Nowość - Festo

Komentarze

Transkrypt

Nowość - Festo
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
-V- Nowość
Wielkość 30, VUVS-LK
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Główne cechy
Nowatorskie rozwiązanie
Niezawodne i wytrzymałe zawory
o dużej żywotności
Konstrukcja:
– System tłoczkowy z wkładkami
z uszczelnieniami (VUVS-L)
– System z uszczelnieniami
na tłoczku (VUVS-LK)
Natężenie przepływu do 2300l/min
dla VUVS-L
Natężenie przepływu do 1000 l/min
dla VUVS-LK
Szeroki asortyment funkcji zaworów
Uniwersalność
Napięcie robocze może być łatwo
zamienione przez zmianę cewki
(VUVS-L)
Zawory in-line można stosować
jako zawory indywidualne lub
zawory na płytę
Różne strefy ciśnieniowe
Szeroka gama opcji montażowych
Niezawodność
Ergonomiczność, niezawodne
działanie
Niezawodny serwis dzięki możliwości prostej i szybkiej wymiany
zaworów
Wybór zaworów na płytę
Konfigurator
Odpowiedni blok zaworowy VTUS
można szybko i łatwo skonfigurować
przy pomocy katalogu online. Katalog
oferuje wygodny konfigurator dzięki
któremu jest znacznie łatwiej wybrać
odpowiedni produkt.
2
Łatwa instalacja
Wstępnie zmontowane bloki
zaworowe
Poszczególne zawory zmontowane
i przygotowane do instalacji
Płyty przyłączeniowe do montażu
z jednej lub z dwóch stron
Bezpieczny montaż na ścianę
lub na szynie H
Modele CAD 2D/3D
Bloki zaworowe są w pełni montowane zgodnie z wybraną konfiguracją
i indywidualnie sprawdzane.
Zapewnia to redukcję do minimum
czasu montażu i instalacji.
è internet: www.festo.com/catalogue/...
System zamawiania bloków
zaworowych VTUS
è Internet: vtus
Dane CAD do konfiguracji bloków
zaworowych można pobrać online
za pomocą konfiguratora.
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30, VUVS-LK
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Główne cechy
Elektrozawory VUVS
Zawór in-line VUVS jako zawór indywidualny
Blok zaworowy VTUS
Zawór in-line VUVS-LK jako zawór indywidualny
Opcje wyposażenia
VUVS-L
VUVS-LK
Zawory 3/2-, 5/2- i 5/3-drożne
z lub bez cewki elektrozaworu
Wielkość 20 (21 mm)
Wielkość 25 (26,5 mm)
Wielkość 30 (31 mm)
Zawory 3/2- i 5/2-drożne z cewką
Wielkość 20 (21 mm)
Wielkość 25 (26,5 mm)
Napięcie robocze zaworów VUVS-L
może być zmieniane poprzez zmianę
cewki elektrozaworu na rurce
twornika.
Funkcje zaworowe VUVS-L
Zawory 3/2-drożne, pozycja normalna
otwarty, z jedną cewką
Wew./zew. pneumatyczne zasilanie
pilotów
Kasowanie pneumatyczne/sprężyną
mechaniczną
Kierunek przepływu może być odwrócony w przypadku zewnętrznego
zasilania pilotów
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Zawory 3/2-drożne, pozycja normalna
zamknięty, z jedną cewką
Wew./zew. pneumatyczne zasilanie
pilotów
Kasowanie pneumatyczne/sprężyną
mechaniczną
Kierunek przepływu może być odwrócony w przypadku zewnętrznego
zasilania pilotów
Zawór 5/2-drożny, z jedną cewką:
Wew./zew. pneumatyczne zasilanie
pilotów
Kasowanie pneumatyczne/sprężyną
mechaniczną
Kierunek przepływu może być odwrócony w przypadku zewnętrznego
zasilania pilotów
Zawór 5/2-drożny, z dwoma cewkami:
Wew./zew. pneumatyczne zasilanie
pilotów
Kierunek przepływu może być odwrócony w przypadku zewnętrznego
zasilania pilotów
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zawór 5/3-drożny, w położeniu
środkowym odpowietrzony, zasilony
albo zamknięty:
Wew./zew. pneumatyczne zasilanie
pilotów
Kasowanie sprężyną mechaniczną
Kierunek przepływu może być odwrócony w przypadku zewnętrznego
zasilania pilotów
3
-V- Nowość
Wielkość 30, VUVS-LK
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Główne cechy
Opcje wyposażenia
Funkcje zaworowe VUVS-LK
Zawory 3/2-drożne, pozycja normalna
otwarty, z jedną cewką
Wew. zasilanie pilotów
Kasowanie sprężyną pneumatyczną
Przepływ jednokierunkowy
Zawór 5/2-drożny, z jedną cewką:
Wew. zasilanie pilotów
Kasowanie sprężyną pneumatyczną
Przepływ jednokierunkowy
Zawór 5/2-drożny, z dwoma cewkami:
Wew. zasilanie pilotów
Przepływ jednokierunkowy
Pozycje zaworowe 2 … 10 można
konfigurować po 1 kroku, pozycje
10 … 16 po 2 krokach
Blok przyłączeniowy z maksymal­
nie 10 pozycjami zaworowymi
Moduł rozszerzający z 2 pozycja­
mi zaworowymi
Blok zasilający z maksymalnie
10 pozycjami zaworowymi
Główne cechy
W wersji standardowej można
skonfigurować maksymalnie 16
pozycji zaworowych (tylko dla wa­
riantu VUVS-L)
W wersji kompaktowej można
skonfigurować maksymalnie 12
pozycji zaworowych (dla wariantu
VUVS-LK maksymalnie 10 pozycji
zaworowych)
Konstrukcja
Wymiana zaworu
Każdy zawór jest przymocowany
do metalowej płyty przyłączeniowej
za pomocą dwóch śrub. Na zaworze
jest zamontowane odpowiednie
uszczelnienie.
4
Tworzenie stref ciśnienia (maksy­
malnie 9 stref w przypadku bloku
z 16 pozycjami zaworowymi)
Rozszerzenie
Oznacza to, że zawory mogą być
łatwo wymienione.
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zaślepki w niewykorzystanych pozy­
cjach zaworów mogą być zastąpione
przez zawory w późniejszym terminie. Wymiary, mocowania i istnieją­
ce instalacje pneumatyczne pozostają niezmienione.
Moduły rozszerzające z dwoma
pozycjami zaworów są dostępne
dla standardowego bloku
przyłączeniowego. Bloki
przyłączeniowe mogą być rozszer­
zane maksymalnie o trzy moduły
rozszerzające.
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30, VUVS-LK
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Główne cechy
Standardowy blok przyłączeniowy (nie dla zaworów VUVS-LK)
Dla zaworów 3/2 drożnych
Podłączenie
Wielkość 20: G3/8
Wielkość 25: G1/2
Wielkość 30: G3/4
Dla zaworów z zew. zasilaniem
pilotów
Maksymalnie 10 pozycji
zaworowych
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych
Podłączenie
Wielkość 20: G3/8
Wielkość 25: G1/2
Wielkość 30: G3/4
Dla zaworów z zew. zasilaniem
pilotów
Maksymalnie 10 pozycji
zaworowych
Rozszerzenie standardowego bloku przyłączeniowego (nie dla zaworów VUVS-LK)
Dla zaworów 3/2 drożnych
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych
Podłączenie
Wielkość 20: G3/8
Wielkość 25: G1/2
Wielkość 30: G3/4
Maksymalnie dwie pozycje
zaworowe
Kompaktowe bloki przyłączeniowe
Dla zaworów 3/2 drożnych
Podłączenie
Wielkość 20: G3/8
Wielkość 25: G1/2
Wielkość 30: G3/4
Maksymalnie dwie pozycje
zaworowe
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych
Podłączenie
Wielkość 20: G1/4
Wielkość 25: G3/8
Wielkość 30: G1/2
Maksymalnie 10 pozycji
zaworowych
Listwy przyłączeniowe
Montaż z obu stron
Podłączenie
Wielkość 20: G1/4
Wielkość 25: G3/8
Wielkość 30: G1/2
Maksymalnie 10 pozycji
zaworowych
Montaż z jednej strony
Podłączenie
Wielkość 20: G3/8
Wielkość 25: G1/2
Wielkość 30: G3/4
Maksymalnie 10 pozycji
zaworowych
Zaślepka dla niewykorzystanych pozycji zaworowych
Dla zakrycia nieużywanej pozycji
zaworowej
Podłączenie
Wielkość 20: G3/8
Wielkość 25: G1/2
Wielkość 30: G3/4
Maksymalnie 4 pozycje zaworowe
Płyta zasilająca
Dla dodatkowego zasilania pneumatycznego i odpowietrzenia przez
pozycję zaworową
Separator dla stref ciśnienia
Do tworzenia stref ciśnienia
(dozwolono maksymalnie 9 stref
ciśnienia)
-H-
Uwaga
Przy pracy na podciśnieniu przed
zaworem należy umieścić filtr.
Zabezpieczy to zawór przed
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
zasysaniem obcych cząstek
do wnętrza zaworu (np. przy
pracy z przyssawką).
5
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Główne cechy – Pneumatyka
Tworzenie stref ciśnienia i separacja odpowietrzenia
Zasilanie pneumatyczne i odpowietrzenie jest realizowane przez blok
przyłączeniowy / płytę przyłączeniową
i płyty zasilające.
Położenie płyt zasilających i separację
kanałów można dowolnie wybrać przy
konfiguracji VTUS.
Strefa ciśnienia jest tworzona przez
izolowanie kanałów wewnętrznych
między pozycjami zaworów przy
pomocy odpowiedniego separatora.
Separator może być stosowany
w następujących kanałach:
Kanał 1
Kanał 3
Kanał 5
-H-
Uwaga
Stosować separację, jeżeli
występują wysokie ciśnienia
na odpowietrzeniu
Stosować przynajmniej jedno
zasilanie pneum. dla każdej
strefy
Separacja sterefy ciśnienia jest
niemożliwa dla kanałów 12 i 14
(zasilanie pilotów)
Separacja kanału
Opis
Strefy ciśnienia można dowolnie konfigurować przy VTUS.
Możliwe są następujące separacje kanałów:
Kanał 1 zamknięty
Kanały 1/3/5 zamknięte
Kanały 3/5 zamknięte
Liczba stref ciśnienia z VTUS jest ograniczona liczbą pozycji zaworowych
na płycie przyłączeniowej / listwie przyłączeniowej. Należy pamiętać, że każda
płyta zasilająca zajmuje jedną pozycję zaworu. Między dwoma separatorami
muszą być zawsze co najmniej dwie pozycje zaworowe. W przypadku maksy­
malnego rozszerzenia na 16 pozycji zaworowych może być stworzonych maksy­
malnie 9 stref ciśnienia.
6
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Cechy główne – Pneumatyka, VUVS-L
Standardowy przepływ nominalny qnN, z kilkoma zaworami n załączanymi jednocześnie, wielkość 20
Dla zaworów 3/2-drożnych, płyta przyłączeniowa
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową (standard)
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową (kompakt)
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawory indywidualne
Przepływ normalny przez zawór (płyta standard)
Przepływ normalny przez zawór (płyta kompakt)
Strata przepływu (standard)
Strata przepływu (kompakt)
Dla zaworów 5/2-drożnych, płyta przyłączeniowa
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową (płyta standard)
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową (płyta kompakt)
Dla zaworów 5/2-drożnych, zawory indywidualne
Przepływ normalny przez zawór (płyta standard)
Przepływ normalny przez zawór (płyta kompakt)
Strata przepływu (standard)
Strata przepływu (kompakt)
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
7
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Cechy główne – Pneumatyka, VUVS-L
Standardowy przepływ nominalny qnN, z kilkoma zaworami n załączanymi jednocześnie, wielkość 25
Dla zaworów 3/2-drożnych, płyta przyłączeniowa
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową (standard)
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową (kompakt)
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawory indywidualne
Przepływ normalny przez zawór (płyta standard)
Przepływ normalny przez zawór (płyta kompakt)
Strata przepływu (standard)
Strata przepływu (kompakt)
Dla zaworów 5/2-drożnych, płyta przyłączeniowa
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową (standard)
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową (kompakt)
Dla zaworów 5/2-drożnych, zawory indywidualne
Przepływ normalny przez zawór (płyta standard)
Przepływ normalny przez zawór (płyta kompakt)
Strata przepływu (standard)
Strata przepływu (kompakt)
8
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Cechy główne – Pneumatyka, VUVS-L
Standardowy przepływ nominalny qnN, z kilkoma zaworami n załączanymi jednocześnie, wielkość 30
Dla zaworów 3/2-drożnych, płyta zaworowa
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową (płyta standard)
Przepływ normalny przez zawór (płyta kompakt)
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawory indywidualne
Przepływ normalny przez zawór (płyta standard)
Przepływ normalny przez zawór (płyta kompakt)
Strata przepływu (płyta standard)
Strata przepływu (płyta kompakt)
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, płyta przyłączeniowa
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową (płyta standard)
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową (płyta kompakt)
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, zawory indywidualne
Przepływ normalny przez zawór (płyta standard)
Przepływ normalny przez zawór (płyta kompakt)
Strata przepływu (płyta standard)
Strata przepływu (płyta kompakt)
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
9
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Cechy główne – Pneumatyka, VUVS-LK
Standardowy przepływ nominalny qnN, z kilkoma zaworami n załączanymi jednocześnie, wielkość 20
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawory indywidualne i płyty przyłączeniowe
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową
Przepływ normalny przez zawór
Dla zaworów 5/2-drożnych, zawory indywidualne i płyty przyłączeniowe
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową
Przepływ normalny przez zawór
10
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Cechy główne – Pneumatyka, VUVS-LK
Standardowy przepływ nominalny qnN, z kilkoma zaworami n załączanymi jednocześnie, wielkość 25
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawory indywidualne i płyty przyłączeniowe
Przepływ normalny przez płytę przyłączeniową
Przepływ normalny przez zawór
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawory indywidualne
Strata przepływu
Przepływ normalny przez zawór
Dla zaworów 5/2-drożnych, zawory indywidualne i płyty przyłączeniowe
Przepływ normalny przez płytę zaworową
Przepływ normalny przez zawór
Dla zaworów 5/2-drożnych, zawory indywidualne
Strata przepływu
Przepływ normalny przez zawór
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
11
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Główne cechy – Pneumatyka
Montaż bloków zaworowych VTUS
-H-
Wytrzymałe płyty zaworowe dzięki:
Czterem otworom przelotowym
do montażu na ścianie
Montaż na szynie H
Uwaga
Należy użyć gwintu M4 / M5
znajdującego się na bloku
przyłączeniowym do uziemiania
płyty zaworowej.
Mocowanie na ścianę
Stabilny montaż bloku
przyłączeniowego na ścianę
za pomocą czterech otworów
przelotowych.
1
1 Zacisk uziemienia
Montaż na szynie H
A
B
12
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Montaż na szynę-H VAME-T-M …
składa się z dwóch zacisków mocu­
jących. Są one przykręcone do blo­
ku przyłączeniowego z lewej
i prawej strony.
Zmontowany blok zaworowy VTUS
najpierw zawieszamy na szynę-H
(strzałka A), a potem na dole wcis­
kamy (strzałka B).
-H-
Uwaga
Należy zwrócić uwagę na maksy­
malny moment dokręcania śrub
do montażu na szynie H
Dopuszczalny jest tylko poziomy
montaż szyny H
Montaż jest możliwy tylko
na szynie TH 35-… zgodnie
z EN 60715
Przy montażu na szynie-H
obciążenie wstrząsowe/udary
jest niedopuszczalne
Dalsze informacje dotyczące
montażu
è Instrukcje montażu na szynę
VAME-T-M…
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Główne cechy – Montaż
Montaż zaworów indywidualnych VUVS
Mocowanie na ścianę
Do montażu zaworów indywidualnych na powierzchni płaskiej,
np. systemy profili aluminiowych.
Elektrozawory są wyposażone w dwa
przelotowe otwory do mocowania
przy montażu na ścianie
VAME-B10-20-W.
Przy zamówienu montażu naściennego VAME-B10-20-W jest
załączony odpowiedni zestaw śrób.
Do montażu zaworów indywidualnych na powierzchni płaskiej,
np. systemy profili aluminiowych.
Elektrozawory są wyposażone w dwa
przelotowe otwory do mocowania
przy pomocy łap montażowych
VAME-B10-…-A.
Przy zamówienu łap montażowych
VAME-B10-…-A jest załączony
odpowiedni zestaw śrób.
Łapy mocujące
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
13
-V- Nowość
Wielkość 30, VUVS-LK
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Przegląd programu produkcyjnego
Zawór
Wielkość
Wyjścia
robocze
Kod zamówienia dla zaworów i przepływ [l/min]
M32C
M32U
M52
B52
3/2-drożne zawory VUVS
20
G1/8
n
700
n
700
25
G1/4
30
G3/8
n
1000
n
2300
n
1000
n
2300
G1/8
n
550
25
G1/4
5/2-drożne zawory VUVS
20
G1/8
25
G1/4
30
G3/8
3/2-drożne zawory VUVS-LK
20
5/2-drożne zawory VUVS-LK
20
G1/8
25
G1/4
5/3-drożne zawory VUVS
20
G1/8
25
G1/4
30
G3/8
14
P53C
P53U
P53E
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
1000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
n
700
n
1300
n
2300
–
–
n
700
n
1300
n
2300
–
–
–
n
550
n
550
–
–
–
–
–
–
è strona/
internet
63
76
92
45
54
63
76
92
45
–
–
n
1000
n
1000
–
–
–
–
–
–
–
n
700
n
600
n
600
63
–
–
–
–
–
–
–
n
1000
n
1600
n
1000
n
1600
76
–
n
1200
n
2000
è internet: www.festo.com/catalogue/...
54
92
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Przegląd programu produkcyjnego
Konstrukcja
Wielkość
è strona/
internet
Opis
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, standard
20
VABM-B10-20E-G38- … P3
Przyłącze G3/8
109
25
VABM-B10-25E-G12- … P3
Przyłącze G1/2
122
30
VABM-B10-30E-G34- … -P3
Przyłącze G3/4
135
Moduły rozszerzające dla bloku przyłączeniowego dla zaworów 3/2-drożnych, standard
20
VABM-B10-20EEE-G38- … -P3
25
30
Przyłącze G3/8
109
VABM-B10-25EEE-G12- … -P3
Przyłącze G1/2
122
VABM-B10-30EEE-G34-… -P3
Przyłącze G3/4
135
Przyłącze G3/8
109
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
20
VABM-B10-20E-G38- …
25
VABM-B10-25E-G12- …
Przyłącze G1/2
122
30
VABM-B10-30E-G34- …
Przyłącze G3/4
135
Moduły rozszerzające dla bloku przyłączeniowego dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
20
VABM-B10-20EEE-G38- …
Przyłącze G3/8
109
25
VABM-B10-25EEE-G12- …
Przyłącze G1/2
122
30
VABM-B10-30EEE-G34- …
Przyłącze G3/4
135
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
15
-V- Nowość
Wielkość 30
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Przegląd programu produkcyjnego
Konstrukcja
Wielkość
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, kompaktowy
20
VABM-B10-20S-G14- … P3
Przyłącze G1/4
109
25
VABM-B10-25S-G38- … P3
Przyłącze G3/8
122
30
VABM-B10-30S-G12- …-P3
Przyłącze G1/2
135
Przyłącze G1/4
109
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, kompaktowy
20
VABM-B10-20S-G14- …
25
VABM-B10-25S-G38- …
Przyłącze G3/8
122
30
VABM-B10-30S-G12- …
Przyłącze G1/2
135
Przyłącze G3/8
109
Listwa przyłączeniowa, do montażu z obu stron
20
VABM-B10-20-G38- … -P53
25
VABM-B10-25-G12- … -P53
Przyłącze G1/2
122
30
VABM-B10-30-G34- … -P53
Przyłącze G3/4
135
Przyłącze G3/8
109
Listwa przyłączeniowa, do montażu z jednej strony
20
VABM-B10-20-G38- … -P53-E
16
è strona/
internet
Opis
25
VABM-B10-25-G12- … -P53-E
Przyłącze G1/2
122
30
VABM-B10-30-G34- … -P53-E
Przyłącze G3/4
135
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30, VUVS-LK
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Przegląd funkcji zaworów
Zawór
Kod
zamówienia
dla zaworów
Opis
VUVS-L
Wielkość
20
25
Zawór 3/2-drożny, normalnie zamknięty, sprężyna penumatyczna
M32C
Wewnętrzne zasilanie pilotów, nie rewersyjny
n
n
n
n
n
n
n
n
–
–
n
n
n
–
–
n
n
n
–
–
n
n
n
–
–
n
n
n
–
–
n
n
n
–
–
n
n
n
–
–
n
n
n
n
n
Zewnętrzne zasilanie pilotów, rewersyjny
n
n
n
–
–
Wewnętrzne zasilanie pilotów, nie rewersyjny
n
n
n
–
–
Zewnętrzne zasilanie pilotów, rewersyjny
n
n
n
–
–
Zewnętrzne zasilanie pilotów, rewersyjny
Zawór 3/2-drożny, normalnie zamknięty, sprężyna mechaniczna
M32C
Wewnętrzne zasilanie pilotów, nie rewersyjny
Zewnętrzne zasilanie pilotów, rewersyjny
Zawór 3/2-drożny, normalnie otwarty, sprężyna penumatyczna
M32U
Wewnętrzne zasilanie pilotów, nie rewersyjny
Zewnętrzne zasilanie pilotów, rewersyjny
Zawór 3/2­drożny, normalnie otwarty, sprężyna mechaniczna
M32U
Wewnętrzne zasilanie pilotów, nie rewersyjny
Zewnętrzne zasilanie pilotów, rewersyjny
Zawór 5/2-drożny, z jedną cewką, sprężyna pneumatyczna
M52
Wewnętrzne zasilanie pilotów, nie rewersyjny
Zawór 5/2-drożny, z jedną cewką, sprężyna mechaniczna
M52
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
30
VUVS-LK
Wielkość
20
25
è internet: www.festo.com/catalogue/...
