OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo

Komentarze

Transkrypt

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojej córki/ mojego syna
………………………………………………………………………………………, ucznia klasy ………..
w dyskotece szkolnej w dniu 12. 06 2015 r., która będzie trwać od godziny 17.00 do 20.00.
*Zezwalam na samodzielny powrót do domu po zakończonej dyskotece.
*Wyrażam zgodę na wcześniejsze wyjście dziecka z dyskoteki o godz. ……………
*Odbiorę dziecko osobiście spod szkoły.
……………………………………………………………….
Podpis rodzica/prawnego opiekuna
*niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty