automatyki i robotyki

Komentarze

Transkrypt

automatyki i robotyki
ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA MASZYN DLA
AUTOMATYKI
I ROBOTYKI
Protecting People, Property & Processes
www.troax.com
Być światowym liderem to jedno,
Spis treści
co innego to opracowywać przodujące na świecie produkty
Lekkie i zarazem bezpieczne panele siatkowe firmy TROAX mają ważne zadanie do wykonania: uczynić obszar
całkowicie bezpiecznym. Aby móc sprostać wielkim obciążeniom, nasze systemy zostały dobrze zaplanowane i
dokładnie opracowane. Informacje od naszych klientów i naszych doświadczonych pracowników umożliwiają
zaoferowanie najmocniejszych i najbardziej inteligentnych systemów w naszym sektorze.
Obecność globalna
4-5, 24
Szersza perspektywa
15
Systemy i akcesoria
6-7
Drzwi rozwieralne i przesuwne
16-17
Normy i badania
8-9
Drzwi teleskopowe i liniowe
18
Rozwiązania systemowe
10-14
Panele i słupki
19
System Smart Fix
11
Rozwiązania dodatkowe
19
System Rapid Fix
12
Zamek Safe Lock
20-21
System Strong Fix
13
Narzędzie Configura
22
Aplikacja myTROAX
23
Systemy Combi Fix, Safe Fix i Base Fix 14
Trzy silne segmenty rynku
Firma Troax oferuje klientom na całym świecie szeroki zakres systemów zabezpieczeń
najwyższej jakości.
Systemy TROAX są kierowane do trzech segmentów rynku: segmentu urządzeń zautomatyzowanych i robotów
przemysłowych, segmentu dystrybucji materiałów i logistyki oraz segmentu ochrony mienia. Dzieląc w taki sposób operacje,
możemy całkowicie skoncentrować się na wymaganiach i aspektach technicznych w ramach każdego segmentu rynku.
Urządzenia zautomatyzowane i roboty przemysłowe
Współczesny nowoczesny przemysł z zaawansowanymi procesami stawia ważne wyzwania w dziedzinie
bezpieczeństwa. W szczególności występuje zdecydowana potrzeba kontrolowanego dostępu dla
upoważnionych pracowników. Panele siatkowe Troax bazują na starannie opracowanym systemie
modułowym obejmującym również szczegółowe adaptacje.
Dystrybucja i logistyka
Własny dział badań i rozwoju firmy TROAX otrzymał zadanie ciągłej
optymalizacji naszych produktów oraz rozwiązań systemowych.
TROAX może spełnić wszystkie wymagania magazynowania i bezpieczeństwa. Jesteśmy dostawcami dla
wszystkich typów działalności przemysłowej – od tradycyjnych wytwórców, wymagających w swoich fabrykach
realizacji mocy przerobowych na dużą skalę, po obiekty wysokiego składowania i magazyny wyrobów
detalicznych. Jesteśmy w stanie spełnić wszelkie wymagania i oferujemy Wam kompletne rozwiązania.
Zaufajcie nam i naszym produktom. Pokładane w nas zaufanie jest jedną z najważniejszych
części naszej działalności i nieprzerwanej zdolności przetwarzania pomysłów na
wytrzymałe produkty najwyższej jakości. Wszystkie nasze działania mają na względzie
Wasze bezpieczeństwo.
Przechowywanie i ochrona mienia
TROAX dysponuje przyjaznymi dla środowiska elastycznymi i dopracowanymi procesami
produkcyjnymi. Posiadamy certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemu
zarządzania środowiskiem ISO 14001 i nieustannie pracujemy nad podwyższaniem naszej
jakości oraz świadomości środowiskowej.
Niezależnie od tego, czy jest to kwestia nowego opracowania, czy zmodernizowania istniejącej instalacji,
jesteśmy przekonani, że nasze produkty sprawdzą się doskonale w obsłudze. Wasze unikalne potrzeby i nasza
kreatywność sprawiają, że w sposób ciągły doskonalimy nasz produkt, potwierdzając tym samym nasze motto:
„Bezpieczne magazynowanie musi być jak najbardziej proste”.