17
-V- Nowość
Wielkość 30, VUVS-LK
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworove VTUS
Przegląd funkcji zaworów
Zawór
Kod
zamówienia
dla zaworów
Opis
VUVS-L
Wielkość
20
25
B52
Wewnętrzne zasilanie pilotów, nie rewersyjny
n
n
n
n
n
Zewnętrzne zasilanie pilotów, rewersyjny
n
n
n
–
–
n
n
n
–
–
Zewnętrzne zasilanie pilotów, rewersyjny
n
n
n
–
–
Wewnętrzne zasilanie pilotów, nie rewersyjny
n
n
n
–
–
Zewnętrzne zasilanie pilotów, rewersyjny
n
n
n
–
–
n
n
n
–
–
n
n
n
–
–
30
VUVS-LK
Wielkość
20
25
Zawór 5/2-drożny z dwoma cewkami
Zawór 5/3-drożny ze sprężynami mechanicznymi, zamknięty
P53C
Wewnętrzne zasilanie pilotów, nie rewersyjny
Zawór 5/3-drożny ze sprężynami mechanicznymi, zasilony
P53U
Zawór 5/3-drożny ze sprężynami mechanicznymi, odpowietrzony
P53E
Wewnętrzne zasilanie pilotów, nie rewersyjny
Zewnętrzne zasilanie pilotów, rewersyjny
18
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30
Elektrozawory VUVS-L / Bloki zaworowe VTUS
Przegląd osprzętu VUVS-L
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych
aI
aH
aF
aG
aE
aF
aD
aA
aC
9
aJ
8
7
aB
5
4
aJ
9
8
3
6
2
1
Oznaczenie
Krótki opis
è strona/internet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
aC
aD
–
Do montażu na szynie H
Do zaworów 3/2-drożnych, bez portu do zewnętrznego zasilania pilotów
Do zaworów 3/2-drożnych, z portem 10/12 do zewnętrznego zasilania pilotów
Do standardowego bloku przyłączeniowego, z portem 10/12 do zewnętrznego zasilania pilotów
Do tworzenia stref ciśnienia na portach 1 i 3
Do portów 1 i 3, porty zasilania i odpowietrzenia
Do portów 1 i 3, porty zasilania i odpowietrzenia
Do portu 3, odpowietrzenie
Do portu10/12, zewnętrzne zasilanie pilotów, wyłącznie do bloku przyłączeniowego Standard
Do portu10/12, zewnętrzne zasilanie pilotów, wyłącznie do bloku przyłączeniowego Standard
Dla dodatkowego zasilania pneumatycznego i odpowietrzenia przez pozycję zaworową
Do zakrycia nieużywanej pozycji zaworowej
Zawór 3/2-drożny, z cewką elektromagnesu
–
121, 134, 147
117, 130, 143
117, 130, 143
117, 130, 143
121, 134, 147
121, 134, 147
120, 133, 146
121, 134, 147
120, 133, 146
121, 134, 147
119, 132, 145
119, 132, 145
71, 84, 100
Szyna H
Montaż na szynie H
Blok przyłączeniowy Kompakt
Blok przyłączeniowy Standard
Moduł rozszerzający
Separator
Zaślepki
Złącze wtykowe
Tłumiki hałasu
Złącze wtykowe
Zaślepki
Płyta zasilająca
Płyta zaślepiająca
Elektrozawór
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
19
-V- Nowość
Wielkość 30
Elektrozawory VUVS-L / Bloki zaworowe VTUS
Przegląd osprzętu VUVS-L
Oznaczenie
Krótki opis
è strona/internet
aE
aF
Tłumiki hałasu
Złącze wtykowe
121, 134, 147
120, 133, 146
aG
aH
aI
Podkładka świecąca
Gniazdo wtykowe z kablem
Gniazdo wtykowe
Do portu 3, odpowietrzenie
Do portów 1 i 3, porty zasilania i odpowietrzenia na płycie zasilającej,
do portu 2, port roboczy, na zaworze
Dla sygnalizacji stanu załączenia cewki
Dla elektrozaworów VUVS
Dla elektrozaworów VUVS
20
è internet: www.festo.com/catalogue/...
74, 90, 105
74, 90, 105
74, 90, 105
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30
Elektrozawory VUVS-L / Bloki zaworowe VTUS
Przegląd osprzętu VUVS-L
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych
bJ
aI
aG
aH
aG
aF
aG
aE
aD
6
aC
aJ
7
9
8
aB
7
6
5
4
7
aJ
9
aA
3
7
2
1
Oznaczenie
Krótki opis
è strona/internet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
–
Do montażu na szynie H
Do zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, bez portu do zewnętrznego zasilania pilotów
Do zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, z portem 12 i 14 do zewnętrznego zasilania pilotów
Do bloku przyłączeniowego Standard , z portem 12 i 14 do zewnętrznego zasilania pilotów
Do portu 12 i 14, zewnętrzne zasilanie pilotów, wyłącznie do bloku przyłączeniowego Standard
Do portu 12 i 14, zewnętrzne zasilanie pilotów, wyłącznie do bloku przyłączeniowego Standard
Do portów 1, 3 i 5, porty zasilania i odpowietrzenia
Do portów 1, 3 i 5, porty zasilania i odpowietrzenia
Do portów 3 i 5, odpowietrzenie
Do tworzenia stref ciśnienia na portach 1, 3 i 5
Dla dodatkowego zasilania pneumatycznego i odpowietrzenia przez pozycję zaworową
–
121, 134, 147
117, 130, 143
117, 130, 143
117, 130, 143
121, 134, 147
120, 133, 146
121, 134, 147
120, 133, 146
121, 134, 147
121, 134, 147
119, 132, 145
Szyna H
Montaż na szynie H
Blok przyłączeniowy Kompakt
Blok przyłączeniowy Standard
Moduł rozszerzający
Zaślepki
Złącze wtykowe
Zaślepki
Złącze wtykowe
Tłumiki hałasu
Separator
Płyta zasilająca
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
21
-V- Nowość
Wielkość 30
Elektrozawory VUVS-L / Bloki zaworowe VTUS
Przegląd osprzętu VUVS-L
Oznaczenie
Krótki opis
è strona/internet
aC
aD
aE
aF
aG
Płyta zaślepiająca
Elektrozawór
Elektrozawór
Tłumiki hałasu
Złącze wtykowe
119, 132, 145
72, 86, 102
72, 86, 102
121, 134, 147
120, 133, 146
aH
aI
bJ
Podkładka świecąca
Gniazdo wtykowe z kablem
Gniazdo wtykowe
Do zakrycia nieużywanej pozycji zaworowej
Zawór 5/3- i 5/2-drożny, z cewkami, bistabilny
Zawór 5/2-drożny, z cewką, monostabilny
Do portów 3 i 5, odpowietrzenie
Do portów 1, 3 i 5, porty zasilania i odpowietrzenia na płycie zasilającej,
Do portu 2 i 4, port roboczy, na zaworze
Dla sygnalizacji stanu załączenia cewki
Dla elektrozaworów VUVS
Dla elektrozaworów VUVS
22
è internet: www.festo.com/catalogue/...
74, 90, 105
74, 90, 105
74, 90, 105
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30
Elektrozawory VUVS-L / Bloki zaworowe VTUS
Przegląd osprzętu VUVS-L
Listwa przyłączeniowa do montażu z obu stron
9
6
8
6
7
6
aA
aJ
3
4
5
2
aF
aC
aD
aB
1
aF
aE
Oznaczenie
Krótki opis
è strona/internet
1
Listwa przyłączeniowa
–
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
aC
aD
aE
aF
Płyta zasilająca
Złącze wtykowe
Płyta zaślepiająca
Elektrozawór
Złącze wtykowe
Podkładka świecąca
Gniazdo wtykowe z kablem
Gniazdo wtykowe
Elektrozawór
Elektrozawór
Tłumiki hałasu
Złącze wtykowe
Zaślepki
Separator
Złącze wtykowe
Dla dodatkowego zasilania pneumatycznego przez pozycję zaworową
Dla portu 1
Do zakrycia nieużywanej pozycji zaworowej
Zawór 3/2-drożny, z cewką
Do portu 2 i 4, port roboczy
Dla sygnalizacji stanu załączenia cewki
Dla elektrozaworów VUVS
Dla elektrozaworów VUVS
Zawór 5/3- i 5/2-drożny, z cewkami, bistabilny
Zawór 5/2-drożny, z cewką, monostabilny
Do portu 3 i 5, odpowietrzenie, na zaworze
Do portu 3 i 5, odpowietrzenie, na zaworze
Do portu 1, port zasilania
Dla tworzenia stref ciśnienia
Do portu 1, port zasilania
NO TAG, NO TAG,
NO TAG
119, 132, 145
120, 133, 146
119, 132, 145
71, 84, 100
120, 133, 146
74, 90, 105
74, 90, 105
74, 90, 105
72, 86, 102
72, 86, 102
121, 134, 147
120, 133, 146
121, 134, 147
121, 134, 147
120, 133, 146
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
23
-V- Nowość
Wielkość 30
Elektrozawory VUVS-L / Bloki zaworowe VTUS
Przegląd osprzętu VUVS-L
Listwa przyłączeniowa do montażu z jednej strony
6
9
8
6
7
6
aA
aJ
3
4
5
2
aC
aB
aF
aD
1
aF
aE
Oznaczenie
Krótki opis
è strona/internet
1
Listwa przyłączeniowa
–
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
aC
aD
aE
aF
Płyta zasilająca
Złącze wtykowe
Płyta zaślepiająca
Elektrozawór
Złącze wtykowe
Podkładka świecąca
Gniazdo wtykowe z kablem
Gniazdo wtykowe
Elektrozawór
Elektrozawór
Tłumiki hałasu
Złącze wtykowe
Zaślepki
Separator
Złącze wtykowe
Dla dodatkowego zasilania pneumatycznego przez pozycję zaworową
Do portu 1, port zasilania
Do zakrycia nieużywanej pozycji zaworowej
Zawór 3/2-drożny, z cewką
Dla portów 2 i 4, port roboczy
Dla sygnalizacji stanu załączenia cewki
Dla elektrozaworów VUVS
Dla elektrozaworów VUVS
Zawór 5/3- i 5/2-drożny, z cewkami, bistabilny
Zawór 5/2-drożny, z cewką, monostabilny
Do portu 3 i 5, odpowietrzenie, na zaworze
Do portu 3 i 5, na zaworze
Do portu 1, port zasilania
Dla tworzenia stref ciśnienia
Do portu 1, port zasilania
NO TAG, NO TAG,
NO TAG
119, 132, 145
120, 133, 146
119, 132, 145
71, 84, 100
120, 133, 146
74, 90, 105
74, 90, 105
74, 90, 105
72, 86, 102
72, 86, 102
121, 134, 147
120, 133, 146
121, 134, 147
121, 134, 147
120, 133, 146
24
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK / Bloki zaworowe VTUS
Przegląd osprzętu VUVS-LK
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych
aI
aH
aF
aG
aE
aF
aD
9
aC
8
aB
7
3
4
9
8
6
2
1
Oznaczenie
Krótki opis
è strona/internet
1
2
3
6
7
8
9
aB
aC
aD
aE
aF
Szyna H
Montaż na szynie H
Blok przyłączeniowy Kompakt
Separator
Zaślepki
Złącze wtykowe
Tłumiki hałasu
Płyta zasilająca
Płyta zaślepiająca
Elektrozawór
Tłumiki hałasu
Złącze wtykowe
–
121, 134
117, 130
121, 134
121, 134
120, 133
121, 134
119, 132
119, 132
52, 61
121, 134
120, 133
aG
aH
aI
Podkładka świecąca
Gniazdo wtykowe z kablem
Gniazdo wtykowe
–
Do montażu na szynie H
Do zaworów 3/2-drożnych, bez portu do zewnętrznego zasilania pilotów
Do tworzenia stref ciśnienia na portach 1 i 3
Do portów 1 i 3, porty zasilania i odpowietrzenia
Do portów 1 i 3, porty zasilania i odpowietrzenia
Do portu 3, odpowietrzenie
Dla dodatkowego zasilania pneumatycznego i odpowietrzenia przez pozycję zaworową
Do zakrycia nieużywanej pozycji zaworowej
Zawór 3/2-drożny, z cewką
Do portu 3, odpowietrzenie
Do portów 1 i 3, porty zasilania i odpowietrzenia na płycie zasilającej,
Do portu 2, port roboczy, na zaworze
Dla sygnalizacji stanu załączenia cewki
Dla elektrozaworów VUVS
Dla elektrozaworów VUVS
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
52, 61
52, 61
52, 61
25
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK / Bloki zaworowe VTUS
Przegląd osprzętu VUVS-LK
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2-drożnych
bJ
aI
aG
aH
aG
aF
aG
aE
aD
aC
aJ
9
aB
8
4
2
9
aJ
3
aA
1
Oznaczenie
Krótki opis
è strona/internet
1
2
3
8
9
aJ
aA
aB
–
Do montażu na szynie H
Do zaworów 5/2-drożnych, bez portu do zewnętrznego zasilania pilotów
Do portów 1, 3 i 5, porty zasilania i odpowietrzenia
Do portów 1, 3 i 5, porty zasilania i odpowietrzenia
Do portów 3 i 5, odpowietrzenie
Do tworzenia stref ciśnienia na portach 1, 3 i 5
Dla dodatkowego zasilania pneumatycznego i odpowietrzenia przez pozycję zaworową
–
121, 134
117, 130
121, 134
120, 133
121, 134
121, 134
119, 132
26
Szyna H
Montaż na szynie H
Blok przyłączeniowy Kompakt
Zaślepki
Złącze wtykowe
Tłumiki hałasu
Separator
Płyta zasilająca
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK / Bloki zaworowe VTUS
Przegląd osprzętu VUVS-LK
Oznaczenie
Krótki opis
è strona/internet
aC
aD
aE
aF
aG
Płyta zaślepiająca
Elektrozawór
Elektrozawór
Tłumiki hałasu
Złącze wtykowe
119, 132
52, 61
52, 61
121, 134
120, 133
aH
aI
bJ
Podkładka świecąca
Gniazdo wtykowe z kablem
Gniazdo wtykowe
Do zakrycia nieużywanej pozycji zaworowej
Zawór 5/2-drożny, z cewkami, bistabilny
Zawór 5/2-drożny, z cewką, monostabilny
Do portów 3 i 5, odpowietrzenie
Do portów 1, 3 i 5, porty zasilania i odpowietrzenia na płycie zasilającej,
Do portu 2 i 4, port roboczy, na zaworze
Dla sygnalizacji stanu załączenia cewki
Dla elektrozaworów VUVS
Dla elektrozaworów VUVS
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
52, 61
52, 61
52, 61
27
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK / Bloki zaworowe VTUS
Przegląd osprzętu VUVS-LK
Listwa przyłączeniowa do montażu z obu stron
9
6
8
6
7
6
aA
aJ
3
4
5
2
aF
aC
aD
aB
1
aF
aE
Oznaczenie
Krótki opis
è strona/internet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
aC
aD
aE
aF
–
Dla dodatkowego zasilania pneumatycznego przez pozycję zaworową
Dla portu 1
Do zakrycia nieużywanej pozycji zaworowej
Zawór 3/2-drożny, z cewką
Do portu 2 i 4, port roboczy
Dla sygnalizacji stanu załączenia cewki
Dla elektrozaworów VUVS
Dla elektrozaworów VUVS
Zawór 5/2-drożny, z cewkami, bistabilny
Zawór 5/2-drożny, z cewką, monostabilny
Do portu 3 i 5, odpowietrzenie, na zaworze
Do portu 3 i 5, odpowietrzenie, na zaworze
Do portu 1, port zasilania
Dla tworzenia stref ciśnienia
Do portu 1, port zasilania
NO TAG, NO TAG
119, 132
120, 133
119, 132
52, 61
120, 133
52, 61
52, 61
52, 61
52, 61
52, 61
121, 134
120, 133
121, 134
121, 134
120, 133
28
Listwa przyłączeniowa
Płyta zasilająca
Złącze wtykowe
Płyta zaślepiająca
Elektrozawór
Złącze wtykowe
Podkładka świecąca
Gniazdo wtykowe z kablem
Gniazdo wtykowe
Elektrozawór
Elektrozawór
Tłumiki hałasu
Złącze wtykowe
Zaślepki
Separator
Złącze wtykowe
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK / Bloki zaworowe VTUS
Przegląd osprzętu VUVS-LK
Listwa przyłączeniowa do montażu z jednej strony
6
9
8
6
7
6
aA
aJ
3
4
5
2
aC
aB
aF
aD
1
aF
aE
Oznaczenie
Krótki opis
è strona/internet
1
2
3
4
5
6
7
8
9
aJ
aA
aB
aC
aD
aE
aF
–
Dla dodatkowego zasilania pneumatycznego przez pozycję zaworową
Do portu 1, port zasilania
Do zakrycia nieużywanej pozycji zaworowej
Zawór 3/2-drożny, z cewką
Dla portów 2 i 4, port roboczy
Dla sygnalizacji stanu załączenia cewki
Dla elektrozaworów VUVS
Dla elektrozaworów VUVS
Zawór 5/2-drożny, z cewkami, bistabilny
Zawór 5/2-drożny, z cewką, monostabilny
Do portu 3 i 5, odpowietrzenie, na zaworze
Do portu 3 i 5, na zaworze
Do portu 1, port zasilania
Dla tworzenia stref ciśnienia
Do portu 1, port zasilania
NO TAG, NO TAG
119, 132
120, 133
119, 132
52, 61
120, 133
52, 61
52, 61
52, 61
52, 61
52, 61
121, 134
120, 133
121, 134
121, 134
120, 133
Listwa przyłączeniowa
Płyta zasilająca
Złącze wtykowe
Płyta zaślepiająca
Elektrozawór
Złącze wtykowe
Podkładka świecąca
Gniazdo wtykowe z kablem
Gniazdo wtykowe
Elektrozawór
Elektrozawór
Tłumiki hałasu
Złącze wtykowe
Zaślepki
Separator
Złącze wtykowe
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
29
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
-M-
Przepływ
Wielkość 20:
do 700 l/min
Wielkość 25:
do 1300 l/min
Wielkość 30:
do 2300 l/min
Ogólne dane techniczne
Wielkość
20
Konfiguracja bloków zaworowych
Szerokość zaworu
Konstrukcja zaworu
Sterowanie elektryczne
Metoda kasowania ustawienia zaworów
Zasilanie pneum. pilotów
Kierunek przepływu
Odpowiedni do podciśnienia
Brak przekrycia
Rodzaj uszczelnienia
Maks. liczba poz. zaworów
[mm]
Maks. liczba stref ciśnienia
Funkcja odpowietrzenia
Sposób uruchomienia
Nominalne napięcie robocze
Standardowy przepływ nominalny
Port pilota pneumatycznego Blok przyłączeniowy Standard
Blok przyłączeniowy Kompakt
Listwa przyłączeniowa
Odpowietrzenie pilotów
Pozycja montażu
Stopień ochrony
Dopuszczalne wahania napięcia
CRC1)
Uwaga o materiałach
Informacje o materiałach: Uszczelnienia
1)
30
[V DC]
[V AC]
[qnN]
12/14
12/14
12/14
82/84
[%]
25
30
O stałej liczbie zaworów
21
26.5
31
Tłoczkowa
Indywidualne przyłącze
Sprężyna mechniczna lub pneumatyczna
Wewnętrzne lub zewnętrzne
Rewersyjny z ograniczeniami
Tak, z zastosowaniem zew. zasilania pilotów
Tak
Miękkie
16 (z rozszerzeniem dla bloku zaworów Standard maksymalnie 18 pozycji
zaworowych)
9
Z możliwością dławienia
Elektryczny
12, 24
24, 110, 120, 230, 240
600 … 700
1000 … 1300
1600 … 2300
G1/8
G1/8
G1/8
Na zaworze
Na zaworze
Na zaworze
Na zaworze
Na zaworze
Na zaworze
M5
Dowolna
IP65, IP67
Z gniazdem wtykowym IEC 60529
_ 10
21)
Zgodne z RoHS
HNBR, NBR
Klasa CRC 2 odporności na korozję zgodna z normą Festo FN 940070:
Średnia odporność na korozję. Zastosowania wewnątrz budynków, w których może wystąpić kondensacja. Zewnętrzne części z widocznymi powierzchniami, które mają bezpośredni kontakt z typowym otoczeniem
przemysłowym.
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Warunki pracy i otoczenia
Medium robocze
Medium sterujące
Uwaga o eksploatacji /
medium zasilania pilotów
Ciśnienie robocze
Ciśnienie pilota
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
Temperatura przechowywania
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
[bar]
[bar]
[°C]
[°C]
[°C]
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
–0.9 … +10
1.5 … 10
–10 … +50
–10 … +50
–20 … +60
è internet: www.festo.com/catalogue/...
31
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Wymiary – Bloki zaworowe
Blok przyłączeniowy Standard, dla zaworów 3/2-drożnych
1 Porty 1 i 3
(z obu stron):
G3/8 dla VTUS-20
G1/2 dla VTUS-25
G3/4 dla VTUS-30
3 Port 12 (z obu stron):
G1/8 dla VTUS-20, VTUS-25
i VTUS-30
32
4 Gwint dla modułu
rozszerzającego:
M5x15.5 dla VTUS-20
M5x18 dla VTUS-25 i VTUS-30
5 Port 2:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/8 dla VTUS-30
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5 dla VTUS-20
i VTUS-25, rowki w profilu
IPM-08 system 8 dla VTUS-30
7 Montaż na szynę H VAME-T-M4
dla VTUS-20
VAME-T-M5 dla VTUS-25
VAME-T-M6 dla VTUS-30
8 Płyta-zaślepka
9 Płyta zasilająca,
Porty 1 i 3:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/8 dla VTUS-30
aJ zawory 3/2-drożne
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Typ
B2
B4
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
110.7
129.2
144.9
75.5
93
108.2
Typ
D1 ∅
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B12
B14
B15
B16
66.5
80.5
93.2
63
78
94.7
50
62
75.7
24
30
36.2
12.5
16
19
75
84.2
91.2
11.5
14
17.2
25
32
38
5.5
6
6.5
,
D2
53
67.5
79
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
L3
L4
L5
L6
37
45
61
23.5
25
35
8.5
9
9
18
22
28.5
5
5
6.5
91.4
123.4
170.1
32
39
54.5
6
6
7.5
25
29.8
34
22
27.5
32
1
1
–
,
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
4.5
4.5
4.5
M4x6.5
M4x9
M5x11
77.4
95.5
118
61
71
91
Typ
Pozycje
zaworowe
2
3
VTUS-20
L1 [mm]
L2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
72
60
87
75
100
85
94
82
114.5
102.5
132
117
4
5
6
7
8
9
10
138
126
169.5
157.5
196
181
160
148
197
185
228
213
182
170
224.5
212.5
260
245
204
192
252
240
292
277
226
214
279.5
267.5
324
309
248
236
307
295
356
341
,
VTUS-25
VTUS-30
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
116
104
142
130
164
149
è internet: www.festo.com/catalogue/...
