USDC2-KI-601-2

Komentarze

Transkrypt

USDC2-KI-601-2
0402
KARTA
INFORMACYJNA
USDC2-KI-601-2
Układ sterowania drzwi czołowych
typu USDC2
ZASTOSOWANIE:
Q
Układ sterowania drzwi czołowych USDC2 jest przeznaczony do sterowania
elektronicznego napędem pneumatycznym drzwi czołowych (przejściowych) w
wagonie osobowym.
USDC2 umożliwia sterowanie drzwiami z ich ciągłą diagnostyką podczas pracy.
Sterownik jest wyposażony w algorytm testowania napędu drzwi, który wykrywa
zatrzymanie drzwi, spowodowane przeszkodą na ich drodze.
Sterownik może pracować w dwóch wersjach:
- MDC-EL-I - moduł drzwi czołowych, wyposażony w czujnik ruchu – impulsator,
- MDC-EL-P - moduł drzwi czołowych, wyposażony w dwa wyłączniki ciśnieniowe.
Wyboru wersji dokonuje się za pomocą zwory na łączówce LP1. Jeżeli jest zwora,
to sterownik przyjmuje algorytm pracy do napędu MDC-EL-I, jeżeli brak zwory, to
napęd jest identyfikowany jako MDC-EL-P.
Po podniesieniu mostka przejściowego sterownik nie reaguje na sygnały
pochodzące od klamki drzwi. Sterownik wykrywa uszkodzenia czujników i zaworów
oraz inne błędy działania. Istnieje możliwość blokady drzwi w położeniach skrajnych.
W sterowniku można przestawiać czas zamykania drzwi (lato/zima). Wykrycie przez
sterownik przeszkody podczas zamykania drzwi spowoduje ich otwarcie, a podczas
otwierania drzwi - zatrzymuje proces otwierania. Po upływie określonego czasu
sterownik ponawia próbę zamknięcia lub otwarcia drzwi.
0402
OPIS:
Sterownik USDC2 jest zbudowany w oparciu o mikrokontroler i układy analogowe oraz
cyfrowe. Posiada wyjścia przekaźnikowe zabezpieczone elektronicznie przez zwarciem. Na
obudowie sterownika znajdują się: lampka sygnalizacyjna zasilania, linijka diod LED do
sygnalizacji kodów diagnostyki, czerwony przycisk do uruchamiania trybu testowego,
przełącznik kodowy do testowania i regulowania napędu, gniazdo 9-pinowe portu szeregowego
RS232C do przyłączenia komputera, w celu diagnostyki i konfiguracji sterownika. Sterownik
jest dostarczany jako skonfigurowany i gotowy do użytkowania. Przy pierwszym uruchomieniu
sterownika na drzwiach w wagonie może się okazać konieczne przestawienie oprzyrządowania
napędu, którym on steruje. Wersje, w których pracuje USDC2 różnią się sposobem detekcji
zatrzymania drzwi przez przeszkodę na ich drodze. Wersja MDC-EL-I jako czujnika ruchu używa
czujnika indukcyjnego, MDC-EL-P, w celu wykrycia przeszkody na drodze drzwi, mierzy różnicę
ciśnień w komorach siłownika za pomocą wyłączników ciśnieniowych i na tej podstawie
określa stan pracy napędu.
DANE TECHNICZNE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
znamionowe napięcie zasilania.. .……………………….……...…….......24 V d.c.
zakres zmian napięcia zasilania……….…………….……….od 16,8 do 30 V d.c.
prąd pobierany ………………………….…………...……...…………...ok. 100 mA
zewnętrzna temperatura pracy……..……………..….klasa T3 wg PN-EN 50155
wilgotność względna ………………..….………..................…...wg PN-EN 50155
stopień ochrony …………………………………………………...…..………...IP20
masa ………………………………………………………………….……..ok. 300 g
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru…………………..USDC-WTO-601-1
pozostałe warunki środowiskowe …………………..................wg PN-EN 50155
PPPiH ELTRONIK Sp. z o.o. ul. Lelewela 4b 61-409 POZNAŃ
tel. (+48) 61 830 42 01, 61 839 92 44, 61 839 92 49, fax 61 830 65 02
http://www.eltronik.pl
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty