protokol film

Komentarze

Transkrypt

protokol film
ZATWIERDZAM
KANCLERZ
WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ
SIŁ POWIETRZNYCH
Dęblin, dnia 17.03.2016 r.
mgr Waldemar BIENIEK
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA Zap/24/2016
Na usługę montażu filmu dla Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.
Wartość zamówienia poniżej wartości wynikającej z art. 4 pkt 8. ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).
Procedurę rozpoznania rynku rozpoczęto na podstawie wniosku Nr 96/2016 z dnia
15.02.2016 r. W wyniku ogłoszenia na stronie internetowej WSOSP do dnia 25.02.2016 r. do
godziny 10.00. otrzymano następujące oferty:
l.p.
Nazwa firmy
1. Agencja Telewizyjna Mediapol Adam Pazurkiewicz
Ul. Perłowa 6
66-415 Kłodawa
2. Agencja Filmowa Film &Television Production–
ul. Żytnia 24
65-368 Zielona Góra
3. Spot on the top Anna Chaszczyńska-Ruda
Ul. Chabrów 1/17
41-700 Ruda Śląska
4. MOVLAB STUDIO
Ul. Lubiejewska 99
07-300 Ostrów Mazowiecki
5. Jarosław Wilczak Agencja Medialna
OświecimOnline.pl
Ul. Dąbrowskiego 127
32-600 Oświęcim
6. Agencja Filmowo-Reklamowa AimArt
Lech Wilczaszek
ul. Boh. Kragujewca 6/35
85-863 Bydgoszcz
7. EdukatorFILM Agata Pacek-Bieniek
ul. Poli Gojawiczyńskiej 60
20-827 Lublin
8. Agencja Reklamowa CUMULUS
ul. Lasockiego 24
20-612 Lublin
9. Golden Storm Film Artur Brzozowski
Ul. Nałkowskich 125/15
20-486 Lublin
Ogółem cena brutto
651,90 zł
676,50 zł
738,00 zł
922,50 zł
998,76 zł
1170,00 zł
1230,00 zł
1451,40 zł
1476,00 zł
10. MAD HORSE Agencja Filmowo-Reklamowa
Ryszard Szymański
Rynek 16 lok. 9
59 – 300 Lubin
11. FOTOGRAFIX Robert Wilk lider
Grupy medialnej GOODEYE
ul. Bat. Chłopskich 14/109
94-058 Łódź
12. Studio Produkcji Multimedialnych STORYTELLERS
ul. Partyzantów 25
95-040 Kaletnik
13. MFILM Waldemar Michalski
Piotrowice 173
24-150 Nałęczów
14. Parkos Media
Ul. Sobieskiego 6 lok. 17
15-014 Białystok
15. Mikołaj Górecki
Ul. Wespazjana Kochowskiego 13
01-574 Warszawa
16. Fundacja Free Forms
Al. Juliusza Słowackiego 1 lok. 6
31-159 Kraków
17. Agencja Filmowa NEXT LEVEL Sp. z o.o.
Plac Św. Katarzyny 9/1
87-100 Toruń
18. MSA Group Polska Sp. z o.o.
Podłużna 45 lok. 2
03-290 Warszawa
19. Urszula Nazarko Visuals
Nowy Świat 5/6
00-496 Warszawa
20. ANHER INVESTMENTS Andrzej Herjan
ul. Krakowska 19
43-300 Bielsko-Biała
21. Telewizja Warszawa
Al. Solidarności 115 lok. 2
00 – 140 Warszawa
22. Sfera TV Sp. z o.o.
ul. Niedurnego 69
41-709 Ruda Śląska
23. SI-ART. s.c. Zakład Produkcji Pomocy
Dydaktycznych M. Sienkiewicz, Z. Jezierska
Ul. Tęczowa 169
20-517 Lublin
24. Clockwork s.c. Karol Zagrodzki, Mateusz Gurtowski
Ul. Sielska 17B
60-129 Poznań
25. VCV Systems Sp z o.o.
Ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
1700,00 zł
1845,00 zł
1845,00 zł
1845,00 zł
1970,00 zł
2000,00 zł
2460,00 zł
3075,00 zł
3075,00 zł
3321,00 zł
3628,50 zł
3690,00 zł
3690,00 zł
3690,00 zł
4305,00 zł
4428,00 zł
26. Dariusz Kuczera Seabiscuit
Ul. Oleska 45/15
45-052 Opole
27. UNIA Sp. z o.o.
ul. Obozowa 4A lok. 13-14
30-383 Kraków
28. DŹWIGNIA HANDLU spółka z o. o. ul.
Mieszczańska 13/27
30-313 Kraków
29. Q p e r S t u d i o
ul. Anieli Urbanowicz 21 lok. 30
41-200 Sosnowiec
4797,00 zł
4920,00 zł
7011,00 zł
14169,60 zł
Z przyczyn niezależnych od Zamawiającego postępowanie zostaje unieważnione.
Komisja w składzie:
1. Szef Wydziału Wychowawczego: ppłk Jarosław Wojtyś … …………………………...
2. Pracownik Wydziału Wychowawczego: Danuta Dziwak ……….…………….…….….
3. Pracownik Wydziału Wychowawczego: mjr Tomasz Ziółkowski …………………..…
4. Pracownik Działu Organizacyjnego: Joanna Krzewińska ……………………………..