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 2
Zrównoważone opracowanie
produktu
Obecność globalna i lokalna
TROAX jest reprezentowany w 31 krajach, ma swoje spółki handlowe w 20
krajach i w sposób ciągły rozwija swoją działalność na wszystkich kontynentach. Globalna obecność mająca na celu wzmocnienie naszej pozycji na
całym świecie. Spełniamy Wasze potrzeby poprzez lokalne biura sprzedaży
wspierane codziennymi dostawami z największego w świecie magazynu
paneli siatkowych Troax w Hillerstorp, w Szwecji.
Biuro Sprzedaży
RUSSIA
CANADA
FINLAND
NORWAY
USA
Centrum dystrybucji
Zakład produkcyjny
Troax Safety Systems Poland Sp. z o.o. ul. Letnia 1, 66-415 Kłodawa
Tel. 95 30 70 430 Mobile 530 944 955
Email [email protected] www.troax.com
MEXICO
NORTH AMERICA
SWEDEN
HEAD OFFICE
DENMARK
KOREA
JAPAN
CHINA
POLAND
INDIA
NETHERLANDS
UNITED KINGDOM
& IRELAND
BELGIUM
ASIA
BRAZIL
GERMANY
CZECH
SLOVAKIA
SOUTH AMERICA
SWITZERLAND
AUSTRIA
SLOVENIA
FRANCE
CROATIA
SOUTH AFRICA
ITALY
PORTUGAL
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 4
SPAIN
TURKEY
AFRICA
Inteligentne akcesoria uzupełniające system
Rozwiązania systemowe na
miarę Twoich potrzeb
Każda instalacja jest wyjątkowa. Jesteśmy tego świadomi. Dlatego inteligentne akcesoria projektujemy w sposób umożliwiający
spełnianie potrzeb naszych klientów i ich szczególnych zastosowań. Gwarantuje to niezawodne współdziałanie naszych
systemów i elementów.
Profil zatrzaskowy
Profil zatrzaskowy łączy
dwa panele i może zastąpić
słupek.
Uchwyt PC
Uchwyt PC mocuje do panelu
siatkowego poliwęglanową
płytę wypełniającą, która
chroni przed cieczami i niewielkimi cząstkami.
Wspornik kątowy
Wspornik kątowy znajduje
zastosowanie w połączeniu z
naszym zestawem Smart Fix.
Umożliwia regulację kąta w
zakresie do
180 stopni.
Uziemienie
W systemie Smart Fix łączenia
funkcyjne zestawu tworzą
między panelami i słupkami
umasienie, eliminując problemy związane z prądem
upływowym.
Wspornik wydłużający
Wspornik wydłużający pozwala konstruować wyższe
ściany i wydłużać standardowe słupki o wysokości
2200 i 3000 mm.
Drabinka kablowa
Zestaw drabinki kablowej
Troax umożliwia mocowanie
do naszych słupków różnego
rodzaju systemów drabinek
kablowych.
1400 mm
2200 mm
3460 mm
To nie przypadek, że nasze systemy można dostosowywać i konstruować w taki sposób, aby
odpowiadały Twoim szczególnym wymaganiom. Wszystko jest zaplanowane co do najmniejszego
szczegółu. Nasze systemy można ze sobą łączyć – to wyjątkowa, przyszłościowa inwestycja.
1
150 mm
1
Profil End to elastyczne rozwiązanie dla potrzeb
regulacji szerokości panelu siatkowego w miejscu
montażu, przy zachowaniu wytrzymałości spawanej
ramy panelu.
3
Wymiary systemu
Osłony siatkowe
Standardowe wysokości systemu to
2200 i 1400 mm; w każdym przypadku
nad podłożem przewidziano odstęp 150
mm dla potrzeb łatwego czyszczenia.
Panele są dostępne w siedmiu wersjach
o różnej szerokości, z zakresu od 200 do
1500 mm. Zarówno panele, jak i słupki
można regulować do wymaganego
rozmiaru.
Budowa paneli siatkowych ST20 i ST30
produkcji Troax spełnia wymagania
europejskich norm dotyczące zachowania odległości bezpieczeństwa 120
mm od źródła zagrożenia.
Pionowe druty po zewnętrznej stronie
utrudniają wspinanie się na panele.
Doskonała
widoczność
2
Profil Cut
Profil Cut to elastyczne rozwiązanie dla potrzeb regulacji wysokości panelu siatkowego w miejscu montażu,
przy zachowaniu wytrzymałości spawanej ramy panelu.
