program konferencji

Komentarze

Transkrypt

program konferencji
Projekt pod Honorowym Patronatem Ministra Środowiska i Ministra
Edukacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
na
Konferencję przedmiotowo metodyczną „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły.
Ogólnopolski projekt edukacyjny dla szkół podstawowych”
Konferencja zorganizowana przez WWF Polska we współpracy z Mazowieckim Samorządowym
Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie
Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
6 marca 2012r. (wtorek) godz. 14:00 Restauracja Wegetariańska Biosfeera, Al. Niepodległości 80, Warszawa
PROGRAM KONFERENCJI
13.40- 14.00
Rejestracja uczestników
14.00 - 14.15
Powitanie, przedstawienie celów spotkania – Bożena Sienkiewicz doradca
metodyczny m.st. Warszawy w zakresie przyrody, Małgorzata Górska MSCDN
Wydz. w Warszawie, Magdalena Gołębiewska WWF Polska
14.15 - 15.00
Nielegalny handel gatunkami zagrożonymi wyginięciem – problem i działania
WWF (film i prezentacja) - Magdalena Gołębiewska, Specjalista ds. kontroli handlu
zagrożonymi gatunkami zwierząt, WWF Polska
15.00 - 15.30
Zagrożone gatunki zwierząt najczęściej spotykane w sprzedaży w Polsce
– Zuzanna Podgórska, WWF Polska
15.30 – 15.50
Przerwa kawowa
15.50 – 16.50
Przemyt egzotycznych zwierząt do Polski i skala tego zjawiska – Rafał Tusiński,
Koordynator ds. CITES, Ministerstwo Finansów Departament Polityki Celnej
16.50 - 17.10
Założenia projektu edukacyjnego „Pozwólmy zwierzętom żyć tam gdzie się
urodziły”– Zuzanna Podgórska, WWF Polska
17.10 – 18.00
Podsumowanie i pytania – Bożena Sienkiewicz doradca metodyczny m.st.
Warszawy w zakresie przyrody, Magdalena Gołębiewska WWF Polska
Udział w konferencji jest bezpłatny. Prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej
dostępnej na stronie: www.kampaniaedukacyjna.wwf.pl i przesłanie jej faksem pod numer: 22 646 36 72 lub
e-mailem: [email protected] Wszyscy obecni na konferencji nauczyciele otrzymają po jej zakończeniu
potwierdzenie uczestnictwa. Dyrektorów szkół prosimy o umożliwienie pedagogom udziału w konferencji.
WWF Polska dziękuje Restauracji Wegetariańskiej Biosfeera za współpracę
przy organizacji konferencji

Podobne dokumenty