Dr inż. Andrzej Puchalski ZTEP IEPiM Tematyka prac dyplomowych

Komentarze

Transkrypt

Dr inż. Andrzej Puchalski ZTEP IEPiM Tematyka prac dyplomowych
Dr inż. Andrzej Puchalski
ZTEP
IEPiM
Tematyka prac dyplomowych
•
•
Mechanika i Budowa Maszyn
Energetyka
1. Projektowanie układów mechatronicznych w środowisku symulacji komputerowej SIMPLORER.
Analiza, projekt i badanie symulacyjne wybranego układu. Dalsze możliwości rozwoju projektu.
2. Zastosowania paneli operatorskich do realizacji prostych zadań automatyki.
Projekt aplikacji z panelem tekstowym lub graficznym i sterownikiem PLC. Dalsze możliwości rozwoju
aplikacji.
3. Badanie funkcji regulatorów PID wbudowanych do sterowników PLC.
Analiza algorytmów strojenia regulatorów przemysłowych. Projekt strojenia regulatora PID wybranego
sterownika PLC.
4. Projektowanie zrobotyzowanych stanowisk pracy w środowisku PC-ROSET na wybranym przykładzie.
Projekt i symulacja wybranego stanowiska pracy z robotem Kawasaki. Dalsze możliwości rozbudowy aplikacji.
5. Badanie instalacji E/E pojazdu w środowisku symulacji komputerowej SIMPLORER.
Analiza, projekt i symulacja wybranych podzespołów instalacji elektryczno/elektronicznej pojazdu. Dalsze
możliwości rozwoju projektu.

Podobne dokumenty