Zatwierdzam SSCzS

Komentarze

Transkrypt

Zatwierdzam SSCzS
Zatwierdzam
.............................................
SSCzS-e/6
(podpis)
ZAPOTRZEBOWANIE
na wojskowe pojazdy mechaniczne
Rodzaj pojazdu ........................................................................................................................................
(osobowy, ciężarowy, ciągnik, czołg itp.)
Dla ...........................................................................................................................................................
(stopień, nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej za użytkowanie pojazdu)
Na trasie ..................................................................................................................................................
Cel przejazdu lub przewozu ....................................................................................................................
(dokładne określenie przejazdu, przewozu)
Podstawa .................................................................................................................................................
Nazwa i waga ładunku ............................................................................................................................
Rozkaz wyjazdu wystawić z ważnością od dnia ...................................................................r. do
dnia ................................................................. r.
...................................................
(podpis osoby zamawiającej)

Podobne dokumenty