Kolor szary (RAL 7037) paneli Troax
zapewnia najlepszą możliwą widoczność
strefy zagrożenia. Panele siatkowe mogą
być przy tym dostarczane w dowolnie wybranym kolorze.
3
2
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 6
Profil End
Pokrywa krawędzi
Pokrywa krawędzi to elastyczne rozwiązanie dla
potrzeb przykrywania ostrych krawędzi po przycięciu
siatki w celu umożliwienia dostępu.
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 7
Nasza siła tkwi w szczegółach
Zautomatyzowane procesy wytwórcze Troax gwarantują wysoką jakość każdego wyprodukowanego panelu. Wszystkie druty
poziome są przyspawane do ramy; druty pionowe spawa się do rurek poprzecznych. W rezultacie otrzymuje się stabilny panel
siatkowy o solidnie zespawanej konstrukcji, która czyni go niezwykle wytrzymałym i odpornym na uderzenia.
Niezawodna metoda
spawania
Wszystkie druty poziome spawa się do ramy panelu. W rezultacie druty i rama współtworzą wytrzymały panel siatkowy.
Normy i przepisy
Firmowe centrum badań i rozwoju Troax nieustannie pracuje nad
optymalizacją naszych produktów i rozwiązań systemowych. Panele, słupki i systemy mocowań testuje się w sposób zgodny z zaleceniami dotyczącymi prób udarności zawartymi w przyszłej normie
ISO 14120, która zostanie opublikowana na przełomie 2014 i 2015
roku.
Od 2007 roku Troax jest czynnym członkiem szeregu krajowych i
międzynarodowych komitetów normalizacyjnych, gdzie pracuje nad
uszczegóławianiem i uprzystępnianiem zaleceń zamieszczanych w treści
norm i standardów. Przy projektowaniu i konstruowaniu bezpiecznych produktów kierujemy się wytycznymi norm EN i ISO.
Dyrektywa maszynowa służy zharmonizowaniu zasadniczych wymagań
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z maszynami – to połączenie
bezwzględnych wymogów BHP i dobrowolnie przestrzeganych norm zharmonizowanych. Państwa Członkowskie Unii Europejskiej oraz Norwegia,
Islandia, Liechtenstein i Turcja są zobowiązane do wdrożenia tej dyrektywy
w swoich systemach prawnych.
Osłony maszyn produkcji Troax opracowuje i projektuje się pod kątem
wymagań dyrektywy maszynowej oraz norm ANSI/RIA i CSA.
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 8
Poziome rurki naszych paneli siatkowych mają
wyjątkowy kształt, który przyczynia się do zwiększenia
wytrzymałości spawów i czyni siatkę bardziej płaską.
Badania jakościowe
Standardy i normy ISO
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Wyjątkowy kształt rurek
EN-ISO 12100
ISO 14120
ISO 14119
ISO 10218-2
ISO 14121-1
ISO 13857
Próby przeprowadza się z wykorzystaniem energii uderzenia z
zakresu od 309 do 2000 dżuli – ma to na celu zarówno dopilnowywanie właściwego funkcjonowania produktów, jak i utrzymywanie
naszej ogólnoświatowej reputacji, którą zawdzięczamy najwyższej
jakości.
Protokoły badań, zawierające objaśnienia kryteriów prób oraz ich
wyniki, można pobrać ze strony internetowej www.troax.com.
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 9
Systemy bez wyjątku zgodne z
wymaganiami dyrektywy maszynowej
Smart Fix, Rapid Fix, Strong Fix, Combi Fix i Safe Fix
Oferujemy elastyczny, modułowy system paneli, który w połączeniu z wyjątkowymi słupkami i rozwiązaniami
mocowania pasuje do naszych paneli siatkowych, pełnych stalowych i poliwęglanowych. Ponieważ wiele
spośród oferowanych przez nas systemów mocowań wykorzystuje te same słupki, można łączyć je w ramach
osłon maszyn w celu konstruowania optymalnych rozwiązań spełniających szczególne potrzeby.
System Smart Fix
Sprawdzony, wytrzymały system
Smart Fix to nasz sprawdzony system osłon o wielu wyjątkowych
właściwościach. Przykręcane do słupka mocowania można łatwo
przesuwać w górę i w dół w celu kompensowania nierówności
podłoża oraz różnic poziomu w tunelach przenośników.