33
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Wymiary – Bloki zaworowe
Blok przyłączeniowy Kompakt, dla zaworów 3/2-drożnych
1 Porty 1 i 3
(z obu stron):
G1/4 dla VTUS-20
G3/8 dla VTUS-25
G1/2 dla VTUS-30
34
5 Port 2:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/8 dla VTUS-30
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
7 Montaż na szynę H VAME-T-M4
dla VTUS-20
VAME-T-M5 dla VTUS-25
VAME-T-M6 dla VTUS-30
8 Płyta-zaślepka
9 Płyta zasilająca,
Porty 1 i 3:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/8 dla VTUS-30
aJ zawory 3/2-drożne
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Typ
B2
B4
B7
B8
B9
B11
B12
B14
B15
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
110.7
129.2
144.9
56.1
70.3
83
53.1
67.3
80
47
58.8
69.4
22
30
36
10.5
16
19
75
84
91.2
11.5
14
17
25
32
38
Typ
D1 ∅
D2
H1
H2
H3
H4
H6
H8
L3
L4
L5
L6
33
34
42.5
9.7
13.5
17.5
18
20
26
87.4
112.4
151.6
6
6
7.5
25
29.8
38
22
27.5
32
1
1
–
5
6
7
8
9
10
138
126
169.5
157.5
196
181
160
148
197
185
228
213
182
170
224.5
212.5
260
245
204
192
252
240
292
277
226
214
279.5
267.5
324
309
248
236
307
295
356
341
,
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
4.5
5.5
6.3
M4x6.5
M4x9
M5x11
73.4
84.5
99.5
57
60
72.5
Typ
Pozycje
zaworowe
2
3
VTUS-20
L1 [mm]
L2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
72
60
87
75
100
85
94
82
114.5
102.5
132
117
4
,
VTUS-25
VTUS-30
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
116
104
142
130
164
149
è internet: www.festo.com/catalogue/...
35
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Wymiary – Bloki zaworowe
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, blok przyłączeniowy Standard
1 Porty 1, 3 i 5
(z obu stron):
G3/8 dla VTUS-20
G1/2 dla VTUS-25
G3/4 dla VTUS-30
3 Porty 12 i 14
(z obu stron):
G1/8 dla VTUS-20, VTUS-25
dla VTUS-30
36
4 Gwint dla modułu
rozszerzającego:
M5x15.5 dla VTUS-20
M5x18 dla VTUS-25 i VTUS-30
5 Porty 2 i 4:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/8 dla VTUS-30
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
7 Montaż na szynę H VAME-T-M4
dla VTUS-20
VAME-T-M5 dla VTUS-25
VAME-T-M6 dla VTUS-30
8 Płyta-zaślepka
9 Płyta zasilająca,
Porty 1, 3 i 5:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/8 dla VTUS-30
aJ Zawór 5/2-drożny z jedną
cewką
aA Zawór 5/2-drożny, dwucew­
kowy, albo zawór 5/3-drożny
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Typ
B1
B2
B4
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
174.9
200.3
220.3
141.2
162.2
180.7
110
126
144
B5
100.5
119
137
97.5
113.5
129
73
80
104
81
95
111.5
55
63
72
29
31
32.5
12.5
16
19
75
84.2
91.2
75
84.2
91.2
42.5
47
38
25
32
25
Typ
D1 ∅
D2
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
L3
L4
L5
L6
37
45
61
23.5
25
35
22
22
22
18
22
28.5
8.5
9
9
91.4
123.4
170.1
6
6
7.5
25
29.8
34
22
27.5
32
1
1
–
,
,
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
4.5
5.5
6.3
M4x6.5
M4x9
M5x11
77.4
95.5
118
61
71
91
Typ
Pozycje
zaworowe
2
3
VTUS-20
L1 [mm]
L2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
72
60
87
75
100
85
94
82
114.5
102.5
132
117
4
5
6
7
8
9
10
138
126
169.5
157.5
196
181
160
148
197
185
228
213
182
170
224.5
212.5
260
245
204
192
252
240
292
277
226
214
279.5
267.5
324
309
248
236
307
295
356
341
,
VTUS-25
VTUS-30
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
116
104
142
130
164
149
è internet: www.festo.com/catalogue/...
37
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary – Bloki zaworowe
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, Blok przyłączeniowy Kompakt
1 Porty 1, 3 i 5:
G1/4 dla VTUS-20
G3/8 dla VTUS-25
G1/2 dla VTUS-30
5 Porty 2 i 4:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/8 dla VTUS-30
38
7 Montaż na szynę H VAME-T-M4
dla VTUS-20
VAME-T-M5 dla VTUS-25
VAME-T-M6 dla VTUS-30
8 Płyta-zaślepka
è internet: www.festo.com/catalogue/...
9 Płyta zasilająca,
Porty 1, 3 i 5:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/8 dla VTUS-30
aJ Zawór 5/2-drożny z jedną
cewką
aA Zawór 5/2-drożny, dwucew­
kowy, albo zawór 5/3-drożny
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Typ
B1
B2
B4
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
174.9
200.3
220.3
141.2
162.2
180.7
64.2
80.5
94
B7
47
61.5
77
55.1
69
80.4
32.1
40.3
47
9.1
11.5
13.6
12.5
16
19
75
84.2
91.2
75
84.2
91.2
19.6
24.3
28
25
32
38
Typ
D1 ∅
D2
H1
H2
H3
H4
H6
H8
L3
L4
L5
L6
36
34
42.5
9.7
13.5
17.5
22.5
20
26
90.4
112.4
151.6
6
6
7.5
25
29.8
34
22
27.5
32
1
1
–
,
,
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
4.5
5.5
6.3
M4x6.5
M4x9
M5x11
76.4
84.5
99.5
60
60
72.5
Typ
Pozycje
zaworowe
2
3
VTUS-20
L1 [mm]
L2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
72
60
87
75
100
85
94
82
114.5
102.5
132
117
4
5
6
7
8
9
10
138
126
169.5
157.5
196
181
160
148
197
185
228
213
182
170
224.5
212.5
260
245
204
192
252
240
292
277
226
214
279.5
267.5
324
309
248
236
307
295
356
341
,
VTUS-25
VTUS-30
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
116
104
142
130
164
149
è internet: www.festo.com/catalogue/...
39
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary – Listwy przyłączeniowe
Montaż z obu stron
2 Porty 3 i 5:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/4 dla VTUS-30
3 Port 12 / 14:
M5 dla VTUS-20
M5 dla VTUS-25
G1/8 dla VTUS-30
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Typ
B4
B17
H1
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
23
28.7
34
55
75
85
80.4
102.5
122
H2
8 Płyta-zaślepka
9 Płyta zasilająca,
port 1:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/8 dla VTUS-30
aJ Zawór 3/2-drożny
aA Zawór 5/2-drożny z jedną
cewką
aB Zawór 5/2-drożny, dwucew­
kowy, albo zawór 5/3-drożny
H3
H10
H11
H12
L7
40
52
65
11.5
18
17.5
6.3
6.7
6.7
2
2
2.5
21
24
26
,
40
59
78
95
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary – Listwy przyłączeniowe
Montaż z obu stron
1 Port 1 (z obu stron):
G3/8 dla VTUS-20
G1/2 dla VTUS-25
G3/4 dla VTUS-30
-H-
5 Porty 2 i 4:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/8 dla VTUS-30
Uwaga
Kątowniki mocujące mogą być
regulowane o _30°
Typ
B1
B2
B3
B12
B13
B18
B19
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
174.9
200.3
220.3
141.2
162.2
180.7
110.7
129.2
144.9
67.5
70.2
77.7
67.5
70.2
77.7
40
60
65
20
35
35
Typ
D1 ∅
D2
D3 ∅
L3
L4
L5
W1
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
4.5
4.5
5.5
M4x6.5
M4x9
M5x11
5.2
6.6
8.6
8
8
9
21
29.8
34
22
27.5
32
30°
30°
30°
Typ
Pozycje
zaworowe
2
3
VTUS-20
L1 [mm]
L2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
64
90
87
119
100
134
86
112
114.5
146.5
132
166
4
5
6
7
8
9
10
130
156
169.5
201.5
196
230
152
178
197
229
228
262
174
200
224.5
256.5
260
294
196
222
252
284
292
326
218
244
279.5
311.5
324
358
240
266
307
339
356
390
,
VTUS-25
VTUS-30
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
108
134
142
174
164
198
è internet: www.festo.com/catalogue/...
41
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary – Listwy przyłączeniowe
Montaż z jednej strony
1 Port 1 (z obu stron):
G3/8 dla VTUS-20
G1/2 dla VTUS-25
G3/4 dla VTUS-30
2 Porty 3 i 5:
G1/8 dla VTUS-20
G1/4 dla VTUS-25
G3/8 dla VTUS-30
42
3 Porty 12 i 14:
M5 dla VTUS-20 i VTUS-25
G1/8 dla VTUS-30
è internet: www.festo.com/catalogue/...
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
aJ Zawór 3/2-drożny
aA Zawór 5/2-drożny z jedną
cewką
aB Zawór 5/2-drożny, dwucew­
kowy, albo zawór 5/3-drożny
-H-
Uwaga
Kątowniki mocujące mogą być
regulowane o _30°
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Wielkość 30
Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Bloki zaworowe
Typ
B1
B2
B4
B17
B18
B19
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
174.9
200.3
220.3
110.7
129.2
144.9
23
28.7
34
55
80
85
40
60
65
20
35
35
Typ
D1 ∅
D3 ∅
H1
H3
H10
H11
H13
H14
H15
L7
L8
40
52
65
33
38
38
6.3
6.7
6.7
106
128
146
90
112
128
8
8
9
50
64
74
2
2
2.5
,
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
4.5
4.5
5.5
5.2
6.6
8.6
80.4
102.5
122
Typ
Pozycje
zaworowe
2
3
VTUS-20
VTUS-25
VTUS-30
L1 [mm]
L1 [mm]
L1 [mm]
64
87
100
86
114.5
132
4
,
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
108
142
164
è internet: www.festo.com/catalogue/...
43
-V- Nowość
Wielkość 30, VUVS-LK
Elektrozawory VUVS
Kody zamówień dla elektrozaworów
VUVS
Typ zaworu
Zawór in-line
Konstrukcja
Tłoczkowa z uszczelnieniami w korpusie
Tłoczkowa z uszczelnieniami na tłoczku
Wielkość
Szerokość zaworu
– L
–
–
–
–
–
–
Wersja
– Rozszerzone
właściwości
S Główne właści­
wości
L
–
Stopień ochrony części
elektrycznych
–
Standard
S8 IP67
K
Przyłącze elektryczne
–
Bez
C1 Układ przyłączy typ C,
Zgodnie z EN 175301
B2 Układ przyłączy typ B,
Standard przemysłowy
21 mm
20
26,5 mm 25
31 mm
30
Funkcje zaworów
M32C
Nominalne napięcie robocze
–
Bez
1
24 V DC
1A 24 V AC
3W 230 / 240 V AC
M32U
5
M52
12 V DC
16B 110 / 120 V AC
Interfejs sterowania pilotów zaworów
–
Standard
B52
Odpowietrzenie
–
Bez złączki
QN Z przyłączem
U1 Tłumik z metalową obudową
U3 Tłumik z polimerową obudową
P53C
P53U
Przyłącza pneumatyczne
G18 G1/8
G14 G1/4
G38 G3/8
Q4
Przyłącze wtykowe 4 mm
Q6
Przyłącze wtykowe 6 mm
Q8
Przyłącze wtykowe 8 mm
Q10 Przyłącze wtykowe 10 mm
Q12 Przyłącze wtykowe 12 mm
P53E
Sposób kasowania
Sprężyna pneumatyczna dla M52 i M32
Sprężyna mechaniczna dla M52 i M32
Dla B52 i P53
Zasilanie pneum. pilotów
Wewnętrzne
Zewnętrzne
44
A
M
–
Pomocnicze ręczne uruchamianie
D Bez blokady, blokada bez pomocy osprzętu
S Zakryte pokrywą
H Bez blokady
–
Z
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 20
Dane techniczne
-M-K-P-
Przepływ
Do 550 l/min
Szerokość zaworu
21 mm
Napięcie
24 V DC
Ogólne dane techniczne
Funkcja zaworu
Kod zamówienia dla zaworów
Szerokość zaworu
Średnica nominalna
Konstrukcja
Kierunek przepływu
Zasilanie pneum. pilotów
Sposób uruchomienia
Pomocnicze ręczne
uruchamianie
Brak przekrycia
Rodzaj uszczelnienia
Sposób montażu
Standardowy przepływ
nominalny
Sposób uruchomienia
Pozycja montażu
Funkcja odpowietrzenia
Przyłącze pneumatyczne
1, 2, 4, 3, 5
CRC1)
1)
3/2
M32C
[mm]
[mm]
[qnN]
5/2
M52
B52
21
5.2
Tłoczkowa
Przepływ jednokierunkowy
Wewnętrzne
Z pilotem
Bez/z blokadą
Tak
Miękkie
Opcjonalnie przez otwory przelotowe lub na listwie przyłączeniowej
550
550
550
Elektryczny
Dowolna
Z możliwością dławienia
Gx
1
Klasa 1 odporności na korozję według standardu Festo 940 070:
Niska odporność na korozję. Do zastosowań w pomieszczeniach suchych lub z zabezpieczeniem na czas transportu i przechowywania. Dotyczy to również części za osłonami, w niewidocznych obszarach zabudowy
oraz części składowych w aplikacji (np. czopy obrotowe napędów).
Dane techniczne – Zawory 3/2-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Ciężar produktu
On
Off
Przełączenie
[g]
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
M32C
Zamknięty
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
16
20
–
120
è internet: www.festo.com/catalogue/...
45
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 20
Dane techniczne
Dane techniczne – Zawory 5/2-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Ciężar produktu
On
Off
Przełączenie
[g]
Warunki pracy i otoczenia
Kod zamówienia dla zaworów
Medium robocze
Medium sterujące
Uwagi o eksploatacji /
medium zasilania pilotów
Ciśnienie robocze
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
M52
B52
–
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
17
22
–
145
–
Bistabilny
–
–
–
10
200
M32C
M52
B52
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
[bar]
[°C]
[°C]
1.5 … 8
–5 … +50
–5 … +50
1.5 … 8
1.5 … 8
Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne
Napięcie robocze
Dopuszczalne wahania napięcia
Parametry
Cykle obciążenia ED
Stopień ochrony wg EN 60529
[V DC]
[%]
[W]
[%]
Wtyczka typu C
24
±10
2.4
100
IP65 z podłączonym gniazdem wtykowym
Informacje o materiałach
Obudowa
Uszczelnienia
Tłoczek
Uwagi o materiałach
46
Stop aluminium
HNBR, NBR
Stop aluminium
Zgodne z RoHS
Zawierają PWIS (substancje uszkadzające powierzchnie malowane)
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 20
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Zawory 3/2-drożne, z cewką
1 Cewka, interfejs typ C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
7 Dla gwintu M3
Typ
B1
B2
B4
D1
H1
H2
H3
H4
H5
VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S
21.2
16.1
2.5
B5
0.2
G1/8
29.2
13.7
5
37.8
27.7
Typ
L1
L6
L7
L8
L9
L14
L15
L16
L17
L19
VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S
92.6
62.3
39.8
25.4
49.4
29.4
8
40.1
45.4
,
,
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
19.2
è internet: www.festo.com/catalogue/...
47
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 20
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Zawory monostabilne 5/2-drożne, z cewką
1 Cewka, interfejs typ C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
7 Dla gwintu M3
Typ
B1
B2
B4
B5
D1
H1
VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S
21.2
16.1
2.5
0.2
G1/8
29.2
Typ
L1
L6
L7
VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S
115.7
85.3
39.8
H2
H3
H4
H5
5
37.8
27.7
,
L8
13.7
L9
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
25.4
69.4
49.4
29.4
8
40.1
18.6
45.4
,
48
19.2
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 20
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Zawory bistabilne, 5/2-drożne, z cewkami
1 Cewka, interfejs typ C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
7 Dla gwintu M3
Typ
B1
B2
B4
B5
D1
H1
VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S
21.2
16.1
2.5
0.2
G1/8
29.2
H2
H3
H4
H5
5
37.8
27.7
Typ
L1
L6
L7
L9
L13
VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S
159.6
98.8
39.8
19.2
25.4
69.4
Typ
L14
L15
L16
L17
L18
L19
VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S
49.4
29.4
8
40.1
18.6
45.4
,
L8
13.7
,
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
49
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 20
Osprzęt
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Łapy mocujące
1 VUVS-L20-P53,
VUVS-L20-B52
2 VUVS-L20-M52
Typ
VAME-B10-20-A
VUVS-LK20-B52
VUVS-LK20-M52
VUVS-LK20-M32
Typ
VAME-B10-20-A
VUVS-LK20-B52
VUVS-LK20-M52
VUVS-LK20-M32
Typ
VAME-B10-20-A
50
VUVS-LK20-B52
VUVS-LK20-M52
VUVS-LK20-M32
B1
B2
B3
D1 ∅
D2 ∅
D3 ∅
H1
H2
H3
H4
H5
20
13.1
10.6
3.2
4.2
5.2
112.5
106.5
77.5
63.5
44
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
39
19.2
10.5
2.5
176.7
–
109.8
–
147.7
–
87.7
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
55
41
29.4
19.2
40
20
19
159.6
115.7
92.7
4.1
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 20
Osprzęt
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Mocowanie na ścianę
1 Otwór montażowy dla wielkości 20
Typ
VAME-B10-20-W
VUVS-LK20-B52
VUVS-LK20-M52
VUVS-LK20-M32
Typ
VAME-B10-20-W
VUVS-LK20-B52
VUVS-LK20-M52
VUVS-LK20-M32
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
B1
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
H6
10
M3
M4
M5
35
20
10
11.5
9.7
8.7
H7
H8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
13
16.5
50
40
20
79.8
79.8
35.9
12.9
49.4
49.5
è internet: www.festo.com/catalogue/...
51
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 20
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Nr części
Typ
Zawór 3/2-drożny jednocewkowy, z cewką
Normalnie zamknięty
M32C-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
8043213 VUVS-LK20-M32C-AD-G18-1C1-S
Zawór 5/2-drożny jednocewkowy, z cewką
M52-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
8043214 VUVS-LK20-M52-AD-G18-1C1-S
Zawór 5/2-drożny, z cewkami, dwucewkowy
B52
Wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
8043215 VUVS-LK20-B52-D-G18-1C1-S
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
Pokrywa
Do sterowania ręcznego, bez blokady lub zaślepione
8049538 VAMC-B10-20-CH2-S
Gniazdo wtykowe
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
3-pin, zaciski śrubowe
Złącze kablowe M12
Złącze kablowe Pg7
4-pin, przyłącze
Złącze kablowe M14
z przebiciem izolacji
Gniazdo wtykowe z kablem
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
Gniazdo kątowe, 3-pin
Kabel, otwarty koniec, 3-żyłowy
Podkładka świecąca
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
52
0 … 250 V AC/DC
IP65
0 … 250 V AC/DC
IP67
24 V DC
LED
24 V DC
è internet: www.festo.com/catalogue/...
539712
151687
192745
2.5 m 151688
5m
151689
10 m 193457
151717
MSSD-EB-M12
MSSD­EB
MSSD-EB-S-M14
KMEB-1-24-2,5-LED
KMEB-1-24-5-LED
KMEB-1-24-10-LED
MEB-LD-12-24DC
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 20
Osprzęt
Dane do zamówienia
Opis
Złączki wtykowe z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym
Gwint przyłączeniowy Gx dla przewodu o śr. zewn.
4 mm
6 mm
8 mm
Kątowe złączki wtykowe z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy Gx dla przewodu o śr. zewn.
4 mm
6 mm
8 mm
Kątowe złączki wtykowe, wysokie z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy Gx dla przewodu o śr. zewn.
4 mm
6 mm
8 mm
1)
Nr części
Typ
PU1)
186106
133008
186107
133009
186109
133010
QS-G1/8-4-I
QS-G1/8-4-I-100
QS-G1/8-6-I
QS-G1/8-6-I-100
QS-G1/8-8-I
QS-G1/8-8-I-100
10
100
10
100
10
100
186116
132048
186117
132049
186119
132050
QSL-G1/8-4
QSL-G1/8-4-100
QSL-G1/8-6
QSL-G1/8-6-100
QSL-G1/8-8
QSL-G1/8-8-50
10
100
10
100
10
50
186127
133015
186128
133016
186130
133017
QSLL-G1/8-4
QSLL-G1/8-4-100
QSLL-G1/8-6
QSLL-G1/8-6-100
QSLL-G1/8-8
QSLL-G1/8-8-100
10
100
10
100
10
100
Jednostka opakowania
Dane do zamówienia
Opis
Ciężar
[g]
Nr części
Typ
Załączony zestaw śrub do przykręcenia zaworów do łap mocujących
97
576412
VAME-B10-20-A
Załączony zestaw śrub do przykręcenia zaworów na ścianę
53
576413
VAME-B10-20-W
10
8026203
VAME-B10-20-MK
Łapy mocujące
Mocowanie na ścianę
Zestaw części zamiennych
Zestaw obejmuje uszczelki i śruby
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
53
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 25
Dane techniczne
-M-K-P-
Przepływ
Do 1000 l/min
Szerokość zaworu
26,5 mm
Napięcie
24 V DC
Ogólne dane techniczne
Funkcja zaworu
Kod zamówienia dla zaworów
Szerokość zaworu
Średnica nominalna
Konstrukcja
Kierunek przepływu
Zasilanie pneum. pilotów
Sposób uruchomienia
Pomocnicze ręczne
uruchamianie
Brak przekrycia
Rodzaj uszczelnienia
Sposób montażu
Standardowy przepływ
nominalny
Sposób uruchomienia
Pozycja montażu
Funkcja odpowietrzenia
Przyłącze pneumatyczne
1, 2, 4, 3, 5
CRC1)
1)
3/2
M32C
[mm]
[mm]
5/2
M52
B52
26.5
6.7
Tłoczkowa
Przepływ jednokierunkowy
Wewnętrzne
Z pilotem
Bez/z blokadą
Tak
Miękkie
Opcjonalnie przez otwory przelotowe lub na szynie przyłączeniowej
1000
1000
[qnN]
1000
Elektryczny
Dowolna
Z możliwością dławienia
G¼
1
Klasa 1 odporności na korozję według standardu Festo 940 070:
Niska odporność na korozję. Do zastosowań w pomieszczeniach suchych lub z zabezpieczeniem na czas transportu i przechowywania. Dotyczy to również części za osłonami, w niewidocznych obszarach zabudowy
oraz części składowych w aplikacji (np. czopy obrotowe napędów).
