Wykaz inicjatyw zgłoszonych do Konkursu

Komentarze

Transkrypt

Wykaz inicjatyw zgłoszonych do Konkursu
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/699/ Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2010r.
Wykaz inicjatyw zgłoszonych do Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje
pozarządowe pod nazwą "RODZYNKI Z POZARZĄDÓWKI" edycja 2010
Numer
L.p. wniosk
u
Nazwa Organizacji
Nazwa inicjatywy
Adres
Zachowanie dziedzictwa kulturowego pieśni, tradycji i
obrzędów Ziemi Kujawskiej, promowanie Powiatu
Inowrocławskiego podczas Międzynarodowych,
Ogólnopolskich, Wojewódzkich i Powiatowych Festiwali
Pieśni Ludowej
ul. Jacewska 164, 88-100 Inowrocław
1.
1/2010
Wojewódzki Zawiązek Rolników, Kółek i
Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy zs. w
Inowrocławiu
2.
2/2010
Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich i Seniorów
"ODNOWA" z Wierzchosławic
"Sport to zdrowie, ale takŜe szkoła Ŝycia"
Wierzchosławice 19, 88-140 Wierzchosławice
3.
3/2010
Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja
Niepełnosprawnych"
RZYM - 2009
ul. Wyszyńskiego 1, 86-320 Łasin
4.
4/2010
Brodnickie Stowarzyszenie Kultury
Wydanie albumu "Pozdrowienia z Brodnicy jakiej juŜ nie ma"
Brodnica na starych kartach pocztowych (1897-1948)
ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica
5.
5/2010
Fundacja Bezpieczny Świat
Europejski tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz
6.
6/2010
Europejskie Forum Studentów AEGEE-Toruń
Magiczne Ferie
ul. Batorego 39 L, 87-100 Toruń
7.
7/2010
Stowarzyszenie Wspierające Dzieci i Osoby
Niepełnosprawne „Daj Szansę”
8.
8/2010
Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia św. Jana
Chrzciciela w Nowogrodzie
Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci, rodzin i osób
starszych w 2009r „Radosne lato” w Programie Integracji
Społecznej
"Otoczmy troską człowieka umoŜliwiając mu dostąp do
nauki, kultury i sztuki."
9.
9/2010
Stowarzyszenie Kobiet „PłuŜniczanki”
„PłuŜnicka noc świętojańska”
10. 10/2010
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w
Inowrocławiu
Schronisko dla kobiet samotnych, kobiet z dziećmi w sytuacji
braku moŜliwości zapewnienia właściwego wsparcia w
środowisku
11. 11/2010
Stowarzyszenie „Bezpieczeństwo Dziecka”
Bydgoszcz
„W KRĘGU SCHEMATÓW” – przedstawienie teatralne i
debata
Plac 1000 lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
Nowogród 70, 87-400 Golub Dobrzyń
PłuŜnica 54, 87-214 PłuŜnica
ul. B. Krzywoustego 15, 88-100
Inowrocław
ul. Traugutta 5, 85-12
Bydgoszcz
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/699/ Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2010r.
12. 12/2010
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii
Św. Antoniego w Toruniu
Wrzosowy Festyn Świętego Antoniego
13. 13/2010
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii
Św. Antoniego w Toruniu
Ku zdrowej rodzinie
14. 14/2010
Stowarzyszenie Wolontariuszy "Razem"
Punkt Konsultacyjno - diagnostyczny (jedyny w
Województwie punkt wykonujący anonimowo i bezpłatnie
testy na HIV)
ul. Jęczmienna 14, 87-100 Toruń
15. 15/2010
Towarzystwo Wsi Nowogród i Okolic
"Spotkanie z tradycją"
Nowogród 32, 87-400 Golub-Dobrzyń
16. 16/2010
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ostrowite
Golubskie
Na ścieŜkach Ostrowitego
Ostrowite 45, 87-400 Golub-Dobrzyń
17. 17/2010