Inteligentne detale
Mocowanie panelu
Wytrzymały i trwały
stalowy zacisk.
Przymocowana do panelu śruba pozostaje uwięziona również
wówczas, gdy system jest rozmontowany, co zapewnia zgodność z
wymaganiami obowiązujących norm i przepisów dotyczących osłon
maszyn.
Przeprowadzone próby dowiodły,
że w połączeniu ze standardowymi
słupkami 60×40 i panelami siatkowymi ST30 lub ST20 system Smart
Fix wytrzymuje uderzenia o energii
dochodzącej do 1600 dżuli.
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 10
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 11
System Strong Fix
System Rapid Fix
Wytrzymały i trwały
Szybki i łatwy dostęp zawsze wtedy,
gdy go potrzebujesz
Rapid Fix to sprytnie zaprojektowany system osłon maszyn,
który pozwala szybko i łatwo uzyskać dostęp do strefy
zagrożenia. Wspornik dolny ma szczelinę, w której zaczepia
się panel; wspornik górny jest wyposażony w innowacyjny
mechanizm blokujący, który zatrzaskuje panel we właściwej
pozycji.
Mocowanie górne
SŁatwe mocowanie
panelu z wykorzystaniem wbudowanej
funkcji zatrzasku
Podczas demontażu wszystkie mocowania pozostają przytwierdzone do panelu i słupków nadal połączonych z osłoną, co
zapewnia zgodność z wymaganiami obowiązujących norm i
przepisów dotyczących osłon maszyn.
Przeprowadzone próby dowiodły, że w
połączeniu z naszymi standardowymi
słupkami 60×40 i panelami siatkowymi
ST30 lub ST20 system Rapid Fix
wytrzymuje uderzenia o energii
dochodzącej do 1000 dżuli.
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 12
System Strong Fix, obejmujący słupki 80×80 i solidny wspornik,
stanowi optymalne rozwiązanie dla potrzeb zastosowań w trudnych warunkach oraz w sytuacjach, w których istnieje duże ryzyko uderzenia. Cięższe słupki przyczyniają się do zauważalnego
zwiększenia jego wytrzymałości. Przeprowadzone próby dowiodły,
że w połączeniu z naszymi panelami siatkowymi ST30 system ten
wytrzymuje uderzenia o energii dochodzącej do 2000 dżuli.
Inteligentne detale
Podobnie jak w przypadku systemu Smart Fix, wspornik Strong
Fix mocuje się do słupka. Przymocowana do panelu śruba pozostaje uwięziona również wówczas, gdy system jest rozmontowany,
co zapewnia zgodność z obowiązującymi wymaganiami i normami dotyczącymi osłon maszyn.
System rozmontowuje się od wewnętrznej strony klatki,
zwalniając panel przy pomocy odpowiedniego narzędzia.
Mocowanie dolne
Łatwe wsuwanie
panelu w dolnym
punkcie mocowania
System Strong Fix
Wspornik mocujący panele
znajdujące się obok słupka
Safe Fix 80×80
Wspornik mocujący
panele znajdujące
się przed słupkiem
Przeprowadzone próby dowiodły, że w
połączeniu z naszymi słupkami 80×80 i
panelami siatkowymi ST30 system
Strong Fix wytrzymuje uderzenia o
energii dochodzącej do 2000 dżuli.
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 13
Szersza perspektywa
Troax zaopatruje klientów w wysokiej jakości produkty o różnorodnym przeznaczeniu: od prostych ścianek
działowych po elastyczne, bezpieczne i trwałe osłony maszyn.
Łączenie naszych systemów mocowań z preferowanymi panelami oraz licznymi drzwiami, zamkami, systemami
Safe Lock i wyłącznikami pozwala tworzyć kompletne, zintegrowane systemy osłon maszyn, spełniające potrzeby
szczególnych zastosowań.
Combi Fix
Klatka robota System Smart Fix z panelami
siatkowymi ST20
Linia produkcyjna Poliwęglanowe panele ST PC
gwarantują dobrą widoczność.
Przenośniki System Rapid Fix
zapewnia łatwy dostęp.
Cynkowanie Panele i słupki przeznaczone do
stosowania w warunkach wilgoci i na wolnym
powietrzu
Wytrzymałość System Strong Fix z panelami
ST30 wytrzymuje uderzenia o energii dochodzącej
do 2000 dżuli.