Dane techniczne – Zawory 3/2-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Ciężar produktu
54
M32C
On
Off
Przełączenie
[g]
Zamknięty
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
16
20
–
200
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 25
Dane techniczne
Dane techniczne – Zawory 5/2-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Ciężar produktu
On
Off
Przełączenie
[g]
Warunki pracy i otoczenia
Kod zamówienia dla zaworów
Medium robocze
Medium sterujące
Uwagi o eksploatacji /
medium zasilania pilotów
Ciśnienie robocze
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
M52
B52
–
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
20
22
–
250
–
Bistabilny
–
–
–
12
320
M32C
M52
B52
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
[bar]
[°C]
[°C]
1.5 … 8
–5 … +50
–5 … +50
1.5 … 8
1.5 … 8
Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne
Napięcie robocze
Dopuszczalne
wahania napięcia
Parametry
Cykle obciążenia ED
Stopień ochrony wg EN 60529
[V DC]
[%]
[W]
[%]
Wtyczka typu B
24
10
3.3
100
IP65 z podłączonym gniazdem wtykowym
Informacje o materiałach
Obudowa
Uszczelnienia
Tłoczek
Uwagi o materiałach
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Stop aluminium
HNBR, NBR
Stop aluminium
Zgodne z RoHS
Zawierają PWIS (substancje uszkadzające powierzchnie malowane)
è internet: www.festo.com/catalogue/...
55
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 25
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Zawory 3/2-drożne, z cewką
1 Cewka, interfejs typ C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
7 Dla gwintu M4
Typ
B1
B2
B4
D1
H1
H2
H3
H4
H5
VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S
26.5
20.2
1.9
B5
1
G1/4
36.1
16.9
6
45.9
33.9
Typ
L1
L6
L7
L8
L9
L14
L15
L16
L17
L19
29
58
33.5
13
44.6
51.5
,
,
VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S
56
108.1
73
44.2
25
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 25
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Zawory monostabilne 5/2-drożne, z cewką
1 Cewka, interfejs typ C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
7 Dla gwintu M4
Typ
B1
B2
B4
B5
D1
H1
VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S
26.5
20.2
1.9
1
G1/4
36.1
H2
H3
H4
H5
6
45.9
33.9
Typ
L1
L9
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
29
82.5
58
33.5
13
44.6
26.8
51.5
,
L6
L7
L8
16.9
,
VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S
137.8
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
102.7
44.2
25
è internet: www.festo.com/catalogue/...
57
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 25
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Zawory 5/2-drożne, dwucewkowe, z cewkami
1 Cewka, interfejs typ B
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
7 Dla gwintu M4
Typ
B1
B2
B4
B5
D1
H1
VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S
26.5
20.2
1.9
1
G1/4
36.1
Typ
L1
H2
H3
H4
H5
6
45.9
33.9
,
L6
L7
L8
16.9
L9
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
29
82.5
58
33.5
13
44.6
26.8
51.5
,
VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S
58
186.1
116
44.2
25
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 25
Osprzęt
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Łapy mocujące
1 VUVS-L25-P53,
VUVS-L25-B52
2 VUVS-L25-M52
Typ
VAME-B10-25-A
VUVS-LK25-B52
VUVS-LK25-M52
VUVS-LK25-M32
Typ
VAME-B10-25-A
VUVS-LK25-B52
VUVS-LK25-M52
VUVS-LK25-M32
Typ
VAME-B10-25-A
VUVS-LK25-B52
VUVS-LK25-M52
VUVS-LK25-M32
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
B1
B2
B3
D1 ∅
D2 ∅
D3 ∅
H1
H2
H3
H4
H5
24
15.8
13.3
4.2
4.2
5.2
130
122.5
91
80.5
48.5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
41.5
25
11
2.5
210.8
–
94.8
–
170.3
–
110.6
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
55
49.4
40.4
25
40
20
23.5
186.1
137.8
108.1
4.1
è internet: www.festo.com/catalogue/...
59
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 25
Osprzęt
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Mocowanie na ścianę
1 Otwór montażowy
dla wielkości 20
2 Otwór montażowy
dla wielkości 25
Typ
VAME-B10-20-W
VUVS-LK25-B52
VUVS-LK25-M52
VUVS-LK25-M32
Typ
VAME-B10-20-W
60
VUVS-LK25-B52
VUVS-LK25-M52
VUVS-LK25-M32
B1
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
H6
10
M3
M4
M5
35
20
10
11.5 9.7
8.7
H7
H8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
19.2
16.9
50
40
20
93.1
93.1
44.7
15
56.7
59.3
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK, wielkość 25
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Nr części
Typ
Zawór 3/2-drożny jednocewkowy, z cewką
Normalnie zamknięty
M32C-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
8043217 VUVS-LK25-M32C-AD-G14-1B2-S
Zawór 5/2-drożny jednocewkowy, z cewką
M52-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
8043218 VUVS-LK25-M52-AD-G14-1B2-S
Zawór 5/2-drożny z cewkami, dwucewkowy
B52
Wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
8043219 VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2-S
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
Pokrywa
Do sterowania ręcznego, bez blokady lub zaślepione
8049539 VAMC-B10-25-CH2-S
Gniazdo wtykowe
Układ przyłączy typu B, wg EN 175301-803
3-pin, zaciski śrubowe
Złącze kablowe M16
Złącze kablowe Pg9
3-pin, przyłącze
–
z przebiciem izolacji
Gniazdo wtykowe z kablem
Układ przyłączy typu B, wg EN 175301-803
Gniazdo kątowe, 3-pin
Kabel, otwarty koniec, 3-żyłowy
Podkładka świecąca
Układ przyłączy typu B, wg DIN EN 175301-803
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
0 … 250 V AC/DC
IP65
0 … 250 V AC/DC
24 V DC
24 V DC
LED
IP67
539710
34431
192746
MSSD­F­M16
MSSD-F
MSSD­F­S­M16
2.5 m
5m
10 m
30935
30937
193458
KMF­1­24DC­2.5­LED
KMF­1­24DC­5­LED
KMF­1­24­10­LED
19143
MF-LD-12-24DC
è internet: www.festo.com/catalogue/...
61
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-LK
Osprzęt
Dane do zamówienia
Opis
Złączki wtykowe z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym
Gwint przyłączeniowy G¼ dla przewodu o śr. zewn.
Kątowe złączki wtykowe z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy G¼ dla przewodu o śr. zewn.
Nr części
Typ
PU1)
6 mm
8 mm
10 mm
186108
186110
186112
QS-G1/4-6-I
QS-G1/4-8-I
QS-G1/4-10-I
10
10
10
6 mm
186118
132051
186120
132052
186122
132053
QSL-G1/4-6
QSL-G1/4-6-100
QSL-G1/4-8
QSL-G1/4-8-50
QSL-G1/4-10
QSL-G1/4-10-50
10
100
10
50
10
50
186129
186131
186133
QSLL-G1/4-6
QSLL-G1/4-8
QSLL-G1/4-10
10
10
10
8 mm
10 mm
Kątowe złączki wtykowe, wysokie z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy G¼ dla przewodu o śr. zewn.
1)
6 mm
8 mm
10 mm
Jednostka opakowania
Dane do zamówienia
Opis
Ciężar
[g]
Nr części
Typ
Załączony zestaw śrub do przykręcenia zaworów do łap mocujących
130
2293485
VAME-B10-25-A
Załączony zestaw śrub do przykręcenia zaworów na ścianę
53
576413
VAME-B10-20-W
12
8035636
VAME-B10-25-MK
Łapy mocujące
Mocowanie na ścianę
Zestaw części zamiennych
Zestaw obejmuje uszczelki i śruby
62
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Dane techniczne
-M-K-P-
Przepływ
Do 700 l/min
Szerokość zaworu
21 mm
Napięcie
12, 24 V DC
24, 110, 120, 230, 240 V AC
Ogólne dane techniczne
Funkcja zaworu
Kod zamówienia dla zaworów
Szerokość zaworu
[mm]
Średnica nominalna
[mm]
Konstrukcja
Kierunek przepływu
Zasilanie pilotów pneum.
Sposób uruchomienia
Pomocnicze ręczne
uruchamianie
Brak przekrycia
Rodzaj uszczelnienia
Sposób montażu
Standardowy przepływ
[qnN]
nominalny
Sposób uruchomienia
Pozycja montażu
Funkcja odpowietrzenia
Przyłącze pneumatyczne
1, 2, 4, 3, 5
Przyłącze pomocniczego pilota pneum.
12/14
Port odpowietrzenia pilota 82/84
CRC1)
1)
3/2
M32C
M32U
5/2
M52
21
5.7
Tłoczkowa
Rewersyjny z zewn. zasilaniem pilotów
Wewnętrzne lub zewnętrzne
Z pilotem
Bez/z blokadą
B52
5/3
P53C
P53U
P53E
5
4.8
4.5
Tak
Miękkie
Opcjonalnie przez otwory przelotowe lub na szynie przyłączeniowej
700
700
700
700
600
Elektryczny
Dowolna
Z możliwością dławienia
Gx
M5
M5
2
Klasa CRC 2 odporności na korozję zgodna z normą Festo FN 940070:
Średnia odporność na korozję. Zastosowania wewnątrz budynków, w których może wystąpić kondensacja. Zewnętrzne części z widocznymi powierzchniami, które mają bezpośredni kontakt z typowym otoczeniem
przemysłowym.
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
63
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Dane techniczne
Dane techniczne – Zawory 3/2-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Waga produktu bez cewki
Waga produktu łącznie z cewką
On
Off
Przełączenie
[g]
[g]
Dane techniczne – Zawory 5/2-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Waga produktu bez cewki
Waga produktu łącznie z cewką
On
Off
Przełączenie
[g]
[g]
Dane techniczne – Zawory 5/3-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna / środkowa
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Waga produktu bez cewki
Waga produktu łącznie z cewką
On
Off
Przełączenie
[g]
[g]
M32C
M32U
Zamknięty
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
14
21
–
138
172
Otwarty
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
14
21
–
138
172
Sprężyna mechaniczna
14
32
–
136
170
Sprężyna mechaniczna
15
28
–
136
170
M52
B52
–
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
20
29
–
188
222
Sprężyna mechaniczna
12
44
–
183
217
–
Bistabilny
–
–
–
10
225
259
P53C
P53U
P53E
Zamknięty
Monostabilny
Sprężyna mechaniczna
13
42
24
229
263
Zasilony
Odpowietrzony
13
42
21
229
263
13
44
24
229
263
Dane dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga na przymusowe
procedury sprawdzania
Maks. pozytywny impuls testowy
0 sygnału
Maks. negatywny impuls testowy
1 sygnał
Odporność na wstrząsy
Odporność na wibracje
64
Częstotliwość przełączania min. 1/tydzień
[ìs]
1900 (zawory z VACS-C-C1-1)
[ìs]
2700 (zawory z VACS-C-C1-1)
Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Test na wibracie przy transporcie, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-4 i EN60068-2-6
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Dane techniczne
Warunki pracy i otoczenia
Kod zamówienia dla zaworów
Medium robocze
Medium sterujące
Uwagi o eksploatacji /
medium zasilania pilotów
Ciśnienie robocze przy wewn.
zasilaniu pilotów
Ciśnienie robocze przy zewn.
zasilaniu pilotów
Ciśnienie pilota
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
M32
M52
B52
P53
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
[bar]
2.5 … 10
[bar]
–0.9 … +10
[bar]
[°C]
[°C]
2.5 … 10
–10 … +60
–10 … +60
1.5 … 10
2.5 … 10
1.5 … 10
2.5 … 10
Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne
Napięcie robocze
Dopuszczalne wahania napięcia
Parametry
Cykle obciążenia ED
Stopień ochrony wg EN 60529
[V DC]
[%]
[W]
[%]
Z cewką
Bez cewki
Wtyczka typu C
24
±10
2.5
100
IP65 z podłączonym gniazdem wtykowym
Poprzez cewkę
è Internet: vacs
Informacje o materiałach
Obudowa
Uszczelnienia
Tłoczek
Uwagi o materiałach
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Odlew aluminiowy
HNBR, NBR
Stop aluminium
Zgodne z RoHS
è internet: www.festo.com/catalogue/...
65
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Zawory 3/2-drożne, z cewką
Zawory 3/2-drożne, bez cewki
1 Cewka, interfejs typ C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
Typ
4 Port 10/12 do zasilania
pilota
B1
B2
B3
B4
6 Port 82 do odpowietrzenia
pilota
B5
7 Dla gwintu M3
D1
D3
D4
D5 ∅
H1
H2
H3
H4
H5
,
VUVS-L20-M32…-…D-G18-…
VUVS-L20-M32…-…ZD-G18-…
21.1
16.1
–
2.6
2.5
2
G1/8
–
M5
M5
8
40
20.9
6.2
46.7
36.4
Typ
L2
L4
L6
L7
L8
L9
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L19
VUVS-L20-M32…-…D-G18-…
VUVS-L20-M32…-…ZD-G18-…
110.7
109.1
80.1
47.3
30.6
29
–
19.5
60.9
56.9
36.9
8
45.6
52.9
,
66
19.2
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Zawory monostabilne 5/2-drożne, bez cewki
Wymiary
Zawory monostabilne 5/2-drożne, z cewką
1 Cewka, interfejs typ C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
3 Port 14 do zasilania pilota
4 Port 12 do zasilania pilota
Typ
B2
B1
B3
B4
B5
5 Port 84 do odpowietrzenia
pilota
D1
D2
D3
7 Dla gwintu M3
D5 ∅
D4
H1
H2
,
–
2.6
VUVS-L20-M52-…D-G18-…
VUVS-L20-M52-…ZD-G18-…
21.1
16.1
Typ
L2
L4
VUVS-L20-M52-…D-G18-…
VUVS-L20-M52-…ZD-G18-…
141.2 139.6 110.6 47.3
L6
H3
H4
H5
6.2
46.7
36.4
,
2.5
L7
2
L8
G1/8
–
M5
–
M5
M5
8
40.4
20.9
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
30.6
–
94.3
29
–
19.5
76.9
56.9
36.9
8
45.6
22.5
52.9
,
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
19.2
è internet: www.festo.com/catalogue/...
67
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Dane techniczne
Wymiary
Zawór 5/3- i 5/2-drożny, dwucewkowy, z cewkami
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Zawór 5/3- i 5/2-drożny, dwucewkowy, bez cewek
1 Cewka, interfejs typ C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
5 Port 84 do odpowietrzenia
pilota
6 Port 82 do odpowietrzenia
pilota
3 Port 14 do zasilania pilota
4 Port 12 do zasilania pilota
B3
7 Dla gwintu M3
B4
B5
D1
D2
D3
D4
D5 ∅
H1
2.5
2
G1/8
–
M5
–
M5
–
M5
–
M5
M5
8
40.4
Typ
B1
B2
VUVS-L20-P53…-MD-G18-…
VUVS-L20-P53…-MZD-G18-…
VUVS-L20-B52-D-G18-…
VUVS-L20-B52-ZD-G18-…
21.1
16.1
Typ
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
VUVS-L20-P53…-MD-G18-…
VUVS-L20-P53…-MZD-G18-…
VUVS-L20-B52-D-G18-…
VUVS-L20-B52-ZD-G18-…
174.9
144.3
171.7
142.7
139.1
113.7
47.3
Typ
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
VUVS-L20-P53…-MD-G18-…
VUVS-L20-P53…-MZD-G18-…
VUVS-L20-B52-D-G18-…
VUVS-L20-B52-ZD-G18-…
–
19.5
–
19.5
76.9
56.9
36.9
8
45.6
22.5
52.9
,
H2
H3
H4
H5
6.2
46.7
36.4
,
–
2.6
–
2.6
L8
20.9
L9
L10
L11
30.6
–
94.3
–
94.3
29
,
68
è internet: www.festo.com/catalogue/...
19.2
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Osprzęt
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Łapy mocujące
1 VUVS-L20-P53,
VUVS-L20-B52
2 VUVS-L20-M52
Typ
VAME-B10-20-A
VUVS-L20-B52/P53
VUVS-L20-M52
VUVS-L20-M32
Typ
VAME-B10-20-A
VUVS-L20-B52/P53
VUVS-L20-M52
VUVS-L20-M32
Typ
VAME-B10-20-A
VUVS-L20-B52/P53
VUVS-L20-M52
VUVS-L20-M32
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
B1
B2
B3
D1 ∅
D2 ∅
D3 ∅
H1
H2
H3
H4
H5
20
13.1
10.6
3.2
4.2
5.2
112.5
106.5
77.5
63.5
44
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
39
19.2
10.5
2.5
184.4
–
102.2
–
155.4
–
97.7
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
55
41
29.4
19.2
40
20
19
174.9
141.2
110.7
4.1
è internet: www.festo.com/catalogue/...
69
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Mocowanie na ścianę
1 Otwór montażowy dla wielkości 20
Typ
VAME-B10-20-W
VUVS-L20-B52/P53
VUVS-L20-M52
VUVS-L20-M32
Typ
VAME-B10-20-W
70
VUVS-L20-B52/P53
VUVS-L20-M52
VUVS-L20-M32
B1
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
10
M3
M4
M5
35
20
10
11.5
9.7
H6
H7
H8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
8.7
22.7
17.7
50
40
20
87.5
–
–
87.4
56.9
53.8
23.3
56.8
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 3/2-drożny bez cewki
Jednocewkowy, normalnie zamknięty
M32C-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32C-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Jednocewkowy, normalnie otwarty
M32U-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32U-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Zawór 3/2-drożny z cewką (24 V DC)
Jednocewkowy, normalnie zamknięty
M32C-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32C-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Jednocewkowy, normalnie otwarty
M32U-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32U-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Nr części
Typ
575255
VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7
575257
VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7
575260
VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7
575259
VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7
575256
VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7
575258
VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7
575262
VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7
575261
VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7
575269
VUVS-L20-M32C-AD-G18-F7-1C1
575271
VUVS-L20-M32C-AZD-G18-F7-1C1
575274
VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1
575273
VUVS-L20-M32C-MZD-G18-F7-1C1
575270
VUVS-L20-M32U-AD-G18-F7-1C1
575272
VUVS-L20-M32U-AZD-G18-F7-1C1
575276
VUVS-L20-M32U-MD-G18-F7-1C1
575275
VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7-1C1
è internet: www.festo.com/catalogue/...
71
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 5/2-drożny bez cewki
Zawór do zamontowania jednej cewki
M52-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M52-M
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Zawór do zamontowania dwóch cewek
B52
Wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Zewn. zasilanie pilotów
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Zawór 5/2-drożny z cewką (24 V DC)
Z jedną cewką
M52-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M52-M
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Z dwoma cewkami
B52
Wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Zewn. zasilanie pilotów
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
72
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Nr części
Typ
575249
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7
575675
VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7
575250
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7
575679
VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7
575251
VUVS-L20-B52-D-G18-F7
575682
VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7
575263
VUVS-L20-M52-AD-G18-F7-1C1
575676
VUVS-L20-M52-AZD-G18-F7-1C1
575264
VUVS-L20-M52-MD-G18-F7-1C1
575680
VUVS-L20-M52-MZD-G18-F7-1C1
575265
VUVS-L20-B52-D-G18-F7-1C1
575683
VUVS-L20-B52-ZD-G18-F7-1C1
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 5/3-drożny bez cewki
W położeniu środkowym zamknięty
P53C
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W położeniu środkowym odpowietrzony
P53E
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W położeniu środkowym zasilony
P53U
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Zawór 5/3-drożny z cewkami (24 V DC)
W położeniu środkowym zamknięty
P53C
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W położeniu środkowym odpowietrzony
P53E
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W położeniu środkowym zasilony
P53U
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Nr części
Typ
575254
VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7
575685
VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7
575252
VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7
575691
VUVS-L20-P53E-MZD-G18-F7
575253
VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7
575688
VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7
575268
VUVS-L20-P53C-MD-G18-F7-1C1
575686
VUVS-L20-P53C-MZD-G18-F7-1C1
575266
VUVS-L20-P53E-MD-G18-F7-1C1
575692
VUVS-L20-P53E-MZD-G18-F7-1C1
575267
VUVS-L20-P53U-MD-G18-F7-1C1
575689
VUVS-L20-P53U-MZD-G18-F7-1C1
è internet: www.festo.com/catalogue/...
73
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Osprzęt
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
8025331
8025330
8025336
8025335
8025337
8025334
8025338
VACS-C-C1-5
VACS-C-C1-1
VACS­C­C1­7
VACS-C-C1-1A
VACS-C-C1-7A
VACS-C-C1-16B
VACS-C-C1-3W
Cewki do zaworów
Układ przyłączy typu C, wg
DIN EN 175301-803
12 V DC
24 V DC
48 V DC
24 V AC/50-60 Hz
48 V AC
110/120 V AC/50-60 Hz
230/240 V AC/50-60 Hz
Zestaw uszczelnień
Do zaworów w celu zagwarantowania klasy ochrony IP67
2643771 VAMC-B10-C-B-S8
Do sterowania ręcznego, bez blokady lub zaślepione
8028240 VAMC-B10-20-CH2
Pokrywa
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
MSSD-EB-M12
MSSD­EB
MSSD-EB-S-M14
Gniazdo wtykowe
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
3-pin, zaciski
Złącze kablowe M12
śrubowe
Złącze kablowe Pg7
4-pin, przyłącze
Złącze kablowe M14
z przebiciem izolacji
3-pin, proste złącze
Złącze kablowe M12
wtykowe
Gniazdo wtykowe z kablem
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
Gniazdo kątowe, 3-pin
Kabel, otwarty koniec, 3-żyłowy
Podkładka świecąca
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
74
0 … 250 V AC/DC
IP65
0 … 250 V AC/DC
IP67
539712
151687
192745
12 … 24 V AC/DC
IP65
188024
MSSD-EB-M12-MONO
24 V DC
LED
230 V AC
–
151688
151689
193457
151690
151691
KMEB-1-24-2,5-LED
KMEB-1-24-5-LED
KMEB-1-24-10-LED
KMEB-1-230AC-2,5
KMEB-1-230AC-5
151717
151718
MEB-LD-12-24DC
MEB-LD-230AC
24 V DC
230 V AC
è internet: www.festo.com/catalogue/...
2.5 m
5m
10 m
2.5 m
5m
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 20
Osprzęt
Dane do zamówienia
Opis
Złączki wtykowe z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym
Gwint przyłączeniowy M5, dla przewodu o śr. zew.
Gwint przyłączeniowy Gx dla przewodu o śr. zewn.
4 mm
4 mm
6 mm
1 łapa
Kątowe złączki wtykowe z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy Gx dla przewodu o śr. zewn.
4 mm
6 mm
8 mm
Kątowe złączki wtykowe, wysokie z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy Gx dla przewodu o śr. zewn.
4 mm
6 mm
8 mm
1)
Nr części
Typ
PU1)
153315
186106
133008
186107
133009
186109
133010
QSM-M5-4-I
QS-G1/8-4-I
QS-G1/8-4-I-100
QS-G1/8-6-I
QS-G1/8-6-I-100
QS-G1/8-8-I
QS-G1/8-8-I-100
10
10
100
10
100
10
100
186116
132048
186117
132049
186119
132050
QSL-G1/8-4
QSL-G1/8-4-100
QSL-G1/8-6
QSL-G1/8-6-100
QSL-G1/8-8
QSL-G1/8-8-50
10
100
10
100
10
50
186127
133015
186128
133016
186130
133017
QSLL-G1/8-4
QSLL-G1/8-4-100
QSLL-G1/8-6
QSLL-G1/8-6-100
QSLL-G1/8-8
QSLL-G1/8-8-100
10
100
10
100
10
100
Jednostka opakowania
Dane do zamówienia
Opis
Ciężar
[g]
Nr części
Typ
Załączony zestaw śrub do przykręcenia zaworów do łap mocujących
97
576412
VAME-B10-20-A
Załączony zestaw śrub do przykręcenia zaworów na ścianę
53
576413
VAME-B10-20-W
10
8026203
VAME-B10-20-MK
–
565306
ASLR-C-E4
Łapy mocujące
Mocowanie na ścianę
Zestaw części zamiennych
Zestaw obejmuje uszczelki i śruby
Tabliczka opisowa
40 szt. w ramce
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
75
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Dane techniczne
-M-K-P-
Przepływ
Do 1300 l/min
Szerokość zaworu
26.5 mm
Napięcie
12, 24 V DC
24, 110, 120, 230, 240 V AC
Ogólne dane techniczne
Funkcja zaworu
Kod zamówienia dla zaworów
Szerokość zaworu
[mm]
Średnica nominalna
[mm]
Konstrukcja
Kierunek przepływu
Zasilanie pneum. pilotów
Sposób uruchomienia
Pomocnicze ręczne
uruchamianie
Brak przekrycia
Rodzaj uszczelnienia
Sposób montażu
Standardowy przepływ
[qnN]
nominalny
Sposób uruchomienia
Pozycja montażu
Funkcja odpowietrzenia
Przyłącze pneumatyczne
1, 2, 4, 3, 5
Przyłącze pomocniczego pilota pneum.
12/14
Port odpowietrzenia pilota 82/84
CRC1)
1)
3/2
M32C
M32U
5/2
M52
26.5
6.3
6.9
Tłoczkowa
Rewersyjny z zewn. zasilaniem pilotów
Wewnętrzne lub zewnętrzne
Z pilotem
Bez/z blokadą
B52
5/3
P53C
P53U
6.5
6.3
Tak
Miękkie
Opcjonalnie przez otwory przelotowe lub na szynie przyłączeniowej
1000
1300
1300
1200
P53E
1000
Elektrycznie
Dowolna
Z możliwością dławienia
G¼
M5
M5
2
Klasa CRC 2 odporności na korozję zgodna z normą Festo FN 940070:
Średnia odporność na korozję. Zastosowania wewnątrz budynków, w których może wystąpić kondensacja. Zewnętrzne części z widocznymi powierzchniami, które mają bezpośredni kontakt z typowym otoczeniem
przemysłowym.
76
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Dane techniczne
Dane techniczne – Zawory 3/2-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Waga produktu bez cewki
Waga produktu łącznie z cewką
On
Off
Przełączenie
[g]
[g]
Dane techniczne – Zawory 5/2-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Waga produktu bez cewki
Waga produktu łącznie z cewką
On
Off
Przełączenie
[g]
[g]
Dane techniczne – Zawory 5/3-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna / środkowa
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Waga produktu bez cewki
Waga produktu łącznie z cewką
On
Off
Przełączenie
[g]
[g]
M32C
M32U
Zamknięty
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
13
26
–
244
297
Otwarty
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
12
26
–
244
297
Sprężyna mechaniczna
11
40
–
244
297
Sprężyna mechaniczna
11
39
–
244
297
M52
B52
–
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
19
35
–
311
363
Sprężyna mechaniczna
12
47
–
311
363
–
Bistabilny
–
–
–
11
322
428
P53C
P53U
P53E
Zamknięty
Monostabilny
Sprężyna mechaniczna
13
42
26
324
430
Zasilony
Odpowietrzony
14
48
25
324
430
14
48
25
324
430
Dane dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga na przymusowe procedury
sprawdzania
Maks. pozytywny impuls testowy
0 sygnału
Maks. negatywny impuls testowy
1 sygnał
Odporność na wstrząsy
Odporność na wibracje
Częstotliwość przełączania min. 1/tydzień
[ìs]
2000 (zawory z VACF-B-…-1)
[ìs]
3600 (zawory z VACF-B-…-1)
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Test na wibracie przy transporcie, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-4 i EN60068-2-6
è internet: www.festo.com/catalogue/...
77
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Dane techniczne
Warunki pracy i otoczenia
Kod zamówienia dla zaworów
Medium robocze
Medium sterujące
Uwagi o eksploatacji /
medium zasilania pilotów
Ciśnienie robocze przy wewn.
zasilaniu pilotów
Ciśnienie robocze przy zewn.
zasilaniu pilotów
Ciśnienie pilota
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
M32
M52
B52
P53
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
[bar]
2.5 … 10
[bar]
–0.9 … +10
[bar]
[°C]
[°C]
2.5 … 10
–10 … +60
–10 … +60
1.5 … 10
2.5 … 10
1.5 … 10
2.5 … 10
Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne
Napięcie robocze
Dopuszczalne
wahania napięcia
Parametry
Cykle obciążenia ED
Stopień ochrony wg EN 60529
[V DC]
[%]
[W]
[%]
Z cewką
Bez cewki
Wtyk typu C, wtyk typu B
24
10
Poprzez cewkę
è Internet: vacf
3.3
100
IP65 z podłączonym gniazdem wtykowym
Informacje o materiałach
Obudowa
Uszczelnienia
Tłoczek
Uwagi o materiałach
78
Odlew aluminiowy
HNBR, NBR
Stop aluminium
Zgodne z RoHS
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Zawory 3/2-drożne, z cewką
Zawory 3/2-drożne, bez cewki
1 Cewka, interfejs typ B / C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
4 Port 10/12 do zasilania
pilota
Typ
B1
B2
B3
B4
VUVS-L25-M32…-…D-G14-…
VUVS-L25-M32…-…ZD-G14-…
26.5
20.2
–
4.5
1.9
Typ
L2
L4
L5
VUVS-L25-M32…-…D-G14-…
VUVS-L25-M32…-…ZD-G14-…
129.2
128.1
123.8
6 Port 82 do odpowietrzenia
pilota
B5
7 Dla gwintu M4
D1
D3
D4
D5
∅
H1
H2
H3
H4
H5
1.9
G1/4
–
M5
M5
8
50.5
28.2
8
57.2
45.2
L6
L7
L8
L9
L11
L12
L14
L15
L16
L17
L19
94.8
53.3
34.4
33.3
–
20.3
65.8
41.3
13
50.4
59.3
,
,
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
25
è internet: www.festo.com/catalogue/...
79
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Zawory monostabilne 5/2-drożne, bez cewki
Wymiary
Zawory monostabilne 5/2-drożne, z cewką
1 Cewka, interfejs typ B / C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
3 Port 14 do zasilania pilota
4 Port 12 do zasilania pilota
Typ
B1
B2
VUVS-L25-M52-…D-G14-…
VUVS-L25-M52-…ZD-G14-…
26.5
20.2
–
4.5
Typ
L2
L4
L5
B3
5 Port 84 do odpowietrzenia
pilota
7 Dla gwintu M4
B4
B5
D1
D2
D3
D4
D5
∅
H1
H2
1.9
1.9
G1/4
–
M5
–
M5
M5
8
50.5
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
–
20.3
90.3
65.8
41.3
13
50.4
30.8
59.3
,
H3
H4
H5
8
57.2
45.2
,
L6
L7
L8
L9
L10
L11
28.2
,
VUVS-L25-M52-…D-G14-…
VUVS-L25-M52-…ZD-G14-…
80
162.2 161.1 156.8 127.8 53.3 25
34.4 –
33.3
111.3
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Dane techniczne
Wymiary
Zawór 5/3- i 5/2-drożny, dwucewkowy, z cewkami
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Zawór 5/3- i 5/2-drożny, dwucewkowy, bez cewek
1 Cewka, interfejs typ B / C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
5 Port 84 do odpowietrzenia
pilota
6 Port 82 do odpowietrzenia
pilota
3 Port 14 do zasilania pilota
4 Port 12 do zasilania pilota
Typ
B1
B2
B3
VUVS-L25-P53…-MD-G14-…
VUVS-L25-P53…-MZD-G14-…
VUVS-L25-B52-D-G14-…
VUVS-L25-B52-ZD-G14-…
26.5
20.2
Typ
L1
7 Dla gwintu M4
B4
B5
D1
D2
D3
D4
D5
∅
H1
1.9
1.9
G1/4
–
M5
–
M5
–
M5
–
M5
M5
8
50.5
L4
L5
,
H3
H4
H5
8
57.2
45.2
,
–
4.5
–
4.5
L2
H2
L3
L6
L7
L8
28.2
L9
L10
L11
33.3
–
111.3
–
111.3
33.3
,
VUVS-L25-P53…-MD-G14-…
VUVS-L25-P53…-MZD-G14-…
VUVS-L25-B52-D-G14-…
VUVS-L25-B52-ZD-G14-…
200.3
Typ
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
VUVS-L25-P53…-MD-G14-…
VUVS-L25-P53…-MZD-G14-…
VUVS-L25-B52-D-G14-…
VUVS-L25-B52-ZD-G14-…
–
20.3
–
20.3
90.3
65.8
41.3
13
50.4
30.8
59.3
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
166
198.2
164.9
160.6
131.6
53.3
25
è internet: www.festo.com/catalogue/...
81
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Osprzęt
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Łapy mocujące
1 VUVS-L25-P53,
VUVS-L25-B52
2 VUVS-L25-M52
Typ
VAME-B10-25-A
VUVS-L25-B52/P53
VUVS-L25-M52
VUVS-L25-M32
Typ
VAME-B10-25-A
VUVS-L25-B52/P53
VUVS-L25-M52
VUVS-L25-M32
Typ
VAME-B10-25-A
82
VUVS-L25-B52/P53
VUVS-L25-M52
VUVS-L25-M32
B1
B2
B3
D1 ∅
D2 ∅
D3 ∅
H1
H2
H3
H4
H5
24
15.8
13.3
4.2
4.2
5.2
130
122.5
91
80.5
48.5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
41.5
25
11
2.5
210
–
139
–
178.7
–
123
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
55
49.4
40.4
25
40
20
23.5
198.2
161.1
128.1
4.1
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Osprzęt
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Mocowanie na ścianę
1 Otwór montażowy
dla wielkości 20
2 Otwór montażowy
dla wielkości 25
Typ
VAME-B10-20-W
VUVS-L25-B52/P53
VUVS-L25-M52
VUVS-L25-M32
Typ
VAME-B10-20-W
VUVS-L25-B52/P53
VUVS-L25-M52
VUVS-L25-M32
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
B1
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
H6
10
M3
M4
M5
35
20
10
11.5
9.7
8.7
H7
H8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
32.8
17.7
50
40
20
100
–
–
100
65.8
62
29
65.8
è internet: www.festo.com/catalogue/...
83
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 3/2-drożny bez cewki
Jednocewkowy, normalnie zamknięty
M32C-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32C-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Jednocewkowy, normalnie otwarty
M32U-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32U-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Zawór 3/2-drożny z cewką (24 V DC)
Jednocewkowy, normalnie zamknięty
M32C-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32C-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Jednocewkowy, normalnie zamknięty, typ B
M32C-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32C-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
84
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Nr części
Typ
575471
VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8
575472
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8
575473
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8
575474
VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8
575486
VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8
575487
VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8
575488
VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8
575489
VUVS-L25-M32U-MZD-G14-F8
575475
VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1C1
575476
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1C1
575477
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1C1
575478
VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8-1C1
575479
VUVS-L25-M32C-AD-G14-F8-1B2
575480
VUVS-L25-M32C-AZD-G14-F8-1B2
575481
VUVS-L25-M32C-MD-G14-F8-1B2
575482
VUVS-L25-M32C-MZD-G14-F8-1B2
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 3/2-drożny z cewką (24 V DC)
Jednocewkowy, normalnie otwarty, typ C
M32U-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
M32U-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32U-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
M32U-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Jednocewkowy, normalnie otwarty, typ B
M32U-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32U-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Nr części
Typ
575490
VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8-1C1
575491
VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1C1
575492
VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8-1C1
575493
VUVS-L25-M32U-MZD-G14-F8-1C1
575494
VUVS-L25-M32U-AD-G14-F8-1B2
575495
VUVS-L25-M32U-AZD-G14-F8-1B2
575496
VUVS-L25-M32U-MD-G14-F8-1B2
575497
VUVS-L25-M32U-MZD-G14-F8-1B2
è internet: www.festo.com/catalogue/...
85
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 5/2-drożny bez cewki
Jednocewkowy (bez cewki)
M52-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M52-M
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Dwucewkowy (bez cewek)
B52
Wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Zewn. zasilanie pilotów
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Zawór 5/2-drożny z cewką (24 V DC)
Jednocewkowy, typ C
M52-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M52-M
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Jednocewkowy, typ B
M52-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M52-M
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
86
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Nr części
Typ
575501
VUVS-L25-M52-AD-G14-F8
575502
VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8
575509
VUVS-L25-M52-MD-G14-F8
575510
VUVS-L25-M52-MZD-G14-F8
575516
VUVS-L25-B52-D-G14-F8
575517
VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8
575503
VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1C1
575504
VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8-1C1
575511
VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1C1
575512
VUVS-L25-M52-MZD-G14-F8-1C1
575505
VUVS-L25-M52-AD-G14-F8-1B2
575506
VUVS-L25-M52-AZD-G14-F8-1B2
575513
VUVS-L25-M52-MD-G14-F8-1B2
575514
VUVS-L25-M52-MZD-G14-F8-1B2
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 5/2-drożny z cewkami (24 V DC)
Dwucewkowy, typ C
B52
Wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Zewn. zasilanie pilotów
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Dwucewkowy, typ B
B52
Wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Zewn. zasilanie pilotów
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Zawór 5/3-drożny bez cewek
W położeniu środkowym zamknięty
P53C
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W położeniu środkowym odpowietrzony
P53E
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W położeniu środkowym zasilony
P53U
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Nr części
Typ
575518
VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1C1
575519
VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1C1
575520
VUVS-L25-B52-D-G14-F8-1B2
575521
VUVS-L25-B52-ZD-G14-F8-1B2
575523
VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8
575524
VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8
575537
VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8
575538
VUVS-L25-P53E-MZD-G14-F8
575530
VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8
575531
VUVS-L25-P53U-MZD-G14-F8
è internet: www.festo.com/catalogue/...
87
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 5/3-drożny z cewkami (24 V DC)
W pozycji środkowej zamknięty, typ C
P53C
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W pozycji środkowej odpowietrzony, typ C
P53E
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W pozycji środkowej zasilony, typ C
P53U
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W pozycji środkowej zamknięty, typ B
P53C
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W pozycji środkowej odpowietrzony, typ B
P53E
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W pozycji środkowej zasilony, typ B
P53U
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
88
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Nr części
Typ
575525
VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1C1
575526
VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8-1C1
575539
VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8-1C1
575540
VUVS-L25-P53E-MZD-G14-F8-1C1
575532
VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8-1C1
575533
VUVS-L25-P53U-MZD-G14-F8-1C1
575527
VUVS-L25-P53C-MD-G14-F8-1B2
575528
VUVS-L25-P53C-MZD-G14-F8-1B2
575541
VUVS-L25-P53E-MD-G14-F8-1B2
575542
VUVS-L25-P53E-MZD-G14-F8-1B2
575534
VUVS-L25-P53U-MD-G14-F8-1B2
575535
VUVS-L25-P53U-MZD-G14-F8-1B2
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Osprzęt
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
8030810
8030811
8030812
8030813
8030814
8030815
8030817
8030801
8030802
8030803
8030804
8030805
8030806
8030808
VACF-B-C1-5
VACF-B-C1-1
VACF-B-C1-7
VACF-B-C1-1A
VACF-B-C1-7A
VACF-B-C1-16B
VACF-B-C1-3W
VACF-B-B2-5
VACF-B-B2-1
VACF-B-B2-7
VACF-B-B2-1A
VACF-B-B2-7A
VACF-B-B2-16B
VACF-B-B2-3W
Cewki do zaworów
Układ przyłączy typ C,
Wg DIN EN 175301-803
Układ przyłączy typ B,
Wg EN 175301-803
12 V DC
24 V DC
48 V DC
24 V AC/50-60 Hz
48 V AC
110/120 V AC/50-60 Hz
230/240 V AC/50-60 Hz
12 V DC
24 V DC
48 V DC
24 V AC/50-60 Hz
48 V AC/50-60 Hz
110/120 V AC/50-60 Hz
230/240 V AC/50-60 Hz
Zestaw uszczelnień
Do elektrozaworów w celu zagwarantowania klasy ochrony IP67
8034609 VAMC-B10-B-B-S8
Do sterowania ręcznego, bez blokady lub zaślepione
8028240 VAMC-B10-20-CH2
Pokrywa
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
89
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Osprzęt
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
MSSD­EB­M12
MSSD­EB
MSSD­EB­S­M14
Gniazdo wtykowe
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
3-pin, zaciski śrubowe
Złącze kablowe M12
Złącze kablowe Pg7
4-pin, przyłącze
Złącze kablowe M14
z przebiciem izolacji
3-pin, złącze wtykowe
Złącze kablowe M12
proste
Układ przyłączy typu B, wg EN 175301-803
3-pin, zaciski śrubowe
Złącze kablowe M16
Złącze kablowe Pg9
3-pin, przyłącze
–
z przebiciem izolacji
Gniazdo wtykowe z kablem
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
Gniazdo kątowe, 3-pin
Kabel, otwarty koniec, 3-żyłowy
Układ przyłączy typu B, wg DIN EN 175301-803
Gniazdo kątowe, 3-pin
Kabel, otwarty koniec, 3-żyłowy
Podkładka świecąca
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
Układ przyłączy typu B, wg DIN EN 175301-803
90
0 … 250 V AC/DC
IP65
0 … 250 V AC/DC
IP67
539712
151687
192745
12 … 24 V AC/DC
IP65
188024
MSSD-EB-M12-MONO
0 … 250 V AC/DC
IP65
0 … 250 V AC/DC
IP67
539710
34431
192746
MSSD­F­M16
MSSD-F
MSSD­F­S­M16
24 V DC
LED
230 V AC
–
2.5 m
5m
10 m
2.5 m
5m
151688
151689
193457
151690
151691
KMEB-1-24-2,5-LED
KMEB-1-24-5-LED
KMEB-1-24-10-LED
KMEB-1-230AC-2,5
KMEB-1-230AC-5
24 V DC
LED
230 V AC
–
2.5 m
5m
10 m
2.5 m
5m
30935
30937
193458
30936
30938
KMF­1­24DC­2.5­LED
KMF­1­24DC­5­LED
KMF­1­24­10­LED
KMF­1­230AC­2.5
KMF­1­230AC­5
151717
151718
19143
19144
MEB-LD-12-24DC
MEB-LD-230AC
MF-LD-12-24DC
MF-LD-230AC
24 V DC
230 V AC
24 V DC
230 V AC
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 25
Osprzęt
Dane do zamówienia
Opis
Złączki wtykowe z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym
Gwint przyłączeniowy M5, dla przewodu o śr. zew.
Gwint przyłączeniowy G¼ dla przewodu o śr. zewn.
Kątowe złączki wtykowe z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy G¼ dla przewodu o śr. zewn.
Nr części
Typ
PU1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
153315
186108
186110
186112
QSM-M5-4-I
QS-G1/4-6-I
QS-G1/4-8-I
QS-G1/4-10-I
10
10
10
10
6 mm
186118
132051
186120
132052
186122
132053
QSL-G1/4-6
QSL-G1/4-6-100
QSL-G1/4-8
QSL-G1/4-8-50
QSL-G1/4-10
QSL-G1/4-10-50
10
100
10
50
10
50
186129
186131
186133
QSLL-G1/4-6
QSLL-G1/4-8
QSLL-G1/4-10
10
10
10
8 mm
10 mm
Kątowe złączki wtykowe, wysokie z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy G¼ dla przewodu o śr. zewn.
1)
6 mm
8 mm
10 mm
Jednostka opakowania
Dane do zamówienia
Opis
Waga
[g]
Nr części
Typ
Załączony zestaw śrub do przykręcenia zaworów do łap mocujących
130
2293485
VAME-B10-25-A
Załączony zestaw śrub do przykręcenia zaworów na ścianę
53
576413
VAME-B10-20-W
12
8035636
VAME-B10-25-MK
–
565306
ASLR-C-E4
Łapy mocujące
Mocowanie na ścianę
Zestaw części zamiennych
Zestaw obejmuje uszczelki i śruby
Tabliczka opisowa
40 szt. w ramce
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
91
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Dane techniczne
-M-K-P-
Przepływ
Do 2300 l/min
Szerokość zaworu
31 mm
Napięcie
12, 24 V DC
24, 110, 120, 230, 240 V AC
Ogólne dane techniczne
Funkcja zaworu
Kod zamówienia dla zaworów
Szerokość zaworu
[mm]
Średnica nominalna
[mm]
Konstrukcja
Kierunek przepływu
Zasilanie pneum. pilotów
Sposób uruchomienia
Pomocnicze ręczne
uruchamianie
Brak przekrycia
Rodzaj uszczelnienia
Sposób montażu
Standardowy przepływ
[qnN]
nominalny
Sposób uruchomienia
Pozycja montażu
Funkcja odpowietrzenia
Przyłącze pneumatyczne
1, 2, 4, 3, 5
Przyłącze pomocniczego pilota pneum.
