch
razem
Małgorzata i Józef
Pietrzak
SO Białka
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
17
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
KLASA VI
Strona 18
KLACZKI TRZYLETNIE
L.p. NAZWA / maść / data ur.
POCHODZENIE
HODOWCA / WŁAŚCICIEL
1/101. EL PIATZOLLA
WH Justice (US)
– Enya/Ekstern
ZPH Strusinianka
Sp. z o.o.
siwa 16.05.2008
2/102. PSYCHE KYBELE Khidar (BE)
Krzysztof Poszepczyński
SK Chrcynno-Pałac
siwa 16.03.2008
– Pomona/Ekstern
3/103. EUSTARIA
Pegasus
– Eusara/Pamir
Wojciech Martyniuk
Gaspar
– Filistia/Gazal Al Shaqab
(QA)
SK Michałów
Ekstern
– Celina/Metropolis NA (US)
SO Białka
Ekstern
– Pustynna Róża/Emigrant
SK Michałów
Ekstern
– Fabryszka/Gazal Al Shaqab
(QA)
SO Białka
Jan Dobrzyński
Ekstern
– Calineczka/Metropolis NA
(US)
SO Białka
Marek Kondrasiuk
kaszt. 12.03.2008
4/104. FLAMINIA
gniada 02.03.2008
5/105. CELLA
siwa 14.02.2008
6/106. PUSTYNNA
MALWA
siwa 13.02.2008
7/107. FRYMUSZKA
siwa 10.02.2008
8/108. CALATEA
gniada 05.02.2008
18
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
typ
głowa
szyja
kłoda
nogi
ruch
razem
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
Strona 19
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
Strona 20
A R A B I A N
H O R S E S
Subscribe NOW
special PRICE POLAND
subscriptION
ADVERTISING PAGES
BROCHURE
NEWS LETTER
One year of news,
emotions,
opportunities
dedicated to
the Arabian horse
ALL POLISH ARABIAN HORSE LOVERS
INTERSTED IN OUR OFFER
CAN TALK WITH OUR COLLABORATOR
MATEUSZ JAWorSKI
AT THE SHOW OR CALL HIM
+48 663602195
5 /2011 January
€ 8,00 Spedizione
A R A B I A N
H O R S E S
P A S S I O N
in A.P.
w
abian
ww.ar
horse
journa
l.com
l
rna
orse Jou
abianh
Ara
A
P A S S I O N
SI
NOSTRO
ILI SUL
SITE
SPONIB
SONO DI
OUR WEB
GLI SHOW E AVAILABLE ON
DE
I
AT
S AR
RISULT
RESULT
TUTTI I
OWS R
THE SH
TO
VISIT OUR WEB SITE
THE FOURTH and FIFTH NUMBER are ONLINE
AND MANY OTHER NEWS ON
THE WORLD OF THE ARABIAN HORSE
W W W . A R A B I A N H O R S E J O U R N A L . C O M
MIKA Editrice S.R.L.
Corso Garibaldi, 7 - 20030 Seveso (MB) - Italy - tel. +39 (0) 362 541804
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
[email protected]
e-mail:
Francesca Messina +39 348 3350708
Białka_XXI pokaz
XXI
25-05-11
22:10
Strona 21
WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI
CZEMPIONAT OGIERÓW MŁODSZYCH
CZEMPION OGIERÓW MŁODSZYCH / ZŁOTY MEDAL
WICECZEMPION OGIERÓW MŁODSZYCH / SREBRNY MEDAL
II WICECZEMPION OGIERÓW MŁODSZYCH / BRĄZOWY MEDAL
IV LOKATA
V LOKATA
CZEMPIONAT KLACZY MŁODSZYCH
CZEMPIONKA KLACZY MŁODSZYCH / ZŁOTY MEDAL
WICECZEMPIONKA KLACZY MŁODSZYCH / SREBRNY MEDAL
II WICECZEMPIONKA KLACZY MŁODSZYCH / BRĄZOWY MEDAL
IV LOKATA
V LOKATA
NAJLEPSZY KOŃ POKAZU
XXI WIOSENNY MŁODZIEŻOWY POKAZ KONI CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ
21
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
Strona 22
DNI KONIA
ARABSKIEGO
POLSKA
2011
Janów Podlaski / 5-7 sierpnia
fot. VESTY
XXXIII NARODOWY POKAZ KONI ARABSKICH
Janów Podlaski / 5-7 sierpnia 2011
XLII AUKCJA PRIDE OF POLAND
Janów Podlaski / 7 sierpnia 2011
DNI OTWARTE W STADNINACH KONI:
JANÓW PODLASKI, MICHAŁÓW, BIAŁKA
8-9 sierpnia 2011
Organizator: POLTURF
Al. Wyścigowa 4-B/84, 02-681 Warszawa
tel. (22) 857 76 44, fax (22) 857 76 47, [email protected]
www.prideofpoland.pl
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
Strona 23
Jesienna Aukcja Koni Arabskich
Autumn Arabian Horse Sale
2011
Janów Podlaski
10-11 wrzeÊnia / 10-11th of September
Konie hodowlane i u˝ytkowe:
klacze, êrebi´ta, ogiery, wałachy
Breeding and saddle horses,
racing and sport prospects:
mares, foals, stallions, geldings
Organizator / Organizer:
Polturf – Barbara Mazur
tel. (48 22) 857 76 44, [email protected]
Katalogi / Catalogues: www.janow.arabians.pl
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
Strona 24
WROCŁAWSKI WEEKEND
KONI ARABSKICH CZYSTEJ KRWI
WROCŁAWSKI TOR WYŚCIGÓW KONNYCH PARTYNICE
25-26/06/2011
POKAZ KONI ARABSKICH (KRAJOWY C) / ARABSKI DZIEŃ WYŚCIGOWY
PROGRAM:
25/06/2011 (sobota)
11.00-17.00 – Pokaz Koni Arabskich
(klasy ogierów młodszych,
klaczy młodszych i klaczy starszych)
26/06/2011 (niedziela)
10.00-14.00 – Pokaz Koni Arabskich
(klasy ogierów starszych, czempionaty)
14.00-17.00 – Arabski Dzień Wyścigowy
ORGANIZATORZY:
WTWK Partynice (wyścigi)
ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław
tel. 71 339 83 64, [email protected]
www.wtwk-partynice.pl
Polturf Barbara Mazur (pokaz)
Al.Wyścigowa 4-B/84, 02-681 Warszawa
tel. 22 857 76 44, [email protected]
www.polturf.pl
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
Strona 25
Białka_XXI pokaz
25-05-11
22:10
Strona 26
STADO OGIERÓW BIAŁKA Sp. z o.o.
22-300 Krasnystaw
tel./fax 82 577 12 00
Offi[email protected]
www.bialka.arabians.pl

Podobne dokumenty