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Gałczewko
"Małymi krokami - dla ducha i ciała"
Gałczewko 9, 87-400 Golub Dobrzyń
18. 18/2010
Towarzystwo Rozwoju Gminy Świekatowo
"Promocja wioski chlebem i grzybami pachnącej"
ul. Dworcowa 20A, 86-182 Świekatowo
19. 19/2010
Fundacja "Traditio Europae"
Liga staroŜytnicza - II edycja
ul. Bartkiewiczówny 89d/4, 87-100 Toruń
20. 20/2010
Stowarzyszenie „Dla Dawnych Odmian i Ras”
„Lokalny Bank Genów w Pokrzydowie szansą na zachowanie
rolniczej bioróŜnorodności wśród lokalnej społeczności”
21. 21/2010
Włocławski Klub Biegacza Maratończyk
Liga Biegaczy Amatorów
ul. Reymonta 22a/3, 87-800 Włocławek
22. 22/2010
Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic
Wspólnie łatwiej się uczyć
Lisewo, 87-400 Golub Dobrzyń
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Zdrowia w
Kowalewie Pomorskim
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki
Środowiskowej "Starzy i Młodzi dla Młodych i
Starych"
Golubsko-Dobrzyński Klub Karate Kyokushinkan
Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej w Kowalewie
Pomorskim
Plac Wolności 3, 87-410 Kowalewo Pomorskie
Małpia Gazeta
Al. Mickiewicza 31/21, 89-100 Nakło nad Notecią
Spotkanie z Karate
Sokoligóra 44, Golub-Dobrzyń 87-400
26. 26/2010
Fundacja Fabryka UTU
Bydgoskie w obiektywie
ul. Ks. St Kujota 5a/12, 87-100 Toruń
27. 27/2010
Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe we Włocławku
ANDRZEJKOWE ZAWODY PŁYWACKIE
ul. Chopina 10/12,
95-080 Włocławek
28. 28/2010
Towarzystwo Rozwoju Wsi Wrocki i Okolic
„Wspólnie tworzymy Wrocki”
Wrocki 14
87- 400 Golub-Dobrzyń
23. 23/2010
24. 24/2010
25. 25/2010
ul. Św. Antoniego 4, 87-100 Toruń
ul. Św. Antoniego 4, 87-100 Toruń
Pokrzydowo 139, 87-312
Pokrzydowo
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/699/ Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 czerwca 2010r.
29. 29/2010
Stowarzyszenie Gospodarstw
Agroturystycznych "Bory Tucholskie"
Agroturystyka naszą szansą
30. 30/2010
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Sumin Sumówko i
Okolic
Święcenie pól
31. 31/2010
Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli
Negri
3. Przegląd Filmowy „Pola i inni”
Kościuszki 19
87-600 Lipno
32. 32/2010
Towarzystwo Rozwoju Gminy Golub-Dobrzyń
„Klub uczniowski KUŹNIA”
Gałczewo 7
87-400 Golub-Dobrzyń
33. 33/2010
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa RaciąŜ
III Bieg Kasztelański
ul. Lipowa 17
89-502 RaciąŜ
34. 34/2010
Fundacja „ Salus Homini”
35. 35/2010
Bydgoskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne
"Myślęcinek"
36. 36/2010
Towarzystwo Miłośników Ziemi Świeckiej
Dzień Ziemniaka, czyli Kociewskie Święto Bałabuna
86-100 Świecie, Skrytka pocztowa 42
37. 37/2010
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział w Bydgoszczy
„FRED GOES NET” – program wczesnej interwencji wobec
młodych osób odnotowanych w związku z narkotykami lub
alkoholem
ul. Dworcowa 23, Bydgoszcz 85-009
Centrum Wolontariatu Hospicyjnego Fundacji „ Salus
Homini”
Prowadzenie hipoterapii i terapeutycznej jazdy konnej dla
dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej oraz organizowanie
zajęć rekreacyjnych z udziałem naszych podopiecznych i ich
rodzin.
Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola
87-340 Sumin 1
Wyrzyska 19, 89-110 Sadki
ul. Gdańska 173-175, 85-674 Bydgoszcz