Na sprzedaż : Witryny chłodniczej , obieraczki do ziemniaków , łóżek

Komentarze

Transkrypt

Na sprzedaż : Witryny chłodniczej , obieraczki do ziemniaków , łóżek
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Na sprzedaż : Witryny chłodniczej , obieraczki do ziemniaków , łóżek
rehabilitacyjnych, wanny do masażu
II postępowanie przetargowe
1. Nazwa i siedziba sprzedającego
Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
"Sasanka" w Świnoujściu
72-600 Świnoujście
ul. Marii Konopnickiej 17
tel. 91 382 58 22 fax 91 321 06 51
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Przetarg odbędzie się w siedzibie
w dn.05.02.2014 r. o godz. 10.00
sprzedającego
(sala
konferencyjna)
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć urządzenia :
Urządzenia będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie sprzedającego
przy ul. Konopnickiej 17 w dniach 29.01.2014 r. do 05.02.2014 r. w godz. od 10.00
do godz. 14.00 (od poniedziałku do piątku)
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 91 382 58 25,
91 382 58 22,512 029 607
4. Rodzaj, typ i ilość zbywanych aktywów:
1 Obieraczka do ziemniaków Typ OZO -1.1 rok produkcji 2007
2 Łóżka rehabiltacyjne Typ LR-01.1 rok produkcji 2004
3 Wanna do masażu model 0.20-85/LK
5. Wysokość ceny wywoławczej i wadium, miejsce wpłacenia wadium:
1 Obieraczka do ziemniaków 675 zł netto
2 Łóżka rehabiltacyjne
150 zł netto
3 Wanna do masażu
4.425 zł netto
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w sekretariacie
Centrum pok. Nr 22 do dnia 05.02.2014 r. do godz. 9.00
6. Sprzedający zastrzega, że wadium przepada na rzecz zbywcy jeżeli żaden z
uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równei co najmniej cenie
wywoławczej

Podobne dokumenty