Spawanie Panele z blachy stalowej
chronią przed iskrami, pyłem, cieczami oraz
emitowanym przy spawaniu światłem.
Połączenie systemów Smart Fix i Rapid Fix
Combi Fix łączy w sobie sprawdzony, wytrzymały system Smart Fix i
elastyczny system Rapid Fix. Zastosowano w nim wspornik dolny i
szczelinę z systemu Rapid Fix oraz wspornik górny systemu Smart Fix.
Przeprowadzone próby dowiodły, że w połączeniu z panelami siatkowymi ST30 lub ST20 system Combi Fix wytrzymuje uderzenia o energii
dochodzącej do 1000 dżuli.
Safe Fix
System Safe Fix
Pełna osłona maszyny
Base Fix
Wspornik Safe Fix łączy panele przed poszczególnymi słupkami,
eliminując w ten sposób szczeliny między panelami i słupkami. W
połączeniu z panelami poliwęglanowymi lub wykonanymi z blachy
stalowej pozwala tworzyć pełne osłony maszyn dla potrzeb zastosowań
związanych ze spawaniem lub w warunkach ryzyka rozprysku. Przeprowadzone próby dowiodły, że w połączeniu z panelami poliwęglanowymi
lub wykonanymi z blachy stalowej system Safe Fix wytrzymuje uderzenia o energii dochodzącej do 309 dżuli.
Base Fix
Stopa zamiast słupka
Stopa Base Fix może zastępować słupki w konstrukcjach z naszymi panelami siatkowymi ST20. Najlepiej sprawdza się jako element niewysokich ścianek działowych. Stopę i panele łączy się śrubami i nakrętkami,
które pozostają uwięzione również wówczas, gdy system jest rozmontowany. Przeprowadzone próby dowiodły, że w połączeniu z naszymi panelami siatkowymi ST20 stopa Base Fix wytrzymuje uderzenia o energii
dochodzącej do 309 dżuli.
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 14
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 15
Drzwi rozwieralne
Podwójne drzwi rozwieralne
Drzwi rozwieralne – w wersjach o zróżnicowanej
szerokości i wysokości – mogą zostać wykonane
z paneli siatkowych, poliwęglanowych i z blachy
stalowej. Drzwi można zamawiać zarówno zmontowane fabrycznie w naszym zakładzie produkcyjnym, jak i w postaci kompletów oddzielnych
paneli, słupków i mocowań drzwiowych, łatwych do
złożenia na miejscu.
Podwójne drzwi rozwieralne pozwalają konstruować
przejścia o szerokości z zakresu od 1400 do 3000
mm. Mogą być wykonane z paneli siatkowych,
poliwęglanowych lub z blachy stalowej, a dostępne opcje zamka są takie same jak w przypadku pojedynczych
drzwi rozwieralnych.
Zawias
Uzupełnienie systemu osłon maszyn stanowi szereg
opcji zamka: od prostych zamków magnetycznych
po zamki Safe Lock z wbudowanymi wyłącznikami.
Zamek magnetyczny
Zamek cylindryczny
Dane techniczne
Standardowe rozmiary dla wszystkich drzwi z zawiasami
Wysokość skrzydła drzwi
1250, 2050, 2500, 3300, 4100 mm
Szerokość skrzydła drzwi
700, 800, 1000, 1200, 1500 mm
Safe Lock
Drzwi przesuwne
Podwójne drzwi przesuwne
z podwójną szyną
Podwójne drzwi przesuwne z podwójną szyną można
otwierać w obu kierunkach.
Dane techniczne
Standardowe rozmiary dla wszystkich drzwi
Wysokość skrzydła drzwi
1250, 2050, 2500, 3300, 4100 mm
Szerokość skrzydła drzwi 700, 800, 1000, 1200, 1500 mm
Drzwi przesuwne mogą mieć szynę pojedynczą lub podwójną.
Panele są utrzymywane w aluminiowych szynach przez suwaki. Drzwi mogą zostać wykonane z paneli siatkowych,
poliwęglanowych lub z blachy stalowej. Można je zamawiać
zarówno zmontowane fabrycznie w naszym zakładzie produk-
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 16
cyjnym, jak i w postaci kompletów oddzielnych paneli, słupków i
mocowań drzwiowych, łatwych do złożenia na miejscu. Uzupełnij
swój system osłon maszyn, dobierając do niego zamek z naszej
szerokiej oferty – i gotowe!