12/14
Port odpowietrzenia pilota 82/84
CRC1)
1)
3/2
M32C
M32U
5/2
M52
31
9.4
Tłoczkowa
Rewersyjny z zewn. zasilaniem pilotów
Wewnętrzne lub zewnętrzne
Z pilotem
Bez/z blokadą
B52
5/3
P53C
P53U
8.9
8.1
Tak
Miękkie
Opcjonalnie przez otwory przelotowe lub na szynie przyłączeniowej
2300
2300
2300
2000
1600
P53E
1600
Elektryczny
Dowolna
Z możliwością dławienia
G3/8
G1/8
M5
2
Klasa CRC 2 odporności na korozję zgodna z normą Festo FN 940070:
Średnia odporność na korozję. Zastosowania wewnątrz budynków, w których może wystąpić kondensacja. Zewnętrzne części z widocznymi powierzchniami, które mają bezpośredni kontakt z typowym otoczeniem
przemysłowym.
92
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Dane techniczne
Dane techniczne – Zawory 3/2-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Waga produktu bez cewki
Waga produktu łącznie z cewką
On
Off
Przełączenie
[g]
[g]
Dane techniczne – Zawory 5/2-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Waga produktu bez cewki
Waga produktu łącznie z cewką
On
Off
Przełączenie
[g]
[g]
Dane techniczne – Zawory 5/3-drożne
Kod zamówienia dla zaworów
Pozycja normalna / środkowa
Wersja
Sposób kasowania
Czasy przełączania
Waga produktu bez cewki
Waga produktu łącznie z cewką
On
Off
Przełączenie
[g]
[g]
M32C
M32U
Zamknięty
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
19
36
–
354
405
Otwarty
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
19
37
–
354
405
Sprężyna mechaniczna
16
58
–
354
405
Sprężyna mechaniczna
15
57
–
354
405
M52
B52
–
Monostabilny
Sprężyna pneumatyczna
24
49
–
450
500
Sprężyna mechaniczna
17
62
–
450
500
–
Bistabilny
–
–
–
13
464
565
P53C
P53U
P53E
Zamknięty
Monostabilny
Sprężyna mechaniczna
17
76
39
461
562
Zasilony
Odpowietrzony
18
75
31
461
562
20
74
36
461
562
Dane dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga na przymusowe procedury
sprawdzania
Maks. pozytywny impuls testowy
0 sygnału
Maks. negatywny impuls testowy
1 sygnał
Odporność na wstrząsy
Odporność na wibracje
Częstotliwość przełączania min. 1/tydzień
[ìs]
2000 (zawory z VACF-B-…-1)
[ìs]
3600 (zawory z VACF-B-…-1)
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Test odporności na wstrząsy, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Test na wibracie przy transporcie, poziom surowości warunków 2 zgodnie z FN942017-4 i EN60068-2-6
è internet: www.festo.com/catalogue/...
93
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Dane techniczne
Warunki pracy i otoczenia
Kod zamówienia dla zaworów
Medium robocze
Medium sterujące
Uwagi o eksploatacji /
medium zasilania pilotów
Ciśnienie robocze przy wewn.
zasilaniu pilotów
Ciśnienie robocze przy zewn.
zasilaniu pilotów
Ciśnienie pilota
Temperatura otoczenia
Temperatura medium
M32
M52
B52
P53
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Sprężone powietrze zgodnie z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
[bar]
2.5 … 10
[bar]
–0.9 … +10
[bar]
[°C]
[°C]
2.5 … 10
–10 … +60
–10 … +60
1.5 … 10
2.5 … 10
1.5 … 10
2.5 … 10
Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne
Napięcie robocze
Cykle obciążenia ED
Stopień ochrony wg EN 60529
Dopuszczalne
wahania napięcia
[V DC]
[V AC]
[%]
[%]
Z cewką
Bez cewki
Poprzez cewkę elektryczną
12 i 24 ±10%
24, 110, 120, 230, 240 ±10%
100
IP65 z podłączonym gniazdem wtykowym
10
Poprzez cewkę
è Internet: vacf
Informacje o materiałach
Obudowa
Uszczelnienia
Tłoczek
Uwagi o materiałach
94
Odlew aluminiowy
HNBR, NBR
Stop aluminium
Zgodne z RoHS
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Dane techniczne
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Zawory 3/2-drożne, z cewką
Zawory 3/2-drożne, bez cewki
1 Cewka, interfejs typ B / C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
4 Port 10/12 do zasilania
pilota
Typ
B1
B2
B3
B4
VUVS-L30-M32…-…D-G38-…
VUVS-L30-M32…-…ZD-G38-…
31
23.3
–
4.6
2.5
Typ
L2
L4
L5
VUVS-L30-M32…-…D-G38-…
VUVS-L30-M32…-…ZD-G38-…
144.9
142.8
139.5
6 Port 82 do odpowietrzenia
pilota
B5
7 Dla gwintu M5
D1
D3
D4
D5
∅
H1
H2
H3
H4
H5
2.5
G3/8
–
G1/8
M5
8
57
31.8
9
63.7
51.6
L6
L7
L8
L9
L11
L12
L14
L15
L16
L17
L19
109.5
59.3
35.4
33.3
–
20.8
74.8
44.8
17
56
66.3
,
,
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
31
è internet: www.festo.com/catalogue/...
95
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Dane techniczne
Wymiary
Zawory monostabilne 5/2-drożne, z cewkami
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Zawory monostabilne 5/2-drożne, bez cewek
1 Cewka, interfejs typ B / C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
3 Port 14 do zasilania pilota
4 Port 12 do zasilania pilota
5 Port 84 do odpowietrzenia
pilota
Typ
B1
B2
VUVS-L30-M52-…D-G38-…
VUVS-L30-M52-…ZD-G38-…
31
23.3
–
4.6
Typ
L2
L4
L5
VUVS-L30-M52-…D-G38-…
VUVS-L30-M52-…ZD-G38-…
180.7 178.6 179.6 145.3 59.3 31
B3
7 Dla gwintu M5
B4
B5
D1
D2
D3
D4
D5
∅
H1
2.5
2.5
G3/8
–
G1/8
–
G1/8
M5
8
57
L10
L11
L12
L13
L14
–
20.8
104.8 74.8
,
H2
H3
H4
H5
9
63.7
51.6
,
L6
L7
L8
L9
31.8
L15
L16
L17
L18
L19
44.8
17
56
37.6
66.3
,
96
35.4 –
33.3
128.8
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Dane techniczne
Wymiary
Zawór 5/3- i 5/2-drożny, dwucewkowy, z cewkami
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Zawór 5/3- i 5/2-drożny, dwucewkowy, bez cewek
1 Cewka, interfejs typ B / C
2 Miejsce dla tabliczki opisowej
5 Port 84 do odpowietrzenia
pilota
6 Port 82 do odpowietrzenia
pilota
3 Port 14 do zasilania pilota
4 Port 12 do zasilania pilota
B3
7 Dla gwintu M5
Typ
B1
B2
B4
B5
D1
D2
D3
D4
D5
∅
H1
VUVS-L30-P53…-MD-G38-…
VUVS-L30-P53…-MZD-G38-…
VUVS-L30-B52-D-G38-…
VUVS-L30-B52-ZD-G38-…
31
23.3
2.5
2.5
G3/8
–
G1/8
–
G1/8
–
G1/8
–
G1/8
M5
8
57
Typ
L1
L2
VUVS-L30-P53…-MD-G38-…
VUVS-L30-P53…-MZD-G38-…
VUVS-L30-B52-D-G38-…
VUVS-L30-B52-ZD-G38-…
220.3
185
L3
L4
L5
L6
L7
216.2
182.9
179.6
149.6
59.3
Typ
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
VUVS-L30-P53…-MD-G38-…
VUVS-L30-P53…-MZD-G38-…
VUVS-L30-B52-D-G38-…
VUVS-L30-B52-ZD-G38-…
–
20.8
–
20.8
104.8
74.8
44.8
17
56
37.6
66.3
,
H2
H3
H4
H5
9
63.7
51.6
,
–
4.6
–
4.6
L8
31.8
L9
L10
L11
35.4
–
128.8
–
128.8
33.3
,
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
31
è internet: www.festo.com/catalogue/...
97
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Osprzęt
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Łapy mocujące
1 VUVS-L30-P53,
VUVS-L30-B52
2 VUVS-L30-M52
Typ
VAME-B10-30-A
VUVS-L30-B52/P53
VUVS-L30-M52
VUVS-L30-M32
Typ
VAME-B10-30-A
VUVS-L30-B52/P53
VUVS-L30-M52
VUVS-L30-M32
Typ
VAME-B10-30-A
98
VUVS-L30-B52/P53
VUVS-L30-M52
VUVS-L30-M32
B1
B2
B3
D1 ∅
D2 ∅
D3 ∅
D4∅
H1
H2
H3
H4
H5
26.8
18.5
15.5
5.2
4.2
5.2
5.2
146
136.5
102.5
112
50.5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
–
31
11.5
3
231.2
–
155.7
–
197.2
–
160
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
57
–
45.6
31
40
20
32
220.3
180.7
144.9
4.1
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Osprzęt
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Mocowanie na ścianę
1 Otwór montażowy
dla wielkości 20
2 Otwór montażowy
dla wielkości 25
Typ
VAME-B10-20-W
VUVS-L30-B52/P53
VUVS-L30-M52
VUVS-L30-M32
Typ
VAME-B10-20-W
VUVS-L30-B52/P53
VUVS-L30-M52
VUVS-L30-M32
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
3 Otwór montażowy
dla wielkości 30
B1
D1
D2
D3
H1
H2
H3
H4
H5
H6
10
M3
M4
M5
35
20
10
11.5
9.7
8.7
H7
H8
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
39.3
17.7
50
40
20
110.2
–
–
110.2
74.8
70.5
34.7
74.8
è internet: www.festo.com/catalogue/...
99
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 3/2-drożny bez cewki
Jednocewkowy, normalnie zamknięty
M32C-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32C-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Jednocewkowy, normalnie otwarty
M32U-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32U-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Zawór 3/2-drożny z cewką (24 V DC)
Jednocewkowy, normalnie zamknięty
M32C-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32C-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Jednocewkowy, normalnie zamknięty
M32C-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32C-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
100
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Nr części
Typ
575564
VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8
575565
VUVS-L30-M32C-AZD-G38-F8
575566
VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8
575567
VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8
575579
VUVS-L30-M32U-AD-G38-F8
575580
VUVS-L30-M32U-AZD-G38-F8
575581
VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8
575582
VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8
575568
VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8-1C1
575569
VUVS-L30-M32C-AZD-G38-F8-1C1
575570
VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1C1
575571
VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8-1C1
575572
VUVS-L30-M32C-AD-G38-F8-1B2
575573
VUVS-L30-M32C-AZD-G38-F8-1B2
575574
VUVS-L30-M32C-MD-G38-F8-1B2
575575
VUVS-L30-M32C-MZD-G38-F8-1B2
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 3/2-drożny z cewką (24 V DC)
Jednocewkowy, normalnie otwarty, typ C
M32U-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
M32U-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32U-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
M32U-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Jednocewkowy, normalnie otwarty, typ B
M32U-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M32U-M Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Nr części
Typ
575583
VUVS-L30-M32U-AD-G38-F8-1C1
575584
VUVS-L30-M32U-AZD-G38-F8-1C1
575585
VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8-1C1
575586
VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1C1
575587
VUVS-L30-M32U-AD-G38-F8-1B2
575588
VUVS-L30-M32U-AZD-G38-F8-1B2
575589
VUVS-L30-M32U-MD-G38-F8-1B2
575590
VUVS-L30-M32U-MZD-G38-F8-1B2
è internet: www.festo.com/catalogue/...
101
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 5/2-drożny bez cewki
Jednocewkowy (bez cewki)
M52-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M52-M
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Dwucewkowy (bez cewek)
B52
Wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Zewn. zasilanie pilotów
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Zawór 5/2-drożny z cewką (24 V DC)
Jednocewkowy, typ C
M52-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M52-M
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Jednocewkowy, typ B
M52-A
Pneumatyczna sprężyna powrotna
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Pneumatyczna sprężyna powrotna
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
M52-M
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
102
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Nr części
Typ
575594
VUVS-L30-M52-AD-G38-F8
575595
VUVS-L30-M52-AZD-G38-F8
575602
VUVS-L30-M52-MD-G38-F8
575603
VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8
575609
VUVS-L30-B52-D-G38-F8
575610
VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8
575596
VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1C1
575597
VUVS-L30-M52-AZD-G38-F8-1C1
575604
VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1C1
575605
VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8-1C1
575598
VUVS-L30-M52-AD-G38-F8-1B2
575599
VUVS-L30-M52-AZD-G38-F8-1B2
575606
VUVS-L30-M52-MD-G38-F8-1B2
575607
VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8-1B2
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 5/2-drożny z cewkami (24 V DC)
Dwucewkowy, typ C
B52
Wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Zewn. zasilanie pilotów
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Dwucewkowy, typ B
B52
Wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Zewn. zasilanie pilotów
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
Zawór 5/3-drożny bez cewek
W położeniu środkowym zamknięty
P53C
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W położeniu środkowym odpowietrzony
P53E
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W położeniu środkowym zasilony
P53U
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Nr części
Typ
575611
VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1C1
575612
VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1C1
575613
VUVS-L30-B52-D-G38-F8-1B2
575614
VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1B2
575616
VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8
575617
VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8
575630
VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8
575631
VUVS-L30-P53E-MZD-G38-F8
575623
VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8
575624
VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8
è internet: www.festo.com/catalogue/...
103
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Osprzęt
Dane do zamówienia
Kod
Funkcja zaworu
Zawór 5/3-drożny z cewkami (24 V DC)
W pozycji środkowej zamknięty, typ C
P53C
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W pozycji środkowej odpowietrzony, typ C
P53E
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W pozycji środkowej zasilony, typ C
P53U
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W pozycji środkowej zamknięty, typ B
P53C
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W pozycji środkowej odpowietrzony, typ B
P53E
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
W pozycji środkowej zasilony, typ B
P53U
Mechaniczna sprężyna powrotna,
wewn. zasilanie pilotów
przepływ jednokierunkowy
Mechaniczna sprężyna powrotna,
zewn. zasilanie pilotów,
przepływ dwukierunkowy (rewersyjny)
104
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Nr części
Typ
575618
VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1C1
575619
VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8-1C1
575632
VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8-1C1
575633
VUVS-L30-P53E-MZD-G38-F8-1C1
575625
VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1C1
575626
VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8-1C1
575620
VUVS-L30-P53C-MD-G38-F8-1B2
575621
VUVS-L30-P53C-MZD-G38-F8-1B2
575634
VUVS-L30-P53E-MD-G38-F8-1B2
575635
VUVS-L30-P53E-MZD-G38-F8-1B2
575627
VUVS-L30-P53U-MD-G38-F8-1B2
575628
VUVS-L30-P53U-MZD-G38-F8-1B2
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Osprzęt
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
8030810
8030811
8030812
8030813
8030814
8030815
8030817
8030801
8030802
8030803
8030804
8030805
8030806
8030808
VACF-B-C1-5
VACF-B-C1-1
VACF-B-C1-7
VACF-B-C1-1A
VACF-B-C1-7A
VACF-B-C1-16B
VACF-B-C1-3W
VACF-B-B2-5
VACF-B-B2-1
VACF-B-B2-7
VACF-B-B2-1A
VACF-B-B2-7A
VACF-B-B2-16B
VACF-B-B2-3W
Cewki do zaworów
Układ przyłączy typ C,
Wg DIN EN 175301-803
Układ przyłączy typ B,
Wg EN 175301-803
12 V DC
24 V DC
48 V DC
24 V AC/50-60 Hz
48 V AC
110/120 V AC/50-60 Hz
230/240 V AC/50-60 Hz
12 V DC
24 V DC
48 V DC
24 V AC/50-60 Hz
48 V AC/50-60 Hz
110/120 V AC/50-60 Hz
230/240 V AC/50-60 Hz
Zestaw uszczelnień
Do elektrozaworów w celu zagwarantowania klasy ochrony IP67
8034609 VAMC-B10-B-B-S8
Do sterowania ręcznego, bez blokady lub zaślepione
8028240 VAMC-B10-20-CH2
Pokrywa
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
105
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Osprzęt
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
MSSD­EB­M12
MSSDEB
MSSD­EB­S­M14
Gniazdo wtykowe
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
3-pin, zaciski śrubowe
Złącze kablowe M12
Złącze kablowe Pg7
4-pin, przyłącze z przebiciem
Złącze kablowe M14
izolacji
3-pin, złącze wtykowe proste, Złącze kablowe M12
M12, 2-pin
Układ przyłączy typu B, wg EN 175301-803
3-pin, zaciski śrubowe
Złącze kablowe M16
Złącze kablowe Pg9
3-pin, przyłącze z przebiciem
–
izolacji
Gniazdo wtykowe z kablem
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
Gniazdo kątowe, 3-pin
Kabel, otwarty koniec, 3-żyłowy
Układ przyłączy typu B, wg DIN EN 175301-803
Gniazdo kątowe, 3-pin
Kabel, otwarty koniec, 3-żyłowy
Podkładka świecąca
Układ przyłączy typu C, wg DIN EN 175301-803
Układ przyłączy typu B, wg DIN EN 175301-803
106
0 … 250 V AC/DC
IP65
0 … 250 V AC/DC
IP67
539712
151687
192745
12 … 24 V AC/DC
IP65
188024
MSSD-EB-M12-MONO
0 … 250 V AC/DC
IP65
0 … 250 V AC/DC
IP67
539710
34431
192746
MSSD­F­M16
MSSD-F
MSSD­F­S­M16
24 V DC
LED
230 V AC
–
2.5 m
5m
10 m
2.5 m
5m
151688
151689
193457
151690
151691
KMEB-1-24-2,5-LED
KMEB-1-24-5-LED
KMEB-1-24-10-LED
KMEB-1-230AC-2,5
KMEB-1-230AC-5
24 V DC
LED
230 V AC
–
2.5 m
5m
10 m
2.5 m
5m
30935
30937
193458
30936
30938
KMF­1­24DC­2.5­LED
KMF­1­24DC­5­LED
KMF­1­24­10­LED
KMF­1­230AC­2.5
KMF­1­230AC­5
151717
151718
19143
19144
MEB-LD-12-24DC
MEB-LD-230AC
MF-LD-12-24DC
MF-LD-230AC
24 V DC
230 V AC
24 V DC
230 V AC
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS-L, wielkość 30
Osprzęt
Dane do zamówienia
Opis
Złączki wtykowe z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym
Gwint przyłączeniowy Gx dla przewodu o śr. zewn.
Gwint przyłączeniowy Gy dla przewodu o śr. zewn.
Kątowe złączki wtykowe z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy Gy dla przewodu o śr. zewn.
Nr części
Typ
PU1)
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
186106
186111
186113
186114
QS-G1/8-4-I
QS-G3/8-8-I
QS-G3/8-10-I
QS-G3/8-12-I
10
10
10
10
6 mm
186121
186123
186124
132055
132056
132057
QSL-G3/8-8
QSL-G3/8-10
QSL-G3/8-12
QSL-G3/8-8-50
QSL-G3/8-10-20
QSL-G3/8-12-20
10
10
10
50
20
20
186132
186134
186135
QSLL-G3/8-8
QSLL-G3/8-10
QSLL-G3/8-12
10
10
10
8 mm
10 mm
Kątowe złączki wtykowe, wysokie z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy Gy dla przewodu o śr. zewn.
1)
8 mm
10 mm
12 mm
Jednostka opakowania
Dane do zamówienia
Opis
Waga
[g]
Nr części
Typ
Załączony zestaw śrub do przykręcenia zaworów do łap mocujących
239
8026337
VAME-B10-30-A
Załączony zestaw śrub do przykręcenia zaworów na ścianę
53
576413
VAME-B10-20-W
22
8035637
VAME-B10-30-MK
–
565306
ASLR-C-E4
Łapy mocujące
Mocowanie na ścianę
Zestaw części zamiennych
Zestaw obejmuje uszczelki i śruby
Tabliczka opisowa
40 szt. w ramce
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
107
-V- Nowość
Wielkość 30
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówienia – Bloki przyłączeniowe
VABM
– B10
–
–
–
–
–
Części do montażu płytowego
Blok przyłączeniowy
VABM
Seria zaworów
VUVS
Szrokość zaworu
21 mm
26.5 mm
31 mm
Mocowanie
E
Listwa przyłączeniowa
do montażu z jednej strony
–
Montaż standardowy
B10
20
25
30
Wersja
Listwa przyłączeniowa
Blok przyłączeniowy Kompakt
Blok przyłączeniowy Standard
Moduł rozszerzający dla bloku przyłączeniowego Standard
108
Port dla funkcji zaworu
–
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2i 5/3-drożnych
P3
Blok przyłączeniowy dla zaworów
3/2-drożnych
P53
Płyta zasilająca
–
S
E
EEE
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Liczba pozycji zaworowych
2 … 10 2 do 10
Przyłącza pneumatyczne 1, 3, 5
G38
G3/8
G14
G1/4
G12
G1/2
G34
G3/4
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
-M-
Przepływ
Do 700 l/min
Ogólne dane techniczne
Dla funkcji zaworu
Raster
Sposób montażu
Maks. liczba poz. zaworowych
Port 1
Port 3
Port 5
Port 12
Port 14
CRC1)
1)
[mm]
Blok przyłączeniowy
Standard
Moduł rozszerzający dla
Blok przyłączeniowy Standard
Blok przyłączeniowy
Kompakt
3/2
3/2
5/2, 5/3
3/2
2
G3/8
G3/8
G3/8
G1/8
G1/8
10
G1/4
G1/4
–
–
–
5/2, 5/3
22
Przy pomocy otworów przelotowych
10
10
2
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
G3/8
–
G3/8
–
G1/8
G1/8
G1/8
–
G1/8
–
21)
5/2, 5/3
Listwa przyłączeniowa
montaź
z jednej
z obu stron
strony
3/2, 5/2, 5/3
G1/4
G1/4
G1/4
–
–
Z kątownikiem mocującym
10
4
G3/8
G3/8
–
–
–
–
–
–
–
–
Klasa CRC 2 odporności na korozję zgodna z normą Festo FN 940070:
Średnia odporność na korozję. Zastosowania wewnątrz budynków, w których może wystąpić kondensacja. Zewnętrzne części z widocznymi powierzchniami, które mają bezpośredni kontakt z typowym otoczeniem
przemysłowym.
Waga [g]
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, standard
VABM-B10-20E-G38-…-P3
449
574
699
825
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 3/2-drożnych, standard
VABM-B10-20EEE-G38-2-P3
324
–
–
–
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
VABM-B10-20E-G38-…
680
866
1053
1239
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
VABM-B10-20EEE-G38-2
492
–
–
–
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, kompaktowy
VABM-B10-20S-G14-…-P3
280
360
441
521
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, kompaktowy
VABM-B10-20S-G14-…
344
439
535
630
Listwa przyłączeniowa do montażu z obu stron
VABM-B10-20-G38-…-P53
226
268
310
352
Listwa przyłączeniowa do montażu z jednej strony
VABM-B10-20-G38-2-P53-E
240
282
324
–
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
6
7
8
9
10
950
1075
1200
1326
1451
–
–
–
–
–
1425
1612
1798
1985
2171
–
–
–
–
–
601
681
762
842
922
726
821
917
1012
1108
395
437
479
521
563
–
–
–
–
–
è internet: www.festo.com/catalogue/...
