moduł pomiarowy

Komentarze

Transkrypt

moduł pomiarowy
Pomiarowy System Detekcji Gazów
MODUŁ POMIAROWY
Warszawa
ZGODNY Z WYMAGANIAMI DLA POZIOMU
SIL 1
typ
MDA-1.A / T
wersja W1
Dane techniczne MDA-1.A/T ©gazex’2015
PRZEZNACZENIE
Moduł pomiarowy MDA-1.A/T jest przeznaczony do
współpracy z jednym pomiarowym detektorem gazów
typu DEX/P, DG/P lub progowym detektorem gazów
typu DEX/A produkcji GAZEX. Współpraca polega na
zapewnieniu właściwych warunków zasilania detektora
oraz pomiarze i kontroli sygnałów z detektora oraz
generacji analogowego sygnału pomiarowego na
izolowanym porcie w standardzie 4-20mA.
Dla systemu detekcji gazów, w skład którego wchodzi MDA-1.A/T, zgodnie z normą
PN-EN 50402:2007, można przypisać poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 1
(dla wybranych typów detektorów i określonej odpowiednio funkcji bezpieczeństwa).
OBSZAR ZASTOSOWAŃ

lokalne systemy detekcji gazów toksycznych lub wybuchowych zgodne z wymaganiami
dla poziomu SIL 1;
 indywidualizowane zabezpieczenia pomieszczeń lub urządzeń przemysłowych;
 rozproszone systemy detekcji gazów.
CECHY UŻYTKOWE










zasilanie i sterowanie JEDNEGO detektora pomiarowego typu DEX/P, DG/P lub
detektora progowego typu DEX/A, ogranicznik mocy z manualnym przywracaniem;
wyjściowy sygnał analogowy prądowy, z sygnalizacją stanów awaryjnych detektora lub
modułu - w standardzie 4-20mA, z emisją prądu, izolowany galwanicznie;
kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorem (sygnalizacja przerwania lub
zwarcia dowolnej żyły);
sygnalizacja optyczna i akustyczna stanu wyjść sterujących A1, A2 (możliwość
wyłączenia sygnalizacji akustycznej);
pamięć wystąpienia stanów alarmowych, kasowana przyciskiem na panelu czołowym;
wyjścia stykowe (po jednym dla A1, A2 i Awarii, galwanicznie odseparowane) –
sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
wyjścia alarmowe napięciowe 12V (po jednym dla każdego progu A1 i A2) – do
zasilania sygnalizatorów akustycznych i optycznych;
zasilanie 12V= (obecność sygnalizowana diodą LED); napięcie zasilania poniżej
11,0V sygnalizowane jest jako Awaria;
zaciski zdejmowane, bezśrubowe, możliwość stosowania żył drutowych lub linki;
montaż na szynie TS35 w standardowych rozdzielniach elektrycznych.
v1507 1/ 2
PARAMETRY TECHNICZNE
Model
Napięcie zasilania
MDA-1.A/T
12V= (dopuszczalne wahania: 11,0 ÷ 15,5V)
max 0,2A (bez detektora i wyjść alarmowych 12V),
max 0,7A (z detektorem i wyjściami alarmowymi 12V)
temperatura otoczenia -10°C do +40°C zalecana;
-20°C
do +45°C dopuszczalna okresowo (<2h/24h);
Warunki pracy
wilgotność względna powietrza 30 ÷ 90% RH (bez kondensacji);
ciśnienie atmosferyczne 1013 (±10%) hPa
DEX/P lub DG/P (detektor pomiarowy) lub
Komunikacja z
DEX/A (detektor progowy) –
detektorem
– połączenie 3-przewodowe, standard 4-20mA
Dokładność modułu
±0,5% wartości zakresu pomiarowego
(odwzorowania
(dla wartości mierzonej ≤ 50% zakresu),
sygnału na wyjściu
±1% wartości mierzonej
prądowym)
(dla wartości mierzonej > 50% zakresu)
dla DEX/P, DG/P (standardowo):
Poziomy alarmowe
ostrzegawczy – ALARM 1 (A1) = 5,6mA (10% zakresu);
dla detektorów
alarmowy – ALARM 2 (A2) = 8,8mA (30% zakresu);
pomiarowych
przekroczenie zakresu – POZA ZAKRESEM = 20mA;
dla DEX/A: wg ustawień fabrycznych detektora
Poziomy alarmowe
awaria linii – sygnał < 2mA lub > 25mA - DEX/P, DG/P
dla stanu Awaria
awaria linii – sygnał < 2mA lub > 18mA - DEX/A
Sygnalizacja alarmowa optyczna: lampki LED, 5 szt.; akustyczna - wewnętrzna syrenka
Pobór prądu
Wyjście analogowe
4-20mA, aktywne, izolowane galwanicznie, ROmax= 300Ω
Wyjścia sterujące
alarmowe
ALARM 1, ALARM 2, AWARIA – stykowe, typu NO i NC,
(obc. rezystancyjne <2A, max 250V~/30V=)
A1, A2 - napięciowe 12V= (Σ obc. max 0,2A)
Wymiary, waga
zdejmowane, bezśrubowe, możliwość stosowania żył
drutowych lub linki (bez zaciskania tulejek)
106 x 90 x 65 mm, szer. x wys. x głęb. (szer. 6 mod.); ok. 0,2kg
Obudowa
polistyren, IP20; do montażu na szynie TS35
Zaciski elektryczne
Detektor
POŁĄCZENIA PRZEWODOWE
+V
S
0V
Sygnalizator optyczno-akustyczny
DEX/P
DEX/A
DG/P
lampa
M
syrena
SL
PU
+ -
ZASILACZ
OUT 4-20mA
lub
PS
N L
PE
01 02
03 04 05 06
07 08 09
10 11
+ M
A1 M A2 M
+V S M
S+ S-
PWR.12V
230V~
AKUMULATOR 7Ah lub 17Ah
OUT ALARM 12V
OUT OF RANGE
POZA ZAKRESEM
CONTROL
UNIT
type:
ALARM 2
DETECTOR OUT.4-20mA
MDA-1.A/T
ALARM 1
POWER
ZASILANIE
note
FAULT
AWARIA
Podłączenie zasilania
z awaryjnym podtrzymaniem
PRODUCENT:
www.gazex.com
ALARM1
ALARM2
com NO NC
com NO NC
com NC NO
20 19 18
17 16 15
14 13 12
ALARM
MEMORY
RESET
KASOWANIE
PAMIECI ALARMOW
35mm
DETECTOR
POWER RESET
PRZYWROCENIE
ZASILANIA
DETECTORA
FAULT/AWARIA
WYJŚCIA STERUJĄCE
STYKOWE
ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
©gazex ’2015. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie bez zgody GAZEX zabronione.
Logo i nazwa gazex, dex, ASBIG, Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej są zastrzeżonymi znakami towarowymi
przedsiębiorstwa GAZEX.
Dane techniczne MDA-1.A/T v1507 2/2
Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !
©gazex