Panele i słupki
Teleskopowe drzwi przesuwne
Teleskopowe drzwi przesuwne mogą
zostać wykonane z paneli siatkowych
lub poliwęglanowych, przytwierdzonych
u góry i u dołu do teleskopowych szyn.
Pozwala to uzyskać stabilne drzwi przesuwne z nieograniczonym dostępem
zarówno ponad panelem, jak i obok niego, i stworzyć przejście o szerokości
maksymalnie 3000 mm.
Uzupełnij drzwi o nasz zamek cylindryczny lub zamek Safe Lock. Drzwi można
zamawiać zarówno zmontowane fabrycznie w naszym zakładzie produkcyjnym,
jak i w postaci kompletów oddzielnych
paneli, słupków i mocowań drzwiowych,
łatwych do złożenia na miejscu.
Dane techniczne
Wymiary standardowe dla wszystkich drzwi teleskopowych
Wysokość skrzydła drzwi
1250, 2050 mm
Szerokość skrzydła drzw
800, 1000, 1200, 1500 mm
Panel ST20
Panel ST30
Standardowa siatka osłony maszyny Troax na
lżejszej ramie, o sprawdzonej odporności na
uderzenia o energii do 1600 dżuli
Standardowa siatka osłony maszyny Troax na
sztywnej ramie, o sprawdzonej odporności na
uderzenia o energii do 2000 dżuli
Rama: 19x19 mm, Drut: 3 mm
Wielkość oczka: 20x100 mm
Rama: 30x20 mm, Drut: 3 mm
Wielkość oczka: 20x100 mm
Wysokość: 1250, 2050 mm
Szerokość: 200, 300, 700, 800,
1000, 1200, 1500 mm
Wysokość: 1250, 2050 mm
Szerokość: 200, 300, 700, 800,
1000, 1200, 1500 mm
Panel stalowy URSP
Panel PC
Panel z blachy stalowej chroniący przed
iskrami, lekkim pyłem i cieczami. Sprawdzona odporność na uderzenia o energii do
309 dżuli
Płyta poliwęglanowa na sztywnej ramie,
zapewniająca dobrą widoczność. Sprawdzona
odporność na uderzenia o energii do 309 dżuli
Rama: 19x19 mm, Thickness: 0.7 mm
Wysokość: 2200 mm
Szerokość: 200, 300, 700, 800, 1000, 1200 mm
Wysokość: 2050 mm
Szerokość: 200, 300, 700, 800, 1000,
1200, 1500 mm
Słupek 60×40
Słupek 80×80
Standardowy słupek Troax z przyspawaną
stopą – stabilna i wytrzymała konstrukcja
Solidny słupek Troax z przyspawaną stopą – do
zastosowań w warunkach dużego ryzyka uderzenia
Tube: 60x40x1,5 mm
Tube: 80x80x3 mm
Szerokość: 1400, 2200, 3000 mm
Szerokość: 2200, 3000 mm
Rama: 30x20 mm, Thickness PC: 2 mm
Liniowe drzwi przesuwne
Liniowe drzwi przesuwne wykorzystują
łożyska wałeczkowe umieszczone u góry
i u dołu skrzydła, co pozwala stworzyć
przejście z nieograniczonym dostępem
zarówno ponad panelem, jak i obok niego. Drzwi dostępne są w wersjach o
szerokości dochodzącej do 4000 mm.
Nasze liniowe drzwi przesuwne mogą
zostać wykonane z paneli siatkowych oraz
dostarczone z zamkiem albo cylindrycznym, albo typu Safe Lock. Drzwi można
zamawiać zarówno częściowo zmontowane fabrycznie w naszym zakładzie
produkcyjnym, jak i w postaci kompletów
oddzielnych paneli, słupków i mocowań
drzwiowych, łatwych do złożenia na
miejscu.
Dane techniczne
Wymiary standardowe dla wszystkich drzwi liniowych
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 18
Wysokość skrzydła drzwi
1250, 2050 mm
Szerokość skrzydła drzw
700, 800, 1000, 1200, 1500 mm
Rozwiązania dodatkowe
Drzwi rolkowe
Stal nierdzewna
Oferujemy wysokiej jakości rolkowe drzwi
Albany do osłon maszyn, produkowane
przez firmę ASSA ABLOY Entrance
Systems.