109
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Informacje o materiałach
Materiały
Uwagi o materiałach
Stop aluminium
Zgodne z RoHS
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, standard
1 Porty 1 i 3: G3/8
3 Port 12: G1/8
4 Gwint M5x15.5
dla modułu rozszerzającego
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Typ
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B14
B15
B16
B22
VABM-B10-20E-G38-…-P3
75.5
53
66.5
63
50
24
12.5
11.5
25
5.5
31.5
Typ
D1 ∅
D2
D4
H3
H4
H5
H6
H7
H9
L3
L4
L5
L9
T1
VABM-B10-20E-G38-…-P3
4.5
M4x6.5
M5
37
23.5
8.5
18
5
32
6
25
22
9.5
15.5
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
138
126
160
148
182
170
204
192
226
214
248
236
,
L1 [mm]
L2 [mm]
110
72
60
94
82
116
104
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 3/2-drożnych, standard
1 Porty 1 i 3: G3/8
3 Port 12: G1/8
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Typ
B4
B7
B6
B7
B8
B9
B16
H3
VABM-B10-20EEE-G38-2-P3
75.5
53
66.5
63
50
24
5.5
37
Typ
H4
H5
H6
H7
H9
L1
L4
L5
L10
VABM-B10-20EEE-G38-2-P3
23.5
8.5
18
5
32
60
25
22
10
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
111
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
1 Porty 1, 3 i 5: G3/8
3 Porty 12 i 14: G1/8
4 Gwint M5x15.5
dla modułu rozszerzającego
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Typ
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B14
B15
B22
VABM-B10-20E-G38-…
110
100.5
97.5
73
81
55
29
12.5
42.5
25
20
Typ
D1 ∅
D2
D4
H3
H4
H5
H6
H7
L3
L4
L5
L9
T1
VABM-B10-20E-G38-…
4.5
M4x6.5 M5
37
23.5
22
18
8.5
6
25
22
9.5
15.5
Pozycje zaworowe
2
3
L1 [mm]
L2 [mm]
72
60
94
82
4
5
6
7
8
9
10
138
126
160
148
182
170
204
192
226
214
248
236
,
112
116
104
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
1 Porty 1, 3 i 5: G3/8
3 Porty 12 i 14: G1/8
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Typ
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
H3
VABM-B10-20EEE-G38-2
110
100.5
97.5
73
81
55
29
37
Typ
H4
H5
H6
H7
L1
L4
L5
L10
VABM-B10-20EEE-G38-2
23.5
22
18
8.5
60
13
22
10
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
113
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, kompaktowy
1 Porty 1 i 3: G1/4
Typ
B4
B7
B8
B9
B11
B14
B15
B22
B23
B24
VABM-B10-20S-G14-…-P3
56.1
53.1
47
22
12.5
11.5
25
4
4.5
2
Typ
D1 ∅
D2
H3
H4
H6
L3
L4
L5
L9
VABM-B10-20S-G14-…-P3
4.5
M4x6.5
33
9.7
18
6
25
22
9.5
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
138
126
160
148
182
170
204
192
226
214
248
236
,
L1 [mm]
L2 [mm]
72
60
94
82
116
104
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, kompaktowy
1 Porty 1, 3 i 5: G1/4
Typ
B4
B7
B8
B9
B10
B11
B14
B15
B22
B23
VABM-B10-20S-G14-…
64.2
47
55.1
32.1
9.1
12.5
19.6
25
4
5
Typ
D1 ∅
D2
H3
H4
H6
L3
L4
L5
L9
VABM-B10-20S-G14-…
4.5
M4x6.5
36
9.7
22.5
6
25
22
9.5
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L1 [mm]
L2 [mm]
72
60
94
82
138
126
160
148
182
170
204
192
226
214
248
236
,
114
116
104
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Listwa przyłączeniowa do montażu z obu stron
1 Port 1: G3/8
-H-
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Uwaga
Kątowniki mocujące mogą być
regulowane o _30°
Typ
B4
B17
B18
B19
B20
B21
D1 ∅
D2
D3 ∅
VABM-B10-20-G38-…-P53
23
55
40
20
20
8.5
4.5
M4x6.5
5.2
Typ
H3
H12
H16
L3
L4
L5
L7
L9
W1
VABM-B10-20-G38-…-P53
40
2
13
8
21
22
21
5
30°
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L1 [mm]
L2 [mm]
L8 [mm]
64
90
106
86
112
128
130
156
172
152
178
194
174
200
216
196
222
238
218
244
260
240
266
282
,
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
108
134
150
è internet: www.festo.com/catalogue/...
115
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Listwa przyłączeniowa do montażu z jednej strony
1 Port 1: G3/8
-H-
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Uwaga
Kątowniki mocujące mogą być
regulowane o _30°
Typ
B4
B17
B18
B19
B21
D1 ∅
D2
D3 ∅
VABM-B10-20-G38-2-P53-E
23
55
40
20
8.5
4.5
M4x6.5
5.2
Typ
H3
H13
H14
L4
L5
L7
L9
W1
VABM-B10-20-G38-2-P53-E
40
106
90
21
22
50
5
30°
Pozycje zaworowe
2
3
L1 [mm]
L8 [mm]
64
114
86
136
4
,
116
è internet: www.festo.com/catalogue/...
108
158
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Dane do zamówienia – Bloki przyłączeniowe
Opis
Blok przyłączeniowy Standard
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3 i 14) na jednym końcu wchodzą w zakres
dostawy.
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu
zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3, 5, 12 i 14) na jednym końcu wchodzą
w zakres dostawy.
Blok przyłączeniowy, moduł rozszerzający dla bloku przyłączeniowego Standard
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu
zaworu
Blok przyłączeniowy Kompakt
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3 i 14) na jednym końcu wchodzą w zakres
dostawy.
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu
zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3, 5, 12 i 14) na jednym końcu wchodzą
w zakres dostawy.
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Pozycje
zaworowe
Nr części
Typ
2
3
4
5
6
7
576441
576442
576443
576444
576445
576446
VABM-B10-20E-G38-2-P3
VABM-B10-20E-G38-3-P3
VABM-B10-20E-G38-4-P3
VABM-B10-20E-G38-5-P3
VABM-B10-20E-G38-6-P3
VABM-B10-20E-G38-7-P3
8
576447
VABM-B10-20E-G38-8-P3
9
576448
VABM-B10-20E-G38-9-P3
10
576449
VABM-B10-20E-G38-10-P3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
576339
576340
576341
576342
576343
576344
576345
576346
576347
VABM-B10-20E-G38-2
VABM-B10-20E-G38-3
VABM-B10-20E-G38-4
VABM-B10-20E-G38-5
VABM-B10-20E-G38-6
VABM-B10-20E-G38-7
VABM-B10-20E-G38-8
VABM-B10-20E-G38-9
VABM-B10-20E-G38-10
2
576490
VABM-B10-20EEE-G38-2-P3
2
576489
VABM-B10-20EEE-G38-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
576465
576466
576467
576468
576469
576470
576471
576472
576473
576417
576418
576419
576420
576421
576422
576423
576424
576425
VABM-B10-20S-G14-2-P3
VABM-B10-20S-G14-3-P3
VABM-B10-20S-G14-4-P3
VABM-B10-20S-G14-5-P3
VABM-B10-20S-G14-6-P3
VABM-B10-20S-G14-7-P3
VABM-B10-20S-G14-8-P3
VABM-B10-20S-G14-9-P3
VABM-B10-20S-G14-10-P3
VABM-B10-20S-G14-2
VABM-B10-20S-G14-3
VABM-B10-20S-G14-4
VABM-B10-20S-G14-5
VABM-B10-20S-G14-6
VABM-B10-20S-G14-7
VABM-B10-20S-G14-8
VABM-B10-20S-G14-9
VABM-B10-20S-G14-10
è internet: www.festo.com/catalogue/...
117
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Dane do zamówienia
Opis
Pozycje
zaworowe
Nr części
Typ
Do montażu z obu stron, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
576363
576364
576365
576366
576367
576368
576369
576370
576371
576414
VABM-B10-20-G38-2-P53
VABM-B10-20-G38-3-P53
VABM-B10-20-G38-4-P53
VABM-B10-20-G38-5-P53
VABM-B10-20-G38-6-P53
VABM-B10-20-G38-7-P53
VABM-B10-20-G38-8-P53
VABM-B10-20-G38-9-P53
VABM-B10-20-G38-10-P53
VABM-B10-20-G38-2-P53-E
3
576415
VABM-B10-20-G38-3-P53-E
4
576416
VABM-B10-20-G38-4-P53-E
Listwa przyłączeniowa
Do montażu z jednej strony, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepka do uszczelnienia portu zasilającego (1) na jednym końcu wchodzi
w zakres dostawy.
118
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Dane do zamówienia
Opis
Waga
[g]
Nr części
Typ
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 5/2i 5/3-drożnych
78
576410
VABB-B10-20-E
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 3/2-drożnych
56
576411
VABB-B10-20-E-P3
Dla pozycji zaworu na płycie zasilającej
13
576409
VABB-B10-20-A
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 5/2i 5/3-drożnych
78
576492
VABF-B10-20-P1A4-G18
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 3/2-drożnych
56
576493
VABF-B10-20-P1A4-G18-P3
Dla pozycji zaworu na płycie zasilającej
13
576491
VABF-B10-20-P1-G18
Płyta zaślepka
Płyta zasilająca
Płyta zasilająca
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
119
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
PU1)
Złączki wtykowe z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy M5, dla przewodu o śr. zewn.
12 mm
186350
QS-G1/4-12
10
Gwint przyłączeniowy Gy dla przewodu o śr. zewn.
16 mm
186347
QS-G3/8-16
1
4 mm
4 mm
153315
186106
133008
186107
133009
186109
133010
186110
186112
186111
186113
186114
QSM-M5-4-I
QS-G1/8-4-I
QS-G1/8-4-I-100
QS-G1/8-6-I
QS-G1/8-6-I-100
QS-G1/8-8-I
QS-G1/8-8-I-100
QS-G1/4-8-I
QS-G1/4-10-I
QS-G3/8-8-I
QS-G3/8-10-I
QS-G3/8-12-I
10
10
100
10
100
10
100
10
10
10
10
10
186116
132048
186117
132049
186119
132050
186120
132052
186122
132053
186351
132054
186121
132055
186123
132056
186124
132057
186348
QSL-G1/8-4
QSL-G1/8-4-100
QSL-G1/8-6
QSL-G1/8-6-100
QSL-G1/8-8
QSL-G1/8-8-50
QSL-G1/4-8
QSL-G1/4-8-50
QSL-G1/4-10
QSL-G1/4-10-50
QSL-G1/4-12
QSL-G1/4-12-20
QSL-G3/8-8
QSL-G3/8-8-50
QSL-G3/8-10
QSL-G3/8-10-20
QSL-G3/8-12
QSL-G3/8-12-20
QSL-G3/8-16
10
100
10
100
10
50
10
50
10
50
10
20
10
50
10
20
10
20
1
186127
133015
186128
133016
186130
133017
QSLL-G1/8-4
QSLL-G1/8-4-100
QSLL-G1/8-6
QSLL-G1/8-6-100
QSLL-G1/8-8
QSLL-G1/8-8-100
10
100
10
100
10
100
Złączki wtykowe z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym
Gwint przyłączeniowy M5, dla przewodu o śr. zewn.
Gwint przyłączeniowy Gx dla przewodu o śr. zewn.
6 mm
8 mm
Gwint przyłączeniowy G¼ dla przewodu o śr. zewn.
Gwint przyłączeniowy Gy dla przewodu o śr. zewn.
Kątowe złączki wtykowe z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy Gx dla przewodu o śr. zewn.
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
4 mm
6 mm
8 mm
Gwint przyłączeniowy G¼ dla przewodu o śr. zewn.
8 mm
10 mm
12 mm
Gwint przyłączeniowy Gy dla przewodu o śr. zewn.
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Kątowe złączki wtykowe, wysokie z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy Gx dla przewodu o śr. zewn.
4 mm
6 mm
8 mm
1)
Jednostka opakowania
120
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość 20
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
PU1)
2307
534222
2316
534223
6843
U-1/8
U-1/8-50
U-1/4
U-1/4-20
U-3/8-B
1
50
1
20
1
3568
534213
3569
534214
3570
534215
B-1/8
B-1/8-100
B-1/4
B-1/4-50
B-3/8
B-3/8-20
10
100
10
50
10
20
569996
574483
VABD-10-B
VABD-14-B
1
1
569998
VAME-T-M4
2
Tłumik hałasu
Z gwintem przyłączeniowym
G1/8
G1/4
G3/8
Zaślepki
Z gwintem przyłączeniowym
G1/8
G1/4
G3/8
Separator
Dla tworzenia stref ciśnienia
G1/4
G3/8
Mocowanie na szynie H
Do montażu bloków zaworowych na standardową H-szynę TH 35-7.5
lub TH 35-15, wg EN 60715
1)
Jednostka opakowania
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
121
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość25
-M-
Przepływ
Do 1300 l/min
Ogólne dane techniczne
Funkcja zaworu
Raster
Sposób montażu
Maks. liczba poz. zaworowych
Port 1
Port 3
Port 5
Port 12
Port 14
CRC1)
1)
[mm]
Blok przyłączeniowy
standard
Moduł rozszerzający dla
Blok przyłączeniowy Standard
Blok przyłączeniowy
Kompakt
3/2
3/2
5/2, 5/3
3/2
2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/8
G1/8
10
G3/8
G3/8
–
–
–
5/2, 5/3
22
Przy pomocy otworów przelotowych
10
10
2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
G1/2
–
G1/2
–
G1/8
G1/8
G1/8
–
G1/8
–
21)
5/2, 5/3
Listwa przyłączeniowa
montaź
z jednej
z obu stron
strony
3/2, 5/2, 5/3
G3/8
G3/8
G3/8
–
–
Z kątownikiem mocującym
10
4
G1/2
G1/2
–
–
–
–
–
–
–
–
Klasa CRC 2 odporności na korozję zgodna z normą Festo FN 940070:
Średnia odporność na korozję. Zastosowania wewnątrz budynków, w których może wystąpić kondensacja. Zewnętrzne części z widocznymi powierzchniami, które mają bezpośredni kontakt z typowym otoczeniem
przemysłowym.
Waga [g]
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, standard
VABM-B10-25E-G12-…-P3
726
960
1194
1428
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 3/2-drożnych, standard
VABM-B10-25EEE-G12-2-P3
340
–
–
–
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
VABM-B10-25E-G12-…
927
1224
1521
1818
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
VABM-B10-25EEE-G12-2
258
–
–
–
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, kompaktowy
VABM-B10-25S-G38-…-P3
369
488
607
726
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, kompaktowy
VABM-B10-25S-G38-…
438
579
720
861
Listwa przyłączeniowa do montażu z obu stron
VABM-B10-25-G38-…-P53
258
340
422
504
Listwa przyłączeniowa do montażu z jednej strony
VABM-B10-25-G38-2-P53-E
258
340
422
–
122
è internet: www.festo.com/catalogue/...
6
7
8
9
10
1662
1896
2130
2364
2598
–
–
–
–
–
2115
2412
2709
3006
3303
–
–
–
–
–
845
964
1083
1202
1321
1002
1143
1284
1425
1566
586
668
750
832
914
–
–
–
–
–
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Informacje o materiałach
Materiały
Uwagi o materiałach
Stop aluminium
Zgodne z RoHS
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, standard
1 Porty 1 i 3: G1/2
3 Port 12: G1/8
4 Gwint M5x18 dla modułu
rozszerzającego:
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Typ
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B14
B15
B16
B22
VABM-B10-25E-G12-…-P3
93
67.5
80.5
78
62
30
16
14
32
6
37
Typ
D1 ∅
D2
D4
H3
H4
H5
H6
H7
H9
L3
L4
L5
L9
T1
VABM-B10-25E-G12-…-P3
5.5
M4x9
M5
45
25
9
22
5
39
6
29.8
27.5
9.5
18
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
169.5
157.5
197
185
224.5
212.5
252
240
279.5
267.5
307
295
,
L1 [mm]
L2 [mm]
87
75
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
114.5
102.5
142
130
è internet: www.festo.com/catalogue/...
123
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 3/2-drożnych, standard
1 Porty 1 i 3: G1/2
3 Port 12: G1/8
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Typ
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B16
H3
VABM-B10-25EEE-G12-2-P3
93
67.5
80.5
78
62
30
6
45
Typ
H4
H5
H6
H7
H9
L4
L5
L10
L1
VABM-B10-25EEE-G12-2-P3
25
9
22
5
39
18.8
27.5
9
76
124
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
1 Porty 1, 3 i 5: G1/2
3 Porty 12 i 14: G1/8
4 Gwint M5x18 dla modułu
rozszerzającego
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Typ
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B14
B15
B22
VABM-B10-25E-G12-…
126
119
113.5
80
95
63
31
16
47
32
27
Typ
D1 ∅
D2
D4
H3
H4
H5
H6
H7
L3
L4
L5
L9
T1
VABM-B10-25E-G12-…
5.5
M4x9
M5
45
25
22
22
9
6
29.8
27.5
10.5
18
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
169.5
157.5
197
185
224.5
212.5
252
240
279.5
267.5
307
295
,
L1 [mm]
L2 [mm]
87
75
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
114.5
102.5
142
130
è internet: www.festo.com/catalogue/...
125
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
1 Porty 1, 3 i 5: G1/2
3 Porty 12 i 14: G1/8
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Typ
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
H3
VABM-B10-25EEE-G12-2
110
100.5
97.5
73
81
55
29
37
Typ
H4
H5
H6
H7
L1
L4
L5
L10
VABM-B10-25EEE-G12-2
23.5
22
18
8.5
60
13
22
10
126
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, kompaktowy
1 Porty 1 i 3: G3/8
Typ
B4
B7
B8
B9
B11
B14
B15
B22
B23
VABM-B10-25S-G38-…-P3
70.3
67.3
58.8
30
16
14
32
6.5
5
Typ
D1 ∅
D2
H3
H4
H6
L3
L4
L5
L9
VABM-B10-25S-G38-…-P3
5.5
M4x9
34
13.5
20
6
29.8
27.5
9.5
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
169.5
157.5
197
185
224.5
212.5
252
240
279.5
267.5
307
295
,
L1 [mm]
L2 [mm]
87
75
114.5
102.5
142
130
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, kompaktowy
1 Porty 1, 3 i 5: G3/8
Typ
B4
B7
B8
B9
B10
B11
B14
B15
B22
B23
VABM-B10-25S-G38-…
80.5
61.5
69
40.3
11.5
16
24.3
32
6.5
8
Typ
D1 ∅
D2
H3
H4
H6
L3
L4
L5
L9
VABM-B10-25S-G38-…
5.5
M4x9
34
13.5
20
6
29.8
27.5
9.5
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
169.5
157.5
197
185
224.5
212.5
252
240
279.5
267.5
307
295
,
L1 [mm]
L2 [mm]
87
75
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
114.5
102.5
142
130
è internet: www.festo.com/catalogue/...
127
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Listwa przyłączeniowa do montażu z obu stron
1 Port 1: G1/2
-H-
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Uwaga
Kątowniki mocujące mogą być
regulowane o _30°
Typ
B4
B17
B18
B19
B20
B21
D1 ∅
D2
D3 ∅
VABM-B10-25-G12-…-P53
28.7
75
60
35
27.5
11.4
4.5
M4x9
6.6
Typ
H3
H12
H16
L3
L4
L5
L7
L9
W1
VABM-B10-25-G12-…-P53
52
2
19
8
29.8
27.5
24
6
30°
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
L1 [mm]
L2 [mm]
L8 [mm]
87
119
135
114.5
146.5
162.5
169.5
201.5
217.5
197
229
245
224.5
256.5
272.5
252
284
300
279.5
311.5
327.5
307
339
355
,
128
142
174
190
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Listwa przyłączeniowa do montażu z jednej strony
1 Port 1: G1/2
-H-
6 Rowki w profilu IPM-05
system 5
Uwaga
Kątowniki mocujące mogą być
regulowane o _30°
Typ
B4
B17
B18
B19
B21
D1 ∅
D2
D3 ∅
VABM-B10-25-G12-…-P53-E
28.7
80
60
35
11.4
4.5
M4x9
6.6
Typ
H3
H13
H14
L4
L5
L7
L9
W1
VABM-B10-25-G12-…-P53-E
52
128
112
29.8
27.5
64
6
30°
Pozycje zaworowe
2
3
L1 [mm]
L8 [mm]
87
151
114.5
178.5
4
,
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
142
206
è internet: www.festo.com/catalogue/...
129
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Dane do zamówienia – Bloki przyłączeniowe
Opis
Blok przyłączeniowy Standard
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3 i 14) na jednym końcu wchodzą w zakres
dostawy.
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu
zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3, 5, 12 i 14) na jednym końcu wchodzą
w zakres dostawy.
Blok przyłączeniowy, moduł rozszerzający dla bloku przyłączeniowego Standard
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu
zaworu
Blok przyłączeniowy Kompakt
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3 i 14) na jednym końcu wchodzą w zakres
dostawy.
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu
zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3, 5, 12 i 14) na jednym końcu wchodzą
w zakres dostawy.
130
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Pozycje
zaworowe
Nr części
Typ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8026279
8026280
8026281
8026282
8026283
8026284
8026285
8026286
8026287
8026243
8026244
8026245
8026246
8026247
8026248
8026249
8026250
8026251
VABM-B10-25E-G12-2-P3
VABM-B10-25E-G12-3-P3
VABM-B10-25E-G12-4-P3
VABM-B10-25E-G12-5-P3
VABM-B10-25E-G12-6-P3
VABM-B10-25E-G12-7-P3
VABM-B10-25E-G12-8-P3
VABM-B10-25E-G12-9-P3
VABM-B10-25E-G12-10-P3
VABM-B10-25E-G12-2
VABM-B10-25E-G12-3
VABM-B10-25E-G12-4
VABM-B10-25E-G12-5
VABM-B10-25E-G12-6
VABM-B10-25E-G12-7
VABM-B10-25E-G12-8
VABM-B10-25E-G12-9
VABM-B10-25E-G12-10
2
8026316
VABM-B10-25EEE-G12-2-P3
2
8026315
VABM-B10-25EEE-G12-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8026297
8026298
8026299
8026300
8026301
8026302
8026303
8026304
8026305
8026261
8026262
8026263
8026264
8026265
8026266
8026267
8026268
8026269
VABM-B10-25S-G38-2-P3
VABM-B10-25S-G38-3-P3
VABM-B10-25S-G38-4-P3
VABM-B10-25S-G38-5-P3
VABM-B10-25S-G38-6-P3
VABM-B10-25S-G38-7-P3
VABM-B10-25S-G38-8-P3
VABM-B10-25S-G38-9-P3
VABM-B10-25S-G38-10-P3
VABM-B10-25S-G38-2
VABM-B10-25S-G38-3
VABM-B10-25S-G38-4
VABM-B10-25S-G38-5
VABM-B10-25S-G38-6
VABM-B10-25S-G38-7
VABM-B10-25S-G38-8
VABM-B10-25S-G38-9
VABM-B10-25S-G38-10
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Dane do zamówienia
Opis
Pozycje
zaworowe
Nr części
Typ
Do montażu z obu stron, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
8026219
8026220
8026221
8026222
8026223
8026224
8026225
8026226
8026227
8026237
VABM-B10-25-G12-2-P53
VABM-B10-25-G12-3-P53
VABM-B10-25-G12-4-P53
VABM-B10-25-G12-5-P53
VABM-B10-25-G12-6-P53
VABM-B10-25-G12-7-P53
VABM-B10-25-G12-8-P53
VABM-B10-25-G12-9-P53
VABM-B10-25-G12-10-P53
VABM-B10-25-G12-2-P53-E
3
8026238
VABM-B10-25-G12-3-P53-E
4
8026239
VABM-B10-25-G12-4-P53-E
Listwa przyłączeniowa
Do montażu z jednej strony, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepka do uszczelnienia portu zasilającego (1) na jednym końcu wchodzi
w zakres dostawy.
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
131
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Dane do zamówienia
Opis
Waga
[g]
Nr części
Typ
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 3/2-drożnych
84
8026210
VABB-B10-25-E-P3
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 5/2i 5/3-drożnych
117
8026209
VABB-B10-25-E
Dla pozycji zaworu na płycie zasilającej
28
8026208
VABB-B10-25-A
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 3/2-drożnych
80
8026319
VABF-B10-25-P1A4-G14-P3
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 5/2i 5/3-drożnych
110
8026318
VABF-B10-25-P1A4-G14
Dla pozycji zaworu na płycie zasilającej
26
8026317
VABF-B10-25-P1-G14
Płyta zaślepka
Płyta zasilająca
Płyta zasilająca
132
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
PU1)
Złączki wtykowe z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy Gy dla przewodu o śr. zewn.
Gwint przyłączeniowy G½ dla przewodu o śr. zewn.
16 mm
16 mm
186347
186105
132047
QS-G3/8-16
QS-G1/2-16
QS-G1/2-16-20
1
1
20
Złączki wtykowe z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym
Gwint przyłączeniowy M5, dla przewodu o śr. zewn.
Gwint przyłączeniowy Gx dla przewodu o śr. zewn.
4 mm
6 mm
153315
186107
133009
186108
186110
186112
186111
186113
186114
186115
QSM-M5-4-I
QS-G1/8-6-I
QS-G1/8-6-I-100
QS-G1/4-6-I
QS-G1/4-8-I
QS-G1/4-10-I
QS-G3/8-8-I
QS-G3/8-10-I
QS-G3/8-12-I
QS-G1/2-12-I
10
10
100
10
10
10
10
10
10
1
186118
132051
186120
132052
186122
132053
186121
132055
186123
132056
186124
132057
186348
186125
132058
186126
132059
QSL-G1/4-6
QSL-G1/4-6-100
QSL-G1/4-8
QSL-G1/4-8-50
QSL-G1/4-10
QSL-G1/4-10-50
QSL-G3/8-8
QSL-G3/8-8-50
QSL-G3/8-10
QSL-G3/8-10-20
QSL-G3/8-12
QSL-G3/8-12-20
QSL-G3/8-16
QSL-G1/2-12
QSL-G1/2-12-20
QSL-G1/2-16
QSL-G1/2-16-20
10
100
10
50
10
50
10
50
10
20
10
20
1
1
20
1
20
186129
186131
186133
QSLL-G1/4-6
QSLL-G1/4-8
QSLL-G1/4-10
10
10
10
Gwint przyłączeniowy G¼dla przewodu o śr. zewn.
Gwint przyłączeniowy Gy dla przewodu o śr. zewn.
Gwint przyłączeniowy G½ dla przewodu o śr. zewn.
Kątowe złączki wtykowe z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy G¼ dla przewodu o śr. zewn.
6 mm
8 mm
10 mm
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Gwint przyłączeniowy Gy dla przewodu o śr. zewn.
8 mm
10 mm
12 mm
Gwint przyłączeniowy G½ dla przewodu o śr. zewn.
16 mm
12 mm
16 mm
Kątowe złączki wtykowe, wysokie z zewnętrznym sześciokątem
Gwint przyłączeniowy G¼ dla przewodu o śr. zewn.
1)
6 mm
8 mm
10 mm
Jednostka opakowania
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
133
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość25
Dane do zamówienia
Opis
Nr części
Typ
PU1)
2316
534223
6843
534224
6844
U-1/4
U-1/4-20
U-3/8-B
U-3/8-20
U-1/2-B
1
20
1
20
1
3568
534213
3570
534215
3571
534216
B-1/8
B-1/8-100
B-3/8
B-3/8-20
B-1/2
B-1/2-20
10
100
10
20
10
20
569995
574483
8022483
VABD-8-B
VABD-14-B
VABD-17,5-B
1
1
1
2636436
VAME-T-M5
2
Tłumik hałasu
Z gwintem przyłączeniowym G
G1/4
G3/8
G1/2
Zaślepki
Z gwintem przyłączeniowym G
G1/8
G3/8
G1/2
Separator
Dla tworzenia stref ciśnienia
Mocowanie na szynie H
Do montażu bloków zaworowych na standardową H-szynę
TH 35-7.5 lub TH 35-15, wg EN 60715
1)
G1/8
G3/8
G1/2
Jednostka opakowania
134
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
-M-
Przepływ
Do 2300 l/min
Ogólne dane techniczne
Dla funkcji zaworu
Raster
Sposób montażu
Maks. liczba poz. zaworowych
Port 1
Port 3
Port 5
Port 12
Port 14
CRC1)
1)
[mm]
Blok przyłączeniowy
standard
Moduł rozszerzający dla
Blok przyłączeniowy Standard
Blok przyłączeniowy
Kompakt
3/2
3/2
5/2, 5/3
3/2
2
G3/4
G3/4
G3/4
G1/8
G1/8
10
G1/2
G1/2
–
–
–
5/2, 5/3
32
Przy pomocy otworów przelotowych
10
10
2
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
–
G3/4
–
G1/8
G1/8
G1/8
–
G1/8
–
21)
5/2, 5/3
Listwa przyłączeniowa
montaź
z jednej
z obu stron
strony
3/2, 5/2, 5/3
G1/2
G1/2
G1/2
–
–
Z kątownikiem mocującym
10
4
G3/4
G3/4
–
–
–
–
–
–
–
–
Klasa CRC 2 odporności na korozję zgodna z normą Festo FN 940070:
Średnia odporność na korozję. Zastosowania wewnątrz budynków, w których może wystąpić kondensacja. Zewnętrzne części z widocznymi powierzchniami, które mają bezpośredni kontakt z typowym otoczeniem
przemysłowym.
Waga [g]
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, standard
VABM-B10-30E-G34-…-P3
1411
1828
2245
2662
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 3/2-drożnych, standard
VABM-B10-30EEE-G34-2-P3
1111
–
–
–
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
VABM-B10-30E-G34-…
1722
2213
2703
3194
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
VABM-B10-30EEE-G34-2
1318
–
–
–
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, kompaktowy
VABM-B10-30S-G12-…-P3
652
872
1093
1313
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, kompaktowy
VABM-B10-30S-G12-…
759
1013
1267
1522
Listwa przyłączeniowa do montażu z obu stron
VABM-B10-30-G34-…-P53
818
977
1135
1293
Listwa przyłączeniowa do montażu z jednej strony
VABM-B10-30-G34-2-P53-E
852
1011
1169
–
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
6
7
8
9
10
3079
3496
3913
4330
4747
–
–
–
–
–
3684
4175
4665
5156
5646
–
–
–
–
–
1533
1753
1973
2193
2413
1776
2030
2285
2539
2793
1452
1610
1768
1927
2085
–
–
–
–
–
è internet: www.festo.com/catalogue/...
135
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Informacje o materiałach
Materiały
Uwagi o materiałach
Stop aluminium
Zgodne z RoHS
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, standard
1 Porty 1 i 3: G3/4
3 Port 12: G1/8
4 Gwint M5x18 dla modułu
rozszerzającego
6 Rowki w profilu IPM-08
system 8
Typ
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B11
B14
B15
B16
B22
VABM-B10-30E-G34-…-P3
108.2
79
93.2
94.7
75.7
36.2
19
17.2
38
6.5
44.5
Typ
D1 ∅
D2
D4
H3
H4
H5
H6
H7
H9
L3
L4
L5
L9
T1
VABM-B10-30E-G34-…-P3
6.3
M5x11 M5
61
35
9
28.5
6.5
54.5
7.5
34
32
12
18
Pozycje zaworowe
2
3
4
L1 [mm]
L2 [mm]
100
85
132
117
5
6
7
8
9
10
196
181
228
213
260
245
292
277
324
309
356
341
,
136
164
149
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 3/2-drożnych, standard
1 Porty 1 i 3: G3/4
3 Port 12: G1/8
6 Rowki w profilu IPM-08
system 8
Typ
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B16
H3
VABM-B10-30EEE-G34-2-P3
108.2
79
93.2
94.7
75.7
36.2
6.5
61
Typ
H4
H5
H6
H7
H9
L4
L5
L10
L1
VABM-B10-30EEE-G34-2-P3
35
9
28.5
6.5
54.5
19
32
15
85
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
137
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
1 Porty 1, 3 i 5: G3/4
3 Porty 12 i 14: G1/8
4 Gwint M5x18 dla modułu
rozszerzającego
6 Rowki w profilu IPM-08
system 8
Typ
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B14
B15
B22
VABM-B10-30E-G34-…
144
137
129
104
111.5
72
32.5
19
53
38
30
Typ
D1 ∅
D2
D4
H3
H4
H5
H6
H7
L3
L4
L5
L9
T1
VABM-B10-30E-G34-…
6.3
M5x11
M5
61
35
22
28.5
9
7.5
34
32
12
18
Pozycje zaworowe
2
3
L1 [mm]
L2 [mm]
100
85
132
117
4
5
6
7
8
9
10
196
181
228
213
260
245
292
277
324
309
356
341
,
138
164
149
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Moduły rozszerzające bloku przyłączeniowego dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, standard
1 Porty 1, 3 i 5: G3/4
3 Porty 12 i 14: G1/8
6 Rowki w profilu IPM-08
system 8
Typ
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
H3
VABM-B10-30EEE-G34-2
144
137
129
104
111.5
72
32.5
61
Typ
H4
H5
H6
H7
L1
L4
L5
L10
VABM-B10-30EEE-G34-2
35
22
28.5
9
85
19
32
15
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
139
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 3/2-drożnych, kompaktowy
1 Porty 1 i 3: G1/2
Typ
B4
B7
B8
B9
B11
B14
B15
B22
B23
VABM-B10-30S-G12-…-P3
83
80
69.4
36
19
17
38
7
8
Typ
D1 ∅
D2
H3
H4
H6
L3
L4
L5
L9
VABM-B10-30S-G12-…-P3
6.3
M5x11
42.5
17.5
26
7.5
38
32
12
Pozycje zaworowe
2
3
5
6
7
8
9
10
196
181
228
213
260
245
292
277
324
309
356
341
4
,
L1 [mm]
L2 [mm]
100
85
132
117
164
149
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Blok przyłączeniowy dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, kompaktowy
1 Porty 1, 3 i 5: G1/2
Typ
B4
B7
B8
B9
B10
B11
B14
B15
B22
B23
VABM-B10-30S-G12-…
94
77
80.4
47
13.6
19
28
38
6.5
10
Typ
D1 ∅
D2
H3
H4
H6
L3
L4
L5
L9
VABM-B10-30S-G12-…
6.3
M5x11
42.5
17.5
26
7.5
34
32
12
Pozycje zaworowe
2
3
5
6
7
8
9
10
L1 [mm]
L2 [mm]
100
85
132
117
196
181
228
213
260
245
292
277
324
309
356
341
4
,
140
164
149
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Listwa przyłączeniowa do montażu z obu stron
1 Port 1: G3/4
-H-
6 Rowki w profilu IPM-08
system 8
Uwaga
Kątowniki mocujące mogą być
regulowane o _30°
Typ
B4
B17
B18
B19
B20
B21
D1 ∅
D2
D3 ∅
VABM-B10-30-G34-…-P53
34
85
65
35
33.5
13
5.5
M5x11
8.6
Typ
H3
H12
H16
L3
L4
L5
L7
L9
W1
VABM-B10-30-G34-…-P53
65
2.5
19.5
9
34
32
26
10
30°
Pozycje zaworowe
2
3
4
5
6
7
8
9
10
196
230
248
228
262
280
260
294
312
292
326
344
324
358
376
356
390
408
,
L1 [mm]
L2 [mm]
L8 [mm]
100
134
152
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
132
166
184
164
198
216
è internet: www.festo.com/catalogue/...
141
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane techniczne – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Modele CAD do pobrania è www.festo.com
Wymiary
Listwa przyłączeniowa do montażu z jednej strony
1 Port 1: G3/4
-H-
6 Rowki w profilu IPM-08
system 8
Uwaga
Kątowniki mocujące mogą być
regulowane o _30°
Typ
B4
B17
B18
B19
B21
D1 ∅
D2
D3 ∅
VABM-B10-30-G34-…-P53-E
34
85
65
35
13
5.5
M5x11
8.6
Typ
H3
H13
H14
L4
L5
L7
L9
W1
VABM-B10-30-G34-…-P53-E
65
146
128
34
32
74
10
30°
Pozycje zaworowe
2
3
L1 [mm]
L8 [mm]
100
168
132
200
4
,
142
è internet: www.festo.com/catalogue/...
164
232
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Dane do zamówienia – Bloki przyłączeniowe
Opis
Blok przyłączeniowy Standard
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3 i 14) na jednym końcu wchodzą w zakres
dostawy.
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu
zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3, 5, 12 i 14) na jednym końcu wchodzą
w zakres dostawy.
Blok przyłączeniowy, moduł rozszerzający dla bloku przyłączeniowego Standard
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu
zaworu
Blok przyłączeniowy Kompakt
Dla zaworów 3/2-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3 i 14) na jednym końcu wchodzą w zakres
dostawy.
Dla zaworów 5/2- i 5/3-drożnych, zawiera uszczelki i śruby do montażu
zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepki do uszczelniania portów zasilających
(1, 3, 5, 12 i 14) na jednym końcu wchodzą
w zakres dostawy.
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
Pozycje
zaworowe
Nr części
Typ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8026395
8026396
8026397
8026398
8026399
8026400
8026401
8026402
8026403
8026359
8026360
8026361
8026362
8026363
8026364
8026365
8026366
8026367
VABM-B10-30E-G34-2-P3
VABM-B10-30E-G34-3-P3
VABM-B10-30E-G34-4-P3
VABM-B10-30E-G34-5-P3
VABM-B10-30E-G34-6-P3
VABM-B10-30E-G34-7-P3
VABM-B10-30E-G34-8-P3
VABM-B10-30E-G34-9-P3
VABM-B10-30E-G34-10-P3
VABM-B10-30E-G34-2
VABM-B10-30E-G34-3
VABM-B10-30E-G34-4
VABM-B10-30E-G34-5
VABM-B10-30E-G34-6
VABM-B10-30E-G34-7
VABM-B10-30E-G34-8
VABM-B10-30E-G34-9
VABM-B10-30E-G34-10
2
8026432
VABM-B10-30EEE-G34-2-P3
2
8026431
VABM-B10-30EEE-G34-2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8026413
8026414
8026415
8026416
8026417
8026418
8026419
8026420
8026421
8026377
8026378
8026379
8026380
8026381
8026382
8026383
8026384
8026385
VABM-B10-30S-G12-2-P3
VABM-B10-30S-G12-3-P3
VABM-B10-30S-G12-4-P3
VABM-B10-30S-G12-5-P3
VABM-B10-30S-G12-6-P3
VABM-B10-30S-G12-7-P3
VABM-B10-30S-G12-8-P3
VABM-B10-30S-G12-9-P3
VABM-B10-30S-G12-10-P3
VABM-B10-30S-G12-2
VABM-B10-30S-G12-3
VABM-B10-30S-G12-4
VABM-B10-30S-G12-5
VABM-B10-30S-G12-6
VABM-B10-30S-G12-7
VABM-B10-30S-G12-8
VABM-B10-30S-G12-9
VABM-B10-30S-G12-10
è internet: www.festo.com/catalogue/...
143
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Dane do zamówienia
Opis
Pozycje
zaworowe
Nr części
Typ
Do montażu z obu stron, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
8026338
8026339
8026340
8026341
8026342
8026343
8026344
8026345
8026346
8026356
VABM-B10-30-G34-2-P53
VABM-B10-30-G34-3-P53
VABM-B10-30-G34-4-P53
VABM-B10-30-G34-5-P5
VABM-B10-30-G34-6-P53
VABM-B10-30-G34-7-P53
VABM-B10-30-G34-8-P53
VABM-B10-30-G34-9-P53
VABM-B10-30-G34-10-P53
VABM-B10-30-G34-2-P53-E
3
8026357
VABM-B10-30-G34-3-P53-E
4
8026358
VABM-B10-30-G34-4-P53-E
Listwa przyłączeniowa
Do montażu z jednej strony, zawiera uszczelki i śruby do montażu zaworu
-H-
Uwaga
Zaślepka do uszczelnienia portu zasilającego (1) na jednym końcu wchodzi
w zakres dostawy.
144
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Dane do zamówienia
Opis
Waga
[g]
Nr części
Typ
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 3/2-drożnych
128
8026336
VABB-B10-30-E-P3
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 5/2i 5/3-drożnych
179
8026335
VABB-B10-30-E
Dla pozycji zaworu na płycie zasilającej
43
8026334
VABB-B10-30-A
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 3/2-drożnych
121
8026435
VABF-B10-30-P1A4-G38-P3
Dla pozycji zaworu na bloku przyłączeniowym, dla zaworów 5/2i 5/3-drożnych
167
8026434
VABF-B10-30-P1A4-G38
Dla pozycji zaworu na płycie zasilającej
40
8026433
VABF-B10-30-P1-G38
Płyta zaślepka
Płyta zasilająca
Płyta zasilająca
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
145
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Dane do zamówienia
Nr części
Typ
PU1)
Gwint G1/2 dla przewodu o śr. zewn.
8 mm
10 mm
12 mm
12 mm
186106
133008
186107
133009
186111
186113
186114
186115
QS-G1/8-4-I
QS-G1/8-4-I-100
QS-G1/8-6-I
QS-G1/8-6-I-100
QS-G3/8-8-I
QS-G3/8-10-I
QS-G3/8-12-I
QS-G1/2-12-I
10
100
10
100
10
10
10
1
Złączki wtykowe z zewnętrznym sześciokątem
Gwint G1/2 dla przewodu o śr. zewn.
16 mm
186105
QS-G1/2-16
1
132047
QS-G1/2-16-20
20
186121
132055
186123
132056
186124
132057
186125
132058
186126
132059
QSL-G3/8-8
QSL-G3/8-8-50
QSL-G3/8-10
QSL-G3/8-10-20
QSL-G3/8-12
QSL-G3/8-12-20
QSL-G1/2-12
QSL-G1/2-12-20
QSL-G1/2-16
QSL-G1/2-16-20
10
50
10
20
10
20
1
20
1
20
8 mm
10 mm
12 mm
186132
186134
186135
QSLL-G3/8-8
QSLL-G3/8-10
QSLL-G3/8-12
10
10
10
13 mm
19 mm
13 mm
19 mm
3612
3613
15637
15638
N-3/4-P-13
N-3/4-P-19
N-3/4-P-13-MS
N-3/4-P-19-MS
1
1
1
1
Opis
Złączki wtykowe z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym
Gwint G1/8 dla przewodu o śr. zewn.
4 mm
6 mm
Gwint G3/8 dla przewodu o śr. zewn.
Kątowe złączki wtykowe z zewnętrznym sześciokątem
Gwint G3/8 dla przewodu o śr. zewn.
8 mm
10 mm
12 mm
Gwint G1/2 dla przewodu o śr. zewn.
12 mm
16 mm
Kątowe złączki wtykowe, wysokie z zewnętrznym sześciokątem
Gwint G1/2 dla przewodu o śr. zewn.
Złączki z grotem z zewnętrznym sześciokątem
Złącze gwintowe G3/4 dla przewodu o śr. zewn.
Konstrukcja aluminiowa
Złącze gwintowe G3/4 dla przewodu o śr. zewn.
Konstrukcja mosiężna
1)
Jednostka opakowania
146
è internet: www.festo.com/catalogue/...
Zastrzega się możliwość zmian – 2016/03
-V- Nowość
Elektrozawory VUVS / Bloki zaworowe VTUS
Dane do zamówień – Blok przyłączeniowy, wielkość 30
Dane do zamówienia
Nr części
Typ
PU1)
6843
534224
6844
6845
U-3/8-B
U-3/8-20
U-1/2-B
U-3/4-B
1
20
1
1
G3/4
3568
534213
3571
534216
3572
B-1/8
B-1/8-100
B-1/2
B-1/2-20
B-3/4
10
100
10
20
10
G1/8
G1/2
G3/4
569995
8022483
8022484
VABD-8-B
VABD-17,5-B
VABD-22,7-B
1
1
1
3488412
VAME-T-M6
2
Opis
Tłumik hałasu
Z gwintem przyłączeniowym G
G3/8
G1/2
G3/4
Zaślepki
Z gwintem przyłączeniowym G
G1/8
G1/2
Separator
Dla tworzenia stref ciśnienia
Mocowanie na szynie H
Dla wielkości 30, do montażu na standardowych szynach H - TH35­7.5
lub TH 35­15 zgodnie z EN 60715
1)
Jednostka opakowania
2016/03 – Zastrzega się możliwość zmian
è internet: www.festo.com/catalogue/...
147

Podobne dokumenty