Oferujemy higieniczne systemy
osłon maszyn ze stali nierdzewnej
produkcji NTF Aalborg.
Urządzenia blokujące drzwi
Automatyczne drzwi przesuwne
Oferujemy szeroki asortyment
wyłączników i blokad Euchner,
Fortress, GuardMaster, Pilz, Pizzato,
Schmersal, Sick, Jokab, Telemecanique
i wielu innych producentów.
Oferujemy automatyczne drzwi przesuwne
Besam produkcji ASSA ABLOY Entrance
Systems.
Czy potrzebujesz zamek ryglowy ?
Czas zatrzymania i /
lub zaawansowany proces zatrzymania
NIE
TAK
Jaki poziom wydajności
jest wymagany?
E, (D)
Zamek bezpieczeństwa PLe
PLASTIK
Safe Lock PLd with Guardmaster
Trojan 5, Schmersal AZ16
Profesjonalne zabezpieczenia drzwi
Nasze zamki bezpieczeństwa są skonstruowane tak, aby chronić
personel oraz utrzymywać stały proces produkcji, bez kosztownych
przestojów.
Wynik oceny ryzyka określa wymagany poziom systemów kontroli
bezpieczeństwa. Poziom wydajności jest miarą niezawodności systemu bezpieczeństwa i jest opisywany wegług skali od „a” do „e”
gdzie „e” jest najwyższym poziomem.
Przy ocenie poziomu wydajności systemów bezpieczeństwa należy
brać pod uwagę wiele czynników, w tym częstotliwość użytkowania,
okablowanie środowiska produkcyjnego. System TROAX Safe Lock
jest adaptowalny z wieloma przełącznikami, dlatego też można
łatwo znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla potrzeb zabezpieczenia maszyny każdego klienta.
Zamki bezpieczeństwa Troax z zabezpieczeniem strefy niebezpiecznej gdzie zagrożenie nie jest natychmiastowo usunięte po
„zażądaniu” zatrzymania. W wielu maszynach, po wyłączeniu
napięcia silniki nie zatrzymują swojego ruchu natychmiastowo.
Są to typowe aplikacje z bezwładnościowym ruchem obrotowym
oraz maszyny, gdzie konieczne jest wysokie ciśnienie do odblokowania zaworów pneumatycznych lub hydraulicznych.
Zamki bezpieczeństwa Troax są wyposażone w czerwoną
klamkę wyjścia awaryjnego i zapobiegają zamknięciu i zablokowaniu drzwi, gdy pracownik jest w środku. Funkcja wyjścia
awaryjnego uzależniona jest od wybranego typu przełącznika
w zestawie z zamkiem.
Więcej informacji na temat poziomów wydajności dostępnych
jest w normach EN ISO 13849-1 oraz EN 954-1. Informacje na
temat urządzeń blokujących w połączeniu z osłonami można
znaleźć w normach EN 1088 i ISO 14119.
Wszystkie zamki bezpieczeństwa Troax pasują do naszych drzwi skrzydłowych jak i przesuwnych. Dla
zabezpieczenia serwisu utrzymania ruchu można zabezpieczyć zamek w pozycji otwartej za pomocą
kłódki.
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 20
Jaki poziom wydajności
jest wymagany?
A, B, C, D
Metalowa lub plastikowa
obudowa?
METAL
Safe Lock PLd z
Telemecanique XCS-A702
lub Euchner NZ1VZ
A, B, C, D
Czy potrzebna jest możliwość
ucieczki ?
TAK
Safe Lock PLd GL z
Euchner TZ1 lub
Telemecanique XCS-E7412
E, (D)
Zamek bezpieczeństwa PLe GL
NIE
Safe Lock PLd GL z
Telemecanique XCS-E7312+7512,
Guardmaster TLS-GD2
lub Schmersal AZM161
Safe Lock PLd
Safe Lock PLe
Do aplikacji o niskim lub średnim ryzyku, gdzie
maszyna zatrzymuje się natychmiast po otwarciu
drzwi.
Do aplikacji o wysokim poziomie ryzyka, gdzie maszyna zatrzymuje się
natomiast po otwarciu drzwi. Wyposażone w kodowane przełączniki
bez-kontaktowe lub przełączniki elektromechaniczne.
Srandardowe przełączniki:
Standardowe przełączniki :
Guardmaster Trojan 5, Telemecanique XCS-A702,
Schmersal AZ16-12 ZVRK, Euchner NZ1VZ-2131D
Telemecanique XCS-A702 +XCL-J1656,
Guardmaster Sensaguard, ABB/Jokab Eden,
PilzPSEN cs 3.1, Euchner CES-AP-CL/CR2
Safe Lock PLd GL
Safe Lock PLe GL
Do aplikacji o średnim poziomie ryzyka. Wyłącznik
blokuje rygiel i zapobiega przed otworzeniem drzwi do
momentu aż maszyna będzie w stanie bezpiecznym dla
operatora.
Do aplikacji o średnim lub wysokim poziomie ryzyka. Podwójny
przełącznik (krańcówka) elektromechaniczna lub wielofunkcyjny
moduł zabezpiecza drzwi przed otwarciem do czasu aż maszyna
będzie w stanie bezpiecznym dla operatora.
Standardowe przełączniki :
Standardowe przełączniki :
Guardmaster TLS1-GD2*, TLS2-GD2*,
Telemecanique XCS-E7412 +7312* +7512*
Euchner TZ1, Schmersal AZM 161*
Telemecanique XCS-E7412 +XCL-J1656
Euchner NZ1 RS
Euchner MGB, multifunctional gate box
*Brak wyjścia awaryjnego
Rysunki i przegląd w 2D i 3D
myTROAX jako doskonałe narzędzie do
pracy z naszymi produktami
1200
SmF
SmF
1200
Niełatwo wyobrazić sobie ostateczny kształt rozwiązania przed zamówieniem materiałów. Troax rozwiązuje ten problem za pomocą programu Configura, służącego do tworzenia rysunków i renderowania. W efekcie możesz obejrzeć
naszą propozycję w postaci wygenerowanego dwu- lub trójwymiarowego rysunku, zanim zamówisz u nas materiały.
Troax CAD
Tube 50x30
36700150
RF
RF
c/c 1500
RF
RF
RF
1200
1500
1200
800
4,920 mm
RF
RF
RF
1200
1200
1000
1,320 mm
PDF 3D
Karty charakterystyki produktów
Zdjęcia
Wideo
36700140
1000
RF
1200
2x36700140
1200
RF
2,440 mm
1000
RF
c/c 1060
SmF
I o wiele więcej
3,575 mm
troax.com/mytroax
Doskonały przepływ pracy
w program Configura
Configura to firmowe narzędzie wykorzystywane przez Troax do przygotowywania rysunków i ofert cenowych.
Pomysł od zamówienia dzieli zaledwie pięć prostych kroków.
Narzędzie Configura jest dostępne również w wersji Light, opracowanej z myślą o klientach i umożliwiającej im
projektowanie własnych konfiguracji złożonych z produktów Troax. W programie Configura Light na tle pustego
arkusza lub zaimportowanego rysunku CAD można rozmieszczać nasze produkty metodą „przeciągnij i upuść”, co
pozwala łatwo stworzyć rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.
Troax CAD
W kwestii projektowania wspomaganego komputerowo korzystamy ze
wsparcia firm Solid Components i Trace Parts, które zajmują się cyfrowym projektowaniem 3D i dostarczają biblioteki części CAD.
Na naszej stronie internetowej oraz w aplikacji myTROAX znajdziesz
łącze do sekcji Troax CAD, w której każdemu z naszych produktów odpowiada plik CAD dostępny do pobrania w formatach STEP, DWG i innych.
Pobierać możesz również pliki PDF z trójwymiarowymi modelami naszych produktów.
TROAX AUTOMATION & ROBOTICS 22
Austria
Belgium
Brazil
Canada
China
Croatia
India
Ireland
Italy
Korea
Japan
Mexico
Slovakia
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Netherlands Norway
Polska
Portugal
Russia
Switzerland
Turkey
United Kingdom
USA
Troax Safety Systems Poland Sp. z o.o. ul. Letnia 1, 66-415 Kłodawa Tel. 95 30 70 430
Mobile 530 944 955 Email [email protected] www.troax.com
201506-3652-PL
www.troax.com

Podobne dokumenty